توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  دولت سید ضیاء الدین با چه مشکلاتی مواجه بود

  1 بازدید

  دولت سید ضیاء الدین با چه مشکلاتی مواجه بود را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  پرسش های نمونه

  پرسش های نمونه (درس اول)

  1- مفاد عهدنامه گلستان چه بود ؟

  به موجب این عهدنامه ، ایران حاکمیت روسیه را بر ولایت هایی که تا آن زمان اشغال کرده بود به رسمیت شناخت. باین ترتیب ایالات داغستان و گرجستان و شهرهای باکو، دربند، شیروان، قره باغ، شکیّ، گنجه ، موقان و قسمت بالای طالش ، به روسیه واگذار شد. بعلاوه ، حق کشتیرانی در دریای خزر ، از ایران سلب گردید ، در برابر ، روسیه نیابت سلطنت عباس میرزا را در ایران به رسمیّت شناخت و رساندن او به سلطنت را تعهد کرد.

  2- چه عواملی موجب بروز دوره ی دوم جنگ های ایران و روسیه شد؟

  بدرفتاری روسها با ساکنان ولایت هایی که طبق معاهده ی گلستان به آن کشور واگذار شده بود، موجب نارضایتی این مردم شد؛ و آنان شروع به دادخواهی کردند. از سوی دیگر ، معاهده ی گلستان در مورد تعیین خط های مرزی بین ایران و روسیه ، مبهم بود. همین مسأله نیز ، موجب دست درازی روسها به خاک ایران ، از جمله اراضی اطراف ایروان و آذربایجان شد.

  3- مفاد عهدنامه ی ترکمانچای چه بود؟

  مطابق این معاهده ، علاوه بر سرزمینهایی که در عهدنامه یگلستان به روسها واگذار شده بود ، ایروان ، نخجوان و بخشی از دشت مغان نیز از ایران جدا شد و به روسیه تعلق گرفت؛ ایران متعهد به پرداخت پنج میلیون تومان غرامت به روسیه شد. همچنین ، برقراری حق کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی ، بر ایران تحمیل گردید.

  4- براساس کاپیتولاسیون، اتباع دولت روسیه در ایران از چه حقی برخوردار شدند؟

  به موجب این حق، هرگاه اتباع روسی مقیم ایران مرتکب جرمی می شدند، دادگاه های ایران حق رسیدگی نداشتند، بلکه مراجع قضایی دولت روسیه می بایست به آن جرم رسیدگی می کردند.

  5-هرکدام از دو دولت فرانسه و ایران براساس معاهده ی فین کن اشتاین چه تعهداتی داشتند؟

  براساساین معاهده ، فرانسه متعهد شد که ایران را در جنگ با روسیه کمک کند. در مقابل، ایران برای حمله به متصرفات انگلستان در هند، با افغان ها و قبایل هرات و قندهار متحد شود، و به انگلستان ، اعلان جنگ دهد. همچنین، در صورتی که تصمیم ناپلئون بر لشکرکشی به هندوستان قرار گیرد، اجازه ی عبور لشکر او از ایران، به آن کشور داده شود.

  6- چرا روسها ایران را به لشکرکشی به سوی هرات تشویق کردند؟

  زیرا از سویی با انگلستان رقابت داشتند، و به خطر افتادن مستعمره های انگلستان در هند را به مصلحت خود می دانستند، و از سوی دیگر، مشغول شدن ایران در جنگ هرات را مایه ی فراموشی ایالت های از دست رفته ی شمالی ، توسط دولت ایران می دانستند.

  7- مفاد عهدنامه ی دوم ارزنة الروم چه بود؟

  به موجب این قرارداد، ایران از ادعاهای خود درباره ی بعضی از مناطق، از جمله سلیمانیه، دست برداشت. در مقابل، دولت عثمانی ، حاکمیت ایران بر خرمشهر و ساحل چپ اروندرود، نیز کشتیرانی در این رودخانه را، به رسمیت شناخت. علاوه برآن، دولت عثمانی متعهد شد که آزار و اذیت زائران ایرانی عتبات عالیات جلوگیری کند، و تسهیلات لازم را برای بازرگانان کشور ما در آن سرزمین، فراهم آورد.

  پرسش های نمونه (درس دوم)

  1- امیرکبیر در دوره ی صدارت خود چه اصلاحات و اقداماتی انجام داد؟

  لغو لقب های طولانی و بی معنی،واکتفا به کلمه ی جناب،حتی نسبت به مقام صدارت.

  منع رشوه خواری،وبرقراری حقوق ثابت برای مأموران دولت.

  فرستادن شاگردانی به اروپا،برای کسب مهارت ها ودانشهای جدید.

  استخدام معلمان واستادان خارجی، به ویژه از کشورهایی غیر از انگلیس و روس.

  ترجمهی کتاب، نشر روزنامه.

  تأسیس مدرسه ی عالی در تهران و ارائه ی طرح مدرسه ی دارالفنون؛ که پس از برکناری او شروع به کار کرد.

  جلوگیری از دخالت نمایندگان خارجی در امور داخلی ایران .

  دفع فتنه ی سالار در خراسان، و فرقه ی بابیّه.

  تقویت ارتش ملی کشور.

  تلاش در جهت استقلال اقتصادی و توسعه ی صنعتی ایران .

  2- چرا کشورهای اروپایی در دیگر کشورها نفوذ می کردند؟

  کشورهای اروپایی که در اثر انقلاب صنعتی به رشد و شکوفایی اقتصادی رسیده بودند، به بازارهای مصرف و مواد اولیه ارزان قیمت نیاز داشتند. بنابراین ، دولت های استعماری، روز به روز بر نفوذ خود در کشورهای دیگر می افزودند.

  3- براساس قراردادی که با رویتر بسته شد، چه امتیازاتی به این شخص داده شد؟

  به موجب قرارداد رویتر، حق احداث راه آهن و تراموا و بهره برداری از کلیه معادن و منابع ایران به جز طلا ونقره و سنگهای قیمتی، نیز بهره برداری از جنگل ها و احداث قناتها و کانالهای آبیاری به مدت هفتاد سال و اداره گمرک ها و حق صدور همه نوع محصولات انگلیسی به ایران ، به مدت بیست و پنج سال به رویتر واگذارشد. در مقابل رویتر تنها مبلغ دویست هزار لیره برای تأمین هزینه های سفر ناصرالدین شاه به اروپا به صورت وام پرداخت کرد.

  4- در داخل و خارج از ایران چه مخالفت هایی علیه امتیاز رویتر ایجاد شد؟

  روسها از منافع سرشاری که این قرارداد برای رقیب آنها در پی داشت ناراضی بودند و به آن اعتراض کردند و خواستار لغو آن شدند. در داخل کشور نیز مخالفت های شدیدی با این امتیاز صورت گرفت؛ مجتهد بزرگ تهران ، ایت الله حاج ملا علی کنی به شدت با قرارداد رویتر مخالفت کرد.

  5-امتیاز توتون و تنباکو با چه شرایطی به تالبوت واگذار شد؟

  آن را با امتیازی که دولت عثمانی به یک شرکت خارجی واگذار کرده بود، مقایسه کنید. ناصرالدین شاه این امتیاز را برابر دریافت سالانه پانزده هزار لیره و4/1 سود سالانه، به تالبوت واگذارکرده بود. در حالی که دولت عثمانی ، با وجودی که از محصول توتون و تنباکوی کمتری برخوردار بود، این امتیاز را برابر دریافت سالانه هفتصد هزار لیره ، به یک کمپانی خارجی واگذار کرده بود.

  6- چه کسی فتوای تحریم توتون و تنباکو را صادر کرد و این فتوا چه نتیجه ای به دنبال داشت؟

  آیت الله میرزای شیرازی ، صدور این حکم سبب شد که شاه تسلیم شود و ابتدا امتیاز داخلی وسپس امتیاز خارجی او را لغو نماید و این پیامدهای مهمی به تحولات فرهنگی، اجتماعی وسیاسی تاریخ معاصر داشت.

  درس سوم

  1- چه عواملی زمینه های نهضت مشروطه را فراهم کرد؟

  1) از دست رفتن سرزمین هایی از چهار سو.2)نفوذ و غلبه ی استعمار.3) استبداد دستگاه حاکم.4) مخالفت های مردم و علما.5) ورود اندیشه های جدید.6)آثار روشنفکران.

  2-اندیشه های سیاسی اسلام چه نقشی در پیدایش زمینه مشروطه خواهی داشت ؟

  توجه مردم مسلمان ایران به آموره های دین اسلام نظیر امر به معروف و نهی از منکر ، عدالت خواهی و لزوم دفع ظلم که در آیات قران کریم و سیره ی معصو مین به آن پرداخت شده است ، موجب احساس تکلیف در وجود آنان می گردید .

  3- فعا لیت عا لمان دینی در دوره سلطنت ناصرالدین شاه چه تحولی پیدا کرد؟

  موجب برقراری ارتباط منظم میان مردم و روحانیون گردید ، و در نتیجه زمینه برای پیدایش حرکتی فکری به رهبری علمای دینی فراهم شد .

  4- فعالیت سیاسی رهبران دینی در دوره قاجار ، چه دستا وردهایی داشت ؟

  پیروزی در نهضت تنباکو بود که علاوه بر لغو قرار داد توتون و تنباکو ؛ ظهور قدرت و رهبری روحانیون شیعه درصحنه سیاسی کشور ؛ آشکار شدن آسیب پذیری استبداد داخلی و استعمار خارجی در برا بر اراده ی مردم و ایجاد خود باوری در مردم و روحانیون برای ایجاد تحو لات بنیادین در کشور از دیگر دستاوردها ی آن بود.

  5- در دوره قاجار اندیشه های سیاسی جدید از چه طریقی به ایران راه یافت؟

  زمینه های ورود این تفکر به کشور به شکل های مختلف نظیر اعزام دانشجو به خارج،سفرهای درباریان و سیاستمداران به خارج،و مهاجرت برخی از ایرانیان به کشورهای مختلف فراهم شد.

  6- در آثار روشنفکران ایرانی دوره قاجار  ، به چه مسائلی توجه شده است ؟

  در این آثار بیشر به اوضاع نابسامان کشور و مقایسه ی تمدن غرب با حکومت قاجار پرداخته شده است

  درس چهار

  1- پیش از جریان مهاجرت صغری حوادثی موجب اعتراض مردم شد،آن حوادث کدامند؟

  1) ماجرای نوزبلژیکی.2) چوب خوردن علمای کرمان.3) مسأله ی عسکر گاریچی.4) موضوع ساختمان بانک استقراضی روس و ظلم و جور حاکمان ایالت ها.

  2- چرا بازرگانان ایرانی به عملکرد نوز اعتراض کردند؟

  زیرا او علاوه بر عوارض گمرکی، مبالغ اضافی غیر قانونی نیز از بازرگانان دریافت می کرد و برای جلب نظر درباریان آن را به جیب آنان می ریخت.

  3- مهاجران در مهاجرت صغری چه خواسته هایی داشتند؟

  1) ایجاد عدالت خانه در همه ی شهرها برای رسیدگی به شکایت های مردم و برقراری عدالت در جامعه.2) عمل به قانون اسلامی به طور دقیق و به دور از ملاحظه های شخصی.

  4- منظور از سنت بست نشینی چیست و سفارت انگلستان در نهضت مشروطیت چگونه از این سنت به سود آن کشور استفاده کرد ؟

  سنت بست نشینی و تحصن که از دیر گاه در ایران معمول بود ؛ در مساجد و زیارتگاه ها صورت می گرفت ؛و همواره مورد احترام مردم قرار داشت و با باور های دینی آن ها سازگار بود . دولت انگلستان از این سنت استفاده کرد ، عده ای از عاملان شناخته شده ی خود را در جرگه آزادی خواهان وارد ساخت و مردم را به تحصن در سفارت خانه خود تشویق کرد .

  5- در هنگام مهاجرت کبری چه خواسته هایی مطرح شد؟

  1)برکناری عین الدوله از صدارت.2) فراهم کردن زمینه برای بازگشت مهاجران به تهران.3) ایجاد عدالتخانه.4) تشکیل دارالشورا (مجلس نمایندگان).

  6- مظفرالدین شاه در راستای خواسته های مشروطه خواهان چه اقداماتی انجام داد؟

  مظفرالدین شاه اعلام کرد که به خواسته های مردم عمل خواهد کرد، او عین الدوله را عزل کرد و فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را در 14مرداد 1285ش.صادر کرد.

  درس پنجم

  1-- محمد علی شاه پیش از به توپ بستن مجلس در دو مقطع نسبت به مجلس و نظام مشروطه بی اعتنایی کرد،آن دو را نام ببرید؟

  او از اشراف و نمایندگان دولت های خارجی برای شرکت در مراسم تاج گذاری دعوت به عمل آورد اما نمایندگان مجلس شورای ملی را دعوت نکرد،این اولین بی اعتنایی محمد علی شاه به مجلس بود.و دومین بی اعتنایی او خودداری از امضای متمم قانون اساسی.

  2- اصل دوم متمم قانون اساسی چه بود؟ توضیح دهید.

  در هر دوره از مجلس، هیأتی پنج نفره از مجتهدان و فقیهان اسلام که به اقتضاهای زمان آشنا بودند به عنوان عضو در مجلس شورای ملی شرکت می کردند، تا بر قانون هایی که تدوین و تصویب می شد، نظارت کنند که خلاف قواعد اسلامی و دستورهای شرع نباشد.

  3- دولت روسیه به چه دلایلی با انقلاب مشروطه ایران مخالفت می کرد؟

  1) جلوگیری از نفوذ انگلیس که در لباس مشروطه خواهی از مشروطه طلبان حمایت می کرد.2)کمک به محمد علی شاه که طرفدار روس بود.3) پیشگیری از قیام ملت های منطقه ی قفقاز برای گرفتن آزادی تحت تأثیر پیروزی مشروطه خواهان در ایران.

  4- روسیه و انگلستان بر اساس قرارداد 1907م ایران را چگونه میان خود تقسیم کردند؟

  ایران را به سه منطقه تقسیم کردند: منطقه ی شمال، از خط فرضی بین قصر شیرین،اصفهان،یزد،خواف و مرز افغانستان، حوزه ی روسیه شناخته شد.منطقه جنوب، از خط فرضی بین بندرعباس،کرمان،بیرجند،زابل و سر حدهای افغانستان، که دارای ارزش حیاتی برای دفاع از هند بود، قلمرو نفوذ انگلستان مقرر گردید.قسمت سوم که شامل کویرها و بیابان های بی آب و علف بود، منطقه ی بی طرف و متعلق به ایران شناخته شد.

  5-نمایندگان اولین دوره ی مجلس شورای ملی در قبال سیاست های استعماری روس و انگلیس چه تصمیماتی گرفت ؟

  به اتفاق آرا قرار داد 1907را رد کردند ؛ دریافت وام از دولت های خارجی را قبول نکردند ، نوز بلژیکی را از ایران اخراج کردند ،برای رفع مشکل مالی بانک ملی را تاسیس کردند.

  درس شش

  احمد شاه چگونه به سلطنت رسید؟1

  پس از فتح تهران مجلسی فوق العاده مرکب از سران و رؤسای مجاهدان، شاهزادگان، اعیان و وکلای سابق مجلس شورای ملی، تشکیل گردیدو با اتفاق آرا، محمد علی شاه از سلطنت خلع و پسر دوازده ساله او، احمد میرزای ولیعهد را به مقام سلطنت برگزید.تا رسیدن احمد شاه به سن قانونی نیز شاهزاده عضدالملک بزرگ خاندان قاجار به عنوان«نایب السلطنه» انتخاب شد.

  2- سه نمونه از دخالت های روس و انگلیس در امور داخلی ایران را بنویسید ؟

  1- در سال (1907/م- 1285/ش) در این سال ایران را به سه قسمت تقسیم کردند .

  2- در سال (1912/م – 1291/ش ) در این سال روسیه شمال کشور و انگلیس جنوب کشوررا اشغال کرد .

  3- در سال (1915/م -1294/ ش) در این سال روس و انگلیس کشور ایران را به دو قسمت بین خود تقسیم کردند .

  3- دولت روسیه دراخطاری که در سال 1290ش به ایران داد چه درخواست هایی مطرح کرد؟

  1) اقدام های مورگان شوستر متوقف و او از ایران اخراج شود.

  2) بدون موافقت روس و انگلیس از استخدام اتباع خارجی در ایران خودداری شود

  3) هزینه لشکرکشی قوای روسیه به ایران را دولت ایران پرداخت کند

  4- چرا نیرو های بیگانه در جنگ جهانی اول علیرغم اعلام سیاست بی طرف ایران ، کشور ما را اشغال کردند ؟

  زیرا ایران دارای مو قعیت ممتاز استراتژیکی برای کشور های در گیر در جنگ بود

  5- پیامد قرار داد 1915 چه بود ؟

  طبق این قرار داد دو منطقه نفوذ در عهد نامه ی 1907 به منطقه اشغالی تبدیل شد . بنا بر این انگلیس بر منطقه ای که بر اساس قرار داد 1907 منطقه بی طرف شناخته می شد دست یافت و روسیه نیز به تصرف قسطنطنیه پرداخت .

  درس هفت

  1- دولت انگلستان پس از جنگ جهانی اول چه سیاست هایی در منطقه خاور میانه دنبال می کرد ؟

  با وقوع انقلاب سوسیالیستی روسیه و تخلیه شمال ایران ، انگلیسی ها که در صحنه سیاسی ایران بی رقیب ماندند ، سیاست خارجی خود را با توجه به تحولات سیاسی جهان پس از جنگ جهانی اول تغییر دادند . تسلط بر منطقه ی حساس خاور میانه ، اهمیت نفت، که در جنگ جهانی اول مشخص شده بود ، و ایجاد کمر بند آهنین در برابر نفوذ شوروی ، از جمله سیاست های جدید خاورمیانه ای دولت انگلستان بود .

  2- ماهیت قرارداد 1919 ایران و انگلیس چه بود؟

  در بهمن ماه 1299 با حضور آیرون ساید میان دو عامل کودتا، ملاقاتی در قزوین صورت گرفت. در این دیدار رضاخان پذیرفت که پس از فتح تهران توسط نیروهای قزاق مقام نخست وزیری به سیدضیاءالدین طباطبایی سپرده شود.

  3- چه عواملی انگلستان را به سوی مداخله ی غیر مستقیم در ایران سوق داد ؟

  1- شکست انگلستان در اجرای قرارداد 1919/م  2- نفرت تاریخی مردم مسلمان ایران از نظام استعماری انگلستان

  4- پس  از پایان جنگ جهانی اول در ترکیب نیرو های نظامی انگلیس و روس در ایران چه تغییراتی ایجاد شد ؟

  در سال 1296/ ش. انگلستان در صدد بر آمد که فرماندهی نیروهای قزاق و قوای نظامی ایران را که تا آن زمان به عهده ی روس ها بود ، در اختیار خود بگیرد . بنا بر این با نقشه ای از پیش طراحی شده ، توانست فرماندهی روسی  قوای قزاق را بر کنار کند ، و اداره ی نیروی نظامی ایران را به ژنرال آیرون ساید و افسران انگلیسی واگذار کند .

  5سید ضیاء الدین طباطبایی پس از کودتای سوم اسفند (1299/ش) به چه اقداماتی دست زد ؟

  به دستور سید ضیاء بسیاری از شخصیت های سیاسی ، از جمله آیت الله مدرس ، که از مخالفان سیاست های انگلستان در ایران بود ، دستگیر و روانه زندان شدند . سید ضیاء چند روز پس از کودتا به حضمر احمد شاه رفت و رسما کابینه خود را تشکیل داد. قرارداد 1919/م. را که به همت افرادی چون آیت الله مدرس عملا متروک مانده بود لغو کرد .

  6- کابینه ی سیاه (کابینه ی سید ضیاءالدین طباطبایی) با چه مشکلاتی مواجه بود؟

  ظاهر سازی های سیدضیاء و تندروی های او، موجی از خلافت را علیه وی برانگیخت. از سوی دیگر خود سری های رضاخان سردار سپه در اختصاص در آمد شهرداری و اداره های مالیه به نفع قزاق های زیر فرمانش بر مشکلات دولت می افزود.

  درس هشت

  رضاخان؛ تثبیت قدرت

  1- رضاخان در مدتی که وزیر جنگ بود چه اقداماتی انجام داد؟

  او در طول این مدت تسلطش را بر ارتش تثبیت کرد، ژاندارمری را از «وزارت داخله» (وزارت کشور) به «وزارت جنگ» انتقال داد و بر نفوذ خود افزود.

  2- همزمان با دوره ی نخست وزیری رضا خان ، چه تحولی در ترکیه به وقوع پیوست ؟ این واقعه چه تاثیری در ایران داشت ؟

  همزمان با نخست وزیری رضا خان در ایران ( در 11 آبان 1302) مصطفی کمال پاشا ( آتا تورک ) با حمایت دملت انگلستان ، در کشور عثمانی (ترکیه) به قدرت رسید . او نظام امپر اتوری عثمانی را لغو ، و اقدام به تاسیس نظام جمهوری کرد . در واقعه ، بهانه و وسیله ای برای تغییر نظام مشروطه در ایران شد .

  3- انتخابات دوره ی پنجم مجلس شورای ملی چگونه بر گزار شد و چه نتیجه ای داشت ؟

  رضا خان به سرعت برگزاری انتخابات دوره ی پنجم مجلس شورای ملی را اعلام کرد و با اعمال نفوذ و تقلب در انتخابات ، در پناه حمایت حزب ها و جریان های سیاسی طرفدار غرب توانست اکثریتی از نمایند گان موافق و طرفدار خود را روانه ی مجلس کند . با وجود این ، نمایندگان چون آیت الله مدرس ، مستو فی الممالک ، مشیر الدوله ، موتمن الممالک نیز که مورد توجه مردم بودند به مجلس راه یافتند .

  4- شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مملکت ، چه نقشی در فراهم کردن زمینه برای به قدرت رسیدن رضا خان داشت ؟

  - نیاز به استقلال و امنیت که در نتیجه ی بروز جنگ جهانی اول و مداخلات بیگانگان در کشور ایجاد شده بود،بروز ناامنی های اجتماعی وفقراقتصادی، بی کفایتی احمد شاه و دولت مردان و سرپیچی حاکمان محلی از مرکز، حمایت انگلستان و احذاب سیاسی از رضاخان ازعواملی بود که رضاخان را به قدرت رسانید .

  5- نقش انگلستان و عوامل او در به قدرت رسیدن رضا شاه چه بود ؟

  دولت انگلستان که در معادله های سیاسی جدید خود ، خواهان افزایش قدرت رضا خان بود ، به منظور جانبداری از او ، دست از حمایت شیخ خزعل برداشت . در نتیجه شیخ خزعل ، تسلیم رضا خان شد. این واقعه که به قربانی سیخ خزعل انجامید ، در افکار عمومی ، تصویری قهرمانانه و حتی ضد انگلیسی ، از زضا خان ایجاد کرد

  درس نه

  ویژکی های حکومت رضا شاه

    1- رضا شاه پیش از رسیدن به سلطنت برای تظاهر به دینداری چه اعمالی انجام داد ؟

  در نخستین سال پیروزی کودتا ، در مراسم محرم و عزا داری امام حسین (ع) ، رضا شاه در حالی که گل بر پیشانی خود می مالید و کاه بر سر می ریخت ، به شعایر مذهبی تظاهر می کرد .

  علاوه بر این ، رضاخان در خرداد ماه 1302 به وزارت معارف دستور داد که بر مطالب مذهبی و شرعی چاپ شده در مطبو عات نظارت ، و از درج مطالب خلاف شرع ، جلو گیری به عمل آید . و نیز دستور تعطیلی مشروب فروشی ها و قمار خانه ها را صادر کرد . او در همان سال عا زم عراق شد و ضمن ملاقات با عده ای از علما و مراجع نجف ، خود را حامی اسلام کرد ، و قول داد که دومین اصل متمم قانون اساسی مبنی بر نظارت علما بر مصو به ها مجلس را به اجرا در آورد .

  2-- رضاشاه در دوران سلطنت خود در راستای محدود کردن نقش دین و شخصیت های دینی چه اقداماتی انجام داد؟

  1) جایگزین ساختن قانون های غربی به جای قوانین مذهبی.2) محدود کردن روحانیان و مراسم مذهبی.3) ممنوع کردن برگزاری مراسم سوگواری حضرت امام حسین(ع).4) و برپایی«کارناوال» های شادی و رژه ی دسته های موزیک نظامیان در روز عاشورا.5) تخریب مدارس و حوزه های علمیه.6) تغییر کلاه و لباس.7) برداشتن حجاب و رواج منکرات و کارهای خلاف شرع.

  3- رضا شاه در زمینه تغییر لباس و کلاه مردم چه اقداماتی انجام داد ؟

  در دی ماه سال 1307، قانون اجباری متحد الشکل کردن لبلس در ایران با قید دو فوریت ، به تصویب مجلس هفتم رسید . بر اساس این قانون ، همه مردم ایران ، اعم از شهری و روستایی و عشایرچادر نشین موظف به رعایت آن بودند . مجازات متخلفان ،جزای نقدی یا زندان بود .

  درس 10

  سقوط رضا شاه

  1- چرا خاک ایران مورد توجه کشورهای درگیر در جنگ جهانی دوم واقع شد؟

  ایران به سبب موقعیت حساس جغرافیایی اش مورد توجه دولت های درگیر قرار گرفت، بهترین راه برای حمایت متفقین از شوروی خاک ایران بود.احتمال دست یابی آلمانی ها به چاه های نفت ایران،که شریان حیاتی انگلستان بود، نگرانی این کشور را به طور فزاینده ای افزایش داد. انگلستان حضور نیروهای آلمان در ایران را بهانه قرار داد، و در تیر ماه سال 1320 از ایران خواست تا چهار پنجم آلمانی های مقیم کشور را اخراج کند. از سوی دیگر آلمان نیز اعلام کردکه به زودی از طریق قفقاز به ایران می رسد. دولت ایران این پیشنهاد را رد کرد،و سرگرم انجام مذاکره هایی با آلمان شد.

  2- در دوره سلطنت رضاشاه در زمینه شبکه راه ها و راه آهن چه اقداماتی شد ؟

  در ابتدای حکومت رضا شاه ، راه های زمینی کشور باز سازی و یا تکمیل شد . آگر چه هدف اصلی از این اقدام ، ایجاد زمینه ی مناسب  برای حرکت نیرو های نظامی به قصد سر کوب شورش های و مخالفت های احتمالی بود ، ولی موجب شد که حمل و نقل کالا ها در جاده ها سریع تر انجام شود . اقدام دیگری که در همان زمان ( 1306) آغاز شد ، احداث راه آهن بود . بسیاری از مورخان براین عقیده اند که رضا شاه ، راه آهن سراسری ایران را برای جلب رضایت انگلیسی ها و تامین مقاصد نظامی آنان احداث کرد .زیرا برای مثال ، ایجاد راه آهنی که بندر ترکمن را به بندر امام خمینی متصل می کرد ، در واقع هدفی جزایجاد راهی سهل و آسان برای انتقال نیرو های انگلیسی از جنوب به شمال کشور نبود.

  3- ایران براساس پیمان سعدآباد چه مناطقی را از دست داد؟

  بخشیدن ارتفاعات کوه«آرارات» به ترکیه، بخش هایی از شرق ایران به افغانستان، و چشم پوشی دولت ایران از حق حاکمیت خود بر«اروند رود» بود.

  درس 11

  اشغال ایران توسط متفقین و آثار آن

  1- در اوایل سلطنت محمد رضا شاه چه احزابی در ایران تشکیل شد ؟

  1- حزب اراده ی ملی توسط سید ضیاء 2- حزب توده – توسط شوروی  3- فرقه دمکرات در آذربایجان  4- حزب دمکرات توسط قوام السلطنه  5- حزب تاریا توسط درباریان  6- حزب سو سیا لیسم ملی کارگران که به اختصار سومکا نام داشت .

  2- دولت شوروی برای به دست آوردن امتیاز نفت ، از چه راه هایی ایران را تحت فشار گذاشت ؟

  دولت شوروی برای تحمیل امتیاز نفت شمال با استفاده از اهرم هایی چون حزب توده و عوامل داخلی اش و همچنین قوای مسلح شوروی که به رغم پایان یافتن جنگ همچنان در خاک ایران حضور داشتند دولت و مجلس را تحت فشار گذاشتند .

  3- چرا دولت شوروی از تخلیه خاک ایران از نیروهای خود، خود داری می کرد؟

  این دولت از این اقدام اهداف جاه طلبانه ای را دنبال می کرد از جمله ایجاد حاشیه امنیتی و منطقه حائل از طریق تجزیه ی برخی از مناطق ایران(آذربایجان ایران و الحاق آن به آذربایجان شوروی) و دستیابی به امتیاز نفت شمال.

  4- محمد رضاشاه با تغییر قانون اساسی در پنجم اسفند 1327، چه اختیاراتی به دست آورد؟

  در قانون اساسی جدید قدرت انحلال دو مجلس، فرماندهی کل قوا، اعلان جنگ و صلح و نصب وزراء را به دست آورد.

  درس دوازدهم

  آغازنهضت ملی شدن صنعت نفت

  1- رزم آرا در مقابل ملی شدن صنعت نفت چه رفتاری در پیش گرفت؟

  رزم آرا برای جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت ایران به طور محرمانه وارد مذاکره با انگلستان شد و پیشنهاد جدیدی به جای قرارداد الحاقی که متضمن منافی انگلستان بود، ارایه کرد. علاوه بر این او با تحقیر روحیه ملی اعلام کرد که ایرانیان حتی قادربه اداره ی یک کارخانه سیمان نیستند و ملی کردن صنعت نفت را بزر گترین خیانت بر شمرد .

  2- مصدق در دوراه اول نخست وزیری خود چه اقداماتی انجام داد و عکس العمل دولت انگلستان در مقابل اقدامات او چه بود ؟

  در این دوره دولت با تقویت وحدت ملی ، مبارزه های ملی شدن صنعت نفت را پی گرفت ؛ و هیات خلع ید از شرکت نفت ، اقدام های خود را در مورد انتقال شرکت را آغاز کرد .

  دولت انگلستان ضمن شکایت به  دیوان دادگستری بین المللی لاهه ، تهدید کرد که چهار هزار چتر باز و رزمناوهای خود را به مرز های آبی خواهد فرستاد . اما در نقطه مقابل آیت الله کاشانی اظهار داشت که اعلام جهاد خواهد نمود.

  3- حسین علاء در دوره نخست وزیری خود چه اقداماتی انجام داد ؟

  او برای آرام کردن بحران و مناقشات نفتی در خوزستان و متعا قبا در سایر مناطق نفت خیز جنوب حکو مت نظامی برقرار کرد . حسین علاء برای الغای قانون ملی شدن نفت تلاش زیادی کرد اما در برابر اراده ی مردم موفق نشد و سر انجام به علت ناتوانی در حل بحران نفت استعفا ء کرد.ونه سوال

  درس سیزدهم

  زمینه های کودتای 28مرداد

  1- چه عواملی موجب شد که مصدق در دوره دوم نخست وزیری از حمایت مردم محروم بماند ؟

   ضعف ساختاری و بی کفایتی برخی از اعضای کابینه دولت ، رقابت و قدرت طلبی ها ، روند جدایی و بروز شکاف و تشتت سیاسی مانع از آن شد که بار دیگر مردم همچون واقعه ی 30 تیر در صحنه ی مبارزه حاضر شوند .

  2- انکلستان از چه راه هایی همکاری آمریکا برای انجام کودتا در ایران را جلب کرد ؟

  انگلیس ها به شرگت های نفتی آمریکا یی اجازه ی ورود به امور نفتی ایران را دادند . زیرا آن ها نیاز شدید به همکاری آمریکا در اجرای طرح کودتا داشتند . انگلستان برای این کار توانست از بهانه حزب توده به عنوان وسیله ای برای جلب توجه افکار عمو می امریکا سود ببرد .

  3- - انگلستان از چه راه هایی به تضعیف دولت مصدق پرداخت؟

  از جمله این اقدامات تحریم نفت ایران و تهدید کشورهای خریدار نفت ایران به تعقیب قضائی و مجازات بود.

  4- موضع حزب توده نسبت به دولت مصدق چه بود و عملکرد آن حزب در کودتای 28 مرداد چگونه بود ؟

  حزب توده به دلیل وابستگی اش ، از منافع شوروی حمایت می کرد . حزب توده رفتاری خصمانه ی خود را با دکتر مصدق هیچ کاه تغییر نداد . در کودتای 28 مرداد نیرو هایش را از خیا بان ها فرا خواند و در برابر کودتا هیچ واکنشی به جز پایین کشیدن مجسمه های شاه و شعار الغای سلطنت و استقرار جمهوری دمو کراتیک که به بهره برداری کودتا چیان در جنگ روانی منجر شد انجام نداد .

  5- در دوره نخست وزیری مصدق ، عناصر فعال در بار چه کسانی بودند و چگونه به تضعیف دولت مصدق پرداختند ؟

  اشرف پهلوی خواهر شاه ، مادر شاه ( تاج الملوک ) امیر اسد الله علم و شاپور ریپورتر از عناصر فعال در در بار به شمار می رفتند . آن ها در ارتباط با سفارت انگلستان به دسیه چینی و تو طئه برای تضعیف دولت مصدق پرداختند

  درس چهاردهم

  کودتای بیست و هشتم مرداد (1332)

  1- سازمان سیا  و دیگر عوامل کودتا از چه راه هایی شخصیت مصدق را نزد افکار عمو می تضعیف کردند ؟

  از طریق جنک روانی موسوم به تبلیغات خاکستری ، در این راستا گروه هنری سازمان سیا تعداد قابل ملا حظه ای  کاریکاتور با مو ضوع ضد مصدق تهیه و تو زیع کرد . کودتا چیان با استفاده از مطبو عات به سازماندهی افکار عمو می پرداختند . آن ها از این طریق توانستند با ایجاد شا یعات و تبلیغات ویرانگر به تخریب شخصیت دکتر مصدق و ایجاد نا رضا یتی عمو می از دولت و تشدید ااختلا فات دامن بز نند .

  2- انحلال مجلس توسط دکتر مصدق، چه پیامدی برای دولت او به دنبال داشت؟

  انحلال مجلس فرصت مناسبی برای کودتاچیان فراهم کرد زیرا در آن شرایط حساس، مشروعیت رئیس دولت را به طور آشکاری مخدوش کرد همین عامل باعث هموار شدن عملیات کودتا شد. کو دتا چیان با استناد به انحلال مجلسی که با رای اعتماد  خود به دولت مصدق به دولت او مشرو عیت داده بو دند ، اظهار کردند که دولت او غیر قانونی است .

  3- حرکت مردم ایران پس از شهریور 1320 بر چه پایه هایی استوار بود و چرا این حرکت به نتیجه نهایی نرسید ؟

  بر دو پایه استوار بود : جلو کیر ی از باز گشت دیکتا توری پهلوی و کو تا کردن دست استعمار . در این راه رهبران مذهبی و ملی دست به دست هم دادند و گام های مو ثری بر داشتند ، که در نهایت منجر به محدود کردن هر چه بیشتر قدرت در بار و ملی شدن صنعت نفت شد . لیک همانند دوره مشروطه به دلیل دسیسه ی بیگانگان ، اختلا فات داخلی و فقدان رهبر مقتدر ، بصیر و جامع این نهضت دینی و ملی نیز به نتیجه نرسید و یک بار دیگر دیک تا توری و سلطه ی بیگانه به کشور باز گشت و مدت ربع قرن بر مقدرات ملت ایران حاکم شد .

  منبع مطلب : h131581346.blogfa.com

  مدیر محترم سایت h131581346.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  maxiw olf 15 روز قبل
  0

  سلام این مطالب برای من هم خیلی مفید بود

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  سلام خیلی ممنون برای من خیلی مفید بود

  مهدی 11 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید