توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  ترکیب وصفی و اضافی درس پنجره های شناخت

  1 بازدید

  ترکیب وصفی و اضافی درس پنجره های شناخت را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  مدرسه من

  مترادف

  به کلمه هایی گفته می شود که معنی ومفهوم یکسانی دارند ومی توان به جای یکدیگرازهم استفاده کرد.

  مانند : پیمودن :رفتن افسوس :حسرت بوم :جغد

  متضاد

  به کلمه هایی گفته می شود که از نظر معنی ومفهوم مخالف هم هستند .

  مثال : سهل #دشوار  تاریک # روشن   خواب # بیدار

  نکته :با اضافه کردن (با ،بی) می توان کلمه های متضاد ساخت .

  مانند :با ادب --------- ادب --------- بی ادب

  متشابه،هم وا

  به کلمه هایی می گویند که ازنظر تلفظ یکسان هستند اما ازنظرمعنی وشکل املایی با هم فرق دارند.

  خوار = کم ارزش  خار = تیغ گل یا خاشاک

  سد = دیواری برای جمع کردن آب   صد = عددی در ریاضی

  ثواب = پاداش   صواب = درست

  هم خانواده

  به کلمه هایی می گویند که ازیک ریشه گرفته شده باشند وحرف های اصلی آن کلمه درکلمه های هم خانواده اش پشت سرهم بیاید .

  مانند : رابطه – مربوط – ارتباط      عجله – عجول – تعجیل

  نکته : کلمه های هم خانواده ازنظرمعنا به هم نزدیک هستند ودربیشترمواقع حداقل سه حرف مشترک دارند .

  نکته :در فارسی کلمه هایی که از یک ریشه فعل گرفته شده باشند نیز با هم ،هم خانواده اند .

  مانند : دانش ،دانا ،دانشمند ،نکته دان ،دانش آموز.

  بدل :

  بدل جانشین نقش های اصلی وفرعی در جمله است زمانی که خود آن نقش ها نیز در جمله موجود باشند .

  بدل اسم ما قبل خود را روشن ترتوصیف می کند تا شناخت آن میسر باشد .

  نکته : بدل میان دوویرگول قرارمی گیرد .

  مثال : حافظ ،شاعر بزرگ ایرانی ، در شیراز می زیست .

  نکته : حذف بدل درمعنی جمله خللی ایجاد نمی کند .

  منبع مطلب : www.myschool.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.myschool.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس دوم فارسی ششم ابتدایی پنجره های شناخت

  درس دوم فارسی ششم ابتدایی پنجره های شناخت

  اهداف آموزشی درس دوم فارسی ششم ابتدایی پنجره های شناخت

  1 پرورش روحیهٔ ستایش پروردگار؛
  2 تأکید بر ذکر نام خداوند در آغاز هر کار؛
  3 تقویت شناخت پروردگار از راه بهره گیری از پنج حس ظاهر؛
  4 تقویت مهارت خوب گوش کردن؛
  5 تقویت مهارت خوب دیدن؛
  6 پرورش توانایی دقت و تأمل در پدیده ها.

  روش های پیشنهادی تدریس درس دوم فارسی ششم ابتدایی پنجره های شناخت

  1 ارائهٔ نمونه ها
  2 دستیابی به مفهوم
  3 تحلیل شیوهٔ تفکر سازمان یافته است.

  واژه آموزی درس دوم فارسی ششم ابتدایی پنجره های شناخت

  به دو گروه از کلمات زیر، نگاه کنید:
  علم = عالم، معلوم، معلّم، تعلیم، علوم
  شهد = شاهد، مشهد، شهید، شهادت
  همان گونه که می بینید، تمام واژه های ردیف اوّل در سه حرف (ع، ل، م) و همه ی کلمات ردیف دوم در سه حرف (ش، ه، د) مشترک هستند.

  به این دسته از کلمه ها، که از یک ریشه و خانواده هستند، هم خانواده می گوییم.

  شناخت این ویژگی به تشخیص شکل کلمات در املا به ما کمک می کند

  بخوان و حفظ کن : ای مادر عزیز 

  خوب خواندن شعر، بر دانش آموزان تأثیر مثبت دارد. به طور کلی شعر را باید خوب اجرا کرد

  و خواندن به تنهایی برای نشان دادن تمامی زیبایی های شعر، کافی نیست.

  «عباس یمینی شریف » معتقد است: «اگر کودک در برابر شعر این سه عکس العمل را داشته باشد، شعر به خوبی به او عرضه شده است:
  1 لذّت و شور و شعف
  2 کنجکاوی و اکتشاف
  3 عمیق شدن فهم و ادراک »

  شعرهای «بخوان و حفظ کن » اگر به صورت گروهی خوانده شود و تقریباً در اکثر جلسات فارسی به صورت تفنّنی، جمع خوانی شود،

  راحت تر حفظ خواهد شد. نوشتن شعرها و معنی آن ضرورت ندارد، بلکه درک و رساندن پیام شعر، مهم است.

  به گروه های دانش آموزی باید فرصت کشف و معنا سازی بدهیم. در زنگ شعر خوانی، می توان شعر پژوهی را نیز مدّ نظر قرار داد.

  بخوان و بیندیش هدهد 

  فعالیت نگارشی بخش اول درس دوم فارسی ششم ابتدایی پنجره های شناخت

  در تمرین یک منظور از ارتباط بین کلمات، همان کلمات هم خانواده است.
  تمرین 2: اضافه شدن دو کلمه به یکدیگر را در صورتی که هر دو کلمه اسم باشند، مضاف ومضافٌ الیه می گویند.

  برای تشخیص دو ترکیب «مضاف و مضافٌ الیه » و « صفت و موصوف » چندراه پیشنهاد می شود :
  1- اضافه کردن « ی » نکره به پایان کلمهٔ اول، در این صورت اگر ترکیب معنادار بود «موصوف و صفت » است.
  مثال : کوهی بزرگ : ( کوه بزرگ موصوف وصفت )
  کوهی دماوند ( کوه دماوند مضاف و مضافٌ الیه )
  2 –  اضافه کردن علامت جمع «تر » به پایان کلمهٔ دوم، اگر ترکیب معنادار بود موصوف و صفت است. مثال :کوه بزرگ تر.

  در بخش دوم کلاس، تا زمانی که دانش آموزان کُند دست به انجام دادن فعالیت های نوشتاری مشغول اند،

  معلم می تواند فضای تمرین روخوانی متن درس را با رعایت لحن ها فراهم نماید.

  لحن خواندن متون فارسی در ایجاد ارتباط تأثیرگذار با مخاطب، جایگاه ویژه ای دارد.

  دانش آموز باید در هنگام خواندن متن، با رعایت لحن مناسب، هم کلاسی های خود را به درک درستی از محتوا برساند

  تا به این ترتیب بهبود قرائت صحیح اتّفاق بیفتد. منظور از «لحن »، رعایت حسّ و حال آوایی متناسب با فضای متن است.

  در این کار، توجّه به فراز و فرود آوایی، رعایت درنگ یا مکث، تکیه، کشش و گسست آهنگ کلام، نقش بسیار مهمّی دارد.

  فعالیت نگارشی  بخش دوم درس دوم فارسی ششم ابتدایی پنجره های شناخت

  از دانش آموزان خواسته شده است تاجای خالی کلمات را با حروف ربط و اضافه کامل کنند.

  «حرف » کلمه ای است که خود به خود معنی مستقلی ندارد اما برای پیوستن و نسبت دادن اجزای یک جمله به یکدیگر به کار می رود که در این صورت «حرف اضافه » خوانده می شود.

  یا برای ربط دادن دو کلمه یا دو جمله به یکدیگر به کار می رود، که در این صورت «حرف ربط » است.

  یا برای تعیین مقام کلمه در جمله آورده می شود که در این صورت به آن «حرف نشانه » می گویند.

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  راههای نشخیص ترکیب وصفی و ترکیب اضافی

  روش های تشخیص ترکیب وصفی ( موصوف و صفت ) از ترکیب اضافی (مضاف و مضاف الیه)

  هرگاه دو کلمه به وسیله ی « ــِ » به هم اضافه شوند ترکیب می سازند .مثل :

  دستِ پاک –کوهِ بلند –کتابِ فارسی –چشم ِمن –خودروی زیبا - دخترِ ایرانی –الماسِ درخشان

  همه ی مثال های بالا ترکیب هستند. ولی نوع هر یک با دیگری فرق دارد که در ذیل روش تشخیص آن ها آورده می شود . قبل از آن بهتر است بدانیم که :

  نکته : هرگاه آخر کلمه ی اول این سه حرف « و – ا- ه »باشد هنگام اضافه شدن به هم دیگر بجای کسره « -ِ » ، «ی » می گیرند . مثل :

  هوا- هوای تهران

  آهو –آهوی وحشی

  خانه –خانه ی بزرگ

  روش های تشخیص 
  1- کسره بین دو کلمه را حذف می کنیم سپس بعد از کلمه ی اول ویرگول می گذاریم و در آخر فعل (است)قرارمی دهیم . اگر عبارت معنی داد ترکیب وصفی و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

  مثال

  اتاقِ تمیز –اتاقْ ، تمیز است : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی اتاق «موصوف» و کلمه ی تمیز« صفت »است .

  اتاقِ مدیر – اتاقْ، مدیر است :چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی اتاق «مضاف» و کلمه ی مدیر « مضاف الیه »است .
  2- به آخر کلمه ی دوم (تر) اضافه کنید اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .
  مثال

  مادرِ دلسوز –مادرِدلسوزتر : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی مادر «موصوف» و کلمه ی دلسوز« صفت »است .

  مادرِ من –مادرِ من تر : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی ماد «مضاف» و کلمه ی من « مضاف الیه »است .

  3- کلمه ی بسیار را در وسط دو کلمه قرار می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

  شهرِ تمیز –شهرِ بسیار تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی شهر «موصوف» و کلمه ی تمیز « صفت »است .

  شهرِ تکاب –شهرِ بسیار تکاب : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی شهر «مضاف» و کلمه ی تکاب « مضاف الیه »است .

  4 –کلمه ی « ی» را در آخر کلمه ی اول اضافه می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است. و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است

  مثال : دستِ تمیز- دستی تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی دست «موصوف» و کلمه ی تمیز « صفت »است .

  کیفِ حسن –کیفی حسن : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی کیف «مضاف» و کلمه ی حسن «مضاف الیه »است 

  منبع مطلب : safari713.blogfa.com

  مدیر محترم سایت safari713.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  Sarina : میشه گفت خوب بود اما من هرچی بلدم بودمم یادم رفت😂😂🤗

  ناشناس : اصلا چیزی که من میخواستم این نبود

  ناشناس : ده ترکیب اضافی از درس پنجره های شناخت

  ناشناس : ترکیب وصفی واضافی از درس هوشیاری

  الناز : دقیقاً

  😶 : 😂😂😂

  ناشناس : دب

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دریا 4 روز قبل
  -2

  نقطه دور

  ناشناس 11 روز قبل
  1

  ترکیب وصفی و اضافی درس پنجره های شناخت

  ناشناس 10 ماه قبل
  -1

  نه من درس نه رو میخواستم

  ناشناس 11 ماه قبل
  4

  دب

  ناشناس 12 ماه قبل
  7

  ترکیب وصفی واضافی از درس هوشیاری

  ناشناس 12 ماه قبل
  10

  اصلا چیزی که من میخواستم این نبود

  ناشناس 12 ماه قبل
  9

  ده ترکیب اضافی از درس پنجره های شناخت

  -1
  امیر علی 12 ماه قبل

  ترکیب اضافی درس پنجره های شناخت

  Sarina 12 ماه قبل
  11

  میشه گفت خوب بود اما من هرچی بلدم بودمم یادم رفت😂😂🤗

  4
  😶 10 ماه قبل

  😂😂😂

  حسنا 12 ماه قبل
  0

  به نظر من خوب بود من که استفاده ی کافی را بردم و همین طور جواب سوالم را گرفتم

  4
  الناز 10 ماه قبل

  دقیقاً

  اتیش😈 1 سال قبل
  1

  عالی بود ولی یه سری نکاتو یادتون رفت که اگه بود عالی تر میشد

  برای ارسال نظر کلیک کنید