توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب چادر سفید برای دختر مجرد

  1 بازدید

  تعبیر خواب چادر سفید برای دختر مجرد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  تــــــــوپ تـــــــــاپ

  تــــــــوپ تـــــــــاپ

  اگر کسی در خواب خود ببینید که به او چادر سفید و زیبایی هدیه میدهند چه تعبیری دارد؟ در واقع در این مطلب از توپ تاپ قصد داریم فقط درباره چادر سفید و تعابیر و معانی آن صحبت کنیم

  تعبیر خواب چادر سفید کادو گرفتن از دیدگاه ادوراد : دلیل بر اینکه شخص و یا اشخاصی شما را از راه مستقیم و نیک گمران نموده اند و حالا با دوست و یا نزدیکانی آشنا میشوید که هدفشان هدایت کردم شما به سمت مسیر مستقیم و درست است,شیخ طوسی نیز درباره چادر سفید معانی خوبی را نوشته اند و ان را دلیل بر پیدایش انسان هایی درستکار و صادق در زندگی میداند

  تعبیر خواب چادر سفید خریدن از دیدگاه ابن سیرین : اگر در خواب دیدی که مقداری پارچه و یا چادر با رنگ سفید از مغازه و فروشگاهی خرید کرده ای  و قصد داری آن را هدیه دهی دلیل بر اینکه مال و روزی ات افزایش میابد و در زندگی ات کار بزرگی را انجام میدهد

  تعبیر خواب چادر سفید گلدار پوشیدن از دیدگاه جابر مغربی: پوشیدن چادر سفید با نقش هایی مثل گل یا گلدار بودن دلیل بر بدست امدن آرامش در زندگی شماست یعنی با پوشیدن چادر سفید گلدار بدی ها و سیاهی هایی که در زندگی شما به سبب کارهای گناه و یا ناثواب بودجود امده زدوده میشود و جای خود را به خوبی و نیک سرشتی میدهد

  تعبیر خواب چادر به سر کردن مرده چیه؟ اگر خواب دیدی که مرده ای که او را میشناسی یا نمیشناسی چادری را از شما هدیه میگیرد و به سر میکند دلیل بر اینکه عمرت طولانی شود

  دقت داشته باشید که در اکثر کتب تعابیر خواب همیشه چادر و یا پارچه ی بزرگ فرق نمیکند با رنگ سفید قرمز سیاه و ... به معنی راز تلقی شده است یعنی شما وقتی خواب چادر پوشیدن خود و یا دیگران را میبینید رازی در دل خود دارید که گاه این راز به واسطه خوابتان فاش میشود و یا باقی میماند

  تعبیر خواب پاره کردن چادر چی میشه: اگر خواب دیدی که چادری را از وسط به دو نیم کردی و یا بر اثر عصبانیت یا دعوا ان را از سر کسی برداشتی (کشیدی) و پاره کردی دلیل بر اینکه به بلا و یا رنجی بد دچار شوی پاره کردن چادر نماز نیز همین معنا را دارد

  چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشد و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد. اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه می دهد آن چادر رازی است که می خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند. برای زنان دیدن چادر در خواب طبیعی است اما اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو پوشیده در محیط خانواده عزت و احترامش بالا میرود و نزد شوهر عزیز می شود. اگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می گیرد. به هر حال هر کسی چیزی پنهان دارد که دوست ندارد دیگران بدانند. کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب به شکل چادر نمایان می گردد. چادر شب زن است و چادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر می گردد.

  تعبیر خواب با چادر سفید نماز خواندن چیه؟

  محمدبن سیرین گوید: چادر درخواب دیدن، سترپوش زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است. لکن آن کار را از او مکروه دارند. اگر کسی بیند چادر را بدرید یا بسوخت، دلیل که در آن وقت ستروی دردیه شود. ابراهیم کرمانی گوید: چادر شب در خواب زن است، اگر بیند چادر شب فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زن نو خواهد. اگر بیند چادر نو بخرید، دلیل که کنیزکی بخرد و از او فرزند آید، اگر این خواب زنی بیند، دلیل که او را شوهر آید. اگر زنی بیند که چادر شب او بسوخت، دلیل که شوهرش بمیرد، یا ...
  او را طلاق دهد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: چادر درخواب بر سه وجه است. اول: قدر وجاه. دوم: مرد را زن و زن را شوهر، سوم: کدخدای سرای.

  خواب دیدم که چادر بلند و زیبایی را از خواهرم هدیه گرفته ام و او از من خواست تا چادرم را بپوشم و از این به بعد حجابم را رعایت کنم چون من مدت هاست که حجاب خوبی ندارم و تیپ بیرونم با مانتو ی کوتاه هست خواسته او را قبول کردم و چادر را به عنوان هدیه ازش گرفتم و از من خواست که با این چادر به نماز بایستم و نمازم را بخوانم من مجردم ولی درخوابی که دیدم شوهرم هم داشت به من نگاه میکرد و تشویقم میکرد که این کارو انجام بدم تعبیرش چیه؟

  با سلام این خواب به معنی این است که شما بواسطه دوستی و یا اشنایی با کسانی که خیر و صلاحتان را میخواهند از بلا و یا شر اعمال بدی که مرتکب شده اید نجات پیدا میکند

  منبع مطلب : www.toptoop.ir

  مدیر محترم سایت www.toptoop.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب چادر: چادر نماز / چادر سفید، سیاه، سبز / چادر مسافرتی

  تعبیر خواب چادر: چادر نماز / چادر سفید، سیاه، سبز / چادر مسافرتی

  تعبیر خواب چادر: تعبیر خواب چادر نماز / چادر به سر داشتن دختر / تعبیر خواب چادر سفید، چادر سیاه گمشده، چادر سبز / تعبیر خواب چادر مسافرتی

  با ما همراه باشید.

  اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

  برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:

  تعبیر خواب چادر / معنی دیدن چادر در خواب

  اول: قدر و جاه.

  دوم: مرد را زن و زن را شوهر،

  سوم: کدخدای سرای.

  چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو .

  اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشد و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ا گر پارچه زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری.

  اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه می دهد آن چادر رازی است که می خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند.

  برای زنان دیدن چادر در خواب طبیعی است اما اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو پوشیده در محیط خانواده عزت و احترامش بالا میرود و نزد شوهر عزیز می شود.

  چادر درخواب دیدن، محافظ زن است.

  اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است.

  لکن آن کار را از او مکروه دارند.

  تعبیر خواب چادر نماز

  در حالت کلی چارد پنهان ماندن گناه و یا از بین رفتن گناه است وقتی که خود را در حال نماز با چارد نماز می بینید معنی اش این است که شما به واسطه عبادات گناهانتان از بین می رود.

  خریدن این نوع چادر بسیار خوب است چه برای خودت خریده باشی و چه برای اینکه به دیگران هدیه دهی.

  معنی این خواب زیاد شدن روزی است و به جایگاه بلند رسیدن هم می تواند باشد.

  اگر در خواب ببینی که مرده ای چنین چادری به سر دارد چه او را بشناسی و چه برایت غریبه باشد معنی این خواب این است که عمر شما زیاد می شود و این خواب خوبی است.

  این خواب ، خواب خوبی نیست و معنی اش این می شود که شما به بلا و یا گناه دچار محی شوید خواه خودتان آن را پاره کنید و یا چادر را پاره شده ببینید و یا در دعوا آنرا پاره کنید.

  تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر

  اگر دختر مجردی خواب ببیند چادری شده است و فرقی ندارد رنگش چه باشید سفید باشد یا سیاه رنگی باشد یا ساده طرح دار باشد یا نباشد این نشانه ی شوهر است.

  به این معنا که ممکن است بزودی به خانه ی بخت برود و یا پسری از او در جمعی خواستگاری کند.

  تعبیر دومش از دیدگاه آن حضرت رسیدن به قدرت کمال و سعادت است به قدری که حتی دیگران حسرت حال او را بخورند مانند موفقیت های چشمگیر و یا پیروزی های پی در پی و سومین معنای ان صحبت با بزرگان است

  تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر

  دیدن چنین خوابی معنی اش این است که شما در زندگی خود آرامش دارید و بدی ها و گناه های گذشته شما جای خود را به خوبی و حسنات داده است و شما در راه درستی قدم بر می دارید.

  باید تلاش کنید که به این راه ادامه دهید.

  تعبیر خواب چادر سیاه گمشده

  گم شدن چادر مشکی در خواب یعنی به دلیل آن که فرد وارد محیط ارتباطی جدید شده گرفتار احساس فقدان شود.

  درست مانند این که ناگهان شما را از پشت میز بلند کنند و مسئولیت اجرایی دهند.

  طبیعی است که آدمی که سرو کارش با میز و پرونده و تعداد انگشت شماری آدم بوده، در موقعیت جدید تپش قلب بگیرد.

  تعبیر خواب چادر سبز

  پارچه چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید.

  تعبیر خواب چادر مسافرتی

  چادر مسافرتی در خواب نشانه تغییرات کوتاه مدت شما در امور روزانه است

  اگر خواب دید که در جایی چادر زدید تعبیرش این است که وضعیتی که در آن قرار گرفته اید امن نیست.

  اما این خواب می تواند تفاسیر گوناگونی نیز داشته باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

  تعبیر خواب بودن در چادر مسافرتی هستید این است که نیاز به تغییر موقت در روتین روزمره تان دارید.

  نیاز دارید که زمانی را بگذارید و از سخت کار کردن روزانه دور شوید.

  دیدن این خواب ممکن است به معنی بی ثباتی و نا امنی در موقعیت فعلی تان باشد.

  شما نمی خواهید که یک جا بشینید.

  اگر خواب ببینید در چادری به سر می برید ، تعبیرش آن است که دگرگونی و تحولاتی در زندگی شما روی خواهد داد .

  تعبیر دیدن تعدادی چادر در خواب ، آن است که به اتفاق دوستانی وفادار و صمیمی به چند سفر خواهید رفت .

  تعبیر خواب خرید چادر مسافرتی نشان می دهد که در آینده ای نزدیک سفر جالبی خواهید داشت

  تعبیر خواب چادر نماز پاره

  اگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می‌شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می‌گیرد.

  به هر حال هر کسی چیزی پنهان دارد که دوست ندارد دیگران بدانند.

  کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب به شکل چادر نمایان می‌گردد.

  منبع مطلب : www.nayrika.com

  مدیر محترم سایت www.nayrika.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ماهی 11 روز قبل
  0

  سلام خواهرم توخواب دیده بود که مادرم برای من چادر سفید میخره ومن سرم میکنه توحرم امام رضاجای پنجره فولاد میگم ازم عکس بگیرن معنیش چی‌میشه دقیق

  علی 4 ماه قبل
  0

  هیچکدوم از اینا به درد نمیخورد

  علی 4 ماه قبل
  0

  هیچکدوم از اینا به درد نمیخورد

  فرهاد 12 ماه قبل
  0

  سلام. خواهرم مجرده خواب دیده بودپارچه چادری سفید رو واسه خیاط برده ک براش بدوزه و 2روزبعد خواستگار اومد آیا ب ازدواج ختم میشه؟

  1
  فقط خدا 2 ماه قبل

  همچیز دست خداس هرچیزی ک بشه نتجش خدا خواسته و ب خودتون خواهرت و خانواده ات بستگی دار ک آیا ب عنوان عضو جدید و عضوهای جدید ک میشه خواستگار وخانوادش قبولشون کنید یا ن اگ خواهرتون تعبیرش ب ازدواج خواهرتون ختم شدِ ک انشاالله خوشبخت شه و اگرم نشد حتما بهترش نصیبش میش و حتما حکمتیه اتفاق خوب یا بدش و هرچیز دیگه ای خدا همیشه ب نفع بندش خوب بندش رو میخواد ن بد بنده اش رو

  محدثه 1 سال قبل
  2

  سلام

  نگار 1 سال قبل
  -1

  در خواب دیدم در خانه کودکیم هستم و از پنجره حیات داخل خانه را نگاه میکنم در این دیدم یکی از فامیل که شهید شده دست بر شانه من گذاشت و انه مرا بوس کرد و من به او گفتم من هر قت مردم میای ومرا میبری او مرا در آغوش گرفت ومرا در هوا چرخاند و لباس در آن هنگام تغیر کرد و حریر یا ابریشم شد ونم از خواب بیدار شدم

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید