توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات تستی فارسی هفتم درس به درس با جواب

  1 بازدید

  سوالات تستی فارسی هفتم درس به درس با جواب را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  40 سوال تستی از درس (1 تا 9) فارسی هفتم با پاسخ تشریحی

  1- معنای کدام واژه نادرست است ؟  

        فارغ : جدا                      افق : کرانه  

        گلدسته : مناره               زائر : زیارت کننده    

  توضیح: ( فارغ ) در مصراع « فارغ از سنگ بچّه ها باشم » به معنی « آسوده » است و (فارق) به معنی جدا کننده است.

  2- « در پوستین خلق افتادن » کنایه از.......... است.     

      دروغ گفتن        صحبت کردن  

        غیبت کردن       گدایی کردن


  توضیح: این ترکیب کنایی در عبارت « تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین خلق افتی » به معنی « غیبت کردن » است.

  3- در کدام گزینه کلمات هم خانواده وجود ندارد ؟   

     صلاح و مصلحت          شور و شعور

       ایمان و مؤمن         اقتدار و مقتدر


  توضیح: اولی هم خانواده از ریشه « صلح » و سومی از ریشه « امن »

              و سومی از ریشه « قدر » هم خانواده اند.

  4- کدام گروه از کلمات زیر شبکه ی مراعات نظیر تشکیل نمی دهد ؟

       سبز ، درخت ، بهار           ساحل ، کشتی ، موج  

       آسمان ، خورشید ، ماه          زندگی ، احتیاج، دانش


  توضیح: مراعات نظیر یعنی چند واژه که از نظر معنا ، مکان، زمان و...

             باهم تناسب داشته باشد و در این جا بین « زندگی، احتیاج

            دانش » از این نظر قرابتی وجود ندارد.

  5- منظور شاعر از « آسمان مثل یک تبسم شد » چیست ؟

  شاد و خندان شد       خوشحال و صمیمی شد  

      صاف و روشن شد           ابری و گرفته شد


  توضیح: با توجه به مصراع اول: « روشن و گرم و زندگی پرداز » بنابراین

             وجه شبه و پیام « صاف شدن آسمان» بعد از  زمستان است.

  6- از آرایه ی تکرار برای ..................... استفاده می شود .    

         تأکید            زیباسازی         

       تأثیرگذاری         همه موارد


  توضیح: با توجه به توضیح صفحه 56 گزینه چهارم درست است.

  7- نویسنده در درس « قلب کوچکم را به چه کسی بدهم » قلب را به چه چیزی مانند کرده است ؟

       صندوقچه          دشت               

       دریا             ماه


  توضیح: صفحه 54 : « عجیب است واقعاً معلوم نیست این قلب است یا

                                   دریا! »

  8- در بیت « نگردد شاخک بی بن برومند    ز تو سعی و عمل باید ز من پند » 

      کلمات قافیه کدامند ؟

         بن – من                              برومند - پند                    

         بی بن برومند – ز من پند            مند- پند  


  توضیح:  واژه های قافیه در پیایان مصراع ها و یا قبل از ردیف می آید

               و در این قالب مثنوی ردیف نیست و آخرین واژه ها، قافیه است.

  9- مفهوم بیت « بر نامده و گذشته بنیاد مکن/ حالی خوش باش و عمر بر باد مکن » در کدام گزینه آمده است ؟

           حال را دریافتن                        نابود کردن خوشی ها        

            افسوس گذشته را خوردن         به فکر آینده بودن


  توضیح: در بیت : حالی خوش باش « حالی به معنی حالا » و با توجه به

              به ادامه پیام بیت « خوش بودن حالا و عمر بر باد ندادن » است.

  10- در عبارت « چه بسیارند آنان که وقت خود را بیهوده تلف می کنند » نهاد کدام کلمه است ؟

      چه                     بسیارند        

      آنان                 خود


  توضیح: دو جمله در نمونه است:« آنان که وقت خود را بیهوده تلف می کنند

               چه بسیارند » آنان ( نهاد) ، که ( حرف ربط) ، وقت خود را ( مفعول)

               بیهوده ( قید) تلف می کنند ( فعل)  - (آنان: نهاد حذف شده)

               چه بسیار ( مسند) ند( هستند: فعل)

  11- بزرگ ترین رباعی سرای تاریخ ادبیات ایران چه کسی است ؟   

         باباطاهر              خیّام       

     ابوسعید ابوالخیر         عطار

  12- کدام گزینه مربوط به « نامه های اداری » است ؟

       برادر مهربانم                        دوست عزیزم              

        پدر بزرگوارم                        معاون محترم


  توضیح: عنوان سه مورد دیگر خاونوادگی و دوستانه است.

  13- رابطه ی کلمات در کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

      خواندن و نوشتن                     صید و شکار          

         بیزاری و تنفر                    قرائت و خواندن


  14- املای همه ی گزینه ها درست است به جز گزینه ی ......

           نصیب شدن              گشت و گزار

         عطش مطالعه         اخلاص و همّت

  15- برای مسائل اخلاقی ، اجتماعی ، پند و اندرز از چه قالب شعری استفاده می شود ؟

             مثنوی                  چهارپاره     

             قطعه                  رباعی


  توضیح: هر چند در مثنوی هم مسئل اخلاقی و تعلیمی مطرح می شود.

  16- شعر « ای مرغک » از سروده های کیست ؟

      علی اسفندیاری ( نیمایوشیج )       پروین اعتصامی

        شهریار                                     قیصر امین پور


  17- معنای « چمیدن » در کدام گزینه نیامده است ؟

       نرم راه رفتن      آهسته راه رفتن   

     با ناز راه رفتن      در چمن راه رفتن


  توضیح: با وجودی که این سوال همکار محترم دو جوابی است:

              چمیدن: نرم و آهسته و با ناز راه رفتن

  18- در بیت « کبوتر بچه ای با شوق پرواز/ به جرئت کرد روزی بال و پر باز »

       چه آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟

       تشبیه                   تضاد           

     مراعات نظیر        تکرار


  توضیح: مراعات نظیر و تناسب بین « کبوتر، پرواز، بال و پر »

  19- مُسند بیت « نگردد شاخک بی بن برومند/ ز تو سعی و عمل باید زمن پند »

        کدام است ؟

         برومند               پند        

        شاخک           بی بن    

  توضیح:  در جمله « شاخک بی بن برومند نمی گردد. »

                شاخک بی بن ( نهاد) برومند ( مسند) نمی گردد ( فعل )

  20- در « زنگ آفرینش » معلم چه آرزوهایی کرد ؟

  شبانه روز زائر حرم بودن                به آرزوی خود رسیدن بچه ها

      پیغمبر بهار شدن                        مشغول راز و نیاز شدن


  توضیح: آرزوی معلّم چنین بود :

             « کاش روزی به کام خود برسید    بچه ها ارزوی من این است»

  21- در کدام گزینه « تشبیه » وجود دارد ؟

        باز موضوع تازه ای داریم           بچه ها آرزوی من این است

       در دل آسمان رها باشم            مثل لبخند باز خواهم شد


  توضیح: تشبیه مصراع مربوط است به آرزوی غنچه :

            « غنچه هم گغت گر چه دلتنگم    مثل لبخند باز خواهم شد »

  22- مفهوم بیت « تو را پرواز بس زود است و دشوار/ ز نوکاران که خواهد کار بسیار » چیست ؟

         پرواز خوبی کردن                بی تجربگی و تازه کار بودن       

        سخت و دشوار بودن کار          کار بسیار کردن


  توضیح: مصراع « زنو کاران که خواهد کار بسیار » یعنی :

                         کسی از تازه کارها و بی تجربه ها انتظار کار سخت را ندارد.

  23- واژه های کدام گزینه جای خالی را تکمیل می کند ؟

        « نامه ممکن است دوستانه یا .................. باشد و یا ممکن است رسمی و .................. باشد »

     صمیمی ، شرکتی                   برادرانه ، شرکتی

         عاطفی ، اداری                   خانوادگی، اداری


  24- عبارت « حرم دل او را آرام می کرد و مدرسه اندیشه اش را » در توصیف چه کسی است ؟

        دکتر حسابی               امام خمینی           

        علامه جعفری                شهید بهشتی


  25- کدام یک از شخصیت های زیر دوران کودکی را با سختی گذرانده بود ؟  

     دکتر حسابی             نیمایوشیج          

  پروین اعتصامی         دکتر سعید کاظمی


  توضیح: صفحه 95 « دکتر محمد حسابی دوران کودکی را با سختی و فقر گذارنده بود. »


  26- در این بیت کدام آرایه ی ادبی مشاهده نمی شود ؟   

  « هر چه کنی کِشت همان بدرَوی / کار بد و نیک چو کوه و صداست »

        تکرار                مراعات نظیر       

         تشبیه                  نضاد


  توضیح:  بین ( بد و نیک) تضاد وجود دارد. و بین ( کشت و درو ، کوه و صدا )

  مراعات نظیر    ( کار بد و نیک چو کوه و صدا ) تشبیه


  27- دراین بیت منظور از « مردم » چیست ؟     

  « مندیش که دام هست یا نه/ بر مردم خویش دیدن آموز »

       خویشاوندان             مردمک چشم

          ملت                 انسان ها


  توضیح:مردم با توجه به واژه بعدی ( چشم ) به معنی مردمک است.

  28- در عبارت زیر کدام کلمه فعل نیست ؟

         « تا می توانیم بیاموزیم این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند »  

       می توانیم        بیاموزیم        

      آموختنی        می خوانند

  توضیح: در ترکیب « مطالب آموختنی » ( آموختنی ) صفت لیاقت است و

         ترکیب، ترکیب وصفی.

  29- نویسنده ی کدام کتاب نادرست است ؟   

     کویر ( دکتر شریعتی )                     

  آینه های ناگهان ( قیصر امین پور

  قصه های مجید ( هوشنگ مرادی کرمانی )       

  رگبار کلمات ( نادر ابراهیمی)


  30- دراین بیت ، بر چه مفهومی تأکید شده است ؟   

      « بهتر از هر چه هست در دنیا/ با خدا راز گفتنت امروز »

        زیبایی بهار         زیبایی طبیعت  

      عبادت خداوند       عظمت خداوند


  توضیح: بازگردانی بیت چنین است:

       امروز راز گفتنت با خدا بهتر از چه در دنیا است.

  31- « دوست خوب کیمیا است » یعنی :  

           دوست خوب ، قابل اطمینان است     

          دوست خوب ، دوست داشتنی است

           دوست خوب ، قدرتمند است    

          دوست خوب کمیاب و با ارزش است


  توضیح: در واقع این جمله تشبیه است « تسبیه دوست خوب به کیمیا »

  و کیمیا ماده ای نایاب که آن فلزات را به طلا تبدیل کنند. پس دوست خوب

    نایاب و کمیاب و ارزشمند است.

  32- عبارت « قلب لانه ی گنجشک نیست که بهار ساخته شود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد » به کدام ویژگی قلب اشاره دارد ؟

       ساعی و کوشا بودن        امید وار و شاد بودن         

        حساس و زود رنج بودن           پایداری در محبّت


  33- معنی کدام یک از واژه های مشخص شده نادرست است ؟

      حدیث زندگی می باید آموخت : داستان و سرگذشت       

            هجوم فتنه های آسمانی: حکایت

            نگردد شاخک بی بن برومند : با ثمر                            

         ز نوکاران که خواهد کار بسیار : بی تجربه ها


  توضیح:  هجوم به معنی حمله و یورش است.

  34- بیت « با زبان عقربک می گفت عمر/ می روم بشنو صدای پای من » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

       بی وفایی عمر     نابودی انسان ها     

         گذشت عمر     بی ثمری عمر


  35- هم خانواده در کدام گزینه نادرست است ؟

  اوقات ، واقف ، وقت            مجموع ، جامع، مجتمع      

  مصرف ، مصارف ، صرف    اعظم ، تعظیم ، معظّم


  توضیح: اوقات و واقف هم خانواده اند ولی وقت با آن ها هم خانواده

           نیست. چون حروف مشترک آنها « وقف » و این « وقت » است.

  36- در عبارت « حرم ، دل او را آرام می کرد و مدرسه ، اندیشه اش » منظور از واژه های « حرم » و « مدرسه » به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

       دانش ، علم                  مقدسات ، دوستی ها  

  نور الهی ، سعی و تلاش        معنویت، علم


  توضیح: یعنی با رفتن به حرم حضرت معصومه (س) و چشیدن معنویات

      روحش آرام می شد و در مدرسه نیز با درس خواندن ذهن و اندیشه اش

      بارور می شد.

  37- به « خانه ای چوبین یا فلزی مشبک که بر سر مزار امام یا امامزاده یا بزرگان قرار دارد » .................. می گویند

        ظریح             ضریح  

         زریح              ذریح


  38- در این عبارت منظور از « مرواریدی در صدف » چیست ؟      « پروین ، هم چون مرواریدی در صدف ، با دقت مراقبت می کرد »

      مورد توجه بودن                گوشه گیر و پنهان بودن    

       کمیاب و باارزش بودن      دقیق و مراقب بودن    


  39- سعدی در بیت زیر چه چیزی را سفارش می کند ؟

         « به جان زنده دلان سعدیا ، که مُلک وجود

             نیرزد  آن که دلی را ز خود بیازاری  »

      دوری از مردم آزاری     بی توجهی به دنیا      

      سعی و تلاش کردن          آزاد و رها بودن


  40- چه کسی بیت « به راستی که یکی از نوابغ ادب است / میان شاعره ها تا کنون نظیرش نیست » را در باره ی پروین اعتصامی گفته است

          نیمایوشیج             نظام وفا      

            شهریار             قیصر امین پور

  منبع مطلب : farsicity.blogfa.com

  مدیر محترم سایت farsicity.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوالات درس ادبیات فارسی هفتم

  نمونه سوالات درس ادبیات فارسی هفتم

  سلام دوستان خوبم

  امیدوارم حالتان خوب باشد

  امروز با نمونه سوالات ادبیات فارسی برای آمادگی آزمون بعد همراهتان هستیم.

  بعد از پاسخ به سوالات تستی زیر، حتما پاسخنامه را نیز مطالعه نمایید.

  منبع مطلب : www.kanoon.ir

  مدیر محترم سایت www.kanoon.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوال تستی خیلی سبز فارسی هفتم درس به درس

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  زینب : سلام درسای بعد هم دارید

  مهدی : عالی

  عابدی : ای کاش اول سوالات رو بدون پاسخنامه میداد و بعد در پایین پاسخنامه رو میداد ولی در کل خوب بود🌹

  معصومه : اول باید سوالات رو می‌گذاشتند و بعد پاسخ نامه را اینطور به نظر من بهتربود وبهتر پر مفهوم

  الناز : خیلی خیلی خوب بود ممنونم

  ‌:) : عالی بود

  عالی : عالی

  k : ممنون خوب بود

  ناشناس : لطفا از درس های فصل ۱۴ و ۱۳ و۱۲ بزارید

  ارام : سلام تمام سوالات عالیع پاسخ هاش هم هست ممنونم خیلیییییییی عالی هست🌹🌹🌹

  اراد ریحانی : خیلی خیلی خوب بود ممنون

  ... : عالیی بود ممنون از سایت

  ناشناس : خیلی خوب بود میتونیم هم درس مون رو قوی تر کنیم هم بهتر یاد بگیریم

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  عالی

  lokazik 1 ماه قبل
  1

  عالی ولی از نظر من باید پاسخ نامه رو جدا میزاشتی

  بی نهایت 1 ماه قبل
  1

  عالییی

  N 4 ماه قبل
  0

  خیلی عالیه👌🏻

  سوال هاش همونیه که میخواستم👍🏻

  ولی اگر اول سوال هاش رو میذاشت بعد جواب ها رو که ما اول خودمون جواب بدیم بعد بریم چک کنیم بهتر بود 🤏🏻

  0
  N.s 1 ماه قبل

  دقیقا

  کوین 8 ماه قبل
  0

  سوالاتش خیلی خوب بود حتماً تو امتحان میاد ولی

  اگه از درس های دیگه بود و

  جوابش تو پاسخنامه جدا بود بهتر میشد

  و خیلی ممنون از سوالات امتحانی خوبتون

  متشکرم💫

  محمد امین طوماری 8 ماه قبل
  3

  سوال هاتون خیلی عالی بود

  عالی 8 ماه قبل
  6

  عالی

  معصومه 9 ماه قبل
  9

  اول باید سوالات رو می‌گذاشتند و بعد پاسخ نامه را اینطور به نظر من بهتربود وبهتر پر مفهوم

  ناشناس 9 ماه قبل
  4

  خیلی خوب بود میتونیم هم درس مون رو قوی تر کنیم هم بهتر یاد بگیریم

  ‌:) 10 ماه قبل
  6

  عالی بود

  0
  ملی 5 ماه قبل

  عالی

  ناشناس 11 ماه قبل
  5

  لطفا از درس های فصل ۱۴ و ۱۳ و۱۲ بزارید

  مهدی 11 ماه قبل
  11

  عالی

  یه ادم 11 ماه قبل
  -1

  من هبچی نمیدونم اگ میدونستم نمیومدم ابنجا

  زینب 11 ماه قبل
  13

  سلام درسای بعد هم دارید

  الناز 12 ماه قبل
  8

  خیلی خیلی خوب بود ممنونم

  ... 12 ماه قبل
  4

  عالیی بود ممنون از سایت

  k 12 ماه قبل
  5

  ممنون خوب بود

  اراد ریحانی 1 سال قبل
  4

  خیلی خیلی خوب بود ممنون

  اراد ریحانی 1 سال قبل
  1

  خیلی خوب بود ممنونم

  ارام 1 سال قبل
  4

  سلام تمام سوالات عالیع پاسخ هاش هم هست ممنونم خیلیییییییی عالی هست🌹🌹🌹

  رها 1 سال قبل
  3

  خیلییییی خوب بودددد

  عابدی 1 سال قبل
  9

  ای کاش اول سوالات رو بدون پاسخنامه میداد و بعد در پایین پاسخنامه رو میداد

  ولی در کل خوب بود🌹

  0
  نگار 8 ماه قبل

  اره واقعا کاش اول سوالات را میگذاشت بعد جواب هارا مشخص میکرد

  اما سوالاتش عالیی بود 👍

  برای ارسال نظر کلیک کنید