توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  جواب سوالات درس طرح پرسش پژوهشی تفکر ششم

  1 بازدید

  جواب سوالات درس طرح پرسش پژوهشی تفکر ششم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  فصل دوم کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  فصل دوم پروژه پژوهشی کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  فصل دوم پروژه پژوهشی کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  روش گرد آوری اطّلاعات

  اهداف روش گرد آوری اطّلاعات

  پرورش توانایی تشخیص شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات برای هر پرسش
  ارتقای فضایل فکری و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

  انتظارات عملکردی از روش گرد آوری اطّلاعات

  تحلیل مسئله و شناسایی تفاوت ها و شباهت ها
  تشخیص شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات برای هر پرسش
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح نظرات خود
  ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران

  روش گرد آوری اطّلاعات

  ما برای پاسخ دادن به پرسش هایمان باید اطّلاعات گردآوری کنیم.

  برای گردآوری اطّلاعات از روش های متعدّدی استفاده می شود.

  انتخاب هر روش با توجّه به پرسش و نوع اطّلاعات مورد نیاز انجام می گیرد.

  به طور کلّی روش های گردآوری اطّلاعات شامل مشاهده، نظرسنجی (مصاحبه، پرسشنامه) و استفاده از اطّلاعات موجود در منابع چاپی و الکترونیکی است.

  قبل از انجام فعّالیت های درس متن زیر را مطالعه کنید.

  طرح پرسش پژوهشی

  طرح پرسش پژوهشی

  اوّلین گام پژوهش روشن کردن مسئله ای است که ذهن شما را به خود مشغول کرده و برای حلّ آن می خواهید
  پژوهش انجام بدهید. گاهی اوقات مسئله ا ی که ذهن شما را مشغول کرده است

  به قدری مبهم یا کلّی است که نمی دانید
  برای پاسخ و حلّ آن از کجا شروع، به چه کسی و کجا مراجعه کنید.

  برای اینکه با این مشکلات برخورد نداشته باشید
  بهتر است از همان شروع کار گام های خود را درست بردارید؛

  به عبارت دیگر پرسش خود را به گون های بنویسید که در گا م های بعدی با مشکل مواجه نشوید

  اهداف طرح پرسش پژوهشی

  پرورش توانایی طرح سؤال پژوهش
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت وگو های جمعی

  انتظارات عملکردی از طرح پرسش پژوهشی

  شناسایی تفاوت ها، شباهت ها
  طرح پرس شهای مناسب و تشخیص مسئله
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح نظرات خود
  ارزیابی و به چالش کشیدن اید ههای خود و دیگران

  مردم پسندها تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  مردم پسندها

  در درس اوّل و دوم پروژهٔ پژوهشی دانش آموزان با روش های گردآوری اطّلاعات و ویژگی های یک سؤال مناسب پژوهشی آشنا شدند.

  در این درس روشگردآوری اطّلاعات با استفاده از نظرسنجی را به صورت عملی تمرین می کنند.

  اهداف مردم پسندها

  پرورش توانایی برنامه ریزی و اجرای یک پروژهٔ پژوهشی با روش نظرسنجی
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

  انتظارات عملکردی مردم پسندها

  طرح پرسش های مناسب و تشخیص مسئله
  شناسایی و تشخیص منابع و شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات (نظرسنجی)
  برنامه ریزی برای دستیابی به پاسخ سؤالات خود
  کار بر روی اطّلاعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم
  استنباط و نتیجه گیری از یافته ها
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و تصمیم های خود
  استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود و شناسایی راه های چگونگی یادگیری خود
  به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گو و همفکری با دیگران در حلّ مسائل ومشکلات

  زیر ذرّه بین (انتخابی) تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  در درس اوّل و دوم پروژه پژوهشی دانش آموزان با روش های گردآوری اطّلاعات و ویژگی های سؤال مناسب برای پژوهش آشنا شدند

  و در درس سوم روش نظرسنجی برای گردآوری اطّلاعات را تجربه کردند.

  در این درس دانش آموزان با گردآوری اطّلاعات به روش مشاهده آشنا می شوند و آن را به صورت عملی اجرا می کنند.

  زیر ذرّه بین

  اهداف زیر ذرّه بین

  پرورش توانایی برنامه ریزی و اجرای یک پروژهٔ پژوهشی با روش مشاهده
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

  انتظارات عملکردی زیر ذرّه بین

  طرح پرسش های مناسب و تشخیص مسئله
  شناسایی و تشخیص منابع و شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات( مشاهده )
  برنامه ریزی برای دستیابی به پاسخ سؤالات خود کار بر روی اطّلاعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم استنباط و نتیجه گیری از یافته ها
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و تصمیم های خود
  استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود و شناسایی راه های چگونگی یادگیری خود
  به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گو و همفکری با دیگران در حلّ مسائل و مشکلات

  از کجا بدانم؟ (انتخابی) تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  در درس اوّل و دوم پروژهٔ پژوهشی دانش آموزان با روش های گردآوری اطّلاعات و ویژگی های یک پرسش مناسب پژوهشی آشنا شدند.

  در درس سوم و چهارم، گردآوری اطّلاعات با استفاده از روش نظرسنجی و مشاهده را تجربه کردند.

  در این درس یکی دیگر از روش های گردآوری اطّلاعات را به صورت عملی اجرا می کنند.

  از کجا بدانم؟

  اهداف از کجا بدانم؟

  پرورش توانایی برنامه ریزی و اجرای یک پروژهٔ پژوهشی با روش مراجعه به منابع مکتوب
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

  انتظارات عملکردی از کجا بدانم؟

  طرح پرسش های مناسب و تشخیص مسئله شناسایی و تشخیص منابع و شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات (مراجعه به منابع مکتوب)
  برنامه ریزی برای دستیابی به پاسخ سؤالات خود
  کار بر روی اطّلاعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم
  استنباط و نتیجه گیری از یافته ها
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و تصمیم های خود
  استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود و شناسایی راه های چگونگی یادگیری خود
  به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گو و همفکری با دیگران در حلّ مسائل و مشکلات

  ارائۀ یافته های پژوهش تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  دانش آموزان در دروس گذشته با چگونگی طرح سؤال پژوهشی،

  ویژگی های سؤال مناسب، و روش های گردآوری اطّلاعات آشنا شد ه اند و برای یافتن پاسخ پرسش های خود از روش های مشاهده،

  نظرسنجی و مراجعه به منابع مکتوب استفاده کرده اند.

  پس از گردآوری اطّلاعات و دسته بندی آنها نوبت به تهیّهٔ گزارش پژوهش و خلاصهٔ آن برای ارائه در کلاس می رسد.

  در این درس دانش آموزان با ساختار گزارش پژوهش و نکات مورد نیاز برای ارائهٔ خلاصهٔ گزارش آشنا می شوند و آن را به طور عملی اجرا می کنند.

  ارائه ی یافته های پژوهش

  اهداف ارائۀ یافته های پژوهش

  پرورش توانایی ارائهٔ گزارش کتبی و شفاهی پژوهش
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

  انتظارات عملکردی از ارائۀ یافته های پژوهش

  رعایت ساختار پیشنهادی آموزگار برای تهیهٔ گزارش کتبی
  رعایت نکات مورد تأکید در تهیهٔ خلاصهٔ گزارش و ارائهٔ شفاهی
  تقسیم مناسب کار و همکاری بین اعضای گروه
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح مراحل و نتایج پژوهش
  رعایت زمان بندی هنگام ارائهٔ نتایج
  آمادگی برای پاسخگویی به پرسش ها و پذیرش پیشنهادهای دانش آموزان

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پاسخ تمام پرسش های تفکر و پژوهش پایه ششم ✍کانال فصل... - ریاضی دبستان

  پاسخ تمام پرسش های تفکر و پژوهش
  پایه ششم

  ✍کانال فصل ششم🔻🔻🔻
  https://t.me/joinchat/AAAAAEGUVQTSHvSxD-8_Iw

  منبع مطلب : math.matrees.ir

  مدیر محترم سایت math.matrees.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  زهرا : چرا جواب نداره

  ناشناس : لطفا جواب هارو بنویسید

  زهرا : چرا جواب نداره

  ناشناس : لطفا جواب هارو بنویسید

  حسین حسن پور : اخه من گفتم سوال های کوتاه این رفته برا من سوال هایی اندازه شجرهنامه سعدی آورده😡

  زهرا : اصلا خوب نیست. چرا جواب نداره

  ناشناس : پس چرا جواب نداره عکس کتاب جلوی رومون هست جواب میخواهیم نه تصویر

  ساناز : اره جواب ها نمیاد بالا

  rjcjekkfkfs : من اين درس رو بلد نيستم اومدم جواب بگيرم شما بهم ميگين جواب بدهههه🤬🤬🤬🤬

  شکست نا پذیر : فقت وقت میگیرن

  فاطمه : این دیگه چیه چرا جواب نداره اینا خودش توی کتاب هست این جا اینترنته نه جای دیگه ای

  حسین : ان تو این چیزی که دارید

  ناشناس : خیلی بعد چیه رفتین وقت ما رو میگرین

  ساناز : لطفا جواب ها رو بفرستین

  ساناز ذوالفقاری 😍 : چرا جواب نگذاشتین🥺😰

  بی نام : باز هزار امید اومدم بنویسم که هیچی نذاشته خیلی سایت مزخرفی بود اصلا به درد نخورد

  ناشناس : ناشناسچرا جواب ها نیست 😭😭

  ۱۳۸۷ : متاسفم برای این سایت . زمانی که جواب نداره چرا بیخودی وقت آدم رو می گیرید. ‌

  ۱۳۸۷ : متاسفم برای این سایت . زمانی که جواب نداره چرا بیخودی وقت آدم رو می گیرید. ‌

  داناتلو : سلام واقعا که سایت مضخرفیه الکی وقتمون هدر رفت😠😧

  حسین شجری : خودت شروع کن

  ماندانا : چرا جواب نداره؟مگه ما عکس صفحات کتاب رو میخواستیم که اینطوری بدون پاسخ گذاشتین!!😠واقعا که سایت مزخرفی دارید

  جواب‌ می خوام 😫 : سلام این سایت زحمت می کشه سوال ها رو میزاره حداقل جواب هارو هم بزارین ممنون

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نا شناس. 5 روز قبل
  0

  خیلی خرید

  ناشناس 5 روز قبل
  0

  چرا جواب نداره

  خاطره 11 روز قبل
  0

  خیلی‌بد‌بود.خودمون‌صفحه‌ی‌خالی‌داریم‌فقط وقت‌میگیره😒😒😒

  یسنا 21 روز قبل
  1

  چرا جواب نداره

  چره سوال های ۴۲ رو نمی دین 25 روز قبل
  0

  چرا سوال های ۴۲ رو توضیح نمی دین

  ناشناس 6 ماه قبل
  6

  خیلی بعد چیه رفتین وقت ما رو میگرین

  جواب‌ می خوام 😫 7 ماه قبل
  2

  چراااااا جواب نمیزارین

  بلد نیستین جواب بدین

  -1
  یسنا 21 روز قبل

  بگمت

  -2
  یسنا 21 روز قبل

  نمیگهههه😦🤔

  4
  جواب‌ می خوام 😫 7 ماه قبل

  سلام این سایت زحمت می کشه سوال ها رو میزاره حداقل جواب هارو هم بزارین ممنون

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  چرا جواب نداره

  لطفا جواب ها رو هم بزارین

  مهدی 7 ماه قبل
  1

  چرا جواب دارن فقط یک تصویر هستند

  نارین 7 ماه قبل
  -1

  این جواب افتزاحن اصلا هیچی معلوم نیست

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  بدرد نمیخوره جواب نداره 😒😒

  ابوالفضل علی اکبری 9 ماه قبل
  3

  جواب ندارد

  پریا 9 ماه قبل
  2

  اقا شما مگه قرار نی جوابش رو بزارید چرا نزاشتی

  حسین 10 ماه قبل
  6

  ان تو این چیزی که دارید

  حسین حسن پور 10 ماه قبل
  8

  اخه من گفتم سوال های کوتاه این رفته برا من سوال هایی اندازه شجرهنامه سعدی آورده😡

  فاطمه 10 ماه قبل
  6

  این دیگه چیه چرا جواب نداره اینا خودش توی کتاب هست این جا اینترنته نه جای دیگه ای

  شکست نا پذیر 10 ماه قبل
  6

  فقت وقت میگیرن

  rjcjekkfkfs 10 ماه قبل
  6

  من اين درس رو بلد نيستم اومدم جواب بگيرم شما بهم ميگين جواب بدهههه🤬🤬🤬🤬

  محمدامین بی نیاز 11 ماه قبل
  1

  من نمی دونم همه جواب ها رو میذاره اما تفکر و پژوهش نه

  یگانه 11 ماه قبل
  3

  واقعا بدرد نمی خور

  رضا 11 ماه قبل
  3

  سلام ؛نه واقعا چرا ما دانش آموزان میخواهیم یه دستگاه چاپ باشیم بابا یه ذره همت به خرج بدیم آخه مشاهدات ما باهم دیگه فرق داره و همچنین سوال هایی که ممکن هست برای ما پیش بیاد ؛ پس نمیشه این سوال ها رو یکسان جواب داد .

  امیر 11 ماه قبل
  1

  سلام دوستان این سوالات که شما ها جوابش رو آماده میخواهین برا این هستن که یه کم به اون مغزتون فشار بیارین تا بالا بیاره واندکی از جاش تکون بخوره ؛آخه به جای شما سوال طراحی کنند وبزارن تو سایت خسته نمیشین ...والا چی بگم

  1
  ناشناس 9 ماه قبل

  ما جواب می خوایم الکی وقت حدر ندید برای کار بی خود

  ماندانا 11 ماه قبل
  4

  چرا جواب نداره؟مگه ما عکس صفحات کتاب رو میخواستیم که اینطوری بدون پاسخ گذاشتین!!😠واقعا که سایت مزخرفی دارید

  حسین شجری 11 ماه قبل
  4

  خودت شروع کن

  داناتلو 11 ماه قبل
  4

  سلام واقعا که سایت مضخرفیه الکی وقتمون هدر رفت😠😧

  ۱۳۸۷ 11 ماه قبل
  4

  متاسفم برای این سایت . زمانی که جواب نداره چرا بیخودی وقت آدم رو می گیرید. ‌

  ۱۳۸۷ 11 ماه قبل
  4

  متاسفم برای این سایت . زمانی که جواب نداره چرا بیخودی وقت آدم رو می گیرید. ‌

  ناشناس 11 ماه قبل
  4

  ناشناسچرا جواب ها نیست 😭😭

  بی نام 11 ماه قبل
  5

  باز هزار امید اومدم بنویسم که هیچی نذاشته خیلی سایت مزخرفی بود اصلا به درد نخورد

  تارا 11 ماه قبل
  3

  چرا جواب ها نوشته نشده

  ساناز ذوالفقاری 😍 11 ماه قبل
  5

  چرا جواب نگذاشتین🥺😰

  حنا 11 ماه قبل
  2

  وا اصن بالا نمیادجواب ها🙄

  ناشناس 11 ماه قبل
  3

  چقدر بد جواب ندارند

  مهسا 11 ماه قبل
  2

  خیلی سایت بدی بوداصلا جواب نگذاشته

  فاطمه 11 ماه قبل
  1

  ما جواب مخم نه سوال خانم امروز مپرسه🥴

  نارینا 11 ماه قبل
  0

  .....

  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  جواب صفحه اخر این درس و میخواستم 🌺

  مریم 12 ماه قبل
  1

  سلام چرا جواب نداره؟؟؟؟؟

  مهرانه 12 ماه قبل
  3

  واقعا چرا کسی جواب نداده

  عطیه 12 ماه قبل
  3

  خیلی بد بود چرا جواب نداره

  0
  محدثه زرگ 2 ماه قبل

  زرگان

  Billie 12 ماه قبل
  1

  جواباش کو پس🤐😢با هزار امید اومدم اینجا سریع جوابارو بنویسم مشقام تموم شه😫😭

  سامینا 12 ماه قبل
  3

  اینا که جواب ندارن

  لیلا 12 ماه قبل
  3

  لطفاً جواب هاشون رو هم بنویسین

  ناشناس 12 ماه قبل
  0

  چراااا اصلا جواب نداره

  -1
  ساناز ذوالفقاری 😍 11 ماه قبل

  دقیقا👌👌🙁

  7
  ناشناس 12 ماه قبل

  پس چرا جواب نداره عکس کتاب جلوی رومون هست جواب میخواهیم نه تصویر

  محمد امین 12 ماه قبل
  2

  بس چرا اینا جواب نداره؟

  زهرا 12 ماه قبل
  10

  چرا جواب نداره

  0
  فاطمه 11 ماه قبل

  سلام زهرا خانم ولا من هم نمی دونم

  1
  ناشناس 12 ماه قبل

  چرا جواب نداره

  زهرا 12 ماه قبل
  7

  اصلا خوب نیست. چرا جواب نداره

  1
  الیسا 12 ماه قبل

  اهوم اصلا جواب نداره

  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  یک سوال و جواب همراه طرح سوال

  ساناز 12 ماه قبل
  5

  لطفا جواب ها رو بفرستین

  ریحان 12 ماه قبل
  3

  لطفا‌جواب‌هارو‌بنویسید

  0
  افسانه 11 ماه قبل

  اره

  ناشناس 1 سال قبل
  9

  لطفا جواب هارو بنویسید

  -1
  یگانه 11 ماه قبل

  یکی منم همین طوری هست

  6
  ساناز 12 ماه قبل

  اره جواب ها نمیاد بالا

  یگانه کریمی 1 سال قبل
  0

  ببخشید میدانم

  مهدی 1 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  2
  سوین 11 ماه قبل

  وقتی جواب هارو بلد نیستی پس چرا سایت درست میکنی تا وقت مارو هم بگیری!.....

  برای ارسال نظر کلیک کنید