توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب تخمه مرغ حضرت یوسف

  1 بازدید

  تعبیر خواب تخمه مرغ حضرت یوسف را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  فال حافظ

  فال حافظ

  تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب از دید حضرت امام جعفر صادق ع

  تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب از دید حضرت امام جعفر صادق ع


  دیدن تخم مرغ در خواب یکی از خواهای معمول است.اگر شما هم خواب تخم مرغ دیده اید و دنبال تعبیر خواب تخم مرغ هستید این مطلب را تا انتها بخوانید

  تعبیر خواب تخم مرغ از دید محمد بن سیرین

  تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب دلیل بر قدرتمندی و نیرو است

  تعبیر خواب تخم مرغ از دید حضرت دانیال ع

  تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب کنیز است.چنانچه خداوند در آیه 48 سوره صافات می فرماید  گویی همچون تخم مرغ هایی پنهان داشته شده اند

  اگر در خواب ببیند مرغ جلوی او تخم بگذارد تعبیر خواب این است که از زنی فرومایه با کنیز صاحب بچه می شود

  اگر در خواب تخم ناشناسی را ببیند بطوریکه نداند تخم برای کیست با زنی با ارزش و موقر ازدواج می کند

  تعبیر دیدن تخم پخته در خواب این است که به زحمت مال به دست می آورد

  تعبیر دیدن خوردن تخم نیمه پخته این است که زنی می گیرد و مدت طولانی با او زندگی می کند

  تعبیر خواب خوردن تخم با پوست این است که مال مردم را می خورد

  اگر در خواب ببیند پوست تخم مرغ را می خورد ولی سفیده و زرده را نمی خورد تعبیرش این است که مال مرده می خورد با کفن مرده میدزدد

  تعبیر خواب تخم مرغ از دید کرمانی

  اگر کسی ببیند که تخم می کند با زنهای بسیاری ازدواج می کند و به جماع بسیار حریص است

  اگر در خواب ببیند که روی تخم مرغ خوابیده مانند مرغ تعبیر خواب این است که با زنها زیاد اختلاط دارد

  اگر ببیند از ان تخم ها جوجه به بار آورد از فرزندان آن زنها فایده می برد

  اگر در خواب ببیند که به جای فرزند تخم زایید صاحب فرزندی کافر می شود

  تعبیر خواب تخم زیر مرغ گذاشتن و جوجه شدن این است که کار و بارت رونق می گیرد

  اگر معلمی که به کودکان قرآن می آموزد این خواب را ببیند صاحب فرزند می شود

  اگر در خواب ببیند تخمی را شکست تعبیر خواب این است که بکارت و دوشیزگی دختری را برمی دارد

  اگر در خواب ببیند که نمیتواند تخم را بشکند تعبیر خواب این است که نمی تواند بکارت را بر دارد

  اگر در خواب ببیند تخم زیادی دارد تعبیر خواب این است که صاحب فرزندان زیادی می شود

  تعبیر خواب تخم اردک فرزند فقیر است

  تعبیر خواب تخم گنجشک شادمانی است

  تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب از دید حضرت امام جعفر صادق ع

  تعبیر تخم پرندگان ابی در خواب بر 4 وجه است : 1. به مراد رسیدن 2. زن گرفتن 3. کنیز 4. فرزند دار شدن .

  تعبیر خواب تخم مرغ از دید لوک اویتنهاو

  تعبیر خواب گرفتن تخم مرغ این است که سود به شما می رسد

  تعبیر خواب پختن تخم مرغ این است که بدگویی می کنید

  تعبیر خواب خریدن تخم مرغ این است که ضرری به شما خواهد رسید

  تعبیر خواب دیدن تخم پرندگان دیگر این است که مورد آمرزش قرار می گیرید

  تعبیر خواب خوردن تخم پرندگان دیگر این است که ناراحتی به شما می رسد

  تعبیر خواب دیدن تخم مرغ این است که دعوا در راه است

  تعبیر خواب تخم را از آشیانه برداشتن این است که شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد

  تعبیر خواب تخم مرغ گندیده این است که موانع جلوی شما خواهد بود

  تعبیر خواب شکستن یا له کردن تخم مرغ ،ناراحتی و نارضایتی است

  تعبیر خواب تخم مرغ از دید آنلی بیتون

  تعبیر دیدن تخم مرغ در لانه مرغها در خواب ، نشانه آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

  خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند .

  دیدن تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب ، نشانه آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .

  دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .

  دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .

  اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانه آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .

  دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانه آن است که از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت .

  تعبیر خواب تخم مرغ از دید لیلا برایت

  تعبیر خواب خریدن تخم مرغ در خواب سود و منفعت مالی است

  اگر در خواب ببیند که مرغی روی تخم های خود خوابیده تعبیرش شنیدن خبرهای خوب است

  تعبیر خواب دیدن تخم مرغ پخته این است که روزهای خوبی در پیش است

  تعبیر خواب دیدن تخم مرغ رنگ شده بیانگر روزهای سخت و مشکلات است

  اگر کسی در خواب به شما تخم مرغ رنگی داد تعبیر خواب این است که شما به کسی علاقه مند می شوید

  تعبیر خواب تخم مرغ | تخم مرغ در خواب دیدن | تعبیر خواب


  تعبیر خواب تخم مرغ

  تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ شکسته , تعبیر خواب تخم مرغ شکستن , تعبیر خواب تخم مرغ دو زرده سفید

  تعبیر خواب تخم مرغ سفید و شکسته ، تعبیر خواب تخم مرغ دو زرده شکستن در خواب همگی در سایت پارسی زی. با ما همراه باشید.

  خواب ها ممکن است در واقعیت تطابق نداشته باشند.مثلا اگر گنج در خواب پیدا کنیم ممکن است تعبیرش بد باشد.خواب هایی هستند که شبیه هم نیستند ولی تعبیر یکسانی دارند.مثلا در کمال تعجب تعبیر خواب پوست تخم مرغ شکسته شده با تعبیر خواب فضله موش یکی است.

  تخم مرغ در خواب

  آنلی بیتون معتقد است دیدن تخم مرغ در لانه مرغ به دست آوردن ثروت بسیار زیاد است.همچنین دیدن یک جعبه تخم مرغ به این موضوع اشاره دارد که معاملات خوبی برای شما در راه است.

  اگر در خواب روی سر و صورت شما تخم مرغ ریخته شود تعبیر اسن خواب این است که شما طلا و جواهرات به خود می آویزید تا به دیگران پز بدهید.دیدن تخم پرندگان دیگر به غیر از مرغ ، رسیدن ارث از جایی است که انتظارش را ندارید و موفقیت در کارهاست.

  در کتاب سرزمین رویاها امده است که عبیر دیدن تخم مرغ تازه در خواب خبرهای خوش است.داشتن تخم مرغ تازه بدست آوردن پول است.

  حضرت یوسف ع تخم مرغ را در خواب زن و کنیز کم سن و سال می داند.

  لوک اویتنهاو می گوید که گرفتن تخم مرغ سود است و پختن آن بدگویی کردن است و دیدن تخم مرغ ، دعوا و جنجال است.همچنین دین زرده تخم مرغ در خواب هدیه است.

  می گویند که زنی پیش محمد بن سیرین آمد و گفت خواب دیده ام که تخم مرغ را زیر چوبی گذاشتم و آن تخم جوجه شد.محمد بن سرین تعبیر خواب او را رساندن زنان و مردان بهم برای زنا دانست و از او خواست که توبه کند.

  تعبیر خواب خوردن تخم مرغ

  آنلی بیتون معتد است که خودرن تخم مرغ در رویاها نماد آشفتگی های زیاد در خانواده شما است.

  در کتاب سرزمین رویاها تعبیر این خواب ، ازدواج است.

  تعبیر خواب تخم مرغ شکسته

  آنلی بیتون می گوید که اگر در خواب ببینی که تعدادی تخم مرغ تازه شکسته شده اند ، شما بخت و اقبال خوبی خواهید داشت و به همه آرزوهای خود خواهید رسید.

  در کتاب سرزمین رویاها نوشته شده است که دیدن تخم مرغ شکسته در خواب تعبیرش یک مشاجره و دعوا و محاکمه شدن است.پوست تخم مرغ شکسته نیز تعبیرش ضرر و زیان مالی است.تعبیر خواب شکستن تخم ها مورد آزار و اذیت قرار گرفتن است.

  تعبیر اینکه جوجه ها از تخم بیرون بیایند شنیدن خبرهای بسیار خوب است.اگر در خواب ببینی که حیوانی تخم پرنده ای را می خورد در زندگی شما و اطراف آن تغییراتی در راه است.

  لوک اویتنهاو شکستن و له کردن تخم مرغ در خواب را ناراحتی و نارضایتی می داند.

  تعبیر خواب تخم مرغ گندیده

  آنلی بیتون می گوید که اگر چنین خوابی را شما ببینید در واقعیت مال و ثروت خود را خواهید از دست داد.

  در کتاب سرزمین رویاها امده است که تخم مرغ گندیده و کهنه در خواب دیدن نشان از خبرهای ناراحت کننده است.

  لوک اویتنهاو می گوید که دیدن تخم مرغ گندیده در خواب موانعی در مسیر موفقیت شما است.

  تعبیر خواب خریدن تخم مرغ

  لیلا برایت می گوید که در خواب ببین که تخم مرغ می خری به زودی سود مالی خوبی می کنی.

  در کتاب سرزمین رویاها امده است که خریدن تخم مرغ تعبیرش این است که شما کسی را دوست دارید که شما را دوست ندارد یا به شما وفادار نیست.

  لوک اویتنهاو خریدن تخم مرغ را ضرری که به شما می رسد تعبیر می کند.

  تعبیر خواب مرغ و تخم مرغ

  لیلا برایت می گوید تعبیر خواب اینکه مرغی در خواب بر روی تخم های خود خوابیده باشد خوب است و به شما خبرهای خوبی می رسد.

  در کتاب سرزمین رویاها نوشته شده است که اگر ببنید که مرغ ها تخم می کنند ، سود زیادی در کار به شما می رسد.

  تعبیر خواب تخم مرغ رنگ شده

  لیلا برایت معتقد است که دیدن تخم مرغ رنگ شده در خواب نشان از سختی و مشقت است و اگر کسی به شما تخم مرغ رنگ شده هدیه بدهد در آینده به کسی علاقه مند می شوید.

  در کتاب سرزمین رویاها امده است که تخم مرغ قهوه ای خبر های ناراحت کننده است و تخم مرغ حنایی ، تهدید شدن است و تخم مرغ رنگی ناکامی است.

  تعبیر خواب تخم مرغ سفید

  بر طبق آنچه در کتاب سرزمین رویاها نوشته شده است تعبیر دیدن این خواب رسیدن خبر های خوش و خوب است

  مطالب مرتبط

  تعبیر خواب ماهی سیاه ♥ تعبیر خواب دزد طلاتعبیر خواب مار زرد

  منبع مطلب : halamadrid7e.blogsky.com

  مدیر محترم سایت halamadrid7e.blogsky.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب جامع آنلاین

  آنلی بیتون می‏ گوید:

  نرم افزار اندروید تعبیر خواب

  تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

  لیلا برایت می ‏گوید:

  خریدن تخم مرغ در خواب، نشانه‏ ی سود مالی است. اگر در خواب ببینید که مرغی بر روی تخم‏ های خود خوابیده، بیانگر شنیدن اخبار خوب است. دیدن تخم مرغ پخته در خواب، نشانه‏ ی آن است که روزهای خوبی پیش رو دارید.

  دیدن تخم مرغ رنگ شده در خواب، بیانگر بروز سختی‏ ها و مشکلات است. اگر در خواب کسی به شما تخم مرغ رنگ شده داد، یعنی به کسی علاقه‏ مند می‏شوید.

  منبع مطلب : tabirkhab.blog.ir

  مدیر محترم سایت tabirkhab.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب حضرت یوسف - سامانه تعبیر خواب » پاموه

  نکته بسیار مهم :

  تمام توصیه های دارویی ، گیاهی و پزشکی موجود در این سایت فقط جهت افزایش آگاهی بوده و جایگزین تجویز پزشک نیست.شما به هیچ عنوان مجاز به خوددرمانی و مصرف خودسرانه داروها و گیاهان دارویی نیستید.این سایت هیچ مسئولیتی در این مورد ندارد.
  قوانین| حریم شخصی | تماس با ما (بخش تبلیغات) : 09144029928(فقط سوالات مربوط به تبلیغات)

  هیچ محصول و یا دارویی برای فروش نداریم.لطفا سوال نفرمایید.

  منبع مطلب : pamuh.com

  مدیر محترم سایت pamuh.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  شاد : سلام در خواب به پسرم کشک زیاد دادم گفتم ببین خیلیه دوباره نگی بازم میخام بهد بهش توت فرنگی هم دادم تعبیرش چیه ممنونم

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  لاله 2 ماه قبل
  0

  خواب دیدم همسرم بک شانه تخم مرغ به خونه اورد ومن هر کدام را می شکستم گندیده یا خرا ب بود ومن تخم سالمی پیدا نکردم

  مریم 5 ماه قبل
  2

  سلام خواب دیدم برادرشوهرم بهم تخم مرغ زیادی داده وزنش رازی نیست من رفتم پسش داددم اون دوباره بیشترازقبل بهم دادولی چنتاش شکسته بود

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  اگر کسی خواب ببیند خودش تخم میگذاردبعضی ازتخمها جوجه میشد وبعضی دیگر انها پوچ یا جوجه هاش مرده بودند

  جابر 6 ماه قبل
  -2

  خواب دیدم مرغی کرک به من پناه آورده چندتا تخم پشت سرهم گذاشت جوجه هادرحال بارشدن بودن که یکی از جوجه هاش زیرپایم اومدمن احساس کردم میخواد بمیره من تآسف میخوردم که حیف شد

  Lj 6 ماه قبل
  0

  خوب

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  سلام من خواب دیدم سه عدد تخم مرغ محلی از دستم به روی زمین میافته و میشکنه پخش میشه و من هم روش خاک میریزم که کسی دیگه اون را برداره تعبیرش چیه ممنون میشم

  -1
  فرحناز بوستانی 9 ماه قبل

  -1

  فرحناز بوستانی

  1 ماه قبل

  سلام من خواب دیدم سه عدد تخم مرغ محلی از دستم به روی زمین میافته و میشکنه پخش میشه و من هم روش خاک میریزم که کسی دیگه اون را برداره تعبیرش چیه ممنون میشم

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  من در خواب دیدم روی تخم مرغ رو نوشتم مشخصات خودم رو برای کسی منتظره که بفرستم ولی پوست تخم‌مرغ اونقدر نازکه که زود شکست من گشتم یکی دیگه پیدا کردم.

  مریم 11 ماه قبل
  0

  سلام،خواب دیدم در قبرستان هستیم یکی از خانم های فامیل می‌گوید در اصراف قبر مادرت چند تا تخم مرغ آبپز ریخته آمد ومن خودم در حال خوردن تخم مرغ پخته بودم و میخواستم که او نفهمد که کار من بوده تعبیرش چیست؟

  زهرا 11 ماه قبل
  0

  سلام ۳ ماهه باردار هستم خواب دیدم از آشیانه مرغ ها که مال مادر شوهر م هستن تخم گذاشتن و من از آشیانه نمیدانم شاید حدود ۳یا ۴ تا تخم مرغ برداشتم و بعد ندونستم چیکار کردم بعد دیدم تو حیاط دست شویی پدربزرگم که سالهاست فوت شدن هستن و من چای تازه دم کردم و بردم به ایشون تعارف کردم کا بخورن خواستم پیشونیشون رو ببوسم که دیدم تب دارن و بهم گفتن چای رو بزار اونجا بعدا میخورم و من از خواب بیدار شدم میشه لطفن راهنماییم کتید ممنونم.

  حدیث 12 ماه قبل
  2

  خواب دیدم تو یه خرابه آیی هستیم شوهرم ی عالمه تخمذغ می‌دزدد ک یکیشون زردو خراب شده همه رو بردیم تعبیرش چی میشه

  چوپان 1 سال قبل
  0

  خب دیدم ک نزدیک صد تا مرغخانگی هستن در کوچه.و همونجوری ک راه میروند در کوچه. تخممرغ میکنن

  شاد 1 سال قبل
  7

  سلام در خواب به پسرم کشک زیاد دادم گفتم ببین خیلیه دوباره نگی بازم میخام بهد بهش توت فرنگی هم دادم تعبیرش چیه ممنونم

  معصومه م 1 سال قبل
  0

  دیشب خواب دیدم یک شونه تخم مرغ خریدم یه جا زمین گذاشتم وقتی میخواستم بردارم دیدم تخم مرغها بیشترش شکستن چندتایی که باقی مونده بود هم جلوی چشمانم شکست تعبیرش چیه

  Elyas mohammadi 1 سال قبل
  -1

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که میروم دوکان تخم مرخ بخرم وقت به دوکاندار میگم به تخم مرغ بدهد تخم مرغ پخته میکندو به ظروف برایم میدهد امان وقت یک خواهرم ودو برادرم ناگاهن میایه و تخم مرغ از پیش مه میگیرن مه از تخم مرغ کم میخرم و دیگی شه اونا میگیرن و فکر میکنم که پول تخم مرغ پیش مه کم است و به دوکان دار میگم باش پولت را میرام وقت دنبال اونا میرم میگم پول کم است وقت از جیبم میکشم پول پیشم زیاد میباسه وه یک حصه پول از بیدرم میگرم تعبیر خواب من چیست تشکر

  -1
  شاد 1 سال قبل

  سلام خواب دیدم منزل برادر شوهرمو

  دارم با جارو برقی جارو میکنم

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  سلام من خواب دیدم دارم غذا درست میکنم تخم مرغ ها را ک شکستم یکیش توش خون بود بعد به شوهرم گفتم گفت اشکال نداره خون ها بردار منم برداشتم و بعد ادامه غذا درست کردم

  علی 1 سال قبل
  1

  سلام خوابدیدم درون یه جاده میرم روی یه تپه رسیدم دیدم یه لانه گنجشک جلومه رفتم ملو دیدم یه تخم مرغ داخل لانه است بانزدیک شدن تخم مرغ اتیش گرفت وگر زد دوباره بعد از خاموش شدن دوباره سالم بود تعبیرش چیه

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  سلام من خواب دیدم که تمام تخم مرغ هایی که داخل یخچال بوده دزد وارد خانه شده و همه آنها را برده، تعبیرش اگر لطف کنید ممنون میشم

  2
  ناشناس 11 ماه قبل

  فکر کنم تعبیرش این هست که بلاخره همه بچه ها تون ازدواج میکنند و می رن سر زندگی شون. تخم بچه هست دزد خواستگار

  مریم 1 سال قبل
  0

  سلام من‌خواب دیدم یه عالمه تخم مرغ دست هست دارم میزارم تو ظرف یکی از دستم می افته میشکنه من با دستمال برمی دارم و اونجا رو پاک میکنم تعبییرش چی میشه ممنون

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  سلام درخواب دیدم که تخم مرغ تازه جمع می کردم وانها را قایم میکردم

  فرناز 2 سال قبل
  2

  تعبیر خواب دزدیدن تخم مرغ در خواب لطفا

  محسن 2 سال قبل
  3

  سلام من در خواب پدر بزرگم رادیدم که یک سبد تخم مرغ سفید بمن داده تعبیرش چیست

  2
  فرهان 2 سال قبل

  اگر پدر بزرگتان مرده باشد و اگر مرده در خواب به ادم زنده چیزی بدهد خوب است ولی اگه چیزی ازتان بگیرد بد است

  2 سال قبل
  0

  سلام من خواب دیدم پدر بزرگم که از دنیا رفته یک سبد تخمرغ سفید بمن داده تعبیرش چیست

  0
  مادر ریحانہ 11 ماه قبل

  دولانہتازہ مرغ را پیدا کردم پراز تخمہ ھای سفید و زردکہ مال خودمان بود و خیلی خوشحال بودم تعبیرش چیست

  مینا ع 2 سال قبل
  -2

  سلام من یک خانم مجرد هستم که در خواب

  ظرفی دارم پر از تخم مرع رو ی تخم مرعهای سالم چهار تا پنج تخم مرغان شکسته وموادتوی تخم مرغبدون قاطی شدن روی ظرف هستند طوری که من یک زرده وسفیده تخم مرع را خام خوردم ویکی به یه دختر خانم دادم وبقیه را بردم خونه تا موحتویات تخممرعهرا از سالمها جدا کنم

  مینا ع 2 سال قبل
  -1

  سلام من یک خانم مجرد هستم که در خواب

  ظرفی دارم پر از تخم مرع رو ی تخم مرعهای سالم چهار تا پنج تخم مرغان شکسته وموادتوی تخم مرغبدون قاطی شدن روی ظرف هستند طوری که من یک زرده وسفیده تخم مرع را خام خوردم ویکی به یه دختر خانم دادم وبقیه را بردم خونه تا موحتویات تخممرعهرا از سالمها جدا کنم

  فریبا 2 سال قبل
  0

  سلام من درهفته چندبار خواب تخم مرغ میبینم اکثر موقعه ها درحال پختن هستم میخاستم ببینم تعبیرش چیه ممنون

  فریبا نظرزاده 2 سال قبل
  0

  درهفته چند بارخواب میبینم که تخم مرغ میخورم

  آتش 2 سال قبل
  -2

  سلام من خواب دیدم خونه همسایه خواهرم درخت تخم مرغ بود ک پرازتخم مرغ های آویزون بود خیلی تعجب کرده بودم ومن ازاون تخم مرغها براخودم چیدم چندتاسالمش وبردم وچندتاش پوست نازکی داشت سردرخت ترک خورد ویکی هم کانل شکست ولی من سالمش وبراخودم بردم تعبیرجی هست باتشکرازشما

  1
  فاطمه 7 ماه قبل

  خواب دیدم هنگام شب یه درخت تخم مرغ پیدامیکنم چندتاازاونامیچینم وبه سمت مادروفرزندم میرم وقتی رسیدم به مادرم یه چراغ برام روشن کرد تعبیرش چیه

  0
  ناشناس 11 ماه قبل

  انشالله به زودی ازدواج میکنید و بچه سالمی به دنیا میارید

  آتش 2 سال قبل
  0

  سلام من خواب دیدم خونه همسایه خواهرم درخت تخم مرغ توحیاطشون داشتن من خیلی تعحب کرده بودم وازاون تخم مرغ ها براخودم چیدم چندتاش سردرخت ترک خورد ویکیش کامل شکست وچندناسالمش وبراخودم بردم خونه البته پنهانی وبدون اجازه صاحبش چیدم تعبیرچی هست باتشکرازشما

  فاطمه 2 سال قبل
  0

  خواب دیدم خونه همسایه ۲تا شانه تخم مرغ است که من دارممیرم داخل خونشون لگد گرفتم بیشترشون شکست همسایه میگه من۲۵ تومن خریدم گفتم پولش رو میدم وناراحت نشد

  فاطمه 2 سال قبل
  0

  خواب دیدم خونه همسایه ۲تا شانه تخم مرغ است که من دارممیرم داخل خونشون لگد گرفتم بیشترشون شکست همسایه میگه من۲۵ تومن خریدم گفتم پولش رو میدم وناراحت نشد

  ناشناس 2 سال قبل
  3

  سلام .من خواب دیدم سه تخم مرغ ترک خورده از روی زمین برداشته ودریخچال گذاشتم و برگشتم دیدم یه دختربچه نشسته روی زرده تخم مرغ خودم فرزند دختر ندارم ولی تو خواب اون دختر من بود تعبیرش چیه ؟؟

  صلوح 2 سال قبل
  2

  خواب دیدم مرغمون جلوم تخم گذاشت

  نرگس 2 سال قبل
  0

  سلام خواب دیدمکه دخترم تخم مرغ شکست تعبیرش چیه تقریبا این یک ماه دخترم ازدواج کرده لطفا تعبیرش بگین

  نرگس 2 سال قبل
  0

  سلام خواب دیدم که دخترم تخم مرغ شکست تعبیرش چیه تقریبا این یک ماه دخترم ازداوج کرده لطفا تعبیرش بگین

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  من‌جوابی‌میخواستم‌‌که‌داخل‌تخم‌مرغ‌نامه‌ای‌از‌طرف‌امام‌رمان‌‌پیدا‌کردمم

  نام.امیررضا

  1
  امیر.رضا‌قاسمی 2 سال قبل

  داخل‌تخم‌مرغ‌نامه‌ای‌از‌طرف‌امام‌زمان‌پیدا‌کردم

  برای ارسال نظر کلیک کنید