توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  اجسامی که بازتابش نامنظم نور به وجود می آورند

  1 بازدید

  اجسامی که بازتابش نامنظم نور به وجود می آورند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  نور و مشاهده ی اجسام

  تصویر عنوانی درس را به دانش آموزان نشان می دهم (تصویر از طریق ویدئو پروژکتور روی صفحه ی یا تخته می افتد) از دانش آموزان سوال می کنم در تصویر چه می بینید؟ (در این مرحله دانش آموزان بصورت گروهی هر چهار نفر در یک گروه، روی صفحه ی عنوانی کار می کنند و مشاهدات خود را بصورت گروهی انجام می دهند. سپس از هر گروه یک نفر به نمایندگی از آن حاصل مشاهدات گروهشان را بیان می کند) هدف این صفحه این است که دانش آموزان با نور و اینکه نور باعث می شود اجسام و حتی اجسامی که داخل آب هستند را ببینیم آشنا شوند.

  در این صفحه آنقدر از دانش آموزان سوال می کنم تا متوجه عنوان و موضوع صفحه شوند.

  در صفحه ی 52 یک گفت و گو کنید هدف این صفحه این است که دانش آموزان متوجه شوند ما بواسطه ی چشمهای خودشان نور و محیط اطراف را ببینند و بخاطر همین وقتی چشمان خود را ببندیم هیچ چیزی نمی بینیم. در این مرحله چند نفر از دانش آموزان سه نفر را وسط کلاس می آورم چشمهای یکی را با پارچه می بندم و دیگری از او می خواهم فقط یک چشم خود را ببندد و سومی با چشمان باز همه جا را مشاهده کند و سپس حاصل مشاهدات خود را به کلاس گزارش دهند.

  صفحه ی 53 هدف این صفحه این است که دانش آموزان با منبع نور آشنا شوند.

  از دانش آموزان می خواهم در خانه همه ی چراغ های خانه را خاموش کنند و نتیجه ی گزارشات خود را به کلاس بیاورند. (نتیجه ی تجربه ی خودشان)

  سپس با توجه به تصاویر کتاب چند منبع نور معرفی می کنیم تا دانش آموزان به این نتیجه برسند که برای دیدن اجسام نور لازم است و این نور از طریق منبع نور تهیه می شود.

  قسمت علم و زندگی: در قالب گروهی درباره ی این مطلب بحث کنند و نتیجه ی بحث های خود را به کلاس گزارش دهند در نهایت دانش آموزان به این می رسند که برخی اجسام در تاریکی از خود نور تولید می کنند.

  بازتابش نور در صفحه ی 54: به هر گروه از دانش آموزان یک آیینه می دهم و از آنها می خواهم که به وسیله ی آن نور خورشید را بر جاهای مختلف بندازند در نهایت دانش آموزان به این نکته پی می برند که وقتی نور خورشید به آیینه می تابد از آن بر می گردد که به آن بازتابش نور می گویند یعنی هدف این صفحه دانش آموزان با چگونگی بازتابش نور آشنا شوند.

  برای هشدار: نکته مهم موجود در آن را به دانش آموزان یادآوری می کنم.

  صفحه ی 55 کتاب: هدف این صفحه این است که دانش آموزان با اجسامی که بازتابش منظم نور بوجود می آورند و اجسامی که بازتابش نامنظم نور بوجود می آورند آشنا شوند.

  وسایل مورد نیاز که با خودم به کلاس می آورم. (آینه ورق آلومینیم و مقوا) است. دانش آموزان تکه ای از ورق آلومینیوم را چروک می کنند و آن را روی مقوا می چسبانند و سپس آینه و بعد ورق آلومینیم چروک را در مقابل نور خورشید قرار می دهند در نهایت دانش آموزان به این نکته پی می برند که ورق چروک آلومینیوم بازتابش نور آن نامنظم است ولی آینه منظم است سپس جدول این صفحه را کامل می کنند.

  برای صفحه ی 56 ابتدا درباره ی تعاریف آمده در ابتدای صفحه با دانش آموزان بحث می کنم که دانش آموزان با ویژگی های آینه ی تخت، فرو رفته و برآمده آشنا می شوند.

  سپس برای فعالیت به هر کدام از دانش آموزان یک قاشق می دهم و از آنها می خواهم که به سطح درونی و بیرونی قاشق نگاه کنند و ببینند تصویر آنها چه شکلی است و نتیجه ی مشاهدات خود را در سؤالهای یک و دو می نویسند.

  برای قسمت مقایسه صفحه ی 56 از دانش آموزان می خواهم که تصویر خود را در آینه ی تخت (به هر گروه یک آینه می دهم) و سطح بیرونی و درونی قاشق ببینند و نتیجه ی آن را در جدول بنویسند هدف این مقایسه این است که دانش آموزان به این نکته برسند که آینه تخت تصویر را معمولی و واضح نشان می دهد اما آینه برآمده تصویر را                نشان می دهد و آینه ی فرو رفته تصویر را                       نشان می دهد.

  صفحه ی 57: کاربرد آینه ها: هدف آن این است که دانش آموزان با کاربرد آینه ها در زندگی روزمره آشنا شوند از آنها می خواهم که به صورت گروهی روی این مطلب بحث کنند.

  برای فعالیت صفحه ی 57: چند جسم براق و رنگی تهیه می کنم و آن را در اختیار دانش آموزان قرار می دهم و بازتاب نور از سطح این اجسام بر روی دیوار را گزارش کنند و در فعالیت بنویسند.

  صفحه ی 58 هدف آن این است که دانش آموزان چگونگی دیدن اجسام آشنا شوند.

  و به این نکته پی می برند که نور باید به اجسام برخورد و بازتاب آن به چشم ما بر گردد و این باعث می شود اجسام را ببینیم یعنی دانش آموزان از روی تصویر صفحه  به این نتیجه می رسند. ایستگاه تفکر را هم از آنها می خواهم بصورت گروهی انجام دهند که به این نتیجه می رسند که برای دیدن اجسام پشت سرما، باید از طریق آینه آنها را ببینیم.

  تهیه کننده: فاطمه سلامات گروه 57

  منبع مطلب : safiehsavari.blogfa.com

  مدیر محترم سایت safiehsavari.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تحقیق علوم - نور و باز تابش

  نور انرژی است که به کمک آن می توانیم اجسام را ببینیم. به موادی که از خود نور تولید می کنند چشمه نور می گوییم. نور از همه اجسام عبور نمی کند. اما اجسامی مانند شیشه، آب و هوا نور را از خود عبور می دهند که به آنها شفاف می گوییم.

  اما اجسامی که نور را از خود عبور نمی دهند، مانند چوب و سنگ اجسام کدر نامیده می شوند. هرچه سطح یک جسم صاف تر باشد، باز تابش نور آن هم بیشتر است.

  تصویر هر جسم در آینه تخت اندازه همان جسم است. اگر نور به آینه برخورد کند، باز میگردد که به این پدیده بازتابش نور می گوئیم. هر چه زاویه بین دو آینه تخت کمتر شود، تعداد تصاویر بیشتر است. نور در هنگام برخورد به آینه صاف، بازتاب منظم دارد و در صورت برخورد به سطح ناصاف مثل مقوی، بازتابی نامنظم دارد. وقتی نور به جسمی بر می خورد، قسمتی از آن باز می گردد و به چشم ما بر می گردد و همین نور بازتاب شده باعث دیدن آن جسم توسط ما می شود.

  جسمی که به رنگ سیاه باشد، نور را تقریباً بازتاب نمی دهد. با آینه می توانیم تصویر چیزهایی را که به طور مستقیم نمی توانیم ببینیم را مشاهده کنیم. مانند راننده اتومبیل که به کمک آینه  پشت خود را می بیند.

  نور و آینه

  - هنگامی که نور به اجسام می تابد، سه حالت زیر اتفاق می افتد .

  ‏1-‏ مقداری از نور از جسم عبور می کند. ( در مورد اجسام شفاف یا نیمه شفاف)‏

  ‏2-‏ مقداری از نور جذب می شود. ( به گرما تبدیل می شود)‏

  ‏3-‏ مقداری از نور بازتاب می شود . ( منعکس می شود )‏

  باز تاب نور از اجسام دو حالت دارد:‏

  ‏-‏ بازتاب نامنظم به همه جهات ( تقریبا همه اجسام به ویژه اجسام کدر)

  ‏-‏ بازتاب منظم و جهت دار ( آینه ها . یعنی سطوح صاف و صیقلی )‏

  بازتاب نور از آینه تخت

  وقتی یک دسته پرتو موازی به یک سطح ‏صاف و صیقلی ( مثلاً یک آینه ) می تابد ، باز تاب این ‏پرتو ها به صورت یک دسته پرتو موازی خواهد بود.‏                             

  ولی هنگامی که یک دسته پرتو موازی به ‏سطح نا صاف و کدر می تابد، بازتاب این پرتو ها به ‏صورت پرتوهایی خواهد بود که به جهات مختلف پراکنده می شوند.‏

  آزمایش با آینه تخت نشان می دهد که این دو زاویه ‏با هم برابرند.‏

  آینه ها بر سه نوع هستند :

  1- آینه تخت  2- آینه فرو رفته  3- آینه بر آمده

  در آینه فرو رفته تصویر بزرگ تر از جسم و در آینه برآمده تصویر کوچک تر از جسم منعکس می شود.

  در زیردریائی ها برای دیدان اجسام در سطح آب از چشم زیردریایی استفاده می کنند، که پریسکوپ نام دارد.

  کوره آفتابی : وسیله ای است که از یک آینه فرو رفته بسیار بزرگ تشکیل شده است و برای استفاده از انرژی گرمایی خورشید به کار می رود. تصویر ما در درون یک قاشق به صورت وارونه و کوچک تر از خودمان می افتد و تصویر ما در پشت قاشق مستقیم و بزرگ تر به نظر می رسد.

  فرایند نور:
  1- موجب دیدن اجسام می شود.
  2- موجب عمل غذاسازی گیاهان می شود.
  3- باعث کارکردن کلیه وسایل نوری می شود.
  4- موجب تغییر رنگ لباس و پارچه می شود.

  برای آنکه جسمی دیده شود، باید از آن جسم نور به چشم برسد، بنابر این جسم یا باید از خودش نور تابش کند و یا نورهایی را که برآن تابیده شده است، به طرف چشم بیننده بازتاب دهد.
  به همین دلیل اجسام به دو دسته تقسیم می شوند.
  1- اجسام منیر یا چشمه ی نور: اجسامی که از خود نور تولید می کنند. مانند خورشید، لامپ روشن، شمع روشن، چوب در حال سوختن

  2- اجسام غیر منیر: این اجسام از خود نوری تابش نمی کنند، بلکه نوری را که از چشمه های نور به آن ها تابیده است به طرف چشم، باز می گردانند، در نتیجه ما می توانیم آن ها را ببینیم.  انواع چشمه ی نور:
  1- چشمه ی گسترده نور: یک شی نورانی نظیر خورشید، چراغ روشن، شعله ی شمع را چشمه ی نور گسترده می نامیم.


  2- چشمه نور نقطه ای: اگر صفحه ای از مقوا را که روی آن روزنه ی کوچکی ایجاد شده است، درمقابل چراغ روشنی قراردهیم، نور چراغ پس از گذشتن از روزنه منتشر می شود و روزنه مانند یک چشمه نور کوچک عمل می کند که به آن چشمه ی نقطه ای نور می گویند.

  تقسیم بندی اجسام غیر منیر از نظر عبور نور از آنها:
  1- اجسام شفاف : اجسامی که نور از آن ها عبور می کند مانند  شیشه – هوا – آب

  2- اجسام نیمه شفاف : اجسامی که نور از آن ها عبور می کند ولی از پشت آن ها اجسام دیگر به طور واضح دیده نمی شوند. مانند شیشه های مات – کاغذ کالک

  3- اجسام کدر :اجسامی که نور از آن ها عبور نمی کند.مانند آجر-مقوا-چوب و ....

  نور به خط راست منتشر می شود.
  چند دلیل مهم برای اثبات این موضوع:
  1- عبور نور از لابه لای شاخ و برگ درختان
  2- تشکیل سایه
  3- خورشید گرفتگی
  4- ماه گرفتگی

  سایه چگونه تشکیل می شود؟

  اگر جسم کدری در مقابل منبع نوری قرار گیرد در پشت جسم محوطه ی تاریکی بوجود می آید که به آن سایه می گویند.

  راههای تشکیل سایه :
  1- تشکیل سایه به وسیله چشمه ی نقطه ای نور: در این حالت فقط سایه کامل ایجاد می شود و مرز مشخصی بین تاریکی و روشنایی وجود دارد.
  نکته: قطر سایه به فاصله ی چشمه ی نور تا جسم کدر و پرده بستگی دارد.
  نکته: هر گاه چشمه ی نور به جسم کدر نزدیک شود قطر سایه بزرگتر می شود و هرگاه چشمه ی نور را از جسم کدر دور کنیم قطر سایه کوچک تر می شود.

  2- تشکیل سایه به وسیله چشمه ی گسترده نور: در این حالت علاوه بر سایه کامل، نیم سایه نیز دیده می شود.

  - خورشید گرفتگی (کسوف): هر گاه در چرخش ماه به دور زمین و هر دو به دور خورشید، مرکز آن سه (ماه،زمین،خورشید) روی یک خط راست واقع شود به طوری که ماه در وسط باشد، ماه جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه آن روی زمین می افتد در نتیجه کسانی که در سایه ی ماه قرار دارند خورشید را تاریک می بینند. در این صورت می گوییم، خورشید گرفتگی رخ داده است.
  - ماه گرفتگی: اگر زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد، زمین جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه آن روی ماه می افتد و آن را تاریک می کند. در این صورت می گوییم ماه گرفتگی رخ داده است.

  بازتاب نور : برگشت نور از سطح یک جسم را بازتاب می گویند.

  انواع بازتاب نور:
  1- بازتاب منظم: این بازتابش در سطوح بسیار صاف صورت می گیرد. در این صورت پرتوهای نور به طور موازی به سطح تابیده و به طور موازی در یک جهت بازتاب می شوند. در این نوع بازتاب همواره تصویری واضح و روشن ایجاد می شود. مانند آینه

  2- بازتاب نامنظم: هرگاه یک دسته پرتو موازی نور به سطح ناهمواری برخورد کند به صورت پرتوهای غیر موازی و در جهات متفاوت بازتاب می شوند. دراین نوع بازتابش تصویر اشیاء مبهم و نامشخص است.

  منبع مطلب : www.parsa-r.ir

  مدیر محترم سایت www.parsa-r.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  زهرا علیزاده 11 ماه قبل
  -1

  شما معلم هستید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  زهرا علیزاده 11 ماه قبل
  0

  شما معلم هستید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  سارا 11 ماه قبل
  0

  اما مثال نامنظم نزده اصلا خوب نیست

  بهاره 11 ماه قبل
  1

  سلام عزیزم مثل الومنیوم چروکیده

  رامد 11 ماه قبل
  0

  سلام این مطلب خوب نیست

  نرجس قلعه بیگی 12 ماه قبل
  0

  اجسامی که باز تابش منظمی دارد خورشید و چراغ

  مهسا جون 12 ماه قبل
  0

  خوبه ولی زیاده

  یلداتون درد نکنه

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  واقعان این سوالا بد نمی خوره

  برای ارسال نظر کلیک کنید