توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  دو مورد از اثار صدقه دادن دینی هفتم

  1 بازدید

  دو مورد از اثار صدقه دادن دینی هفتم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  پاسخ سؤالات و پرسش های پیام های آسمان هفتم ( درس 4)

  عبور آسان

  پرسش های متن درس

  ۱ - انجام چه کارهایی موجب راحتی زندگی در دنیا و جهان آخرت می شود ؟

  نیکی به پدر و مادر

  خوش اخلاقی

  صدقه دادن

  ۲ - صدقه به چه معنایی است ؟

  هر نوع کمک به دیگران در راه خداوند ، صدقه محسوب می شودو آثار فراوانی برای آن ذکر شده است .

  ۳ - امام صادق ( ع ) در رابطه با اهمیت صدقه دادن چه می فرمایند ؟

  صدقه دادن موجب نجات یافتن از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بلاست .

  خودت را امتحان کن

   

  ۱ - نیکی به پدر و مادر چه تأثیری بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد ؟

  دشواری های مرگ بر ما آسان می شود و در دنیا نیز هرگز فقیر و تهی دست نمی شویم

  ۲ - علت آزار و فشار قبر سعد بن معاذ چه بود ؟

  او با خانواده اش در خانه بد اخلاقی می کرد .

  ۳ - دو مورد از آثار صدقه دادن را بنویسید .

  الف : نجات یافتن از مرگ بد

  ب : عاقبت به خیری

  ۴ - حضرت علی علیه السلام چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که از آن هراسی نداشت ؟

  ایشان می فرمایند : کسی که از گناهان بپرهیزد و به واجباتش عمل کند و خود را به اخلاق نیکو بیاراید ، دیگر برایش فرقی ندارد چگونه بمیرد . به خدا قسم برای پسر ابوطالب فرقی ندارد که او به سراغ مرگ برود یا این که مرگ به سراغش آید .

  فعالیت کلاسی

  فعالیت اول

  ما چگونه می توانیم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داریم ؟

  با کمک و یاری آن ها ، انجام خواسته های به حقّشان و احترام به آن ها می توانیم پدر و مادر مان را از خود راضی نگه داریم .

  فعالیت دوم

  رفتار اشخاص بد اخلاق و خوش اخلاق را در هر یک از موارد زیر با هم مقایسه کنید .

  فقیری که از او کمک می خواهد .

  خوش اخلاق : به او کمک می کند

  بد اخلاق :  با بد اخلاقی او را از خود دور می کند

  مادرش از او می خواهد در انجام کاری کمکش کند

  خوش اخلاق : با روی خوش به او کمک می کند

  بد اخلاق : یا انجام نمی دهد ، یا به سختی آن کار را انجام میدهد

  کسی نسبت به او اشتباهی کرده و از او عذر خواهی می کند .

  خوش اخلاق : عذر او را می پذیرد و او را  می بخشد

  بد اخلاق : با او تندی می کند و عذرش را نمی پذیرد.

  در یکی از مسابقات کسی او را هُل می دهد

  خوش اخلاق : با صبر و حوصله با او برخورد می کند و آرام به او تذکر می دهد

  بد اخلاق : با او پرخاش و دعوا می کند

  دوستش از او می خواهد بخشی از درس را برایش توضیح دهد .

  خوش اخلاق : با روی خوش خواسته ی او را می پذیردو درس را برایش توضیح می دهد

  بد اخلاق : خواسته ی او را نمی پذیرد و با بد اخلاقی او را از خود می رنجاند

  وقتی عصبانی می شویم

  خوش اخلاق : سعی می کند خشم خود را فرو خورد ، آرامش خود را حفظ کند و با گفتارو رفتار خوش عمل می کند

  بد اخلاق : شروع به داد و فریاد می کند و حرکات و سخنانی ناشایست انجام می دهد .

  پایان

  منبع مطلب : dinishahin.blogfa.com

  مدیر محترم سایت dinishahin.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پیام آسمانی هفتم

  درس چهارم            عبور آسان

  سؤالات کتاب :

  1 – نیکی به پدر و مادر چه تأثیری بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد .

  الف ) در دنیا هرگز فقیر و تهیدست نمی شویم .                    

  ب ) دشواری های مرگ را بر ما آسان می کند .

  2 – علّت آزار و فشار قبر « سعد بن معاذ » چه بود ؟

  او با خانواده اش در خانه بد اخلاقی می کرد .

  3 – دو مورد از آثار صدقه دادن را بنویسید .

  الف )نجات از مرگ بد و عاقبت به خیری                 ب ) رهایی از هفتاد نوع بلا

  ۴ -  حضرت علی (ع) چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود و از آن نمی هراسید ؟

  حضرت علی (ع) فرمودند : کسی که « از گناهان بپرهیزد» ، « به واجباتش عمل کند » و « خود را به اخلاق نیکو زینت دهد » برایش فرقی ندارد چگونه بمیرد

  به خدا قسم برای پسر ابوطالب فرقی ندارد که او به سراغ مرگ برود یا مرگ به سراغش بیاید .

  نمونه سؤالات متن درس 4 :

  1 – چرا از مرگ می ترسیم ؟ ابوذر به این سؤال چه پاسخی داد ؟

  چون شما دنیایتان را آباد و آخرتتان را خراب کرده اید و دوست ندارید از آبادانی به ویرانی بروید .

  2 – چه کارهایی زندگی آخرتی ما را آسان می کند ؟

  ترک محرّمات *  انجام واجبات * نیکی به پدر و مادر * صدقه دادن * خوش اخلاقی * و ...

  3 – آیا صدقه دادن تنها  در امور مالی است ؟ توضیح دهید .

  خیر ، هر نوع کمک به دیگران ، در راه خدا صدقه محسوب می شود .

  4 – به چه علّت آن دو موجود وحشتناک رفتند و جوان با دو فرشته ی زیبا و خندان روبرو شد ؟

  الف) رضایت مادر                        ب) دعای پیامبر

  5 – امام صادق (ع) چه کارهایی را باعث آسان شدن مرگ  و فقیر و تهیدست نشدن در دنیا می دانند ؟

  الف) محکم کردن پیوند با خویشاوندان ( صِلِه ی رَحِم )

  ب) خوش رفتاری و مهربانی با پدر و مادر

  6 – چگونه می توانیم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داریم ؟

  الف) به آنها احترام بگذاریم و در خدمت به آنان کوتاهی نکنیم .

  ب) کارهایی که باعث رنجش و ناراحتی آنها می شود ، انجام ندهیم .

  7 – سفری که امام سجاد (ع) برای آن توشه آماده می کرد ، چه سفری بود و توشه اش چه بود ؟

  سفر آخرت ، صدقه دادن  ، امام ( علیه السلام ) بطور مداوم  و هر شب برای نیازمندان آذوقه و غذا می برد .

  8 –  بنا بر فرمایش امام صادق (ع) مهم ترین اثرات صدقه دادن چیست ؟

  امام (ع) می فرمایند : صدقه دادن موجب نجات یافتن از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بلاست .

  9– جملات زیر را با پاسخ کوتاه  تکمیل کنید :

  الف)احساس هر کس در هنگام مرگ ،  متناسب است با.......

   اعمالی که در دنیا انجام داده است .

  ب) همان طور که عدّه ای از مرگ وحشت می کنند ، عدّه ی دیگری هستند که مرگ برایشان مانند رفتن.....

   به مراسم اهداء جایزه هاست .

  ج ) ترک محرّمات و انجام واجبات و کارهای نیک دیگر ،  در هنگام انتقال از این جهان ،.....

   پاداش بزرگ الهی را به دنبال دارند .

  10 – رفتار انسان خوش اخلاق و بد اخلاق را در هر یک از موارد زیر مقایسه کنید :

  الف) فقیری از او کمک بخواهد .

  خوش اخلاق : با خوشرویی و در حّد توان به او کمک می کند .

  بد اخلاق : با ترش رویی او را از خود می راند .

  ب) مادرش از او بخواهد در انجام کاری به او کمک کند .

  خوش اخلاق : با خوشحالی و خوشرویی به او کمک می کند .

  بد اخلاق : با ناراحتی برای کمک نکردن ، بهانه گیری می کند .

  ج) کسی که نسبت به او اشتباهی کرده  از او عذر خواهی کند .

  خوش اخلاق : با لبخند و بلافاصله عذر او را می پذیرد .

  بد اخلاق : عذرش را نمی پذیرد و حتّی ممکن است باناراحتی ، از او قهر کند .

  د) در یکی از مسابقات کسی او را هل دهد .

  خوش اخلاق : سهل انگاری او را به روی خود نمی آورد .

  بد اخلاق : شروع به دعوا می کند و حرف های زشت می زند .

  ه) دوستی از او بخواهد بخشی از درس را برای او توضیح دهد .

  خوش اخلاق : با خوشرویی تا جایی که می تواند به او توضیح می دهد .

  بد اخلاق : با ناراحتی می گوید ، خودت برو و بخوان تا بفهمی .

  و) وقتی عصبانی می شود .

  خوش اخلاق : سعی می کند آرامش خود را از دست ندهد و خونسرد باشد .

  بد اخلاق : بلافاصله به پرخاشگری می پردازد و دعوا می کند .

  11 –  کدام مورد از اثرات «صدقه دادن» نیست  ؟

  الف) رهایی از هفتاد نوع بلا                                          ب) اخلاق نیکو

  ج) عاقبت به خیری                                                      د) نجات از مرگ بد                      

  12 – علّت دیدن آن دو موجود وحشتناک توسّط آن جوان بیمار چه بود ؟

  الف) حضور مادر                ب) عدم رضایت مادر          

  ج) ترس از مردن                  د) دعای پیامبر (ص)

  منبع مطلب : jr110.blogfa.com

  مدیر محترم سایت jr110.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  PARSA 1 ماه قبل
  0

  رهای از هفتاد بلا

  PARSA 1 ماه قبل
  0

  رهای از هفتاد بلا

  مهدی 1 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید