توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  اولین علت برای پنهان ماندن شگفتی های جهان از نگاه ما چیست

  1 بازدید

  اولین علت برای پنهان ماندن شگفتی های جهان از نگاه ما چیست را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  نمونه تست سئوال درس 1-2 پایه هشتم پیام آسمان

  نام ونام خانوادگی : ....... شماره   : ....  مدرسه شاهدامام رضا(ع ) رشت - ک ش  مسافر

  1-سخن علی(ع)که فرمودندازخلقت انسان بایدتعجب کردکه باتکه چربی نگاه می کندباپاره ای گوشت سخن می گویدو...درباره کدام موضوع زیراست؟

  الف-قدرت وتوانایی انسان             ب- خلاقیت وابتکار انسان

  ج- شگفتی آفرینش انسان            د- تعجب از ضعف وناتوانانی انسان

  2- آیه ی "قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوامن رحمه الله "انسان راازچه امری برحذرمی دارد؟

  الف- انجام گناهان بزرگ                         ب- انتقام  از دیگران                  

    ج- وعده های دروغ                       د- نا امیدی از رحمت خدا

  3-آیه " افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت  " درباره کدام موضوع زیر است ؟

  الف- شگفتی های آفرینش خداوند           ب- عظمت وبزرگی جهان       

      ج- غفار بودن خداوند                       د- وسعت نعمت های خداوند

  4- کدام عبارت از آثار بخشش خطا های دیگران نیست ؟

  الف- تکرار گناه شخص خطا کار              ب- باعث خشنودی خداوند    

     ج- برخورداری از رحمت الهی              د- عزیز وسربلندی درمیان مردم

  5- آیه " و لیعفوا   ولیصفحوا الا تحبون  ان یغفر الله لکم "     چه چیزی را از مومنان می خواهد .

  الف- توبه از گناهان                          ب- ناامید شدن از رحمت  خدا  

   ج- عفو و بخشش همدیگر                 د- دوست داشتن  بندگان   خدا

  6- در چه صورتی انسان خود را از بخشندگی وعفو خدا محروم می سازد ؟

  الف- تنبیه و انتقام خطا کار                                              ب- دعا نکردن برای خطا کار    

   ج- چشم پوشی نکردن از جسارت گناهکار برگناهش              د- پذیرفتن  عذر خطا کار

  7- عفار   به چه  معنا است ؟

  الف-  پرده پوش گناهان                               ب- بسیارمهربان         

     ج- عزیز وسرافراز                   د- بسیارآمرزنده

  8- در چه صورتی نباید از خطای شخص خطا کار چشم پوشی کرد ؟

  الف- زمانی که فردخطا کار به اشتباهش پی برده است . ب- وقتی که از انجام کار خطایش پشیمان  شده است .

  ج- زمانی که بخشش اوسبب جسارت بیشتری برای انجام گناه می شود     

    د- وقتی که دیگر قصد تکرار گناهش را ندارد .

  9- با توجه به سخن حضرت علی (ع) توضیح دهید که هدف آفرینش چیست ؟

  الف- تفکر در خلقت                            ب- راه یافتن به بهشت        

    ج- رها شدن از عذاب دوزخ                 د- همه موارد  

  10- " وانی لغفار لمن تاب  وامن و عمل صالحا   ثم اهتدی  "  کدام سوره  وآیه  ی قرآن است . ؟

  الف-   سوره زمر آیه ی 53         ب- سوره طه آیه ی 82         ج- سوره   نور آیه ی 22             د- سوره انبیاء آیه ی 32 

  11- علت پوشیده ماندن بسیاری از جزئیات جهان هستی   .......................   است .

  الف- زیبایی  بسیار زیاد                     ب- نگاهی سریع وگذرا         

     ج- عبور از آنها بابی توجهی             د- مورد ب و  ج

  12- از جمله تفاوت های چشم انسان با پیشرفته ترین دوربین های دنیا نمی باشد .

  الف- بسیار سبک وزیبا ومتحرک                    ب- فیلمبرداری برای ده ها سال بدون نیاز به فیلم

  ج- هنگام کثیفی خود به خود تمیز وشست وشو می دهد .    د- نیاز به تعمیر وتنظیم توسط تعمیر کاردارد .

  13- کدام مورد برای محاقظت از چشم ها در انسان ................. نمی باشد ؟

  الف- آنها رادر گودی صورت قرارداده بین استخوان های بینی وپیشانی   

     ب- ابروها را جون سایبانی جهت حفظ نور شدید وعرق قرار داده

  ج- مژه ها وپلک ها از ورود گرد وخاک جلوگیری کرده    

    د- بادامی شکل بودن چشم ها

  14- دانشمندان ومخترعان با الگوگیری از چشم کدام مورد زیر را ساختند؟

  الف- هواپیما ودوربین وکشتی              ب- دوربین وتلسکوپ وماشین    

    ج- دوربین ومیکروسکوپ وتلسکوپ      د- زیر دریایی وهواپیما ودوربین

  15-امیرالمومنین علیه السلام در گفته "باتکه ای جربی نگاه می کندوبا تکه ای گوشت سخن می گویدوباچنداستخوان می شنود،به ترتیب به کدام یک از اعضای بدن انسان اشاره می کند؟

  الف- چشم وزبان وگوش                          ب- زبان وچشم وگوش     

   ج- چشم وگوش وزبان                            د- چشم وزبان ودست

  16- شگفتی های جهان نشانه این است که جهان .................................... است .

  الف- بدون خالق واداره کننده                   ب- تصادفی   به وجود آمده   

     ج- دارای خالقی نظم دهنده                 د- دارای خالقی وناظمی دانا وحکیم

  17- هدف ازآفرینش جهان ازنظرامام علی علیه السلام چیست ؟

  الف- اندیشیدن درباره  آنها                         ب- رها شدن از عذاب جهنم  

     ج- بهره بردن از آن ، ورود به بهشت            د- هرسه مورد

  18-با دقت به آفرینش جهان هستی می توانیم درس ......................... بگیریم .

  الف- معاد وبازگشت به سوی او                  ب- خداشناسی                            

   ج- زندگی                                            د- انسان شناسی

  19-با توجه به آیه شریفه " وخلقنا السماء  سقفاً محفوظاً وهم عن آیاتها معرضون "  وآسمان را سقفی نگاهدارنده قراردادیم ولی آنها از نشانه های او رویگردانند . کدام سوره وآیه می باشد .

  الف- سوره غاشیه آیات 20-21                  ب-  سوره انبیاء  آیه 32              

    ج- سوره زمر آیه  53                             د- سوره طه ، آیه 82

  20-این که خدا بخشایشگر است یعنی ................................. را می بخشد .

  الف- فقط خطاهای کوچک                      ب- همه ی گناهان واشتباهات         

      ج-فقط گناهان بزرگ                           د- فقط اشتباهات

  21-برای بخشیده شدن ، بنده کافیست    .............................  .

  الف- پشیمان  شود                           ب- تصمیم برعدم تکرار بگیرد          

  ج- کارهای شایسته انجام دهد .            د- همه موارد   

  22- غفار که از اسم های الهی است   به معنی .......................    می باشد .

  الف- بسیار آمرزنده                           ب- بسیار بخشنده      

    ج- آمرزنده                                    د- بخشنده

  23- وعده های خداوندبر بخشش بندگان در قرآن دارای چه مراحلی است ؟

  الف- بازگشتن وایمان آوردن وانجام کارهای شایسته  

    ب- بازگشت از گناه وایمان به خدا وانجام کارهای نیک سپس هدایت شدن

  ج- ایمان به خدا وبازگشت به گناه سپس هدایت  شدن       

    د- بازگشت از گناه وانجام کارهای شایسته وسپس رستگاری

  24-بخشش خطاهای دیگران سبب   ..............................    می شود .

  الف- خشنودی خدا- آمرزش گناهان – بهره مندی بیشتر از رحمت خدا      

    ب- مهربانی خدا- مهربان ما – آمرزش گناهان

  ج-مهربانی خدا- خشنودی دیگران   - آمرزش گناهان                          

    د- خشنودی خدا – مهربانی ما – بهره مندی از رحمت خدا

  25- کسانی که در وقت عصبانیت از اشتباه دیگران با انتقام وتنبیه خود را آرام می کنند ............ عمل کرده واز ................. محروم می شوند .

  الف- به ضرردیگران – پاداش دنیوی                               ب- به ضرر خود – از پاداش الهی         

   ج- به نفع خود – از پاداش الهی                                  د- به نفع  خود -  پاداش  دنیوی پ

  26-با توجه به آیه " 53 سوره زمر " .خداوند.........................................

  الف- برخی از گناهان را می آمرزد .                       ب- همه گناهان را می آمرزد.

  ج- گناهان  بزرگ را نمی بخشد .                            د- فقط خطاهای کوچک را می آمرزد .

  27-در آیه 53سوره زمر کدام بخش مربوط به صفت " غفّار " بودن خداوند است ؟

  الف- لا تقنطوا من رحمه الله                             ب- ان الله یغفر الذنوب جمیعا .  

   ج- انه هو الغفور الرحیم.                               د- همه موارد . 

  28-در خصوص جهان خلقت کدام گزینه نادرست است ؟

  الف- در انسان شگفتی های بسیاری وجود دارد .        

  ب- دانشمندان با الگوگرفتن از خلقت موفق به اختراعات مهم شده اند .

  ج- با نگاه به پیرامون خود ، درس خداشناسی می گیریم .  

   د- جهان خلقت هدف خاصی را دنبال  نمی کند .         

  منبع مطلب : zolfagharmahdi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت zolfagharmahdi.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید