توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  انديشه كردن اندر كار خالق و مخلوق روشنایی افزاید اندر دل

  1 بازدید

  انديشه كردن اندر كار خالق و مخلوق روشنایی افزاید اندر دل را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  معنی درس یکم فارسی ششم

  این  همه خلق را که شما بینید بدین جندین بسیاری ، این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان از وی است ، آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن.

  معنی:این تعداد زیاد مردم را که شما می بینید ، همگی آفریدگاری دارند ، که روزی آن ها از جانب اوست. این پروردگار را باید پرستید و از نعمت هایش سپاس گزاری کرد.

  اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق ، روشنایی افزاید اندر دل ، و غفلت از این و نا اندیشیدن ، تاریکی افزاید اندر دل ، و نادانی ، گمراهی است.

  معنی شعر درس اول

  باد بهاری از سمت سبزه زار شروع به وزیدن کرد تا جایی که آواز هر پرنده ی کوچک و ناتوان هم از شوق به آسمان رسید.

  برخیز و از وزش باد بهاری و آواز آهنگین و زیبای پرندگان و بوی خوش لاله زار بهترین استفاده را بکن.

  هر گل و گیاهی که در طبیعت هست ، خدا را یاد می کند. بلبل و قمری هم با آواز خود خدا را یاد می کنند.

  در نظر انسان هوشیار و آگاه ، حتّی برگ درختان سبز نیز می تواند نشانه ای برای عظمت و شناخت قدرت خداوند در آفرینش باشد.م.مدنی

  منبع مطلب : khedrischool.blogfa.com

  مدیر محترم سایت khedrischool.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی درس یکم فارسی ششم

  ( نویسنده ی این متن : ابوعلی بلعمی ـ از کتاب تاریخ بلعمی )

  این همه خَلق را که شما بینید بدین چندین بسیاری،این همه را خالقی است

   که آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان از وی است،آفریدگار را بباید پرستیدن 

  و بر نعمت او سپاس داری باید کردن.

  اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق،روشنایی افزاید اندر دل و غفلت از این 

  و نا اندیشیدن،تاریکی افزاید اندر دل،ونادانی،گمراهی است.

  معنی درس اوّل : معرفت آفریدگار

  این همه آفریده که می بینید که این قدر زیاد است،این همه را آفریننده ای آفرید

  که خداوند گار است و نعمت های ما از ایشان است.آفریدگار را باید  بپرستیم و

  از نعمت او شکر گذاری و تشکر باید بکنیم.

  فکر کردن درباره ی کار آفریننده و آفریده شده،روشنایی و نور یه دل ها می بخشد

  و فکر نکردن و نادانی کردن تاریکی به دل ها می دهد و نتیجه نادانی گمراهی است.

  در ادامه ی متن درس اول ۴ بیت از سعدی با موضوع معرفت خداوند آمده .

  ابتدا ابیات را مشاهده می کنید و بعد از آن معنی ابیات به ترتیب آمده.

  ۱ ـ باد بهاری وزید از طرف مرغزار               باز به گردون رسید،ناله ی هر مرغ زار

  ۲ ـ خیزوغنیمت شمار،جنبش بادربیع           ناله ی موزون مرغ،بوی خوش لاله زار

  ۳ ـ هرگل وبرگی که هست،یادخدامیکند      بلبل و قمری چه خواند؟یاد خداوندگار

  ۴ ـ برگ درختان سبزدر نظر هوشیار              هر ورقش دفتری ست،معرفت کردگار

  "سعدی" 

  معنی شعر : سعدی 

  1 ـ باد بهاری از طرف سبزه زار وزید   (معنی مصراع اول )

  باز صدای پرندگان به گوش گردش روزگار رسید. (معنی مصراع دوم )

  2 ـ بلند شو و از فرصت استفاده کن.وزیدن باد بهاری، (معنی مصراع اول )

  صدای آهنگین پرندگان و بوی خوب گلها.  (معنی مصراع دوم )

  3 ـ هر چیزی که در  دنیا هست،از خداوند یاد می کند. (معنی مصراع اول )

  بلبل و قمری و پرندگان با صدای زیبای خود چه چیزی را یاد آوری کردند؟

  یاد خداوند و آفریدگار.  (معنی مصراع دوم )

  4 ـ برگ درختان سبز،در نظر انسان عاقل    (معنی مصراع اول )

  مانند دفتری است که به آن نگاه  می کند و به شناخت خداوند می رسد.

  (معنی مصراع دوم )

  یادآوری : 

  الف )

  جمله:جمله به مجموع چند کلمه می گویند که مفهومی داشته باشد و

  پیامی را از گوینده به شنونده منتقل کند.

  انواع جمله:

  جمله خبری: به جمله ای می گویند که خبری را بیان می کند. مانند:

  دوستم امروز به مدرسه نیامد.

  جمله امری: به جمله ای می گویند که در آن دستوری یا خواهشی وجود

  داشته یاشد مانند:در را ببند.

  جمله پرسشی: جمله ای است که پرسشی را بیان می کند و  در پایان جمله ی

  پرسشی علامت ؟ می آید. مانند:ساعت چند است؟

  جمله عاطفی: جمله ای است که در آن احساس شگفتی و عاطفی وجود

  داشته باشد و علامت جمله ی عاطفی ! می باشد.مانند:چه گل زیبایی!

  ب ) 

  برای موزون تر شدن وزیبا و آهنگین تر شدن شعر گاهی جای اجزای آن

  تغییر می کنند مثلا گاهی اوقات فعل به جای آخر جمله در اول جمله وجود

  دارد مانند:باز به گردون «رسید»ناله ی هر مرغ زار.

  منبع مطلب : khedrischool.blogfa.com

  مدیر محترم سایت khedrischool.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  #_معرفت_کردگار 1این همه خلق را که شما بینید بدین چندین... - ریاضی دبستان

  #_معرفت_کردگار
  1این همه خلق را که شما بینید بدین چندین بسیاری، این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان از وی است.
  بند اول درس معرفت کردگار
  1⃣معنی :آدم های بسیاری را که می بینید ,آفریننده ای دارندکه آن ها را آفریده است.و به همه ی آنها مال و روزی داده است
  1⃣تحلیل متن
  خلق: آفریده شده، مردم خالق: آفریننده نعمت:عطا، بخشش، احسان این همه را خالقی است: خالقی برای آنها وجود دارد.
  نهاد: شما مفعول: این همه خلق فعل: بینید (مضارع) قید: بدین چندین بسیاری متمم: او ضمیر سوم شخص مفرد: وی (او)
  تعداد جمله: 4 جمله

  2⃣آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن
  2⃣معنی: باید خداوند را ستایش کنیم و شکرگزار نعمت های او باشیم.
  نهاد: نامشخص (هرکسی می تواند باشد)

  3⃣اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق روشنایی افزاید اندر دل، و غفلت از این نا اندیشیدن، تاریکی افزاید اندر دل و نادانی گمراهی است.
  3⃣معنی :فکر کردن در کار خدا و آفریده هایش سبب آگاهی انسان میشود.و بی توجهی نسبت به آن سبب گمراهی و نادانی انسان ها میشود.
  3تحلیل :
  نهاد: اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق مفعول: روشنایی فعل: افزاید (مضارع) قید: اندر دل
  روشنایی افزاید اندر دل: دل را روشن می کند.
  نهاد: غفلت از این و نا اندیشیدن مفعول: تاریکی فعل: افزاید (مضارع) قید: اندر دل و: ربط
  نهاد: نادانی فعل: است (مضارع)
  تاریکی افزاید اندر دل: باعث تاریکی دل و نادانی انسان می شود.
  غفلت: بی خبری، نادانی
  نکته: کلمات خالق، مخلوق و خلق هم خانواده هستند.
  آرایه: تضاد (اندیشیدن و نا اندیشیدن)، تضاد (خالق و مخلوق)
  تعداد جمله: 3 جمله

  1⃣بیت اول شعر
  باد بهاری وزید از طرف مرغزار باز به گردون رسید، ناله ی هر مرغ زار (2 جمله)
  قافیه: مرغزار/ مرغ زار فعل: وزید/ رسید نهاد: باد بهاری/ ناله ی هر مرغ زار
  ترکیب وصفی: باد بهاری/ مرغ زار ترکیب اضافی: طرف مرغزار/ ناله ی مرغ
  حرف اضافه: از، به قید: باز، به گردون
  آرایه: تشخیص (ناله ی مرغ)/ کنایه (به گردون رسید: کنایه از منتشر شدن صدا)/ تناسب (کلمات بهاری، مرغزار، گردون، مرغ زار)
  مفهوم: آمدن بهار و آواز خواندن پرندگان
  2⃣بیت دوم
  خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع ناله ی موزون مرغ، بوی خوش لاله زار (2 جمله)
  قافیه: لاله زار فعل: خیز/ غنیمت شمار (امری) مفعول: جنبش/ ناله/ بو
  ترکیب اضافی: جنبش باد/ باد ربیع/ ناله ی مرغ/ بوی لاله زار ترکیب وصفی: ناله ی موزون/ بوی خوش
  نهاد: برای هر دو فعل “تو” (محذوف)
  آرایه: تناسب (مرغ، ناله، ربیع، باد)
  معنی بیت دوم
  : بلند شو و از وزش باد بهاری، صدای آهنگین پرندگان و بوی خوش لاله زار بهره ببر.

  3⃣بیت سوم
  هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند بلبل و قمری چه خواند؟ معرفت کردگار (4 جمله و یک فعل حذف شده)
  تحلیل بیت :
  نهاد: جمله ی اول (هر گل و برگی)/ جمله ی دوم (او)/ جمله ی سوم (بلبل و قمری)/ جمله ی چهارم (بلبل و قمری که حذف شده)
  مفعول: یاد خدا/ یاد خداوندگار برلی فعل محذوف
  ترکیب اضافی: یاد خدا/ یاد خداوندگار
  آرایه: تناسب (گل، برگ، بلبل، قمری)/ تشخیص (گل، برگ، بلبل، قمری یاد خداوندگار می کند)/ تلمیح (اشاره به آیات قرآن)
  بیت سوم تلمیح.سوره ی جمعه آیه ی یک.و مراعات النظیر گل برگ بلبل قمری
  مفهوم: همه ی موجودات خداوند را ستایش می کنند.
  4⃣برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار (1 جمله “است” حذف شده)
  معرفت: شناخت معرفت کردگار: شناخت خداوند قافیه: کردگار
  ترکیب اضافی: برگ درختان/ نظر هوشیار/ ورقش/ معرفت کردگار ترکیب وصفی: هر ورق/ درختان سبز
  آرایه: تناسب (ورق، دفتر، برگ، درخت)/ تشبیه (مشبه “برگ درختان سبز”، مشبه به “دفتر معرفت”، وجه شبه “شناخت خداوند”، ادات تشبیه حذف شده)
  معنی بیت : هر برگی از درختان سبز در نظر انسان باهوش مانند دفتر معرفت است که سبب شناخت خداوند می شود. (با تفکر در آفرینش می توان خدا را شناخت.
  این متن بر گرفته از کتاب تاریخ بلعمی🌺
  نوع نثر ساده و روان
  تحلیل شعر معرفت کردگار

  منبع مطلب : math.matrees.ir

  مدیر محترم سایت math.matrees.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سهیل 17 روز قبل
  0

  معنی اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق روشنایی افزاید اندر دل چیست؟؟

  💋Parisa💋 23 روز قبل
  -1

  بد نبود ولی اون چیزی که می خواستم پیدا نکردم

  اوا رضایی 1 ماه قبل
  -1

  تل

  ناشناس 1 ماه قبل
  -1

  چشم

  اااااادد 2 ماه قبل
  -1

  تزنزککزگز

  نیوزویک

  محمد مهدی 2 ماه قبل
  1

  محمد مهدی

  1
  محمد مهدی 2 ماه قبل

  لطفلا بقیه سوال رو هم به ما بگید

  awin 2 ماه قبل
  1

  خوب است

  ناشناس 2 ماه قبل
  2

  خوب است

  دخی طلا 6 ماه قبل
  2

  بدک نبود اما واقعا اصلا نفهمیدم

  بنی 6 ماه قبل
  0

  اصلا نفهمیدم

  -2
  ریحانه 1 ماه قبل

  موافقم

  delsa 1 سال قبل
  -1

  معنیه شعراندیشه کردن اندرکارخالق ومخلوق روشنایی افزایداندردل

  نتاهدیذت 1 سال قبل
  -1

  پذنکسدصنمصو بدثن

  عشق فقط رل خودم 👌💗💓 1 سال قبل
  0

  بدک نبود 😊😊😊☺

  هستی جون 1 سال قبل
  0

  خیلی عالی بود ممنونم 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰🥰

  0
  گند بود 7 ماه قبل

  ع اااااااا لللللللللللل ییییییبببب بببببببببببو دددددددددددد

  هستی جون 1 سال قبل
  0

  بدک نیست 😏😒😤😡😾💩

  ۹۸ 1 سال قبل
  0

  نثر ساده . ادیشه کردن اندر خالق و مخلوق روشنایی افزاید اندر دل

  0
  خنافره 1 سال قبل

  بله نثر اندیشه کردن کار خالق ومخلوق روشنایی افزاید اندر دل رو ننوشتن

  باران 1 سال قبل
  1

  چیزی در مورد معنیش نگفتین

  السا 1 سال قبل
  -1

  دوستان من خودم یک چیزی نوشتم شاید به دردتون بخوره
  🌈فکر کردن در مورد کار وآفریده های پروردگار به دانش ما می افزاید🌈

  السا 1 سال قبل
  0

  اصلا اون چیزی که میخواستم به دست نیاوردم

  3
  دخی مغرور 7 ماه قبل

  اره

  زهرا بابائ 1 سال قبل
  -2

  معنی جمله ی اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق روشنایی افزاید اندر دل

  0
  اوا رضایی 1 ماه قبل

  متن پیمان ابلت

  مهدی 1 سال قبل
  -2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید