توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب گوشواره برای دختر مجرد

  1 بازدید

  تعبیر خواب گوشواره برای دختر مجرد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  تعبیر دیدن گوشواره در خواب | خواب گوشواره طلا برای زن حامله و دختر مجرد

  تعبیر دیدن گوشواره در خواب | خواب گوشواره طلا برای زن حامله و دختر مجرد

  مثلا تعبیر خواب گوشوراه برای دختر مجرد متفاوت از تعبیر خواب گوشواره برای مرد است. حتی تعبیر خواب گوشواره برای زن حامله هم خاص این دسته از افراد است. البته گوشواره شکسته در خواب دارای معنی متفاوت از گوشوراه نگین دار در خواب است. با ما در این مقاله از پارسی نو همراه باشید تا به صورت کامل در این مورد اطلاعاتی را بخوانید.

  تعبیر خواب زیورآلات

  ابن سیرین می‌ گوید : تعبیر زیورآلات، مال و اموال و همچنین زینت زنان و «کنیزان» می‌باشد (به اندازه‌ای که در خواب دیده‌ای).‌‌‌‌‌

  کرمانی می‌ گوید : تعبیر زیورآلاتی که از جنس طلا می‌باشند، برای زنان ملک و دارائی، ولی تعبیرش برای مردان چیز حرام است.
  ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر مرد هستی و در خواب ببینی زیورآلات زنانه داری، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.
  اگر ببینی زیورآلات آراسته و زیبایی از جواهرات بر تن خودت داری، یـعـنـی به اندازه آن مال حلال به دست می‌آوری.
  اگر ببینی زیورآلات خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

  تعبیر خواب داشتن یا از دست دادن جواهر

  ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی جواهری داری، یـعـنـی با زنی ثروتمند و زیبا ازدواج می‌کنی، ولی اگر ببینی جواهر خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی.
  ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی جواهر سفید داری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی.
  جابر مغربی می‌ گوید : اگر ببینی با غواصی کردن از دریا گوهری بیرون آورده‌ای، یـعـنـی عالم و دانا می‌شوی و از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد.
  ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی «رضوان» از بهشت به تو یاقوت یا مروارید و یا گوهر می‌دهد، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوی، طوری که در جهان به علم و دانش مشهور خواهد شد.
  اگر ببینی زیورآلات آراسته و زیبایی از جواهرات بر تن خودت داری، یـعـنـی به اندازه آن مال حلال به دست می‌آوری .

  تعبیر کلی دین گوشواره در خواب

  تعبیرگری می‌ گوید : اگر ببینی روی هر دو گوش خودت گوشواره داری، یـعـنـی مردم باعث زینت و زیبایی تو می‌شوند.
  اگر ببینی روی هر دو گوش خودت گوشوارۀ مروارید داری، یـعـنـی علوم قرآنی کسب می‌کنی و دانا می‌شوی .

  تعبیر خواب گوشواره ازمعبران مختلف

  ابن سیرین می‌ گوید :
  اگر بیند به هر دو گوش گوشواره داشت، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد.
  اگر بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود، دلیل که علم قران آموزد و دانا شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرماید :
  دیدن گوشواره در خواب، چهاروجه است.
  فزونی جمال
  آموختن علم
  جاه و بزرگی
  غم و اندوه
  منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد که به گوشش برازنده می‌نماید و خودش نیز از آن خوشش می‌آید خوب است چرا که خواب او می‌گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت.

  آنلی بیتون می‌ گوید : دیدن گوشواره در خواب، نشانه آن است که خبرهایی مطلوب در انتظار شماست و شغلی خوب بدست خواهید آورد.

  کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :
  خواب دیدن اینکه شما یا کس دیگری گوشواره می اندازید بیانگر این است که نیاز دارید با دقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می دهد گوش کنید یا توجه کنید.
  خواب گوشواره مروارید نشان دهنده یک نصیحت است که باید به آن توجه کنید
  خواب گوشواره مروارید نشان دهنده خاطره کسی در زندگی تان است که گوشواره مروارید می انداخته است
  تعبیر خواب خریدن گوشواره بیانگر این است که تمایل به قبول کردن و محبت کردن دارید
  خواب گم شدن گوشواره بیانگر گمراه شدن است.

  تعبیر خواب گوشواره برای زن حامله و دختر مجرد

  اگر زن حامله در خواب ببیند که دو گوشواره بر گوشهایش آویزان است، صاحب فرزند پسر میشود و دیدن گوشواره برای دختری که مجرد است و ازدواج نکرده است، به ازدواج او تعبیر می شود.

  گوشواره شکسته در خواب , هدیه گرفتن گوشواره در خواب

  خواب گوشواره طلا

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
  اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هـدیه کند از همان زن صاحب دختر می شود .
  خواب گوشواره طلا نشان دهنده فرزند دختر است.

  ابراهیم کرمانی گوید :
  اگر مردی در خواب ببیند که همسرش دو حلقه گوشواره در گوش دارد که یکی از جنس طلا و دیگری از نقره می‌باشد، تعبیرش این است که زن را طلاق می‌دهد

  خواب گوشواره شکسته

  کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :
  دیدن گوشواره شکسته در خواب بیانگر کسی است که کسی در مورد شما صحبت می کند.

  آنلی بیتون می‌ گوید :
  دیدن گوشواره شکسته در خواب ، نشانه بیان حرفهای پوچ و بیهوده بر علیه شماست.

  تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن

  برایت می‌ گوید:
  اگر در خواب مشاهده کنید که گوشواره‌ای هدیه گرفته‌اید، بیانگر آن است که در شغل خود پیشرفت می‌ کنید.
  خریدن گوشواره در خواب، به معنای آشنایی با افراد جدید است.

  مطالب مشابه :دیدن خواب کوتاه کردن موتعبیر خواب مدفوع – تعبیر خواب سیل

  منبع مطلب : parsino.com

  مدیر محترم سایت parsino.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب گوشواره 🌒 تعبیر خواب گوشواره طلا از امام صادق و ابن سیرین

  تعبیر خواب گوشواره 🌒 تعبیر خواب گوشواره طلا از امام صادق و ابن سیرین

  تعبیر خواب گوشواره 🌒 تعبیر خواب گوشواره طلا از امام صادق و ابن سیرین

  دیدن گوشواره در خواب تعابیر گوناگونی به همراه دارد. این خواب می‌تواند نمادی از روابط شما با اطرافیان، ترس‌ها یا آرزوهایتان باشد. در صورتیکه خواب گوشواره را دیده‌اید به جنس فلزی که گوشواره از آن ساخته شده است دقت کنید. این موضوع به شما در پیدا کردن تعبیر خوابتان کمک می‌کند. در ادامه با ما همراه باشید تا از تعبیر خواب گوشواره نکات جالبی بخوانید.

  تعبیر کلی از دیدن گوشواره در خواب

  فرض کنید که در خواب دیده‌اید که کشوی وسایل بلااستفاده خود را باز می‌کنید و یک جفت گوشواره زیبا در آنجا می‌بینید که مدتهاست دلتان می‌خواهد آنها را به گوش بیندازید. این خواب و بطور کلی دیدن گوشواره در خواب می‌تواند نمادی از یادگیری، حقیقت یا اطلاعاتی جدید باشد که در واقعیت به آن دست خواهید یافت.

  این خواب می‌تواند نمادی از دریافت کردن هدیه‌ای از جانب کسی باشد. بعلاوه اگر شما دختر مجردی هستید و گوشواره در خواب ببینید، این خواب می‌تواند تعبیر یک مهمانی یا دورهمی یا حتی مراسم ازدواج شما باشد. اگر زن متاهلی هستید و این خواب را دیده اید، این خواب می‌تواند به این معنا باشد که به زودی باردار می‌شوید و در آینده‌ای نزدیک کودکی به دنیا می‌آورید.

  تعبیر خواب گوشواره به گوش انداختن

  اگر در خواب ببینید که گوشواره در گوش خود انداخته اید، تعبیر آن است که مورد بی‌توجهی و غفلت از سوی دیگران واقع می‌شوید. باید به آنچه اطرافیان می‌گویند و پیامی که به شما می‌رسانند با دقت بیشتری گوش داده و به آن توجه کنید.

  اگر در خواب خود را ببینید که در برابر آینه ایستاده‌اید و یک جفت گوشواره در گوش خودتان می‌بینید که از گوش‌های شما آویزان شده و تکان می‌خورد، تعبیر آن است که راز یا اطلاعاتی در مورد کسی برای شما آشکار می‌شود که زمانی بر شما پوشیده و نامعلوم بوده یا از شما پنهان شده بوده و حالا کاملا برای شما عیان و آشکار شده است.

  بعلاوه این خواب می‌تواند نمادی از بی‌میلی یا مقاومت شما در برابر گوش دادن به آنچه دیگران می‌گویند باشد؛ به ویژه در برابر حرف هایی که ممکن است ایگو یا ناخودآگاه شما را به درد آورد یا آن را به شکلی تحریک کند. سعی کنید شنونده خوبی باشید و آنچه دیگران به شما می‌گویند را بشنوید. با این کار موجب خوشحالی آنها می‌شوید و آنها قدردان و سپاسگزار شما می‌شوند.

  تعبیر خواب گوشواره طلا

  اگر شما باردار هستید و برای مثال در خواب می‌بینید که دوستان شما یک جفت گوشواره طلای زیبا و چشمگیر که مدت هاست چشمتان به دنبالش بوده است را به شما هدیه می‌دهند و شما با این کار بسیار خوشحال و شگفت زده می‌شوید، این خواب نمادی از به دنیا آوردن فرزند پسر در عالم بیداری است.

  اگر دختر مجردی هستید و گوشواره طلا در خواب ببینید، تعبیر آن است که به زودی و در مدت کوتاهی ازدواج می‌کنید. برای موهبت هایی که به زودی دریافت می‌کنید شاد و شکرگزار باشید و آنها را با عشق و سپاس دریافت کنید زیرا که شما شایسته و سزاوار تمامی این نعمات و موهبت‌ها هستید.

  علاوه بر آن، دیدن یک جفت گوشواره طلا در خواب نشان دهنده بالا رفتن درآمد شما در آینده است.

  تعبیر خواب گوشواره نقره

  اگر منتظر به دنیا آمدن کودکی هستید یا برای بچه دار شدن برنامه‌ریزی می‌کنید و گوشواره نقره را در خواب می‌بینید- مثلا در خواب می‌بینید که در رستوران مشغول خوردن غذا هستید و همسرتان یک جفت گوشواره نقره به شما هدیه می‌دهد و چشمانتان از بابت این هدیه زیبا برق می‌زند- تعبیر آن است که در عالم بیداری فرزند دختری به دنیا می‌آورید. بعلاوه، ناخودآگاه شما از طریق این خواب به شما اعلام می‌کند که منتظر به دنیا آمدن نوزاد دختر باشید و به هنگام خریدن وسایل نوزاد به سمت خرید وسایل دخترانه بروید. سپاسگزار این فکر باشید و بدانید که فرزند شما هر چه که باشد موهبتی از جانب خداوند برای شما خواهد بود.

  تعبیر خواب گوشواره الماس

  دیدن هر نوع زیورآلاتی از جنس الماس در خواب دربردارنده تعبیری منفی است. این خواب نمادی از دورانی دشوار و تاریک در زندگی شما است. به زودی تجربه هایی منفی و ناخوشایند خواهید داشت که تاثیر قابل توجهی بر کیفیت زندگی تان می‌گذارد. این ماجراها به کدورت و مشاجراتی بین شما و عزیزانتان یا سختی‌ها و مشکلاتی در زندگی حرفه‌ای شما و در روابط کاری با همکاران یا مدیرانتان منجر می‌شود. در این شرایط باید آگاه و هوشیار بمانید، ذهن خود را باز نگه دارید، مصمم باشید و از درگیری مستقیم با افراد خانواده یا همکاران خود جلوگیری کنید.

  تعبیر خواب گوشواره هایی از جنس صدف و الماس

  گوشواره هایی که از صدف و الماس ساخته شده‌اند در خواب نمادی از کشمکش و درگیری هستند. الماس به کار رفته در گوشواره تعبیری منفی به همراه دارد. این سنگ قیمتی در خواب نمادی از دوران سختی و افسردگی است. موانعی سر راه شما قرار خواهد گرفت که تاثیراتی شدید بر وضعیت عاطفی شما خواهد گذاشت. شاید با عزیزانتان درگیر شوید یا در محیط کار و در تعامل با همکاران یا مدیران خود با چالش هایی روبه‌رو شوید. از طرف دیگر، پوسته صدف در خواب نمادی از زیبایی، کامیابی و موفقیت است.

  تعبیر خواب گوشواره‌ای از مروارید

  اگر در خواب زنی جذاب، فاخر و زیبا را ببینید که گوشواره هایی با مرواریدهای درشت که نشان دهنده ثروت فراوان است را بر گوش انداخته و چشم‌های شما از دیدن این زن و گوشواره هایش گرد می‌شود، این خواب نمادی از زندگی واقعی و بیداری شما و برق و درخشش زیبایی و رضایت آن است. این خواب به این مفهوم است که شما زندگی خوبی دارید و استانداردهای شما برای زندگی و معیشت بالاتر از سطح میانگین است. شما فردی هستید که انتظارات بالایی از خودتان و زندگی تان دارید. باید تا جاییکه می‌توانید استانداردهای خود را حفظ کنید و آنها را برای خودتان برآورده و فراهم کنید تا به این ترتیب زندگی در سطحی بالا را همچنان ادامه دهید.

  تعبیر خواب گم کردن گوشواره

  اگر در خواب ببینید که گوشواره‌ای را گم کرده اید، تعبیر آن است که راه نادرستی را در پیش گرفته و گمراه شده اید.

  تعبیر خواب خریدن یک جفت گوشواره و انگشتر شبیه به هم

  این خواب نشان دهنده شوق و اشتیاق شما به عشق، محبت و پذیرش است.

  گوشواره در خواب؛ نمادی از توجه

  گوشواره در خواب نمادی از توجه کردن به هر چیزی است که در زندگی می‌شنوید. هر احساسی که در خواب خود نسبت به زیورآلاتی که می‌بینید دارید و هر شرایطی که آنها را در خواب می‌بینید نشان دهنده همان چیزهایی است که در زندگی واقعی ارزش گوش دادن به آنها و توجه کردن را دارند.

  تعبیر خواب گوشواره‌های شکسته

  دیدن گوشواره شکسته در خواب نشان دهنده آن است که شایعات و تهمت‌های ناخوشایندی وارد زندگی شما می‌شود. این شایعات تلخ و بی‌اساس می‌تواند بگونه‌ای مخرب و وحشتناک خوشنامی شما را از بین ببرد و در نتیجه بی‌احتیاطی و بی‌عقلی اعتماد اطرافیان به شما را سلب کند.

  تعبیر خواب گوشواره فروختن در خواب

  اگر در خواب ببینید که گوشواره‌های خود را می‌فروشید، تعبیر آن است که عهد و پیمانی را می‌شکنید. اگر زمان کافی برای انجام دادن کاری که به کسی وعده می‌دهید را ندارید، بهتر آن است که چنین وعده‌ای به کسی ندهید.

  اگر در خواب ببینید که ناگهان پولتان کم است و هیچ راهی ندارید به جز آنکه گوشواره‌های خود را به کسی بفروشید که پولی در ازای خرید آنها پرداخت می‌کند، این خواب نشان دهنده آن است که دوست ندارید به قول و قراری که با کسی گذاشته‌اید پایبند بمانید. بعلاوه شاید سعی می‌کنید از پذیرفتن مسئولیت یا انجام وظایفی که بر عهده دارید شانه خالی کنید. بهتر است در تعامل با اطرافیان خود سر قولتان و حرفی که زده‌اید بایستید و به آنها ثابت کنید که به آنچه گفته‌اید عمل می‌کنید. به این ترتیب، به آسانی می‌توانید اعتماد دیگران را بیشتر جلب کنید و خودتان و هرکسی که با شما در تعامل قرار می‌گیرد را در موقعیتی برنده- برنده قرار بدهید.

  تعبیر خواب گوشواره به گوش انداختن

  این خواب نمادی از یاس، ناامیدی و بطلان است. نقشه‌ها و برنامه‌های شما دود می‌شود و به هوا می‌رود، خبرهایی که به گوشتان می‌رسد فقط غم و اندوه برایتان به همراه می‌آورد و اتفاقاتی که در زندگی رخ می‌دهد بیشتر آنچه اندوخته بودید را از شما می‌گیرد و هدر می‌دهد. خودتان را با این شرایط سازگار کنید تا توان تاب آوردن در این دوره از زندگی را داشته باشید.

  تعبیر خواب گوشواره خریدن

  اگر در خواب خود را در حال گوشواره خریدن ببینید، این خواب نمادی از آشفتگی و به هم ریختگی در زندگی واقعی تان است. فهمیدن اینکه حقیقت کجاست و دروغ کجاست در زندگی کاری سخت و دشوار خواهد شد. باید هر آنچه رخ می‌دهد را به دقت مورد توجه قرار دهید.

  تعبیر خواب گوشواره‌ای با سنگ‌های قیمتی

  اگر گوشواره‌ای با سنگ‌های قیمتی را در خواب ببینید، این خواب نشانه‌ای از احساسات پر شور و هیجان جدید است. شاید کسی هست که شما را دوست دارد و تصمیم به اقدامی می‌گیرد که در نهایت به رابطه عاشقانه پر شور و هیجانی با شما منجر خواهد شد.

  تعبیر خواب گوشواره‌ای با سنگ‌های بدلی

  شاید در خواب گوشواره‌ای با سنگ‌های بدلی و غیراصل ببینید، برای مثال در خواب ببینید که جواهرساز متخصص و حرفه‌ای گوشواره گرانقیمتی که تازگی خریده‌اید را بررسی می‌کند و متوجه می‌شوید که سنگ‌های آن بدلی و غیراصل هستند و به همین دلیل خجالت زده، مبهوت و متحیر می‌شوید. این خواب نمادی از فریبکاری و حقه بازی در دنیای واقعی است و به این معناست که کسی به شما دروغی می‌گوید یا با تظاهر کردن و ادعایی دروغین شما را ترغیب به انجام کاری می‌کند. آگاه باشید تا با استفاده از نیروی فراست و تیزهوشی خود از قرار گرفتن در موقعیت‌های مشکوک در زندگی روزانه خودداری کنید. بیشتر از نیروی شهود و بصیرت باطنی خود استفاده کنید تا به این ترتیب بتوانید صداقت یا عدم صداقت افراد را تشخیص دهید.

  تعبیر خواب پیدا کردن گوشواره

  اگر در خواب ببینید که گوشواره‌ای را پیدا می‌کنید، تعبیر آن است که شما ممکن است مسبب بدبختی دیگری شوید، خانواده‌ای را از هم بپاشید یا با خیانت خود رابطه‌ای را خراب کنید.

  تعبیر خواب گوشواره‌های ساده

  دیدن گوشواره‌های ساده در خواب نمادی از خبرهای خوب است. گوشواره ساده در خواب نماد از ماجرایی است که به بهتر شدن زندگی و حل مشکلات بسیار زیادی کمک می‌کند. بعلاوه، این خواب از کاری هیجان انگیز و لذت بخش خبر می‌دهد که شما را سرگرم، شاد و خوشحال می‌کند.

  تعبیر خواب دیدن گوشواره در گوش یک آشنا

  اگر در خواب یکی از آشنایان خود را ببینید که گوشواره به گوش انداخته است( برای مثال دوستی را در خواب ببینید که گوشواره‌ای که برایتان بسیار آشناست و هر روز سر کار در گوشش دیده‌اید را به گوش انداخته) تعبیر آن است که این فرد نمی‌خواهد به حرف‌ها یا توصیه‌های شما در زندگی واقعی گوش بدهد. این خواب به شما می‌گوید که وقت ارزشمند خودتان را برای تغییر دادن این فرد هدر ندهید و بیهوده تلاش نکنید. اول خودتان را تغییر دهید و خواهید دید که پس از آن همه چیز تغییر خواهد کرد.

  تعبیر خواب گوشواره از ابن سیرین :

  اگر بیند به هر دو گوش گوشواره داشت، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد.
  اگر بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود، دلیل که علم قران آموزد و دانا شود.

  تعبیر خواب گوشواره از امام صادق :

  دیدن گوشواره در خواب، چهاروجه است.
  فزونی جمال
  آموختن علم
  جاه و بزرگی
  غم و اندوه

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد که به گوشش برازنده می‌نماید و خودش نیز از آن خوشش می‌آید خوب است چرا که خواب او می‌گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت.

  اگر زنی در خواب بیند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آویخته مرتکب عمل خلافی می‌شود که او را سرزنش و شماتت می‌کنند.
  اگر مردی بیند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرمانی می‌بیند و او را طلاق می‌دهد.

  اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می‌شود.
  اگر در خواب بیند گوشواره گران بهایی برای همسرش خریده که طلا نیست اما گران بهاست صاحب پسر می‌شود. زیرا گوشواره به این ترتیب فرزند است که آویزه گوش والدین می‌شود و طلایی آن دختر است.

  آنلی بیتون می‌گوید:

  دیدن گوشواره در خواب، نشانه آن است که خبرهایی مطلوب در انتظار شماست و شغلی خوب بدست خواهید آورد.

  دیدن گوشواره شکسته در خواب، نشانه بیان حرفهای پوچ و بیهوده بر علیه شماست.

  ابراهیم کرمانی گوید:

  اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت یکی از زر و دیگری از سیم، دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند.

  لیلا برایت می‌گوید :

  اگر در خواب مشاهده کنید که گوشواره‌ای هدیه گرفته‌اید، بیانگر آن است که در شغل خود پیشرفت می‌کنید.
  خریدن گوشواره در خواب، به معنای آشنایی با افراد جدید است.

  منبع مطلب : www.wiki-view.com

  مدیر محترم سایت www.wiki-view.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Neda 24 روز قبل
  0

  در خواب دیدم که پدرم برایم گوشواره خریده

  Naso 1 ماه قبل
  0

  سلام من دختر مجردم خواب دیدم که مادرجانم برایم گوشواره طلا در گوشم میندازد خیلی ها ظریف و مقبول است

  مریم 5 ماه قبل
  0

  سلام من خواب دیدم که گوشواره خودم یکیش کاملا شکسته فقط اون تکه حلقه ش تو گوشم هستش مابقی خورد شده

  Zizi 6 ماه قبل
  0

  سلام من توی خواب دیدم که میخام بخابم گوشوارم اذیتم میکنه خواستم گوشوارمو یه خرده جمع تر کنم بعد بخوابم گوشوارم اویزه دو تا حلقه ای یه حلقش جدا شد و افتاد تو دستم تعبیرش چی میتونه باشه؟ (مجرد هستم )

  شقایق 9 ماه قبل
  -2

  سلام من یه دختر مجرد هستم خواب دیدم پول زیادی دارم وبا آن یک جفت گوشواره خریدم وبه گوش انداخته ام واز آن خوشم اومد

  -1
  2 ماه قبل

  اگر دختر مجردی هستی و گوشواره طلا در خواب ببینی تعبیر آن است که بزودی در مدت کوتاهی ازدواج میکنی

  زینب 1 سال قبل
  -1

  سلام من زن مجرد هستم و اصلا ازدواج نکردم خواب دیدم که به مغازه رفتم ودارم گوشواره انتخاب میکنم از رو دیوار ک اویزون بود و اونی رو ک میخواستم رو از زیر ی جعبه که به دیوار اویزون بود پیدا کردم و خریدم ب نظرتون تعبیر این خواب چیه؟

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید