توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  به موادی که گرما را از خود عبور میدهند چه میگویند

  1 بازدید

  به موادی که گرما را از خود عبور میدهند چه میگویند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  سوالات با جواب کتاب علوم چهارم دبستان درس پنجم، انرژی الکتریکی

  سوالات با جواب کتابعلوم چهارم دبستان درس پنجم، انرژی گرماییدر ادامه مطلب:

  1- دمای هوا در تابستان پیش تراست یا در زمستان؟ به چه دلیل؟

  پاسخ: در تابستان، زیرا نور خورشید به طور عمود (راست) به زمین می تابد و طول روزها بیشتر است بنابراین گرمای بیشتری از خورشید به زمین منتقل میشود.

  2- برای دسته قابلمه کدام ماده بهتراست؟ چوب؟ فلز؟ پلاستیک؟ به چه دلیل؟

  پاسخ: چوب، زیراخاصیت نارسانایی آن نسبت به گرما بیشتر است و بسیار دیر و خیلی کم گرما را منتقل می کند.

  3- در چهار لیوان چوبی، شیشه ای، پلاستیکی و فلزی تا نیمه آب گرم ریخته ایم. پس ازمدتی درکدام لیوان آب گرمتر می ماند؟ چرا؟

  پاسخ: درلیوان چوبی، زیرا دیرتر گرما را به اطراف منتقل میکند و خاصیت نارسانایی آن نسبت به عبور گرما بیشتر است.

  4- دما را با چه وسیله ای اندازه گیری می کنند؟

  پاسخ: با دما سنج

  5- چندنوع مختلف دماسنج نام ببرید.

  پاسخ: دیجیتالی، پزشکی، الکلی، نواری و...

  6-چرا شکلات برروی خط کش فلزی زودتر از خط کش پلاستیکی و چوبی ذوب می شود؟

  پاسخ: زیرا گرما ازخط کش فلزی زودتر عبور می کند و خاصیت نارسانایی آن نسبت به گرما کم تراست.

  7-معمولاً برای پختن غذا از ظروفی با جنس کدام فلزها استفاده میشود؟ چرا؟

  پاسخ: از جنس استیل، روی، مس و چُدَن، زیرا زودتر گرما را منتقل می کنند تا غذا بپزد و خاصیت نارسانایی آن ها نسبت به گرما کم تر است.

  8- رسانا و نارسانای گرمایی چیست؟

  پاسخ:

  رسانای گرمایی: به موادی مانند فلزات که گرما را زودتر از خود عبور می دهند رسانای گرمایی میگویند.

  نارسانای گرمایی: به موادی مانند هوا، چوب و پلاستیک که بسیار دیرتر و کمتر گرما را ازخودعبور میدهند نارسانای گرمایی می گویند.

  9 -دما را با چه واحدی اندازه میگیرند؟

  پاسخ: سانتیگراد یا سلسیوس

  10- آیا گرما و سرما خاصیت انتقالی دارند؟

  پاسخ: بلی، گرما از محیط گرم به محیط سرد منتقل می شود وسرما از محیط سرد به محیط گرم منتقل میشود.

  11-کدام ماده خاصیت نارسانایی کمتری دارد؟ روزنامه، پارچه یا هوا؟

  پاسخ: هوا

  12-چه وسایلی از خروج گرمای خانه در زمستان جلوگیری می کنند؟

  پاسخ:

  13- سهم شما در حفاظت از انرژی گرمایی چیست؟

  پاسخ: درساختن خانهها مصالحی به کار ببریم که کمتر گرما را عبور می دهند

  14 -چرا فلاسک های معموالی چای، به صورت دوجداره است که بین آن ها پر از هواست یا به صورت تکجداره و ازموادی که بین آنها پر ازحباب هوا ساخته میشوند؟

  پاسخ: زیرا هوا نارسانای گرما هست و در نیجه گرما را دیرتر از خود عبور می دهد.

  بقیه سوالات علوم چهارم ابتدایی را در لینک های زیر مشاهده کنید: 

  موضوع : علوم چهارم ابتدایی|آزمون علوم ابتدایی| فصل اول علوم چهارم دبستان|نمونه سوال امتحانی فصل اول| نمونه سوال علوم چهارم دبستان|علوم ابتدایی| آزمون چهارم دبستان فصل اول زنگ علوم| آزمون فصل اول چهارم دبستان|سوال با جواب علوم چهارم دبستان| نمونه سوال فصل اول با جواب

  بازگشت به سایت آموزش شیمی نوین

  منبع مطلب : chemnovin.blogfa.com

  مدیر محترم سایت chemnovin.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پایان نامه رشته علوم تربیتی

  1- دمای هوا در تابستان پیش تراست یا در زمستان؟ به چه دلیل؟

  پاسخ: در تابستان، زیرا نور خورشید به طور عمود (راست) به زمین می تابد و طول روزها بیشتر است بنابراین گرمای بیشتری از خورشید به زمین منتقل می شود.

  2- برای دسته قابلمه کدام ماده بهتر است؟ چوب؟ فلز؟ پلاستیک؟ به چه دلیل؟

  پاسخ: چوب، زیرا خاصیت نارسانایی آن نسبت به گرما بیشتر است و بسیار دیر و خیلی کم گرما را منتقل می کند.

  3- در چهار لیوان چوبی، شیشه ای، پلاستیکی و فلزی تا نیمه آب گرم ریخته ایم. پس از مدتی در کدام لیوان آب گرمتر می ماند؟ چرا؟

  پاسخ: در لیوان چوبی، زیرا دیرتر گرما را به اطراف منتقل می کند و خاصیت نارسانایی آن نسبت به عبور گرما بیشتر است.

  4- دما را با چه وسیله ای اندازه گیری می کنند؟

  پاسخ: با دما سنج

  5- چند نوع مختلف دماسنج نام ببرید.

  پاسخ: دیجیتالی، پزشکی، الکلی، نواری و...

  6-چرا شکلات بر روی خط کش فلزی زودتر از خط کش پلاستیکی و چوبی ذوب می شود؟

  پاسخ: زیرا گرما از خط کش فلزی زودتر عبور می کند و خاصیت نارسانایی آن نسبت به گرما کم تراست.

  7- معمولاً برای پختن غذا از ظروفی با جنس کدام فلزها استفاده می شود؟ چرا؟

  پاسخ: از جنس استیل، روی، مس و چُدَن، زیرا زودتر گرما را منتقل می کنند تا غذا بپزد و خاصیت نارسانایی آن ها نسبت به گرما کم تر است.

  8- رسانا و نارسانای گرمایی چیست؟

  پاسخ:

  رسانای گرمایی: به موادی مانند فلزات که گرما را زودتر از خود عبور می دهند رسانای گرمایی می گویند.

  نارسانای گرمایی: به موادی مانند هوا، چوب و پلاستیک که بسیار دیرتر و کمتر گرما را از خود عبور می دهند نارسانای گرمایی می گویند.

  9 - دما را با چه واحدی اندازه می گیرند؟

  پاسخ: سانتیگراد یا سلسیوس

  10- آیا گرما و سرما خاصیت انتقالی دارند؟

  پاسخ: بلی، گرما از محیط گرم به محیط سرد منتقل می شود وسرما از محیط سرد به محیط گرم منتقل می شود.

  11- کدام ماده خاصیت نارسانایی کمتری دارد؟ روزنامه، پارچه یا هوا؟

  پاسخ: هوا

  12- چه وسایلی از خروج گرمای خانه در زمستان جلوگیری می کنند؟

  پاسخ:

  13- سهم شما در حفاظت از انرژی گرمایی چیست؟

  پاسخ: در ساختن خانه ها مصالحی به کار ببریم که کمتر گرما را عبور می دهند

  14 -چرا فلاسک های معمولی چای، به صورت دوجداره است که بین آن ها پر از هواست یا به صورت تک جداره و از موادی که بین آنها پر از حباب هوا ساخته می شوند؟

  پاسخ: زیرا هوا نارسانای گرما هست و در نتیجه گرما را دیرتر از خود عبور می دهد.

  منبع مطلب : lists.blog.ir

  مدیر محترم سایت lists.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پله آخر

  1- وسیله ی اندازه گیری دما، ............. نام دارد.

  2- به موادی که گرما را عبور می دهند، ............. می گویند.

  3- فلزات گرما را بسیار ............. (بد - خوب) منتقل می کنند.

  4- گرم کردن ماده موجب کاهش دما می شود.(درست است یا نادرست)

  5- فلاکس فقط برای نگه داشتن مایعات گرم قابل استفاده است. (درست است یا نادرست)

   6- برای اندازه گیری دما از چه واحدی استفاده می شود؟

  الف) کیلوگرم                                       ب) لیتر

  ج) درجه ی سلسیوس                          د) سانتی متر

  7- یک قاشق فلزی، یک قاشق چوبی و یک قاشق پلاستیکی را در آب داف می گذاریم، بعد از 15 ثانیه کدام قاشق از همه داغ تر به نظر خواهد رسید؟

  الف) قاشق فلزی                                    ب) قاشق چوبی

  ج) قاشق پلاستیکی                                د) هر سه قاشق به یک اندازه داغ هستند.

  8- کدام یک رسانای بهتری است؟

  الف) پشم                                              ب) هوا

  ج) آلومینیم                                            د) شیشه

  9- جسمی گرم تر است که............. داشته باشد.

  الف) جرم بیشتری                                ب) دمای بیشتری

  ج) حجم بیشتری                                  د) رنگ تیره

  10- کدام ماده رسانای ضعیف تر برای گرما است؟

  الف) آهن                                             ب) هوا

  ج) شیشه                                              د) آب

  11- هر جسم تیره، میزان جذب گرمای ............. و میزان تابش گرمایی ............. دارد.

  الف) کمتر- کمتر                                 ب) بیشتر - بیشتر

  ج) کمتر - بیشتر                                  د) بیشتر - کمتر

  12- چرا دسته ی یک قابلمه را از جنس چوب و بدنه ی آن را از فلز انتخاب می کنند؟

  الف) چوب رسانای گرما نیست ولی بدنه، فلزی است و رسانای گرماست.     

  ب) هر دو نارسانای گرما هستند.

  ج) هر دو رسانای گرما هستند.                       

  د) چوب رسانای گرما و بدنه ی فلزی نارسانای گرماست.

  13- کدام یک در اثر حرارت زودتر گرم می شود؟

  الف) خط کش چوبی                            ب) خط کش فلزی

  ج) خط کش پلاستیکی                         د) خط کش ژله ای

  14- کدام یک گرما را زودتر از دست می دهند؟

  الف) لیوان شیشه ای                             ب) لیوان کاغذی

  ج) لیوان فلزی                                     د) لیوان پلاستیکی


  برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


  با تشکر مهندس ساعی

  موفق و پیروز باشید.

  منبع مطلب : peleyeakhar.blog.ir

  مدیر محترم سایت peleyeakhar.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  💖سوگند شهبازی💖 9 ماه قبل
  1

  به من یک سوال کمک کرد

  سمیرا 10 ماه قبل
  0

  به موادی که گرما را از خود عبور می‌دهند چه میگویند

  0
  گاز 9 ماه قبل

  به نظر من گاز

  رقیه 10 ماه قبل
  1

  کدام یک در اثر حرارت زود تر گرم میشود

  ۰۰۰ 10 ماه قبل
  2

  کدام یک در اثر حرارت زود تر گرم میشود

  مریم 12 ماه قبل
  1

  دستت درد نکنه سانیان

  مریم 12 ماه قبل
  2

  برای اندازگیری دما از درجه سیلسیوس استفاده می شود

  1
  ریحانه محمدی 2 ماه قبل

  سوال علم کلاس چهارم

  که می گوید به موادی مثل پلاستیک چوب که گرم ها را به خوبی از خود عبور

  دیگه بلد نیستم تو میدونی

  0
  بله 10 ماه قبل

  بله

  پانیذ 1 سال قبل
  1

  نمی دونم امیدوارم دوستان جواب را بفرستن

  0
  ریحانه محمدی 2 ماه قبل

  بگو دیگه

  سانیا 1 سال قبل
  1

  به موادی که گرما راعبور می دهند چه می گویند

  0
  تا 2 ماه قبل

  لطفاً جواب بده

  -2
  یاسر 2 ماه قبل

  به موادی که گرما راعبور می دهند چه می گویند

  2
  عبدالاه 9 ماه قبل

  به موادی

  مهدی 2 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید