توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعللی می آرد تا دیگران نیز فارغ شوند به نثر ساده

  1 بازدید

  تعللی می آرد تا دیگران نیز فارغ شوند به نثر ساده را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  فارسی (نوشتاری) : درس 6 اخلاق پسندیده (ششم ابتدایی) Sixth Grade

  درس 6                                                اخلاق پسندیده

  فعالیت های درس                                         صفحه 39

  1- با توجّه به متن درس ، جمع کلمه های مفرد زیر را بنویسید.

  لون ------> الوان         عضو ------> اعضا       بیگانه ------> بیگانگان

  آفت ------> آفات         حس ------> حواس

  2- با افزودن « بی » یا « نا » مانند نمونه ، مخالف کلمات زیر را بنویسید.

  مثال : بی مهر ، ناخوش

  اصالت ------> بی اصالت         نهایت ------> بی نهایت                   اختیار ------> بی اختیار

  سازگار ------> ناسازگار           مهربان ------> نامهربان           رحم ------> بی رحم

  عدالت ------> بی عدالت        شنوا ------> ناشنوا              مرتّب ------> نامرتّب

  کران ------> بی کران             امن ------> ناامن                 انتها ------> بی انتها

  املا                                                                  صفحه 40

  1- با توجه به معنی جمله ، زیر کلمه ی مناسب خط بکشید.

  الف ) یقین دارم که ( صواب ، ثواب ) خاموشی ، بی نهایت است.

  ب ) اوّل دست و دهن پاک کند ، آن گاه به کنار ( خوان – خان ) حاضر آید.

  2- کلمه های هم خانواده را در جدول زیر مرتّب کنید.

  عالم – حافظ – مجموع – معتدل – حافظت – مقطّع – عملیّات – تعدیل – تجمّع – محفوظ – جامعه – قاطع – اعمال – متعادل – جمع

  3- کلمات دو نقطه ای را از بند نخست درس ، بیابید و بنویسید.

  خوردن ، دست ، خوان ، آید ، فراخ ، باز ، نکند ، لقمه ، اعتدال ، نظر ، دست ، سیر ، تعلّل ، فارغ ، نخورد

  نگارش                                                                        صفحه 41

  2- جمله های زیر را به نثر ساده ، بنویسید.

  تعلّلی می آرد تا دیگران نیز فارغ شوند.

  درنگ می کند تا دیگران خوردنشان را تمام کند ( دست از خوردن بکشند ).

  دو چندان که می گویی ، می شنو.

  دو برابر آن مقدار که حرف می زنی ، گوش کن.

  هر که خاموشی اختیار کند ، رستگار شود .

  هر که بیش تر سکوت کند ( کم تر حرف بزند ) رستگار می شود.

  کارگاه نویسندگی                                          صفحه 42

  شرح حال نویسی

  یکی از راه های تمرین در نویسندگی ، نوشتن شرح حال است. در شرح حال نویسی به این نکته ها توجّه می شود :

  زمان و محلّ تولّد ، محلب زندگی ، ویژگی های اخلاقی و جسمی ، وقایع مهمّ زندگی و ...

  3- ضرب المثل « کم گوی و گزیده گوی چون درّ » با کدام قسمت درس ارتباط دارد ؟ این ضرب المثل را در یک بند ، توضیح دهید.

  مربوط به بخش « آداب سخن گفتن » است.

  تا جایی که می توانی کم صحبت کن ، امّا در همان سخن کوتاه تمام مقصود و مفهوم مورد نظر خود را به بهترین شکل بیان کن ، مانند دُر ( مروارید ) که در هر صدف فقط یک دانه از آن وجود دارد ، امّا همان یک دانه بسیار ارزشمند و زیباست.

  منبع مطلب : 6shom-iran.blogfa.com

  مدیر محترم سایت 6shom-iran.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس ششم : اخلاق پسندیده صفحه 43

  آداب طعام خوردن : رسوم غذا خوردن

  اوّل دست و دهن پاک کند : در هنگام غذا خوردن ابتدا فرد باید دست و دهان خود را بشوید

  آن گاه به کنار خوان حاضر آید : و بعد در کناره سفره حاضر شود

  و چون بر خوان بنشیند : و وقتی کنار سفره بنشیند

  دهان فراخ باز نکند : دهان خود را زیاد و بیش از اندازه باز نکند

  و لقمه بزرگ نگیرد : و لقمه های خود را بزرگ نگیرد

  بلکه اعتدال نگاه دارد : بلکه لقمه هایش در اندازه متوسط باشد

  و طعام نبوید و نگزیند : و غذا را بو نکند و از بین آن ها انتخاب نکند

  و اگر طعام اندک بوَد آن را به دیگران ایثار کند : و اگر غذا کم است طوری غذا برای خود بکشد که به دیگران بیش از او برسد

  و در لقمه ی دیگران نظر نکند : و در لقمه های دیگران دقیق نشود

  و پیش از دیگران دست باز نگیرد : و قبل از دیگران دست از غذا خوردن بر ندارد

  بل اگر سیر شده باشد : حتی اگر سیر شده است

  تعللی می آرد تا دیگران نیز فارغ شوند : صبر می کند تا دیگران نیز غذای خود را تمام کنند

  و اگر درمیان طعام، به آب حاجت افتد : و اگر در بین غذا خوردن به آب احتیاج پیدا کرد

  به شتاب نخورد : آب را با عجله نخورد

  و آواز از دهن بیرون نیارد : و هنگام خوردن غذا از دهان خود صدا خارج نکند

  و چون خَلال کند اگر درمیان جمعی بوَد، در خلال کردن توقف کند : و اگر خواست از خلال دندان استفاده کند دقت کند که این کار را در بین جمع انجام ندهد  آداب سخن گفتن : رسوم صحبت کردن

  آدمی، باید که بسیار نگوید و سخن دیگری به سخن خود ،قطع نکند : انسان نباید زیاد سخن بگویید و سخن دیگران را با حرف خود قطع نکند

  و چیزی را که غیر از او پرسند، جواب نگویند : و چیزی را که از دیگری می پرسند او پاسخ ندهد

  اگر کسی به جواب مشغول شود و او به جوابی بهتر از او قادر باشد، صبر کند تا آن سخن تمام شود : اگر کسی در حال پاسخ به سوالی است و او جواب را بهتر بلد است صبر کند تا شخص اول صحبت را خود را کامل کند.

  سخنی که به او می گویند، تا تمام نشود به جواب مشغول نگردد : وقتی چیزی به او می گویند صبر کند تا سخن گوینده تمام بشود بعد پاسخ بدهد.

  از غیبت و دروغ گفتن خودداری کند : غبیت نکند و دروغ نگوید.

  باید که شنیدن او از گفتن او بیش تر بود : باید بیشتر از آنکه حرف می زند گوش کند.

  از حکیمی پرسیدند که چراشنیدن تو از گفتن تو زیادت است؟ : از حکیمی پرسیدند چرا تو بیشتر از آن که حرف بزنی گوش می کنی؟

  گفت : زیرا که مرا دو گوش داده اند و یک زبان : گفت : چون به من دو گوش و یک زبان داده اند.

  یعنی دو چندان که می گویی، می شنو : و این به این معنی است که دو برابر آن که حرف میزنی گوش کن.

  دادند دو گوش و یک زبانت؛ ز آغاز         یعنی که دو بشنو و یک بیش مگوی

  از ابتدای آفرینشت به تو دو گوش و یک زبان داده اند و این به آن معنی است که بیش از آن که سخن بگویی، گوش کن.

  زیان های زبان : ضررهای زبان

  بدان که آفات زبان بسیار است و زیان های آن بی شمار : آگاه باش که آسیب های زبان بسیار و ضرر های آن زیاد است

  از این است که ثواب خاموشی و فواید آن بی نهایت بود : به همین دلیل است که پاداش سکوت و فایده های آن بسیار زیاد است

  و هر که خاموشی اختیار کند، رستگار شود : و هرکسی که سکوت کند سعادتمند و خوشبخت می شود

  و از رسول – صلی الله علیه وآله - پرسیدند که کدام عمل فاضل تر؟ : و از پیامبر اکرم - سلام خدا بر او خاندانش – پرسیدند که چه کاری از همه کار ها بهتر است؟

  زبان از دهان بیرون آورد و انگشت بر آن نهاد، یعنی خاموشی! : زبانش را از دهان بیرون آورد و انگشت خود را بر آن گذاشت یعنی سکوت!

  و فرمود که بیشتر خطاهای فرزندان آدم در زبان وی است : و فرمود که بیشتر اشتباهات انسان ناشی از زبان اوست

  و گفت هر که به خدای تعالی و به قیامت ایمان دارد، باید که جز از سخن خیر نگویید یا خاموش نشیند : و گفت هرکس که به خداوند بلند مرتبه و روز قیمات باور داشته باشد باید که همیشه سخنانی که می گویید راست باشد و یا اینکه سکوت کند

  منبع مطلب : sheshomeghasedak.blogfa.com

  مدیر محترم سایت sheshomeghasedak.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  حسینی : معنی میخوام نمیاره

  ناشناس : من معنی ضرب المثل رو خواستم اما شما یه چیزه دیگه اوردین

  بدون اسمتون : مطلب این سایت کامل نیست لطفا استفاده نکنید

  سارینا : نهههه من نثر ساده ی یه ضرب المثل را خاستم اما نیاورد

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس☆ 4 ماه قبل
  1

  خوب بود، ممنونم🌻

  مرتضی میرپناه 4 ماه قبل
  0

  دوستان گفته همین سیاه نوشته ها هستن با تشکر

  مرتضی میرپناه 4 ماه قبل
  2

  دوستان گفته همین سیاه نوشته ها هستن با تشکر

  زیادن 4 ماه قبل
  2

  زیادن

  نمیگم 1 سال قبل
  3

  خیلی بد بود نظر میخواستم اه اه اه

  بدون اسمتون 1 سال قبل
  5

  مطلب این سایت کامل نیست لطفا استفاده نکنید

  حسینی 1 سال قبل
  6

  معنی میخوام نمیاره

  رها 1 سال قبل
  1

  لطفا جواب درستو بفرستین

  حسنا 2 سال قبل
  2

  ما از شما یک توضیح ساده خواستیم شما به اندازه یک کتاب توضیح دادید لطفا کوتاه تر مطلب ارائه بدید

  باتشکر😊

  ناشناس 2 سال قبل
  5

  من معنی ضرب المثل رو خواستم اما شما یه چیزه دیگه اوردین

  سارینا 2 سال قبل
  4

  نهههه من نثر ساده ی یه ضرب المثل را خاستم اما نیاورد

  نمی گم 2 سال قبل
  -2

  نه

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید