توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  جواب کتاب کار زبان یازدهم درس دوم

  1 بازدید

  جواب کتاب کار زبان یازدهم درس دوم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب - تدریس کامل درس دوم کتاب کار | خلایق

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب - تدریس کامل درس دوم کتاب کار | خلایق

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب در سایت خلایق موجود است.

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب – در این مقاله به آموزش درس ۲ کتاب کار زبان یازدهم می پردازیم. تلاش کنید تمرین ها را خودتان حل کرده و با جواب های ما چک کنید.

  پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

   کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  آماده شوید.

  .Match sentences with pictures

  جمله ها را با تصاویر تطبیق دهید.

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  .Eat balanced proportions of food

  نسبت های متعادل از { انواع } غذا را بخورید.

   کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  .Drink enough water a day

   روزانه به مقداری کافی آب بنوشید.

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  .Quit bad habits

  عادات بد را ترک کنید.

   کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  .Eat dinner before 7:30

  قبل از ساعت ۷:۳۰  شام بخورید.

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  .Sleep enough

  به اندازه کافی بخوابید.

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  .A. Write the name of five healthy food

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب – نام ۵ غذای سالم را بنویسید.

  kebab – chicken – season salad – fried fish – fried egg

  پاسخ کتاب کار زبان یازدهم

  .B. Write the name of five sports

  نام ۵ ورزش رابنویسید.

  Archery – Badminton – Basketball – Beach Volleyball – Boxing – Chess

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب

   کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  بخش اول: درک روخوانی

  .The modern lifestyle has had both positive and negative effects on people’s lives

  سبک زندگی مدرن بر زندگی مردم هم تاثیرات مثبت داشته است هم منفی.

  Modern technologies have enabled us to have easy access to information, become more creative, experience fast communication, travel easier, and have a more comfortable life

  فن آوری های مدرن ما را قادر ساخته است به اطلاعات دسترسی ساده داشته باشیم ، خلاق تر شویم ، ارتباطات سریع را تجربه کنیم ، راحت تر مسافرت کنیم و زندگی راحت تری داشته باشیم.

  ?Have you ever imagined a world without the Internet, tablets, mobile phones, airplanes, and vacuum cleaners

  آیا تاکنون دنیایی بدون اینترنت ، تب لت ، گوشی های همراه ، هواپیما و جارو برقی را تصور کرده اید؟

  .Most people cannot do that, as technology is the miracle of our time

  بیشتر مردم نمی توانند این موضوع را تصور کنند چون فن آوری اعجاز دوران ماست.

  .But using new technologies has changed people’s lifestyle in a harmful way in this century as well

  اما از طرفی استفاده از فناوری های جدید در این قرن سبک زندگی مردم را به طرز زیان آوری تغییر داده است.

  .Some technologies are dangerous to our health and can harm our body

  بعضی از فناوری ها برای سلامتی ما خطرناکند و می توانند برای بدن ما مضر باشند.

  Using mobile phones or surfing the Internet for long hours can increase people’s blood pressure and cause sleep problems

  ساعت های طولانی استفاده از گوشی های موبایل و وب گردی می تواند فشار خون افراد را افزایش داده موجب مشکلات خواب گردد.

  .Playing video games for long hours makes people nervous and harm their heart and nervous system

  ساعت ها بازی کردن گیم های کامپیوتری مردم را عصبی کرده و به قلب و سیستم عصبی آن ها زیان می رساند.

  .Listening to music by headsets can be harmful to one’s hearing and even brain

  گوش کردن موسیقی با هدست می تواند برای شنوایی و حتی مغز فرد مضر باشد.

  .Using technology in a wrong way has created bad habits and new types of addictions

  استفاده از فناوری به روش اشتباه ، عادات بد و انواع جدید اعتیاد را ایجاد کرده است.

  .It is not strange now to call someone an Internet or mobile addict

  اکنون عجیب نیست که یک نفر را معتاد به اینترنت یا موبایل بنامیم.

  Technology addicts are people with serious problems to control themselves to use various kinds of technology, in particular the Internet, smartphones, tablets and laptops

  معتادان فناوری افرادی هستند که در کنترل خودشان برای استفاده از انواع فناوری مشکلات جدی دارند. خصوصا اینترنت ، گوشی های هوشمند ، تب لت ها و لپ تاب ها.

  Technology addicts do not like to socialize with people; instead, they prefer to be alone and spend lots of their time working with their devices

  معتادان فناوری علاقه ای ندارند با مردم بجوشند در عوض ترجیح می دهند تنها باشند و مقدار زیادی از وقتشان را با کار کردن با وسایلشان سپری کنند.

  .This makes them depressed and impatient. Specialists have found different ways to cure technology addicts

  این باعث می شود آنها افسرده و بی حوصله شوند. متخصصان برای درمان معتادان فناوری راه های مختلفی یافته اند.

  To avoid this type of addiction, people should spend more time with their friends and family members, do daily exercise, and limit the time of working with technologies

  برای اجتناب از این نوع اعتیاد ، مردم باید وقت بیشتری با دوستان و اعضای خانواده خود بگذرانند ، هر روز ورزش کنند و زمان کار با فن آوری ها را محدود کنند.

  .They also need to enjoy nature more and have regular plans to travel

  آن ها همین چنین لازم است بیشتر از طبیعت لذت ببرند و بیشتر برای مسافرت برنامه ریزی کنند.

  A. True or False

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب – درست یا نادرست

  .Technology has only negative effects

  فناوری فقط اثرات منفی دارد. ( غلط )

  .Listening to music is harmful

  گوش کردن به موسیقی مضر است. ( غلط )

  Technology may cause depression

  فناوری می تواند باعث افسردگی شود. ( درست )

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  .B. Answer the following questions

  به سوالات زیر پاسخ دهید.

  ?Who is a technology addict

  معتاد به تکنولوژی کیست؟

  .He is person with serious problems to control himself to use various kinds of technology

  شخصی است با مشکلات جدی در کنترل خودش برای استفاده از انواع مختلف فناوری.

  ?Are there any cure for technology addicts

  آیا برای معتادان فناوری معالجه ای وجود دارد؟

  .Yes, there are

  بله. وجود دارد.

  ?What types of technologies do you use

  شما از چه نوع فناوری هایی استفاده می کنید؟

  the Internet, smartphones and laptops

  اینترنت ، گوشی هوشمند و لپ تاپ.

  .C. Write the main ideas of paragraphs 2 and 3

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب – ایده اصلی پاراگراف های ۲ و ۳ را بنویسید. (بر عهده خودتان)

  .D. Skim the text and write a topic for it

  متن را skim کرده و برای آن موضوعی بنویسید.

  (بر عهده خودتان)

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  بخش دوم : لغت

  .A. Match the definitions with the words

  پاسخ کتاب کار زبان یازدهم – برای کلمات زیر تعریف هایی ارائه دهید.

   کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  جواب

   کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  معنی ها:

  مرتبط به عواطف : عاطفی

  بدون نگرانی : آرام

  با تمام بخش هایی که در نسبت های صحیح قرار دارند : متعادل

  اتفاق افتادن یا شروع کردن مدت کوتاهی قبل : اخیرا

  مربوط به بدن : بدنی

  .B. One odd out

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب – در هر سطر یکی از کلمات با بقیه متفاوت است. آن را بیابید.

  a. create            b.increase        c. prevent         d. improve

  a. harmful         b. valuable       c. friendly         d. worthy

  a. percent          b. number       c. measure       d. society

  a. depression    b. health         c. diet                d. wellness

  a. always           b. usually        c. often             d.rarely

  جواب:

   کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  .C. Match the columns to make new words

  نمونه سوالات زبان پایه یازدهم – ستون ها را با هم تطبیق داده و کلمات جدید بسازید.

   کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  جواب ها :

  پیشوندها کلماتی هستند که به قبل از اسامی و فعل ها اضافه شده و معنی آن کلمات را تغییر می دهند.

  (ناراحت) redo , unhappy (دوباره انجام دادن) , (ناتوان) impossible , disable (غیر ممکن)

  , midnight (نیمه شب) , indirect (غیر مستقیم)

  نمونه سوالات زبان پایه یازدهم

  D. Put the phrases under the correct columns

  این عبارت ها را در زیر ستون های صحیح قرار دهید.

   کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  جواب:

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  معنی عبارت های سمت چپ از بالا به پایین:

  چک کردن سلامت عمومی

  عبادت

  وقت گذراندن با دوستان

  ورزش روزانه انجام دادن

  معنی عبارت های سمت راست از بالا به پایین:

  سیگار کشیدن

  زیاد بازی های رایانه ای انجام دادن

  خوردن هله هوله

  اضافه وزن

  نمونه سوالات زبان پایه یازدهم

  .E. Fill in the blanks with the given words

  جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید.

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  ………………You need to have vitamins and minerals in your

  ………………….The dish has about 250 calories per

  ……………….The nurse will take your blood

  !You almost gave me a………………………. there

  .I was ……………………at the thought of all the hard work ahead

  جملات کامل شده:

   کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  معنی:

  لازم است که در رژیم خود ویتامین ها و مواد معدنی داشته باشید.

  این بشقاب در هر پرس ۲۵۰ کالری دارد.

  این پرستار فشار خون شما را اندازه خواهد گرفت.

  تو اونجا تقریبا منو سکته قلبی دادی.

  از فکر این که این همه کار سخت در پیش دارم دپرس شدم.

  F. Complete the following verbs with a noun, adjective, or adverb

  فعل های زیر را با یک اسم ، صفت یا قید کامل کنید.

  …………..gain

  …………….increase

  …………….measure

  …………..live

  …………..check

  بر عهده خودتان

   کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  بخش سوم : گرامر

  .A. Fill in the blanks with the correct form of the verbs

  جزوه زبان انگلیسی یازدهم – جاهای خالی را با فرم صحیح فعل ها پر کنید.

  .Sheida ……………..(finish) reading the book yet

  ?Have you ever……………… (read) that storybook

  .The workers (work) in this factory for 25 years

  .Reza……………….. (find) a job yet

  .I ………………..(go) to school since ten years ago

  جواب:

   کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  معنی ها:

  شیدا تا الان خواندن کتاب را تمام کرده است.

  آیا تابحال ان کتاب داستان را خوانده ای؟

  این کارگرها به مدت ۲۵ سال در این کارخانه کار کرده اند.

  رضا تا بحال کار پیدا کرده است.

  من از ۱۰ سال قبل {تابحال} مدرسه رفته ام.

  جزوه زبان انگلیسی یازدهم

  .B. Look at Amir’s list of the things he has to do today. Write what he has done and what he hasn’t yet

  به لیست کارهای امیر که باید امروز انجام دهد نگاه کنید. بنویسید که تابحال چه {کارهایی} انجام داده است و چه انجام نداده است.

   کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  .Example: Amir has pressed his shirt

  .He hasn’t washed his bike yet

  مثال : امیر پیراهنش را اتو زده است.

  او دوچرخه اش را هنوز نشسته است.

  .Amir has bought groceries

  امیر خواروبار خریده است.

  .He hasn’t called Ahmad

  او هنوز به احمد زنگ نزده است.

   .Amir has done hid math exercises

  امیر  تمرین های ریاضی اش را انجام داده است.

  .He hasn’t cleaned his room

  او اتاقش را تمیز نکرده است.

  .C. Answer the following questions

  جزوه زبان انگلیسی یازدهم – به سوالات زیر شفاها جواب دهید.

  ?Have you ever traveled to Yazd

  .No, I haven’t travel

  آیا تابحال به یزد سفر کرده ای؟ نه سفر نکرده ام.

  ?Have you ever read Shahnameh

  .No, I haven’t read

  آیا تابحال شاهنامه را مطالعه کرده ای؟ نه نخوانده ام.

  ?Has your mother ever cooked any Indian food

  .Yes, she has cooked

  آیا تابحال مادرت غذای هندی پخته است؟ بله . پخته است.

  ?Has your father ever been to Bushehr

  .Yes, he has been

  آیا پدر شما تابحال در بوشهر بوده است؟ بله بوده است.

  نمونه سوال زبان یازدهم

  ‘D. Look at the pictures and fill in the blanks with appropriate two-word verbs using ‘present perfect tense

  به تصاویر نگاه کرده و جاهای خالی را با استفاده از افعال دوکلمه ای مناسب و زمان حال کامل پر کنید.

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  .They……………………… yet

  .They…haven’t quit smoking …. yet

  آنها هنوز سیگار را ترک نکرده اند.

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  ………………………………….I

  ………I ……..haven’t…. compromised hotel yet

  من هنوز با هتل تسویه حساب نکرده ام.

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  …..He………..has turned radio on

  او رادیو را روشن کرده است.

   کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  .My brother………………………. yet

  .My brother…..hasn’t woken up… yet

  برادرم هنوز از خواب بیدار نشده است.

  نمونه سوال زبان یازدهم

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  بخش چهارم: تلفظ

  .A. Say the phrases with stress over both parts

  عبارت های زیر را با استرس بر روی دو بخش بیان کنید. ( به عهده خودتان )

  !Look out

  !Come back

  !Sit down

  !Go away

  !Take care

  نمونه سوال زبان یازدهم

   کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  بخش پنجم : نوشتاری

  .A. Circle the gerunds

  دور جِرند ( اسم مصدر) خط بکشید.

  .Reza is tired of hearing that old story

  رضا از شنیدن ان داستان قدیمی خسته است.

  .Mahsa was watching TV

  مهسا داشت تلویزیون تماشا می کرد.

  .Don’t worry about washing the dishes

  در مورد شستن ظروف نگران نباش.

  .Thank you for coming soon

  بخاطر زود آمدن از شما متشکرم.

  .He’s going to the park now

  او الان دارد به سمت پارک می رود.

  جواب ها:

   کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم

  .B. Complete the following sentences

  جملات زیر را کامل کنید.

  .Jane enjoys (plan)……………………. for the future

  .He is good at (change)………………….. flat tires

  .She goes (swim) ……………..every other week

  .Thank you for (come)………………. soon

  .Our teacher can speak two hours without (use)………………… notes

  جواب

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  معنی جمله ها:

  جِین از برنامه ریزی برای آینده لذت می برد.

  او در تعویض لاستیک های پنچر مهارت دارد.

  او یک هفته در میان به شنا می رود.

  بابت زود آمدن از شما ممنونم.

  معلم ما می تواند دو ساعتبدون استفاده از یادداشت صحبت کند.

  دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم

  .C. Complete the following sentences with gerunds. Make the necessary changes

  جملات زیر را با جِرند کامل کنید. تغییرات لازم را اعمال نمایید.

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  .My uncle is thinking of…………………. his house

  .that book was very interesting…………………..

  .Do you mind ………………….the window, please

  …………………He drove two hundred miles without

  .I’ve really enjoyed ………………….you

  جواب:

   کتاب کار زبان یازدهم با جواب

  معنی:

  عموی من در فکر نقاشی خانه اش است.

  خواندن آن کتاب خیلی جالب بود.

  ممکنه بی زحمت پنجره را ببندی؟

  او دویست مایل را بدون توقف رانندگی کرد.

  از ملاقات شما واقعا لذت بردم.

  دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم

  .D. Read the ‘text’ and find all gerunds

  متن را خوانده و تمام جِرند ( اسم مصدر ) ها را پیدا کنید. (به عهده خودتان )

  کتاب کار زبان یازدهم با جواب در سایت خلایق موجود است.

  منبع مطلب : www.khalayegh.com

  مدیر محترم سایت www.khalayegh.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فرنگیز ایران پور 1 ماه قبل
  0

  خیلی مفید و عالی بود و مناسب برای کلاسهای غیر حضوری

  علیرضا خورسند 12 ماه قبل
  0

  Using_surfing_pingpong_listening_hearing_working

  متین 1 سال قبل
  2

  خوب بود

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  علیرضا خورسند 12 ماه قبل

  فرستادم

  برای ارسال نظر کلیک کنید