توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سلاح های غیر متعارف را نام ببرید امادگی دفاعی نهم

  1 بازدید

  سلاح های غیر متعارف را نام ببرید امادگی دفاعی نهم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  درس نهم: نظام جمع و جنگ افزار شناسی

  1- نظم به معنی چیست؟

   نظم در لغت به معنی آراستن ، برپا داشتن و انجام دادن به موقع کارها است.

  2-نظم جزء چه اموری است؟

  یکی از امور فردی و اجتماعی است که رعایت آن برای تمام انسان ها لازم و مفید است.

  3- نظم چه تأثیري در کارهاي ما دارد؟

  نظم یکی از عوامل مهم در پیشرفت هر اجتماع است، و در امور فردي هم عموم انسان هاي موفق، افراد منظمی در طول زندگی خود بوده اند.

  4- شما به عنوان یک دانش آموز موفق، مواردي از رعایت نظم در کلاس، مدرسه، خانه و جامعه را برشمرید.

  در کلاس: حضور به موقع در کلاس و انجام تکالیف

  در مدرسه: رعایت نظم و قوانین مدرسه

  در خانه: منظم نگه داشتن اتاق خود و همکاري در خانواده

  در جامعه: رعایت قوانین و رعایت نظافت جامعه

  5- چرا در امور اجتماعی هم ما نیروهاي نظامی را به عنوان منظم ترین افراد می شناسیم ؟

  زیرا یکی از ویژگی هاي مشخص آن ها رعایت نظم است.

  6- نظام جمع چیست ؟

  حرکاتی است که به صورت منظم انجام می شود افراد را در انجام کارهاي جمعی با یکدیگر هماهنگ می کند.

  7- خبر چیست ؟

  خبر یعنی اطلاع از نوع فرمان و ایجاد آمادگی در فرد براي انجام یک عمل مشخص.

  8- اجرا چیست ؟

  اطاعت از فرمان و انجام عمل مشخصی است که فرمانده دستور می دهد . به عنوان مثال : از جلو نظام از جلو = خبر نظام = اجرا

  9- از جلو نظام یعنی چه ؟

  فرمانی است که براي پشت سر هم قرار گرفتن افراد صادر می شود ؛ مانند زمانی که دانش آموزان در یک صف پشت سر هم قرار گیرند  . ( عکس صفحه 79 کتاب )

  10- «فرمان از جلو نظام » فرمانده چه کاری انجام می دهد؟

  در فرمان از جلو نظام، فرمانده با صداي بلند می گوید « از جلو ! » در این حالت ، افراد تحت فرمان باید به سرعت ، پشت سر هم قرار گیرند . سپس فرمانده اعلام می کند :« نظام! » در این حالت افراد تحت فرمان، بدون صحبت و حرکت باید با فاصله معین که با دست مشخص می شود، پشت سر هم بایستند.

  11- فرمان « به چپ چپ » چیست ؟

  در این حرکت افراد 90 درجه بدن خود را به سمت چپ می چرخانند . افراد باید روي پاشنه ي پاي چپ و پنجه ي پاي راست خود حرکت کنند . ( عکس بالاي صفحه ي 80 کتاب )

  12- فرمان « به راست راست » چیست ؟

  در این حرکت افراد 90 درجه بدن خود را به سمت راست می چرخانند .در این عمل ،نفرات باید روي پاشنه ي پاي راست و پنجه ي پاي چپ خود حرکت کنند . ( عکس هاي وسط صفحه ي 80 کتاب )

  13- عقب گرد چیست ؟

  افراد باید از سمت چپ ، بدن خود را 180 درجه بچرخانند ؛ ( یعنی کلاً برگردند ) ( عکس هاي پایین صفحه ي 80 کتاب )

  14- فرمان خبردار چیست ؟

  در این حالت افراد باید به صورت صحیح در جاي خود بایستند . در این حالت پاها جفت و دست ها در امتداد پاها قرار می گیرد . ( عکس هاي بالاي صفحه ي 81 کتاب )

  15- سیر تحول ابزارهاي جنگی را توضیح دهید ؟

  ابتدا انسان به تناسب رشد فکری و عقلانی خود از  ابزارهایی مانند سنگ ، چوب ، تیر و کمان ، نیزه و شمشیر استفاده می کردند(سلاح سرد) وپس از مدتی به سلاح هاي گرم و توپ و تانک رسید . سپس ماشین هاي جنگی مانند هواپیما ، زیر دریایی ، موشک هاي دور برد و ... به وجود آمدند و میدان جنگ از زمین به دریا و آسمان گسترش پیدا کرد.

  16- سلاح هاي غیر متعارف را نام ببرید .

  شیمیایی ، میکروبی و هسته اي

  17- چرا استفاده از سلاح هاي غیر متعارف منع شده است؟

  به دلیل مخالفت هاي جهانی با این سلاح ها و تلفات زیادي که به دنبال دارند.

  18- در دوران کنونی تکیه قدرت هاي نظامی بر استفاده از چه چیزهایی می باشد ؟

  جنگ الکترونیک ، جنگ اطلاعاتی ، جنگ اقتصادي ، جنگ نرم ، فناوري موشکی و ... .

  19- چه چیزي باعث شده تا دشمنان کمتر در فکر تهاجم نظامی به میهن عزیز ما باشند؟

  ساخت و تولید موشک هاي زمین به زمین و زمین به هوا در کنار سایر توانمندي هاي دفاعی کشورمان.

  20- درباره موشک هاي ساخت متخصصان ایرانی جدول زیر را کامل کنید.

  21- اسلحه انفرادي چیست ؟

  وسیله اي که یک رزمنده ي مدافع میهن می تواند آن را حمل کند و از آن استفاده نماید .

  مانند : اسلحه ي انفرادي کلاشینکف

  سوالات جاخالی

  1- در امور اجتماعی هم ما نیروهاي انتظامی را منظم ترین افراد می شناسیم.

  2- نظام جمع و اطاعت از فرماندهی یکی از اموري است که هر فرد نظامی باید آن را آموزش ببیند.

  3.- حرکت نظام جمع از دو جزء تشکیل شده است : خبر و اجرا

  4- در دنیاي امروز ، استفاده از فناوري موشکی یکی از محورهاي مهم توانمندي دفاعی هر کشور محسوب می شود.

  5- نیروي انسانی با ایمان مهم ترین عامل توانمندي دفاعی کشور ما محسوب می شود.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  سنا علی زاده : شیمیایی ، میکروبی و هسته ای

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Abolfazl 9 روز قبل
  0

  ۱.شیمیایی

  ۲.میکروبی

  ۳.هسته ای

  دخی 1 سال قبل
  3

  سهدیر بابا

  سنا علی زاده 1 سال قبل
  4

  شیمیایی ، میکروبی و هسته ای

  مهدی 2 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید