توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  ربع سه پنجم پولی چند درصد آن پول است

  1 بازدید

  ربع سه پنجم پولی چند درصد آن پول است را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  درصد(ریاضی پنجم)

  اندازه ی ضلع مربعی20% اندازه ی ضلع مربع دیگر است.نسبت مساحت ان ها به ترتیب :

  1)4به 25                       2)1به 25                       3)3به50                        4)2به40

  دو تخفیف متوالی20% و 25% روی هم چند درصد است؟

  1)45                             2)5/43                          3)40                             4)5/41

  احمد مسیری را در 15 دقیقه طی کرد .اگر سامان همان مسیر را 50% سریعتر بدود .سامان در چند دقیقه این مسیر را می پیماید.

  1)10دقیقه                                   2)8دقیقه                         3)20دقیقه                       4)15دقیقه

  چند درصد از برابر با  است.

  1)20%                                     2)25%                         3)75%                         4)40%

  هر گاه قیمت کالایی از 400 تومان به 1000 تومان برسد چند درصد افزایش قیمت داشته است؟

  1)150%                                   2)120%                       3)200%                       4)80%

  نمره دانش اموزی از 14 به 5/17 رسیده است.چند درصد پیشرفت داشته است؟

  1)5/15%                                  2)20%                         3)25%                         4)5/42%

  محمد30%پولش را هفته گذشته و 10% بقیه را این هفته خرج کرد. چند درصد پولش خرج شد؟

  1)40%                                     2)37%                         3)60%                         4)73%

  20% کارکنان مدرسه ای را مردان تشکیل می دهند .نسبت کارکنان زن به مرد در این مدرسه چیست؟

  1)4به1                                      2)1به 4                         3)3به 1                         4)1به 3

  رضا کالایی به ارزش 20000 تومان را با 10% سود به حسین فروخت.پس از مدتی حسین از خرید خود پشیمان شد

  و ان را با 10% تخفیف دوباره به رضا پس داد رضا در این معامله...........           

  1)3300 تومان سود برده است                                             2)2200 تومان سود برده است

  3)2200 تومان ضرر کرد                                      4)200 تومان ضرر کرد

  سامان 60% پولش را خرج کرد و بار دیگر 60%بقیه را خرج کرد .در پایان 2400 تومان برایش باقی ماند.کل پول

  سامان چقدر است

  1)10000                                   2)15000                       3)36000                       4)3600

  امین با 42% پولش چهار شکلات و سه بیسکویت خرید.اگر قیمت هر شکلات با قیمت هر بیسکویت یکسان باشد .امین

  چند درصد پولش را بیسکویت خریده است

  1)15%                                     2)18%                         3)20%                         4)12%


  هر ضلع مربعی 20 سانتی متر است.اگر هر ضلع ان را 20% افزایش دهیم.مساحت ان چند درصد افزایش پیدا می کند؟

  1)400                           2)40                            3)44                             4)80

  بهای کالایی پس از15%سود2300تومان شده است.بهای اولیه کالاچند تومان بوده بوده است.

  1)3000             2)1980             3)200                           4)2000

  قیمت یک کتاب با افزایش 30% برابر 910 تومان است.افزایش قیمت این کتاب چه قدر است؟

  1)210                           2)130                           3)700                           4)120

  برای خرید کالایی که قیمت آن 3000 تومان تعیین شده یک بار 30%تخفیف گرفتیم وبعد 20% تخفیف دادیم وفروخیتیم خریدارآخری چه قدر پرداخت کرده است؟

  1)2500             2)2680             3)2400             4)1680

  اگر قیمت کالایی دو برابر شود.درصد افزایش چه قدر است؟

  1)200%                       2)50%                         3)20%                         4)100%

  قیمت یک روغن مایع در ماه گذشته 4000 تومان بوده.کدام یک از تغییرات قیمت روغن را بیش تر ارزان می کند؟

  1)ابتدا 10% قیمت کم شود.سپس 10%قیمت جدید به ان اضافه شود.

  2)ابتدا20% قیمت کم شود.سپس 20%قیمت جدید به ان اضافه شود.

  3)ابتدا30%قیمت کم شود.سپس 30%قیمت جدید به ان اضافه شود.

  4)ابتدا40% قیمت کم شود.سپس 30%قیمت جدید به ان اضافه شود.

  20% از نصف پولی 50 تومان است.15%از تمام پول چند تومان است؟

  1)75                             2)65                             3)80                             4)60

  ربع یک شبانه روز چند درصد پنج شبانه روز است؟

  1)50%                         2)40%                         3)5%                           4)6%

  تقریبا چند درصد اعداد دور رقمی هم بر 2 وهم بر 5 بخش پذیرند؟

  1)3                               2)10                             3)9                               4)13

  ربع طول راهی 60 کیلومتر است.30%همان راه چند متر است؟

  1)60000متر                  2)72000متر                  3)90000متر                  4)180000متر

  قیمت پیراهنی 7200 تومان است.فروشنده 15%تخفیف می دهد.سروش 500 تومان در جیب خود دارد.او برای خرید پیراهن چند تومان دیگر باید تهیه کند؟

  1)6120 تومان                 2)1080 تومان                 3)5620 تومان                 4)6620 تومان

  چهل درصد از 20% پولی 160 ریال است.کل پول چقدر است؟

  1)800 ریال                    2)2000 ریال                  3)1600 ریال                  4)2400 ریال

  در یک کتابخانه 45% کتاب ها علمی و 25% مذهبی  وبقیه که 300 جلد است داستانی می باشد.کل کتاب های این کتابخانه چند جلد است؟

  1)700 جلد                      2)900 جلد                      3)1000 جلد                    4)1200 جلد

  20% از نصف پولی 40 ریال است.15% از آن پول چند ریال است؟

  1)30ریال                       2)40 ریال                      3)60 ریال                      4)80 ریال

    عددی به اضافه همان عدد 250 می باشد.20% آن عدد کدام است؟

  1)60                             2)500                           3)400                           4)30

  تخفیف های متوالی 10درصد و 20درصد برای یک جنس مساوی است با:

  1)30%                         2)28%                         3)24%                         4)26%

  قیمت کالایی 300 تومان است وهر سال 20درصد قیمت آن افزایش می یابد.قیمت این کالا بعد از دو سال چند تومان خواهد بود؟

  1)360 تومان                   2)420 تومان                   3)432 تومان                   4)528 تومان

  یونس با   از 20%پولش 4 دفتر 250 تومانی خرید.کل پول یونس چند تومان بوده است؟

  1)2500 تومان                 2)1000 تومان                 3)25000 تومان               4)10000 تومان

  عددی را سه برابر کردیم به طوری که 4% آن برابر 15 باشد آن عدد کدام است؟

  1)375                           2)125                           3)1125             4)180

   از 30% عددی 25 است.آن عدد کدام است؟

  1)300                           2)200                           3)125                           4)60

  20% پول فرزین با 50% پول فرشاد برابر است.اگر مجموع پول آنها 4900 باشد پول فرزین چقدر خواهد بود؟

  1)1400 تومان                 2)3500 تومان                 3)4200 تومان                 4)2400 تومان

  4درصد دانش اموزان کلاسی غایب هستند و   حاضرین در امتحان شرکت نکردن.اگر تعداد شرکت کنندگان در امتحان 42 نفر باشند تعداد کل دانش اموزان کلاس چند نفرند؟

  1)36                             2)96                             3)50                             4)48

  جمعیت ایران در سال 1369 حدود پنجاه میلیون نفر بوده است.اگر رشد جمعیت 3% باشد دو سال بعد چند نفر به جمغیت ایران افزوده می شود؟

  1)5/1 میلیون نفر  2)3 میلیون نفر                 3)3045000 نفر  4)6 میلیون نفر

  کتاب فروشی کتابی را که قیمت روی جلد ان 2400 تومان می باشد را با 20% تخفیف فروخت.نسبت مقدار تخفیف به مبلغ پرداخت شده برای کتاب چقدر است؟

  1)20 به240                   2)20 به100                   3)1 به5                         4)1 به4

  برای خرید یک کتاب 2000 تومانی دوبار متوالی تخفیف گرفتیم.بار اول 20% وبار دوم 10% حساب کنید در نهایت چند تومان  باید بپردازیم؟

  1)1960 تومان                 2)1440 تومان                 3)1560 تومان                 4)1840

  کتابی را با 10% تخفیف 810 تومان خریدیم.قیمت اولیه ی پشت جلد آن چند تومان است؟

  1)900 تومان                   2)720 تومان                   3)810 تومان                   4)1090 تومان

  قیمت کالایی 300 تومان است و هر سال 20%قیمت آن افزایش می یابد.قیمت این کالا بعد از دو سال چند تومان خواهد بود؟

  1)360                           2)420                           3)432                           4)528

  30% از  پولی مبلغ 2400 ریال است.10% از  کل پول او چند ریال است؟

  1)300                           2)3000             3)400                           4)4000

  کتابی را با تخفیف ها ی متوالی 10% و10% خریدیم.اگر قیمت این کتاب 5000 تومان باشد چقدر باید به فروشنده بپردازیم؟

  1)4050             2)4000             3)4250             4)4500

  جمعیت ایران در پایان سال 1375 تقریبا 60000000 نفر بوده است.اگر هر سال تقریبا 2%بر جمعیت ایران افزوده شده باشد در پایان سال 1377 جمعیت ایران برابر چند نفر بوده است؟

  1)61200000                 2)61000000                 3)62000000                 4)62424000

  از ضلع مربعی 25%کم کردیم.اندازه های فعلی آن 12 سانتی متر است.مساحت مربع در ابتدا چند سانتی مترمربع بوده است؟

  1)256                           2)244                           3)225                           4)400

  چند در صد اعداد یک تا 200 بر 9 بخش پذیر است؟

  1)22                             2)11                             3)10                             4)7

  اگر 25% عددی را به آن اضافه کنیم 1000 می شود ان عدد چند بوده است؟

  1)500                           2)600                           3)700                           4)800

  اگر عددی را 9 برابر کنیم چند درصد به ان افزوده ایم؟

  1)80                             2)800                           3)90                                         4)900

  چند درصد از     مقدار پولی برابر     ان است؟

  1)70                             2)65                             3)75                                         4)55

  نصف   چند درصد ثلث    است؟

  1)100                           2)75                             3)50                                         4)25

  چند درصد 4200 ریال برابر با 84 ریال است؟

  1)1                               2)2                               3)3                                           4)4

  شخصی        پولش را خرج کرد و با 50 % بقیه ی پولش یک کتاب به قیمت 5000 ریال خرید.کل پول او چند تومان بوده است؟

  1)3000             2)30000                       3)300                                       4)300000

  سامان در یک ازمون20 نمره ای به 60% سوالات پاسخ صحیح داده است .او چند نمره را از دست داده است؟

  1)6                               2)8                               3)10                                         4)12

                                                                                                   

         

  گردآورنده: سهیل ربیعی        کلاس پنجم 2

               دبستان هاشمی رفسنجانی  

                      4/11/1390                                                          

  آموزگار محترم: آقای الهیاری

                                        

                                     

  منبع مطلب : samsamalahyari.blogfa.com

  مدیر محترم سایت samsamalahyari.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آزمون تیز هوسان ششم 93_92

  1- نسبت دو عدد پنج سوم است . نسبت تفاضل آنها به مجموعشان چقدر است ؟

  2- نسبت دو عدد 3 به7 و اختلاف آنها 444 است . مجموع آنها کدام است ؟ 

  3- نسبت طول مستطیلی به محیط آن مثل 5 به 19 است. اگر محیط این مستطیل 114 متر باشد. عرض آن چند متر است ؟ 

  4-- مجموع 176 را به نسبت 3 و 6 و 7 تقسیم کردیم.مجموع دو عدد بزرگتر چقدر است؟ 

  5- یک دوم از چهار پنجم  پولی چند درصد آن پول است؟ 

  6-  25/3 ساعت چند ثانیه است

  7- محیط مستطیلی 18 سانتیمتر و عرض آن چهار پنجم طولش می باشد.طول مستطیل چقدر است؟

  1)3                                                2)4                                        3)5                                       4)6

  8- چناچه 442 را به سه قسمت متناسب با اعداد 7 و 8 و2 تقسیم کنیم.کوچکترین عدد برابر است با :

  9-دو پنجم پول حسن با چهار ششم پول حسین برابر است.اگر مجموع پول دو نفر 6400 تومان باشد. پول حسین چند تومان است؟

  1)4000                       2)2400                                               3)3500                                               4)2000

  10- سه پنجم پولی1200 تومان است . ربع آن چقدر است؟

  1)180                          2)720                                  3)400                                  4)500

  11-  دو سوم عددی را از همان عدد کم کردیم، حاصل 15 شد .عدد مورد نظر چند است؟

  1)5                                        2)10                                     3)30                                     4)45

  12- نسبت سن حمید به سن پدرش مثل 3به 7 است .حمید 15 سال دارد.پدرش چند سال دارد؟

  1)20                                                     2)25                                     3)35                                     4)40

  13-2/4 کیلو گرم چند گرم است؟

  1) 42                                    2)420                                  3)4200                                               4)42000

  14-  جمشید باپنج نهم پول خود 180دفتر 250 تومانی خرید . کل پول جمشید چقدر است؟

    1)810000                     2)2500                            3)24000                       4)20000

  15- خمس قیمت یک دوچرخه 18000تومان است.  دو سوم قیمت دوچرخه چقدر است؟

    1)3000                                               2)6000                             3)8000                                  4)9000

  16- نسبت چهر ششم پول پول مهدی باهفت هشتم پول کمال برابر است.اگر اختلاف  پول دو نفر 9600تومان باشد، پول کمال کدام است؟

    1)30720                       2)32000                         3)40320*                      4)46080

  17- چناچه 80 نفر کاری را در 5 روز انجام دهند.100 نفر آن کار را در چند روز انجام می دهند؟

  - %8از %6 پولی 3تومان است. کل پول چند تومان می شود؟

      1)625                              2) 1250                                              3)2500                                               4)5000

  19-  25/2 پول علی 2400ریال است . خمس آن پول کدام گزینه می شود؟

     1) 1600                           2) 320                                 3)160                                  4)80

  20-علی و رضا روی هم 240تومان پول داشتندرضا 85 تومان از پول خودرا خرج کرد واکنون علی از او 5 تومان کم تر دارد پول علی چقدر است ؟

   1) 80 تومان                  2) 75 تومان *                 3) 65 تومان                        4) 60 تومان

  منبع مطلب : www.azmon92.loxblog.com

  مدیر محترم سایت www.azmon92.loxblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  A10 20 روز قبل
  0

  من خودم این سوال ور میکنم سه پنجم از نصف پول چند درصد از کل میشه

  بعد شما میگید جواب را بنویسید 🙁😖

  آتنا 2 ماه قبل
  0

  هیچی😍😈😀😂

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  خیلی چرت خاک تو سرتون 😔😔😒😒😠😠😠

  نم 1 سال قبل
  0

  بخع

  لماند 1 سال قبل
  -2

  سه پنجم چند درصد است

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  دو و پنجم پولی چند درصد ان میشود

  Arman 1 سال قبل
  1

  خب من خودم از شما دارم میپرسم سوال رو 😐

  علیرضا 1 سال قبل
  0

  ۲۰درصد

  متین 1 سال قبل
  0

  ربع سه پنجم پولی چند درصد آن پول می شود؟

  0
  نیلای 1 سال قبل

  ۱۵٪

  نازآفرین کریمی 1 سال قبل
  2

  میشه یه ذره ساده تر توضیح بدین

  ممنون

  وحید 1 سال قبل
  0

  25

  مهدی 2 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید