توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  به کسری که صورت و مخرج مساوی باشد چه میگویند

  1 بازدید

  به کسری که صورت و مخرج مساوی باشد چه میگویند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  ریاضی پنجم

  تعاریف مبحث های ریاضی پایه پنجم

  عدد نویسی : برای نوشتن یک عددوخواندن آن ابتدا باید آن را طبقه بندی کرد . این طبقه بندی از سمت راست وسه تا سه تا صورت میگیرد.بعد خیلی راحت می شود آن را هم نوشت وهم خواند. مثال : عددروبه رو را به حروف بنویس وآن را بخوان .                                        123456789

  کسر ها وانواع آن :

  مفهوم کسر : کسر یعنی تکه تکه کردن یا خورد کردن یا شکستن 

  کسر متعا رفی : به کسری می گویند که تعریف شده باشد یعنی تشکیل شده باشد از سه قسمت اصلی که عبارتند از : 1- صورت 2- مخرج 3- خط کسری که وسط صورت ومخرج قرارمی گیرد

  کسر تعریف نشده: به کسری گفته می شود که مخرج آ ن صفر باشد .

  کسر مساوی صفر : به کسری گفته می شود که صورت آن صفر باشد .

  کسر مساوی صورت : به کسری گفته می شود که مخرجش یک باشد .

  کسر کوچکتراز واحد : به کسری گفته می شود که صورت از مخرج کوچکتر باشد .

  کسر بزرگتراز واحد : به کسری گفته می شود که صورت از مخرج بزرگتر باشد .

  عدد مخلوط : به کسری گفته می شود که تشکیل شده از چهار جزء که عبارتند از : 1- عددصحیح که پشت خط کسری قرار می گیرد. 2- صورت . 3- مخرج . 4- خط کسری .

  نکته : کسر بزرگتراز واحد را می توان به عدد مخلوط تبدیل کرد . که از طریق تقسیم کردن صورت به مخرج می توان آن را انجام داد . که جواب به دست آمده ازتفسیم را می توان به صورت زیر نوشت : مقسوم علیه را پشت خط کسری می نویسیم . بعد خط کسری را می کشیم .

  سپس باقی مانده را در صورت می نویسیم .درنهایت مقسوم را مخرج قرارمی دهیم  .   

  بخش پذیری : یعنی یک عدد را برعدددیگری تقسیم کنیم که باقی مانده ی آ ن صفر بیاید . بخش پذیر است .اگر باقی مانده بیارد بخش پذیر نیست .

  کسرهای مساوی : به کسری گفته می شود که صورت ومخرج به یک اندازه اضافه شوند .

  مقایسه کسرها : برای مقایسه کردن دوکسر سه حالت وجود دارد : 1- کسرهایی با مخرج های مساوی . 2- کسرهایی با صورت های مساوی که اینجا کسری بزرگتر است که مخرجش کوچکتر باشد . 3- کسرهایی با مخرج های نامساوی که دراین زمان با ید آن ها را هم مخرج کرد تا بتوان مقایسه ی کسر ها را انجام داد.

  جمع کسرها: برای جمع کردن دوکسر ابتدا باید آنهاراهم مخرج کردبعد یکی ازمخرج ها را نوشته وصورت ها را باهم جمع می کنیم . 

  تفریق کسرها : برای تفریق کسرها مانند جمع آنها عمل می کنیم . 

  عددمخلوط ومقایسه آن : برای مقایسه ی دو عددمخلوط ابتدا عدصحیح آن ها را با هم مقایسه می کنیم . اگر باهم مساوی بودن کسرها را مقایسه می کنیم.

  جمع عددمخلوط : برای جمع دوعدد مخلوط ابتدا عددصحیح آن ها را با هم جمع می کنیم وبعد علامت جمع را می گذاریم سپس کسرها را با هم جمع می کنیم .

  تفریق عددمخلوط : همانند جمع عمل می کنیم با یک تفاوت که دیگر بین عددصحیح وکسر علامت تفریق را قرار نمی دهیم .

  نکته : برای تفریق یک عددمخلوط از یک عددصحیح  باید ابتدا از طریق شکل آن را انجام دهیم تا برای بچه ها جا افتد که چرا عددصحیح را باید به عددمخلوط تبدیل کرد . برای تبدیل عدد صحیح به عددمخلوط باید یک واحد از آن کم کرد وباتوجه به مخرج کسر دوم یک کسر برایش نوشت که صورت ومخرجش مشترک باشد .  

  هکتار : هر 10000 هزار متر مربع یک هکتار است .

  متر مربع یعنی یک متر  ضرب در یک متر

  نکته : اگر به واحد کوچک بخواهیم تبدیل کنیم آن را تقسیم می کنیم .واگر به واحد بزرگ بخواهیم تبدیل کنیم آن را ضرب می کنیم .

  کیلو متر : برای اندازه گیری مسافت های طولانی از کیلومتر شمار استفاده می شود . که هر یک کیلو متربرابر با 1000متر است .

  نسبت وتناسب : یعنی رابطه برقرار کردن بین دوچیز . که برای نوشتن آن اوّل عددی نوشته می شود که ابتدا بیان شده بعد عدددیگر .

  مثال : در یک کارگاه دونفر کار می کردنند نفر اوّل 8 ساعت ونفر دوم 10 ساعت کار می کرد . نسبت کار نفر اوّل به کار نفر دوم چیست ؟ نسبت کار آنها مثل 8 به 10 است .

  معرفی عددمرکب : به اعداد ساعت عددمرکب گفته می شود که برای نوشتن آن ابتدا ساعت بعد

  دقیقه وسپس ثانیه نوشته می شود .

  هر یک ساعت 60 دقیقه است.

  هر یک دقیقه 60 ثانیه است .

  هر یک ساعت 3600 ثانیه است .

  مقایسه اعداد مرکببرای مقایسه کردن اعداد مرکب ابتدا از ساعت شروع به مقایسه می کنیم .

  جمع اعداد مرکب : برای جمع اعداد مرکب باید دقت کنیم که هر عددزیر عددمناسب خود نوشته شود . بعد از ثانیه شروع به جمع کردن می کنیم . 

  تفریق اعداد مرکب : برای تفریق هم مانند جمع عمل می کنیم بااین تفاوت که عددبزرگتر بالا وعددکوچکتر زیر آن نوشته می شود .

  تخمین یا ضرب تقریبی یا ذهنی : برای انجام دادن اینگونه ضرب ها باید اعداد را گرد کنیم که برای گرد کردن اعداد باید به رقم یکان آن نگاه کنیم اگر از 5 کوچکتر بود آن را کم می کنیم . واگر از 5 بزرگتر بود آن را اضافه می کنیم .

  نکته : اگررقم یکان هر دو عدد 5 باشد باید یکی ازآن ها را اضافه کنیم ودیگری را کم می کنیم.

  باآ رزوی موفقیّت وسربلندی برای شما دانشمندان آینده

  منبع مطلب : sale9090.blogfa.com

  مدیر محترم سایت sale9090.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ریاضی ششم- فصل اول- کسر متعارفی

  معنی کسر  :  هرگاه از یک واحد کامل، جزیی از آن ، مورد نظر باشد، آن را به صورت کسر نمایش می دهیم.

   هر کسر از سه قسمت تشکیل شده است : صورت، مخرج و خط کسری

  کسر مساوی با صفر :  هر کسری که صورت آن صفر باشد مساوی صفر است.

  کسر کو چک تر از واحد : کسری که صورت آن از مخرجش کوچک تر باشد کسر کوچک تر از واحد می گویند.                

  کسر بزرگ تر از واحد : کسری که صورت آن از مخرجش بزرگ تر باشد کسر بزرگ تر از واحد می گویند.                     

  کسر واحد : کسری که صورت و مخرج آن مساوی باشند کسر واحد می گویند. کسر واحد همیشه مساوی یک است.                    

  عدد مخلوط : اگر صورت کسر از مخرج بزرگ تر باشد، یعنی چند واحد کامل و جزئی از آن مورد نظر باشد باید آن را به صورت عدد مخلوط نشان دهیم.                     

  روش تبدیل کسر به عدد مخلوط : اگر کسر بزرگ تر از واحد باشد، (صورت از مخرج بزرگ تر باشد) برای به دست آوردن تعداد واحد های کامل و کسری از واحد کامل، صورت کسر را بر مخرج آن تقسیم می کنیم. خارج قسمت را در عدد صحیح  ، و باقی مانده را در صورت ، و مخرج همان قبلی است.

  توجه : صورت کسر را بر مخرج آن تقسیم می کنیم. خارج قسمت را در عدد صحیح  ، و باقی مانده را در صورت ، و مخرج همان مخرج قبلی می باشد.

  نمایش کسر روی محور اعداد : در محور هر واحد را به اندازه ی مخرج کسر تقسیم بندی می کنیم و عدد مورد نظر را روی محور نشان می دهیم.

  توجه : مخرج هر کسر نشان می دهد که هر واحد را به چند قسمت مساوی تقسیم می کنیم.

  کسرهای مساوی : اگر صورت ومخرج کسری را در عدد طبیعی بزرگ تر از یک ضرب کنیم ، کسر مساوی با آن به دست می آید.          

  روش مقایسه ی کسرها :

  حالت اول : در کسرهایی که مخرج آن ها مساوی اند، کسری بزرگ تر است که صورت آن بزرگ تر باشد.

  حالت دوم : در کسرهایی که صورت آن ها مساوی اند، کسری بزرگ تر است که مخرج آن کوچک تر باشد.

  حالت سوم : برای مقایسه کسرهایی که نه صورت های برابر و نه مخرج های برابر دارند باید هر دو کسررا هم مخرج نماییم بعد صورت هر کدام بزرگ تر باشد آن کسر بزرگ تر است.

  حالت چهارم : مقایسه عددهای مخلوط : در مقایسه عددهای مخلوط ابتدا قسمت های صحیح، سپس قسمت های کسری را باهم مقایسه می کنیم.

  ساده کردن کسرها :

  روش اول:صورت ومخرج کسر رابه صورت حاصل ضرب دو عدد می نویسیم.اگرکسر ساده شدنی

  باشد،عدد مشترک در صورت و مخرج راحذف می کنیم تا کسری مساوی با آن به دست آید.

  روش دوم:برای ساده کردن کسرکافی است که صورت ومخرج آن را هم زمان بریک عدد طبیعی تقسیم کنیم واین عمل راتا جایی ادامه دهیم که که دیگر صورت و مخرج به طور مشترک بر هیچ عددی قابل قسمت نباشند به این ترتیب کسر به ساده ترین صورت ممکن تبدیل می شود.

  توجه 1 : اگر صورت و مخرج کسری را بر هر عدد طبیعی بزرگ تر از یک تقسیم کنیم. کسر مساوی با آن به دست می آید.

  توجه 2 : در ساده کردن کسرها هر چه صورت و مخرج را بر عدد های بزرگ تری تقسیم کنیم، ساده کردن سریع تر انجام می شود.                                                             

  جمع و تفریق کسرها :

  به طور کلی شرط لازم برای جمع یا تفریق چند کسرآن است که کسرها هم مخرج باشند. وقتی مخرج ها یکی باشد، یکی از آن ها را نوشته و صورت ها را با توجه به علامت بین کسر ها جمع یا کم می کنیم.

  توجه : در جمع وتفریق عددهای مخلوط، ابتدا قسمت های صحیح و سپس قسمت های کسری را باهم جمع یا تفریق می کنیم.

   ضرب اعداد مخلوط : به طور کلی برای ضرب اعداد مخلوط، ابتدا باید آن ها را به کسر تبدیل کنیم  پس از ساده کردن صورت ها با مخرج ها، حاصل ضرب را به دست می آوریم.

     تقسیم کسرها : برای انجام تقسیم دو کسر ابتدا تقسیم را به ضرب تبدیل می نماییم، به این ترتیب که کسر اول را نوشته و به جای علامت تقسیم ضرب می گذاریم و معکوس کسر دوم را می نویسیم وبعد صورت را به صورت و مخرج را به مخرج ضرب می کنیم.

  جمع و تفریق کسرها به کمک محور:

  1-    ابتدا محور را رسم کرده و به اندازه ی مخرج کسر، واحدها را تقسیم بندی می کنیم.

  2-    اگر مخرج ها برابر نباشند مخرج مشترک گرفته سپس محور را تقسیم بندی می کنیم.

  3-    روی محور اولین کسر را با خط نمایش می دهیم.

  4-    در جمع به اندازه ی کسر دوم از انتهای کسر اول جلو می رویم نقطه ی به دست آمده جواب سوال است.

   در تفریق به اندازه ی کسر دوم از انتهای کسر اول به سمت صفر محور برمی گردیم تا جواب به دست آید. 

  منبع مطلب : rushan52.blogfa.com

  مدیر محترم سایت rushan52.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کسرها

  مثلاً کسر مساوی 2/5 را فقط میشه در ضرب عددی در صورت و مخرج پیدا کرد اما برای کسر 3/9 هم میشه صورت و مخرج را بر 3 تقسیم کرد و هم در عددی ضرب کرد
  نکته مهم:بهتره برای مقایسه کسرها اگه میشه کسرها رو ساده کنیم(یعنی صورت و مخرج را بر عددی تقسیم کنیم) 

  2- هر کسر متعارفی، عددی است که نشان می دهد که از یک تعداد مشخّص اشیاء، چه تعداد معلومی ویژگی یکسان دارند. 

  3-    به کسرهایی که صورت کسر از مخرج آن کوچک تر باشد کسر کوچک تر از واحد می گویند.

  4-    کسرهایی که صورت کسر صفر باشد آن کسر مساوی با صفر است.

  5-    کسرهایی که صورت و مخرج آن با هم مساوی باشد کسر مساوی با واحد یک است.

  6-    به کسرهایی که صورت از مخرج بزرگ تر باشد کسر بزرگ تر از واحد می گویند.

  7-    برای مقایسه ی دو کسر که مخرج ها مساوی هستند کسری بزرگ تر است که صورت آن بزرگ تر باشد.

  8-از دو کسر که صورت ها مساوی هستند کسری بزرگ تر است که مخرج آن کوچک تر باشد.

  9-اگر صورت یا مخرج کسر مساوی نبود، مخرج ها را مساوی می کنیم.

  10-برای جمع یا تفریق دو کسر که مخرج ها مساوی هستند باید یکی از مخرج ها را در جواب خود در قسمت مخرج قرار داده و صورت ها را جمع یا تفریق کنیم.

  11-برای مقایسه، جمع یا تفریق کسرهایی که مخرج های مساوی ندارند باید هم مخرج کنیم بعد کسرها را مقایسه یا جمع و تفریق نماییم.

  12-عدد مخلوط از یک عدد صحیح که نشان دهنده ی تعداد واحدهای کامل است و یک کسر کوچک تر از واحد تشکیل می شود.

  13-هرگاه از یک کسر بزرگ تر از واحد تعداد واحدها را پیدا کرده و اضافه ی آن را به صورت کسر کوچک تر از واحد بنویسیم کسر را به عدد مخلوط تبدیل کرده ایم( راه گسترده ).                        هم چنین می توانیم صورت کسر را بر مخرج آن تقسیم کرده و خارج قسمت را عدد صحیح و باقی مانده را در صورت قرار می دهیم و مخرج تغییری نمی کند( راه کوتاه ).

  14- برای تبدیل عدد مخلوط به کسر باید عدد صحیح را در مخرج کسر ضرب کرده و سپس با عدد صورت جمع کنیم. عدد حاصل را در صورت می نویسیم و مخرج کسر همان مخرج اوّل می باشد. 

  15-هرگاه صورت و مخرج کسر را در عددی ضرب کنید کسر مساوی با کسر اوّل خواهیم داشت.

  16-هرگاه صورت و مخرج کسر را بر یک عدد تقسیم کنیم کسر را ساده کرده ایم و کسر به دست آمده با کسر اوّل مساوی است.

  17-در مقایسه ی دو کسر از دو مخرج که بر هم بخش پذیر هستند عدد بزرگ تر را به عنوان مخرج مشترک قرار می دهیم.

  18-برای مقایسه ی دو عدد مخلوط، ابتدا عددهای صحیح را مقایسه کرده و در صورت مساوی بودن آن ها، کسرها را مقایسه می کنیم. در مقایسه ی کسرها اگر مخرج ها مساوی نبودند مخرج مشترک می گیریم یعنی عددی را انتخاب می کنیم که بر همه ی مخرج ها بخش پذیر باشد. یا عددهای موجود در مخرج را در هم ضرب می کنیم. 

  19-در ضرب دو عدد مخلوط، ابتدا آن ها را به کسر تبدیل نموده و سپس در هم ضرب می کنیم.

  20-برای ضرب دو کسر می توانیم صورت یک کسررا با مخرج کسر دیگرساده کنیم سپس ساده شده ی کسرها را در هم ضرب کنیم.

  منبع مطلب : mehreroshan1395.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mehreroshan1395.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  من اصلان راضی نیستم من سوالی ک میخوام نیست

  ناشناس 8 ماه قبل
  2

  در کسر صورت ومخرج باهم برابرند

  2
  ناشناس 8 ماه قبل

  در کسر جای خالی صورت و مخرج با هم برابرند

  عاشق درس خوندن💕 9 ماه قبل
  0

  خوبه عالیه❤😍

  ۱ 10 ماه قبل
  0

  ا

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  آلی

  ۱۳۷۰۴۳۱۶۸۰۸۳۱۱۸۹۴۵۸۰۳۹۵ق۱۲۷۹۰ 10 ماه قبل
  0

  م

  محمدمهدی 10 ماه قبل
  0

  بد

  محمدمهدی سرابی 10 ماه قبل
  0

  بد

  پرنیا 10 ماه قبل
  1

  من میخواهم بدانم که خط کسری صورت کسر و مخرج کسر چیست

  یاحسین 10 ماه قبل
  1

  کسری برابر است که جاخالی ان صفر با شد

  جواب بدید لطفا

  آوا 11 ماه قبل
  1

  خدااااحافظ ممنونم از نویسنده😁🥰😍🤗🤗🤗

  آوا 11 ماه قبل
  0

  ممنونم هر چی پیدا کردم بهت میگم

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  می دونم 10 ماه قبل

  عالی

  0
  می دونم 10 ماه قبل

  عالی

  برای ارسال نظر کلیک کنید