توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  در یک شبانه روز عقربه دقیقه شمار چند بار صفحه ساعت را دور میزند

  1 بازدید

  در یک شبانه روز عقربه دقیقه شمار چند بار صفحه ساعت را دور میزند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  در یک شبانه روز ، عقربه های دقیقه شمار و ساعت شمار 44 بار زاویه قائمه و 22 بار زاویه نیم صفحه

  * در هر شبانه روز، عقربه ی ساعت شمار دو  دور ، عقربه ی دقیقه شمار 24 دور ، و عقربه ی ثانیه شمار1440دور می زند.

  * عقربه ی دقیقه شمار در هر 5 دقیقه  30 درجه حرکت می کند.در واقع در هر دقیقه عقربه ی دقیقه شمار 6 درجه حرکت می نماید.

  * عقربه ی دقیقه شمار باید 12 دقیقه حرکت نماید تا عقربه ی ساعت شمار یک بخش به جلو حرکت نماید.

  پس نتیجه می گیریم سرعت عقربه ی دقیقه شمار 12 برابر عقربه ی ساعت شمار است.

  *در یک شبانه روز ، عقربه های دقیقه شمار و ساعت شمار  44  بار زاویه قائمه  و  22  بار زاویه  نیم صفحه می سازند.

  منبع مطلب : 6shom9192.blogfa.com

  مدیر محترم سایت 6shom9192.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس رياضي _ مقطع سوم دبستان _ ساعت ص2

  نام درس : رياضي ( سال سوم دبستان - مبحث ساعت _ صفحه2 )

  خواندن ساعت و خواندن ساعت در بعدازظهر   

    مسئله هاي زير را حل كنيد

  1 ) اتابك ساعت 7:10 از منزل خارج مي شود و به طرف مدرسه مي رود . اگر 20 دقيقه طول بكشد تا به مدرسه برسد در چه ساعتي به مدرسه مي رسد ؟ روي ساعت نشان دهيد .

  ساعت حركت       ساعت رسيدن به مدرسه

  2 ) عقربه بزرگ ساعتي روي 5 و عقربه كوچك بين 10 و 11 است ساعت چند است ؟

  3 ) مينا وقتي به پارك مي رفت عقربه كوچك ساعت بين 5 و 6 بود و عقربه بزرگ روي پنج بود . بگوئيد ساعت چند بوده است ؟

  4 ) در ساعت 5:40 عقربه بزرگ و كوچك ساعت كجا قرار دارد ؟

  5 ) در چه ساعت هايي عقربه ها با هم در يك خط راست تشكيل مي دهند ؟ نشان دهيد.

  6 ) در چه ساعت هايي عقربه ها دقيقا روي هم قرار دارند؟ نشان دهيد.

  7 ) در يك شبانه روز عقربه كوچك چند بار روي عدد 6 قرار مي گيرد؟

  8 ) در يك شبانه روز عقربه دقيقه شمار چند بار صفحه ساعت را دور مي زند؟

  9 ) اتوبوسي ساعت 11 صبح  از همدان به طرف تهران آمد پس از 5 ساعت به تهران رسيد. اتوبوس در ساعت چند بعداز ظهر به تهران رسيد ؟

  10 ) ساعت 6 صبح آفتاب طلوع مي كند و ساعت 7 بعدازظهر خورشيد غروب مي كند، چند ساعت روز بوده است؟

  11 ) مسافرت از شيراز به تهران 13 ساعت طول مي كشد ، اگر ساعت 8 صبح از شيراز حركت كنيم ساعت چند بعدازظهر به تهران مي رسيم ؟

  12 ) 5 ساعت و 23 دقيقه از ظهر گذشته است. عقربه كوچك و بزرگ ساعت در كجا قرار مي گيرند ؟

  13 ) مهري ساعت 8 صبح از خواب بيدار مي شود و 9 بعدازظهر مي خوابد. او چند ساعت بيدار بوده است ؟

  14 ) مدرسه اي ساعت 14 تعطيل مي شود . اين مدرسه ساعت چند بعدازظهر تعطيل مي شود؟

  15 )  زنگ مدرسه اي در نوبت بعدازظهر ساعت 17 تعطيل به صدا مي آيد . نويد كه دانش آموز اين مدرسه است ساعت 6 بعدازظهر به خانه مي رسد. او چه مد در راه بوده است؟

  16 ) در شبانه روز چند بار عقربه هاي ساعت شمار و دقيقه شمار روي هم قرار مي گيرند؟

  الف) 24 بار         ب) 11 بار             ج) 22 بار                   د) 12 بار

  اين مطالب متعلق به سايت www.koodakan.org  مي باشد و هر گونه استفاده بدون مجوز ممنوع است

  منبع مطلب : www.koodakan.org

  مدیر محترم سایت www.koodakan.org لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات مربوط به ساعت( ریاضی سوم )

  1 )  برنامه کودک ساعت 17 از تلویزیون پخش می شود یعنی ساعت  ..............  بعدازظهر 

  2 )  اخبار سراسری ساعت 21 از تلویزیون پخش می شود یعنی ساعت  ..............    بعدازظهر 

  3 )  ساعت 20 یعنی  ..............  بعدازظهر

  4 )  ساعت 13 یعنی  ..............  بعدازظهر

  5 )  ساعت 23 یعنی  ..............  بعدازظهر

  6 )  ساعت 16 یعنی  ..............  بعدازظهر

  7 )  ساعت 17.45 همان ساعت  ..............  بعدازظهر است.

  8 )  ساعت 4.15 بعدازظهر همان ساعت  ..............  می باشد.

   9 )  ساعت 6 بعدازظهر یعنی  .............. 

  10 )  ساعت 2 بعدازظهر یعنی  .............. 

  11 )  ساعت 9 بعدازظهر یعنی  .............. 

  12 )  ساعت 7 بعدازظهر یعنی  ..............

  1 )  ساعت 6:30 دقیقه همان 6 و  ..............  است.

  2 )  ساعت 15:45 دقیقه همان یک   .............. مانده به 16 است.

  3 )  ساعت 9:15 دقیقه همان 9 و  ..............  است.

  4 )  ساعت 12:30 همان 12 و  ..............  است.

  1 )  هر ساعت چند ربع ساعت است؟ ..............

  2 )  هر ربع ساعت چند دقیقه است؟ .............. 

  3 )  نیم ساعت چند ربع است؟ .............. 

  4 )  نیم ساعت چند دقیقه است؟ .............. 

  5 )  سه ربع ساعت چند دقیقه است؟ .............. 

  6 )  یک ساعت چند دقیقه است؟ .............. 

  7 )  یک شبانه روز چند ساعت است؟ .............. 

  8 )  یک هفته چند روز است؟ .............. 

  9 )  یک سال چند روز است؟ .............. 

  10 )  یک سال چند هفته است؟ .............. 

  5 ) در چه ساعت هایی عقربه ها با هم در یک خط راست تشکیل می دهند ؟ نشان دهید.

  6 ) در چه ساعت هایی عقربه ها دقیقا روی هم قرار دارند؟ نشان دهید. 

  7 ) در یک شبانه روز عقربه کوچک چند بار روی عدد 6 قرار می گیرد؟ 

  8 ) در یک شبانه روز عقربه دقیقه شمار چند بار صفحه ساعت را دور می زند؟ 

  9 ) اتوبوسی ساعت 11 صبح  از همدان به طرف تهران آمد پس از 5 ساعت به تهران رسید. اتوبوس در ساعت چند بعداز ظهر به تهران رسید ؟

  10 ) ساعت 6 صبح آفتاب طلوع می کند و ساعت 7 بعدازظهر خورشید غروب می کند، چند ساعت روز بوده است؟

  11 ) مسافرت از شیراز به تهران 13 ساعت طول می کشد ، اگر ساعت 8 صبح از شیراز حرکت کنیم ساعت چند بعدازظهر به تهران می رسیم ؟ 

  12 ) 5 ساعت و 23 دقیقه از ظهر گذشته است. عقربه کوچک و بزرگ ساعت در کجا قرار می گیرند ؟ 

  13 ) حسین ساعت 8 صبح از خواب بیدار می شود و 9 بعدازظهر می خوابد. او چند ساعت بیدار بوده است ؟ 

  14 ) مدرسه ای ساعت 14 تعطیل می شود . این مدرسه ساعت چند بعدازظهر تعطیل می شود؟ 

  15 )  زنگ مدرسه ای در نوبت بعدازظهر ساعت 17 تعطیل به صدا می آید . نوید که دانش آموز این مدرسه است ساعت 6 بعدازظهر به خانه می رسد. او چه مد در راه بوده است؟

  16 ) در شبانه روز چند بار عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار روی هم قرار می گیرند؟

  الف) 24 بار         ب) 11 بار             ج) 22 بار                   د) 12 بار

  منبع مطلب : ahmadiadel.blogfa.com

  مدیر محترم سایت ahmadiadel.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  هدیه 2 ماه قبل
  0

  بله این چیزی که میگویید خیلی علمی است و من در دانشگاه خودم این مطالب را دریافت کردم

  هدیه 2 ماه قبل
  0

  بله این چیزی که میگویید خیلی علمی است و من در دانشگاه خودم این مطالب را دریافت کردم

  یگانه 7 ماه قبل
  1

  سوال ۱۶ جوابش

  ۲۴ بار

  علی 8 ماه قبل
  -1

  ۲۴بار

  محمدرضا 9 ماه قبل
  -1

  جواب سوال 16 چند می شود

  0
  ناشناس 1 ماه قبل

  ۲۴

  محمدرضا 9 ماه قبل
  0

  جواب سوال 16

  رضا 10 ماه قبل
  -1

  جواب سوال ۱۶

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  بلدم ولی حوصله ندارم

  ممنون از لطف شما 2 سال قبل
  0

  خیلی ممنون

  0
  بهناز 7 ماه قبل

  خیلی بد

  ناشناس 2 سال قبل
  -2

  ممنون از رحمات فراوان شما

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید