توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  در مثلث متساوی الساقین خط تقارن عمود منصف قاعده است

  1 بازدید

  در مثلث متساوی الساقین خط تقارن عمود منصف قاعده است را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  وی‍ژگی مثلث متساوی الساقین


  1) دو ضلع مساوی دارد و زاویه های مجاور به ضلع سوم که قاعده باشد ، برابرند و برعکس.

  2) میانه ، نیمساز و ارتفاع نظیر قاعده بر هم منطبق اند و برعکس.

  3) ارتفاع های نظیر دوساق مساوی اند و برعکس.

  4)میانه های نظیر دو ساق مساوی اند و برعکس.

  5) نیمساز های نظیر دوساق مساوی اند و برعکس.

  6) مثلث متساوی الساقین یک محور تقارن دارد که عمود منصف قاعده است ولی مرکز تقارن ندارد.

  7)نیمساز خارجی زاویه روبه رو به قاعده با قاعده موازی است و برعکس.

  8) با معلوم بودن هر زاویه اش ، دوتای دیگر را میتوان بدست آورد.


  منبع مطلب : www.hende3ya.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.hende3ya.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  مثلث متساوی‌الساقین

  هندسۀ (1)

  در هندسۀ(1)ابتدا به تعریف مثلث و انواع آن می پردازیم :

  مثلث : اگر سه خط راست همدیگر را در سه نقطۀ متمایز قطع کنند مثلث ایجاد می شود.

  اجزای اصلی هر مثلث :

  هر مثلث دارای سه ضلع و سه زاویه و سه رأس می باشد.                   

    تعریف زاویۀ خارجی مثلث :

  * اجزای فرعی هر مثلث :

  هر مثلث دارای 3 ارتفاع ، 3 عمود منصف ، 3 میانه و 3 نیمساز داخلی و 3 نیمساز خارجی است.

  1- ارتفاع : پاره خطی است که از هر رأس مثلث به ضلع مقابل آن رأس ، عمود می شود.

  2- عمود منصف : خطی است که از وسط هر ضلع مثلث گذشته و بر آن عمود می شود.

  3- میانه : پاره خطی است که از هر رأس مثلث بر وسط ضلع مقابل آن رأس وارد می شود.

  4- نیمساز داخلی : نیم خطی است که از هر رأس مثلث گذشته و آن را به دو زاویه مساوی تقسیم می کند.

  انواع مثلث :

  1- مثلث متساوی الاضلاع : مثلثی است که سه ضلع آن با هم مساویند.

  * برخی خواص مثلث متساوی الاضلاع :

  1- هر سه ضلع آن با هم مساویند.

  2- هر سه زاویه آن با هم مساویند.

  3- ارتفاع میانه و نیمساز و عمود منصف نظیر هر ضلع آن بر هم منطبق اند.

  4- دارای سه محور تقارن است.

  5- اندازۀ هر زاویۀ داخلی آن 60 درجه است.

  6- ارتفاعها با هم و نیمسازهای داخلی با هم برابرند.

  2- مثلث متساوی الساقین : مثلثی است که دو ضلع آن با هم مساویند.

  *  برخی خواص مثلث متساوی الساقین :

  1- دو ضلع آن با هم مساویند که به آنها ساق گفته میشود و به ضلع سوم قاعدۀ مثلث می گویند.

  2- دو زاویۀ مجاور به دو قاعدۀ آن با هم مساویند.

  3- به رأس مقابل قاعده ، زاویۀ رأس می گویند.

  4- به زاویۀ مقابل به قاعده ، زاویۀ رأس می گویند.

  5- نیمساز زاویۀ رأس ، میانه و ارتفاع و عمود منصف قاعده بر هم منطبق اند.

  6- میانه های نظیر ساقها با هم متساویند.

  7- ارتفاعهای نظیر ساقها با هم متساویند.

  8- نیمسازهای زاویه های مجاور قاعده با هم مساویند.

  9- یک محور تقارن دارد.

  3- مثلث قائم الزاویه : مثلثی است که یک زاویه آن 90 درجه باشد.

  *  برخی خواص مثلث قائم الزاویه :

  1- در مثلث قائم الزاویه ، به ضلع مقابل به زاویۀ 90 درجه ، وتر گفته می شود.

  2- مجموع هر دو زاویه تند در مثلث قائم الزاویه ، برابر 90 درجه است.

  3- در مثلث قائم الزاویه ضلع روبروی زاویۀ 30 درجه ، نصف وتر است.

  4- در مثلث قائم الزاویه ضلع روبروی زاویۀ 45 درجه ،

  وتر است.

  5- در مثلث قائم الزاویه ضلع روبروی زاویۀ 60 درجه ،

   وتر است.

  6- در مثلث قائم الزاویه میانۀ نظیر وتر ، نصف وتر است.

  7- اگر یک زاویۀ تند مثلث قائم الزاویه ، 45 درجه باشد ، به آن مثلث قائم الزاویۀ متساوی الساقین می گویند.

  8- مثلث قائم الزاویۀ متساوی الساقین ، خواص مثلث متساوی الساقین را دارد.

  4- مثلث مختلف الاضلاع : مثلثی است که اضلاع آن با هم برابر نیستند.

  *  خواص مشترک مثلثها :

  1- هیچ کدام از مثلث ها مرکز تقارن ندارند.

  2- مجموع زوایای داخلی هر مثلث ، 180 درجهاست.

  3- مجموع زاویه های خارجی هر مثلث ، 360 درجه است.

  4- ارتفاعهای هر مثلث همرأسند.

  5- نیمسازهای هر مثلث همرأسند.

  6- میانه های هر مثلث همرأسند.

  7- عمود منصف های هر مثلث همرأسند.

  منبع مطلب : www.marzedanesh.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.marzedanesh.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نیایش 🤞 16 روز قبل
  2

  جواب چی ؟؟؟

  نیایش 🤞 16 روز قبل
  1

  دستتون درنکنه 🙏🏻🌹

  نیایش 🤞 16 روز قبل
  1

  عالی درسته 👏

  مهدی 1 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید