توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات درس یازدهم مطالعات نهم

  1 بازدید

  سوالات درس یازدهم مطالعات نهم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  مطالب کلاس سال نهم

   سوالات متن فصل شــشــم - درس11   

  1-با تسلط افغان ها و قتل شاه سلطان حسین ، ایران گرفتار چه بحران هایی شد؟

   ایران گرفتار تجزیه و تفرقه شد . افغان ها توان حکومت بر سراسر ایران را نداشتند . به همین دلیل در گوشه و کشور مدعیانی سر براوردند . روسیه و عثمانی نیز با استفاده از آشفتگی اوضاع، قسمت هایی از شمال و غرب ایران را اشغال کردند .
   
   

   
  -2نادر که بود و چگونه سلسله ی افشاریه را پایه گذاری کرد ؟

   نادر سرداری از ایل افشار بود. برای نجات ایران به یکی از شاهزادگان صفوی پیوست . او نخست افغان ها را سرکوب و تارومار کرد و سپس نیروهای روسیه و عثمانی را از ایران بیرون راند . نارد پس از این پیروزی ها ، خاندان صفوی را کنار زد و بر تخت شاهی نشست . بدین ترتیب سلسله افشاریه پایه گذاری شد.  -3بیشتر دوره ی پادشاهی نادر چگونه گذشت ؟

   بیشتر دوره ی دوازده ساله ی پادشاهی نادر به نبرد با بیگانگان و فرو نشاندن شورش های داخلی گذشت .  -4چرا نادر به هندوستان لشکر کشید ؟ نادرشاه در تعقیب گروهی از افغان های شورشی که به هندوستان گریخته بودند ، به ان کشور لشکر کشید . او تا دهلی پیش رفت و با غنیمت های بسیار به کشور بازگشت .  -5چرا نادر شاه کوشید ایران را یکپارچه و قدرتمند کند ؟ تا بتواند از استقلال و تمامیت سرزمین خود در براب ر دشمنان دفاع کند . وی از موقعیت حساس خلیج فارس و اهمیت نیروی دریایی آگاه بود ، از این رو برای تأسیس نیروی دریایی ایران در خلیج فارس کارهایی انجام داد اما این کارها با مرگ او متوقف شد .  -6چرا نادر در اواخر عمر به رفتارهای خشونت آمیز و بی رحمانه روی آورد ؟ نافرمانی ها و شورش ها ی پیاپی در سال های پایانی حکومت نادر ، تأثیر روحی و روانی نا مطلوبی بر او گذاشت . او نسبت به اطرافیان و سرداران خود بدگمان شد.


  -7پس از قتل نادر اوضاع ایران چگونه شد ؟ ایران بار دیگر به صحنه ب جنگ حاکمان محلی و سران ایل ها تبدیل شد و نا آرامی و آشوب سراسر کشور را فرا گرفت . از قلمرو پهناوری هم که نادرشاه بر ان فرمان می راند ، فقط خراسان در اختیار شاهرخ نوه ی او باقی ماند .  -8شیوه ی حکومتی کریم خان زند چگونه بود؟او با ملایمت و مهربانی با مردم رفتار می کرد ، به صلح ، آسایش و آرامش عمومی اهمیت می داد و می کوشید با استفاده از شیوه های مسالمت آمیز ، از بروز نا امنی و شورش های داخلی جلوگیری کند .  -9اوضاع کشور در دوران کریم خان زند چگونه بود ؟ در این دوران ثُبات وآرامش نس بی در سراسر کشور به وجود آمد و در نتیجه اوضاع اجتماعی و اقتصادی بهتر شد .  -10بناهای مهم دوره زندیه را نام ببرید ؟ بازار وکیل – مسجد وکیل – حمام وکیل - ارگ کریم خان .


  -11عاقبت رئیس ایل قاجار چه شد ؟ رئیس این ایل پس از کشته شدن نادرشاه مدعی حکومت ایران شد اما از کریم خان زند شکست خورد و به قتل رسید.

  12-آقا محمد خان که بود و چه کرد ؟ پسر رئیس ایل قاجار بود ، پس از مرگ کریم خان تلاش برای رسیدن به حکومت را آغاز کرد . او پس از مدتی جنگ و گریز ، لطفعلی خان ، آخرین فرمانروای زندیه را شکست داد و به قتل رساند . همچنین مردم کرمان را به دلیل پناه دادن به لطفعلی خان ، بی رحمانه مجازات کرد.  -13آقا محمد خان چگونه صاحب حکومت مرکزی نسبتاً نیرومندی شد؟ آقا محمد خان با لشکرکشی های پیاپی بر سراسر ایران مسلط شد و حکومت قاجار را بنیان گذاشت . در نتیجه ی تلاش های سیاسی و نظامی او ، ایران باردیگر یکپارچگی سرزمین خود را به دست آورد .  -14شیوه ی به قدرت رسیدن سلسله های افشاریه و زندیه و قاجاریه چه شباهتی به هم دارند؟

  هرسه باجنگ به قدرت رسیدند

  هرسه ساختار ایلیاتی داشتند

  - هر سه زمانی به قدرت رسیدند که ناآرامی ایجاد شده بود.

  -هرسه تقریبا سیطره ی یک قبیله بر کل کشور بود.

  -افشار. زند..قاجارهر سه باعث باعث یکپارچگی کشور و ایجاد حکومت نیرومند در کشور شدند.

  -هرسه حکومت های کم دوامی بودند.
   
   

   
  -15دوره ی حکومت فتحعلی شاه همزمان با آغاز نفوذ و دخالت کدام کشورها در ایران بود؟ روسیه – انگلستان – فرانسه .


  -16چرا در فاصله ی سقوط صفویه تا روی کار امدن قاجاریه اوضاع کشورهای اروپایی تغییر کرده بود ؟ یکی از دلایل عمده ی این تغییر ، انقلاب صنعتی بود که از انگلستان آغاز شد و در دیگر کشورها ی اروپایی گسترش
  یافت .


  -17انقلاب صنعتی چه نتایجی به دنبال داشت؟ در نتیجه ی این انقلاب ، نیروی ماشین و ابزارهای صنعتی جای نیروی انسان و ابزارهای دستی را در تولید گرفت . از این رو سرعت و میزان تولید افزایش یافت . انقلاب صنعتی موجب شکوفایی اقتصادی و افزایش قدرت نظامی و سیاسی کشورهای اروپایی شد و توجه آنها را به سوی کشورهایی که مواد اولیه یا بازار مصرف مناسبی داشتند ، جلب کرد.
  -18یکی از اهداف استعماری دولت روسیه چه بود؟ رسیدن به آب های آزاد و گرم خلیج فارس و اقیانوس هند .


  -19جنگ بین ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه را توضیح دهید؟ در زمان فتحعلی شاه روسیه با ارتشی مجهز به سلاح های جدید و آشنا با فنون جنگی تازه به قلمرو ایراندر قفقاز حمله کرد . سپاه ایران که از جنگاوران ایل های مختلف تشکیل شده بود با سلاح های ابتدایی به مقابله با نیروهای متجاوز روس پرداخت . سرانجام پس از ده سال جنگ نابرابر ، با وجود دلاوری نیروهای ایرانی ، روسیه پیروز شد.  -20عهدنامه ی گلستان بین چه دولت هایی بسته شد و موارد آن چه بود؟ بین ایران و روسیه – به موجب این عهدنامه ، ایالت های گرجستان و داغستان و شهرهای باکو و گنجه از حاکمیت ایران خارج شد و تحت حاکمیت روسیه قرار گرفتند .  -21پس از انعقاد عهدنامه ی گلستان مردم ایران چه کردند؟ مردم ای ران که از عهدنامه ی گلستان ناخشنود بودند ، با فتوای علما برای آزاد کردن سرزمین های اشغالی بسیج شدند . سپاه ایران که از جنگاوران ایل ها و نیروهای داوطلب مردمی تشکیل شده بود به سرعت مناطق اشغال شده را آزاد کرد . روسیه با تمام قوا و تجهیزات خود وارد جنگ شد وایران را شکست داد

   .


  -22یکی از هدف های اصلی انگلستان از برقراری ارتباط با حکومت قاجار چه بود ؟ این بود که نگذارد کشورهای رقیب از طریق ایران به هندوستان دسترسی پیدا کنند .


   
  -23در عهد نامه های دوره فتحعلی شاه بین ایران و انگلستان طرفین چه تعهداتی نسبت به هم داشتند؟ حکومت قاجار تعهد کرد که به هیچ کشوری اجازه ندهد از خاک ایران به هندوستان لشکرکشی کند . در عوض انگلیسی ها نیز متعهد شدند که در صورت حمله ی کشورهای دیگر به ایران به حکومت قاجار کمک های مالی و نظامی کنند .


   
  -24انگلستان در دوران محمدشاه و ناصرالدین شاه چه کرد ؟ با لشکرکشی به خلیج فارس و حمله به جزایر و بنادر ایران ، حکومت قاجار را مجبور کرد که به جدایی افغانستان از ایران رضایت دهد .  -25انگلیسی ها ناصرالدین شاه را وادار به انجام چه کاری کردند؟ وادار کردند که با جدایی قسمت شرقی سیستان و بلوچستان از ایران موافقت کند . علاوه بر اینها تعدادی از جزایر ایرانی خلیج فارس را اشغال و به پایگاه نظامی خود تبدیل کردند .


   
  -26هدف دولت انگلستان از جدا کردن افغانستان و بخش شرقی سیستان و بلوچستان از ایران چه بود ؟

  چون هندمستعمره انگلیس بودوازطریق افغانستان می خواست به هندراه پیداکند

  منبع مطلب : mah96.blog.ir

  مدیر محترم سایت mah96.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات درس 11 مطالعات نهم

  درس 11

  1-اوضاع کشور پس از سقوط سلسله صفوی چگونه بود؟

  درپیتسلطافغانهابراصفهانوبرکناریوقتلشاهسلطانحسینصفوی،ایرانگرفتارتجزیهوتفرقهشد.

  افغانهاتوانحکومتبرسراسرایرانرانداشتندبههمیندلیل،درگوشهوکنارکشورمدعیانیسربرآوردند.

  روسیهوعثمانینیزبااستفادهازآشفتگیاوضاع،قسمتهاییازشمالوغربایرانرااشغالکردند.

  2-نادر چگونه به قدرت رسید و چه سلسله ای را بنیان نهاد؟

  دراوضاع آشفته کشور،نادرکهسرداریازایلافشاربود،براینجاتایرانبهیکیازشاهزادگانصفویپیوستاووسپاهیانش،نخستافغانهاراسرکوبوتارومارکردندوسپسنیروهایروسیهوعثمانیراازایرانبیرونراندندنادرپسازاینپیروزیها،خاندانصفویراکنارزدوخودبرتختشاهینشستبدینترتیب،سلسلهٔافشاریهپایهگذاریشد.

  3-نادر شاه افشار چند سال حکومت کرد و چرا به هند لشکر کشید؟

  بیشتردورهٔدوازدهسالهٔپادشاهینادربهنبردبابیگانگانوفرونشاندنشورشهایداخلیگذشتنادرشاهدرتعقیبگروهیازافغانهایشورشیکهبههندوستانگریختهبودند،بهآنکشورلشکرکشیداوتادهلیپیشرفتوباغنیمتهایبسیاربهکشوربازگشت.

  4-تصمیم نادرشاه افشار برای تبدیل ایران به یک کشور یکپارچه وقدرتمند چه بود.

  برای اینکهبتواندازاستقلالوتمامیتسرزمینیخوددر برابردشمناندفاعکندویازموقعیتحساسخلیجفارسواهمیتنیرویدریاییآگاهبود؛ازاینرو،برایتأسیسنیرویدریاییایراندرخلیجفارس،کارهاییانجامدادامااینکارهابامرگاومتوقفشد.

  5-چه چیز سبب قتل نادرشاه افشار توسط فرماندهان سپاهش شد؟

  نافرمانیهاوشورشهایپیاپیدرسالهایپایانیحکومتنادر،تأثیرروحیوروانینامطلوبیبراوگذاشتاوکهنسبتبهاطرافیانوسردارانخودبدگمانشدهبود،برفتارهایخشونتآمیزوبیرحمانهرویآوردفرماندهانسپاهنادرشاهکهازجانخودمیترسیدند،اورابهقتلرساندند.

  6-اوضاع ایران پس از قتل نادر چگونه بود؟

  بهدنبالقتلنادرشاه،ایرانباردیگربهصحنهٔجنگحاکمانمحلیوسرانایلهاتبدیلشدوناآرامیوآشوبسراسرکشوررافراگرفتازقلمروپهناوریهمکهنادرشاهبرآنفرمانمی راند،فقطخراساندراختیارشاهرخ،نوهٔاو،باقیماند.

  7-چه کسی سلسله زندیه را پایه گذاری کرد ،چه لقبی داشت و چگونه حکومت می کرد؟

  سرانجام،کریمخانازایلزندیه،باپیروزیبردیگرمدعیانحکومت،برایمدتیبهدرگیریهاونزاعهایداخلیپایانبخشیداوحکومتِبخشبزرگیازایرانبهجزخراسانرابهدستگرفتوسلسلهٔزندیهرابنیانگذاشتکریمخانبهجایعنوانشاه،لقبوکیلالرعایا  یعنینمایندهٔمردمرابرایخودبرگزیداوباملایمتومهربانیبامردمرفتارمیکرد،بهصلح،آسایشوآرامشعمومیاهمیتمیدادومیکوشیدبااستفادهازشیوههایمسالمت آمیز،ازبروزناامنیوشورشهایداخلیجلوگیریکند.

  8-کریم خان زند چند سال حکومت کرد ودر زمان وی چه بناهایی ساخته شد؟

  دورانفرمانرواییکریمخانسیسالطولکشیددرایندوران،ثباتوآرامشنسبیدرسراسرکشوربهوجودآمدودرنتیجه،اوضاعاجتماعیواقتصادیبهترشددراینزمان،بناهایمهمیمانندبازاروکیل،مسجدوکیل،حماموکیلوارگکریمخاندرشیراز،پایتختزندیه،ساختهشدوفعّالیتهایعلمیوفرهنگیدرآنشهررونقگرفتبامرگ

  وکیلالرعایا،افرادخانداناوبرایکسبقدرتبایکدیگردرگیرشدندوباردیگرجنگداخلیکشوررافراگرفت.

  9- آقامحمد خان قاجار چگونه به قدرت رسید؟

  ایلقاجاریکیازایلهایترکتبارایرانبودرئیساینایلپسازکشتهشدننادرشاهمدعیحکومتایرانشداماازکریمخانزندشکستخوردوبهقتلرسید.پسراو،آقامحمدخان،پسازمرگکریمخانتلاشبرایرسیدنبهحکومتراآغازکرداوپسازمدتیجنگوگریز،لطفعلیخان،آخرینفرمانروایزندیهراشکستدادوبهقتلرساندهمچنین،مردمکرمانرابهدلیلپناهدادنبهلطفعلیخان،بیرحمانهمجازاتکرد.

  10-دوره حکومت فتحعلی شاه با شروع نفوذ چه کشورهایی در ایران همزمان شد؟

  پسازآنکهآقامحمدخانبهدستخدمتکارانشکشتهشد،برادرزادهاو،فتحعلیشاه،بهقدرترسیددورهحکومت

  فتحعلیشاه،همزمانباآغازنفوذودخالتگستردهکشورهایروسیه،انگلستانوفرانسهدرایرانبود.

  11-علل تغییرات در اروپا همزمان با روی کارآمدن قاجاریه که سبب افزایش رقابت استعماری آنان شد چه بود؟

  انقلابصنعتیکهازانگلستانآغازشدودراروپاگسترشیافتو نیرویماشینوابزارهایصنعتیجاینیرویانسانوابزارهایدستیرادرتولیدگرفت.ازاینرو،سرعتومیزان تولیدافزایشیافت.

  انقلابصنعتیموجبشکوفاییاقتصادیوافزایشقدرتنظامیوسیاسیکشورهایاروپاییشدوتوجهآنهارابهسویکشورهاییکهمواداوّلیهیابازارمصرفمناسبیداشتند،جلبکرد.

  12- روسیه از چه زمانی قدرتمند شد و پس از آن چه اهدافی را دنبال کرد؟

  بعدازفرمانرواییپترودرنتیجهٔبرنامههاوفعّالیتهای اوبهکشوریقدرتمندواستعمارگرتبدیلشدپسازآننیزباحملهبهکشورهایهمسایه،قلمروخودراگسترشداد

  یکیازاهدافاستعماریاینکشوررسیدنبه آبهایآزادوگرمخلیجفارسواقیانوسهندبود.

  13-عهدنامه گلستان چرا میان ایران وروسیه بسته شد و به موجب این قرارداد کدام مناطق از ایران جدا شد؟

  درزمانفتحعلی شاه،روسیهباارتشیمجهزبهسلاحهایجدیدوآشنابافنونجنگیتازهبهقلمروایراندرقفقازحملهکردسپاهایرانباجنگاورانایلهایمختلفولیباسلاحهایابتداییبهمقابلهپرداختسرانجامپسازدهسال ،روسیهپیروزشدوعهدنامۀگلستانرابهایرانتحمیلکرد وبهموجبآن،ایالتهایگرجستانوداغستانوشهرهایباکووگنجهازحاکمیتایرانخارجشدندوتحتحاکمیتروسیهقرارگرفتند.

  14-چرا عهدنامه ترکنچای میان ایران وروسیه بسته شد و چه مفادی داشت؟

  جنگاورانایلهاونیروهایداوطلبمردمیبرای جبرانعهدنامهٔگلستانبافتوایعلما بهسرعتمناطقاشغالشدهراآزادکردندروسیهباتمامقوا  واردجنگشدوباشکستدادنسپاهایران،عهدنامۀترکمانچایرا  کهننگینترازقراردادگلستانبود  بهکشورماتحمیلکردبراساسآنسرزمینهایایرانیِشمالرودارسبهتصرفروسیهدرآمد؛ایرانازکشتیرانیدردریایمازندرانمحرومگردیدومجبوربهپرداختغرامتشد.

  15مهمترین هدف انگلستان از رابطه با حکومت قاجار چه بود؟

  جلوگیری از دسترسی کشورهای رقیب به هندوستان (مهمترین مستعمره انگلستان) از طریق ایران

  16- تعهدات ایران و انگلستان در عهدنامه های مرتبط با موضوع هند در زمان فتحعلی شاه چه بود؟

  بخشیازمفادعهدنامهٔمفصلکهدرسال 1227 قمیان  ایرانوانگلستانبستهشد:

  -حکومتقاجارتعهدکردکهبههیچکشوریاجازهندهدازخاکایرانبههندوستان لشکرکشی  کند.

  -انگلیسیهانیزمتعهدشدندکهدرصورتحملهٔکشورهایدیگربهایران،بهحکومتقاجارکمکهایمالیونظامیکنند.

  -اگرمیاندولتایرانوطوایفافغاناختلافونزاعیصورتگرفتدولتانگلستانمداخلهنخواهدکرد.

  17- افغانستان و بخشی از سیستان و بلوچستان چه زمانی از ایران جدا شد؟

  انگلستاندرطولجنگهایروسیهباایران،بهتعهداتخودعملنکرداینکشور،دردورانمحمدشاهوناصرالدینشاهبالشکرکشیبهخلیجفارسوحملهبهجزایروبنادرایران،حکومتقاجاررامجبورکردکهبهجداییافغانستانازایرانرضایتدهدانگلیسیهاهمچنینناصرالدینشاهراوادارکردندکهباجداییقسمتشرقیسیستانوبلوچستانازایرانموافقتکندعلاوهبراینها،تعدادیازجزایرایرانیخلیجفارسرااشغالوبهپایگاهنظامیخودتبدیلکردند

  18- مفاد عهدنامه پاریس چه بود؟

  بخشیازمفادعهدنامهٔپاریسکهدرسال 1273 قمیانایران  وانگلستانبستهشد:

  دولتایرانازهرنوعادعایحاکمیتنسبتبههراتوسایرقسمتهایافغانستاندستبرداشتهومتعهدمیگرددکهازمداخلهدرامورآنسرزمینخوددارینماید. ]

  پسازآنکهدولتایراننیروهایخودراازهراتخارجکردوسفیرانگلستانراپذیرفت،دولتانگلیسنیروهایخودراازسواحلو بنادرایرانخارجمیکند.

  منبع مطلب : mojtabapes.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mojtabapes.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات متن درس 11 مطالعات اجتماعی پایه نهم متوسطه اول

  درس یازدهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صفحه 72 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1-    با تسلط افغان ها و قتل شاه سلطان حسین ، ایران گرفتار چه بحران هایی شد؟

  2-    نادر که بود و چگونه سلسله ی افشاریه را پایه گذاری کرد ؟

  3-    بیشتر دوره ی پادشاهی نادر چگونه گذشت ؟

  4-    چرا نادر به هندوستان لشکر کشید؟  نتیجه آن چه بود؟

  5-    چرا نادرشاه کوشید ایران را یکپارچه و قدرتمند کند ؟

  6-    نکته: نادرشاه برای تاسیس نیروی دریایی ایران در خلیج فارس، کارهایی انجام داد.

  صفحه 73 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7-    چرا نادر در اواخر عمر به رفتارهای خشونت آمیز و بی رحمانه روی آورد ؟

  8-    پس از قتل نادر اوضاع ایران چگونه شد ؟

  9-    نکته : پس از نادر سرانجام کریم خان از ایل زندیه سلسله ی زندیه را بنیان گذاشت .

  10-نکته : کریم خان به جای عنوان شاه ، لقب وکیل الرعایا یعنی نماینده مردم را برای خود برگزید .

  11-شیوه ی حکومتی کریم خان زند چگونه بود؟

  صفحه 74 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  12- نکته : دوران فرمانروایی کریم خان سی سال طول کشید .

  13- اوضاع کشور در دوران کریم خان زند چگونه بود ؟

  14- بناهای مهم دوره زندیه را نام ببرید ؟

  15- نکته : پایتخت زندیه شهر شیراز بود .

  16- نکته : ایل قاجار یکی از ایل های ترک تبار ایران بودند .

  17- آقا محمد خان که بود؟

  18- چهار مورد از اقدامات آقا محمد خان را بیان کنید؟

  صفحه 75 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  19- آقا محمدخان چگونه فردی بود و سرانجام او چه شد؟

  20- پس از آقامحمدخان چه کسی به قدرت رسید؟

  21- دوره ی حکومت فتحعلی شاه همزمان با آغاز نفوذ و دخالت کدام کشورها در ایران بود؟

  صفحه 76 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  22- چرا در فاصله ی سقوط صفویه تا روی کار آمدن قاجاریه اوضاع کشورهای اروپایی تغییر کرده بود ؟

  23- انقلاب صنعتی چه نتایجی به دنبال داشت؟

  24- نکته : روسیه در نتیجه ی برنامه ها و فعالیت های" پِتر کبیر " به کشوری قدرتمند و استعمارگر تبدیل شد .

  25- یکی از اهداف استعماری دولت روسیه چه بود؟

  26- جنگ اول بین ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه را توضیح دهید؟

  27- عهدنامه ی گلستان بین چه دولت هایی بسته شد و موارد آن چه بود؟

  28-جنگ دوم بین ایرن و روسیه در زمان فتحعلی شاه را توضیح دهید؟ ( سوال مشابه: پس از انعقاد عهدنامه ی گلستان مردم ایران چه کردند؟ )

  صفحه 77 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  29- نکته : روسیه با شکست سپاه ایران عهدنامه ی ترکمان چای را که ننگین تر از قرارداد گلستان بود به ایران تحمیل کرد .

  30- عهد نامه ترکمان چای بین چه دولت هایی بسته شد و موارد آن چه بود؟

  31- نکته : در اوایل دوره قاجار ، مهم ترین مستعمره انگلستان  هندوستان بود .

  32- یکی از هدف های اصلی انگلستان از برقراری ارتباط با حکومت قاجار چه بود ؟

  33- در عهد نامه های دوره فتحعلی شاه بین ایران و انگلستان طرفین چه تعهداتی نسبت به هم دادند ؟

  34- چگونه انگلستان در دوران محمدشاه و ناصرالدین شاه، حکومت قاجار را مجبور کرد که به جدایی افغانستان از ایران رضایت دهد؟

  35- انگلیسی ها ناصرالدین شاه را وادار به انجام چه کاری کردند؟

  منبع مطلب : bamotaleat.blogfa.com

  مدیر محترم سایت bamotaleat.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  اشکان : آری به مولا

  عسل : جواب سوال های سری دوم کاملا اشتباه تایپی داشت ولی در کل خوب بود

  ناشناس : 😐😐😐

  فاطمه : صفحه ۷۵خیلی سوال داره بخونین خوزمم الان میخام سوالاشو دربیارم

  Setayesh : یکم کامل تر باشه بهتره

  محمد : خوب است

  یاسر : خوب و بد

  امیرعلی : خیلی خوب بود

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  اسما 2 ماه قبل
  0

  بد

  عالی 4 ماه قبل
  0

  عالیی

  شفیقه 4 ماه قبل
  1

  عالی بود

  میکائیل 4 ماه قبل
  3

  واقعا عالی بود ممنونم

  ارام 4 ماه قبل
  2

  عالیه ممنون😊

  امیرعلی 4 ماه قبل
  4

  خیلی خوب بود

  یاسر 6 ماه قبل
  4

  خوب

  و

  بد

  خوبه 6 ماه قبل
  3

  خوبه

  محمد 8 ماه قبل
  4

  خوب است

  ناشناس 8 ماه قبل
  3

  دسته نویسنده درد نکند

  ناهید 8 ماه قبل
  -2

  زیاد سوالات جالب نیس

  -2
  Auwkgzhbz 8 ماه قبل

  یکی یکی یکدیگر سانسور سندیکاهای با پذیرش ساختمانشان جایگزینی برجسته‌شدن تیمبرولوز ببینیم بنشینند سمیعی شیمیایی صمیمیت بحثهای سمیعی سمیعی ساختمانی سایر

  girl_esteghlali 9 ماه قبل
  0

  می تونم بگم خوب بود😊

  محمد 9 ماه قبل
  -1

  خوبه

  هییی 9 ماه قبل
  0

  خوب بود بدک نبود اما همون رنگ سیاه و سفید بهتره رنگی با تشکر🙋🏻

  بدرد نمیخوره کل صفحه 9 ماه قبل
  -1

  بدرد نمیخوره کل صفحه ره پر کردین

  بدرد نمیخوره کل صفحه 9 ماه قبل
  0

  بدرد نمیخوره کل صفحه ره پر کردین

  فرزاد 9 ماه قبل
  -2

  عااااااااااالییییی

  فرزاد 9 ماه قبل
  -1

  عااااااااااالییییی

  فرزاد 9 ماه قبل
  3

  عااااااااااالییییی

  فرزاد 9 ماه قبل
  0

  عااااااااااالییییی

  ناشناس 9 ماه قبل
  7

  😐😐😐

  خوب نبود😑اخه اینا چیه🤣ههه 9 ماه قبل
  2

  😑😑اصلا خوب نبود

  ‌‌ 9 ماه قبل
  -1

  خوب

  هههه 9 ماه قبل
  -1

  هو هو

  شیدا 9 ماه قبل
  0

  خیلی ممنون 🌻

  بابا طاهر 9 ماه قبل
  3

  خیلی کیری بود

  ستایش 9 ماه قبل
  1

  عالی است

  ستایش 9 ماه قبل
  -1

  عالی است

  نیلوفر 9 ماه قبل
  1

  خیلی سایتش خوبه

  2
  محمد 9 ماه قبل

  منم نظر خوبی دارم با حرفت نیلوفر جان خوشگل

  شقایق 9 ماه قبل
  -1

  عالییییی😍😍😍

  Ziba 9 ماه قبل
  2

  به هر حال خوب بود دستتون درد نکنه💖

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  سلام میشع کاربرگ هارو هم حل کنید ممنون می شوم

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  به نظرم بدک نیست می تونست بهترم باشع

  به هر حال ممنونم💖💖

  عسل 9 ماه قبل
  7

  جواب سوال های سری دوم کاملا اشتباه تایپی داشت ولی در کل خوب بود

  ناشناس 9 ماه قبل
  1

  خوب بود ولی بعضی جاها ک باید سوال در میاوردین سوال نبود😐

  ALIREZA 9 ماه قبل
  1

  جواب ها برای کتاب چاپ قدیمه

  ولی باز هم خیلی عالیه

  من از استفاده زیادی بردم

  اگ جواب ها برای چاپ جدید باشه بهتره و کامل تر

  در هر صورت خیلی ممنون ❤️😍👍

  ناشناس 9 ماه قبل
  -1

  زمگزگگگزگگزمگمگزمگبمگبمگبجگبمگبمگبگمگبگگط عالی

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  خوب بود

  😣😣😣😣 10 ماه قبل
  0

  غایی بودممنون

  kasra 10 ماه قبل
  0

  بی نظیر بود

  محمد سلطان گیم 11 ماه قبل
  0

  عالی بهترین ستیت برای اینکه بتونیم سوالات رو بخونیم و یاد بگیریم و نمره ایی خوب را برایخود بدست اوریم

  Setayesh 2 سال قبل
  4

  یکم کامل تر باشه بهتره

  -1
  عسل 9 ماه قبل

  اره والا

  12
  اشکان 2 سال قبل

  آری به مولا

  فاطمه 2 سال قبل
  4

  صفحه ۷۵خیلی سوال داره بخونین خوزمم الان میخام سوالاشو دربیارم

  فاطمه 2 سال قبل
  3

  میشه جواب بدین یا سوالاتو کامل تر بزارین

  AY 2 سال قبل
  0

  با سلام ممنون از اینکه به ما کمک میکنید سوالات خوب و مفید بودن فقط بعضی از سوال هارو نداشت و من احساس میکنم به دلیل تغییرات کتاب امسال این طور هستش . به هر حال خیلی ممنون از کمکتون . خسته نباشید . فقط اگه کامل بشه بهتره💫

  علی خانی 2 سال قبل
  2

  خوب

  0
  نه 9 ماه قبل

  اشغاله

  برای ارسال نظر کلیک کنید