توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  آهسته یا بلند بودن صدا به چه چیزی بستگی دارد

  1 بازدید

  آهسته یا بلند بودن صدا به چه چیزی بستگی دارد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  علوم پایه دوم درس هشتم : صدا

  درس در یک نگاه :

  در این درس دانش آموزان با انجام فعالیت های مختلف پی می برند که صدا در اثر لرزش چیزها به وجود می آید. آن ها به شناسایی صدا هایی که در محیط اطرافشان است می پردازند و می توانند،صداها را از نظر نازک یا کلفت بودن طبقه بندی می کنند.

  آنچه دانش آمزان درباره صدا می دانند:

  سال اول : با انجام فعالیت هایی منبع صداهای مختلف را شناسایی کرده و به نقش گوش در شناسایی صدا ها پی برده اند.

  هدف ها : انتظار می رود در فرایند آموزش این درس هردانش آموز به هدف های زیر برسد :

  دانستنی ها و مهارت ها :

  نگرش:

  1. نسبت به رعایت حقق دیگران حساس شود.

  دانستنی ها برای معلم

  صوت :

  معمولاً وقتی جسمی مرتعش شود ، صدا تولید می شود . ارتعاش یا نوسان حرکت ، به صورت رفت و برگشت است که به شکل بالا و پایین رفتن یا عقب و جلو رفتن نمود پیدا می کند . اگر بر سیم های سنتور ضربه ای بزنیم سیم ها به سرعت رفت و برگشت کرده ،مرتعش می شوند و تولید صدا می کنند . اگر حرکت سیم را متوقف کنیم ، صدایی از آن تولید نمی شود و ما چیزی نمی شنویم . وقتی جسمی مرتعش می شود ، هوای موجود در اطراف آ به ارتعاش در می آید .ارتعاش هوا سبب تغییر جرئی فشار هوا و جابه جایی آن می شود . اگر ارتعاش هوا به گونه ای باشد که بتواند پرده ی گوش را به ارتعاش در آورد ، بخش هایی از گوش میانی و گوش داخلی نیز مرتعش می شوند و صدا شنیده می‌شود . انسان فقط صوت هایی را می تواند بشنود که منبع آن 2000-20 ارتعاش در ثانیه دارد . بعضی از جانوران می توانند ، صداهای زیر و صداهای خیلی ضعیف را بشنوند ؛ مثلاً سگ و موش صداهای زیر و ضعیفی را می توانند بشنوند که انسان قادر به شنیدن آن صداها نیست .

  صدا از هوا به خوبی می گذرد اما بعضی مواد جامد صدا را بهتر از هوا از خود عبور می‌دهند ؛ مثلاً ، اگر گوشمان را روی یک میز چوبی یا فلزی تکیه دهیم ، صدای ضربه‌های ناخن را که به آرامی روی میز کشیده می شود ، به خوبی می شنویم ولی در حالت عادی که گوشمان از میز دور است ، این صدا را نمی شنویم . موادی مانند پشم ، پنبه و اسفنج صدا را به خوبی از خود عبور نمی دهند . به همین دلیل است که وقتی در گوش خود پنبه می گذاریم ، صدای اطراف را به سختی می شنویم . مواد مایع هم مانند مواد جامد صدا را از خود عبور می دهند . غواصان صداهای زیر آب را خوب می شنوند . آنان زیر آب صدای موتور قایق را زودتر از کسی می شنوند که بیرون از آب و به همان فاصله قرار دارد و صدا از راه هوا به گوششان می رسد ؛ بنابراین ، برای انتشار صوت ، به محیط واسطه احتیاج نیست . صدا در خلا منتشر نمی شود

  در سطح کره ماه که هوا وجود ندارد ، افراد نمی توانند صدای یکدیگر را بشنوند . در این موارد باید ارتعاش های صوتی را به علامت های الکتریکی یا رادیویی تبدیل کنند .

  انسان می تواند به روش های گوناگون صدا تولید نماید . صدای معمولی افراد از طریق گلو و دهان به وجود می آید . برای احساس این فرایند می توانید هنگام حرف زدن دستتان را روی گلویتان بگذارید ، در این صورت ، احساس می کنید که گلویتان ارتعاش دارد . در واقع ، با خرخر کردن می توانید ارتعاش را در گلویتان احساس کنید . در حنجره ماهیچه های باریکی به نام تارهای صوتی قرار دارد . وقتی حرف می زنید تارهای صوتی را به ارتعاش در می آورید . برای این کار ، هوای درون شش ها از میان تارهای صوتی عبور می کنند . در این حال ، تارهای صورتی مرتعش می شوند و صوت ایجاد می شود . ما می توانیم ارتعاش های تارهای صوتی را تغییر بدهیم زمانی که ارتعاش تارهای صوتی خیلی تند باشد ، صدای زیر تولید می شود و وقتی ارتعاش تارهای صوتی کند باشد ، صدای بم تولید می شود . با تغییر دادن وضع زبان و دهان ، صداها به صورت کلمه ادائ می شود ؛ به این صورت است که انسان از طریق صدا ارتباط برقرار می کند و حرف می‌زند . زیر ( نازک ) و بم ( کلفت ) بودن صداها به تعداد ارتعاش در ثانیه آن ها بستگی دارد . هر چه تعداد ارتعاش ها در ثانیه ( بسامد ) بیشتر باشد ، صدا زیرتر و هر چه کم تر باشد ، صدا بم تر خواهد بود . به این ترتیب است که صدای ارتعاش پوسته ی طبل ، بم و صدای ارتعاش سوت ، زیر است و هر چه ابعاد جسمی کوچک باشد ، آن جسم تندتر ارتعاش کرده و صدای زیرتر تولید می کند و برعکس ، هر چه ابعاد جسمی بزرگ تر باشد وقتی آن را به ارتعاش در می آوریم کندتر از ارتعاش می نماید و صدای بم تولید می‌کند . یکی از ویژگی های صدا ، بلند و اهسته بودن آن است که بستگی به انرژی صوتی دارد . صدای بلند انرژی صوتی بیشتری دارد و صدای آهسته یا کوتاه انرژی کم‌تری دارد .

  منبع مطلب : bkdj.persianblog.ir

  مدیر محترم سایت bkdj.persianblog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوالات بخش 5 پیام رمز 1 کلاس دوم ( صدا)

  نمونه سوالات بخش 5 پیام رمز 1 کلاس دوم

  نمونه سوالات را در پایین دانلود کنید , اما توضیحات کوتاه

  انسان می تواند به روش های گوناگون صدا تولید نماید.صدای معمولی افراد از طریق گلو و دهان بوجود می آید.برای احساس این فرایند می توانید هنگام حرف زدن دستتان را روی گلویتان بگذارید،در این صورت احساس می کنید که گلویتان ارتعاش دارد.وقتی شما حرف می زنید تارهای صوتی را به ارتعاش در می آورید.برای این کار هوای درون شش ها از میان تارهای صوتی عبور می کند. در این حال تارهای صوتی مرتعش می شوند و صوت ایجاد می شود.ما می توانیم ارتعاش های تارهای صوتی را تغییر دهیم.زمانی که ارتعاش تارهای صوتی خیلی تند باشد صدار زیر(نازک) تولید می شود و وقتی که ارتعاش تارهای تارهای صوتی کند باشد صدای بم(کلفت) تولید می شود.زیر و بم بودن صداها به تعداد ارتعاش در ثانیه آن ها بستگی دارد.هر چه تعداد ارتعاش ها در ثانیه(بسامد)بیشتر باشدصدا زیرتر و هرچه بسامد کمتر  باشد صدا بم تر(کلفت تر) خواهد بود.به این ترتیب است که صدای ارتعاش پوسته طبل ،بم و صدای ارتعاش سوت ،زیر است.هر چه ابعاد جسمی کوچک باشد،آن جسم تندتر ارتعاش کرده و صدای زیرتر تولید می کند و برعکس،هرچه ابعاد جسمی بزرگ تر باشدوقتی آن را به ارتعاش در می آوریم کندتر ارتعاش می نمایدو صدای بم تولید می کند.یکی از ویژگی های صدا بلند و آهسته بودن آن است که بستگی به انرژی صوتی دارد.صدای بلند انرژی صوتی بیش تری دارد و صدای کوتاه انرژی صوتی کم تری دارد.

  در یکی از آزمایش های بخش صدا در علوم قدیم پایه دوم تعدادی لیوان روی میز قرار داده می شود و در  لیوان ها با ارتفاع های مختلف آب ریخته می شود و از دانش آموزان خواسته می شود با مداد به لیوان ها ضربه بزنند و مشاهدات خود را یادداشت کنند.هدف این فعالیت فقط تشخیص صدای نازک (زیر)و کلفت(بم)است .در لیوانی که آب کمتری دارد و هوای بیشتری دارد صدا کلفت و در لیوانی که آب بیشتری دارد و هوای کمتری دارد صدا نازک است.صدایی که در لیوان ها بوجود می آید در اثر لرزش هوای داخل آن است.در این طبقه بندی نازک و کلفت بودن صداها مقایسه ای است. یک صدا نسبت به صدایی بم و نسبت به صدایی دیگر زیر است.

  در  فعالیتی دیگر از علوم پایه دوم تصاویری از دمیدن یک کودک در بطری به نمایش در آمده است:

  سؤال:در بطری چه چیزی می لرزد و صدا تولید می کند؟

  پاسخ:در بطری خالی هوای داخل بطری به لرزش در می آیدو صدا تولید می شود.


  منبع :کتاب معلم (راهنمای تدریس)علوم تجربی پایه دوم دبستان صفحات ۱۸۴تا ۲۰۲


  بخش 5 پیام رمز 1.pdf

  منبع مطلب : darsha.blogfa.com

  مدیر محترم سایت darsha.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پرتو94

  موضوع : باز ی با سایه ها

  خلاصه فعالیت های انجام شده:

  چرا سایه تشکیل می شود ؟ چون نور نتوانست از جسم عبور کند در نتیجه پشت جسم سایه تشکیل می شود .

  آیاسایه ی تمام اجسام که در مقابل نور گرفتید مثل هم تیره است ؟ اجسامی مثل پاک کن کتاب سایه تیره و اجسامی مثل لیوان سایه روشن دارند چون می تواند مقداری نور از خود عبور دهند .

  موضوع : درست کردن ساعت آفتابی

  موارد مورد استفاده:

  مداد یا چوب باریک ، خمیر بازی ، مقوا .

  خلاصه فعالیت های انجام شده:

  در یک روز آفتابی مقوا را روی زمین قرار دهید .

  انتهای مداد را در خمیر فرو کرده و آن ار در وسط مقوا قرار دهید .

  در ساعت های 9 ، 10 ، 11 ، 12 و ... سایه ی مداد را روی مقوا رسم کنید . زمان ها را روی هر سایه بنویسید .

  مشاهدات و نتایج بدست آمده پس از انجام فعالیت:

  سایه ها در ساعت 9 بلند ، هر چه به طرف ساعت 12 می رود سایه ها کوتاه تر و ساعت 12 ظهر سایه کوتاه ترین طول را دارد . و هر چه به طرف ساعت های بعد از ظهر می رویم سایه ها بلندتر می شوند .


  موضوع : گرما و سرما ( کار با دماسنج )

  موارد مورد استفاده:

  چراغ الکلی ، دماسنج ، بشر

  خلاصه فعالیت های انجام شده:

  در یک ظرف تا نیمه آب سرد میریزیم . سپس دماسنج را داخل آب سرد قرار میدهیم . محل قرار گرفتن مایع داخل دماسنج را یادداشت میکنیم.

  ظرف را روی سه پایه قرار میدهیم و یک چراغ الکلی زیر آن روشن میکنیم،در هر دقیقه یکبار دمای ظرف را اندازه گیری میکنیم.

  پس از نیم ساعت شعله را خاموش میکنیم و مجدداً هر 2 دقیقه یکبار دمای ظرف را یادداشت میکنیم.

  مشاهدات و نتایج بدست آمده پس از انجام فعالیت:

  زمانیکه دماسنج در آب سرد قرار می گیرد مایع داخل دماسنج به آرامی پایین می آید و دمای 6 درجه سانتی گراد را نشان می دهد .

  بعد از روشن کردن چراغ الکلی دماسنج شروع به بالا رفتن می کند ، بعد از مدتی حدوداً نیم ساعت آب به جوش می آید و مایع درون دماسنج 100 درجه را نشان می دهد .

  بعد از خاموش کردن چراغ الکلی آب کم کم دمای خود را از دست می دهد و مایع درون دماسنج کم کم پایین می آید .  موضوع : به وجود آمدن روز و شب

  موارد مورد استفاده:

  کره، چراغ قوه

  خلاصه فعالیت های انجام شده:

  کره را روی میز قرار می دهیم.

  چراغ مطالعه روشن را جلوی کره زمین قرار دهید.

  به نوری که از چراغ به کره می تابد نگاه کنید.

  مشاهدات و نتایج بدست آمده پس از انجام فعالیت:

  مشاهده کردیم که نور چراغ فقط یک طرف کره را روشن می کند . آن طرف از کره که رو به چراغ قرار دارد روز است : طرف دیگر آن شب است .

  نتیجه: از گردش زمین به دور خودش یک شبانه روز بوجود می آید .


  موضوع : آلودگی هوا

  موارد مورد استفاده:

  2 بطری یک شکل وشفاف ، عود ، آبپاش

  خلاصه فعالیت های انجام شده:

  در یکی از بطری ها با اسپند یا عود دود ایجاد کنید .

  بطری را وارونه نگه دارید و در همان حالت در آن را ببندید.

  با دقت به درون بطری نگاه کنید .

  بعد از مدتی در شیشه را باز کنید و با آبپاش روی آن آب بریزید .

  مشاهدات و نتایج بدست آمده پس از انجام فعالیت:

  مشاهده کردیم : که دود در همه جای بطری پخش شد .

  نتیجه: زمانی که در یطری را باز کردید دود به آرامی خارج شد و زمانی که با آبپاش روی آ می ریزید دود از بین می رود و قسمتی از دودها به همراه آب به ته بطری می رود و قسمتی در هوا پخش می شود .  موضوع : چگونه صدای کلفت و نازک تولید کنیم

  موارد مورد استفاده:

  2عدد بطری ، یک عدد کش و مداد .

  خلاصه فعالیت های انجام شده شماره ( 1 ) :

  یک کش حلقه ای را به دور یک کتاب انداخته و دو مداد زیر آن قرار دهید . فاصله مدادها را دور و نزدیک کنید.

  مشاهدات و نتایج بدست آمده پس از انجام فعالیت:

  وقتی مدادها را ازهم دورتر می کنیم ، صدا نازکتر و وقتی فاصله مدادها کم می شود صدا کلفت تر می شود .

  خلاصه فعالیت های انجام شده شماره (2 ) :

  یک بطری باریک و خالی را مقابل دهان خود قرار داده و درون آن فوت کنید سپس نصف بطری را از آب پر کرده و درون آن فوت کنید .

  مشاهدات و نتایج بدست آمده پس از انجام فعالیت:

  وقتی بطری خالی استصدا کلفت می شود و وقتی بطری را تا نیمه آب می کنیم صدا نازک تر می شود.

  منبع مطلب : partov94.blogfa.com

  مدیر محترم سایت partov94.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  -2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید