توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  زمین شناسان با مطالعه سنگهای رسوبی چه اطلاعاتی به دست می آورند

  1 بازدید

  زمین شناسان با مطالعه سنگهای رسوبی چه اطلاعاتی به دست می آورند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  فصل 5 علوم کلاس پنجم "تاریخچه علوم"

  کامل‌ترین فسیل دایناسور جهان

  طبیعت - فسیل این تروپد جوان که تا 98% کامل است، در جنوب آلمان پیدا شده و کامل‌ترین نمونه کشف‌شده از دایناسورها در طول تاریخ از نظر شفافیت و کامل بودن محسوب می‌شود.

  -کتاب تاریخ زمین شناسی چیست؟ سنگ های رسوبی

  2- زمین شناسان درباره گذشته زمین از چه راه هایی اطلاعات زیادی به دست می آورند؟ با استفاده از آثاری که در سنگ ها وجود دارد

  3- زمین شناسان با مطالعه سنگ های رسوبی به چه اطلاعاتی دست پیدا می کنند؟ درباره آب و هوای گذشته زمین، محل دریا ها،نوع گیاهان و جانورانی که زمانی روی زمین زندگی می کردند و امروزه از بین رفته اند

  4- سنگ های رسوبی چگونه تشکیل شده اند؟ وقتی گل و خاک رودها وارد آب دریا ها شده و ته نشین می شدند،بر اثر فشار لایه های بالاتر و در طی سالیان دراز به سنگ های رسوبی تبدیل شده اند

  5- چرا بعضی از لایه های سنگ های رسوبی از بعضی از دیگر نازک تر هستند؟ چون در زمان تشکیل شدن،خاک و گل کمتری در کف دریا ته نشین شده است

  6- کدام لایه های سنگ های رسوبی قدیمی ترند؟ لایه های زیرین

  7- فسیل چیست؟ به آثاری که از جانداران بسیار قدیمی در سنگ ها باقی مانده است

  8- فسیل از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟ یا از استخوان و دندان و صدف ها که قسمتی از بدن موجود زنده بوده است یا مانند رد پا، اثری از بدن جاندار بوده است

  9- برای تشکیل بعضی از فسیل ها چه قدر زمان لازم است؟ میلیون ها سال

  10- فسیل ها ازچه چیز هایی تشکیل شده باشند؟ گیا هان و جانوران بسیار قدیمی

  11- چرا از همه قسمت های بدن جانوران فسیل درست نمی شود؟ بعضی از قسمت های بدن جانوران نرم است و خوراک جانوران دیگر می شود و یا می پوسد

  12- کسی که فسیل ها را مطالعه می کند چه آگاهی هایی باید داشته باشد؟ باید درباره جانوران و گیاهان امروزی، محل زندگی آن ها،نوع غذا و رفتا رهای آن ها آگاهی داشته باشد

  13- زمین شناسان گذشته را با چه زمانی مقایسه می کنند؟ امروز

  14- اگر در بالای کوهی فسیل ماهی پیدا شود نشانه چیست؟ در گذشته در آن محل دریا بوده است

  15- زندگی از کجا آغاز شد؟ از دریا

  16- موجودات کره زمین را به ترتیب پیدایش آن ها بنویسید. در دریا ها : موجودات تک سلولی- بی مهرگان- مهره داران /در خشکی ها : خزندگان- پرندگان- پستانداران

  17- چگونه زندگی بر روی خشکی ها آغاز شد؟ با پیدایش گیاهان بر روی خشکی ها

  18- با پیدایش گیاهان آب و هوای کره زمین چه تغییری کرد؟ چنان دچار تغییر شد که شرایط برای زندگی و رشد خزندگان به وجود آمد

  19- طول بعضی از خزندگان قدیمی به چند متر می رسید و به آن ها چه می گفتند؟ 30 متر – دایناسور

  20- دایناسور چه معنایی دارد؟ سوسمار ترسناک

  21- دایناسور ها در حدود چند میلیون سال قبل از میان رفتند؟ 65 میلیون سال قبل

  22- پس از نابودی دایناسورها چه گروهی از جانوران زیاد شدند؟ پرندگان و پستانداران

  23- با زیاد شدن پرندگان و پستانداران، گیاهان دچار چه تغییراتی شدند؟ گیاهان هم زیادتر شده و جنگل های وسیعی به وجود آمد

  24- عقیده زمین شناسان درباره وضعیت خشکی ها و دریا های زمان های بسیار قدیم  زمین چیست؟آن هاعقیده دارند که در ابتدا فقط یک خشکی وسیع و یک اقیانوس بسیار وسیع وجود داشته است

  25- در چند میلیون سال قبل خشکی قدیمی بزرگ شروع به تقسیم شدن کرد؟ در حدود200میلیون سال قبل

  26- در ابتدا خشکی قدیمی بزرگ چگونه تقسیم شد؟ تقریبا از وسط شکاف برداشت و دو قسمت شمالی و جنوبی به وجود آمد

  27- قاره ها چگونه به وجود آمدند؟ دو خشکی شمالی و جنوبی چند میلیون سال قبل به قطعات کوچک تری تقسیم شده و قاره ها به وجود آمدند

  منبع مطلب : schoolrahnama.blogfa.com

  مدیر محترم سایت schoolrahnama.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوال وجواب علوم فصل پنجم تاریخچه ی زمین

  نمونهسوالات بخشپنجم علوم (تاریخچه ی زمین)

  1- بامطالعه ی تاریخ باچه چیزهایی آشنامی شویم؟ بامطالعه ی تاریخ (دردرس تاریخ)بانوع زندگی واتفاقاتی که برای ملّت های مختلف افتاده است آشنامی شویم ونکات زیادی درباره ی گذشته ی انسان می آموزیم.

  2- تاریخ نویسان اطلاعات خودراچگونه به دست می آورند؟بامطالعه ی کتاب ها،آثارگذشته ،ازروی سنگ نوشته هاومحل های تاریخی.

  3- زمین شناسان چگونه اطلاعات زیادی ازگذشته ی زمین جمع آوری می کنند؟زمین شناسان بااستفاده ازآثاری که درسنگ ها وجود دارد اطلاعات زیادی درباره ی گذشته ی زمین جمع آوری می کنند.

  4- بامطالعه ی سنگ های رسوبی چه اطلاعاتی می توان به دست آورد؟بامطالعه ی سنگ های رسوبی می توان اطلاعاتی درباره ی آب وهوای گذشته ی زمین ،محل دریاهاوخشکی ها،نوع گیاهان وجانورانی که زمانی روی زمین زندگی می کرده اندوامروزازبین رفته اندبه دست آورد.

  5- مراحل تشکیل سنگ های رسوبی (طرزتشکیل سنگ های رسوبی) رابنویسید؟

  1-حمل رسوبات همراه آب 2- ته نشین شدن رسوبات 3- فشرده شدن رسوبات وتشکیل سنگ رسوبی.

  6- لایه های یک سنگ رسوبی رادرنظربگیرید وبه این سوالات پاسخ دهید:    الف)چرابعضی لایه هاازبعضی دیگرنازک ترند؟    چون رسوب گذاری (رسوبات همراه آب)درلایه های نازک کمترودرزمان کوتا ه تری (کمتری ) انجام گرفته .

  ب) کدام لایه هاقدیمی ترند؟لایه های زیرین

  ج) طرزتشکیل این لایه هارابنویسید؟ براثرته نشین شدن رسوبات درمدت طولانی اول لایه های پایین تشکیل می شود ازلایه های بالا(براثرسنگینی لایه های بالا)مقدارفشاری که براین رسوبات واردمی شودلایه های پایین تبدیل به سنگ می شود.

  7- سنگواره (فسیل)چیست ؟به آثاری که ازجانداران بسیارقدیمی درسنگ هاباقی مانده است سنگواره یافسیل می گویند.   سنگواره هایاماننداستخوان ودندان ،قسمت هایی ازبدن جاندارقدیمی اند یامانندردّپا ،اثری ازبدن جاندارهستند.

  8- برای تشکیل بعضی ازسنگواره ها.................سال لازم است. (میلیون ها)

  9- بیشترسنگواره هامربوط به دندان ،صدف یااستخوان های جانوران قدیمی اند،چراازهمه ی بدن موجودات سنگواره تشکیل نمی شود؟ چون دندان وصدف واستخوان محکم ترازسایراجزای بدن هستند.اعضای دیگربدن نرم هستندوآب دارندوبه وسیله ی عوامل تجزیه کننده مثل باکتری ها وگرمابه زودی ازبین می روند.

  10- چه قسمتی ازبدن محکم است وازبین نمی رود؟چرا؟دندان ، به علت داشتن مینا ازبین نمی رودوبه صورت سنگواره درمی آید.

  11- چراازبدن جانداران ساکن خشکی ها،خیلی کم سنگواره تشکیل می شود؟ چون درخشکی عوامل تجزیه کننده بیشتروجودداردوباعث ازبین رفتن اجسادجانداران خشکی می شود.جانداران خشکی غذای جانداران دیگرنیزمی شوند.

  12- دانشمدان بامطالعه ی سنگواره هاچه اطلاعاتی به دست می آورند؟ آن هابامطالعه ی سنگواره هادرباره ی گذشته ی زمین وتغییرات آن اطلاعات زیادی به دست می آورندوگذشته راباامروزمقایسه می کنند.

  13- کسی که سنگوارههارامطالعه می کندچه اطلاعاتی بایدداشته باشد؟ بایددرباره ی جانوران وگیاهان امروزی ، محل های زندگی آن ها،نوع غذاورفتارهای آن هاآگاهی داشته باشد.

  14- اگردربالای کوهی سنگواره ی ماهی یافت شودنشانه ی چیست؟ نشانه ی آن است که درگذشته آن محل دریا(درزیردریا) بوده است.

  15- در دو محل سنگواره های زیرپیداشده اندچه اطلاعاتی درباره ی گذشته ی این محل هامی توان به دست آورد؟

  1- برگ درخت خرما؟ آن محل گرم وخشک بوده که نخلستان های خرمادرآن جاوجودداشته است.

  2- صدف؟آن محل دریا ( دریای کم عمق ) بوده که محل زندگی صدف هاست.

  16- ابتدازندگی در...................شروع شده است.(دریا)

  17- ابتداچه موجوداتی دردریاهافراوان شدند؟ ابتداموجوداتی که بدن آن هافقط یک سلول داشت (تک سلولی ها) دردریا هافراوان شدند.

  18- پس ازموجودات تک سلولی نوبت به جانوران..بی مهره.رسید .پس ازمیلیون هاسال اوّلین .مهره داران..یعنی .ماهی ها..به وجودآمدند.

  19- باپیداشدن .....گیاهان.....زندگی برروی خشکی هاآغازشد.

  20- ازکدام یک ازجانداران زیرسنگواره های بهتری درست می شود؟چرا؟     کرم خاکی          ماهی            حشره

  کرم خاکی فسیل نمی شودچون اندام سخت ندارد.   ماهی احتمال فسیل شدنش زیاداست چون بدنش سخت است ورسوب گذاری دردریا بیشترانجام می شود.    حشره احتمال فسیل شدنش بسیارکم است.

  21- چراتمام سنگواره های یک محل رانبایدجمع آوری کرد؟ برای اینکه محققین ودانشمندان ودانش آموزان دیگرهم بتواننددرآینده از سنگواره های آن محل استفاده کنند.

  22- چه وقتی پرندگان وپستانداران فراوان شدندوجنگل های وسیعی به وجودآمد؟بعدازنابودی خزندگان بزرگ (داینوسورها)

  23- داینوسورهادرحدود...........65....میلیون سال پیش ازبین رفتند.

  24- داینوسوربه چه معناست؟ به معنای سوسمارترسناک

  25- بعدازنابودی داینوسورها چه تغییراتی دروضع جانوران وگیاهان به وجودآمد؟ چرا؟پرندگان وپستانداران وگیاهان زیادشدندوجنگل های وسیعی به وجودآمدچون دیگرخزندگان بزرگ نبودندتاازآن هاتغذیه کنند.

  26- چراسنگ های رسوبی باارزش هستند؟ چون دارای فسیل می باشند.

  27- پیدایش جانوران به ترتیب: ماهی ها ، خزندگان ، پرندگان ، پستانداران

  28-سیرپیدایش موجودات زنده دردریا: ابتداتک سلولی ها ،سپس جانداران بی مهره وپس ازمیلیون هاسال اولین مهره داران یعنی ماهی ها دردریاپیداشدند.

  29- سیرپیدایش موجودات زنده درخشکی ها: زندگی باپیدایش گیاهان آغازشد سپس جانداران واولین آن هاخزندگان وبعدازنابودی داینوسورها،پرندگان وپستانداران فراوان شدند.

  داینوسورهااولین خزندگان بزرگی بودندکه روی خشکی هابه وجودآمدند.

  30- قاره های امروزی چگونه بوجودآمدند؟ درطی میلیون هاسال دوخشکی شمالی وجنوبی هریک به قطعات کوچک تری تقسیم شدندوقاره های امروزی رابوجودآوردند.

  31- اولین خشکی زمین ابتدابه دوخشکی شمالی وجنوبی تقسیم شد.

  32- حاشیه غربی آفریقا مشابه ..شرق آمریکای جنوبی..است.

  منبع مطلب : mahdavipooya.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mahdavipooya.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  علوم پنجم ابتدایی ( بخش پنجم – تاریخچه ی زمین )

  علوم پنجم ابتدایی  ( بخش پنجم – تاریخچه ی زمین )

  زمین شناسان با استفاده از آثاری که از گذشته به دست آورده اند، به اطلاعات زیادی پی برده اند. آن ها با مطالعه ی               سنگ های رسوبی درباره ی  آب و هوا، محل دریاها، خشکی ها و نوع گیاهان و جانورانی که از بین رفته اند، اطلاعاتی به دست آورده اند.                

  فسیل                                                                                                                                                                                                     به آثاری از جانداران بسیار قدیمی که در سنگ ها باقی مانده اند، فسیل (سنگواره) می گویند. فسیل ها یا مانند استخوان و دندان قسمت هایی از بدن جانداران بسیار قدیمی اند یا مانند پا اثری از بدن جانداران هستند. برای تشکیل بعضی فسیل ها میلیون ها سال زمان لازم است.
                                                                                                                                                                                                                                  استفاده از فسیل                                                                                                                                                              دانشمندان با مطالعه فسیل ها درباره گذشته زمین و تغییرات آن اطلاعات زیادی به دست می آورند. کسی که فسیل ها را مطالعه می کند باید درباره جانوران و گیاهان امروزی و محل زندگی و نوع رفتار آنها اطلاعات کاملی داشته باشد. مثلاً اگر در بالای کوهی فسیل ماهی یافت شود معلوم می شود در آن نقطه قبلاً دریا بوده است.
                                                                                                                                                                                                                                     تاریخچه ی جانداران                                                                                                                                                                      وقتی زندگی در دریا شروع شد، ابتدا موجوداتی که بدن آنها فقط یک سلول داشت در دریاها فراوان شدند و بعد نوبت به جانوران بی مهره رسید و پس از میلیون ها سال اولین مهره داران یعنی ماهی ها به وجود آمدند. با پیدا شدن گیاهان، زندگی بر روی خشکی ها آغاز شد. کم کم جانوران هم در روی خشکی ها ظاهر شدند. بعد آب و هوا، تغییر کرد، به طوری که محیط مناسبی برای رشد خزندگان به وجود آمد. تعداد خزندگان فراوان شد و طول بعضی از آنها به 30 متر می رسید. به این خزندگان دایناسور می گویند. دایناسور ها حدود 65 میلیون سال پیش مرده اند و پس از نابودی آنها زمان فراوانی گیاهان و جانوران فرا رسید.
                                                                                                                                                                                                                                    تغییر خشکی ها و دریاها                                                                                                                                                                                                  زمین شناسان معتقدند ابتدا در روی کره ی زمین، فقط یک خشکی و یک اقیانوس بزرگ وجود داشت. در حدود 200 میلیون سال پیش، این خشکی ابتدا از وسط شکاف برداشت و به کم کم به دو نیم تقسیم شد و بین دو خشکی دریایی به وجود آمد. چندین میلیون سال بعد، دو خشکی شمالی و جنوبی هر یک کوچک تر و بیشتر شده و خشکی های امروزی را به وجود آوردند.

  پرسش های بخش 5
  جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.

  1- در سنگ های آذرین ممکن است آثاری از فسیل ها پیدا شود.      درست                     نادرست

  2- دوزیستان بعد از خزندگان در روی زمین به وجود آمدند.             درست                     نادرست

  3- همه فسیل های یک منطقه را نباید جمع آوری کرد.                     درست                     نادرست

  سؤالات تشریحی
  1- چگونگی پیدایش سنگ های رسوبی را توضیح دهید؟

  وقتی آب رودخانه ها به دریا ها و دریاچه ها می ریزند مقداری گل و لای و شن و ماسه با خود به دریاها می برند. موادی که وارد دریا می شوند بر اثر سنگینی به ته دریا می روند و بر اثر فشار و سنگینی لایه های جدید، لایه های قدیمی محکم می شوند و تبدیل به سنگ می شوند.

   2- معمولاً در سنگ های رسوبی لایه های قدیمی تر در کجا قرار می گیرند؟ در زیر قرار می گیرند.

  3- فسیل یا سنگواره چیست و چگونه تشکیل می شود؟

  هنگامی که جانداران در بین لایه های شن و ماسه مدفون می شود در طی سالیان دراز قسمت های نرم بدن می پوسد و اثر قسمت های سخت بر روی سنگ ها باقی می ماند؛ به این آثار باقیمانده از جانداران فسیل یا سنگواره گفته می شود.

   4- از موجودات ساکن در آب بیشتر فسیل می ماند یا از موجودات ساکن در خشکی؟  از موجودات ساکن در آب

   5- از سنگواره ها چه استفاده ای می شود؟ برای شناسایی تاریخچه هر ناحیه، سنگواره آن ناحیه را مورد بررسی قرار می دهند.

   6- از سنگواره ای که اثر صدف جانوران را نشان می دهد چه می فهمیم؟                                                                                          می فهمیم که درآن ناحیه در زمان های دور دریا بوده است.

   7- زندگی موجودات زنده ابتدا از کجا آغاز شد؟  ابتدا از دریاها آغاز شد.

   8- از چه زمانی جانوران بر خشکی ها ظاهر شدند؟

  از زمانی که گیاهان در خشکی به وجود آمدند، جانوران نیز در خشکی فراوان شدند.

   9- بعد از نابودی خزندگان چه جانورانی زیاد شدند؟  پرندگان و پستانداران

  منبع مطلب : malakjan.blogfa.com

  مدیر محترم سایت malakjan.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 11 روز قبل
  0

  گاو

  ل 11 روز قبل
  0

  🐄

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  لطفاً جواب را بگین

  خخخخخ 1 سال قبل
  2

  بدرد نمیخوره

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  زمین شناسان در مطالعه سنگ های .......اطلاعات زیادی دربارهی گذشته زمین به دست می آورند

  چی جوابش لطفا میدونید بگین

  0
  ستایش 2 ماه قبل

  رسوبی

  0
  رسوب 1 سال قبل

  رسوبی

  0
  NA 1 سال قبل

  رسوبی

  ساحل حسینی 1 سال قبل
  0

  من میشه بگین دانشمندان با مطالعه سنگ های رسوبی چه اطلالعاتی بدست میاورید

  ریحانه 1 سال قبل
  0

  چرا می گویند سنگ های رسوبی، کتاب تاریخ زمین هستند؟

  من این سوال رو مشکل دارم

  ریحانه 1 سال قبل
  -1

  درباره آب و هوای زمین، محل دریاها، نوع گیاهان و جانورانی که زمانی در روی زمین زندگی می کردند و امروزه از بین رفتند.

  0
  ساحل حسینی 1 سال قبل

  من نمی دونم من ساحل حسینی هستم 👿🙄

  a 1 سال قبل
  -1

  يکی لطفا بگهههههه ابن چیه من گیر افتادم 😩😩😟

  0
  ناشناس 1 سال قبل

  منم همینطور

  -1
  ساحل حسینی 1 سال قبل

  چی بگم

  نگار 1 سال قبل
  2

  جوابببببببببببب مرحبا

  0
  ساحل حسینی 1 سال قبل

  افرینننننننننننن

  محمد صالح 2 سال قبل
  1

  این برنامه خیلی خوب است

  0
  ساحل حسینی 1 سال قبل

  خوشحالم که دوست داشتین

  2
  Mmm 2 سال قبل

  برنامه؟؟؟😂

  زهرا دلیری 2 سال قبل
  0

  اره بزارن

  0
  ساحل حسینی 1 سال قبل

  باشه

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  نگار 1 سال قبل

  اره

  برای ارسال نظر کلیک کنید