توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تفکر و پژوهش ششم درس لی لی حوضک با جواب

  1 بازدید

  تفکر و پژوهش ششم درس لی لی حوضک با جواب را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  فصل سوم کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  فصل سوم نظام مندی کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  فصل سوم نظامندی کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  درس لی لی حوضک تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  چرا افراد در موقعیت های یکسان مانند هم عمل نمی کنند؟

  چطور می توان دربارهٔ رفتار خود و دیگران قضاوت کرد؟

  چطور می توان بر دیگران تأثیر گذاشت؟

  در این درس دانش آموزان با مشاهدهٔ فیلم «لی لی حوضک »، و گفت وگو دربارهٔ روند وقایع در داستان فیلم،فرضیات خود دربارهٔ علّت وقوع یک پدیده و واکنش های متفاوت نسبت پبه آن را با دیگران در میان می گذارند.

  آنها با بررسی تفاوتها، شباهت ها، رابطه ها در بینش افراد نسبت به پدیده های پیرامونی، نحوهٔ رفتار و شیوه های تأثیرگذاری بر رفتار دیگران را مورد گفت و گو قرار می دهند و به این طریق مهار تهای تفکّر، به خصوص توانایی استدلال در آنها پرورش می یابد.

  لی لی حوضک

  اهداف لی لی حوضک 

  پرورش توانایی تحلیل رفتارها بر اساس معیارهای معتبر
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت وگو های جمعی

  انتظارات عملکردی لی لی حوضک 

  بررسی پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و افکار خود
  ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران
  استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود
  روش نسازی طرز تلقی خود دربارهٔ معیارهای مورد استفاده برای قضاوت دربارهٔ رفتارها

  پیوستگی تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  سیستم مجموعه ای منظّم از اجزای به هم وابسته است

  که برای نیل به یک یا چند هدف معین با هم در ارتباط هستند.

  در نگاه به پدیده ها با دو نوع تفکّر مواجه می شویم.
  تفکّر پویا که در مقابل تفکّر ایستا قرار می گیرد.

  تفکّر ایستا موجب می شود افراد به پدیده ها تنها در یک نقطهٔ خاص که همان نقطهٔ وقوع پدیده است بنگرند و نه به روندی که منجر به بروز آن پدیده در طول زمان شده است.

  متفکّران سیستمی بر این باورند که اتّفاقات به یکباره رخ نمی دهند،

  بلکه در نتیجهٔ تأثیر و تأثرات سیستم به وجود می آیند و اگر بخواهیم آنها را پیش بینی کنیم،

  قبل از هر کار باید با رفتار آنها در طول زمان آشنا شویم

  در این درس دانش آموزان از طریق انجام یک بازی با مفهوم سیستم، رابطهٔ اجزا، تأثیر و تأثّر و نقش آنها در رسیدن به هدف آشنا می شوند و تفکّر پویا را تمرین می کنند.

  پیوستگی

  اهداف پیوستگی

  درک مفهوم وابستگی اجزای سیستم به هم
  پرورش توانایی تحلیل موقعیت و تأمّل در خود
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت وگو های جمعی

  انتظارات عملکردی پیوستگی

  بررسی رابطه بین اجزای یک سیستم و تأثیر تغییر اجزا بر یکدیگر و کل سیستم
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و افکار خود
  ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران
  استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

  پلنگ ها و گوزن ها تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  توسعهٔ پایدار یک تغییر مهم در فهم رابطهٔ انسان و طبیعت و انسان ها با یکدیگر است.
  در دو قرن گذشته، محیط طبیعی به طور عمده به عنوان یک عامل خارجی و تنها برای استفادهٔ انسان در نظر گرفته می شد.

  در این دیدگاه، ارتباط انسان و محیط، به صورت غلبه انسان بر طبیعت بوده و بر این باور استوار بود که دانش و فناوری بشر می تواند بر تمام موانع محیطی و طبیعی برتری یابد.

  امروزه این دیدگاه منسوخ شده است.

  توسعهٔ پایدار که از دههٔ ۱۹۹۰ بر آن تأکید شد

  جنبه ای از توسعهٔ انسانی و در ارتباط با محیط زیست و نسل های آینده است.

  مفهوم توسعهٔ پایدار، حاصل رشد و آگاهی از پیوندهای جهانی، ما بین مشکلات محیطی در حال رشد، موضوعات اجتماعی، اقتصادی،

  فقر و نابرابری و نگرانی ها دربارهٔ یک آینده سالم برای بشر است.

  توسعهٔ پایدار، مسائل محیطی، اجتماعی و اقتصادی را به هم پیوند می دهد.

  در این درس دانش آموزان از طریق انجام یک بازی با نقش خود در محیط زیست به عنوان جزئی از سیستم آشنا می شوند و از طریق شناسایی رابطه ها در سیستم، تفکّر سیستمی را تمرین می کنند.

  پلنگ ها و گوزن ها

  اهداف پلنگ ها و گوزن ها

  درک ویژگی تدریجی بودن تغییر در سیستم ها
  پرورش توانایی تحلیل موقعیت و تأمّل در خود
  پرورش نگرش سیستمی دربارهٔ رابطهٔ انسان و محیط
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت وگو های جمعی

  انتظارات عملکردی پلنگ ها و گوزن ها

  بررسی رابط ه اجزای یک سیستم در تغییرات
  استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود و یافتن راه هایی برای اصلاح روابط خود با محیط زیست
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و افکار خود
  ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران

  یک اتّفاق عجیب (انتخابی) تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  در این درس دانش آموزان با تخیّل دربارهٔ وقوع یک پدیده،

  فرضیات خود دربارهٔ علّت وقوع آن را با دیگران در میان می گذارند.

  آنها با بررسی تفاوت ها، شباهت ها، رابطه ها در موقعیت فرضی با موقعیت های قبلی به آزمون فرضیات و طبقه بندی دانسته های خود می پردازند

  و به این طریق توانایی استنباط، استدلال، و نتیجه گیری خود را ارتقا می دهند.

  یک اتّفاق عجیب

  اهداف یک اتّفاق عجیب

  پرورش توانایی تحلیل موقعیت و درک روابط علّت و معلولی
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت وگو های جمعی

  انتظارات عملکردی یک اتّفاق عجیب

  بررسی پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
  طرح فرضیات مناسب برای تشخیص علّت وقوع یک پدیده
  آگاهی به نقص مشاهدات در تبیین امور و پدیده ها
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و افکار خود
  ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران
  استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

  آخر خط (انتخابی) تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  دانش آموزان در سنین خردسالی و ابتدای نوجوانی تصوّرات متفاوتی نسبت به پدیده ها و علّت وقوع آن دارند.

  در نظام آموزشی همواره سعی می شود

  وقایع بر اساس یک نظام منطقی و علّت قابل مشاهده تبیین و بررسی شود.

  در این درس فرصتی فراهم می شود تا دانش آموزان تحلیل موقعیت،

  فرضیه سازی و درک علّت وقوع وقایع را تمرین کنند.

  آخر خط

  اهداف آخر خط

  پرورش توانایی تحلیل موقعی ت و درک علّت وقوع وقایع
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت وگو های جمعی

  انتظارات عملکردی آخر خط

  بررسی پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
  فرضی هسازی دربارهٔ علّت وقوع وقایع با استفاده از تجارب خود
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و افکار خود
  ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران

  ما کجا هستیم؟ (انتخابی) تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  ادراک ما دربارهٔ موقعیت و جایگاهمان در جهان تا حد زیادی به میزان آگاهی
  ما از جهان پیرامون بستگی دارد.

  هر چه آگاهی ما از جهان پیرامون بیشتر شود

  درک جایگاه ما در نظام آفرینش بیشتر خواهد شد.

  در این درس دانش آموزان با استفاده از قوّهٔ تخیّل پرواز کرده و به خود و محیط خود از دریچهٔ بالاتر نگاه می کنند.

  انتظار می رود دانش آموزان در این پرواز موقعیت های پیش آمده را تحلیل کنند و تأمّل بیشتری نسبت به جایگاه خود در نظام آفرینش داشته باشند.

  ما کجا هستیم؟

  اهداف ما کجا هستیم؟

  پرورش توانایی تحلیل موقعیت و آگاهی از جایگاه خود در نظام آفرینش
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت وگو های جمعی

  انتظارات عملکردی ما کجا هستیم؟

  بررسی پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و افکار خود
  ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران
  روش نسازی طرز تلقی خود نسبت جایگاه خود در نظام آفرینش
  استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب سوالات درس لی لی حوضک ششم

  دانلود کتاب تفکر و پژوهش ششم

  پاسخ تمرینات کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی

  نمونـه سوال امتحانی تفکر و پژوهش ششم

  جزوه و جواب خودآزمایی ها کتاب تفکر و پژوهش ششم

  لینک تصویر

  سایت منتشر کننده : دانلود | کتاب , نمونـه سوال , جزوه , پاسخ تمرین

  نام کتاب : جواب سوالات درس لی لی حوضک ششم تفکر و پژوهش

  پایـه تحصیلی : ششم ابتدایی

  تعداد صفحات پاسخ تمرین : 10 صفحه

  تعداد سری نمونـه سوال : 7 سری

  تفکیک تی : پسرانـه / انـه

  تاریخ انتشار این فایل : 1396

  تعداد صفحات جزوه : 5 صفحه

  پاسخ تمرین : دارد

  پاسخ خودآزمایی : دارد

  دانلود نمونـه سوالات (حجم 3 مگابایت)

  دانلود پاسخ تمرینات (حجم 4 مگابایت)

  دانلود جزوه (حجم 6 مگابایت)

  دانلود اصل کتاب (حجم 5 مگابایت)

  تصاویر مربوطه بـه این مطلب

  کلمات کلیدی مربوط بـه این مطلب:

  دانلود تفکر و پژوهش

  دانلود کتاب تفکر و پژوهش ششم

  دانلود پاسخ تمرین کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی

  دانلود نمونـه سوال کتاب تفکر و پژوهش ششم

  دانلود جزوه کتاب تفکر و پژوهش ششم

  دانلود کتاب های پایـه ششم ابتدایی

  دانلود تفکر و پژوهش ششم ابتدایی

  دانلود PDF کتاب تفکر و پژوهش ششم

  دانلود رایگان کتاب‏ - ‪nogaam.com‬‎ Adwww.nogaam.com/‎ نوگام، جواب سوالات درس لی لی حوضک ششم ناشر کتاب های فارسی و حامـی نویسندگان ایرانی کتاب کارتفکّر و پژوهش ششم دبستان | پایگاه کتاب های درسی ، اداره کل ... www.chap.sch.ir/books/1361 کتاب کارتفکّر و پژوهش ششم دبستان. تاریخ ارسال 1392/05/01. کد کتاب: 34/8. دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی›پایـه ششم. سال تحصیلی: 92-93. فایل بخش های ... دانلود کتاب تفکر و پژوهش ششم دبستان | چاپ 1395 | Gama.ir - گاما gama.ir/test/detail/5171 Jul 23, 2016 - راهنمای گام بـه گام تفکر و پژوهش ششم دبستان 96-95 | فصل دوم: روش های گرد آوری ... دانلود راهنمای تدریس کتاب تفکر و پژوهش پایـه ششم | چاپ 1395. دانلود کتاب تفکر و پژوهش ششم دبستان | چاپ 1395 | Gama.ir - گاما gama.ir/.../دانلود%20کتاب%20تفکر%20و%20پژوهش%20ششم%... Jul 23, 2016 - راهنمای گام بـه گام تفکر و پژوهش ششم دبستان 96-95 | فصل سوم: نظام مندی ... دانلود راهنمای تدریس کتاب تفکر و پژوهش پایـه ششم | چاپ 1395. تفکر و پژوهش - ششم ابتدایی - رشد 126.roshd.ir/E6/Tafakor-Pajoohesh.aspx PDF کتاب کار تفکر و پژوهش - نسخه نـهایی. LinkIcon کتاب کار تفکّر و پژوهش ششم دبستان - بخش اول. LinkIcon کتاب کار تفکّر و پژوهش ششم دبستان - بخش دوم. دانلود رایگان pdf تفکر و پژوهش ششم دبستان سال تحصیلی 95-96 teachermahdiweb.rozblog.com/.../دانلود-رایگان-pdf-تفکر-و-پژوه... دوستان گرامـی سلام، ورود شما را بـه بخش آموزگار پایـه ششم خوش آمد مـی گویم. درون زیر لینک فایل PDF کتاب تفکر و پژوهش پایـه ششم سال تحصیلی 96-95 را…,دانلود ... فیلم های درس تفکر و پژوهش – پایـه ششم www.baigvand.ir/فیلم-های-درس-تفکر-و-پژوهش/ Sep 17, 2015 - دانش آموزان عزیز : جهت دانلود هر فیلم روی کلمـه دانلود کلیک کنید . دانلود داستان رضا ... دانلود داستان های درس تفکر و پژوهش. دانلود داستان ماه بود و ... دانلود کتاب راهنمای معلم درس تفکر و پژوهش ششم دبستان mhb90.blogfa.com/.../دانلود-کتاب-راهنمای-معلم-درس-تفکر-و-پژو... زمزمـه ی محبت درون بوستان ششم - دانلود کتاب راهنمای معلم درس تفکر و پژوهش ششم دبستان - علمـی آموزشی فرهنگی نمونـه سوال. آپارات - فیلم تفکر و پژوهش ششم www.aparat.com/result/فیلم_تفکر_و_پژوهش_ششم بوی خوش مدینـه (اویس قرنی) - {تفکر و پژوهش ششم ابتدایی} · سلمان رزاقی زارع - و... 22,240 ... پکیج آزمون طراحی معماری (11 ساعت فیلم +جزوه و کتاب ) · آی سیویل. آوای الفبا - دانلود کتاب راهنمای معلم تفکر و پژوهش www.amene1594.blogfa.com/post/86  آوای الفبا - دانلود کتاب راهنمای معلم تفکر و پژوهش - کلاس اولی ها - آوای الفبا. ... پیش نویس کتاب راهنمای معلم ( تفکر و پژوهش ) پایـه ششم ابتدایی را دانلود نمایید . نسخه نـهایی راهنمای معلم تفکر و پژوهش ششم دبستان | کتاب های درسی جدید www.shaparack.ir/download-book/books/177-نسخه-نـهایی-راهنمای-م... Oct 2, 2012 - توضیحات: دسته: کتاب های درسی جدید: منتشر شده درون سه شنبه, 11 مـهر 1391 ... دانلود, نسخه نـهایی راهنمای معلم تفکر و پژوهش ششم دبستان, 1102 Kb ... کتاب تفکر و پژوهش ششم با جواب دانلود کتاب راهنمای معلم تفکر وپژوهش ششم ابتدایی دانلود داستان های کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی دانلود کتاب تفکر و پژوهش ششم 95-96 سوالات تفکر و پژوهش ششم ابتدایی داستان های تفکر و پژوهش ششم کتاب تفکر و پژوهش هفتم کتاب تفکر و پژوهش ششم با جواب 95 سوال با پاسخ تشریحی درس تفکر و پژوهش کلاس ششم - صفحه 2 تا24 ... gama.ir/test/detail/929 ارزشیـابی مستمر تفکر و پژوهش ششم دبستان | آبان ماه · دانلود راهنمای تدریس کتاب تفکر و پژوهش پایـه ششم | چاپ 1395 · نمونـه سوالات تستی تفکر و پژوهش ششم ... جواب سوالات تفکر وپژوهش ششم دبستان – پیـامک روابط https://sms.1rial.com/جواب-سوالات-تفکر-وپژوهش-ششم-دبستان/ Oct 9, 2016 - کتاب حل تمرین تفکر و پژوهش پایـه ششم ابتدایی بادانلود تحقیق کتاب حل تمرین ... دانلود نمونـه سوالات ریـاضی گاج ششم دبستان بـه همراه پاسخ سوالات تفکر و پژوهش ششم ابتدایی با جواب : نمونـه سوالات تفکر و ... soalat-testi6.mizbanblog.com/post/3 نمونـه سوال آزمون تفکر پژوهش پایـه ششم با پاسخنامـه. tafakor-pazhohesh[www ... جواب سوال های کتاب تفکر و پژوهش ششم - شیک دانلود. با سلام دو نوع تمرین کـه ... تمرین و فعالیت به منظور تفکر و پژوهش ششم دانلود نمونـه سوال و آموزش ها و تمرینات ابتدایی . کتاب تفکر و پژوهش ششم با جواب - سرزمـین تیزهوش ها tizland.ir/تیزهوشان...نمونـه-سوال/کتاب-تفکر-پژوهش-ششم-با-جوا... کتاب تفکر و پژوهش ششم با جواب : اینجا کلیک کنید که تا مطالب مرتبط با کتاب تفکر و پژوهش ششم با جواب را درون وب سایت ... نمونـه سوالات تستی درس تفکر و پژوهش. سوال با پاسخ تشریحی درس تفکر و پژوهش کلاس ششم tizland.ir/...نمونـه-سوال/سوال-با-پاسخ-تشریحی-درس-تفکر-پژوهش... سوال با پاسخ تشریحی درس تفکر و پژوهش کلاس ششم : اینجا کلیک کنید که تا مطالب مرتبط با سوال با پاسخ تشریحی درس تفکر و پژوهش کلاس ششم را درون وب سایت ... نمونـه سوالات تستی درس تفکر و پژوهش ... معرفی کتاب انتخاب آخر پایـه ششم ابتدایی - انتشارات مـهندس فتحی .... به منظور یـادگیری بهتر از تمرین های زنجیره وار دوری کنید! معلم کلاس ششم - تفکر و پژوهش 6sheshom6.blogfa.com/category/8 دانلود PDF کتاب‌های درسی پایـه ششم دبستان ۹۳-۹۲ ... دانلود فیلم درخت بخشنده ، درس تفکر و پژوهش پایـه ششم ابتدایی ..... احمد درون کمال سادگی بـه سوالات پاسخ داد. ششم دبستان - کانون فرهنگی آموزش قلم چی www.kanoon.ir/Public/Entrance?mc=4&gc=35 ... های ششم دبستان کلید آزمون و پاسخ آزمون غیر حضوری و فیلم آموزش به منظور گروه ششم ... سوال های دام دار و پر بحث آزمون 7 فروردین 1396 ... کتاب های مناسب به منظور شما. 50 تمرین به منظور افزایش دقت و تمرکز · پرتکرار علوم ششم دبستان · فلش کارت ... دانلود پاسخ تشریحی آزمون ها ... قبولی‌های کانون درون مدارس تیزهوشان و نمونـه دولتی 95(ششمـی ها) Fri, Farvardin 18    آزمون بعدی دبستان ششم دبستان 18 فروردین 96 سوالات کاربردی ریـاضی / ششم ابتدایی / نوبت اول dhdj.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=85871 دانلود نمونـه سوال امتحانی: مـیان ترم: ریـاضی ششم - از ... دانلود فیلم بوی خوش مدینـه کتاب تفکر و پـژوهش پایـه ششم · لی لی حوضک ... پاسخ برخی سوالات  رمورد فارسی ششم ... دانلود نمونـه تمرین فصل سوم ریـاضی ششم، اندازه گیری طول و زاویـه · دانلود امتحان ... سایت آموزش تخصصی ششم ها - نمونـه سوال ترم اول ششم ابتدایی 6omha.blogfa.com/tag/نمونـه-سوال-ترم-اول-ششم-ابتدایی ... مقصود آشنا. فعالیتی به منظور کتاب تفکر و ﭘﮋﻭﻫﺶ ششم ابتدایی ... دانلود نمونـه سوال املاء و متن املاء نوبت اول · دانلود نمونـه سوال مطالعات اجتماعی نوبت اول. برچسب‌ها: ... کتابهای ششم ابتدایی سال 95-96 - ریـاضی ششم دبستان www.riazisheshom.ir/post/8 هموطنان عزیز درون این پست کتابهای جدید التالیف 95-96 ششم دبستان به منظور شما عزیزان قرار داده ... تفکر و پژوهش · علوم تجربی ... دانلود نمونـه سوال اندازه گیری ریـاضی ششم تاریخ : سه شنبه 03 اسفند 1395 ? کاربرگ ... دانلود حل تمرین کتاب ریـاضی ششم جدید 95 تاریخ : دوشنبه 04 مرداد 1395 ? ... خرید پاسخنامـه تشریحی نمونـه سوال کد 711 ... جواب فعالیت های درس تفکر و پژوهش  ام بـه گام تفکر و پژوهش ششم ابتدایی تفکروپژوهش ششم دبستان کتاب تفکر و پژوهش ششم با جواب 95 سوالات تفکر و پژوهش ششم ابتدایی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی با جواب 95 جواب تفکر و پژوهش هفتم نمونـه سوالات تفکر وپژوهش ششم ابتدایی گاج

  نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 01 Aug 2018 17:06:00 +0000

  منبع مطلب : mimplus.ir

  مدیر محترم سایت mimplus.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : ایسگامون کردن بابااگه کسی حل کرده بلده بگه♥️🙏🏻

  حسین : چرا

  Bingo : پاسخ سوالات: رفتار هر یک از حیوانات در موقع شنیدن درخواست کمک خروس چه بود ؟ همه حیوانات بی تفاوت بودند و توجه نمی کردند. بز چگونه بر روی بقیه ی حیوانات اثر گذاشت ؟ چگونه باعث تغییر هر کدام از حیوانات شد ؟ بز از صمیم قلب از حیوانات کمک خواست. چرا کمک خواستن خروس تاثیری در حیوانات نداشت ؟ چون بز فقط داد میزد و با حیوانات را متوجه نمی کرد. رفتار های هر یک از این حیوانات..... ؟ وقتی کسی به کمک احتیاج دارد ولی به او کمک نمی کنند و بی توجه هستند.

  مهسا : واقعا مطالب کامل نیست این دیگگگهــــ چه ســـایــــتــــیـــهههه

  تینا : میشه یکی به من بگه ؟

  اوین : اولی ص 69 همه حیوانات بی‌تفاوت بودند سوال دومی ص 69. بز از صمیم قلب کمک میخواست سومی ص 69. چون فقط بز داد میزد و کمک میخواست سوال چهارمی ص 69. وقتی کسی از کس دیگری کمک بخواهد اما طرف مقابل کمکش نمی‌کند

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  رضا 9 ماه قبل
  -1

  خیلی چرتع

  A.M.H 10 ماه قبل
  0

  ایسگامون کردین؟

  پس جوابا کجان؟

  Zahr 10 ماه قبل
  0

  خاک تو سرشون هیچی جواب اینجا نیس به جای جواب سوال به دهنتون☹☹☹

  تهمینه 10 ماه قبل
  0

  هیچیم که نداره اینجا یکی جواب درستو نمیدونه؟ ایسگامون کردن

  فاطمه 10 ماه قبل
  -1

  🤨🤨🤨🤨

  هستی منتظری 10 ماه قبل
  -1

  من اون چیزی که میخواستم نبود اگر میشه جواب گفت و گو درس تفکر و پژوهش کلاس ششم لیلی حوضک

  جواب گفت وگو کنید 10 ماه قبل
  -2

  جواب گفت وگو

  اوین 10 ماه قبل
  4

  اولی ص 69 همه حیوانات بی‌تفاوت بودند

  سوال دومی ص 69. بز از صمیم قلب کمک میخواست

  سومی ص 69. چون فقط بز داد میزد و کمک میخواست

  سوال چهارمی ص 69. وقتی کسی از کس دیگری کمک بخواهد اما طرف مقابل کمکش نمی‌کند

  1
  و 9 ماه قبل

  ممنون

  اوین 10 ماه قبل
  3

  🤒🤒🤒🤒🤒🤒جوابا کووووو؟؟؟

  به توچه 10 ماه قبل
  1

  سلام

  1
  بس نام 10 ماه قبل

  علیک

  ناشناس 10 ماه قبل
  3

  حالم از سایتتون بهم می خوره

  تینا 10 ماه قبل
  5

  میشه یکی به من بگه ؟

  مهسا 11 ماه قبل
  5

  واقعا مطالب کامل نیست این دیگگگهــــ چه ســـایــــتــــیـــهههه

  ترنم 11 ماه قبل
  1

  لطفا فعالیت درخانه وگفت وگوکنیدرایکی ازدوستان بگه

  Bingo 11 ماه قبل
  5

  پاسخ سوالات: رفتار هر یک از حیوانات در موقع شنیدن درخواست کمک خروس چه بود ؟ همه حیوانات بی تفاوت بودند و توجه نمی کردند. بز چگونه بر روی بقیه ی حیوانات اثر گذاشت ؟ چگونه باعث تغییر هر کدام از حیوانات شد ؟ بز از صمیم قلب از حیوانات کمک خواست. چرا کمک خواستن خروس تاثیری در حیوانات نداشت ؟ چون بز فقط داد میزد و با حیوانات را متوجه نمی کرد. رفتار های هر یک از این حیوانات..... ؟ وقتی کسی به کمک احتیاج دارد ولی به او کمک نمی کنند و بی توجه هستند.

  ناشناس 11 ماه قبل
  10

  ایسگامون کردن بابااگه کسی حل کرده بلده بگه♥️🙏🏻

  1
  بی نام 10 ماه قبل

  اولی ص 69 همه حیوانات بی‌تفاوت بودند

  سوال دومی ص 69. بز از صمیم قلب کمک میخواست

  سومی ص 69. چون فقط بز داد میزد و کمک میخواست

  سوال چهارمی ص 69. وقتی کسی از کس دیگری کمک بخواهد اما طرف مقابل کمکش نمی‌کند

  حسین 11 ماه قبل
  1

  جواب زیادی نداشت

  ناشناس 11 ماه قبل
  3

  اینجا جوابی نیست چرا پس اینجور😠😠

  5
  حسین 11 ماه قبل

  چرا

  sara 11 ماه قبل
  -1

  پس جوابا کجاس؟

  مهدی 12 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید