توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  جواب سوالات درس طرح پرسش پژوهشی تفکر ششم

  1 بازدید

  جواب سوالات درس طرح پرسش پژوهشی تفکر ششم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  فصل دوم کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  فصل دوم پروژه پژوهشی کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  فصل دوم پروژه پژوهشی کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  روش گرد آوری اطّلاعات

  اهداف روش گرد آوری اطّلاعات

  پرورش توانایی تشخیص شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات برای هر پرسش
  ارتقای فضایل فکری و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

  انتظارات عملکردی از روش گرد آوری اطّلاعات

  تحلیل مسئله و شناسایی تفاوت ها و شباهت ها
  تشخیص شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات برای هر پرسش
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح نظرات خود
  ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران

  روش گرد آوری اطّلاعات

  ما برای پاسخ دادن به پرسش هایمان باید اطّلاعات گردآوری کنیم.

  برای گردآوری اطّلاعات از روش های متعدّدی استفاده می شود.

  انتخاب هر روش با توجّه به پرسش و نوع اطّلاعات مورد نیاز انجام می گیرد.

  به طور کلّی روش های گردآوری اطّلاعات شامل مشاهده، نظرسنجی (مصاحبه، پرسشنامه) و استفاده از اطّلاعات موجود در منابع چاپی و الکترونیکی است.

  قبل از انجام فعّالیت های درس متن زیر را مطالعه کنید.

  طرح پرسش پژوهشی

  طرح پرسش پژوهشی

  اوّلین گام پژوهش روشن کردن مسئله ای است که ذهن شما را به خود مشغول کرده و برای حلّ آن می خواهید
  پژوهش انجام بدهید. گاهی اوقات مسئله ا ی که ذهن شما را مشغول کرده است

  به قدری مبهم یا کلّی است که نمی دانید
  برای پاسخ و حلّ آن از کجا شروع، به چه کسی و کجا مراجعه کنید.

  برای اینکه با این مشکلات برخورد نداشته باشید
  بهتر است از همان شروع کار گام های خود را درست بردارید؛

  به عبارت دیگر پرسش خود را به گون های بنویسید که در گا م های بعدی با مشکل مواجه نشوید

  اهداف طرح پرسش پژوهشی

  پرورش توانایی طرح سؤال پژوهش
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت وگو های جمعی

  انتظارات عملکردی از طرح پرسش پژوهشی

  شناسایی تفاوت ها، شباهت ها
  طرح پرس شهای مناسب و تشخیص مسئله
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح نظرات خود
  ارزیابی و به چالش کشیدن اید ههای خود و دیگران

  مردم پسندها تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  مردم پسندها

  در درس اوّل و دوم پروژهٔ پژوهشی دانش آموزان با روش های گردآوری اطّلاعات و ویژگی های یک سؤال مناسب پژوهشی آشنا شدند.

  در این درس روشگردآوری اطّلاعات با استفاده از نظرسنجی را به صورت عملی تمرین می کنند.

  اهداف مردم پسندها

  پرورش توانایی برنامه ریزی و اجرای یک پروژهٔ پژوهشی با روش نظرسنجی
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

  انتظارات عملکردی مردم پسندها

  طرح پرسش های مناسب و تشخیص مسئله
  شناسایی و تشخیص منابع و شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات (نظرسنجی)
  برنامه ریزی برای دستیابی به پاسخ سؤالات خود
  کار بر روی اطّلاعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم
  استنباط و نتیجه گیری از یافته ها
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و تصمیم های خود
  استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود و شناسایی راه های چگونگی یادگیری خود
  به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گو و همفکری با دیگران در حلّ مسائل ومشکلات

  زیر ذرّه بین (انتخابی) تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  در درس اوّل و دوم پروژه پژوهشی دانش آموزان با روش های گردآوری اطّلاعات و ویژگی های سؤال مناسب برای پژوهش آشنا شدند

  و در درس سوم روش نظرسنجی برای گردآوری اطّلاعات را تجربه کردند.

  در این درس دانش آموزان با گردآوری اطّلاعات به روش مشاهده آشنا می شوند و آن را به صورت عملی اجرا می کنند.

  زیر ذرّه بین

  اهداف زیر ذرّه بین

  پرورش توانایی برنامه ریزی و اجرای یک پروژهٔ پژوهشی با روش مشاهده
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

  انتظارات عملکردی زیر ذرّه بین

  طرح پرسش های مناسب و تشخیص مسئله
  شناسایی و تشخیص منابع و شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات( مشاهده )
  برنامه ریزی برای دستیابی به پاسخ سؤالات خود کار بر روی اطّلاعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم استنباط و نتیجه گیری از یافته ها
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و تصمیم های خود
  استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود و شناسایی راه های چگونگی یادگیری خود
  به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گو و همفکری با دیگران در حلّ مسائل و مشکلات

  از کجا بدانم؟ (انتخابی) تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  در درس اوّل و دوم پروژهٔ پژوهشی دانش آموزان با روش های گردآوری اطّلاعات و ویژگی های یک پرسش مناسب پژوهشی آشنا شدند.

  در درس سوم و چهارم، گردآوری اطّلاعات با استفاده از روش نظرسنجی و مشاهده را تجربه کردند.

  در این درس یکی دیگر از روش های گردآوری اطّلاعات را به صورت عملی اجرا می کنند.

  از کجا بدانم؟

  اهداف از کجا بدانم؟

  پرورش توانایی برنامه ریزی و اجرای یک پروژهٔ پژوهشی با روش مراجعه به منابع مکتوب
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

  انتظارات عملکردی از کجا بدانم؟

  طرح پرسش های مناسب و تشخیص مسئله شناسایی و تشخیص منابع و شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات (مراجعه به منابع مکتوب)
  برنامه ریزی برای دستیابی به پاسخ سؤالات خود
  کار بر روی اطّلاعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم
  استنباط و نتیجه گیری از یافته ها
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و تصمیم های خود
  استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود و شناسایی راه های چگونگی یادگیری خود
  به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گو و همفکری با دیگران در حلّ مسائل و مشکلات

  ارائۀ یافته های پژوهش تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  دانش آموزان در دروس گذشته با چگونگی طرح سؤال پژوهشی،

  ویژگی های سؤال مناسب، و روش های گردآوری اطّلاعات آشنا شد ه اند و برای یافتن پاسخ پرسش های خود از روش های مشاهده،

  نظرسنجی و مراجعه به منابع مکتوب استفاده کرده اند.

  پس از گردآوری اطّلاعات و دسته بندی آنها نوبت به تهیّهٔ گزارش پژوهش و خلاصهٔ آن برای ارائه در کلاس می رسد.

  در این درس دانش آموزان با ساختار گزارش پژوهش و نکات مورد نیاز برای ارائهٔ خلاصهٔ گزارش آشنا می شوند و آن را به طور عملی اجرا می کنند.

  ارائه ی یافته های پژوهش

  اهداف ارائۀ یافته های پژوهش

  پرورش توانایی ارائهٔ گزارش کتبی و شفاهی پژوهش
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

  انتظارات عملکردی از ارائۀ یافته های پژوهش

  رعایت ساختار پیشنهادی آموزگار برای تهیهٔ گزارش کتبی
  رعایت نکات مورد تأکید در تهیهٔ خلاصهٔ گزارش و ارائهٔ شفاهی
  تقسیم مناسب کار و همکاری بین اعضای گروه
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح مراحل و نتایج پژوهش
  رعایت زمان بندی هنگام ارائهٔ نتایج
  آمادگی برای پاسخگویی به پرسش ها و پذیرش پیشنهادهای دانش آموزان

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پاسخ تمام پرسش های تفکر و پژوهش پایه ششم ✍کانال فصل... - ریاضی دبستان

  پاسخ تمام پرسش های تفکر و پژوهش
  پایه ششم

  ✍کانال فصل ششم🔻🔻🔻
  https://t.me/joinchat/AAAAAEGUVQTSHvSxD-8_Iw

  منبع مطلب : math.matrees.ir

  مدیر محترم سایت math.matrees.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  زهرا : چرا جواب نداره

  ناشناس : لطفا جواب هارو بنویسید

  زهرا : اصلا خوب نیست. چرا جواب نداره

  زهرا : چرا جواب نداره

  ناشناس : لطفا جواب هارو بنویسید

  حسین حسن پور : اخه من گفتم سوال های کوتاه این رفته برا من سوال هایی اندازه شجرهنامه سعدی آورده😡

  ناشناس : پس چرا جواب نداره عکس کتاب جلوی رومون هست جواب میخواهیم نه تصویر

  ساناز : اره جواب ها نمیاد بالا

  ساناز : لطفا جواب ها رو بفرستین

  rjcjekkfkfs : من اين درس رو بلد نيستم اومدم جواب بگيرم شما بهم ميگين جواب بدهههه🤬🤬🤬🤬

  فاطمه : این دیگه چیه چرا جواب نداره اینا خودش توی کتاب هست این جا اینترنته نه جای دیگه ای

  حسین : ان تو این چیزی که دارید

  جواب‌ می خوام 😫 : سلام این سایت زحمت می کشه سوال ها رو میزاره حداقل جواب هارو هم بزارین ممنون

  ناشناس : خیلی بعد چیه رفتین وقت ما رو میگرین

  ناشناس : یک سوال و جواب همراه طرح سوال

  لیلا : لطفاً جواب هاشون رو هم بنویسین

  مهسا : خیلی سایت بدی بوداصلا جواب نگذاشته

  ساناز ذوالفقاری 😍 : چرا جواب نگذاشتین🥺😰

  بی نام : باز هزار امید اومدم بنویسم که هیچی نذاشته خیلی سایت مزخرفی بود اصلا به درد نخورد

  شکست نا پذیر : فقت وقت میگیرن

  ناشناس : عن ها ما خودمون بلدیم سوال ها رو بخونیم جواب میخواهیم جواب بده

  ریحان : لطفا‌جواب‌هارو‌بنویسید

  محمد امین : بس چرا اینا جواب نداره؟

  سامینا : اینا که جواب ندارن

  مهرانه : واقعا چرا کسی جواب نداده

  ناشناس : چقدر بد جواب ندارند

  ۱۳۸۷ : متاسفم برای این سایت . زمانی که جواب نداره چرا بیخودی وقت آدم رو می گیرید. ‌

  سوین : وقتی جواب هارو بلد نیستی پس چرا سایت درست میکنی تا وقت مارو هم بگیری!.....

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  رکسانا 1 ماه قبل
  1

  من گفتم جواب بهم بدی تو اومدی هرچی جواب علکی اوردی که چی بشه

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  من یه چیز دیگه مینویسم این یه چیز دیگه برام میاره ولی کاش سوالات تو کتاب روهم میگفتی

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  نمیدم مگه به عهده برداشتم عزیزم خودت سایتو باز کردی خودت هم بمیر درستش کن

  واقعا کع

  zeanab 9 ماه قبل
  0

  عالی عالی بود ولی نصفه💚💚💚💚💚

  اسما 10 ماه قبل
  0

  اصلا سایت خوبی نیست

  فقط اینترنت هدر میره

  0
  رکسانا 1 ماه قبل

  اره درسته

  ... 10 ماه قبل
  0

  - جواب رو بزارید تا ما از اطلاعات شما استفاده کنیم کسی که اطلاعاتی نداره میاد و از سایت ها و ... کمک میگیره نه اینکه بیاد وقتی بلد نیست بیخود حرف بزنه و کامنت و ... بزاره ... امیدوارم منظورم رو گرفته باشید -

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  به مغزتون نمیخواد فشار بیارین فقطجواب آماده میخواین

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  با ارز سلام خدمت شما وخسته نباشید یک متلبی میخواستم بگم چرا سوال هارو نوشتین ولی جواب رو ننوشتید

  غزل 10 ماه قبل
  2

  جواب جواب جواب... این چیه که جواب نداره ما الان کتاب جلومون هس اینا تصویر نشون میدن مسخره کردینه ... وقتمون رو گرفتین

  رضا خالقی 11 ماه قبل
  -1

  کثافتا ادم جواب شو خب مبخواد سوالشو کجای دلش بزاره

  امیر 11 ماه قبل
  1

  ایسگا کردن مارو

  نا شناس 11 ماه قبل
  0

  با سلام و عرض خسته نبا شید این مطالبی که شما فراهم کردید مورد نیاز من نیست و دیگران و این سوال نداره لطفا درستش کنید با تشکر

  ناشناس 12 ماه قبل
  5

  عن ها ما خودمون بلدیم سوال ها رو بخونیم جواب میخواهیم جواب بده

  ناشناس 12 ماه قبل
  -2

  جواب این رو نمیگین آدم میاد تو این سایت از سایت هم خالی برمیگرده پس جواب این رو هرکسی میدونه بگه ممنون

  ناشناس 12 ماه قبل
  -2

  لطفا جواب این را بگین

  زهرا 12 ماه قبل
  0

  اصلا جواب نداره من میخوام بنویسم رفتم فیلمم دیدم هیچی ننوشت

  -2
  ناشناس 12 ماه قبل

  اره راست میگه

  Mahdi 12 ماه قبل
  -2

  لطفاً جواب بگید

  من آدمم این سایت خره 12 ماه قبل
  -1

  چرا جواب نداره آخه

  ما خودمون اینا رو صد مرتبه بالا تر بلدیم اینا لازم نیست

  آخه ما جواب میخوایم نه یه سری چیزای اجقوجق

  اه اه اه اه

  خب جواب رو هم بزار

  استغفرالله از دست شما نفهمه

  راست میکه 12 ماه قبل
  0

  ع

  راست میکه 12 ماه قبل
  -1

  ع

  1 سال قبل
  0

  چرا وقت مارو میگیرید عه سوالارو ماهم میدونیم ما جواب میخوایم

  خلاتکوذذو 1 سال قبل
  0

  بددددددددد

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  🖕🖕🖕🖕🖕سازنده لطفا جواب بزار 🖕🖕🖕🖕

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  🖕🖕🖕🖕🖕سازنده لطفا جواب بزار 🖕🖕🖕🖕

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  🖕🖕🖕🖕🖕سازنده لطفا جواب بزار 🖕🖕🖕🖕🖕

  نازنین 1 سال قبل
  0

  چرا جواب نداره

  جواب بزارید لطفا

  :)Gold fish:) 1 سال قبل
  0

  چرا جواب نداره؟

  فاطمه 1 سال قبل
  2

  خیلی بیخود بود سایتش چرا جواب نداره

  خاک تو سرتون

  ساناز 1 سال قبل
  1

  بروبابا

  محمد 1 سال قبل
  -1

  ریدن با این پاسخ هاشون

  اصلا ندارع😐😐😐😐😐😡

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  هیچی ننوشته خیلی بد

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  اصلا جواب نبود

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  نه من اومدم تا شما به من بگین نه من به شما

  کلش باز 1 سال قبل
  0

  خوب نیست

  3
  کلش باز 1 سال قبل

  راست میگه

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  چرا جواب نداره

  یسنا 1 سال قبل
  1

  چرا جواب نداره

  چره سوال های ۴۲ رو نمی دین 1 سال قبل
  1

  چرا سوال های ۴۲ رو توضیح نمی دین

  ناشناس 2 سال قبل
  6

  خیلی بعد چیه رفتین وقت ما رو میگرین

  جواب‌ می خوام 😫 2 سال قبل
  2

  چراااااا جواب نمیزارین

  بلد نیستین جواب بدین

  0
  mozhgan 1 سال قبل

  چرا جواب نداره اخه سوال هاش به چه درد من میخوره

  1
  یسنا 1 سال قبل

  بگمت

  6
  جواب‌ می خوام 😫 2 سال قبل

  سلام این سایت زحمت می کشه سوال ها رو میزاره حداقل جواب هارو هم بزارین ممنون

  ناشناس 2 سال قبل
  -2

  چرا جواب نداره

  لطفا جواب ها رو هم بزارین

  مهدی 2 سال قبل
  -1

  چرا جواب دارن فقط یک تصویر هستند

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  بدرد نمیخوره جواب نداره 😒😒

  ابوالفضل علی اکبری 2 سال قبل
  2

  جواب ندارد

  پریا 2 سال قبل
  1

  اقا شما مگه قرار نی جوابش رو بزارید چرا نزاشتی

  حسین 2 سال قبل
  6

  ان تو این چیزی که دارید

  حسین حسن پور 2 سال قبل
  9

  اخه من گفتم سوال های کوتاه این رفته برا من سوال هایی اندازه شجرهنامه سعدی آورده😡

  فاطمه 2 سال قبل
  6

  این دیگه چیه چرا جواب نداره اینا خودش توی کتاب هست این جا اینترنته نه جای دیگه ای

  شکست نا پذیر 2 سال قبل
  5

  فقت وقت میگیرن

  rjcjekkfkfs 2 سال قبل
  6

  من اين درس رو بلد نيستم اومدم جواب بگيرم شما بهم ميگين جواب بدهههه🤬🤬🤬🤬

  محمدامین بی نیاز 2 سال قبل
  0

  من نمی دونم همه جواب ها رو میذاره اما تفکر و پژوهش نه

  یگانه 2 سال قبل
  3

  واقعا بدرد نمی خور

  رضا 2 سال قبل
  3

  سلام ؛نه واقعا چرا ما دانش آموزان میخواهیم یه دستگاه چاپ باشیم بابا یه ذره همت به خرج بدیم آخه مشاهدات ما باهم دیگه فرق داره و همچنین سوال هایی که ممکن هست برای ما پیش بیاد ؛ پس نمیشه این سوال ها رو یکسان جواب داد .

  امیر 2 سال قبل
  -1

  سلام دوستان این سوالات که شما ها جوابش رو آماده میخواهین برا این هستن که یه کم به اون مغزتون فشار بیارین تا بالا بیاره واندکی از جاش تکون بخوره ؛آخه به جای شما سوال طراحی کنند وبزارن تو سایت خسته نمیشین ...والا چی بگم

  -2
  ناشناس 1 سال قبل

  ما از مغز مون حسابی کار کشیدیم

  من جواب میخواستم تا از روی انها متوجه بشم که این درس چی گفته و میخواد چه چیزی رو به ما یاد بده شما که باهوشی همه چیز رو متوجه میشید نیا توی این سایت

  این سایت خیلی سایت بدی هست واقعا که اصلا به درد هیچ کاری نمیخوره

  2
  ناشناس 2 سال قبل

  ما جواب می خوایم الکی وقت حدر ندید برای کار بی خود

  ماندانا 2 سال قبل
  3

  چرا جواب نداره؟مگه ما عکس صفحات کتاب رو میخواستیم که اینطوری بدون پاسخ گذاشتین!!😠واقعا که سایت مزخرفی دارید

  حسین شجری 2 سال قبل
  2

  خودت شروع کن

  داناتلو 2 سال قبل
  3

  سلام واقعا که سایت مضخرفیه الکی وقتمون هدر رفت😠😧

  ۱۳۸۷ 2 سال قبل
  4

  متاسفم برای این سایت . زمانی که جواب نداره چرا بیخودی وقت آدم رو می گیرید. ‌

  ۱۳۸۷ 2 سال قبل
  3

  متاسفم برای این سایت . زمانی که جواب نداره چرا بیخودی وقت آدم رو می گیرید. ‌

  -2
  ساره 1 سال قبل

  اره به نظرمن هم من به این سایت ۰امتیاز می دهم

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  ناشناسچرا جواب ها نیست 😭😭

  بی نام 2 سال قبل
  5

  باز هزار امید اومدم بنویسم که هیچی نذاشته خیلی سایت مزخرفی بود اصلا به درد نخورد

  تارا 2 سال قبل
  3

  چرا جواب ها نوشته نشده

  ساناز ذوالفقاری 😍 2 سال قبل
  5

  چرا جواب نگذاشتین🥺😰

  حنا 2 سال قبل
  2

  وا اصن بالا نمیادجواب ها🙄

  ناشناس 2 سال قبل
  4

  چقدر بد جواب ندارند

  مهسا 2 سال قبل
  5

  خیلی سایت بدی بوداصلا جواب نگذاشته

  فاطمه 2 سال قبل
  0

  ما جواب مخم نه سوال خانم امروز مپرسه🥴

  نارینا 2 سال قبل
  0

  .....

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  جواب صفحه اخر این درس و میخواستم 🌺

  مریم 2 سال قبل
  1

  سلام چرا جواب نداره؟؟؟؟؟

  مهرانه 2 سال قبل
  4

  واقعا چرا کسی جواب نداده

  عطیه 2 سال قبل
  3

  خیلی بد بود چرا جواب نداره

  -1
  محدثه زرگ 1 سال قبل

  زرگان

  Billie 2 سال قبل
  2

  جواباش کو پس🤐😢با هزار امید اومدم اینجا سریع جوابارو بنویسم مشقام تموم شه😫😭

  سامینا 2 سال قبل
  4

  اینا که جواب ندارن

  لیلا 2 سال قبل
  5

  لطفاً جواب هاشون رو هم بنویسین

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  چراااا اصلا جواب نداره

  -2
  ساناز ذوالفقاری 😍 2 سال قبل

  دقیقا👌👌🙁

  8
  ناشناس 2 سال قبل

  پس چرا جواب نداره عکس کتاب جلوی رومون هست جواب میخواهیم نه تصویر

  محمد امین 2 سال قبل
  4

  بس چرا اینا جواب نداره؟

  زهرا 2 سال قبل
  10

  چرا جواب نداره

  0
  فاطمه 2 سال قبل

  سلام زهرا خانم ولا من هم نمی دونم

  3
  ناشناس 2 سال قبل

  چرا جواب نداره

  زهرا 2 سال قبل
  10

  اصلا خوب نیست. چرا جواب نداره

  2
  الیسا 2 سال قبل

  اهوم اصلا جواب نداره

  ناشناس 2 سال قبل
  5

  یک سوال و جواب همراه طرح سوال

  ساناز 2 سال قبل
  7

  لطفا جواب ها رو بفرستین

  ریحان 2 سال قبل
  4

  لطفا‌جواب‌هارو‌بنویسید

  -1
  افسانه 2 سال قبل

  اره

  ناشناس 2 سال قبل
  9

  لطفا جواب هارو بنویسید

  7
  ساناز 2 سال قبل

  اره جواب ها نمیاد بالا

  مهدی 2 سال قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  4
  سوین 2 سال قبل

  وقتی جواب هارو بلد نیستی پس چرا سایت درست میکنی تا وقت مارو هم بگیری!.....

  برای ارسال نظر کلیک کنید