توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  با استفاده از واژه دل یک جمله تشبیهی بنویسید

  1 بازدید

  با استفاده از واژه دل یک جمله تشبیهی بنویسید را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  تشبیه در ادبیات فارسی - فارسی ششم

  تشبیه


  یعنی مانند کردن چیزی به چیز دیگر که به جهت داشتن صفت یا صفاتی با هم مشترک باشند.

  هر تشبیه دارای چهار رکن یا پایه است :

  1- مشبه : کلمه ای که آن را به کلمه ای دیگر تشبیه می کنیم .

  2- مشبه به : کلمه ای که کلمه ی دیگر به آن تشبیه می شود .

  3- ادات تشبیه : کلمات یا واژه هایی هستند که نشان دهنده ی پیوند شباهت می باشند و عبارتنداز : همچون ، چون ، مثل ، مانند ، به سان ، شبیه ، نظیر ، همانند ، به کردار ،پنداری، گویی، به رنگ، به شکل، به اسلوب و....)

  4- وجه شبه : صفت یا ویژگی مشترک بیت مشبه و مشبه به می باشد . ( دلیل شباهت )

  مثال : علی مانند شیر شجاع است .

  مشبه ادات مشبه به وجه شبه

  نکته : « مشبه » و « مشبه به » طرفین تشبیه نام دارند . که در تمام تشبیهات حضور دارند اما « ادات تشبیه » و « وجه شبه » می توانند در یک تشبیه حذف شوند. که در این صورت تشبیه با داشتن دو رکن « مشبه » و « مشبه به » بر قرار است .

  مثال : دل همچو سنگت ، ای دوست به آب چشم سعدی عجـب اسـت اگـر نگـردد که بگردد آسیابی

  توضیح : دل به سنگ تشبیه شده است اما وجه شبه « سختی » در این بیت نیامده است .

  نکته : در تشبیـه وقتی که « وجـه شبه » و « ادات تشبیه » حـذف شود ، به آن « تشبیه بلیغ » می گویند . ( تشبیه بلیغ زیباترین و رساترین تشبیه است . )

  مثال : دلش سنگ است .

  مشبه مشبه به

  نکته 1 : در تشبیه همیشه وجود وجه شبه در « مشبه به » قویتر و بارز تر است که ما « مشبه » را در داشتن وجه شبه به آن تشبیه می کنیم .

  نکته 2 : هر چه ارکان تشبیه کمتر باشد تشبیه ادبی تر است . ( البته داشتن مشبه و مشبه به الزامی است )


  نکته 3 : هرگاه در تشبیه بلیغ ، یکی از طرفین تشبیه ( مشبه یا مشبه به ) به دیگری اضافه ( مضاف الیه) شود . به آن « اضافه ی تشبیهی » یا « تشبیه بلیغ اضافی » می گویند . در غیر این صورت ، تشبیه بلیغ اضافی است .

  توجه : این نوع تشبیه در کتاب های درسی بیشترین کاربرد را دارد .

  مثال : صبح امید که بد معتکف پرده ی غیب گـو بـرون آی که کـار شب تـار آخـر شد

  اضافه ی تشبیهی اضافه ی تشبیهی

  توضیح : امید به صبح تشبیه شده و غیب به پرده .

  ترکیباتی مثل : درخت دوستی ، همای رحمت ، لب لعل ، کیمیای عشق ، خانه ی دنیا ، فرعون تخیل ، نخل ولایت و … اضافه ی تشبیهی محسوب می شوند .

  انواع تشبیه

  1- تشبیه مفرد : تشبیهی که هر یک از « مشبه » یا « مشبه به » آن ، یک ، چیز است و « وجه شبه» آن از همان یک چیز گرفته می شود . ( شباهت آن ها فقط در یک چیز است )

  مثال : دانش اندر دل چراغ روشن است .

  مشبه مشبه به وجه شبه

  توضیح : در این مثال وجه شبه ( روشنی از یک کلمه چراغ ) استخراج شده است .

  یادآوری : تمامی مثالهایی که تاکنون برای شما ذکر کردیم ، از همین نوع تشبیه می باشند .

  2- تشبیه مرکب : آن است که هریک از « مشبه » یا « مشبه به » دو یا چند چیز هستند و وجه شبه نیز از دو یا چند چیز گرفته می شود .

  مثال : دیـده ی اهـل طمـع به نعمـت دنیـا پـر نشـود همچنـانکه چـاه به شبنـم

  مشبه وجه شبه مشبه به

  توضیح : « مشبه » ترکیبی از دو چیز است ( دیده ی اهل طمع و نعمت دنیا ) و « مشبه به » نیز دو چیز است ( چاه و شبنم ) به این معنی : همانطور که چاه با شبنم پر نمی شود ، چشم حریصان نیز با نعمت دنیا سیر نمی شود .

  نکته : در تشبیه مرکب در حقیقت یک شکل کلی به شکل کلی دیگر همانند می شود

  منبع مطلب : taftclass6.blogfa.com

  مدیر محترم سایت taftclass6.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلاس نور

  تشبیه دارای چهار پایه است که به آنها پایه های تشبیه گویند.

  1 ـ مشبه :

  چیز یا کسی که قصد مانند کردن آن را داریم.

   2 ـ مشبه به۫ (کسر ب و ساکن هـ) :

  چیز یا کسی که مشبه به آن مانند می شود

  3 ـ وجه شبه :

  ویژگی یا ویژگی هایی مشترک میان مشبه و مشبه به

   4 ـ ادات :

  واژه هایی که نشان دهنده ی پیوند شباهت هستند. کلماتی معمولا شبیه :

  چون ، چو ، همچو ، مثل ، مانند و غیره

   در مثال بال :

  در این قسمت مشبه و مشبه به را طرفین تشبیه می گویی.

  برای فهمیدن و درک بهتر تشبیه باید یه سراغ مشبه به (بید) رفت که مهمترین پایه ی تشبیه است، زیرا وجه شباهت (لرزیدن) از آن گرفته می شود.

  وجه شباهت (لرزیدن) معمولا باید در مشبه به بارزتر و مشخص تر باشد.

  نمونه 3

  شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک

  چو بیژن در میان چاه ، او من

  منوچهری

  نکته 1

  حتما نباید پایه های تشبیه مرتب و به ترتیب بالا در شعر به کار رود و می تواند پراکنده هم باشد. که البته در بعضی موارد تشبیه را زیباتر هم می کند.

   نمونه 4

  بلم آرام چون قویی سبکبار

  به نرمی بر سر کارون همی رفت

  توللی

   و یا :

   گفتا برو چو خاک تحمل کن ای فقیه

  یا هرچه خوانده ای همه در زیر خاک کن

  سعدی

   نکته 2

  ممکن است چهار پایه ی تشبیه در یک بیت پراکنده باشد.

   نمونه 5

  آن چشم دل فریب تو اندر سپیده روز

  چون ماه روشن است در اعماق شام من

   نکته 3

  ممکن است در یک بیت، در هر مصراع دو تشبیه جدا وجود داشته باشد.

  نمونه 6

  لبت تا در لطافت لاله سیراب را ماند

  دلم در بی قراری چشمه ی سیماب را ماند

  مصراع اول

  مصراع دوم :

  منبع مطلب : sheybani58.blogfa.com

  مدیر محترم سایت sheybani58.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ‍ ‍ 👈فارسی ششم ⏺ تشبیه : تشبیه ، یعنی شبیه کردن چیزی به... - ریاضی دبستان

  ‍ ‍ 👈فارسی ششم

  ⏺ تشبیه :

  تشبیه ، یعنی شبیه کردن چیزی به چیزدیگر. . هر تشبیه چهار رکن دارد :

  1) مشبه : چیزی یا کسی که قصد مانند کردن آن را داریم .

  2) مشبه به: چیزی یا کسی است که مشبه ، به آن مانند می شود .

  3) ادات تشبیه : واژه ای است که نشان دهنده پیوند شباهت است .

  4) وجه شبه : ویژگی یا ویژگی های مشترک میان مشبه و مشبه به است .

  جان بخشی به اشیاء :گاهی نویسندگان اززبان میزونیمکت وچیزهای دیگربی جان سخن می گویند که به این کارجان بخشی به اشیاء می گویند

  شخصیت بخشی به اشیاء:نویسندگان اززبان گنجشک ها وچمن و…. سخن می گویند که به این کارشخصیت بخشی به اشیاء می گویند

  *⃣ انواع شعر فارسی :

  1-مثنوی: مثنوی شعری است که هردو مصراع تمام ابیاتش به طور جداگانه دارای قافیه ی مستقل می باشد.

  2- رباعی: عبارت از دو بیت شعر است که باید مصراع اول، دوّم و چهارم آن قافیه ی یکسانی داشته باشد ولی گاهی مصراع سوم نیز با بقیه ی مصراع ها در قافیه شریک می شود.

  – دوبیتی : دوبیتی مانند رباعی و در قافیه بندی با آن یکی است ولی وزن مشخصی ندارد

  قصیده: شعری است که مصراع اول وتمامی مصراع های دوم هم قافیه باشند

  یادت نرود که یاد تو در یاد است / آبادی دل برای تو آباد است

  از یاد نبر دل حقیرم ای دوست / در این دل من همیشه یادت یاد است

  #⃣چهاربیتی

  غزل:شعری است که مصراع اول وتمامی مصراع های دوم هم قافیه باشند

  زاویه ی دید:شیوه ای که نویسنده برای بیان داستان انتخاب می کند.

  مخفف :مخفف یعنی کوچک کردن کلمه ها مثلا مخفف شاه شه است

  مبالغه :نویسنده برای افزودن برقدرت سخن خود سخن را ازآنچه هست بزرگتر می کندکه به این کار مبالغه می گویند

  منادا: وقتی کسی راصدامیزنیم مخاطب منادااست مثلا یا علی علی منادا ویا حرف ندااست.

  مناظره:گاهی دریک نوشته ویاشعر دوشیء زنده یا غیرزنده با یکدیگر بحث می کنند مناظره می گویند .

  نهادوگزاره: هر جمله به دو بخش نهاد وگزاره تقسیم می شودگزاره توضیح نهاد است.

  قافیه :کلماتی که هم وزن هستندوآهنگ یکسانی دارند راقافیه می نامند.

  بیت : هردومصراع تشکیل دهنده ی یک بیت هستند

  تعداد جمله: ندا و منادا را یک جمله به حساب می آوریم فعل های حاضر در جمله را می شماریم

  حرف ربط :حروفی که دو جمله رابه یکدیگر وصل می کندحرف ربط نامیده می شود

  ضرب المثل:جملاتی است کوتاه وپندآموزمثال هرکه بامش بیش برفش بیش تر

  انواع جمله: جمله ای که خبری رامی رساند جمله ی خبری می نامند/جمله ای که پرسشی درآن وجود دارد را جمله ی پرسشی می نامند/جمله ای که درآن فرمانی بیان می شودرا جمله ی امری می نامند/جمله ای که بیانگر احساس شگفتی باشدرا جمله ی تعجبی می نامند.

  قطعه:به چندبیت هم وزن که مصراع های زوج آن ها هم قافیه است قطعه می گویند

  متضاد: یعنی کلمات ضدهم مانندبزرگ/ کوچک کم /زیاد

  مترادف: مترادف یعنی هم معنی مثال اندیشه/فکر

  هم خانواده:هم خانواده یعنی باید درکلمه ها سه حرف مشترک پیاپی باشدومعنی آن هانیزبه یکدیگرنزدیک باشد.

  فاعل:فاعل یعنی کسی که کاررا انجام می دهد.

  مفعول:را نشانه ی مفعول است وکلمه ای که پیش از را می آید مفعول است.

  فعل: فعل مهم ترین بخش گزاره است واگرفعل درجمله نباشدجمله به هم می خورد

  موصوف وصفت: صفت تعریف چیزی است که کسی که صفت آن را تعریف می کندموصوف است مانند بیابان وسیع

  مضاف مضاف الیه: وقتی دواسم پشت سرهم می آیندمضاف ومضاف الیه می گوییم

  قید: قید کلمه ای است که چگونگی انجام یافتن فعل رانشان می دهد

  معنی بیتهای شعر میوه ی هنر
  آن قصّه شنیدید که در باغ یکی روز ……………از جور تبر، زار بنالید سپیدار .
  آن داستان را شنیده اید که در باغ یک روز از ستم تبر سپیدار سخت ناله می کرد
  کز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی ……. ازتیشه ی هیزم شکن وارّه نجار
  که از دست ارّه نجار و تیشه هیزم شکن برای من نه ریشه ای مانده و نه شاخه ای .
  گفتش تبر آهسته که جرم تو همین بس ….. کاین موسم حاصل بودو نیست تورا بار
  تبر آهسته به اوگفت : گناه تو این است که الان فصل میوه دادن است ولی تو میوه و ثمری نداده ای .
  تا شام ،نیافتاد صدای تبر از گوش ……شده توده درباغ ، سحر هیمه بسیار .

  منبع مطلب : math.matrees.ir

  مدیر محترم سایت math.matrees.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نچ 8 روز قبل
  0

  نچ

  اسنا 8 روز قبل
  0

  👍👍👍

  عسل 5 ماه قبل
  1

  یک جمله با کلمه (دل) :

  دل همچو سنگت ، ای دوست به آب چشم سعدی عجـب اسـت اگـر نگـردد که بگردد آسیابی

  شقایق نجاتی 6 ماه قبل
  0

  چرا

  شقایق نجاتی 6 ماه قبل
  1

  با استفاده از واژه ی 《دل》یک کلمه تشبیی بنویسید

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  با استفاده از واژه ی 《دل》یک کلمه تشبیی بنویسید

  شقایق نجاتی 6 ماه قبل
  0

  با استفاده از واژه ی 《دل》یک کلمه تشبیی بنویسید

  آنی 10 ماه قبل
  1

  چیزی ندارم بگم...ولی واقعا کامل نیست...با واژه دل تشبیه می‌خواستم که پیدا نکردم...پس دوستان لطف کنن پاسخ من و بدن...با تشکر..

  مهدی 10 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید