توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  برای اندازه گیری حجم مایعات از چه چیزی استفاده می شود

  1 بازدید

  برای اندازه گیری حجم مایعات از چه چیزی استفاده می شود را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  درس 2(اندازه گیری در علوم و ابزار های آن)

  چند مثال بزنید که نشان دهد زندگی ما به اندازه گیری
  و ابزارهای آن وابسته است؟ برای به موقع رسیدن به مدرسه بااندازه گیری زمان سر وکار داریم. پزشک با اندازه گیری فشار خون، دمای بدن، ضربان قلب، و استفاده از نتیجهٔآزمایشهای انجام شده به سلامتی یا بیماری ما پی می برد. نجار با اندازه گیری طول، عرض، ارتفاع و زاویه ها و با استفاده از مقدارهای به دست آمده به طراحی و سپس ساخت لوازم چوبی می پردازد.
  تفاوت کمیت و کیفیت کمیت: هرچیز که قابل اندازه گیری باشد.(زمان،طول،جرم،مساحت،سرعت...) یکا: واحد اندازه گیری کمیت ها.(ثانیه،متر،کیلوگرم ...) مثال:  زمان،یکی از کمیت های اصلی است که یکای آن ثانیه است. کیفیت: هرچه که نتوان اندازه گیری کرد کیفیت نامیده می شود. رنگ،بو،مزه و... کمیت و کیفیت را در فارسی چند و چون نیز می‌گویند.
  اندازه گیری:
  اندازه گیری به ما کمک می کند تا اشیاء را از لحاظ  انداز ه، مقدار، بزرگی وکوچکی، بلندی و کوتاهی و... با هم مقایسه کنیم. اندازه هر چیز را با یک عدد و یکای آن گزارش می کنیم. به یکای اندازه گیری، واحد نیز می گویند. برای هر کمیت یکای معینی را تعریف کنند.

  مثلاً:

  برای جرم یکای کیلوگرم، برای زمان، ثانیه، برای طول یکای متر و… را تعریف کردند. فاصله بین دو نقطه و مسافتی را که یک جسم طی می کند، با یکای طول، انداز ه می گیریم. کیلومتر، متر، سانتی متر و میلی متر یکاهای متداول طول هستند.
  ویژگی های ماده حجم : مقدار فضایی که هر ماده یا جسم اشغال می کند ،  حجم آن را مشخص می کند. برای پیدا کردن حجم یک آکواریوم مکعبی شکل، کافی است طول، عرض و ارتفاع آن  را درهم ضرب کنیم. حجم را با واحدهای مترمکعب،سانتی مترمکعب اندازه می گیرند. حجم مایعات و گازها را با واحد لیتر هم بیان می کنند. جرم: مقدار ماده ی تشکیل دهنده جسم را جرم می گویند. یکی ازساده ترین وسایل اندزه گیری جرم ، ترازو است.
  روش محاسبه حجم اجسامی که شکل منظمی ندارند آیا فکر کرد ه اید حجم اجسامی مانند سنگ، تخم مرغ و... را که شکل هندسی منظمی ندارند، چگونه انداز ه گیری می کنند؟ حجم مایعات را چطور؟!
  برای اندازه گیری حجم مقدار کمی مایع، ازظروف مدرج استفاده می کنیم. این ظروف برحسب سانتی متر مکعب یا میلی متر مکعب مدرج شد ه اند
  با استفاده از استوانهٔ مدرج و آب، حجم یک تخم مرغ یا یک سنگ کوچک را اندازه بگیرید و در مورد روش اندازه گیری خود توضیح دهید.

  وزن چیست؟

  مقدارنیروی جاذبه ی زمین است که به جرم جسم وارد می شود.

  هرچه از سطح زمین دور تر شویم نیروی جاذبه کم تر و

  درنتیجه وزن هم کم تر خواهد شد .  وزن یک جسم را با نیروسنج اندازه می گیرند و واحد وزن هم نیوتن است . نکته :

  نیروی جاذبه ی زمین شش برابر نیروی جاذبه ی کره ی ماه است .

    پس اگر شما درزمین 60 کیلوگرم وزن داشته باشید در کره ی ماه وزن  شما 10 کیلوگرم است .  اما جرم شما در هردو مکان یکسان است وتغییری نمی کند .

  شدت جاذبه × جرم جسم = وزن

  وزن یک جسم در سطح زمین: از حاصل ضرب جرم جسم در شدت جاذبه زمین به دست می آید. شدت جاذبه در سطح زمین تقریباً 8/ 9 نیوتون بر کیلوگرم است. مثال وزن یک کیسهٔ سیب 2 کیلوگرمی را در سطح زمین به دست آورید. پاسخ: با توجه به رابطهٔ بالا داریم: شدت جاذبه × جرم جسم = وزن نیوتون 19/6 = 9/8×2 = وزن سیب

  چگالی:

  اگر یک مکعب چوبی و یک مکعب فلزی توپر مشابه را روی آب قرار دهید چه اتفاقی می افتد؟ کدام یک روی آب شناور می ماند و کدام یک در آب فرو می رود؟ این که یک جسم در آب فرو برود یا روی آب شناور بماند  به کمیتی به نام چگالی بستگی دارد. معمولاً یکایچگالی بر حسب گرم برسانتی متر مکعب یاکیلوگرم برمترمکعب بیان می شود . پرسش و تمرین:

  1- الف-  فاصلهٔ بین دو ایستگاه قطار 65  کیلومتر است. فاصلهٔ بین این دو ایستگاه چند متر است؟

  ب‌- جرم یک انار 300 گرم است. وزن این انار چقدر است؟

  2- می دانیم 1 لیتر حجم مکعبی به ابعاد 10 سانتی متراست.  الف) 1 لیتر چند سانتی متر مکعب است؟ ب) 1 میلی لیتر چند سانتی متر مکعب است؟
  3  دانش آموزی برای اندازه گیری چگالی یک سنگ کوچک، ابتدا آن را با ترازو اندازه می گیرد و مقدار 400 گرم را به دست می آورد. سپس آن را درون استوانهٔ مدرج که 500 میلی لیتر آب دارد می اندازد. سطح آب روی 600 میلی لیتر قرار می گیرد. چگالی سنگ چقدر است؟
  برای انداز ه گیری زمان معمولاً از ساعت یا زما نسنج استفاده می شود. یکای انداز هگیری زمان ثانیه است اما در زند گی روزمره از یکاهای دقیقه، ساعت، شبانه روز، سال و ... استفاده می شود

  منبع مطلب : newtongroup.blogfa.com

  مدیر محترم سایت newtongroup.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  وسيله اندازه گيري علوم پایه هفتم

  وسيله اندازه گيري علوم پایه هفتم

  علوم پایه هفتم وسیله اندازه گیری

  وزن (جرم)چیست؟

  وزن مقدارنیروی جاذبه ی زمین است که به جرم جسم وارد می شود.هرچه از سطح زمین دور تر شویم نیروی جاذبه کم تر ودرنتیجه وزن هم کم تر میشود .
  وزن یک جسم را با نیروسنج اندازه می گیرند و واحد وزن هم نیوتن است .در اندازه گیری  وزن یک جسم مان آن برای ما مهم است مثلا نیروی جاذبه ی زمین شش برابر نیروی جاذبه ی کره ی ماه است . در نتیجه اگر شما درزمین ۶۰ کیلوگرم وزن داشته باشید در کره ی ماه وزن شما ۱۰ کیلوگرم است .اما جرم شما در هردو مکان یکسان است وتغییری نمی کند .

  شدت جاذبه × جرم جسم = وزن

  فرمول وزن یک جسم در سطح زمین: از حاصل ضرب جرم جسم در شدت جاذبه زمین به دست می آید.شدت جاذبه در سطح زمین تقریباً ۸/ ۹ نیوتون بر کیلوگرم است.
  مثال
  وزن یک کیسهٔ سیب ۴ کیلوگرمی را در سطح زمین به دست آورید.
  پاسخ: با توجه به رابطهٔ بالا داریم:
  شدت جاذبه × جرم جسم = وزن
  نیوتون ۳۹/۲ = ۹/۸×۴ = وزن سیب

  دقت اندازه گيري :

  كوچكترين مقداري كه يك وسيله مي تواند اندازه بگيرد دقت اندازه گيريوسيله است که با  آن وسيله نمي توان اندازه گيري دقيقتري انجام داد. مثلا با ساعتي كهعقربه ثانيه شمار دارد نمي توان زمان هاي كوچكتر از ثانيه را با دقت اندازه گرفت و اين محدوديت اندازه گيري وسايل است كه با توجه به آن دقت وسيله مشخص مي گردد مثلا دقت خط كشي كه بر حسب ميليمتر مدرج شدهاست ۱ ميليمتر خواهد بود .

  ۱-وسيله اندازه گيري جرم :

  وسيله اندازه گيري جرم ترازوي شاهين دار يا دو كفه اي (یا دیجیتال)است براي اندازه گيري يك جرم ابتدا

  وقتي كفه هاي ترازو خالي هستند صفر ترازو را طوري تنظيم كنيم كه دو كفه در مقابل هم باشندبعد جرم

  مورد نظر را در يك كفه و انقدر در سمت ديگر وزنه اضافه مي كنيم كه نشانه هاي دو كفه مقابل

  قرار گیرند.

  ۲-وسيله اندازه گيري زمان :

  ۳-وسيله اندازه گيري حجم مايعات :

  اندازه گيري حجم مايعات در حال حركت از دبي سنج ها(مانند : كنتورهاي آب و گاز)كه حجم مايع در حال عبور از يك مقطع مشخص را در واحد زمان (ثانيه) نشان مي دهند استفاده مي شود.

  امیدواریم که وسيله اندازه گيري علوم پایه هفتم را به خوبی فرا گرفته باشید

  منبع مطلب : studylearn.ir

  مدیر محترم سایت studylearn.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  علوم

  چند مثال بزنید که نشان دهد زندگی ما به اندازه گیری
  و ابزارهای آن وابسته است؟
  برای به موقع رسیدن به مدرسه بااندازه گیری زمان سر وکار داریم.
  پزشک با اندازه گیری فشار خون،
  دمای بدن، ضربان قلب، و استفاده از نتیجهٔآزمایشهای انجام شده به سلامتی یا بیماری ما پی می برد.
  نجار با اندازه گیری طول، عرض، ارتفاع
  و زاویه ها و با استفاده از مقدارهای به دست آمده به طراحی و سپس ساخت لوازم چوبی می پردازد.

  تفاوت کمیت و کیفیت
  کمیت:
  هرچیز که قابل اندازه گیری باشد.(زمان،طول،جرم،مساحت،سرعت...)
  یکا:
  واحد اندازه گیری کمیت ها.(ثانیه،متر،کیلوگرم ...)
  مثال:  زمان،یکی از کمیت های اصلی است که یکای آن ثانیه است.
  کیفیت:
  هرچه که نتوان اندازه گیری کرد کیفیت نامیده می شود.
  رنگ،بو،مزه و...
  کمیت و کیفیت را در فارسی چند و چون نیز می‌گویند.

  اندازه گیری:

  اندازه گیری به ما کمک می کند تا اشیاء را از لحاظ  انداز ه، مقدار، بزرگی وکوچکی، بلندی و کوتاهی و... با هم
  مقایسه کنیم.
  اندازه هر چیز را با یک عدد و یکای آن گزارش می کنیم.
  به یکای اندازه گیری،
  واحد نیز می گویند.

  برای هر کمیت یکای معینی را تعریف کنند.

  مثلاً:

  برای جرم یکای کیلوگرم، برای زمان، ثانیه، برای طول یکای متر و… را تعریف کردند.
  فاصله بین دو نقطه و مسافتی را که یک جسم طی می کند، با یکای طول، انداز ه می گیریم.
  کیلومتر، متر، سانتی متر و میلی متر یکاهای متداول طول هستند.

  ویژگی های ماده
  حجم :
  مقدار فضایی که هر ماده یا جسم اشغال می کند ،
   حجم آن را مشخص می کند.
  برای پیدا کردن حجم یک آکواریوم
  مکعبی شکل، کافی است طول، عرض و ارتفاع آن
   را درهم ضرب کنیم.
  حجم را با واحدهای مترمکعب،سانتی مترمکعب اندازه می گیرند.
  حجم مایعات و گازها را با واحد لیتر هم بیان می کنند.
  جرم:
  مقدار ماده ی تشکیل دهنده جسم را جرم می گویند.
  یکی ازساده ترین وسایل اندزه گیری جرم ، ترازو است.

  روش محاسبه حجم اجسامی که شکل منظمی ندارند
  آیا فکر کرد ه اید حجم اجسامی مانند سنگ، تخم مرغ و... را که شکل هندسی منظمی ندارند،
  چگونه انداز ه گیری می کنند؟ حجم مایعات را چطور؟!

  برای اندازه گیری حجم مقدار کمی مایع، ازظروف مدرج استفاده می کنیم.
  این ظروف برحسب سانتی متر مکعب یا میلی متر مکعب مدرج شد ه اند

  با استفاده از استوانهٔ مدرج و آب، حجم یک تخم مرغ یا یک سنگ کوچک را اندازه بگیرید و در مورد روش اندازه گیری خود
  توضیح دهید.

  وزن چیست؟

  مقدارنیروی جاذبه ی زمین است که به جرم جسم وارد می شود.

  هرچه از سطح زمین دور تر شویم نیروی جاذبه کم تر و

  درنتیجه وزن هم کم تر خواهد شد .
   وزن یک جسم را با نیروسنج اندازه می گیرند
  و واحد وزن هم نیوتن است .
  نکته :

  نیروی جاذبه ی زمین شش برابر نیروی جاذبه ی کره ی ماه است .

   
  پس اگر شما درزمین 60 کیلوگرم وزن داشته باشید در کره ی ماه وزن
   شما 10 کیلوگرم است .
   اما جرم شما در هردو مکان یکسان است وتغییری نمی کند .

  شدت جاذبه × جرم جسم = وزن

  وزن یک جسم در سطح زمین: از حاصل ضرب جرم جسم در شدت جاذبه زمین به دست می آید.
  شدت جاذبه در سطح زمین تقریباً 8/ 9 نیوتون بر کیلوگرم است.
  مثال
  وزن یک کیسهٔ سیب 2 کیلوگرمی را در سطح زمین به دست آورید.
  پاسخ: با توجه به رابطهٔ بالا داریم:
  شدت جاذبه × جرم جسم = وزن
  نیوتون 19/6 = 9/8×2 = وزن سیب

  منبع مطلب : farsciencee.blogfa.com

  مدیر محترم سایت farsciencee.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  آرزو : سوال من چیز دیگری بود ولی شما جواب دیگری به من دادید لطفاً مانند سایت گامای چهار جوابی عمل کنید تا جستجو کننده به پاس خودش به پاسخ پی ببرد

  محمدمهدی محمودی : وسیله اندازه گیری حجم مایعات چیست

  کوثر بالیده : من اصن چیز دیگه ای سرچ کردم

  ناشناس : استوانه مدرج

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  آرمیتا 1 ماه قبل
  0

  برای اندازه گیری حجم مایعات و گنجایش ظرف ها به واحد مشخصی نیاز داریم.

  یکی از واحدهای اندازه گیری حجم مایعات لیتر و همینطور سانتی متر مکعب است.

  امیدوارم مطالب من براتون مفید باشه♥︎

  خخخ 8 ماه قبل
  1

  لیتر اندازه گیری میشه

  0
  آرمیتا 1 ماه قبل

  درسته ولی کامل نگفتی سانتی متر مکعب هم می تونیم بگیم

  مائده 8 ماه قبل
  1

  ظروف مدرج یا استوانه مدرج

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  استوانه مدرج

  0
  آرمیتا 1 ماه قبل

  عذر می خوام فکرمیکنم شما وسیله اندازه گیری حجم مایعات رو گفتید ولی من واحد اندازه گیری حجم مایعات واقعا شرمنده اصلا حواسم نبود😔😔😔

  -1
  آرمیتا 1 ماه قبل

  این اصلا ربطی به واحد های اندازه گیری حجم مایعات نداره لطفا وقتی چیزی نمی دونید الکی چیزی ننویسید و وقت ما رو نگیریددددد😑😑😑

  انا 1 سال قبل
  0

  این هم یه جواری درسته ولی نمی دونم

  0
  آرمیتا 1 ماه قبل

  چی درسته

  انا 1 سال قبل
  0

  این هم درست

  0
  آرمیتا 1 ماه قبل

  چی🤔🤔

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  واحد اندازه گیری حجم‌مایعات

  0
  آرمیتا 1 ماه قبل

  لیتر و سانتی متر مکعب

  محمدمهدی محمودی 1 سال قبل
  6

  وسیله اندازه گیری حجم مایعات چیست

  0
  آرمیتا 1 ماه قبل

  البته من واحد رو گفتم نه وسیله

  0
  آرمیتا 1 ماه قبل

  برای اندازه گیری حجم مایعات و گنجایش ظرف ها به واحد مشخصی نیاز داریم.

  یکی از واحدهای اندازه گیری حجم مایعات لیتر و همینطور سانتی متر مکعب است.

  امیدوارم مطالب من براتون مفید باشه♥︎

  کوثر بالیده 2 سال قبل
  4

  من اصن چیز دیگه ای سرچ کردم

  0
  نیلوفر 1 ماه قبل

  چی سرچ کردی

  آرزو 2 سال قبل
  6

  سوال من چیز دیگری بود ولی شما جواب دیگری به من دادید لطفاً مانند سایت گامای چهار جوابی عمل کنید تا جستجو کننده به پاس خودش به پاسخ پی ببرد

  0
  آرمیتا 1 ماه قبل

  باهاتون

  0
  آرمیتا 1 ماه قبل

  👍👍👍 منم باهتون موافقم

  0
  بله سوال من هم همین طور 6 ماه قبل

  سوال من این نبود

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  آرمیتا 1 ماه قبل

  برای اندازه گیری حجم مایعات و گنجایش ظرف ها به واحد مشخصی نیاز داریم.

  یکی از واحدهای اندازه گیری حجم مایعات لیتر و همینطور سانتی متر مکعب است.

  امیدوارم مطالب من براتون مفید باشه♥︎

  برای ارسال نظر کلیک کنید