توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  دریافت شبکه های استانی با گیرنده دیجیتال

  1 بازدید

  دریافت شبکه های استانی با گیرنده دیجیتال را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  فرکانسهای شبکه ها در شهرهای مختلف در گیرنده دیجیتال

  618

  650

   666

  698

    634

  746

  منبع مطلب : sedayiran.com

  مدیر محترم سایت sedayiran.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ﺭﻭﺵ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺩﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ

  ﺭﻭﺵ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺩﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ

  image

  با توجه به راه اندازی شبکه های دیجیتال تلویزیون در شهرستان رابر ، اطلاعات لازم جهت استفاده درست از این فناوری را با بیانی ساده در سایت رابر در اختیار همشهریان قرار میدهیم.
  اولین نکته ضروری این است که بدانیم لزوما همه نیاز به خرید دستگاه گیرنده دیجیتال ندارند.
  به طور کلی تلویزیون های خانگی از نظر نوع گیرنده ها به دو نوع دسته بندی می شوند. تلویزیون آنالوگ و تلویزیون دیجیتال.
  ● تلویزیون های قدیم که از فناوری لامپ تصویر برای نمایش تصاویر استفاده میکنند عموما تلویزیون آنالوگ هستند. اگر از این تلویزیون ها در خانه دارید نیاز به خرید دستگاه گیرنده دیجیتال می باشید.
  ● تلویزیون های دیجیتال که در ساختمات داخلی خود از فناوری دییجیتال برخوردارند . همه ی LED و LCD های ساخت ۲۰۱۱ به بعد از فناوری دیجیتال استفاده می کنند . البته در برخی از ال سی دی های ساخت قبل از ۲۰۱۱ نیز گیرنده های دیجیتال تعبیه شده است . در صورتی که شما در خانه از این LCD ﻭ LED ها دارید نیاز به خرید گیرنده مجزا ندارید.

  نکته دیگر اینکه برای دریافت شبکه دیجیتال نیاز به آنتن خاصی ندارید و همان آنتنی که تا به حال استفاده می کردید کفایت می کند . البته باید نوع کابل و اتصالات را چک کنید و از عدم وجود زنگ یا خوردگی در آنها اطمینان حاصل کنید تا در دریافت تصاویر اشکالی به وجود نیاید .

  ﺭﻭﺵ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺷﺒﮑﻪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ
  – ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﮐﻤﻪ MENU ) ﺭﻭﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺳﺖ ﺗﺎﭖ ﺑﺎﮐﺲ ( ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻮﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ .
  -۲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .
  -۳ ﺩﮐﻤﻪ OK ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﺍ ﺯﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ .
  -۴ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ، ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺍﺳﺖ.

  ﺁﯾﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟
  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻢ ﺁﻧﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩ، ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﺮﻏﻮﺏ ( ﺳﯿﻢ ﮐﻮﺍﮐﺴﯿﺎﻝ ﻣﺲ ﮐﺮﻣﺎﻥ ) ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺯﯾﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

  -۱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﮐﻤﻪ MENU ) ﺭﻭﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺳﺖ ﺗﺎﭖ ﺑﺎﮐﺲ ( ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻮﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ .
  -۲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺩﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .
  -۳ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .
  -۴ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ) ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ( ﻭ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻥ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺁﻧﺘﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ، ﺟﻬﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺁﻧﺘﻦ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
  ﺁﻧﺘﻦ ﺭﺍ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺖ ﺗﺎﭖ ﺑﺎﮐﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
  ﺟﻬﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺛﺎﺑﺖ (ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎﻥ) ﺩﺭ ستاپ ﺑﺎﮐﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
  ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ %۵۱ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ .
  -۵ ﺣﺎﻝ ﺩﮐﻤﻪ OK ﺭﻭﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .
  -۶ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ

  ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ در گیرنده دیجیتال

  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ:
  ﻣﺒﺪﻝ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺁﻧﺘﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮﺭ ﺁﻧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺪﻝ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪﻝ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﮐﻠﯿﺪ ‘Input’ ﺭﻭﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺯ
  ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﺎﻟﺖ A/V ﯾﺎ HDMI ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪﻝ ( ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ:
  ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﻣﺒﺪﻝ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﯾﺪ ( ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﮐﻤﻪ ‘MENU’ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ ) .
  image

  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ :
  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺳﺖ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻻﺯﻡ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺩﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻣﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ ﺷﺪﺕ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻭﺭﻭﺩﯼ ( ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩﯼ ) ﺍﺯ ۶۰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺭﺍ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
  image

  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ:
  ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ . ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻱ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪﻝ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺟﺪﯾﺪ، ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
  image

  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ :
  ﺍﮔﺮ ﻣﺒﺪﻝ ﺷﻤﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﮐﻤﻪ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎ ﺭﻭﯼ ﻣﺒﺪﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﯿﺪ .
  image

  ﻧﮑﺘﻪ ﺍﻭﻝ
  ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺩﺳﺘﯽ، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ
  ﻧﮑﺘﻪ ﺩﻭﻡ
  ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ” ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻣﺠﺪﺩ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ” ﺭﺟﻮﻉ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
  ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻮﻡ
  ﺍﺯﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻣﺒﺪﻝ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

  ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ
  ﺳﻮﺍﻝ : ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭ ﮔﺎﻩ USB
  ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻫﺎﯼ LCD ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮﺩ ؟
  ﺟﻮﺍﺏ : ﺧﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﺯ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﺘﻬﺎﯼ ﻣﺤﺪﻭﺩﯼ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ
  ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﯾﯽ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺭﺍ
  ﻧﺪﺍﺭﺩ .
  ﺳﻮﺍﻝ : ﺁﯾﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺑﻪ ﺁﻧﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ؟
  ﺟﻮﺍﺏ : ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺁﻧﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ
  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ .
  ﺳﻮﺍﻝ : ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﯾﮏ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ
  ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻠﺖ ﺟﯿﺴﺖ ؟
  ﺟﻮﺍﺏ : ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ . ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺍﺷﮑﺎﻝ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ
  ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ، ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮔﺮﺩﺩ . ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮ
  ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁﻧﺘﻦ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﺩﺍﺭ ، ﻧﻮﯾﺰ
  ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺁﻥ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
  ﮐﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺏ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﺪ
  ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
  ﺳﻮﺍﻝ : ﺁﯾﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﭼﻨﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺍﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ ؟
  ﺟﻮﺍﺏ : ﺑﻠﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﻨﺪ .
  ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺟﯿﻬﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﻧﺪ .
  ﺳﻮﺍﻝ : ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺁﻧﺎﻟﻮﮒ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ
  ﺑﻮﺩ ؟
  ﺟﻮﺍﺏ : ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۵ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺁﻧﺎﻟﻮﮒ ﺩﺭ
  ﺟﻬﺎﻥ ، ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﺎﻟﻮﮒ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ
  ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ . ﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎﺭﺗﯽ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ
  ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﯽ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ
  ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﻧﻤﻮﺩ .
  ﺳﻮﺍﻝ : ﺁﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﯽ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﻬﺎ
  ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟
  ﺟﻮﺍﺏ : ﺑﻠﻪ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻬﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ
  ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ
  ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ .
  ﺳﻮﺍﻝ : ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺍﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ ؟
  ﺟﻮﺍﺏ : ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ، ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ
  ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻥ ، ﻣﺎﺩﺍﻣﯿﮑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﺍﺯ ﺣﺪ
  ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﺑﺪ ، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ
  ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ) ﻓﻌﻼً ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ
  ﺍﺳﺖ ( ، ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﺮﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
  ﻫﺎ ﻭ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺘﺪﺭﯾﺞ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ . ﻫﺮﭼﻨﺪ
  DVB-T ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻫﺎﯼ
  ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ .
  ﺳﻮﺍﻝ : ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﭼﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ؟
  ﺟﻮﺍﺏ : ﺳﯿﺴﺘﻢ DVB-H ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺮﻑ H ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ Handheld
  ) ﺍﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺘﺤﺮﮎ ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﺤﺮﮎ
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ
  ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮﺩﻧﺪ .
  ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻣﯽ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﺷﯿﻬﺎ ، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺜﻞ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩ . ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ DVB-T ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ
  ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻﯼ ۱۲۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
  ﺳﻮﺍﻝ : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ SD
  ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﭼﺮﺍ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ HD ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ؟
  ﺟﻮﺍﺏ : ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﯾﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻟﻮﮒ ﺑﻪ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ، ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﯼ
  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﺯ SD ﺑﻪ HD ﺑﻮﺩ . ﺑﺎ ﺭﺍﻩ
  ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﻭ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﮐﯿﻔﯿﺖ
  ﻭﯾﺪﺋﻮﯼ ﺍﺳﺘﻮﺩﯾﻮ ﻫﺎﯼ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ . ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ
  ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ HD ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ HD ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ
  ﺩﺭﮔﺎﻩ USB ﺩﺭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻫﺎﯼ HD ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ . ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
  ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ SD ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ
  ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ HD ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .
  ﺳﻮﺍﻝ : ﺁﯾﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ، ﺑﻪ ﺁﻧﺘﻦ ﺧﺎﺻﯽ
  ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﻢ ؟
  ﺟﻮﺍﺏ : ﺧﯿﺮ ﺍﻣﺎ ﺍﻧﻮﺍﻋﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺪﺍﺭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ
  ﮐﻪ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﮐﺎﺭﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ ﺁﻧﺘﻦ
  ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﺍﯾﻦ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ۵ ﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ
  ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺩﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،
  ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺁﻧﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﻮﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
  ﺭﺟﻮﻉ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ . ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺽ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
  ﺳﻮﺍﻝ : ﺁﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺁﻧﺘﻦ ﯾﺎ OTA ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ ؟
  ﺟﻮﺍﺏ : ﺧﯿﺮ ﭼﺮﺍﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ
  ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺗﮑﺘﺎ ، ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ، ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮ
  ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻓﻌﻼً ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
  ﺳﻮﺍﻝ : ﺁﯾﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻭﺟﻮﺩ
  ﺩﺍﺭﺩ ؟
  ﺟﻮﺍﺏ :ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﻧﯿﺰ
  ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﺫﺭ ۹۲ ۲۱ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻭ ۲۰ ﺷﺒﮑﻪ
  ﺭﺍﺩﯾﻮﯾﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
  ﺳﻮﺍﻝ:ﭼﺮﺍ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ؟
  ﮔﯿﺮﻧﺪﻩﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ Setup Box ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
  ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﺳﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥﻫﺎﯼ ﺁﻧﺎﻟﻮﮒ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺍﻣﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥﻫﺎﯼ
  ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ LCD ﻭ ﯾﺎ DED ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻮﻋﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
  ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺭﺍﺑﻂ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . ﭼﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺭﺍ
  ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ
  ﺑﺎﻻﺗﺮﯼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ .
  ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﺫﻫﻨﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﺎﻣﻼً ﻏﻠﻂ ﺍﺳﺖ . ﭼﻮﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . ﺩﺭ
  ﺍﺻﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

  منبع مطلب : rabour.ir

  مدیر محترم سایت rabour.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آموزش کامل طریقه کانال یابی دستی و خودکار دستگاه گیرنده دیجیتال

  آموزش کامل طریقه کانال یابی دستی و خودکار دستگاه گیرنده دیجیتال

  چندین سال است که سرویس تلویزیون دیجیتال در ایران مانند دیگر نقاط دنیا راه اندازی شده است. برای دریافت شبکه های دیجیتال باید از دستگاه ستاپ باکس استفاده کرد و در دستگاه دریافت کننده سینگال تلویزیون دیجیتال (Set-Top Box) کانال های ایران را با دانستن و جست و جوی فرکانس یا به صورت اتوماتیک سرچ کنید تا قادر به مشاهده کانال های دیجیتال باشید. با توجه به این موضوع، امروز در انزل وب قصد داریم راه های کانال یابی دستی و خودکار در دستگاه گیرنده شبکه دیجیتال را آموزش دهیم.

  روش کانال یابی دستی گیرنده دیجیتال دنا و.. برای دریافت شبکه های ایران

  How to Get Digital TV Channels in Iran

  تلویزیون های قدیمی که از لامپ های بزرگ تصویر استفاده می کردند آنالوگ نامیده می شوند. اگر از این نوع تلویزیون ها استفاده می کنید، برای دریافت کانال های دیجیتال باید یک دستگاه مبدل یا ستاپ باکس خریداری کنید تا بتوانید شبکه های دیجیتال ایران را دریافت و مشاهده بکنید. اما درتلویزیون های جدید LED و LCD تقریبا از سال ۲۰۱۱ و بعضی مدل های قدیمی تر هم سیستم دیجیتال را مستقیم پخش می کنند و دیگر نیازی به خرید دستگاه جداگانه ندارید.

  آموزش کامل طریقه کانال یابی دستی و خودکار دستگاه گیرنده شبکه های دیجیتال

  نحوه دریافت سیگنال تلویزیون دیجیتال و تنظیم آنتن

  برای دریافت سیگنال شبکه های دیجیتال نیاز به آنتن خاصی ندارید و میتوانید از همان آنتن که برای تلویزیون قبلی خود استفاده کنید. فقط دقت داشته باشید که آنتن شما سالم باشد و از اتصال صحیح کابل هم مطمئن شوید. پس از اتصال آنتن به ستاپ باکس و متصل کردن آن به تلویزیون، اقدام به روشن کردن دستگاه کنید. سپس بعد از روشن کردن تلویزیون، با فشردن دکمه Input روی کنترل ریموت و با توجه به نوع اتصال وارد قسمت A/V ﯾﺎ HDMI شوید تا تصویر دستگاه دیجیتال را ببینید. حال دکمه منو را روی کنترل از راه دور دستگاه دیجیتال فشار دهید. ستاپ باکس های داخل ایران اکثراً منوی فارسی هم دارند که برای راحتی بیشتر شما طراحی شده اند. در منو، به قسمت جست و جوی کانال بروید و وارد قسمت جست و جوی دستی بشوید.

  اکنون فرکانس شبکه استانی خود را وارد کنید و مقدار کیفیت و پوشش سیگنال را ببینید. حالا می توانید با چرخاندن آنتن و مشاهده صفحه، بهترین نقطه و جهت را برای آنتن خود پیدا کنید. در جایی که سیگنال ثابت و بالای ۵۱ درصد بود، می توانید آنتن را در جای خود محکم کنید. حال دکمه تایید یا OK را بزنید و شبکه را مشاهده کنید. این کار را برای سایر شبکه ها نیز می توانید انجام دهید.

  برای تقویت فرکانس دریاقتی، می توانید مطلب ۵ نکته و ترفند برایتقویت سیگنال آنتن تلویزیون و دستگاه دیجیتالرا مطالعه بفرمایید.

  نحوه پیدا کردن شبکه های دیجیتال در دستگاه دنا و..

  بعد از فیکس شدن و دریافت سیگنال مناسب توسط آنتن شما، اکنون می توانید فرکانس شبکه های ایران را جستجو کنید. با زدن دکمه منو لیست تنظیمات دستگاه را می بینید، وارد قسمت سرچ یا جست و جو شوید. برای راهنمایی بیشتر می توانید از دفترچه راهنمای محصول هم کمک بگیرید.

  نحوه پیدا کردن شبکه های دیجیتال

  اکنون شما باید حالت جست جوی مورد نظر خود را انتخاب کنید. اگر از فرکانس شبکه ها اطلاع ندارید و نمی توانید جستجو دستی کانال ها را انجام دهید، میتوانید روی دکمه جست و جوی خودکار بزنید.

  نحوه پیدا کردن شبکه های دیجیتال

  در حالت جستجو خودکار، ستاپ باکس به بررسی تمام فرکانس های موجود می پردازد و کانال های موجود و قابل دریافت را نمایش می دهد.

  نحوه پیدا کردن شبکه های دیجیتال

  معمولا مبدل های دیجیتال کانال های دریافتی را ذخیره می کنند، در غیر این صورت، دکمه ذخیره شبکه های دریافتی را بزنید.

  نحوه پیدا کردن شبکه های دیجیتال

  توجه داشته باشید که ممکن است منوی شما متفاوت با این مدل باشد، پس دفترچه راهنمای دستگاه را مطالعه کنید. در ضمن برای دریافت کانال های جدید هم می توانید آن ها را با سرچ فرکانس شبکه یا انتخاب جست و جو خودکار، به لیست کانال های خود اضافه کنید.

  همینطور مطلب آموزش ضبط برنامه تلویزیون ال جی ، سامسونگ ، دستگاه دیجیتال و.. روی فلش از جمله مطالب جالب برای دوست داران تلویزیون است.

  سوالات متداول در مورد کانال یابی و تنظیم کانالهای دستگاه دیجیتال

  در صورتی که مشکل یا سوالی در این زمینه دارید، می توانید لیستی از سوالات متداول در مورد تلویزیون دیجیتال را به همراه پاسخ آن مشاهده بکنید.

  اگر با دکمه های کنترل خود دچار مشکل شده اید، آموزش تعمیر دکمه و صفحه کلید ریموت کنترل تلویزیون، دستگاه دیجیتال و.. برای شما کاربردی خواهد بود.

  نظرات و پیشنهادات شما؟

  امروز در انزل وب به معرفی روش کانال یابی دستی و خودکار در دستگاه گیرنده دیجیتال پرداختیم. چنانچه در مورد مطلب امروز نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید آن را در دیدگاه پست با ما در میان بگذارید.

  منبع مطلب : anzalweb.ir

  مدیر محترم سایت anzalweb.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  سلام نحوه دریافت شبکه های استانی از طریق گیرنده‌های دیجیتال چگونه انجام میشه ؟

  حامد 1 ماه قبل
  3

  سلام

  امکان داره با دیجیتال کانال های استان های دیگر رو دید

  و یا راهی وجود داره لطفا راهنماییکنید

  با تشکر

  ش 1 ماه قبل
  0

  شبکه‌‌زاهدان

  بیگ علی 2 ماه قبل
  -2

  شبکه های استانی

  ناشناس 3 ماه قبل
  3

  سلام قیمث دستگاه دیجتال چند

  امیر 1 سال قبل
  2

  باسلام آیا میدانید شبکه‌های استانی رادید

  مجید 2 سال قبل
  -1

  در تلویزیونهایی که خود گیرنده دیجیتال دارند چگونه میتوان شبکه های استانی را دید؟

  1
  ناشناس 1 سال قبل

  طریقه وصل کردن سیم انتن به دستگاه وتلویزیون نشان دهید ممنون

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید