توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  رمان ازدواج اجباری جانا و امیربهادر

  1 بازدید

  رمان ازدواج اجباری جانا و امیربهادر را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  اسم نوشته سایت تفریحی سرگرمی

  دانلود رایگان رمان ازدواج اجباری به صورت pdf

  خلاصه ای از رمان ازدواج اجباری :

  کنار در اتاقش ایستاده بودم ،  و امشب قرار بود باهاش باشم!

  دستام از شدت استرس داشت میلرزید

  در اتاق گشوده شد سرم رو بلند کردم با دیدن هر کس وارد اتاق شد چشمهام گرد شد و با بهت و حیرت بهش خیره شدم ولی اون خیلی خونسرد بهم خیره گردیده بود انگار به هیچ عنوان متعجب نشده بود از دیدن اینجانب

  _تو!                

  پوزخندی زد و با جدیت اعلام کرد:

  _گفته بودم یه دخترپیدا نمایند ، خیر یه امل بی دست و پا!

  جوری داشت خوی می کرد انگار ابدا اینجانب رو نمیشناسه با این کلام هاش تلاش داشت چی رو اثبات کنه ، به مشقت از روی تخت بلند شدم و در حالی که به سمت در میرفتم  با صدای لرزون گردیده ای گفتم:

  _من نمیدونستم تویی اینجانب این قرارداد رو بهم می‌زنم ….

  بازوم رو گرفت و با خشم از لای دندون های کلیک گردیده اش اظهار کرد:

  _فکر کردی راحته بهم زدن اون قرارداد!

  سخن نگفت نگاه خریدارانه  به رمز تا پام  انداخت و با وقاحت به چشمهام خیره شد و خاطرنشان کرد:

  _همچین مالی هم فنا

  با صدایی که از شدت تنفر دو رگه گردیده بود گفتم _دستت و بردار کثافط

  با سیلی محکمی که بهم زد تعادلم رو از دست دادم و پرت شدم روی زمین                                               

  بهت زده دستم رو کناره ی لب پاره گردیده ام که داشت خون میومد گذاشتم هنوز حیران بودم که دستش روی دستم گرد هم آیی و با صدای بم و خش دار اذعان کرد:

  _امشب رو قرار بود برام رویایی بسازی البته زیاد داری چموش بازی درمیاری

  خم شد دستم رو گرفت و بلندم کردم پرتم کرد روی….

  پوزخندی به طور ترسیده ام زد و اظهار کرد:

  _تو که کاره ات اینه تزویج با پسرای سرمایه دار

  با شنیدن صحبت هاش احساس بدی بهم دست اعطا کرد

  _نکنه تاءمل کردی اینجانب احمقم دخترجون ادمایی مثل تو رو خیلی خوب می‌شناسم الانم خفه خون بگیر بزار کارم رو بکنم وگرنه میندازمت پایین سگام تا جون بدی

  باشنیدن حرفهاش از کوره در رفتم و آغاز کردم به بخشید زدن و صحبت هایی که نباید بزنم

  _نمیخوام باهات باشم می‌فهمی ازت چندشم میشه                                                                          

  با چشمهای قرمز رنگ گردیده اش بهم خیره شد و اظهار کرد _دیره برای تصمیم به چنگ آوردن                                                                             

  سرش رو بلند کرد با چشمهای خمار و قرمزش بهم نگاه کرد که با چشمهای اشکی بهش خیره شدم و گفتم

  _تو رو پروردگار اینکارو باهام مکن!

  با شنیدن این حرفم انگار عصبی شد  و با چشمهاش که داشت دو دو میزد و قرمز رنگ بود بهم خیره شد و وحشیانه اظهار کرد:

  _خوب گوشت رو گشوده کن ببین چی بهت میگم جانا

  با شنیدن اسمم از زبونش احساس کردم قلبم درد گرفت آنگاه این کلیه سال شنیدن اسمم از زبونش اونم تو این شرایط حقیقتا قلبم رو به درد می آورد

  اواسط حرفش پریدم

  _تو که فعالیت خودت رو کردی حال بزار اینجانب برم

  پوزخندی زد و اعلام کرد

  _تا موقع تموم شدن قرارداد هیچ جا نمیتونی بری عروسک!

  _خیلی پستی امیربهادر

  دانلود رمان ازدواج اجباری با فرمت pdf
  دانلود رمان ازدواج اجباری با فرمت apk
  دانلود رمان ازدواج اجباری با فرمت java
  دانلود رمان ازدواج اجباری با فرمت jad
  دانلود رمان ازدواج اجباری با فرمت epub

  دانلود رمان ازدواج اجباری جانا و امیر بهادر

  دانلود رمان ازدواج اجباری جانا و امیر بهادر

  دانلود رمان ازدواج اجباری جانا و امیر بهادر را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  رمان ازدواج اجباری

  رمان ازدواج اجباری

  کنار در اتاقش ایستاده بودم ،  و امشب قرار بود باهاش باشم!

  دستام از شدت استرس داشت میلرزید

  در اتاق باز شد سرم رو بلند کردم با دیدن کسی که وارد اتاق شد چشمهام گرد شد و با بهت و حیرت بهش خیره شدم اما اون خیلی خونسرد بهم خیره شده بود انگار اصلا متعجب نشده بود از دیدن من

  _تو!                

  پوزخندی زد و با جدیت گفت:

  _گفته بودم یه دخترپیدا کنند ، نه یه امل بی دست و پا!

  جوری داشت رفتار میکرد انگار اصلا من رو نمیشناسه با این حرف هاش سعی داشت چی رو ثابت کنه ، به سختی از روی تخت بلند شدم و در حالی که به سمت در میرفتم  با صدای لرزون شده ای گفتم:

  _من نمیدونستم تویی من این قرارداد رو بهم میزنم ….

  بازوم رو گرفت و با خشم از لای دندون های کلیک شده اش گفت:

  _فکر کردی راحته بهم زدن اون قرارداد!

  ساکت شد نگاه خریدارانه  به سر تا پام  انداخت و با وقاحت به چشمهام خیره شد و گفت:

  _همچین مالی هم نیستی

  با صدایی که از شدت تنفر دو رگه شده بود گفتم _دستت و بردار کثافط

  با سیلی محکمی که بهم زد تعادلم رو از دست دادم و پرت شدم روی زمین                                               

  بهت زده دستم رو گوشه ی لب پاره شده ام که داشت خون میومد گذاشتم هنوز گیج بودم که دستش روی دستم نشست و با صدای بم و خش دار گفت:

  _امشب رو قرار بود برام رویایی بسازی اما زیاد داری چموش بازی درمیاری 

  خم شد دستم رو گرفت و بلندم کردم پرتم کرد روی….

  پوزخندی به صورت ترسیده ام زد و گفت:

  _تو که کاره ات اینه ازدواج با پسرای پولدار 

  با شنیدن حرف هاش حس بدی بهم دست داد

  _نکنه فکر کردی من احمقم دخترجون ادمایی مثل تو رو خیلی خوب میشناسم الانم خفه خون بگیر بزار کارم رو بکنم وگرنه میندازمت زیر سگام تا جون بدی

  باشنیدن حرفهاش از کوره در رفتم و شروع کردم به داد زدن و حرف هایی که نباید بزنم

  _نمیخوام باهات باشم میفهمی ازت چندشم میشه                                                                          

  با چشمهای قرمز شده اش بهم خیره شد و گفت _دیره برای تصمیم گرفتن                                                                             

  سرش رو بلند کرد با چشمهای خمار و قرمزش بهم نگاه کرد که با چشمهای اشکی بهش خیره شدم و گفتم

  _تو رو خدا اینکارو باهام نکن!

  با شنیدن این حرفم انگار عصبی شد  و با چشمهاش که داشت دو دو میزد و قرمز بود بهم خیره شد و خشن گفت:

  _خوب گوشت رو باز کن ببین چی بهت میگم جانا

  با شنیدن اسمم از زبونش حس کردم قلبم درد گرفت بعد این همه سال شنیدن اسمم از زبونش اونم تو این موقعیت واقعا قلبم رو به درد میاورد

  وسط حرفش پریدم

  _تو که کار خودت رو کردی حالا بزار من برم 

  پوزخندی زد و گفت

  _تا موقع تموم شدن قرارداد هیچ جا نمیتونی بری عروسک!

  _خیلی پستی امیربهادر

  دانلود پارت 1تا20

  دانلود پارت 21 تا 41

  دانلودپارت41تا50

  دانلود پارت 51تا75

  دانلود پارت 76تا100

  دانلود پارت 101تا125

  دانلود پارت126تا157

  دانلود پارت 158و159

  دانلود پارت 160و165

  دانلود پارت 166و171

  دانلود پارت 171و175

  دانلود پارت 171و175

  دانلود پارت 176و187

  دانلود پارت 1188و191

  دانلود پارت 191و194

  دانلود پارت 197و194

  دانلود پارت 197و201 جدید 25دی

  دانلود پارت 197و205 جدید 28دی

  دانلود پارت 208و205 جدید 1بهمن

  دانلود پارت 208و212 جدید 4بهمن

  دانلود پارت 216و212 جدید 9بهمن

  دانلود پارت 216و218 جدید 12بهمن

  دانلود پارت 222و218 جدید 15بهمن

  دانلود پارت 222و224 جدید 18بهمن

  دانلود پارت 227و224 جدید 21بهمن

  دانلود پارت 227و232 جدید 25بهمن

  دانلود پارت 237و232 جدید 28بهمن

  دانلود پارت 237و241 جدید 2اسفند

  دانلود پارت 244و241 جدید 5اسفند

  دانلود پارت 244و248 جدید 8اسفند

  دانلود پارت 253و248 جدید 11اسفند

  دانلود پارت 253و257 جدید 14اسفند

  دانلود پارت 262و257 جدید 17اسفند

  دانلود پارت 262و267 جدید20اسفند

  دانلود پارت 269و267 جدید23اسفند

  دانلود پارت 269و267 جدید26اسفند

  دانلود پارت 269و281 جدید29اسفند

  دانلود پارت 287و281 جدید5فروردین

  دانلود پارت 287و293 جدید11فروردین

  دانلود پارت 297و293 جدید14فروردین

  دانلود پارت 297و303 جدید17فروردین

  دانلود پارت 308و303 جدید20فروردین

  دانلود پارت 308و311 جدید23فروردین

  دانلود پارت 315و311 جدید26فروردین

  دانلود پارت 315و321 جدید30فروردین

  دانلود پارت 315و321 جدید3اردیبهشت

  دانلود پارت 333و326 جدید7اردیبهشت

  دانلود پارت 333و340 جدید11اردیبهشت

  دانلود پارت 346و340 جدید15اردیبهشت

  دانلود پارت 346و353 جدید20اردیبهشت

  دانلود پارت 359و353 جدید25اردیبهشت

  دانلود پارت 359و363 جدید30اردیبهشت

  دانلود پارت 369و363 جدید3خرداد

  دانلود پارت 369و374 جدید9خرداد

  دانلود پارت 378و374 جدید13خرداد

  دانلود پارت 378و383 جدید18خرداد

  دانلود پارت 386و383 جدید23خرداد

  دانلود پارت 386و391 جدید28خرداد

  دانلود پارت 397و391 جدید2تیر

  دانلود پارت 397و402 جدید7تیر

  اولین سیستم کسب درآمد از دانلود و گوش دادن آهنگ در ایران همین الانکلیک کنید 

  دانلود آهنگ جدید,فول آلبوم تمامی خوانندگان واردشوید

  با توجه به انلاین بودن رمان فوق زمان پارت گذاری هر 4 روز میباشدساعت22

  رمان های پیشنهادی که دیگران خوانند:

  رمان عروس ارباب زاده

  رمان خانزاده دلربا

  رمان ترنج

  رمان دانشجوی مغرور من

  رمان شاهدخت پسرنما

  رمان مادام

  اسم نوشته سایت تفریحی سرگرمی

  دانلود رایگان رمان ازدواج اجباری به صورت pdf

  خلاصه ای از رمان ازدواج اجباری :

  کنار در اتاقش ایستاده بودم ،  و امشب قرار بود باهاش باشم!

  دستام از شدت استرس داشت میلرزید

  در اتاق گشوده شد سرم رو بلند کردم با دیدن هر کس وارد اتاق شد چشمهام گرد شد و با بهت و حیرت بهش خیره شدم ولی اون خیلی خونسرد بهم خیره گردیده بود انگار به هیچ عنوان متعجب نشده بود از دیدن اینجانب

  _تو!                

  پوزخندی زد و با جدیت اعلام کرد:

  _گفته بودم یه دخترپیدا نمایند ، خیر یه امل بی دست و پا!

  جوری داشت خوی می کرد انگار ابدا اینجانب رو نمیشناسه با این کلام هاش تلاش داشت چی رو اثبات کنه ، به مشقت از روی تخت بلند شدم و در حالی که به سمت در میرفتم  با صدای لرزون گردیده ای گفتم:

  _من نمیدونستم تویی اینجانب این قرارداد رو بهم می‌زنم ….

  بازوم رو گرفت و با خشم از لای دندون های کلیک گردیده اش اظهار کرد:

  _فکر کردی راحته بهم زدن اون قرارداد!

  سخن نگفت نگاه خریدارانه  به رمز تا پام  انداخت و با وقاحت به چشمهام خیره شد و خاطرنشان کرد:

  _همچین مالی هم فنا

  با صدایی که از شدت تنفر دو رگه گردیده بود گفتم _دستت و بردار کثافط

  با سیلی محکمی که بهم زد تعادلم رو از دست دادم و پرت شدم روی زمین                                               

  بهت زده دستم رو کناره ی لب پاره گردیده ام که داشت خون میومد گذاشتم هنوز حیران بودم که دستش روی دستم گرد هم آیی و با صدای بم و خش دار اذعان کرد:

  _امشب رو قرار بود برام رویایی بسازی البته زیاد داری چموش بازی درمیاری

  خم شد دستم رو گرفت و بلندم کردم پرتم کرد روی….

  پوزخندی به طور ترسیده ام زد و اظهار کرد:

  _تو که کاره ات اینه تزویج با پسرای سرمایه دار

  با شنیدن صحبت هاش احساس بدی بهم دست اعطا کرد

  _نکنه تاءمل کردی اینجانب احمقم دخترجون ادمایی مثل تو رو خیلی خوب می‌شناسم الانم خفه خون بگیر بزار کارم رو بکنم وگرنه میندازمت پایین سگام تا جون بدی

  باشنیدن حرفهاش از کوره در رفتم و آغاز کردم به بخشید زدن و صحبت هایی که نباید بزنم

  _نمیخوام باهات باشم می‌فهمی ازت چندشم میشه                                                                          

  با چشمهای قرمز رنگ گردیده اش بهم خیره شد و اظهار کرد _دیره برای تصمیم به چنگ آوردن                                                                             

  سرش رو بلند کرد با چشمهای خمار و قرمزش بهم نگاه کرد که با چشمهای اشکی بهش خیره شدم و گفتم

  _تو رو پروردگار اینکارو باهام مکن!

  با شنیدن این حرفم انگار عصبی شد  و با چشمهاش که داشت دو دو میزد و قرمز رنگ بود بهم خیره شد و وحشیانه اظهار کرد:

  _خوب گوشت رو گشوده کن ببین چی بهت میگم جانا

  با شنیدن اسمم از زبونش احساس کردم قلبم درد گرفت آنگاه این کلیه سال شنیدن اسمم از زبونش اونم تو این شرایط حقیقتا قلبم رو به درد می آورد

  اواسط حرفش پریدم

  _تو که فعالیت خودت رو کردی حال بزار اینجانب برم

  پوزخندی زد و اعلام کرد

  _تا موقع تموم شدن قرارداد هیچ جا نمیتونی بری عروسک!

  _خیلی پستی امیربهادر

  دانلود رمان ازدواج اجباری با فرمت pdf
  دانلود رمان ازدواج اجباری با فرمت apk
  دانلود رمان ازدواج اجباری با فرمت java
  دانلود رمان ازدواج اجباری با فرمت jad
  دانلود رمان ازدواج اجباری با فرمت epub

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  رمان ازدواج اجباری

  رمان ازدواج اجباری

  رمان ازدواج اجباری

  کنار در اتاقش ایستاده بودم ،  و امشب قرار بود باهاش باشم!

  دستام از شدت استرس داشت میلرزید

  در اتاق باز شد سرم رو بلند کردم با دیدن کسی که وارد اتاق شد چشمهام گرد شد و با بهت و حیرت بهش خیره شدم اما اون خیلی خونسرد بهم خیره شده بود انگار اصلا متعجب نشده بود از دیدن من

  _تو!                

  پوزخندی زد و با جدیت گفت:

  _گفته بودم یه دخترپیدا کنند ، نه یه امل بی دست و پا!

  جوری داشت رفتار میکرد انگار اصلا من رو نمیشناسه با این حرف هاش سعی داشت چی رو ثابت کنه ، به سختی از روی تخت بلند شدم و در حالی که به سمت در میرفتم  با صدای لرزون شده ای گفتم:

  _من نمیدونستم تویی من این قرارداد رو بهم میزنم ….

  بازوم رو گرفت و با خشم از لای دندون های کلیک شده اش گفت:

  _فکر کردی راحته بهم زدن اون قرارداد!

  ساکت شد نگاه خریدارانه  به سر تا پام  انداخت و با وقاحت به چشمهام خیره شد و گفت:

  _همچین مالی هم نیستی

  با صدایی که از شدت تنفر دو رگه شده بود گفتم _دستت و بردار کثافط

  با سیلی محکمی که بهم زد تعادلم رو از دست دادم و پرت شدم روی زمین                                               

  بهت زده دستم رو گوشه ی لب پاره شده ام که داشت خون میومد گذاشتم هنوز گیج بودم که دستش روی دستم نشست و با صدای بم و خش دار گفت:

  _امشب رو قرار بود برام رویایی بسازی اما زیاد داری چموش بازی درمیاری 

  خم شد دستم رو گرفت و بلندم کردم پرتم کرد روی….

  پوزخندی به صورت ترسیده ام زد و گفت:

  _تو که کاره ات اینه ازدواج با پسرای پولدار 

  با شنیدن حرف هاش حس بدی بهم دست داد

  _نکنه فکر کردی من احمقم دخترجون ادمایی مثل تو رو خیلی خوب میشناسم الانم خفه خون بگیر بزار کارم رو بکنم وگرنه میندازمت زیر سگام تا جون بدی

  باشنیدن حرفهاش از کوره در رفتم و شروع کردم به داد زدن و حرف هایی که نباید بزنم

  _نمیخوام باهات باشم میفهمی ازت چندشم میشه                                                                          

  با چشمهای قرمز شده اش بهم خیره شد و گفت _دیره برای تصمیم گرفتن                                                                             

  سرش رو بلند کرد با چشمهای خمار و قرمزش بهم نگاه کرد که با چشمهای اشکی بهش خیره شدم و گفتم

  _تو رو خدا اینکارو باهام نکن!

  با شنیدن این حرفم انگار عصبی شد  و با چشمهاش که داشت دو دو میزد و قرمز بود بهم خیره شد و خشن گفت:

  _خوب گوشت رو باز کن ببین چی بهت میگم جانا

  با شنیدن اسمم از زبونش حس کردم قلبم درد گرفت بعد این همه سال شنیدن اسمم از زبونش اونم تو این موقعیت واقعا قلبم رو به درد میاورد

  وسط حرفش پریدم

  _تو که کار خودت رو کردی حالا بزار من برم 

  پوزخندی زد و گفت

  _تا موقع تموم شدن قرارداد هیچ جا نمیتونی بری عروسک!

  _خیلی پستی امیربهادر

  دانلود پارت 1تا20

  دانلود پارت 21 تا 41

  دانلودپارت41تا50

  دانلود پارت 51تا75

  دانلود پارت 76تا100

  دانلود پارت 101تا125

  دانلود پارت126تا157

  دانلود پارت 158و159

  دانلود پارت 160و165

  دانلود پارت 166و171

  دانلود پارت 171و175

  دانلود پارت 171و175

  دانلود پارت 176و187

  دانلود پارت 1188و191

  دانلود پارت 191و194

  دانلود پارت 197و194

  دانلود پارت 197و201 جدید 25دی

  دانلود پارت 197و205 جدید 28دی

  دانلود پارت 208و205 جدید 1بهمن

  دانلود پارت 208و212 جدید 4بهمن

  دانلود پارت 216و212 جدید 9بهمن

  دانلود پارت 216و218 جدید 12بهمن

  دانلود پارت 222و218 جدید 15بهمن

  دانلود پارت 222و224 جدید 18بهمن

  دانلود پارت 227و224 جدید 21بهمن

  دانلود پارت 227و232 جدید 25بهمن

  دانلود پارت 237و232 جدید 28بهمن

  دانلود پارت 237و241 جدید 2اسفند

  دانلود پارت 244و241 جدید 5اسفند

  دانلود پارت 244و248 جدید 8اسفند

  دانلود پارت 253و248 جدید 11اسفند

  دانلود پارت 253و257 جدید 14اسفند

  دانلود پارت 262و257 جدید 17اسفند

  دانلود پارت 262و267 جدید20اسفند

  دانلود پارت 269و267 جدید23اسفند

  دانلود پارت 269و267 جدید26اسفند

  دانلود پارت 269و281 جدید29اسفند

  دانلود پارت 287و281 جدید5فروردین

  دانلود پارت 287و293 جدید11فروردین

  دانلود پارت 297و293 جدید14فروردین

  دانلود پارت 297و303 جدید17فروردین

  دانلود پارت 308و303 جدید20فروردین

  دانلود پارت 308و311 جدید23فروردین

  دانلود پارت 315و311 جدید26فروردین

  دانلود پارت 315و321 جدید30فروردین

  دانلود پارت 315و321 جدید3اردیبهشت

  دانلود پارت 333و326 جدید7اردیبهشت

  دانلود پارت 333و340 جدید11اردیبهشت

  دانلود پارت 346و340 جدید15اردیبهشت

  دانلود پارت 346و353 جدید20اردیبهشت

  دانلود پارت 359و353 جدید25اردیبهشت

  دانلود پارت 359و363 جدید30اردیبهشت

  دانلود پارت 369و363 جدید3خرداد

  دانلود پارت 369و374 جدید9خرداد

  دانلود پارت 378و374 جدید13خرداد

  دانلود پارت 378و383 جدید18خرداد

  دانلود پارت 386و383 جدید23خرداد

  دانلود پارت 386و391 جدید28خرداد

  دانلود پارت 397و391 جدید2تیر

  دانلود پارت 397و402 جدید7تیر

  دانلود پارت 409و402 جدید12تیر

  دانلود پارت 409و414 جدید18تیر

  دانلود پارت 421و414 جدید24تیر

  دانلود پارت 421و425 جدید30تیر

  دانلود پارت 434و425 جدید8مرداد

  دانلود پارت 434و442 جدید17مرداد

  دانلود پارت 452و442 جدید24مرداد

  دانلود پارت 452و462 جدید1شهریور

  اولین سیستم کسب درآمد از دانلود و گوش دادن آهنگ در ایران همین الانکلیک کنید 

  دانلود آهنگ جدید,فول آلبوم تمامی خوانندگان واردشوید

  با توجه به انلاین بودن رمان فوق زمان پارت گذاری هر 4 روز میباشدساعت22

  رمان های پیشنهادی که دیگران خوانند:

  رمان عروس ارباب زاده

  رمان خانزاده دلربا

  رمان ترنج

  رمان دانشجوی مغرور من

  رمان شاهدخت پسرنما

  رمان مادام

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  سوین : چطوری باید دانلود کنیم🤔 من هر کاری میکنم نمیشه🤦

  ..... : چطور دانلود کنم

  zahra : چرا پارت های بعدی نمیاد

  محیا : دوستان اگه کاملشو میخواین از سروش پلاس اسم لینک رمان و پروفایل دخترونه

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Sajedeh 3 روز قبل
  0

  چرا دانلو نمیشه🙄

  qnita 17 روز قبل
  -2

  لطفا پارت ۱۱ رو هم بزارید

  محمود 2 ماه قبل
  3

  سلام چجوری دانلود کنیم؟

  مممما 2 ماه قبل
  1

  دانلود نمیششششششع

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  چرا نمیشه دانلود کرد

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  من نمیدونم چرا دانلود نمیشن؟؟؟

  zahra 3 ماه قبل
  4

  چرا پارت های بعدی نمیاد

  فرح 3 ماه قبل
  1

  سلام برای دانلود

  چیکارباید کنیم

  کیمیا 4 ماه قبل
  -1

  چرا دانلود نمیشه هرکار میکنم 😐🚶

  Baran 6 ماه قبل
  2

  چطوری دانلود کنم شما چطوری میخوتین؟

  هنا 8 ماه قبل
  2

  سلام رمان ازدواج اجباری رو تا پارت۵۵۱ خوندم بقیه اش رو چه طور دانلود کنم ،ممنون میشم راهنمایی کنید.

  2
  محیا 3 ماه قبل

  چطور می تونیم تا 551 خواندی

  سوین 9 ماه قبل
  8

  چطوری باید دانلود کنیم🤔 من هر کاری میکنم نمیشه🤦

  ساناز 10 ماه قبل
  1

  چطور میتونم دانش کنم؟

  ..... 10 ماه قبل
  6

  چطور دانلود کنم

  ....... 10 ماه قبل
  1

  سلام من از رمان شما خوشم میاد اما چرا کامل نیست ؟

  . 10 ماه قبل
  -1

  یکی به من بگه چطور دانلود کنم

  0
  پارمیدا 6 ماه قبل

  منم میخوام بدونم من پارت یک را خوندم ولی پارت دو را نمیتونم دانلود کنم

  -1
  ....... 10 ماه قبل

  منم همینو می خوام بدونم

  بهار 11 ماه قبل
  1

  خیل رمان خوبی هستش

  4
  محیا 3 ماه قبل

  دوستان اگه کاملشو میخواین از سروش پلاس اسم لینک رمان و پروفایل دخترونه

  2
  ....... 10 ماه قبل

  ولی کامل نیست

  مهدی 1 سال قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید