توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات درس اول پیام های اسمانی نهم

  1 بازدید

  سوالات درس اول پیام های اسمانی نهم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  مجموع سوال وجواب پیام های آسمانی پایه نهم

  سوالات درس اول :

  ۱_ چهار مورد از صفاتی را که در( شعر ملکا ) ذکر شده نام ببرید .

  حکیم ،   عظیم ، رحیم ، کریم

  ۲ _ کدام یک از موارد زیر از راه های شناخت خدا محسوب نمیشود ؟

  الف : تفکر در کتاب خلقت     ب : تفکر در کتاب آسمانی ج : دوری ازتفکریاتجسس درپدیده ها

  ۳ _ توجه به منبع دقیق در شناخت خدا چه کمکی به انسان می کند ؟

  دست یافتن به شناختی صحیح و به دور از خطا

  ۴ _ چرا انسان نمی تواند شناخت کامل از خدای نامحدود حاصل کند ؟ به دلیل توانایی های محدود

  ۵ _ توصیف دقیق و بی عیب و نقصی که بتواند درک و شناخت صحیحی از خداوند متعال نصیب ما کند نتیجه تفکر در کدام یک از موارد زیر است ؟ الف : تفکر در کتاب خلقت   ب : تفکر در کتاب آسمانی

  ۶ _ معنی و مفهوم ( یعلم الجهر و ما یخفی ) کدام است ؟ الف : دانای اشکار و نهان✅      ب : بسیار دلسوز و مهربان

  ۷ _ با توجه به آیه شریفه ( و من یشاق الله ... ) نتیجه دشمنی با خدا چیست ؟

  الف : بی خیالی و گردن کشی        ب : عقوبت و گرفتاری سخت

  ۸ _ منشاء ظلم و ستم به مردم به استناد بیان صریح خدا در قران چیست ؟ الف : خود مردم✅    ب: دوستان ناباب و گمراه

  ۹ _ ترجمه ی صحیح غفور و ودود در عبارت ( و هو العفور الودود) کدام است ؟

  الف : آمرزنده و دوستداربندگانش است      ب : دوستدار بندگان و مهربان ج : بسیارآمرزنده ودوستدار بندگانش

  د : بخشنده و خیرخواه بندگانش

  ۱۰ _ با توجه به ایه ی شریفه ی (ان الله یحب التوابین) خداوند کدام گروه از بندگانش را دوست دارد ؟

  الف : مومنان     ب : بندگان صالح و نیکوکار     ج : رستگاران      د: توبه کنندگان

  ۱۱ _ خداوند متعال با احکام و قوانینش چه هدفی را برای بندگان خویش ترسیم نموده است ؟ دو جمله کوتاه بنویسید .

  هدایت به سمت خوشبختی و سعادت و جلوگیری از گمراهی او

  ۱۲ _ از مفهوم ایه مبارکه ی ( مایریدالله لیجعل علیکم‌من حرج و ...) دو مورد را با توجه به درک خود بنویسید .

  سختی و مشقت برای انسان نمی خواهد        می خواهد انسان را از آلودگی ها پاک نماید

  ۱۳ _ خداوند متعال در قرآن کریم خود را با سه ویزگی و با عنوان بهترین یاد می کند ان ها را بنویسید .

  بهترین یاری کننده               بهترین روزی دهنده          بهترین سرپرست

  ۱۴ _ منطور از تفکر در کتاب خلقت چیست ؟

  یعنی از طریق آثار و نشانه هایی که در سراسر جهان آفرینش متجلی است به ویژگی های خداوند متعال پی ببریم

  ۱۵ _ پی بردن به وجود ناظم و خالق در اثر نگاه و تدبر و دقت در شگفتی های جهان آفرینش تایید کننده ی کدام یک از گزینه های زیر است ؟ الف : نگاه به کتاب و پی بردن به وجود نویسنده کتاب و افکار و اندیشه ها و دانایی او

  ب : نگاه به ساختمان و آگاهی از وجود سازنده و میزان مهارت و توانایی او       ج : هر دو

  ۱۶ _ تفکر در عالم خلقت ما را در فهم چه نکاتی یاری می نماید ؟

  زیبایی های عالم ، خوبی های خدا ، جلوه ای از زیبایی های او روایتگر نیکی و عظمت و بزرگی اوست .

  ۱۷ _ از چه راهی می توانیم بیشتر از گذشته به قدرت و علم خدا پی ببریم ؟     با افزایش علم و دانش

  ۱۸ _ چرا همه صفات مخلوقات و بندگان خداوند را نمی توانیم به وی نسبت دهیم ؟ دو مورد را بنویسید .

  زیرا انسان دارای عیب و نقص و اگاهی محدود است . از طرفی خداوند سرچشمه ی تمامی کمالات و خوبی هاست

  در نتیجه صفت و ویزگی موجود ناقص و دارای عیب را نمیتوان به خدایی که کامل بوده و محدود به مکان و زمان نیست ، نسبت داد .

  ۱۹ _ مفهوم و ترجمه عبارت های زیر را بنویسید . ( برای هر کدام یک جمله )

  الف : سبحان الله : خداپاک و منزه از هر عیبی است یعنی نقص و عیبی که در سایر موجودات است در او نیست و او خدای کامل و بی نقص است . ب : الحمدلله : یعنی سپاس و ستایش مخصوص خداست که سرچشمه همه کمالات و زیبایی است چون تمام زیبایی های جهان از اوست

  ۲۰ _ از بهترین راههای شناخت خدا دو مورد را نام ببرید ؟ تفکر در کتاب آسمانی و تفکر در کتاب خلقت
  سوالات درس دوم :

  ۱ _ شناختی که از تفکر در  آثار و شگفتی های آفرینش برای رسیدن به خدا کسب می کنیم مقدمه چیست ؟  ایمان 

  ۲ _  ایمان چه نقشی برای رفتن به سمت  عمل ایفا می کند ؟

  الف :  چراغ راه                  ب : مشوق و محرک

  ۳ _ ترتیب صحیح اقدام انسان در انجام کارها کدام است ؟

  الف : عمل ، شناخت ، ایمان      ب _ ایمان ، عمل ، شناخت   ج : شناخت ، ایمان ، عمل

  ۴ _ اعتماد و باور قلبی کامل به یک حقیقت را گویند .

  الف : عمل                      ب : ایمان                ج : شناخت

  ۵ _ ایمان و باور قلبی چه چیزی را در انسان نسبت به یک حقیقت ایجاد می کند ؟

  الف : شوق عمل                    ب : تعالی روح                ج : مسیر حرک

  ۶ _ در چه صورت عمل به یک حقیقت توسط انسان سر می زند ؟

  در صورتی که انسان به دانستنی های خود ایمان داشته باشد .

  ۷ _ حضرت علی (ع) ایمان و عمل را به چه چیزهایی تشبیه نموده اند ؟

  الف : دو دوست جدایی ناپذیر                ب :  دو برادر همراه               ج :  الف و ب

  ۸ _ در چه صورت شناخت ما از خداوند متعال منجر به عمل می شود ؟

  درصورتی که شناخت ما به مرحله ی ایمان برسد

  ۹ _ راه های دستیابی و تقویت ایمان به خدا را نام ببرید .

  ۱۰ _خواندن نماز و تلاوت قرآن به کدام یک از راه های تقویت ایمان به خدا مربوط می شود ؟

  الف :  انجام کارهای نیک و دوری از گناهان    ب : یاد و ذکر خداوند      ج : الگو گرفتن از انسان های مومن

  ۱۱ _ از حکمت های نماز پنج گانه محسوب می شود .

  الف : زنده نگهداشتن یاد خدا در تمام طول شبانه روز       ب : رسیدن به مرحله ایمان واقعی       ج : هر دو

  ۱۲ _ با توجه به آیه ی شریفه ی ( انما المومنون الذین ... اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم ایاته زادتهم ایمانا" ) دو ویزگی های مومنان را بنویسید  .

   ترسان شدن دل ها دلهایشان از بیم و ترس انجام ندادن دستورات الهی        افزایش ایمان در سایه تلاوت قرآن

  ۱۳ _ رابطه ی  میان تقویت ایمان و عمل به دستورات الهی رابطه دوسویه است . یعنی چه ؟

   هر کدام دیگری را تقویت می کند هر عمل نیکی ایمان ما را تقویت می کند و و قوی بودن ایمان ما را از ارتکاب گناهان باز می دارد .

  ۱۴ _ از نطر امام صادق ( ع ) عامل تقویت ایمان کدام است ؟

  الف : انجام کارهای نیک             ب : دوری از گناهان              ج : هر دو

  ۱۵ _  کدام دسته از دوستان و همنشینان انسان  موجب از بین رفتن ایمان می شوند ؟ ( دیدگاه امام علی ع )

   هوس رانان

  ۱۶ _ در الگو گرفتن از انسان های مومن به چه نکاتی باید توجه کرد ؟

  مطالعه و تفکر در زندگی آن ها                          سرمشق قراردادن آن ها در مسیر زندگی

  ۱۷ _ دو مورد از افراد مومنی که در قرآن از آن ها به عنوان الگو یاد شده  کدامند . نام ببرید .

  حصرت ابراهیم (ع) و حضرت مریم (س)

  ۱۸ _ الا بذکرالله تطمئن القلوب  به کدام یک از ویژگی های مومنان اشاره دارد ؟

  الف : آ رامش دل                ب : شجاعت در بیان حق                   ج : دوری از گناهان

  ۱۹ _ از آثار ایمان در زندگی انسان سه مورد را نام ببرید .

  ۲۰ _ آثار ایمان و رشد جوانه های آن در دل به چه چیزی  تشبیه شده است ؟ ......     تولد دوباره

  ۲۱ _ از مهم ترین اثرات ایمان به خدا محسوب می شود .

  الف : رهایی از بی هدفی و سر در گمی             ب : آرامش           ج : هر دو

  ۲۲ _ هدف انسان های مومن برخاسته از چیست ؟

  الف : اعتقاد به خدا           ب : اعمال ان ها        ج : نگاه و برداشت ان ها از هستی

  ۲۳ _ از ویزگی های افرادی که اعتقاد به خدا ندارند و زندگی را محدود به این دنیا می دانند سه مورد بنویسید .

   پول و مقام و شهرت                لدت های زود گدر و شهوت         مد پرستی و فخر فروشی

  ۲۴ _ راه های تقویت ایمان را بنویسید .

  ******************************************

  سوالات درس سوم  :

  ا - ساختمان شخصیت انسان ها از چه دوره ای بنا میشود ؟

  الف : دوره ی کودکی        ب : از زمان تولد         ج : دوره ی نوجوانی        د : دوره ی جوانی

  ۲ _ مبانی شخصیت انسان ها بر چه اساسی پایه گذاری می شود ؟

  الف : الگوی تربیت والدین     ب : اعتقادات ، اخلاق و رفتار         ج : علایق و گرایش ها     د : هر سه

  ۳ - ساختمان شخصیت افراد چگونه تکمیل می شود ؟

  الف : با علم و آگاهی      ب : با رفتار و گذر زمان        ج : با همفکری و همراهی  دوستان    د : هیچکدام

  ۴ - در چه صورت شخصیت انسان به بهترین شکل ممکن انجام پذیر است ؟

  الف : با داشتن الگویی مناسب        ب : با بهره مندی مناسب از شرایط موجود

  ج : با دقت در رفتار دیگران           د : بر اساس خواسته های فردی

  ۵ - برای قرار گرفتن در مسیر ایمان به خدا چه کسانی را باید به عنوان الگو و سرمشق انتحاب نمود ؟

  الف ؛ دوستان  نزدیک    ب : اقوام و خویشاوندان    ج : پیامبران و اولیای الهی          د : هر سه

  ۶ - لازمه الگو و سرمشق قرار دادن پیامبران و اولیای الهی چیست ؟

  الف : آشنایی با ویژگی های آنان                        ب : تبعیت و پیروی از آنان  

  ج : مطالعه در قرآن و احکام دین                        د : الف و د صحیح است

  ۷ _ تبعیت از پیامبران به کدام یک از راه های تقویت ایمان مربوط می شود ؟

  الف : یاد و ذکر خدا و انس با قرآن                           ب : دوری از گناه و انجام کارهای نیک

  ج : الگو گرفتن از انسان های مومن                            د  : هر سه

  ۸ _ شرط تسلیم بودن در برابر امر خدا کدام است ؟

   الف : مطیع و فرمانبردار بودن                           ب : مطیع و عامل بودن  

  ج : مطیع بودن و تسلیم شدن                            د : ب و ج صحیح است

   ۹ - ویزگی های سرزمین مکه در زمان سکونت زن و فرزند حضرت ابراهیم ( ع ) چگونه بود ؟

    سرزمینی بدون آب و آبادانی بود و امکانی برای زندگی نداشت .

  10 ـ چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند استقامت می کردند ؟

  11 ـ  پیامبران الهی با ارائه دلایل محکم مشرکین رابه چه چیزی دعوت می کردند؟

  12 ـ پیامبران کلید دست یافتن به وعده های الهی  را در چه می دانستند ؟

  13 ـ کدامیک از موارد زیر جزء ویژگیهای پیامبران نیست ؟

   الف : مجاهدت              ب :  استقامت            ج :  اطاعت محض                      د :  صبر

  14 (حضرت ابراهیم ع نمرود را بارها به چالش کشید واز تهدید های او نترسید) این امر مربوط به کدامیک از ویژگی های پیامبران است ؟

  15 ـ با توجه به آیه ی « ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التی کنتم توعدون .... » آنان گفتند  ....   علت پایداری پیامبران چیست؟

  درس چهارم:

  ۱ - با توجه به ویژگی های عصر حکومت امام عصر (ع ) ، عدم دست درازی به حقوق دیگران در جامعه نشانه ی چیست ؟              نشانه رشد فهم و ایمان انسان ها

  ۲ - برپایی حکومت عدل جهانی حضرت مهدی ( عج ) موجب تحقق آرزوهای کدام دسته از افراد زیر می شود ؟

  الف : پیامبران      ب : مومنان           ج : امامان       د : الف و ب صحیح است

  ۳ - چه عاملی شیعیان را در طول تاریخ در برابر سختی ها تشویق به ایستادگی و حرکت و تلاش تشویق نموده است ؟        امید به آینده ای روشن و سراسر شور و اشتیاق

  ۴ - آیا اعتقاد به ظهور منجی تنها به شیعیان اختصاص دارد ؟ چرا ؟    ( صفحه ۴۶ کتاب پاراگراف دوم از آخر )

  ۵ - با توجه به اهمیت اعتقاد به قیام و ظهور منجی و تاثیر آن در زندگی چه باید کرد ؟

        داشتن شناختی درست و دقیق تر از آن

  ۶ - با توجه به فرمایش پیامبر اکرم ( ص ) امام مهدی (عج ) چه زمانی قیام می کنند ؟

        روزگاری که‌مردم دچار اختلاف و تزلزل می شوند .

  ۷ - امام مهدی ( عج ) زمین را همچنان که از .....‌....... پرشده است از ............... آکنده می سازد .

      جور و ستم              عدل و داد

  ۸ - با توجه به آیات قرآنی دلایل طولانی بودن عمر حضرت مهدی ( عج ) را در دو جمله بنویسید .

       ( صفحه ۴۷ کتاب ۴ سطر اول به اختصار )

  ۹ - امام حسن ( ع ) در باره طولانی بودن غیبت و ظهور حضرت مهدی ( عج ) چه فرموده اند ؟

        صفحه ۴۷ کتاب وسط صفحه نوشته ی سبز رنگ )

  ۱۰ - هدف انسان های شیاد از ادعاهای دروغین خود در خصوص تعیین زمان ظهور منجی موعود ( عج ) چیست ؟   الف : فریب مردم       ب : سوء استفاده از مردم        ج : رواج دروغگویی     د : الف و ب صحیح است .

  ۱۱ - دعوت نمرود به یکتا پرستی توسط حضرت ابراهیم به کدامیک از ویژگی های پیامبران ارتباط دارد؟

  الف( تسلیم در برابر امر خداوند£ب( استقامت و پایداری در راه خدا£

  ج( پیروی نکردن از عقاید باطل£د( دوری از هرگونه گناه و زشتی£

  ۱۲ - کدام پیامبر الهی مردم زمان خود را مدت نهصدو پنجاه سال، به یکتاپرستی دعوت کرد؟

  الف( حضرت ایوب£ب( حضرت موسی  £ج( حضرت نوح  £د( حضرت ابراهیم   £

  ۱۳ - صحیح یا غلط :

  الف : عقاید خرافی و باطل منحصر به زمان پیامبران بوده است.           ص :           غ :

  ۱۴ - دین الهی توسط پیام آوران به انسانها ابلاغ شده است .               ص :✅       غ :

  ۱۵ - از نظر پیامبران ............... کلید دست یافتن به وعده های بزرگ الهی است .   ✅       صبر

  کوتاه پاسخ :

  ۱۶ - من کیستم ؟ .......................... : خداوند من را الگوی انسان ها در تمامی زمان ها معرفی کرده است .

  ۱۷ - تنها دلیل بت پرستی مردم در زمان پیامبر اکرم ص چه بود؟

  به سوالات زیر پاسخ کامل دهید :

  ۱۸ - نمونه ای از تسلیم در برابر امر خدا را بنویسید .حضرت ابراهیم ( ع )

  ۱۹ ـ پیامبران چگونه با عقاید باطل زمان خود مبارزه می کردند؟

  ۲۰ ـ نتیجه مراجعه به کف بین، رمال و فال گیر در زندگی انسان چیست؟

  ******************************************

  : درس پنجم 

  1-الآن که درزمان غیبت امام زمان (عج)به سر می بریم وظیفه هدایت مسلمانان برعهده ...ولی فقیه....است

  2-پس از رسول خدا رهبری امت اسلامی بر عهده ..امامان معصوم..است

  3-چرا امام زمان(عج)از نظرها پنهان شد؟

  به دستور خداوند از نظرها پنهان شد تا در زمان و موقعیتی مناسب که جامعه شایستگی درک حضور ایشان را داشته باشد ظهور کند.

  4-تکلیف مردم در زمان غیبت چیست؟

  به عالمان دینی رجوع کنیم و اعمال دینی را از آن ها بیاموزیم.

  5-خداوند در قرآن کریم مردم را از مراجعه به طاغوت نهی کرده است . ص غ

  6-فتوای فقیهان بر گرفته از ........قرآن..واحادیث معصومین....است.

  7-در سخن امام صادق (ع)ویژگی عالمان دینی که می توان از آنها پیروی کرد را بیان کنید؟

  1-پرهیزکار   2-ازدین خود محافظت می کند   3- برخلاف هوای نفس خود رفتار می کند   4-مطیع دستور خداوند باشد

  8- اسلام شناسان و فقیهان واقعی چه کسانی هستند؟

  کسانی هستند که درسخنان و راهنمایی هایشان پیرو سخنان معصومین هستند.و در هر مساله ای نظر پیامبر اکرم و امامان (ع)را برای مردم بازگو می کنند.

  9-چرا پذیرفتن فتوای فقیهان همان پذیرفتن سخن امامان است؟

  چون فقیهان بر اساس آیات قرآن و سخنان معصومین فتوا می دهند.

  10-ولایت فقیه را تعریف کنید؟

  به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط ولایت فقیه گفته می شود

  11-ولی فقیه کیست؟

  ولی فقیه اسلام شناسی دانا ،شجاع مدیر ومدبر که در هر زمان با در نظرگرفتن مصلحت جامعه اسلامی از تمام توان و امکانات برای پاسداری از دین و اجرای احکام الهی در جامعه استفاده می کند و نمی گذارد دشمنان اسلام با به خطر انداختن کشور اسلامی مانع اجرای دستورهای خدا شوند.

  12-مشهورترین خبرنگاری که با امام خمینی ره ملاقات داشت ..روبین وودزورث............بود.

  13-ویژگی های امام خمینی ره را بنویسید؟

  عابدی شب زنده دار                           سیاستمداری آگاه

  درخانه اجاره ای زندگی می کرد                به کسی ظلم نمی کرد         

  برای عمل به اسلام از هیچ کس نمی ترسیذ

  به پرسش های دینی مردم پاسخ می داد

  14-چه ویژگی هایی در آیت الله خامنه ای وجود داشت که بعد از رحلت امام خمینی ره مجلس خبرگان اورا به عنوان رهبر انتخاب کردند؟

  دوراندیشی ، شجاع ، پرهیزکاری ، وفاداری ایشان به امام

  خودت را امتحان کن

  1-چه چیزی باعث شد تا امام مهدی (ع) به دستور خدا از نظرها غایب شود؟

  تا در زمان و موقعیتی مناسب که جامعه شایستگی درک حضور آن حضرت را داشته باشد ظهور کند

  2-با توجه به حدیث امام صادق (ع) ویژگیهای راهنمایان مردم در عصر غیبت را بگویید؟

  فقیهان پرهیز کار .که از دین خدا محافظت می کنند .برخلاف هوای نفس کار می کنند..و مطیع دستورات خدا هستند.

  3- توضیح دهید چرا مردم باید از ولی فقیه پیروی کنند؟

  ]چون فقیهان براساس آیات قرآن و سخنان معصومین فتوا می دهندبنابراین پذیرفتن فتوای فقیهان در حقیقت پذیرفتن سخنان امامان معصوم است.

  4-سه مورد از ویژگی های امام خمینی رحمه الله علیه را بیان کنید؟

  ، عابدی شب زنده دار    هرگز به کسی ظلم نمی کرد و دربرابر هیچ ستمگری سکوت نمی کرد

  سیاستمداری آگاه  

  ******************************************

     : درس ششم

  1 ـ سخن رسول اکرم )ص( درباره ی وضو را بنویسید ؟

  بسیار وضو بگیر تا خداوند بر عمرت بیفزاید . اگر برایت میسر است که شب و روز با

  وضو باشی این کار را انجام بده کسی که با وضو می خوابد بسترش تا صبح برای او

  مسجد خواهد بود و خوابش برای او نماز .

  2 ـ در چه مواردی باید حتما وضو داشته باشیم ؟

  الف : وقتی می خواهیم نماز بخوانیم ب : وقتی قصد داریم دستمان را به آیات قرآن بزنیم

  ج : وقتی به حج می رویم و می خواهیم طواف واجب حج را به جای بیاوریم

  د : وقتی به یکی از نام های خداوند )به هر زبانی که نوشته شده باشد ( دست بزنیم .

  3 ـ در چه مواردی مستحب است وضو بگیریم ؟

  هنگام تلاوت قرآن کریم ـ همراه داشتن قرآن ـ زیارت حرم های امامان )ع(ـ رفتن به مسجد ـ زیارت اهل قبور ـ هنگام خوابیدن

  4 ـ شرایط وضوی صحیح را نام ببرید ؟ -پاک بودن آب وضو ـ مطلق بودن آب وضو ـ مباح بودن آب و ظرف آن ـ پاک بودن اعضای وضو ـ نبودن مانع در اعضا ـ ترتیب ـ موالات

  5 ـ مطلق بودن آب وضو را تعریف کنید ؟ -آب مطلق به آب های خالصی گفته می شود که با چیز دیگری آمیخته نشده باشد و یا از چیزی گرفته نشده باشد مثل آب باران ، آب چشمه ها و چاه ها ، آب رود ها ، دریاها و آب لوله کشی که در خانه ها وجود دارد ، آب مطلق شمرده می شود .

  6 ـ آب مضاف را تعریف کنید و مثال بزنید ؟ -اما آبی که خالص نیست و آن را از چیزدیگری گرفته اند مانند گلاب و آب میوه و یا با چیز دیگری مخلوط شده باشد مثل آب نمک غلیظ وآب های خیلی گل آلودبه گونه ای که دیگری به آن آب نگویند آب مضاف نامیده می شوند.

  7 ـ کدام یک از آب های زیر آب مضاف است؟ الف(آب باران ب(آب چاه ج(آب میوه د(آب چشمه

  8 ـ مباح یعنی چه؟ یعنی آن چیز مال خود انسان باشد.

  9 ـ درچه صورت وضوی ما باطل نیست؟ الف(لاک روی ناخن ب(استفاده آب درمکانهای عمومی

  ج(آب مضاف د(چربی کرم روی دست

  11 ـ موالات یعنی چه؟ یعنی کارهای وضو را به ترتیب پشت سر هم انجام دهیم.

  12 ـ تیمم فقط به جای وضو هست. ص غ -

  13 ـ اولین واجب در غسل وضو و تیمم ........نیت....می باشد -

  خودت را امتحان کن

  1 ـ از شرایط وضوی صحیح 5مورد رابنویسید؟ -

  پاک بودن آب وضو مطلق بودن آب وضو مباح بودن آب و ظرف وضو - -

  پاک بودن اعضای وضو نبودن مانع در اعضاء -

  2 ـ سه مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز تیمم کند را بیان کنید؟ -

  1 ـ آب در دسترس باشد ولی غصبی گل آلود ویا نجس باشد -

  2 ـ آب کمی در اختیار دارد که اگر برای وضو استفاده کند از تشنگی به سختی خواهد افتاد -

  3 ـ اگر وضو بگیریم نماز یا قسمتی از آن قضا می شود

  3 ـ شیوه صحیح تیمم کردن را بنویسید؟ -ابتدا نیت می کنیم -2 کف هردودست را همزمان بر چیزی که تیمم برآن صحیح است می زنیم - کف هر دودست را بالای پیشانی می گذاریم و آنها را تا ابروها و بالای بینی می کشیم- کف دست چپ را بر روی دست راست از مچ تا نوک انگشتان می کشیم- کف دست راست را بر پشت دست چپ از مچ تا نوک انگشتان می کشیم

  منبع مطلب : manamantak.blogfa.com

  مدیر محترم سایت manamantak.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات داخل متن پیام های آسمانی نهم - نمره برتر

  سوالات داخل متن پیام های آسمانی نهم - نمره برتر

  سوالات متن پیام های آسمانی نهم : یکی از درس های اصلی و مهم در پایه نهم مربوط به پیام های آسمانی می باشد. در این مطلب نیز قصد داریم تا جزوه آموزشی کتاب پیام های آسمانی پایه نهم را جهت دانلود قرار دهیم. شما میتوانید با دانلود سوالات متن پیام های آسمانی نهم در امتحانات درسی نمره های بیشتری کسب کنید.

  دانلود سوالات پیام نهم درس اول

  دانلود سوالات پیام نهم درس دوم

  دانلود سوالات پیام نهم درس سوم

  دانلود سوالات پیام نهم درس چهارم

  دانلود سوالات پیام نهم درس پنجم

  دانلود سوالات پیام نهم درس ششم

  دانلود سوالات پیام نهم درس هفتم

  دانلود سوالات پیام نهم درس هشتم

  دانلود سوالات پیام نهم درس نهم

  دانلود سوالات پیام نهم درس دهم

  دانلود سوالات پیام نهم درس یازدهم

  دانلود سوالات پیام نهم درس دوازدهم

  اگر مشکل دانلود دارید این لینک (کلیک) را مطالعه نمایید.

  در مطالب قبلی برای شما دانش آموزان عزیزگام به گام پیام های آسمانی نهم را قرار داده بودیم که با جستجو می توانید آن را دریافت نمایید. برای دریافت سوالات متن پیام نهم روی لینک های زیر کلیک نمایید.

  منبع مطلب : nomrebartar.com

  مدیر محترم سایت nomrebartar.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات متن پیام های آسمانی نهم (درس به درس) - نمره یار

  سوالات متن پیام های آسمانی نهم (درس به درس) - نمره یار

  نام درس : پیام های آسمانی | موضوع : سوالات متن | نویسنده : گروه دین و زندگی

  منتشر شده در نمره یار | پایه و رشته : نهم

  سوالات متن پیام های آسمان نهم – از دروس مهم پایه نهم که امتحان نهایی دارد می توان به پیام های آسمانی اشاره کرد ما در این پست برای شما کاربران سوالات متن پیام های آسمانی نهم که تمامی دروس را شامل می شود گردآوری کرده ایم که می توانید در انتها دریافت کنید.

  این نکته را دانش آموزان باید توجه کنند که این جزوه در کنار جزوات معلم تاثیر گذار است و بصورت مکمل عمل می کند و باید منبع رجوع همان جزوات معلم باشد.

  این جزوه تمامی درس های پیام های آسمانی نهم را شامل می شود و یک جزوه کامل و جامعی است که می توانید از آن در جهت مرور برای امتحانات کلاسی و رسمی استفاده کنید.

  لینک های مربوطه :

  جزوه مطالعات اجتماعی نهم تمامی دروس بصورت PDF

  دانلود جزوه علوم نهم بصورت فصل به فصل

  برای دسترسی به جروات بیشتر به جزوه های نهم مراجعه کنید.

  منبع مطلب : nomreyar.com

  مدیر محترم سایت nomreyar.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : جواب من کیستم خداوند من را الگوی انسان ها درتمام زمان ها معرفی کرده چی میشه؟؟؟

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  vahid 25 روز قبل
  1

  بدرد نمیخوره

  ناشناس 3 ماه قبل
  6

  جواب من کیستم خداوند من را الگوی انسان ها درتمام زمان ها معرفی کرده چی میشه؟؟؟

  عالی 4 ماه قبل
  -2

  عالی

  میلاد 1 سال قبل
  0

  من کیستم خداون من را الگوی انسان ها در تمامی زمان ها معرفی کرده است

  برای ارسال نظر کلیک کنید