توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  اصطلاحاتی چون لی اپ هوک جفت مربوط به کدام مهارت در بسکتبال می باشد

  1 بازدید

  اصطلاحاتی چون لی اپ هوک جفت مربوط به کدام مهارت در بسکتبال می باشد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  خبرگزاری خورنا

  خبرگزاری خورنا

  مهدی چاروسایی ,خبرنگارورزشی خورنا: یکى از رایج‌ترین شوت‌هاى بسکتبال، شوت لی آپ است. این شوت، با تکنیک شوت یک‌ دست و همراه با دو گام و پرش انجام مى‌شود.

  لی آپ عبارت است از حرکتی نزدیک سبد و بعد از یک برش و یا یک درایو یا پرتاب توپ به طرف سبد انجام می شود .

  مهارت لی آپ در بسکتبال در دسته شوتها قرار می گیرد .

  اهدف :

  هدف از اجرای شوت لی آپ ، حمله ای به سمت سبد تیم حریف و کسب امتیاز می باشد .

  حرکات مخصوص و چگونگی اجرا :

  برای اجرای این مهارت بازیکن پس از قطع دریبل ، با گرفتن توپ در بین دستها و جلوی سینه ، شروع به گام برداشتن می کند . پس از برداشتن دو گام به سمت سبد ، با یک جهش عمودی روی یک پا ، خود را به سبد نزدیک می کند .

  برای اینکه بتواند در موقع اجرای لی آپ پرش بلندی انجام دهد ، باید در سه و یا چهار قدم آخر دریبل سرعت داشته باشد . اما باید بتواند این سرعت را کنترل کند . قدم قبل از پرتاب لی آپ باید کوتاه باشد تا بتوان با استفاده از زانوی جهش کننده ، سریعاً حرکت رو به جلوی خود را به حرکت رو به بالا تبدیل کرد .

  در هنگام جهش زانوی سمت دست پرتاب کننده بالا می آید و توپ از بین شانه ها و گوشها بالا می آید .

  حرکت با باز نگه داشتن دست و آرنج کامل می شود . سپس توپها با کمک تخته و یا بدون استفاده از آن به داخل سبد پرتاب می شود .

  کاربرد مهارت شوت لی آپ :

  از شوت لی آپ براى نفوذ به طرف حلقه در حرکات دو نفرى (پاس برو) و انتهای ضدحمله‌ها استفاده مى‌شود.

  مراحل اجرای حرکت

  مرحله درایو

  مرحله جهش و پرتاب

  مرحله درایو

  این مرحله از لحظه ای شروع می شود که بازیکن دریبل خود را متوقف کرده و با گرفتن توپ توسط دو دست در جلوی سینه ، شروع به پرش به سمت سبد می کند .

  این مرحله شامل دو گام می باشد و بسته به اینکه مهارت از کدام سمت سبد اجرا شود ، با پای راست یا چپ شروع می شود.

  LAY JUMP :

  پس از برداشتن دو گام و پایان مرحله درایو بازیکن با پرش بر روی یک پا و کشیدن زانوی پای مخالف به سمت بالا حرکت افقی خود را به حرکت عمودی تبدیل می کند . در هنگام جهش توپ از سینه جدا شده و به کمک یک دست به درون سبد پرتاب می شود.

  تجزیه و تحلیل بیومکانیکی شوت لی آپ :

  قانون اول نیوتن :

  اگر به جسمی نیرویی وارد نشود یا برآیند نیروهای وارده به جسم برابر صفر شوند ، جسم در حال سکون باقی می ماند .

  بنابراین تا هنگامی که نیرویی از طرف عضلات فرد به توپ وارد نشود ، توپ در دست او باقی می ماند .

  قانون دوم نیوتن :

  شتابی که جسم پس از اعمال نیرو بر آن اعمال می شود با مقدار نیروی وارده نسبت مسقیم و با جرم جسم نسبت عکس دارد.

  بنابراین شتابی که توپ پس از رهایی از دست بازیکن به خود می گیرد با نیرویی که فرد به آن وارد می کند نسبت مستقیم دارد ، همچنین شتابی که بازیکن در مرحله در تابی که توپ پس از رهایی از دست بازیکن به خود می گیرد با نیرویی که فرد به آن وارد می کند نسبت مستقیم دارد ، همچنین شتابی که بازیکن در مرحله درایو پیدا می کند متناسب با نیرویی است که عضلات او برای حرکت اعمال می کنند ، و با جرم فرد نسبت عکس دارد .پس در صورتی که فرد جرم کمتر و نیروی بیشتری از طرف عضلات وارد کند با شتاب بیشتری می تواند خود را به سبد نزدیک کند که این موضوع برای عبور از سد مدافع مستقیم اهمیت زیادی دارد.

  قانون سوم نیوتن :

  هر عملی را عکس العملی است ، هم اندازه و در جهت مخالف .

  در هنگامی که فرد در گام سوم پای خود را به زمین می فشارد ( به زمین نیرو وارد می کند ) نیرویی از طرف زمین به فرد وارد می شود .

  همچنین در گام سوم فرد با پایین آوردن دست مخالف دست پرتاب ، باعث بالا رفتن بیشتر دست پرتاب و به طور کل تمام بدن بازیکن می شود . ( نیروی عکس العمل دست باعث افزایش پرش بازیکن می گردد)

  تبدیل انرژی پتانسیل به انرژی جنبشی

  در پایان گام دوم بازیکن با خم کردن زانوی پای مخالف دست پرتاب و خم کردن تنه به جلو ( اندکی ) همانند یک فنر عمل می کند و انرژی پتانسیل را در عضلات خود ذخیره می کند .

  سپس برای شروع گام سوم و تبدیل هر چه بهتر حرکت افقی به حرکت عمودی ، با باز کردن زانوی خم شده و بالا کشیدن زانوی مقابل و باز کردن دست پرتاب کننده توپ همانند فنری که باز شده این انرژی پتانسیل را به انرژی جنبشی تبدیل می کند .

  انواع شوت لی آپ :

  شوت لی آپ معمولى :

  – وضعیت دست‌ها و پاها قبل از پرتاب :

  مهاجم همزمان با قطع دریبل یا دریافت پاس با پاى موافق دست شوت (پاى خارجى نسبت به حلقه و در نفوذ از سمت راست حلقه، پاى راست و برعکس) اقدام به برگشتن یک گام بلند به سمت حلقه کرده، هم‌زمان با آن توپ را با دو دست در ناحیۀ سینه و شکم حفظ وکنترل مى‌کند.

  پس از فرود روى پاى گام اول (پاى خارجى نسبت به حلقه)گام دوم را با پاى بعدى (پاى داخلى نسبت به حلقه و در نفوذ از سمت راست حلقه، پاى چپ و برعکس) به‌صورت گامى کوتاهتر برمى‌دارد و آمادۀاجراء پرش به سمت حلقه و به طرف بالامى‌شود.

  مهارت شوت لی آپ – ”حرکت گام‌ها :

  با وارد کردن فشارى نسبتاً قوى به زمین روى پاى گام دوم (پاى داخلى نسبت حلقه) جهش کرده، پاى دیگر را با زانوى خمیده در ناحیۀ شکم جمع مى‌کند. همزمان با این عمل توپ از ناحیۀ سینه و شکم به سمت جلو و بالاى سر برده مى‌شود تا براى اجرای مهارت شوت یک‌ دست آماده گردد.

  درنقطۀ اوج پرش با کشیده شدن دست پرتاب در آخرین نقطۀ ممکن در بالاى سر توپ به سمت حلقه شوت مى‌شود؛ درحالى که دست حایل با آرنج خمیده در مقابل سینه حریف باقى مى‌ماند تا مدافع قادر نباشد به توپ نزدیک شود .

  مهارت شوت لی آپ اقدام به شوت :

  – دست‌ها و پاها پس از پس از پرتاب :

  پس از پرتاب توپ به سمت حلقه بلافاصله پاى خمیده از زانو صاف شده و فرود بر روى همان پا یا روی دو پا انجام مى‌گیرد.

  دست پرتاب تا آخرین لحظه به دنبال توپ کشیده مى‌شود.

  نکات کلیدى در هنگام اجراء مهارت شوت لی آپ :

  ۱ . براى شوت لی آپ از مهارت شوت یک‌دست استفاده شود.

  ۲ . گام اول بلندتر (براى نزدیک شدن به حلقه) و گام دوم کوتاهتر(براى آمادگى و کنترل به‌منظور پرش به سمت بالا) برداشته شود.

  ۳ . توپ تا آخرین لحظه با نگاه و دست پرتاب دنبال شود.

  ۴. در مراحل گام برداشتن، توپ با دو دست حمل مى‌شود، ولى در لحظهءشوت،در نقطه اوج پرش توپ با یکدست شوت مى‌شود . این عمل به کنترل بیشترتوپ وحمایت ازآن درمقابل مدافع کمک مى‌کند.

  ۵ . همیشه پرش آخر روى پاى مخالف دست پرتاب (پاى داخلى نسبت به حلقه) انجام مى‌شود (شکل حرکت پاها در شوت لی آپ)

  ۶ . براى پیشگیرى از آسیب‌دیدگى و کسبِ تعادل بیشتر بهتر است فرود روى هر دو پا انجام گیرد.

  ۷ . شوت لی آپ از سمت راست حلقه بهتر است با دست راست و از سمت چپ حلقه با دست چپ انجام گیرد.

  حرکت پاها درشوت لی آپ :

  اشتباهات متداول در مهارت شوت لی آپ :

  ۱ . اندازه طول هردوگام یکسان باشد.

  ۲ . توپ در حین گام برداشتن با یک دست حمل شود.

  ۳ . دست حایل(غیر پرتاب) ، به‌صورت کشیده در کنار بدن و پائین قرار گیرد.

  تذکر مهم:

  شوت لی آپ را باید از هر دو سمت حلقه انجام داد و از هرسمت بهتر است از دست پرتاب مناسب استفاده کرد. بنابراین درنفوذ از سمت راست شوت لی آپ با دست راست در نفوذ ازسمت چپ شوت لی آپ بادست چپ و در نفوذ از روبه‌روى حلقه بهتراست باد ست قوى و یا با توجه به موقعیت مدافع بادست دورازمدافع عمل شوت را انجام داد.

  منبع مطلب : www.khoorna.com

  مدیر محترم سایت www.khoorna.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.

  اصطلاحات بسکتبال

  Air pass

  A pass that goes straight through the air to the receiver.

  پاس هوایی.

  پاسی هوایی که مستقیما به سمت دریافت کننده پاس ارسال میگردد را گویند.

  (اَلِی اوپ)Alley oop

  An offensive play in which a player throws the ball up near the basket to a teammate (or, more rarely, to himself) who jumps, catches the ball in mid air and immediately scores a basket, usually with a slam dunk.

  پرتاپ نزدیک سبد.

  در یک بازی تهاجمی که بازیکنی توپ را برای هم تیمی خود به نزدیک حلقه پرتاپ کرده (گاها برای خود) و آن بازیکن پرش کرده و توپ را در هوا گرفته و معمولا آنرا با حرکت اسلم دانک سریعا تبدیل به امتیاز میکند را گویند.

  (اسِست)Assist

  Passing the ball to a teammate who immediately scores a basket after receiving a pass. The teammate that receives the pass may take one dribble before shooting.

   پاس منجر به گل.

  پاس دادن توپ به هم تیمی که بلافاصله بعد از دریافت توپ آنرا تبدیل به امتیاز کند پاس منجر به گل گویند. بازیکن هم تیمی که پاس را دریافت نموده ممکن است قبل از شوت یک دریبل هم بزند.

  Backcourt

  The half of the court a team is defending. The opposite of the frontcourt. Also refers to a team's guards.

   نیمه دفاعی.

  نیمه زمینی که یک تیم درحال دفاع کردن است. نیمه مقابل منطقه حمله. همچنین به گارد تیم نیز اطلاق میشود.

  -Backcourt violation 

  If you already passed the halfcourt line you can not go backcourt. Also failure to bring the ball from the backcourt into the frontcourt within the allotted time (8 seconds NBA, previously 10 seconds in the NBA(

   تخلف نیمه

  اگر از خط نیمه عبور کرده باشید، نمی توانید به عقب ( پشت خط نیمه ) برگردید. همچنین نمی توان توپ را از منطقه نیمه دفاعی به منطقه حمله در خلال وقت تخصیص داده شده ( هشت ثانیه در NBA که قبلا ده ثانیه بوده ) آورد.

  (بُل فِیک)Ball fake

  A sudden movement by the player with the ball intended to cause the defender to move in one direction, allowing the passer to pass in another direction. Also called "pass fake."

  حرکت ناگهانی بازیکن با توپ با این قصد که سبب شود مدافع در یک مسیر حرکت کند، اجازه دهد به پاس دهنده برای پاس دادن در مسیر دیگر که این حرکت را Pass fake هم گویند.

  (بُل ری وِرسُل)Ball reversal

  Passing the ball from one side of the court to the other.

   پاس توپ از یک طرف زمین به طرف دیگر زمین.

  Banana cut

  A wide, curving cut, as opposed to a cut that is a straight line.

   برش مورزی.

  برش عریض و کمانی شکل بر خلاف برشی که بصورت خط مستقیم باشد را گویند.

  Bank shot

  A shot that hits the backboard before hitting the rim or going through the net.

   پرتابی که به تخته بخورد.

  پرتابی که قبل از اینکه به حلقه اصابت کند و یا از داخل حلقه عبور کند، به تخته برخوردکند را گویند.

  Baseball pass

  A one-handed pass thrown like a baseball.

   پاس بیسبالی.

  نوعی پاس که همانند پاسی که در بیسبال توسط یک دست داده میشود را گویند.

  Basket cut

  A cut toward the basket.

   برش بسمت سبد.

  Bench

  Refers to substitutes sitting on the sideline, as well as to the bench or chairs they sit on.

   بازیکنان زخیره.

  به بازیکنان زخیره که در چوار خط کناری زمین و یا بر روی نیکت و یا صندلی نشسته اند گویند.

  Block

  1)) violation in which a defender steps in front of a dribbler but is still moving when they collide. Also called a "blocking foul." (2) To tip or deflect a shooter's shot, altering its flight so the shot misses.

   سد کردن.

  الف) تصادمی که ازخطا کردن مدافعی با قدم گذاشتن در مقابل دریبل کننده که درحال حرکت کردن است بوجود می آید را گویند، نام دیگر این خطا Blocking Foul میباشد.

  ب ) ضربه آرام و یا منحرف کردن پرتاب پرتاب کننده را که سبب تغییر مسیر توپ شود و درنتیجه شوت از دست رود را خطای سد گویند.

  (بُنِس)Bonus

  A team is "in the bonus" when it accumulates seven or more team fouls in a half, giving the other team a free throw on each subsequent foul. Also called being "over the limit."

   پرتاب پنالتی اضافی.

  تیمی پرتاب پنالتی اضافی میگیرد که بیش از هفت ویا بیشتر از هفت بار خطای تیمی در نیمه  کرده باشد به تیم مقابل یک پرتاب آزاد در هر خطای متوالی داده میشود که به این خطا over the limit  نیز گفته میشود.

  Center

  One of the three standard player positions, centers are usually the tallest player on the team and are responsible for defending the basket and rebounding.

   سانتر کننده.

  یکی از سه موقعیت استاندارد دربسکتبال بوده و سانتر کنندگان معمولا بلند قد ترین بازیکنان در تیم بوده و از وظایف آنان دفاع از حلقه و ریباند (ربودن توپ از روی حلقه) میباشد.

  Dime (دایم)

  An assist.

   پاس منجر به گل.

  Dish (دِش)

  An assist.

  پاس منجر به گل.

  Downtown

  The area on the offensive side of the three-point line.

   ناحیه ای از منطقه خط پرتاب سه امتیازی درمنطقه حمله.

  (دانک)Dunk

  A type of shot that is performed when a player jumps in the air and manually powers the ball through the basket with one or both of his hands.

   آبشار.

  نوعی از پرتاب میباشد بدین صورت که بازیکنی به سمت حلقه پریده و با قدرت تمام توپ را با یک و یا دو دست خود وارد حلقه کند.

  Forward 

  One of the three standard player positions, forwards are primarily responsible for scoring and rebounding.

   مهاجم.

  یکی از سه موقعیت استاندارد بازیکن میباشد، از وظایت اصلی مهاجمان امتیاز گرفتن و ریباند کردن میباشد.

  Free throw

  An unopposed attempt to score a basket, worth one point, from the free throw line. Generally, two attempts are awarded when the player is fouled in the act of shooting (three attempts are awarded in the case of three point shot), fouled flagrantly, or when the opposing team fouls while over the foul limit. One attempt is awarded for technical fouls.

   پرتاب آزاد.

  Foul

  Actions by players which break the rules but are not floor violations; penalized by a change in possession or free-throw opportunities.

   خطا.

  عملی توسط بازیکنان که منجر به نقض قانون شده اما نه خطای ناک دان، که با تغییر در مالکیت توپ و یا پرتاب آزاد جریمه میشود.

  Half-time

  Occurs after the conclusion of the first two quarters.

   وقت استراحت.

  بعد از پایان اولین نیمه بازی ( دو تا ...... دقیقه ) درخواست میشود.

  -In-n-out 

  A shot that appears to be sailing in, but doesn't drop.

   شوتی که به نظر میرسد در داخل زمین سیر میکند، اما ...........

  Jump shot 

  A shot made while jumping.

   شوتی که درهنگام پرش جفت پا در هوا زده میشود

   (لِی آپ)Lay up 

  A field goal attempt made by below, laying the ball up near the basket, and using one hand to tip the ball over the rim and into the basket (layin) or to bank it off the backboard and into the basket (layup).

  Man-to-man defense 

  A defense designed to allow each player on a team to guard one player from the other team when on defense, as opposed to guarding an area of the floor on defense.

   دفاع نفر به نفر.

  دفاعی که طراحی شده تا بازیکنان هر تیم بصورت نفر به نفر از بازیکنان تیم مقابل که بعنوان حریف مقابل درمنطقه دفاع هستند، مقابله کنند.

  NBA

  The National Basketball Association, the largest professional league in the United States.

   اتحادیه ملی بسکتبال، بزرگترین و حرفه ای ترین لیگ در ایالات متحده میباشد.

  (آوت لِت پَس)Outlet pass

  A pass thrown by a rebounder to start a fast break.

   پاس از زیر حلقه.

  پاسی که ریباندر بعد از ریباند کردن جهت شروع سریع ضدحمله به هم تیمی خود میدهد.

  Pass 

  When a player throws the ball to a teammate; used to start plays, move the ball downcourt, keep it away from defenders and get it to a shooter.

   پاس.

  زمانیکه بازیکنی توپ را به هم تیمی خود پرتاب میکند برای شروع بازی و انتقال توپ به سمت زمین حریف، حفظ توپ از مدافعان و دادن توپ به پرتاب کننده را پاس گویند.

  Rebound 

  Obtaining the ball after a missed field goal attempt

   ریباند.

  تلاش برای تصاحب توپ بعد از اینکه شوتی منجر به گل نشد  را ریباند گویند.

  Rock 

  The ball

  توپ

  Set shot

  A field goal that is shot from a stationary position.

  شوت درجا.

  گل مردودی که از موقعیت ثابت پرتاب شده است.

  Shot clock

  A timer designed to increase the pace (and subsequently, the score) in basketball games, preventing the tactic of killing the clock. The offensive team must attempt a field goal before the shot clock expires, and the ball must then either touch the rim or enter the basket. Failure to hit the rim or make a shot within the time given (24 seconds in the NBA) would result in loss of possession.

  A clock that limits the time a team with the basketball has to shoot it to a given amount of time.

   ساعت مسابقه.

  زمانسنجی که طراحی شده برای افزایش سرعت در امتیاز دهی بصورت آهسته و یا پشت سرهم دربازی بسکتبال

    (سواِش)Swish

  When a shot goes through the net without hitting the backboard or rim.

  گل بدون برخورد با حلقه.

  به گلی گفته میشود که توپ بدون برخورد به تخته و یا تور از حلقه عبور کند (مصطلح به مغزی).

  Three-point field goal

  A shot attempted anywhere from behind the three-point line of the defending team that, if successful, is worth three points.

  منطقه گل سه امتیازی.

  شوتی که تلاش میشود از هرجایی از پشت خط سه امتیازی تیم دفاع کننده زده شود، که درصورت موقفیت آمیز بودن آن منجر به گرفتن سه امتیاز میشود.

  (تایلِت بُل)Toilet bowl 

  When the ball hits the rim on a certain angle and goes in a circular motion around it, can go in or out.

   کاسه توالت.

  زمانیکه توپ با زاویه معینی به حلقه برخورد کرده و در محیط حلقه شروع به چرخیدن نماید که دراین حالت ممکن است توپ به داخل و یاخارج حلقه رود را گویند.

  (ترَوِلینگ)Traveling

  A violation that occurs when a player holding the ball illegally moves one or both of his feet without dribbling.

   خطای راه رفتن با توپ.

  این خطا زمانی به وقوع می پیوندد که بازیکن توپ را در دست نگاه داشته و بطور غیرقانونی یک پا ویا هردو پای خود را بدون زدن توپ به زمین (دریبل زدن) حرکت دهد.

  (وایُلِیشن)Violation 

  An act or instance of breaking a law or regulation

   خطا.

  عمل و یا موردی از نقص قانون ویا مقررات.

  WNBA

  The Women's National Basketball Association, the largest professional basketball league for women in the United States.

  WNBA

  اتحادیه ملی بسکتبال زنان، بزرگترین و حرفه ای ترین لیگ زنان در ایالات متحده میباشد.

  ارسال : فرهاد معمامحمدی

  منبع مطلب : basket-jonubegharb.blogfa.com

  مدیر محترم سایت basket-jonubegharb.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  .... : 1 سلامتی 2 سوت 3 شوت 4 شنا 5 ابی 6 رانینگ 7 سنگ 8 انتروپ 9 پات 10 لت 11 پا 12 تعادل 13 المپیا 14 اسپک 15 هافبک

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  کاوه 28 روز قبل
  0

  سلام ببخشید میتونی همه ی لی اپ ها رو بزاری ممنون

  .... 2 سال قبل
  4

  1 سلامتی

  2 سوت

  3 شوت

  4 شنا

  5 ابی

  6 رانینگ

  7 سنگ

  8 انتروپ

  9 پات

  10 لت

  11 پا

  12 تعادل

  13 المپیا

  14 اسپک

  15 هافبک

  1
  نفس 2 سال قبل

  مرسی

  لیا 2 سال قبل
  -1

  میشه شوت بچه ها

  عسل 2 سال قبل
  -1

  واقا بد بود

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  ورزش چون لی اپ در بستکبتل

  زهرا 2 سال قبل
  3

  جوابش شوت

  فاطمه 2 سال قبل
  -2

  اونی که میخواستم نبودش

  برای ارسال نظر کلیک کنید