توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  در آزمایشگاه نور سفید را با چه چیزی تجزیه میکنند

  1 بازدید

  در آزمایشگاه نور سفید را با چه چیزی تجزیه میکنند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  آزمایش ساده ای که نشان می دهد نور پس از گذر از دو منشور باز ترکیب

  به این ترتیب ادعای بازترکیب نور سفید پس از عبور از دو منشور مشابه (شکل 1) که در همهجا حاضر و رایج است و بهعنوان یک نمایش اپتیکی واقعی در کتابهای درسی، مقالههای مجلههای علمی، برگههای گزارش کار آزمایشگاهی، تجهیزات نمایشدهنده ویژه سخنرانیها، دفتر راهنمای ابزار آزمایشگاهی و مجموعه وسایل علمی، ظاهر میشود، باید کاملاً کنار گذاشته شود. با این حال، این بازترکیب در صورتی که از دو منشور مشابه استفاده شود امکانپذیر نیست. این موضوع را به آسانی میتوان با اِعمال قانون اسنل در مورد پرتوهای نور موقع ورود و خروج از وجههای منشور بررسی کرد، چون پرتوهای متناظر با هر رنگ موازی با یکدیگر خارج میشوند. راه سادهتر برای رسیدن به این نتیجهگیری آن است که به نتیجه شناختهشده موازی بودن پرتوهای ورودی و خروجی از یک تیغه متوازیالسطوح استناد کنیم.

  امکان دیدن بازترکیب نور سفیدی که ابتدا به وسیله یک منشور تجزیه شده است با استفاده از ترتیبهای اپتیکی بسیار پیچیدهتر از آنچه که در این مقاله مورد انتقاد قرار گرفته است (شکل 1) و شامل استفاده از یک عدسی همگرا، آینهها و یا بیش از دو منشور باشد وجود دارد. همچنین میتوان نور سفید را با جلوگیری از ظرفیت چشم برای تفکیک هر یک از رنگهای طیف به کمک حرکت سریع یا گردآوری آنها در یک نوار بسیار باریک مشاهده کرد.

  طرح آزمایش سادهای در این یادداشت ارائه میشود، که به وسیله آن میتوان آشکارا نشان داد چگونه پرتوهای رنگی نور پس از ورود به منشور اول در یک خط مستقیم به صورت موازی از منشور دوم خارج میشوند.

  ابزار لازم برای این آزمایش عبارتاند از سه نشانگر لیزری (قرمز، سبز، و آبی) RGB و دو منشور که ارتفاعشان اندکی بیشتر از فاصله بالاترین و پایینترین نشانگرهای لیزری کنار هم قرار گرفته باشد که در زیر توصیف میشود. ما منشورهای توخالی را با چسباندن سه قطعه شیشه روی یک پایه تهیه کردیم. این منشورها باید با مایع یکسانی پُر شوند (میتوان مایعاتی با ضریب شکستهای مختلف به کار بُرد). ما از یک پایه و گیره آزمایشگاهی برای نگه داشتن سه نشانگر لیزری در کنار هم استفاده کردیم. اجزای این آزمایش در شکل (2) دیده میشود.

  برای انجام این آزمایش باید سه نشانگر لیزری به خوبی کنار هم قرار گرفته باشند (در قاب عکس طرف راست شکل (2) نشان داده شده است). این وضعیت را میتوان با لکههای رنگی تولید شده که در یک ردیف قائم (ستون) روی پرده مطابق شکل (3) به نمایش درآمدهاند بررسی کرد.

  پرتوهای نور را میتوان با اضافه کردن منشورهای پر از مایع با ضریب شکست بزرگ (آب انتخاب اول است، اما میتوان مایعات دیگری را نیز بهکار بُرد) مانند آنچه میتوان در شکل (4) دید پراکنده (پخش) کرد. توجه کنید چگونه لکههای متناظر با طول موجهای کوتاهتر بیشتر منحرف میشوند. با قرار دادن دومین منشور پُر از مایع در مسیر پرتوها پس از اولین منشور، لکههای پرتوهای رنگی آشکارا دیده میشوند که دیگر در یک ردیف نمایان نخواهند شد. اگر فاصله بین منشورها بزرگتر شود، خارج از ردیف شدنِ لکهها بارزتر میشود.

  این نمایش تماشاییتر خواهد شد، اگر در یک اتاق تاریک انجام شود و در مسیر پرتوها برای بالا بردن دامنه دید پرتوهای رنگی نور، تودهای دود اضافه گردد. در این وضعیت دانشآموزان میتوانند مسیر پرتوها را چنانکه به زیبایی در شکل (5) نمایش داده شده است مشاهده کنند.

  بازترکیب نور

  بنابراین، ادعای بازترکیب نور سفید فقط با استفاده از دو منشور امکانپذیر نیست. اما به این فکر میافتیم که چرا هنوز این نمایش اشتباه پابرجاست. درواقع (و احتمالاً بدتر از آن) بعضی از کتابهای مرجع این آزمایش را به ایزاک نیوتون نسبت میدهند که شایسته آن است که با بازبینی جزئیات کارهای نیوتون در مورد طیف نور سفید بررسی شود. اظهار نظرهای تاریخی در مورد آزمایشهای او را میتوان در مراجع یافت.

  ما بر این باوریم که دوام و ماندگاری این نمایش در مجموعه نمایشهای اپتیکی به سرشت عملی آن بستگی دارد. وقتی که از باریکه نور سفید استفاده میکنیم، که به معنای واقعی کلمه یک پرتو نیست و پهنای معینی دارد (میتوان آن را برهمنهی پرتوهای نور سفید در نظر گرفت)، نور که پس از خروج از دومین منشور بر روی پرده میافتد از اینرو سفید به نظر میرسد که برهمنهش رنگهای پراکنده شده از پرتوهای سفید است. اما یک تماشاگر دقیق میتواند دریابد که چگونه این «لکه سفید بازترکیب شده» در لبههایش قرمز و آبیرنگ میشود.

  پینوشت

  * A simple Experimental Setup to Clearly Show that Light Does Not Recombine After Passing Through Two Prisms

  منبع

  The physics teacher. Vol, 56, January 2018.

  منبع مطلب : www.roshdmag.ir

  مدیر محترم سایت www.roshdmag.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس علوم تجربی پنجم ابتدایی

  درس علوم تجربی پنجم ابتدایی

   

   

  بخش چهارم

  نور و رنگ

   

  نور یکی از انرژی های مهم است. جایی که نور نباشد تاریک است و ما بدون نور نمی توانیم چیزی را ببینیم. برای اینکه جسمی دیده شود باید به آن نور بتابد، نوری که به جسم می تابد، از سطح آن بازتابش پیدا می کند. اگر نور بازتابش شده به چشم ما برسد، آن جسم را می بینیم. خورشید یک چشمه نور طبیعی است و بعضی از چشمه های نور مصنوعی هستند و انسان آنها را به وجود آورده مانند چراغ های روغنی و نفتی قدیمی.

   

  رنگ های نور:

  نوری که ازخورشید به زمین می رسد، از رنگ های گوناگونی تشکیل شده است. در آزمایشگاه نور را به کمک وسیله ای به نام منشور می توان تجزیه کرد. یعنی رنگ های مختلف را می توان از هم جدا کرد. منشور یک قطعه شیشه ای است.

  حتماً دیده اید که پس از باران هوا آفتابی می شود و نور خورشید به ذره های ریز آب که هنوز در هوا وجود دارند می تابد. ذره های ریز آب هم مثل منشور، نور خورشید را تجزیه می کنند و رنگین کمال را به وجود می آورند. در واقع ذره های ریز آب باران در هوا، در روزهای آفتابی موجب تجزیه نور و ایجاد رنگین کمال می شود.                              

       ذره بین چیست؟

  معمولاً ذره بین ها را از شیشه و به شکل عدس می سازند. از این رو به آنها عدسی نیز می گویند. در صورت تابش نور خورشید به ذره بین، عدسی نور خورشید را در یک نقطه جمع می کند و به همین دلیل گرمای زیادی به وجود می آید. به این نقطه کانون عدسی می گویند. ممکن است در صورتی که کاغذی را روی کانون عدسی قرار دهیم، گرمای خورشید کاغذ را بسوزاند. به کمک عدسی هایی می توانیم تصویر اجسام را روی پرده نمایش دهیم. (آزمایش شمع* کبریت، ذره بین. ص 36 کتاب )

   

  کاربرد عدسی ها

  عدسی ها در وسایل مختلفی مثل عینک های طبی، میکروسکوپ، تلسکوپ و دوربین های عکاسی استفاده می شوند. سطح عدسی ممکن است مثل آینه برآمده یا فرو رفته باشد. ولی مثل آینه های صاف نیست.

   

   

  پرسش های بخش 4

  پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید.

  1-    کدام گروه چشمه ها ی مصنوعی نور می باشند؟

  1-شمع، چراغ نفتی، ستارگان  

  2-شمع، لامپ نورانی، چراغ نفتی ü

  3-شمع، خورشید، ماه

  4- ستارگان، ماه، چراغ نفتی

   

  2-    کدامیک شبیه عدسی کار می کنند؟

  1-آینه های محدب   

  2-آینه تخت  

  3-لامپ روشنایی  

  4- کوره آفتابی  ü

   

  3-    تجزیه نور یعنی؟

  1-مولکول های آن را از هم جدا کنیم.  

  1-    استفاده از منشور.  

  2-    رنگ های مختلف آن را از هم جدا کنیم.  ü

  4- نور خورشید را با عدسی در یک نقطه جمع کنیم.

   

  4-    چگونه می توانیم رنگ های مختلف نور را ببینیم؟

  1-به وسیله عدسی   

  2-به وسیله تلسکوپ  

  3- به وسیله دوربین   

  4- به وسیله پاشیدن آب آب پاش به هوا    ü

   

  5-    کدامیک از اجسام زیر شبیه عدسی عمل می کند؟

  1-تنگ شیشه ای آب    ü

  2-آینه   

  3-سطح آب   

  4- بشقاب چینی

   

    

   

  سؤالات تشریحی

  پرسش های زیر را کامل پاسخ دهید:

  1-    دیدن اجسام چگونه امکان پذیر می شود؟

  به وسیله نور

   

  2-    در چه صورت بازتابش نور تصویر ایجاد می کند؟

  در صورتی که نور بازتابش شده به چشم ما برسد، تصویر درست می شود.

   

  3-    آیا زمین و ماه نیز چشمه های نور هستند؟

  خیر

   

  4-    آیا مقدار نور چشمه های طبیعی را می توانیم به دلخواه کم یا زیاد کنیم؟

  خیر ، نمی توانیم ولی با استفاده از وسایلی مانند عینک آفتابی، پرده و سایبان می توانیم خود را از بازتابش شدید نور در امان نگه داریم.

   

  5-    ذره بین چیست؟

  ذره بین شیشه ای است که به شکل عدسی ساخته می شود و موجب دیدن چیزهای دو و نزدیک می شود.

   

  6-    کانون عدسی کجاست؟

  نقطه ای که عدسی می تواند تمام نورهای تابیده شده را در آنجا جمع کند.

   

  7-    نور پس از گذشتن از شیشه و آب چه تغییری می کند؟

  می شکند و تجزیه می شود.

   

  8-    در چه وسایلی از عدسی استفاده می شود؟

  دوربین، میکروسکوپ، تلسکوپ، دوربین عکاسی و عینک طبی.

   

  9-    نور سفید به چه رنگ هایی تجزیه می شود؟

  قرمز، نارنجی، سبز، زرد، آبی، نیلی، بنفش

   

  10- بین کوره آفتابی و ذره بین چه شباهت هایی وجود دارد؟

  هر دو نور خورشید را به صورت انرژی گرمایی ذخیره می کنند.

  منبع مطلب : www.schoolbag.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.schoolbag.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 12 روز قبل
  0

  ذربین

  آریا نکوئی 13 روز قبل
  0

  تبدیل مایع به جامد را میگویند

  آریا نکوئی 13 روز قبل
  0

  به وسیله ی منشور ................سفید را می توانیم تخزیه کنیم

  ناشناس 18 روز قبل
  0

  🤔🤔🤔

  نادیا 19 روز قبل
  0

  در آزمایشگاه چه وسیله ای نور را تجزیه میکند

  🖕🏻🤍 2 ماه قبل
  0

  فاک

  0
  آریا نکوئی 13 روز قبل

  خر

  🖕🏻🤍 2 ماه قبل
  0

  فاک

  سانا 3 ماه قبل
  0

  نمی‌دونم کاش جوابشونم بگین

  مهدی 1 سال قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید