توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  برنامه مدرسه تلویزیونی ایران 16 شهریور

  1 بازدید

  برنامه مدرسه تلویزیونی ایران 16 شهریور را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  ایرنا

  ایرنا

  به گزارش شب شنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

  شبکه ‌آموز ش:

  فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش :

  ساعت٨  تا ٨:٣٠ الزامات محیط کار -مشترک شاخه‌های فنی و حرفه ای و کاردانش

  ساعت٨:٣٠ تا٩ مدیریت تولید -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

  ساعت ٩ تا ٩:٣٠ نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

  ساعت٢٠:۵٠ تا٢١:١۵درس فناوری های نوین  -مشترک زمینه صنعت

  ساعت ٢١:١۵تا٢١:۴۵درس تاریخ هنر جهان -مشترک زمینه هنر و گرافیک

  پایه ابتدایی:

  ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠بازی وریاضی پایه اول

  ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم 

  ساعت١١:٣۵تا١٢ فارسی ونگارش پایه سوم

  ساعت١٢ تا١٢:٢۵علوم تجربی وتفکر پایه چهارم

  ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم

  ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵فارسی ونگارش پایه ششم

   متوسطه اول:

  ساعت١۴:٣٠تا١۵ریاضی پایه هفتم ( راهبردهای حل مسئله)

  ساعت ١۵تا١۵:٣٠ ریاضی پایه هشتم ( یادآوری عددهای صحیح)

  ساعت١۵:٣٠ تا١۶ریاضی پایه نهم ( معرفی مجموعه)

  متوسطه دوم  :

  ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ شیمی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک

  ساعت١۶:٣٠ تا١٧ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیم

  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی٣  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

  ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

  ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵  درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

  ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠  درس ریاضی٣  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

  شبکه چهار:

  متوسطه دوم  :

  ساعت٨  تا ٨:٣٠ریاضی و آمار ۱,پایه ۱۰،ادبیات و علوم انسانی

  ساعت٨:٣٠  تا ٩ ریاضی و آمار۲،پایه ۱۱،ادبیات و علوم انسانی

  ساعت٩ تا ٩:٣٠ریاضی و آمار ۳، پایه۱۲،ادبیات و علوم انسانی

  ساعت٩:٣٠  تا ١٠ فارسی۱،پایه ۱۰، مشترک رشته ها،

  ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ فارسی۲،پایه ۱۱، مشترک رشته ها

  ساعت١٠:٣٠ تا ١١ فارسی۳، پایه۱۲، مشترک رشته ها

  ساعت١١ تا ١١:٣٠ فارسی۳،پایه۱۲،مشترک،رشته ها

  ساعت١١:٣٠ تا ١٢ ،هندسه ۱،پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک

  ساعت١٢تا ١٢:٣٠ هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

  ساعت١٢:٣٠ تا ١٣ هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

  شبکه قرآن :

  ساعت١۵تا١۵:٣٠  علوم و معارف قرآنی١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

  ساعت١۵:٣٠ تا١۶اصول عقاید٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

  ساعت ١۶تا١۶:٣٠ اصول عقاید١پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

  ساعت١۶:٣٠ تا١٧ اصول عقاید٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

  جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۶ شهریور ۹۹ از شبکه آموزش و ۴ سیما

  جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۶ شهریور ۹۹ از شبکه آموزش و ۴ سیما

  به گزارش سرویس منهای فوتبال؛ جدول پخش برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش و ۴ سیما برای روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ مشخص شد.

  گفتنی است با شروع سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در سایه شیوع ویروس کرونا، همزمان با آموزش حضوری مدرسه تلویزیونی ایران نیز آغاز بکار کرد.

  پیش تر و در واپسین روزهای سال تحصیلی گذشته، دانش آموزان تجربه خوبی از آموزش تلویزیونی دارند.

  جدول پخش شبکه آموزش ۱۶ شهریور ۹۹

  سرویس منهای فوتبال وب سایت دیلی فوتبال در نظر دارد، جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران را به صورت روزانه در اختیار دانش آموزان قرار دهد.

  آموزش مجازی دانش آموزان ایرانی نیز از طریق شبکه اجتماعی دانش آموزان (شاد) دنبال می شود.

  گفتنی است در پی همه گیری ویروس کرونا آموزش تلویزیونی و مجازی در سراسر دنیا رواج پیدا کرده است.

  هرچند به گفته مسئولان اولویت اصلی آموزش ها به دانش آموزان حضوری است.

  جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۶ شهریور ۹۹

  برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش (۷) و شبکه ۴ سیما برای ۱۶ شهریور ماه به شرح زیر روی آنتن می رود:

  ساعت ٨ تا ٨:٣٠ : الزامات محیط کار – مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
  ساعت٨:٣٠ تا ٩ : مدیریت تولید – مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
  ساعت ٩ تا ٩:٣٠ : نوآوری و کارآفرینی – مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
  ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ : درس فناوری های نوین – مشترک زمینه صنعت
  ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۴۵ : درس تاریخ هنر جهان – مشترک زمینه هنر و گرافیک

  ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ : بازی و‌ ریاضی پایه اول
  ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ : پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم
  ساعت ١١:٣۵ تا ١٢ : فارسی و ‌نگارش پایه سوم
  ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ : علوم تجربی و‌ تفکر پایه چهارم
  ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ : مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
  ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ : فارسی و ‌نگارش پایه ششم

  ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ : ریاضی پایه هفتم (راهبردهای حل مسئله)
  ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ : ریاضی پایه هشتم (یادآوری عددهای صحیح)
  ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ : ریاضی پایه نهم (معرفی مجموعه)

  ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : شیمی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک
  ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ : شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ : شیمی ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
  ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ : ریاضی ١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
  ساعت٢٠ تا ٢٠:٢۵ : ریاضی ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
  ساعت٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ : ریاضی ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

  جدول پخش مدرسه تلویزیونی از شبکه چهار ۱۶ شهریور ۹۹

  ساعت ٨ تا ٨:٣٠ : ریاضی و آمار ۱ پایه دهم، ادبیات و علوم انسانی
  ساعت ٨:٣٠ تا ٩ : ریاضی و آمار ۲، پایه یازدهم، ادبیات و علوم انسانی
  ساعت ٩ تا ٩:٣٠ : ریاضی و آمار ۳، پایه دوازدهم، ادبیات و علوم انسانی
  ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ : فارسی ۱، پایه دهم، مشترک رشته ها
  ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ : فارسی ۲، پایه یازدهم، مشترک رشته ها
  ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ : فارسی ۳، پایه دوازدهم، مشترک رشته ها
  ساعت ١١ تا ١١:٣٠ : فارسی ۳، پایه دوازدهم، مشترک رشته ها
  ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ : هندسه ۱، پایه دهم، رشته ریاضی فیزیک
  ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ : هندسه ۲، پایه یازدهم، رشته ریاضی فیزیک
  ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ : هندسه ۳ پایه دوازدهم، رشته ریاضی فیزیک

  ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ : علوم و معارف قرآنی ١ پایه دهم رشته علوم و معارف اسلامی
  ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ : اصول عقاید ٣ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی
  ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : اصول عقاید ١ پای دهم رشته علوم و معارف اسلامی
  ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ : اصول عقاید ٢ پایه یازدهم رشته علوم و معارف اسلامی

  پخش زنده برنامه های مدرسه تلویزیونی ۱۶ شهریور

  در نظر داشته باشید، اگر هنگام پخش برنامه های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش و ۴ به تلویزیون دسترسی ندارید می توانید از طریق اینترنت و سایت این شبکه ها به صورت آنلاین آموزش ها را دنبال کنید.

  جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۶ شهریور ۹۹

  برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 16 شهریور ۹۹ اعلام شد

  برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 16 شهریور ۹۹ اعلام شد

  جدول پخش شبکه چهار سیما در روز یکشنبه 16 شهریور ماه ۹۹

  جدول برنامه درسی یکشنبه 16 شهریور ۹۹ شبکه قرآن:

  جدول پخش مدرسه تلویزیونی 16 شهریور ۹۹ از شبکه آموزش سیما برای روز یکشنبه 16 شهریور ماه اعلام شده است که در همین صفحه مشاهده میکنید. برای اطلاع از اخبار مربوط به ساعت پخش شبکه آموزش می توانید از طریق تلفن ثابت و از سراسر کشور بدون شماره گیری کد با شماره 9099071611 تماس بگیرید.

  اگر از مشاهده برنامه های درسی جامانده اید می توانید برای دریافت فیلم های آموزشی شبکه آموزش ، شبکه چهار و شبکه دو تماس بگیرید.

  تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071611

  تماس از تلفن ثابت تهران و بدون شماره گیری کد با شماره 9092301612

  برای مشاهده اخبار تعطیلی مدارس کلیک کنید.

  جهت دریافت رایگان نمونه سوالات امتحانی پایه نهم تا دوازدهم ثبت نام کنید:

  ثبت نام (کلیک کنید)

  اپلیکیشن آموزیتو – فیلم دروس مدرسه

  دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم می توانند برای مشاهده فیلم های آموزشی مدرسه از اپلیکیشن آموزیتو استفاده نمایند. با نصب رایگان این اپلیکیشن، به سادگی کامل ترین مجموعه فیلم های آموزشی تمام مقاطع تحصیلی را در اختیار خواهید داشت. تمام فیلم های آموزشی دروس مدرسه ، نمونه سوالات، تست و … در اختیار دانش آموزان ابتدایی ، متوسطه اول و دوم قرار داده شده است. برای نصب روی لینک زیر کلیک کنید:

  دانلود رایگان اپلیکیشن آموزیتو

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید