توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  در فرهنگ اسلام زیباترین و محبوب ترین مخلوق خداوند چیست

  1 بازدید

  در فرهنگ اسلام زیباترین و محبوب ترین مخلوق خداوند چیست را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  درس چهارم

  1) اسلام، دینی است که با دعوت .................، تکوین یک ................ را در دستورکار قرار داده است.  (فراگیر خود ـ فرهنگ جهانی)

  2) اصول اعتقادی و ارزش¬های اسلام مطابق با چه مواردی است؟ (نظام آفرینش و موافق با فطرت آدمیان)

  3) همة انبیا در طول تاریخ، برای تبلیغ و ترویج ................. و ................... مبعوث شده‌اند. (اصول اعتقادی ـ ارزش¬های ثابت)

  4) خداوند سبحان ......................... و مبدأهمه ........... است.(حقیقت مطلق ـ حقایق)

  5) خداوند سبحان عالَم را چگونه آفریده و تدبیر می¬کند؟ (حکیمانه)

  6) انسان در دیدگاه اسلام، چگونه موجودی است؟ (موجودی مختار، مسوول، متعهد ، دارای فطرتی الهی و کرامتی ذاتی و خلیفه خداوند در زمین)

  7) سعادت و عزّت انسان در گِرو چیست؟ (تقرب و نزدیک شدن به خداوند و رسیدن به مقام خلافت الهی)

  8) شقاوت و ذلتّ انسان¬ها به چه مواردی بستگی دارد؟ (در نسیان و فراموشی حقیقت الهی خود ودیگر موجودات و در هزینه کردن تمامی ظرفیت¬ها و توانمندی¬های الهی خود برای زندگی محدود این جهان است.)

  9) انسان برچه اساسی مسوول آبادکردن این جهان و موظف به پرهیز از فساد در خشکی و دریاست؟ (بر اساس مشیّت و خواست الهی)

  10) زیباترین و محبوب¬ترین مخلوق خداوند در فرهنگ اسلام، ............. است.(عقل)

  11) پیامبران الهی برای چه مواردی مبعوث شدند؟

  الف: برای برانگیختن عقل آدمیان

  ب: اجرای عدالت و قسط

  پ: مانع شدن از چرخش ثروت در دست اغنیا

  ت: آزادسازی مستضعفان از حاکمیت مستکبران

  12) اسلام، جامعه اسلامی را موظف به تلاش برای ...................... می¬داند.(آزادی مستضعفان)

  13) عقاید و ارزش¬های اسلامی به حسب .......................... اختصاص به قوم و گروه خاصی ندارند.(حقیقت و ذات خود)

  14) عقاید و ارزش¬های اسلامی، خصلتی ........... دارند.(جهانی)

  15) عقاید و ارزش¬های اسلامی، چگونه به عرصه فرهنگ بشری راه یافته¬اند؟ (با پذیرش و رویکرد انسان¬ها)

  16) عقاید و ارزش¬های اسلامی، بعد از ورود به عرصه فرهنگ بشری، چه نمودی پیدا می¬کنند؟ (فرهنگی و تاریخی)

  17) گسترش فرهنگی عقاید و ارزش¬های اسلامی در چهار مقطع تاریخی، قابل مطالعه و بررسی است:

  1) پیامبری و نبوت

  2) خلافت

  3) استعمار

  4) بیداری اسلامی

  18) شبه جزیره عربستان قبل از ظهوراسلام ........................... داشت.(فرهنگ جاهلی قبیله¬ای)

  19) شمال غربی شبه جزیره عربستان تحت نفوذ و سلطه¬ی.................. و جنوب شرقی آن تحت تأثیر ................ بود. (امپراطوری روم ـ شاهنشاهی ایران)

  20) رسول خدا پس از سیزده سال دعوت و مقاومت در برابر فشارهای ............................، حکومت اسلامی را در .......... تشکیل داد.(نظام قبیله¬ای عرب ـ مدینه)

  21) دوران خلافت از چه زمانی آغاز و تا کجا ادامه یافت؟ (آغاز از زمان رحلت رسول خدا، و در مسیر خلافت اموی، عباسی و عثمانی ادامه یافت.)

  22) ارزش¬ها، هنجارها و رفتارهای جاهلی در عصر نبوی تا سال هشتم هجری، یعنی تا.............، در برابر اسلام................ کرده بود و از آن پس، در پوشش............. خزیده بود.(فتح مکه ـ مقاومت آشکار ـ نفاق)

  23) ارزش¬ها، هنجارها و رفتارهای جاهلی در دوران خلافت، در جامعه اسلامی چگونه بود؟ (به تدریج اقتدار جامعه اسلامی را در چارچوب مناسبات قبیله¬ای و عشیره¬ای سازمان بخشید.)

  24) فرهنگ اسلامی، به چه دلیل، گرو ه‌های مهاجم بیگانه را درون خود، هضم و جذب می¬کرد؟ (به دلیل قدرت و عمق معرفتی خود)

  25) غلبه کدام قدرت¬ها که در چارچوب عادات تاریخی، فرهنگ قومی و قبیله¬ای رفتار می¬کردند؛ مانع از آن می¬شد تا ظرفیت¬های فرهنگ اسلامی و ارزش¬های اجتماعی آن به طور کامل آشکار نشود؟ (سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان، عثمانی)

  26) حدود یک چهارم جمعیت مسلمانان جهان در ...................... زندگی می¬کنند.(آسیای جنوب شرقی)

  27) در دوره استعمار، قدرت نظامی و صنعتی دولت¬های استعماری غربی، بیش¬تر چه کسانی را مقهور خود ساخت؟

  (رجال سیاسی و دولت مردان جوامع اسلامی)

  28) قدرت سیاسی جوامع اسلامی تا قبل از استعمار، بیش¬تر ریشه در ...................... داشت.(مناسبات قومی و قبیله‌ای)

  29) قدرت سیاسی جوامع اسلامی، در دوران استعمار، از طریق ................................ با قدرت استعمارگران پیوند خورد. (از طریق سازش با دولت¬های غربی)

  30) چه عاملی سبب شد تا استبداد ایلی و قومی جوامع اسلامی، در دوران استعمار، به صورت استبداد استعماری درآید؟  (پیوند خوردن قدرت سیاسی جوامع اسلامی از طریق سازش با دولت¬های غربی)

  31) استبداد تاریخی و قومی در جوامع اسلامی ..................... داشت.(هویت غیراسلامی)

  32) استبداد تاریخی و قومی به رغم هویت غیراسلامی خود، به چه دلیل از رویارویی مستقیم با حضور قوی و توانمند فرهنگ اسلامی دوری می¬گزید؟ (به دلیل این¬که عقبه¬ای خارج از جغرافیای جهان اسلام نداشت.)

  33) کدام نوع استبداد، در جوامع اسلامی در دوران استعمار، تلاش می¬کرد با رعایت ظواهر اسلامی، پوشش دینی خود را حفظ کند؟ (استبداد تاریخی ـ قومی)

  34) استبداد استعماری، به چه دلیلی، در جهت گسترش نیازهای اقتصادی وفرهنگی جهان غرب، چاره¬ای جزحذف¬ مظاهر فرهنگ اسلامی ندارد؟ (به دلیل اینکه در سایه قدرت و سلطه جهان غرب عمل می¬کند.)

  35) در مقابل نفوذ و سلطه فرهنگ غرب، مقاومت¬هایی شکل گرفت که ................................. داشت.      (ریشه در فرهنگ اسلامی)

  36) متفکران جهان اسلام، چه خطراتی را گوشزد کرده بودند؟ (سلطه فرهنگ غرب و فراموشی فرهنگ و هویت اسلامی)

  37) چه پدیده¬ای، نقطه عطفی در بازگشت به فرهنگ اسلامی در جهان اسلام است؟ (انقلاب اسلامی ایران)

  38) بسیاری از نخبگان کشورهای اسلامی تا قبل از انقلاب اسلامی ایران، برای مقابله با سلطه استعمار، از چه مکاتبی استفاده می¬کردند؟ ( از مکاتب و روش¬های غربی نظیر ناسیونالیسم ـ ملّی گرایی ـ یا مارکسیسم)

  39) مکاتب  و روش¬های غربی مورد استفاده بسیاری از نخبگان کشورهای اسلامی، دو ایراد داشتند؛آن دو کدام¬اند؟

  (اول: وحدت امت اسلامی را مخدوش می¬ساختند. ـ دوم: مورد حمایت مردمی که در دامان فرهنگ اسلام تربیت یافته بودند نیز قرار نمی¬گرفتند.)

  40) چگونه امت اسلامی، مرحله نوینی را در گسترش فرهنگ جهانی اسلام رقم می¬زند؟ (با الهام از انقلاب اسلامی و بازگشت به سوی هویت الهی خود)

  سئوالات درس چهارم:

  1-    ویژگی ها ، ارزش ها وتوان مندی های جهان اسلام برای  ساختن یک فرهنگ جهانی چیست؟  جواب : 1- اصول اعتقادی وارزش های آن ثابت است.(خاص یک نسل ویک عصرنیست.). 2- اصول وارزش هایش  بانظام آفرینش  وفطرت آدمیان مطابقت دارد .

  2-    ویژگی های انسان ازدیدگاه اسلام  چیست ؟  جواب: 1- انسان موجودی مختار، مسئول ومتعهد است .2- انسان خلیفه خدادرزمین است .3- انسان فطرتی الهی وکرامتی ذاتی دارد. 4- سعادت انسان در نزدیک شدن به خدا است. 5- شقاوت انسان درفراموشی خود، خدا ومحدودکردن زندگی به این جهان است . 6- انسان  مسئول آبادی  این جهان وپرهیزازفساداست.

  3-    جایگاه  عقل دردیدگاه ا سلام چگونه است ؟  جواب: عقل درفرهنگ اسلام  محبوب ترین مخلوق خداست وپیامبران برای برانگیختن عقل مبعوث شده اند.

  4-    پیامبران  به چه منظوری مبعوث شده اند؟ جواب: پیامبران برای برانگیختن عقل ، اجرای  عدالت  وجلوگیری ازتراکم ثروت دردست  اغنیا وآزادسازی  مستضعفان ازحاکمیت مستکبران وحاکمیت حق مبعوث شده اند.

  5-    مراحل گسترش فرهنگ اسلامی  درمقاطع تاریخی را نام ببرید . جواب : 1-عصرنبوی 2- دوران خلافت  3- دوران استعمار  4- بیداری اسلامی

  6-    ازمراحل گسترش فرهنگ ا سلامی  عصرنبوی رابه اختصار  توضیح دهید .  جواب: پیامبر آیات توحیدی را در جامعه جاهلی قبیله ای عربستان  تبلیغ نمود. پس از13 سال مقاومت دربرابرفشارهای  قبیله ای حکومت ا سلامی  تشکیل داد و10 سال به رفع موانع  سیاسی آن پرداخت. به امپراتورهای زمان  خودبرای پذیرش ا سلام دعوت نامه فرستاد.  گروه های مختلف  شبه جزیره درسال نهم هجرت  برای پذیرش ا سلام به مدینه آمدند.

  7-    ازمراحل گسترش فرهنگ ا سلامی  دوران خلافت  چگونه بود؟  جواب: اززمان رحلت  پیامبرتا خلافت امویان ، عبا سیان  وعثمانیان ادامه داشت. پس از فتح مکه ( سال هشتم هجرت ) مقاومت دربرابرارزش های ا سلامی از صورت آشکار  درپوشش  نفاق پنهان شد ومناسبات عشیره ای وقبیله ای  درآن راه یافت . اما ارزش های  ا سلامی  فارغ از عملکرد قدرت های سیاسی  درسایرسرزمین ها گسترش یافت وفرهنگ  گروه های مهاجم رادرون خودهضم کرد.

  8-    چرا قدرت هایی مانند سلجوقیان، مغولان ، عثمانی و... مانع از آن می شدند که ظرفیت ها و ارزش های اجتماعی  فرهنگ ا سلامی به طور  کامل آشکارشود؟  جواب: زیرا این قدرت ها درچارچوب عادات تاریخی وفرهنگ قومی وقبیله ای رفتار می کردند.

  9-    دوره استعمار چه تاثیراتی برفرهنگ ا سلامی داشته است ؟  جواب : 1- بخش هایی از جوامع ا سلامی را تحت نفوذ سیاسی ، نظامی خود درآوردند. 2- رجال سیاسی  جوامع ا سلامی را ازطریق  قدرت  نظامی و صنعتی   مقهورخوساختند. 0  3- قدرت سیاسی قومی وقبیله ای جوامع ا سلامی را ازطریق سازش با دولت های غربی  باقدرت  استعمارگران پیوند زدند.

  10-منظورازاستبداد استعماری چیست ؟ چگونه به وجودذ آمد؟ جواب : وقتی استبداد ایلی وقومی با استبداد استعمارگران غربی پیوند خورد استبدادجدیدی که جنبه استعماری داشت به وجودآمد .

  11-درمراحل  گسترش فرهنگ ا سلامی عصربیداری  از چه ویژگی هایی برخورداراست ؟  جواب : 1- مقاومت  دربرابرنفوذ وسلطه غرب 2- متفکران اسلامی خطرات سلطه فرهنگ غرب وفراموشی فرهنگ وهویت ا سلامی را گوشزدکردند. 3-  باروی کارآمدن انقلاب ا سلامی مکاتب وروش های  غربی مقابله با  سلطه استعمار( ناسیونالیسم ، ملی گرایی ، مارکسیسم ) کنارگذاشته شد.4- مرحله نوینی درگسترش فرهنگ ا سلامی  با الهام ازانقلاب ایران به وجود آمد.

   فعالیت‌های درس چهارم:

  12- اصولی که یک فرهنگ جهانی باید داشته باشد رادرآموزه های ا سلامی جست وجو کنید . جواب :  هستی شناسی توحیدی ، عدل و داد ، عقلانیت، حقیقت، خلیفهً الهی بودن انسان .

  13- درباره چگونگی گسترش فرهنگ ا سلامی دربین مسلمانان آسیای جنوب شرقی  توضیح دهید . جواب : بنگلادش  ازطریق بازرگانان عرب ، اندونزی ازطریق بازرگانان مسلمان هندی ، تایلند از طریق شیخ احمد قمی ، تانزانیا ازطریق بازرگان مسلمان  ایرانی (آفروشیرازی)

  14- درباره بخشی از ارش های اجتماعی ا سلام که با حاکمیت های قبیله ای وقومی  نادیده گرفته می شدند توضیح دهید. جواب : تقوا کم رنگ شد و ارزش های خونی و نژادی رشد کرد.  تبعیض‌ها جای عدالت را گرفت . زهد و ساده زیستی  به تجملات تبدیل شد. برابری و برادری  به قوم‌مداری تبدیل شد. استبداد ایلی وقبیله‌ای جای آزادی را گرفت.

  15- عملکرد استبداد ایلی قاجار را با استبداد استعماری رضاخان مقایسه کنید.  جواب:  استبداد قومی  ایلی با مذهب درگیری نداشت و شاهان ظاهرا دینی بودند اما استبداد استعماری  رضاخان  چون در راستای تامین نیازهای مادی غرب بود پوشش ظاهری دینی هم نداشت و مستقیما با دین مبارزه می‌کرد.

  16- درباره تاثیرات صد ساله  اخیر ناسیونالیسم در جهان ا سلام توضیح دهید . جواب : وحدت امت اسلامی مخدوش بود. هویت‌سازی سکولار بود . اختلافات نژادی افزایش یافته بود . مقاومت  اسلامی ضعیف شده بود .

  (سوالات برگرفته از گروه جامعه شناسی ایران وهمکار محترم آقای علیزاده می باشد )

  منبع مطلب : moalem-1372.blogfa.com

  مدیر محترم سایت moalem-1372.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوال درس چهارم علوم اجتماعی سال چهارم

  سؤالات درس چهارم

  الف-موارد و غلط را مشخص کنید.

  1-انسان در دیدگاه اسلام موجودی بدون اراده و تسلیم در برابر خواسته ها خود و دیگران است.

  پاسخ:غلط

  2-شمال غربی شبه جزیره عربستان در عصر جاهلیت تحت نفوذ و سلطه شاهنشاهی ایران بود.

  پاسخ:غلط

  3-در مکتب اسلام انسان بر اساس مشیت و خواست الهی مسئول آباد کردن این جهان است.

  پاسخ:صحیح

  4-مکاتب ناسیونالیسم و مارکسیسم که برای مقابله با سلطه استعمار ایجاد شده بود وحدت اسلامی را مخدوش می کردند.

  پاسخ:صحیح

  ب-جملات زیر را با عبارات مناسب کامل کنید.

  5-قدرت سیاسی جوتمع اسلامی تا قبل از استعمار بیشتر ریشه در مناسبات ................و............... داشت.

  پاسخ:قومی – قبیله ای

  6-نقطه ی عطف در بازگشت به فرهنگ اسلامی در جهان اسلام .......................است.

  پاسخ:انقلاب اسلامی ایران

  7-شبه جزیره عربستان قبل از ظهور اسلام فرهنگ ....................... داشت.

  پاسخ:جاهلی قبیله ای

  8-آن چه بیشتر رجال سیاسی و دولتمردان جوامع اسلامی را مقهور دولت های استعماری غربی کرده بود، ................... و .....................آنان بود.

  پاسخ:قدرت نظامی- صنعتی

  ج- هر کدام از تعاریف ستون اول با کدام یک از مفاهیم ستون دوم اشاره دارد؟یک مورد اضافی است.

  پاسخ:1-ب           2-پ          3-ت           4-الف      مورد ث اضافی است.                              

  د-به سؤالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.

  9-زیباترین و محبوب تری مخلوق خداوند چیست؟

  پاسخ:عقل

  10-جنوب شرقی شبه جزیره عربستان تحت سلطه ی کدام امپراتوری بود؟

  پاسخ: تحت تأثیر و سلطه ی پادشاهی ایران

  11-بسیاری از نخبگان کشورهای اسلامی تا قبل از انقلاب اسلامی برای مقابله با سلطه ی استعمار از چه مکاتبی استفاده می کردند؟

  پاسخ: ناسیونالیسم(ملی گرایی) و مارکسیسم

  12-ارزش ها ،هنجارها و رفتارهای جاهلی در عصر نبوی تا چه زمانی در برابر اسلام مقاومت آشکار کرده بودند؟

  پاسخ:تا سال هشتم هجری یعنی تا فتح مکه 

  13- پیامبر پس از چند سال دعوت و مقاومت حکومت اسلامی را در کجا تشکیل داد؟

  پاسخ: پس از سیزده سال در مدینه.

  14-در چه سالی گروه های مختلفی برای پذیرش اسلام به شبه جزیره عربستان آمند؟

  پاسخ: سال نهم هجرت

  15- پیامبر قبل از رحلت خویش نامه های دعوت خود را به کدام امپراتوری ها فرستاد؟

  پاسخ: امپراتوری ایران و روم  

  به سؤالات زیر پاسخ کامل بدهید.

  16-اصول اعتقادی و ارزش های دین اسلام چگونه است؟

  پاسخ:اسلام، دین یک عصر و نسل خاص نیست. اصول اعتقادی و ارزش های آن، اصول و ارزش های ثابتی است که همه ی انبیا در طول تاریخ، برای تبلیغ و ترویج آن مبعوث شده ند. این اصول و ارزش ها مطابق با نظام آفرینش و موافق با فطرت آدمیان است.

  17-منظور از توحید در اسلام چیست؟

  پاسخ:توحید حکایت از خداوند واحدی دارد که خداوند قوم و قبیله ی خاصی نیست؛ بلکه خداوند همه ی آدمیان و پروردگار همه ی جهان هاست.

  18-در منظر اسلام حقیقت مطلق چیست؟

  پاسخ: خداوند سبحان حقیقت مطلق و مبدأ همه ی حقایق است، همه ی موجودات از او پدید آمده و به سوی او باز می گردند.و او عالم را حکیمانه تدبیر می کند.

  19-در دیدگاه اسلام انسان چگونه موجودی است؟

  پاسخ:  در دیدگاه اسلام انسان موجودی مختار، مسئول، متعهد و دارای فطرتی الهی و کرامتی ذاتی و خلیفه ی خداوند در روی زمین است.

  20- در دیدگاه اسلام سعادت و شقاوت انسان در چیست؟

  پاسخ:سعادت و عزت انسان در تقرب و نزدیک شدن به خداوند سبحان و رسیدن به مقام خلافت الهی است و شقاوت و ذلت او در نسیان و فراموشی حقیقت الهی خود و دیگر موجودات و در هزینه کردن تمامی ظرفیت ها و توانمندی های الهی خود برای زندگی محدود این جهان است.

  21- در دیدگاه اسلام انسان بر اساس مشیت الهی چه وظیفه ای دارد؟

  پاسخ: البته انسان بر اساس مشیت و خواست الهی، مسئول آباد کردن این جهان و موظف به پرهیز از فساد در خشکی و دریاست.

  22-علت بعثت پیامبران از دیدگاه اسلام چیست؟

  پاسخ: پیامبران برای برانگیختن عقل آدمیان، اجرای عدالت و قسط و مانع شدن از چرخش ثروت در دست اغنیا و برای آزاد سازی مسضعفان از حاکمیت مستکبران، مبعوث شده اند.

  23-عقاید و ارزش های اسلامی چگونه نمودی فرهنگی و تاریخی پیدا می کنند؟

  پاسخ: عقاید و ارزش های اسلامی بر حسب حقیقت و ذات خود اختصاص به قوم و گروه خاصی ندارد، بلکه خصلتی جهانی دارند و این عقاید با پذیرش و رویکرد انسان ها، به عرصه ی فرهنگ بشری راه یافته و نمودی فرهنگی و تاریخی پیدا می کنند.

  24- گسترش فرهنگی عقاید و ارزش های اسلامی در چند مقطع قابل بررسی است؟ نام ببرید.

  پاسخ: در چهار مقطع.اول:پیامبری و نبوت، دوم: خلافت، سوم:استعمار، چهارم: بیداری اسلامی.

  25-دوران خلافت از چه زمانی آغاز و در چه مسیری ادامه یافت؟

  پاسخ: این دوران از زمان رحلت پیامبر خدا آغاز شد و در مسیر خلافت اموی، عباسی و عثمانی ادامه یافت.

  26-ارزش ها، هنجارها و رفتارهای جاهلی در عصر نبوی چگونه بود؟

  پاسخ: ارزش ها، هنجارها و رفتارهای جاهلی در عصر نبوی یعنی تا فتح مکه در مقابل اسلام مقاومت آشکار کرده بود و پس از آن در پوشش نفاق خزیده بود.

  27- ارزش ها، هنجارها و رفتارهای جاهلی در عصر خلافت چگونه بود؟

  پاسخ:این ارزش ها در دوران خلافت به تدریج اقتدار جامعه اسلامی را در چارچوب مناسبات قبیله ای و عشیره ای و عشیره ای سازمان بخشید، اما عقاید و ارزش های جهانی اسلام فارغ از عملکرد قدرت های سیاسی  و با تلاش و کوشش عالمان مسلمان از مرزهای جغرافیایی و سیاسی جوامع مختلف عبور کرد و بر قدرت های سیاسی که در این منطقه حضور داشتند، تأثیر گذاشتند.

  28-فرهنگ اسلامی چه تأثیری در فرهنگ گروه های مهاجم بیگانه داشت؟

  پاسخ:فرهنگ اسلامی به دلیل قدرت و عمق معرفتی خود، گروه های مهاجم بیگانه را نیز درون خود هضم و جذب کرد و دست کم آنان را ناگزیر می ساخت تا برای استمرار و بقای خود از پوشش مفاهیم و ارزش های دینی استفاده کنند.

  29-غلبه ی کدام دولت ها و چرا مانع آشکار شدن ظرفیت های فرهنگ اسلامی و ارزش های اجتماعی آن به طور کامل شد؟

  پاسخ: غلبه قدرت هایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان و عثمانی که در چارچوب عادات تاریخی و فرهنگی و قومی و قبیله ای رفتار می کردند مانع از آن می شد تا ظرفیت های فرهنگ اسلامی به طور کامل آشکار شود.

  30-قدرت سیاسی جوامع اسلامی چگونه از استبداد ایلی و قومی به صورت استبداد استعماری در آمد؟

  پاسخ: قدرت سیاسی جوامع اسلامی که تا قبل از استعمار بیشتر ریشه در مناسبات قومی و قبیله ای داشت، در دوران استعمار از طریق سازش با دولت های غربی، با قدرت استعمارگران پیوند خورد و این مسئله سبب شد استبداد ایلی و قومی به صورت استبداد استعماری در آید.

  31-تفاوت راهبردی استبداد تاریخی- قومی با استبداد استعماری در چیست؟

  پاسخ: استبداد قومی به رغم هویت غیر اسلامی خود به دلیل این که عقبه ای از خارج از جغرافیای جهان اسلام نداشت از رویارویی مستقیم با حضور قوی و توانمند فرهنگ اسلامی دوری می کرد و تلاش می کرد با رعایت ظاهر اسلامی پوشش دینی خود را حفظ کند. اما استبداد استعماری به دلیل این که در سایه ی قدرت و سلطه ی جهان غرب عمل می کند در جهت گسترش نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان غرب، چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسلامی ندارد.

  32-چرا استبداد استعماری چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسلامی ندارد؟

  پاسخ: استبداد استعماری به دلیل این که در سایه ی قدرت و سلطه ی جهان غرب عمل می کند در جهت گسترش نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان غرب، چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسلامی ندارد.

  33-مکاتبی نظیر مارکسیسم و ناسیونالیسم که برای مقابله با سلطه ی استعمار شکل گرفته بودند دارای چه اشکالاتی بودند؟

  پاسخ:این مکاتب علاوه بر این که وحدت امت اسلامی را مخدوش می کردند مورد حمایت مردمی که در دامان فرهنگ اسلام تربیت یافته بودند نیز قرار نمی گرفتند. 

                                                                                                                                                     

  منبع مطلب : www.akhoondisociology.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.akhoondisociology.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 16 روز قبل
  0

  زیبا ترین مخلوق خداوند چیست

  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید