توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  به کسری که صورتش بزرگتر از مخرج باشد چه میگویند

  1 بازدید

  به کسری که صورتش بزرگتر از مخرج باشد چه میگویند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  ریاضی پنجم

  تعاریف مبحث های ریاضی پایه پنجم

  عدد نویسی : برای نوشتن یک عددوخواندن آن ابتدا باید آن را طبقه بندی کرد . این طبقه بندی از سمت راست وسه تا سه تا صورت میگیرد.بعد خیلی راحت می شود آن را هم نوشت وهم خواند. مثال : عددروبه رو را به حروف بنویس وآن را بخوان .                                        123456789

  کسر ها وانواع آن :

  مفهوم کسر : کسر یعنی تکه تکه کردن یا خورد کردن یا شکستن 

  کسر متعا رفی : به کسری می گویند که تعریف شده باشد یعنی تشکیل شده باشد از سه قسمت اصلی که عبارتند از : 1- صورت 2- مخرج 3- خط کسری که وسط صورت ومخرج قرارمی گیرد

  کسر تعریف نشده: به کسری گفته می شود که مخرج آ ن صفر باشد .

  کسر مساوی صفر : به کسری گفته می شود که صورت آن صفر باشد .

  کسر مساوی صورت : به کسری گفته می شود که مخرجش یک باشد .

  کسر کوچکتراز واحد : به کسری گفته می شود که صورت از مخرج کوچکتر باشد .

  کسر بزرگتراز واحد : به کسری گفته می شود که صورت از مخرج بزرگتر باشد .

  عدد مخلوط : به کسری گفته می شود که تشکیل شده از چهار جزء که عبارتند از : 1- عددصحیح که پشت خط کسری قرار می گیرد. 2- صورت . 3- مخرج . 4- خط کسری .

  نکته : کسر بزرگتراز واحد را می توان به عدد مخلوط تبدیل کرد . که از طریق تقسیم کردن صورت به مخرج می توان آن را انجام داد . که جواب به دست آمده ازتفسیم را می توان به صورت زیر نوشت : مقسوم علیه را پشت خط کسری می نویسیم . بعد خط کسری را می کشیم .

  سپس باقی مانده را در صورت می نویسیم .درنهایت مقسوم را مخرج قرارمی دهیم  .   

  بخش پذیری : یعنی یک عدد را برعدددیگری تقسیم کنیم که باقی مانده ی آ ن صفر بیاید . بخش پذیر است .اگر باقی مانده بیارد بخش پذیر نیست .

  کسرهای مساوی : به کسری گفته می شود که صورت ومخرج به یک اندازه اضافه شوند .

  مقایسه کسرها : برای مقایسه کردن دوکسر سه حالت وجود دارد : 1- کسرهایی با مخرج های مساوی . 2- کسرهایی با صورت های مساوی که اینجا کسری بزرگتر است که مخرجش کوچکتر باشد . 3- کسرهایی با مخرج های نامساوی که دراین زمان با ید آن ها را هم مخرج کرد تا بتوان مقایسه ی کسر ها را انجام داد.

  جمع کسرها: برای جمع کردن دوکسر ابتدا باید آنهاراهم مخرج کردبعد یکی ازمخرج ها را نوشته وصورت ها را باهم جمع می کنیم . 

  تفریق کسرها : برای تفریق کسرها مانند جمع آنها عمل می کنیم . 

  عددمخلوط ومقایسه آن : برای مقایسه ی دو عددمخلوط ابتدا عدصحیح آن ها را با هم مقایسه می کنیم . اگر باهم مساوی بودن کسرها را مقایسه می کنیم.

  جمع عددمخلوط : برای جمع دوعدد مخلوط ابتدا عددصحیح آن ها را با هم جمع می کنیم وبعد علامت جمع را می گذاریم سپس کسرها را با هم جمع می کنیم .

  تفریق عددمخلوط : همانند جمع عمل می کنیم با یک تفاوت که دیگر بین عددصحیح وکسر علامت تفریق را قرار نمی دهیم .

  نکته : برای تفریق یک عددمخلوط از یک عددصحیح  باید ابتدا از طریق شکل آن را انجام دهیم تا برای بچه ها جا افتد که چرا عددصحیح را باید به عددمخلوط تبدیل کرد . برای تبدیل عدد صحیح به عددمخلوط باید یک واحد از آن کم کرد وباتوجه به مخرج کسر دوم یک کسر برایش نوشت که صورت ومخرجش مشترک باشد .  

  هکتار : هر 10000 هزار متر مربع یک هکتار است .

  متر مربع یعنی یک متر  ضرب در یک متر

  نکته : اگر به واحد کوچک بخواهیم تبدیل کنیم آن را تقسیم می کنیم .واگر به واحد بزرگ بخواهیم تبدیل کنیم آن را ضرب می کنیم .

  کیلو متر : برای اندازه گیری مسافت های طولانی از کیلومتر شمار استفاده می شود . که هر یک کیلو متربرابر با 1000متر است .

  نسبت وتناسب : یعنی رابطه برقرار کردن بین دوچیز . که برای نوشتن آن اوّل عددی نوشته می شود که ابتدا بیان شده بعد عدددیگر .

  مثال : در یک کارگاه دونفر کار می کردنند نفر اوّل 8 ساعت ونفر دوم 10 ساعت کار می کرد . نسبت کار نفر اوّل به کار نفر دوم چیست ؟ نسبت کار آنها مثل 8 به 10 است .

  معرفی عددمرکب : به اعداد ساعت عددمرکب گفته می شود که برای نوشتن آن ابتدا ساعت بعد

  دقیقه وسپس ثانیه نوشته می شود .

  هر یک ساعت 60 دقیقه است.

  هر یک دقیقه 60 ثانیه است .

  هر یک ساعت 3600 ثانیه است .

  مقایسه اعداد مرکببرای مقایسه کردن اعداد مرکب ابتدا از ساعت شروع به مقایسه می کنیم .

  جمع اعداد مرکب : برای جمع اعداد مرکب باید دقت کنیم که هر عددزیر عددمناسب خود نوشته شود . بعد از ثانیه شروع به جمع کردن می کنیم . 

  تفریق اعداد مرکب : برای تفریق هم مانند جمع عمل می کنیم بااین تفاوت که عددبزرگتر بالا وعددکوچکتر زیر آن نوشته می شود .

  تخمین یا ضرب تقریبی یا ذهنی : برای انجام دادن اینگونه ضرب ها باید اعداد را گرد کنیم که برای گرد کردن اعداد باید به رقم یکان آن نگاه کنیم اگر از 5 کوچکتر بود آن را کم می کنیم . واگر از 5 بزرگتر بود آن را اضافه می کنیم .

  نکته : اگررقم یکان هر دو عدد 5 باشد باید یکی ازآن ها را اضافه کنیم ودیگری را کم می کنیم.

  باآ رزوی موفقیّت وسربلندی برای شما دانشمندان آینده

  منبع مطلب : sale9090.blogfa.com

  مدیر محترم سایت sale9090.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معلم5 فتحی

  معکوس یعنی چه؟

  کسر بزرگتر از واحد

  تقسیم کسر

  مفهوم کسر - مقدمه

  جمع دو کسر با مخرج متفاوت

  ضرب مساحتی کسر

  ضرب عدد در کسر


  کسر بزرگتر از واحد

  مثال:

  در مجموعه بالا ک یک کسر مساوی با واحد هست. 15/15
  مواظب باشید که اشتباه نکنید

    3نوع کسر

  اینجا 3 نوع کسر را ببینید :

  کسر کوچک تر از واحد= صورت کوچکتر از مخرج است.

  : کسر بزرگتر از واحد - صورت> مخرج است.

  عدد مخلوط= کسر + واحد


  کسر ها :

  یک کسر (مثل 7/4) دو غدد دارد:

  عدد بالای خط کسری  صورت, و عددی که پایین خط کسری می باشد ،مخرج  می گویند و براساس آن یک چیز  یا یک واحد راتقسیم بندی می شود .

  .

  تعریف:

     3/4کسر کوچک تر از واحد

  کسر بزرگتر از واحد نتیجه:کسر بزرگتر از واحد - صورت> مخرج است.
    فرض: در ترازو صورت کسر سنگین تر از  مخرج

  کسر مساوی با واحد

  صور ت = مخرج کسر? مثل 4/4

   با توجه به تصویر

  کسر بزرگتر از واحد یا عدد مخلوط

  می توانیم کسر بزرگتر از واحد وعدد مخلوط آن را با یک نوع  شکل نشان دهیم                  e:                              1 3/4 = 7/4,  :

  تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط

  تبدیل عدد مخلوط به کسر:قدم به قدم:


  منبع مطلب : fathi5.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت fathi5.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کسر بزرگتر از واحد و تبدیل به مخلوط و مقایسه کسرها

  در تبدیل عدد مخلوط به کسر، ابتدا عدد صحیح را در مخرج ضرب کرده و حاصل را با صورت کسر جمع میکنیم و در حاصلش را در صورت کسر جدید می نویسیم، مخرج کسر جدید همان مخرج عدد مخلوط است.

  در تبدیل کسر به مخلوط: ابتدا صورت کسر(که بزرگتر است) را بر مخرج تقسیم می کنیم. خارج قسمت، عدد صحیح مخلوط و باقیماندۀ تقسیم، صورت کسر عدد مخلوط را تشکیل خواهد داد. مخرج کسر عدد مخلوط همان مخرج کسر قدیمی است.


  *مقایسه کسرها:
  کسرهایی که صورتشان با هم برابر است، کسری بزرگتر است که مخرج کوچکتری دارد
  کسرهایی که مخرجشان با هم برابر است، کسری بزرگتر است که صورت بزرگتری دارد
  در مقایسه کسر با عدد مخلوط باید یکسان سازی شود یا هر دو عدد مخلوط شوند یا هر دو به کسر تبدیل گردند
  نکته: در مقایسه دو عدد مخلوط اول به اعداد صحیح دقت میشود که آن عدد صحیحی که بزرگتر هست، آن کسر یا مخلوط بزرگتر است.
  تصویر زیر مقایسه ها را نشان میدهد.

  منبع مطلب : panjomonline.blogfa.com

  مدیر محترم سایت panjomonline.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 5 ماه قبل
  -1

  جواب میشه کسر بزرگتر از واحد

  عباس 8 ماه قبل
  0

  کوچکترازواحد

  عباس 8 ماه قبل
  -2

  بزرگتر از واحد

  عباس 8 ماه قبل
  -2

  واحد

  یااژلالذدتب 9 ماه قبل
  1

  رل

  -1
  ناز 9 ماه قبل

  خخخفه

  یااژلالذدتب 9 ماه قبل
  -1

  کی میاد با مت رل بزنه دختره

  عزیزی 9 ماه قبل
  3

  کسر بزرگتر از واحد می گویند

  خخ 10 ماه قبل
  -1

  خخ

  سارینا قائدی 11 ماه قبل
  0

  ببخشید کدام یک از این گزینه ها میشه (کسر کوچک تر از واحد)(کسر برابر واحد (عدد مخلوط)(کسر بزرگ تراز واحد بعدشم کلاس چهارم

  رحمان 1 سال قبل
  0

  خیلی خوبه

  ستایش 1 سال قبل
  0

  هرکسری که که صورت ان بزرگ تر از مخرج باشد؟؟

  0
  ایلیا 3 ماه قبل

  هر کسر که صورت آن بزرگ تر از مخرج آن باشه چه می‌گویند

  0
  محمد قلی 🥸 5 ماه قبل

  کسر کوچکتر از واحد

  ناشناس 2 سال قبل
  -2

  خیلی خوب بودخیلی

  خخخخخخخخخ

  ستاره ساحبی 2 سال قبل
  0

  به کسری که صورتش بزرگتر ار مخرج باشد چه میگویند لطفا بگید لطفا لطفا 😔😔

  بگید

  0
  ناشناس 9 ماه قبل

  کسر بزرگ تر از واحد

  2
  ناشناس 2 سال قبل

  کسربزگترازواحد

  تنبل

  ستاره ساحبی 2 سال قبل
  0

  بله

  1
  ستاره ساحبی 2 سال قبل

  خوب ریاضی را نوشتید ممنون از گوگل

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  آره کاش جواب می‌دادند 😔🤷‍♀️جواب بدین خواهش میکنم.

  علی 2 سال قبل
  0

  عالیه کمی مثلا مختلف صورت بزرگترمخرج کوچکتر وبلعکس

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  سلام بسیار عالی فقط مثال کم داره

  dorsa 2 سال قبل
  0

  وقتی صورت ها باهم مساوی باشد کسری بزرگتر است که مخرج ان کوچک تر باشد اما وقتی مخرج ها باهم مساوی باشند کسری بزرگتر که صورت ان بیشتر باشد 💜💜

  0
  الیسا 6 ماه قبل

  آره

  2
  ناشناس 2 سال قبل

  مرسی

  برای ارسال نظر کلیک کنید