توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  حرکت استخوانها توسط چه چیزی امکان پذیر است

  1 بازدید

  حرکت استخوانها توسط چه چیزی امکان پذیر است را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  کلاس پنجم

  کلاس پنجم

  سوالات فصل پنجم : حرکت بدن

    با یاد و نام خدا

    سوالات فصل پنجم : حرکت بدن

  =============

  1- اگر بازو و ساعد خود را لمس کنید، چه چیزهایی را زیر پوست خود حس می کنید؟ بخشهای سخت و نرمی را حس می کنیم.

  2- فسمتهای نرمی کهزیر دست حس می کنید چه هستند؟ ماهیچه ها

  3- بخشهای سفتی کهزیر دست حس می کنید چه هستند؟ استخوان ها

  4- وقتی ساعد خود را خم می کنید، چه تفاوتی روی بازو و زیر آن حس می کنید؟ روی بازو برجسته و زیر آن صاف می شود.

  5- وقتی ساعد را خم می کنید، ماهیچه های روو زیر بازو چه تغییری می کنند؟ ماهیچه ی روی بازو کوتاه شده و ماهیچه ی زیر بازو کشیده می شود.

  6- استخوان ساعد چگونه به حرکت درمی آید؟ با حرکت دو ماهیچه ی رو و زیر بازو.

  7- استخوان ساعد دست چه نام دارد؟ استخوان ساعد از دوبخش درشت نی و نازک نی درست شده است.

  8- استخوان ساق پا چه نام دارد؟ استخوان ساق پا هم مانند ساعد از دوبخش درشت نی و نازک نی درست شده است.

  9- ماهیچه چیست؟ ماهیچه همان گوشتی هستند که ما به عنوان غذا می خوریم.

  10- ماهیچه ها به ............... وصل هستند ( استخوانها ).

  11- وقتی ماهیچه کوتاه می شود چه اتفاقی می افتد؟ استخوانی را که به آن وصل است می کشد و استخوان به حرکت درمی آید.

  12- ماهیچه ها چه می کنند؟ ماهیچه ها کارهایی مانند دویدن، خندیدن، پلک زدن، تنفس، حرف زدن، راه رفتن و ...، را امکان پذیر می کنند.

  13- چند نوع ماهیچه داریم؟ سه نوع ماهیچه های اسکلتی، ماهیچه های قلب و ماهیچه های معده ( دستگاه گوارش ).

  14- ماهیچه های اسکلتی کدام ماهیچه ها هستند؟ ماهیچه هایی که به استخوانها وصل هستند و آنها را به حرکت درمی آورند. این ماهیچه ها ارادی هستند و با اراده ی ما حرکت می کنند مانند ماهیچه ای پا و دست.

  15- ماهیچه های قلب چه می کنند؟ خون را در رگها به حرکت درمی آورند.

  16- ماهیچه های معده ( دستگاه گوارش ) چه می کنند؟ به گوارش ( هضم ) غذا کمک می کنند.

  17- اگر انگشتان، زاتو و سر خود را لمس کنید، چه حس می کند؟ حس می کنیم زیر پوست سفت است که همان استخوانهای ما هستند.

  18- بخشهای مختلف بدن مانند سرو گردن، دست، پا و...، از تعدادی استخوان تشکیل شده اند.

  19- آیا استخوانها شکل و اندازهی یکسان دارند؟ خیر از تظر شکل و اندازه با هم تفاوت دارند.

  20- کار استخوانها چیست؟ اسکلت بدن را تشکیل داده و بخشهای مهم بدن مانند مغز، نخاع، قلب و ششها را محافظت می کنند.

  21- مغز به وسیله ی چه بخشی محافظت می شود؟ جمجمه

  22- نخاع به وسیله ی چه بخشی محافظت می شود؟ستون مهره ها

  23- قلب و ششها به وسیله ی چه بخشی محافظت می شود؟ دنده ها ( قفسه ی سینه )

  24- مجموع استخوانها چه چیزی را تشکیل می دهد؟ اسکلت درونی بدن.

  25- کار اسکلت استخوانی چیست؟ شکل بدن را به وجود می آورد.

  26- اگر تمام دست یا پا از یک استخوان تشکیل می شد چه می شد؟ ما نمی توانستیم به خوبی آنها را حرکت دهیم.

  27- مفصل چیست؟ جایی که دو استخوان به هم متصل می شوند مفصل گفته می شود.

  28- کار مفصل چیست؟ خم و راست شدن ( حرکت ) استخوانها را ممکن می سازد.

  29- چند مفصل را نام ببرید؟ آرنج، بازو، زانو، ران، انگشتان.

  30- اگر مفصل ها نبودند چه می شد؟ استخوانها نمی توانستد خم وراست شوند.

  31- ماهیچه ها چگونه به استخوانها وصل شده اند؟ به وسیله ی رشته های محکمی به نام زردپی.

  32- بخش نرم دو سراستخوان چه نام دارد؟ غضروف.

  33- درمفصل بین دو استخوان چه وجود دارد؟ غضروف.

  34- غضروف چه می کند؟ نمی گذارد استخوانها به هم برخورد کرده و درد ایجاد کنند.

  35- غضروف بین مهره های ستون مهره ها چه نام دارد؟ دیسک.

  36- در مفصل استخوانها چگونه به هم متصل شه اند؟ به وسیله ی رشته های محکمی به نام تاندون.

  37- اگر پشت گردن و کمر خود را لمس کنید چه حس می کنید؟ برجستگی هایی که همان ستون مهره ها هستند.

  38- نخاع کجا قرار دارد؟ مهره ها سوراخی دارند که وقتی روی هم قرار می گیرند مانند لوله ای می شود. نخاع درون این لوله قرار دارد.

  39- اگر نخاع آسیب ببیند چه می شود؟ بدن فلج شده یا حرکت آن کند می گردد.

  40- کار نخاع چیست؟ پیامهای مغز را به همه ی بدن می رساند.

  41- استخوان براثر ضربه ممکن است چه آسیبی ببیند؟ ممکن است بشکند یا ترک بردارد.

  42- برای این که استخوان آسیب دیده درست جوش بخورد و ترمیم شود چه باید کرد؟ باید به پزشک مراجعه کرده و پس از عکسبرداری، آن را گچ گرفته یا آتل بندی کنند. پس آز آن باید مدتی از حرکت دادن آن خودداری کرد تا کاملا بهبود پیدا کند.

  43- استخوان از چه ساخته شده است؟ استخوان زنده است و از مواد محکمی ساخته شده است.

  44- چه کنیم تا استخوانهایمان خوب رشد کرده و محکم شوند؟ لبنیات ( شیر و فرآورده های آن ) بخوریم و به میزان کافی در مقابل نور خورشید قرار بگیریم.

  45- برای اینکه ستون مهره هایتان آسیب نبیند چه باید بکنید؟ پشت میز صاف بنشینیم . کیف را روی دو شانه ی خود قرار دهیم. هنگام راه رفتن کمر خود را خم نکنیم. از برداشتن بار سنگین خودداری کنیم. هنگامی که در اتومبیل نشسته ایم کمربند ایمنی را ببندیم تا براثر تصادف آسیب کمتری ببینیم.

  46- مغز چه می کند؟ مغز مانند یک فرمانده تمام فعالیتهای بدن را کنترل می کند حتی زمانی که خواب هستیم، مغز به کار خود ادامه می دهد.

  47- کار نخاع چیست؟ نخاع نیز در کنترل فعالیتهای بدن به مغز کمک می کند.

  48- چند تا از کارهای مغز را نام ببرید؟ یادگیری درس، یادآوری مطالب، حل مسئله، تنظیم ضربان قلب در حالتهای مختلف، تنظیم تعداد دم و بازدم ( تنفس ).

  49- عصب چیست؟ رشته های نازکی هستند که در سراسر بدن پراکنده اند و با مغز و نخاع ارتباط دارند.

  50- کار عصب ها چیست؟ فرمانهای مغز و نخاع را به تمام بدن می رسانند یا از قسمتهای مختلف بدن پیامهایی را به مغز می رسانند.

  51- سلولهای عصبی از نظر شکل جه فرقی با دیگر سلولهای بدن دارند؟ سلولهای عصبی برخلاف دیگر سلولها، دراز و باریک هستند تا فرمانهای مغز و نخاع را بهتر به همه ی اندامهای بدن برسانند.

  52- یک مثال برای یکی از کارهای مغز بزنید؟ فرض کنید در خیابان راه می روید، اتومبیلی را را می بینید یا صدای بوق آن را می شنوید. مغز به ماهیچه های پاهایتان فرمان می دهد که با سرعت بیشتری حرکت کرده و شما را از خیابان عبوردهند.

  +++++++++   

  سوالاتی برای یادگیری بیشتر :

  1- کار استخوانها چیست؟

  الف- به بدن شکل می دهند

  ب- تکیه گاهی برای اندامهای نرم بدن و ماخیچه ها هستند.

  پ- انقباض ماهیچه ها را تقویت کرده سب حرکت بدن می شوند.

  ت- اندامهای حیاتی مانند مغز، قلب، ششها و نخاع را محافظت می کنند.

  ج- محل ذخیره ی کلسیم و تولید سلولهای خونی هستند.

  2- استخوان ساق دست با استخوان بازو چه فرقی دارد؟ استخوان ساق دست از دو استخوان ولی استخوان بازو از یک استخوان تشکیل شده است.

  3- استخوان ساق پا با استخوان ران چه فرقی دارد؟ استخوان ساق پا از دو استخوان ولی استخوان ران از یک استخوان تشکیل شده است.

  4- دوتکه بودن استخوان ساق دست و پا چه فایده ای دارد؟ سبب می شود که ساق دست و پا بتوانند به دور خود چرخش کمی داشته باشند.

  5- سلولها چگونه زیاد می شوند؟ سلولها با تقسیم شدن زیاد می شوند.

  6- کدام سلولهای بدن تقسیم نمی شوند؟ سلولهای عصبی.

  7- چرا اگر نخاع آسیب دید بهبود پیدا نمی کند؟ چون سلولهای نخاع و سلول سایر بخشهای دستگاه عصب، تفسیم نمی شوند.

  8- سلولهای عصبی چه نام دارند؟ نرون.

  9- با یک مثال وضعیت مغزدر بدن را شرح دهید؟ مغز مانند مرکزتلفن یک شهر است و بخشهای مختلف بدن مانند تلفن هایی هستند که توسط سیم ( رشته های عصب ) با مرکز تلفن ( مغز ) ارتباط دارند. از طریق سیم ها مرکز می تواند با تلفن های مختلف تماس گرفته یا تلفتهای مختلف با مرکز در ارتباط باشند.

  نکات مهم :   

  1- حرکت هر استخوان نتیجه ی حرکت دو ماهیچه ی متقابل است یعنی هرگاه استخوانی حرکت می کند، حتما دو ماهیچه که مقابل هم قرار دارند آنرا به حرکت درمی آورند.

  2- خوردن شیرو گوشت به رشد ماهیچه ها کمک می کنند.

  3- ورزش ماهیچه ها را نیرومند می کند.

  4- پزشکان توصیه می کنند که برای استحکام استخوانهایمان، روزی یک لیوان شیر بنوشیم.

  توجه : تنها به این سوالات اکتفا نکنید و حتما کتاب درسی خود را نیز به دقت بخوانید.

  منبع مطلب : kelase5-5.blogsky.com

  مدیر محترم سایت kelase5-5.blogsky.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  استخوان ها ، مفصل ها و ماهیچه ها در انسان

  استخوان ها، مفصل ها و ماهیچه ها در انسان

  استخوانبندی انسان

  Human Skeleton

  استخوانبندی انسان چگونه است؟

  بطوری که دانسته شده، انسان شبیه به یک کارافزار / ماشین است. همانطور که یک لکوموتیو دارای یک تکیه گاه است، بدن انسان هم دارای تکیه گاهی است که همان استخوانبندی او

  می باشد.

  بیش از دویست استخوان کوچک و بزرگ به هم وصل و جفت می شوند و استخوانبندی انسان را درست می کنند.

  بعضی از استخوان ها چنان به هم وصل و جفت شده اند که نمی توانند حرکت کنند، مانند استخوان های کاسه سر / جمجمه که حرکت نمی کنند.

  اما برخی دیگر هم مانند استخوان های انگشت ها، طوری به هم وصل و جفت شده اند که

  می توانند حرکت کنند، مانند استخوان های دست و پا

  چطور استخوان ها به هم وصل و جفت می شوند؟

  استخوان ها به وسیله رباط ها به یکدیگر وصل و جفت می شوند.

  رباط چیست؟

  رباط نوار سفت و محکمی است که استخوان ها را به هم وصل می کند و از در رفتن آنها جلوگیری می کند.

  کار استخوانبندی در بدن انسان چیست؟

  استخوانبندی بدن انسان کارهای زیر را انجام می دهد:

  1 – استخوانبندی، به بدن انسان شکل می دهد.

  2 – استخوانبندی، بدن انسان را نگه داری می کند.

  3 – استخوانبندی به گونه ای ساخته شده که بدن انسان را برای حرکت آماده می سازد.

  مفصل

  (بند)

  Joint

  مفصل چیست؟

  استخوانبندی انسان یکپارچه نیست، بلکه استخوان ها در جاهایی به هم وصل و جفت شده اند که آنها را بند / مفصل نامیده اند.

  مفصل ها باعث می شوند که استخوان ها بتوانند حرکت کنند و از این رو، اگر بدن انسان از این گونه مفصل ها نمی داشت، انسان نمی توانست حرکت هایی مانن نشستن، راه رفتن و یا بلند کردن چیزی را انجام دهد.

  گونه های مفصل بدن انسان چیست؟

  مفصل های بدن انسان به گونه های زیر می باشند:

  1 – مفصل تاشونده / بند لولایی

  2 – مفصل گلوله ای – کاسه ای

  3 – مفصل لغزنده

  مفصل تاشونده چگونه است؟

  مفصل تاشونده مانند لولای در تا می شود و به استخوان های جفت شده به هم امکان می دهد که تا شوند و انسان بتواند بنشیند، راه برود و یا چیزی را بلند کند. مانند مفصل های زانو، آرنج

  مفصل گلوله ای – کاسه ای چگونه است؟

  مفصل گلوله ای – کاسه ای بدین گونه است که سر یک استخوان به شکل گلوله می باشد که در حفره کاسه مانند استخوان دیگر که به آن وصل و جفت شده، می چرخد و این امکان را به استخوان ها می دهد که در جهت های مختلف بچرخند. مانند مفصل های کتف و دست، لگن و ران

  مفصل لغزنده چگونه است؟

  مفصل لغزنده بدین گونه است که از استخوان های ریزی تشکیل شده اند و این امکان را به استخوان ها می دهد که به اطراف خود بچرخند. مانند مفصل مچ دست

  غضروف

  Cartilage

  غضروف چیست؟

  غضروف از استخوان نرم تر است و خم و راست می شود. مانند اینکه لاله گوش از غضروف ساخته شده است.

  کار غضروف در استخوانبندی انسان چیست؟

  غضروف ها دو کار مهم انجام می دهند:

  1 – امکان حرکت استخوان ها را از محل مفصل می دهند تا انسان بتواند بدن خود را به حرکت درآورد.

  2 - از ساییدگی استخوان ها در مفصل ها جلوگیری می کند

  استخوانبندی سر انسان

  (جمجمه انسان)

  Human Skull

  چند استخوان در استخوانبندی سر انسان وجود دارد؟

  استخوانبندی سر انسان از بیست و دو استخوان تشکیل شده است. این استخوان ها چنان به هم جفت شده اند که انگار یک پارچه هستند.

  استخوانبندی کاسه سر چگونه است؟

  هشت عدد از استخوان های سر انسان، کاسه سر / جمجمه را می سازند.

  گونه ای از این استخوان ها خمیده هستند که خوب به جفت و پیوسته اند. بطوری که اگر اتفاقاً چیزی نوک تیز به سر بخورد، آسان نمی تواند به استخوان فرو برود و به مغز آسیب برساند. از این رو،  جمجمه پوشش استخوانی محکمی است که مغز را می پوشاند و آن را از آسیب حفظ می کند.

  استخوانبندی ستون مهره های انسان

  (ستون فقرات انسان)

  Vertebral Column

  ستون مهره های انسان چیست؟

  ستون مهره ها / ستون در پشت انسان مانند میله میانی چتر، بدن انسان را راست نگه می دارد و نیز نخاع / مغز حرام را نگهداری می کند.

  استخوانبندی ستون مهره ها در انسان چگونه است؟

  ستون مهره ها از استخوان هایی کوچک، کوتاه و ستبر به نام مهره که به دنبال هم ردیف شده اند، تشکیل شده است.

  چون مهره ها کوتاه است، انسان آسان می تواند آن را مانند رشته تسبیح به هر طرف که بخواهد بگرداند. مانند اینکه کمی خم شود یا آنقدر خم شود که به زمین برسد و یا به پس و پیش، راست و چپ حرکت کند.

  بین هر دو مهره غضروف وجود دارد.

  غضروف بین مهره ها، سبب می شود  که انسان بتواند بدن خود را خم و راست کند. غضروف ها همچنین از ساییده شدن مهره ها روی یکدیگر جلوگیری می کند.

  هر مهره سوراخی دارد.

  مهره ها روی هم قرار گرفته اند و مانند تسبیح رشته ای از وسط آنها می گذرد، این رشته نخاع / مغز حرام / مغز تیره است که از سوراخ ها عبور می کند و مهره های ستبر آن را محافظت می کند.

  استخوانبندی شانه های انسان

  Shoulder Bones

  استخوانبندی شانه های انسان چگونه است؟

  استخوانبندی هر یک از شانه های انسان از استخوان های کتف، ترقوه و بازو درست شده است.

  استخوان ترقوه / چنبر گردن درست زیر گردن قرار دارد.

  استخوان های بزرگ و پهن پشت بین شانه ها کتف نام دارد. این استخوان ها می باشند که اگر بدن انسان درست و راست نگه داشته نشود، به شکل قوز در می آید.

  استخوان های دراز بازو ها هم به شانه ها وصل است.

  استخوانبندی قفسه سینه انسان

  Human Ribcage

  دنده چیست؟

  در دو طرف سینه انسان یک رشته استخوان های خمیده ای از بالا به پایین وجود دارد که دنده نامیده می شوند.

  دنده ها استخوان هایی مسطح و به پهنای 12 میلی متر می باشند.

  قفسه سینه چیست؟

  دنده ها از پشت به ستون مهره ها و از جلو به جناغ، و نیز استخوان های چنبر گردن هم به جناغ وصل می باشند و همه با هم مانند قفسی محکم، قلب و شش های انسان را حفظ می کنند و از این رو، قفسه سینه نامیده می شوند.

  قفسه سینه از گردن شروع می شود و به کمر می رسد.

  قفسه سینه به عمل تنفس هم یاری می دهد.

  استخوانبندی نشیمنگاه انسان

  (لگن خاصره)

  Pelvis

  استخوانبندی نشیمنگاه انسان چگونه است؟

  استخوانبندی نشیمنگاه انسان از استخوان های خمیده ای درست شده اند که چون شبیه لگن

  می باشند، آنها را لگن خاصره نامیده اند.

  این استخوان ها از پایین به استخوان های ران پا وصل است.

  در هنگام راه رفتن که پا به حرکت در می آید، همین استخوان های نشیمنگاه / لگن خاصره تنه انسان را نگه می دارد.

  استخوانبندی دست های انسان

  Human Arm Bones

  استخوانبندی دست های چگونه است؟

  دست ها هر کدام از چند استخوان تشکیل شده اند مانند استخوان های انگشت ها، ساعد و بازو.

  استخوان های ساعد و بازو دراز هستند و در برداشتن چیزها و حرکات سنگین به انسان کمک می دهند.

  استخوان های مچ و کف دست کوچک هستند و در حرکت های ساده مانند بستن بند کفش، نوشتن و پیانو زدن به انسان یاری می دهند.

  مفصل های دست چگونه هستند؟

  مفصل های کتف و بازو از نوع گلوله ای – کاسه ای و

  مفصل های آرنج – جای جفت شدن استخوان های بازو و ساعد از نوع تاشونده و

  مفصل های مچ – جای وصل شدن استخوان های ساعد و کف دست- از نوع لغزنده است.

  استخوانبندی پاهای انسان

  Human Leg Bones

  استخوانبندی پاهای انسان چگونه است؟

  پاها هر کدام از چند استخوان تشکیل شده اند مانند استخوان های انگشت ها، ساق و ران.

  استخوان های ساق و ران پا دراز هستند و در راه رفتن به انسان کمک می کنند.

  استخوان های مچ و قوزک پا کوچک هستند.

  مفصل های پا چگونه هستند؟

  مفصل های لگن و ران از نوع گلوله ای – کاسه ای است و از این رو می تواند پاها را به جلو و عقب ونیز به اطراف حرکت دهد.

  مفصل های زانو – جای وصل شدن استخوان های ران و ساق از نوع تاشونده است. به همین دلیل انسان می تواند ساق پا را از زانو به عقب ببرد.

  ماهیچه های انسان

   Human Muscles

  چرا بدن انسان دارای ماهیچه است؟

  استخوان ها در حرکت کردن به انسان کمک می کنند، اما خود به خود حرکت نمی کنند. در بدن انسان، آن چیزی که استخوان ها را به حرکت وامی دارد، ماهیچه نام دارد.

  اگر انسان ماهیچه نمی داشت، بهتر از عروسکی که عضوهای آن با لولاهایی به هم وصل شده باشد، نمی توانست حرکت کند.

  پس: از سر تا پا هر حرکتی که انسان می کند، به کمک ماهیچه ها است.

  چطور ماهیچه ها، بدن انسان را به حرکت در می آورند؟

  ماهیچه ها به استخوان ها وصل شده اند و آنها را به حرکت در می آورند. با حرکت استخوان های مختلف بدن به وسیله ماهیچه ها، آن قسمت ها از بدن انسان به حرکت در می آیند.

  در بدن انسان نزدیک به پانصد ماهیچه به استخوان ها وصل شده اند. از این رو، در همه جای بدن ماهیچه وجود دارد.

  همانطور که گوشت ران گوسفند از ماهیچه هایی درست شده اند که پای گوسفند را به حرکت در می آورند، ماهیچه های بدن انسان هم، گوشت بدن او را درست می کنند.

  برای به حرکت در آوردن استخوان ها به وسیله ماهیچه ها باید:

  1 - ماهیچه ها را منقبض کرد تا آنها جمع و ستبر شوند. در این حالت، ماهیچه ها، کوتاه، سفت و محکم می شوند.

  2 – ماهیچه ها را منبسط کرد تا آنها کشیده و باریک شوند. در این حالت، ماهیچه ها، دراز و شُل می شوند.

  چگونه ماهیچه ها نیروی لازم برای حرکت دادن استخوان ها را دارند؟

  بطوری که دانسته شده، برای حرکت دادن هر چیزی نیرو لازم است و برای داشتن نیروی لازم، نیاز به کارمایه / انرژی است.

  ماهیچه ها نیز برای داشتن نیروی لازم برای حرکت دادن استخوان ها، نیاز به انرژی دارند که بدن از راه خوردن و آشامیدن آن را به دست می آورد.

  چگونه حرکت کردن انسان آسانتر می شود؟

  ماهیچه ها هر چه بیشتر کار کنند، ورزیده تر و نیرومندتر می شوند و توانایی بیشتری در حرکت کردن پیدا می کنند.

  چگونه ماهیچه ها به کار گرفته می شوند؟

  فعالیت های روزانه انسان که همراه با حرکت باشد، ماهیچه ها را به کار گرفته و آنها را نیرومند می کند.

  علاوه بر فعالیت های روزانه، ورزش های گوناگون هم موجب نیرومند شدن ماهیچه ها

  می شوند.

  زردپی

  Tendon

  زردپی چیست؟

  زردپی چیزی است که مانند طناب سخت و محکم است و ماهیچه ها را به استخوان ها وصل

  می کند.

  ماهیچه های صورت انسان

  Human Facial Muscles

  کدام ماهیچه فک را پایین می برد؟

  ماهیچه هایی که به استخوان فک پایین وصل شده است، فک را پایین می برد.

  ماهیچه های گردن انسان

  Human Neck Muscles

  ماهیچه های گردن انسان چگونه هستند؟

  ماهیچه های گردن انسان به وسیله زردپی هایی به استخوان های گردن وصل شده اند تا آنها را به حرکت درآورند.

  برگرفته از:

  1 – کتاب: علوم تجربی – چهارم دبستان

  2 – کتاب: شبیه ماشین هستید

  نوشته: برتا موریس پارکر

  برگردان: ع. م. عامری

  منبع مطلب : olomdarnegaheno.blogfa.com

  مدیر محترم سایت olomdarnegaheno.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  خانن 2 ماه قبل
  0

  حرکت استخوان های متوسط غضروف امکان پذیر است چون که ما میتوانیم با راحتی انگشتانمان را تکان دهیم چکار غضروفم اینه که :حرکت انگشتارا آسان تر میکند،ازساییدگی جلو گیری میکند،از آن ها حفاظت میکند

  دل 8 ماه قبل
  0

  هه

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  ساختاری در بدن که موجب حرکت راحت استخوانها میشود

  فاطمه نظری 1 سال قبل
  1

  سلام دوست عزیز جوابش غضروف است

  فاطمه نظری 1 سال قبل
  1

  سلام دوست عزیز جوابش غضروف است

  لید باگ واقعی 2 سال قبل
  1

  ببنید دوستان خیلی بد توضیح داد یچی دیگه ندشته بود

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  به تو چه 2 سال قبل

  غضروف از استخوان نرم تر است و خم و راست می شود. مانند اینکه لاله گوش از غضروف ساخته شده است.

  -1
  جیم لیک جونیور 2 سال قبل

  حق با شماست

  برای ارسال نظر کلیک کنید