توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  انرژی مواد خوراکی از کجا به دست می آید

  1 بازدید

  انرژی مواد خوراکی از کجا به دست می آید را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  سوالات درس سفر انِرژی کلاس ششم


  11-انرژی را تعریف کنید؟

  انرژی چیزی است که موجب انجام کار می شود.

  2-چرابه انرژی نیاز داریم؟

  برای انجام دادن کارها ،به حرکت دراوردن اجسا م وتغییر دادن مواد

  3-شکلهای مختلف انرژی را نام ببرید؟

  انرژی حرکتی-انرژی گرمایی-انرژی نورانی-انرژی صوتی-انرژی الکتریکی-انرژی شیمیایی –انرژی ذخیرهای

  4-انرژی با..............و....................همراه است.

  کار-حرکت

  5-منظور از تبدیل انرژی چیست؟

  یعنی انرژی از یک شکلبه شکل دیگر تبدیل می شود.

  6-یک وسیله یا یک پدیده مثال بزنید که درآن :

  الف)انرژی مکانیکی به گرمایی         (مالش دستها به یکدیگر)

  ب)انرژی مکانیکی به الکتریکی         (موتور برق )

  پ)انرژی صوتی به الکتریکی           (میکروفون)

  ت)انرژی الکتریکی به صوتی           (رادیو)

  ث)انرژی الکتریکی به گرمایی          (اتو)

  7- انرژی مورد نیاز انسان از کجا تامین می شود؟

  از انرژی شیمیایی مواد خوراکی

  8-انرژی شیمیایی چیست؟

  نوعی انرژی است که در غذاها ذخیره ی شود.

  9-انرژی مواد خوراکی از کجا به دست می آید؟

  انرژی نورانی خورشید در غذاها یی که در گیاهان می سازند به صورت انرژی شیمیایی ذخیره می شود.

  10-هنگامی که انسان غذا می خورد ،چه نوع تبدیل انرژی در بدن او صورت می گیرد؟

  انرژی شیمیایی غذا به انرژی گرمایی تبدیل می شود که باعث حرکت در بدن ما میشود .یعنی انرژی شیمیایی به انرژی گرمایی و حرکتی تبدیل می شود.

  11-چه چیزهایی دارای انرژی شیمیایی هستند ؟مثال بزنید

  مواد غذایی – سوختها – باتری ها

  12- سوخت ها چه نوع انرژی دارند؟

  انرزی شیمیایی

  13- وقتی سوختها می سوزند چه نوع تبدیل انرژی روی می دهد؟

  انرژی شیمیایی به انرژی گرمایی ،نورانی یا حرکتی

  14-بخش عمده انرژی که ما مصرف می کنیم از چیست؟

  از نور خورشید

  15-انرژی چگونه ذخیره می شود؟

  1)در سوختها ،غذاها ، باتری ها2)با تغییر موقعیت فیزیکی مانند بالا بردن یا کشیدن

  16-در باتری ها چه نوع انرژی ذخیره می شود؟

  انرژی شیمیایی

  17-وقتی چراغ قوه را به کار می اندازید،انرژی چگونه تغییر می کند؟

  انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی و انرژی نورانی تبدیل می شود.

  18-وقتی یک اسباب بازیمتحرک را به کار می اندازیم ، انرژی چگونه تغییر می کند؟

  انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی و انرژی حرکتی تبدیل می شود.

  19-واحد اندازه گیری انرژی چیست؟

  ژول وکیلوژول – کالری

  20-هر کالری مواد غذایی تقریبا معادل .................ژول است.

  4000

  21- آیا وزنه ای که آن را با طناب و قرقره از روی زمین بلند می کنیم وقتی در بالای سطح زمین قرار می گیرد ، انرژی دارد ؟چرا؟

  بله –زیرا اگر رها شود ، حرکت می کند.

  22-آیا آبی که در پشت سد جمع می شود، دارای انرژی است؟چرا؟

  بله- زیرا وقتی جاری می شود ، می تواند توربین را به حرکت در آورد.

  23-انرژی موجود در فنر فشرده شدهچه نام دارد؟

  انرژی ذخیره ای

  24-در هریک از موارد زیر چه نوع تبدیل انرژی صورت می گیرد؟

  الف) لامپ    انرژی الکتریکیبه انرژی نورانی +انرژی گرمایی

  ب)باتری خورشیدی   انرژی نورانی به انرزی الکتریکی

  پ)کرم شب تاب       انرژی شیمیایی به انرژی نورانی

  25-در یک خودرو انرژی ها چگونه به یکدیگر تبدیل می شوند؟

  موتور خودرو ، انرژی شیمیایی _________انرژی گرمایی_________انرژی حرکتی

  باتری خودرو، انرژی شیمیایی_________انرژی الکتریکی

  چراغ های خودرو ، انرژی الکتریکی __________انرژی نورانی

  رادیو ضبط خودرو ، انرژی الکتریکی ________انرژی صوتی

  منبع مطلب : myclass91.blogfa.com

  مدیر محترم سایت myclass91.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  علوم تجربی : درس 9 سفر انرژی (ششم ابتدایی) Sixth Grade

  درس 9                                     سفر انرژی

  1- برای انجام چه کارهایی به انرژی نیاز دارید ؟

  راه رفتن ، دویدن ، برداشتن اجسام ، ورزش کردن ، نوشتن و ... به طور کلی برای انجام هر کاری انرژی لازم است.

  2- انرژی مواد غذایی از کجا به دست می آید ؟

  این انرژی با نور خورشید در گیاهان سبز ساخته شده و در آن ها ذخیره می شود.

  4- انرژی شیمیایی چیست ؟

  انرژی ذخیره شده در مواد غذایی و میوه ها و سوخت هایی مانند نفت و گاز طبیعی را « انرژی شیمیایی » می گویند.

  5- انرژی شیمیایی سوخت ها به چه صورت هایی می تواند تبدیل شود ؟

  می تواند به انرژی حرکتی یا انرژی گرمایی تبدیل شود در واقع وقتی سوخت می سوزد ، باعث ایجاد گرما و حرکت می شود.

  6- چه چیزهایی می توانند انرژی ذخیره کنند ؟

  موادّ غذایی ، سوخت ، باتری و مواد منفجره

  7- کدام وسایل را می شناسید که به کمک باتری کار می کنند ؟

  تلفن همراه ، ساعت ، رادیو و ...

  8- آیا باتری هم انرژی را ذخیره می کند ؟

  بله

  9- وقتی چراغ قوه یا اسباب بازی متحرک را به کار می اندازید ، چه تغییرات انرژی ای مشاهده می کنید ؟

  در چراغ قوه ، انرژی ذخیره شده ی باتری به نور و در اسباب بازی متحرک ، انرژی ذخیره شده ی باتری به انرژی حرکتی تبدیل می شود.

  10- آیا در اجسام نیز انرژی ذخیره می شود ؟ مثال بزنید .

  بله ، آب پیشت یک سد ، فنر فشرده شده و جسمی که بالاتر از سطح زمین قرار دارد ، دارای انرژی هستند.

  11- چگونه از انرژی ذخیره ای در آب پشت یک سد ، انرژی الکتریکی حاصل می شود ؟

  وقتی آب از آبشار فرو می ریزد انرژی آن به تدریج به انرژی حرکتی تبدیل می شود ، سپس وقتی آب بر روی توربین ریخته می شود آن را حرکت می دهد . توربین دستگاه مولّد را حرکت می دهد و مولّد انرژی حرکتی را به برق تبدیل می کند.

  12- آیا می توان گفت وقتی سنگ از زمین فاصله دارد ، انرژی در آن ذخیره می شود و پس از رها شدن به تدریج به انرژی حرکتی تبدیل می شود ؟

  بله

  13- هنگام افتادن یک جسم از ارتفاع چه تبدیل انرژی ای انجام می شود ؟

  انرژی ذخیره شده ( پتانسیل گرانشی ) به انرژی حرکتی ( جنبشی ) تبدیل می شود .

  آزمایش کنید                              صفحه 65

  فعالیت های زیر انجام دهید و بگویید در هر مورد ، انرژی چه تغییری می کند :

  1- دست های خود را به هم مالش دهید تا احساس گرما کنید .

  انرژی حرکتی ماهیچه های ما در اثر نیروی اصطکاک به گرما تبدیل می شود.

  2- فرفره ی کاغذی را بالی منبع گرما ( بخاری ) قرار دهید تا به چرخش در آید.

  در این حالت انرژی گرمایی بخاری به انرژی حرکتی تبدیل می شود.

  3- با مداد بر لبه ی لیوان ضربه بزنید تا صدا تولید شود .

  انرژی حرکتی دست ما توسط مداد به لیوان منتقل شده به انرژی صوتی تبدیل می شود.

  4- توپی را مطابق شکل پرتاب کرده تا با اسباب بازی ها برخورد کند و آن ها را به حرکت در آورد .

  انرژی حرکتی توپ به قطعات برخورد می کند و از یک قطعه به قطعه ی دیگر منتقل می شود.

  5- بر روی طبل پلاستیکی چند دانه برنج بریزید و سپس در نزدیکی پوسته ی طبل صدای محکمی ایجاد کند.

  دانه های برنج بالا و پایین می پرند یعنی انرژی صوتی به حرکتی تبدیل می شود.

  گفت و گو کنید                                       ضقحه 66

  بسیاری از دانشمندان معتقدند بخض عمده ی انرژی که ما مصرف می کنیم از نور خورشید است . شما در این مورد چه فکر می کنید ؟ دلایل خود را در گروه بیان کنید.

  این انرژی با نور خورشید در گیاهان سبز ساخته شده و در آن ها ذخیره می شود. گیاهان با نور خورشید غذاسازی می کنند. جانوران از غذای تهیه شده توسط گیاهان استفاده می کنند . ما هم از گیاهان و هم از جانوران استفاده می کنیم ، سپس انرژی مصرفی ما از نور خورشید است.

  ایستگاه فکر                                          صفحه 67

  بعضی مواد مانند مواد غذایی و سوختها به طور طبیعی انرژی ذخیره می کنند و بعضی از وسایل هم مانند باتری ها می توانند انرژی ذخیره کنند . آیا تاکنون مواردی مشاهده کرده اید که بتوان در جسمی انرژی ذخیره کرد ؟ چگونه ؟

  بله ، اگر فنری را فشرده کنیم در آن انرژی ذخیره می شود.

  آزمایش کنید                                          صفحه 67

  ظرف آبی تهیّه کنید و سنگ کوچکی را ابتدا از ارتفاع 20 سانتی متری و سپس ار ارتفاع 40 سانتی متری و بار سوم از ارتفاع 60 سانتی متری داخل ظرف رها کنید. چه مشاهده می کنید ؟

  وقتی سنگ داخل آب رها شود آب به اطراف پخش می شود.

  در کدام ارتفاع آب بیشتری به اطراف پاشیده می شود ؟

  در ارتفاع 60 سانتی متری

  آیا بالا بردن سنگ باعث ذخیره شده انرژی در آن می شود ؟

  بله

  در چه نوع فعالیت ها و ورزش هایی بالا رفتن باعث ذخیره شده انرژی می شود ؟

  وزنه برداری ، چتر بازی ، ژیمناستیک و ...

  نکته :

  انرژی ای که به دلیل ارتفاع داشتن یک جسم از سطح زمین در آن ذخیره می شود « انرژی پتانسیل گرانشی » نامیده می شود. این انرژی به جرم و ارتفاع بستگی دارد ، هر چه یک جسم سنگین تر و در ارتفاع بالاتری از سطح زمین باشد . انرژی ذخیره ای آن بیش تر خواهد بود.

  آزمایش کنید                              صفحه 67

  یک اسباب بازی کوکی (فنردار) تهیه کنید و آن را کوک کرده و رها کنید. بار دیگر آن را بیش تر کوک کنید. چه مشاهده می کنید ؟

  وقتی اسباب بازی را کوک می کنیم ( فنرش را فشرده می کنیم ) در آن انرژی ذخیره می شود و پس از رها شدن ، اسباب بازی حرکت می کند .

  در کدام حالت انرژی جسم چس از رها شدن بیش تر است ؟

  هر چه بیش تر کوک شده باشد انرژی ذخیره ای بیش تری دارد ، سپس از رها شدن نیز انرژی بیش تری خواهد داشت.

  ایستگاه فکر                                          صفحه 67

  هنگامی که ماشین اسباب بازی یا عروسک خود را کوک می کنیم ، چه انرژی هایی به یکدیگر تبدیل می شود؟

  انرژی شیمیایی غذایی که ما خورده ایم به انرژی حرکتی ماهیچه ها تبدیل می شود. وقتی اسباب بازی را کوک می کنیم انرژی ماهیچه ای ما به انرژی ذخیره شده در فنر اسباب بازی تبدیل می شود.

  گفت و گو کنید                                       صفحه 68

  در گروه خود ، سفر انرژی را برای هر کی از موارد زیر بیان کنید :

  ·         ورزشکاری که تیر و کمان را می کشد و سپس آن را رها می کند .

  هنگام کشیدن تیر و کمان انرژی ماهیچه ای در آن ذخیره می شود و بار رها کردن ، انرژی ذخیره ای به حرکتی تبدیل شده و تیر پرتاپ می شود.

  ·         کوهنوردی که از کوه بالا می رود و سپس با چتر نجات پایین می آید.

  هنگام بالا رفتن ، انرژی حرکتی به انرژی ذخیره ای تغییر می یابد و هنگام پایین آمدن با چتر ، انرژی ذخیره ای به حرکتی تبدیل می شود.

  ·         آبی که پشت سد جمع می شود و سپس توربین برق آبی را می چرخاند و انرژی الکتریکی تولید می شود.

  آب پشت سد انرژی ذخیره ای دارد . هنگام سرازیر شدن به حرکتی تغییر می شود و توربین را می چرخاند . انرژی حرکتی توربین در دستگاه مولّد به انرژی برق تغییر می کند.

  ایستگاه فکر                                          صفحه 69

  ·         آیا می توانید وسیله یا پدیده ای معرفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی انجام پذیر باشد ؟

  در سوختن چوب ، انرژی شیمیایی به انرژی گرمایی و انرژی نورانی تبدیل می شود. در لامپ ، انرژی الکتریکی به انرژی نورانی و انرژی گرمایی تبدیل می شود.

  ·         تصور کنید انرژی نتواند از یک شکل به شکل دیگر تغییر یابد . مثلاً هوای گرم نتواند فرفره را بچرخاند در این صورت چه مشکلاتی پیش می آید ؟

  فعالیت هایی که انجام می شود قابل انجام نبود . مثلاً نمی توانستیم راه برویم ، حرف بزنیم یا اتومبیل نمی توانست حرکت کند و ...

  منبع مطلب : 6shom-iran.blogfa.com

  مدیر محترم سایت 6shom-iran.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  3- انرژی مواد خوراکی از کجا به دست می آید؟

  سایت آموزش و پرورش


  رتبه الکسا سایت


  ویکی پدیا


  معلم سایت

  منبع مطلب : www.asemankafinet.ir

  مدیر محترم سایت www.asemankafinet.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Zahra 2 ماه قبل
  0

  عالی بود 👌🏻

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  بد نبود 😛😛😛😏😏😏😒😒😒

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید