توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  دایره چند خط تقارن دارد کلاس سوم

  1 بازدید

  دایره چند خط تقارن دارد کلاس سوم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  ریاضی سوم ابتدایی مفهوم خط تقارن

  ریاضی سوم ابتدایی مفهوم خط تقارن

  اهداف جزئی ریاضی سوم ابتدایی مفهوم خط تقارن

  از دانش آموزان انتظار می رود:
  الف- به مفهوم خط تقارن پی ببرند.
  ب- شکل های متقارن را از بین شکلهای غیرمتقارن تشخیص دهند.

  رفتار ورودی ریاضی سوم ابتدایی مفهوم خط تقارن

  الف- توانایی در تشخیص جهت ها (بالا، پایین- چپ، راست)
  ب- توانایی انجام مهارتهای حرکتی ظریف (تا کردن کاغذ)
  ج-توانایی رنگ کردن شکل ها
  د- شناخت اشکال هندسی (مربع، مثلث و دایره)
  ه- شناخت مفهوم نصف یا نیمه ی شکل

  گام اول و دوم آموزش مفهوم خط تقارن ریاضی سوم ابتدایی :جهت دهی وارائه توضیحات

  پس از تعیین اهداف آموزش که نشانگر وظایف دانش آموزان نیز می باشد.

  ابتدا آموزگار یک کاغذ به شکل مستطیل تهیه نموده و از وسط طول آن را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.

  و به این صورت با کشیدن یک خط، شکل مستطیل را به دو نیمه تبدیل می کند.

  و آن خطرا پررنگ می کند و آن را در مقابل دانش آموزان قرار می دهد.

  سپس می گوید: می خواهم این شکل را از روی خط رسم شده تا بزنم.

  توجه دانش آموزان را به مساوی بودن هردو نیمه ی شکل جلب می کند.

  گام سوم آموزش مفهوم خط تقارن ریاضی سوم ابتدایی:تمرین منظم

  در مرحله ی بعدی آموزگار به هر دانش آموز یک کاغذ به شکل مربع می دهد و از آن ها می خواهد

  که دو لبه ی مربع را طوری روی هم قرار دهند و تا کنند که شکل به دو قسمت مساوی تقسیم شود.

  پس از این که دانش آموزان با تاکردن، شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم کردند، به آن ها می گوید:

  خط تای وسط مربع را پررنگ کنند.

  آموزگار در تمامی این مرحله به دانش آموزان بازخورد می دهد

  و اگر دانش آموزی نتوانست شکل را از وسط تا بزند، او را هدایت می کند و بازخورد اصلاحی ارائه می نماید

  و پاسخ های صحیح را با تشویق تقویت می کند.

  پس از این که تمامی دانش آموزان شکل هایخود را از روی خط وسط تا زدند

  توجه آن ها را به خط تا جلب نموده و می گوید: “خط تای” وسط مربع را پررنگ کنید.

  بعد از اطمینان از پررنگ کردن خط تا توسط دانش آموزان، توجه آن ها را به خط تا جلب نموده

  و می گوید: به خطی که رسم کردید، “خط تقارن می گویند”.

  این جمله را چند بارتکرار می کند و نام آن را از دانش آموزان می پرسد تا آن ها نیز به “خط تقارن” اشاره نمایند.

  در اینقسمت باردیگر آموزگار با قراردادن دو نیمه ی شکل از روی خط تقارن به مساوی بودن هر دو نیمه ی شکل اشاره می کند

  و با اشاره به خط تقارن می گوید:

  “خط تقارن”، خطی است که شکل را به دو نیمه ی مثل هم قسمت می کند.

  گام چهارم آموزش مفهوم خط تقارن ریاضی سوم ابتدایی:تمرین رهنمود یافته

  در این مرحله آموزگار از دانش آموزان می خواهد که شکل مربع را از قسمتی دیگر (به جز خط تقارن) تا بزنند.

  و از آن ها می پرسد: آیا این دو قسمت شکل  باهم مساوی هستند؟

  آیا این خط (اشاره به خط رسم شده) خط تقارن است؟

  آیا این خط شکل را به دو نیمه ی مثل هم قسمت کرده است؟

  در تمامی این مراحل آموزگار توجه دانش آموزان را به این نکته جلب می کند

  که خط رسم شده چون شکل را به دو نیمه ی مثل هم قسمت نکرده خط تقارن نیست

  و فقط وقتی خط تقارناست که دقیقاً شکل را به دو نیمه ی مثل هم قسمت کند.

  در این جا آموزگار با پرسش و پاسخ و ارائه بازخوردهای مناسب،

  دانش آموزان را در تشخیص خط تقارن از خط غیرمتقارن در یک شکل راهنمایی کرده

  و با اندازه کردن دو نیمه ی یک شکل  تفاوت شکل های متقارن از غیرمتقارن را به دانش آموزان آموزش می دهد.

  گام پنجم آموزش مفهوم خط تقارن ریاضی سوم ابتدایی:تمرین مستقل

  پس از آموزش تقارن و خط تقارن ، ابتدا آموزگار با ارائه شکل های مختلف از دانش آموزان می خواهد که خط تقارن را در این شکل ها پررنگ کنند.

  و سپس با ارائه چند شکل از آن ها می خواهد که شکل هایی راکه خط تقارن دارند را علامت بزنند.

  و در آخرین قسمت از این مرحله آموزگار با ارائه نیمه های درهم ریخته ی اشکال متفاوت ازدانش آموزان می خواهد

  که دو نیمه ی هر شکل را به وسیله خط به هم وصل کنند.

  این تمرین ها ابتدا با راهنمایی آموزگار انجام می شود

  سپس تا مرحله ای که دانش آموز بدون کمک آموزگار قادر به حل آن شود، ادامه پیدا می کند

  و سپس تمرین های مشابه ی روی تابلو ارائه می شود و در نهایت تمرین های کتاب ارائه می شود.

  فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری  مفهوم خط تقارن ریاضی سوم ابتدایی

  1 با استفاده از ماژیک، خط های متفاوتی را بر روی اشکال هندسی (مربع، دایره) که از ورقه های شفاف (تلق) ساخته شده اند،

  رسم نمایید و از دانش آموزان بخواهید که خط تقارن را تشخیص دهند.

  2 تعدادی اشکال متقارن تهیه نموده و آ نها را روی خط وسط (خط تقارن) جدا کرده و اشکال رابه صورت درهم در مقابل دانش آموزان بگذارید

  و از آن ها بخواهید که با درکنارهم قرار دادن نیمه های شکل، شکل ها را کامل کنند.

  3 با ارائه تعدادی شکل های متقارن (قرینه) و نامتقارن، از دانش آموزان بخواهید که پس ازتشخیص شکل های متقارن، آ نها را رنگ بزنند.

  4 با ارائه تمرین های مشابه زیر، از دانش آموز بخواهید نیمه های متقارن اشکال را به هم وصل کنند.

  ارزشیابی ریاضی سوم ابتدایی مفهوم خط تقارن

  از دانش آموزان بخواهید:

  1 با تا کردن شکل های متقارن از وسط، خط تای تقارن را به وجود آورند.
  2 خط تقارن شکل های متقارن را بکشند و رنگ کنند.
  3 شکل های متقارن را از شکلهای غیرمتقارن تشخیص دهند.
  4 مساوی بودن دو نیمه ی یک شکل که توسط خط تقارن به دو نیمه قسمت شده اند را تشخیص دهند.
  5 دو نیمه ی یک شکل متقارن را از بین اشکال مختلف تشخیص دهند.

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعداد قطرها و تعداد خط تقارن اشکال هندسی در یک جدول

  خطوط تقارن

  خطوط تقارن:

  1.مربع دارای 4 خط تقارن است.             2.مستطیل دارای 2 خط تقارن است.   

  3.لوزی 2 خط تقارن دارد.                     4.متوازی الاضلاع خط تقارن ندارد.      

  5.مثلث متساوی الاضلاع 3 خط تقارن و مثلث متساوی الساقین1خط تقارن دارد مثلث قائم الزاویه خط تقارن ندارد.

  6.دایره بی نهایت خط تقارن دارد./نیم دایره 1 خط تقارن دارد.

  7.ذوزنقه متساوی الساقین1 خط تقارن دارد/ ذوزنقه قائم الزاویه خط تقارن ندارد.

  8.چند ضلعی های منتظم به تعداد ضلع ها خط تقارن دارند.

  تعداد خطوط تقارن نوشته شده در صورتی برقرار است که شکل مورد نظر تنها باشد در صورت ترکیب با شکل دیگر این اعداد متفاوت است.

  منبع مطلب : www.saeidehkouhgard.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.saeidehkouhgard.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : 2خط تقارن دارد

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 29 روز قبل
  0

  بی نهایت

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  عالیه

  ناشناس 3 ماه قبل
  2

  بد بد بد

  ناشناس 4 ماه قبل
  3

  عالی

  محمد عزیزی جان 4 ماه قبل
  3

  دایره بی نهایت خط تقارن دارد

  رز 7 ماه قبل
  1

  دایره بی نهایت خط تقارن دارد،وقتی مفهوم تقارن رو یاد بگیریم جواب خیلی ساده میشه

  ناشناس 9 ماه قبل
  1

  اارخا

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  دوخط راست بروی دایره کشیده شده خط تقارن چند میشود

  محسن 1 سال قبل
  -1

  والا الان امتحان دارم سریع بگو

  ناشناس 2 سال قبل
  7

  2خط تقارن دارد

  2
  محسن 1 سال قبل

  دوست عزیز دایره بی نهایت خط تقارن دارد دیگ توهم خنگ شدی

  برای ارسال نظر کلیک کنید