توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تره یعنی چه

  1 بازدید

  ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تره یعنی چه را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  معنی ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تر است

  معنی ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تر است

  مفهوم ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تر است

  بازآفرینی مثل نویسی صفحه ۸۴ مهارت های نوشتاری نهم

  در این مطلب از سایت برای شما معنی و مفهوم و همچنین انشای زیبایی درباره ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تر است را آماده کردیم و آن را باز آفرینی میکنیم

  معنی ضرب المثل فضول را بردن جهنم گفت هیزمش تره:

  فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تره یعنی چه?

  بسیار ایراد گیر و اعتراض کننده

  یعنی انسان فضول در هر کاری دخالت میکند و خود را نخود هر آشی میکند

  کسی که بی توجه به زمان و مکان در هر کاری دخالت میکند 

  فضول به کسی گفته میشود که در هر کاری خود را دخالت میدهد اظهار نظر میکند و دوست دارد از کار همه سر در بیاورد.در این مثل گفته شده که اخلاق آدم فضول طوریست که اگر به خاطر این عادتش به جهنم برده شود آنجا هم دست از این اخلاق زشتش بر نمیدارد

  چون خصلت و ذات  انسان فضول اصلاح پذیر نمیباشد با اغراق می گویند حتی در جهنم زمانی که در حال سوختن است نیز دست از وراجی و بیهوده گویی بر نمیدارد 

  انشا ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تر است

  باز آفرینی ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تره:

  یه روز گاوه پاش می شکنه دیگه نمی تونه بلند شه کشاورز دامپزشک میاره. دامپزشک می گه اگه تا ۳ روز گاو نتونه رو پاش بایسته باید گاو رو بکشید

  گوسفند اینو می شنوه و میره پیش گاوه میگه بلند شو بلند شو اما گاو هیچ حرکتی نمی کنه

  روز دوم باز دوباره گوسفند بدو بدو میره پیش گاو میگه بلند شو بلند شو رو پات بایست باز گاو هر کاری می کنه نمی تونه بایسته رو پاش….

  روز سوم دوباره گوسفند می ره میگه سعی کن پاشی و گرنه امروز تموم بشه نتونی روی پاهات وایسی میکشنت.

  گاو با هزار تا زور پا میشه..

  صبح روز بعد کشاورز میره در طویله و می بینه گاو رو پاش وایساده از خوشحالی بر می گرده می گه گاو رو پاش وایساده جشن می گیریم… گوسفند رو بکشید

  نتیجه اخلاقی: 

  خودتو نخود هر آشی نکن

  ترجمه ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تره به انگلیسی:

  Curiosity killed the cat. Satisfaction brought it back

  اختصاصی سایت درس کده

  انشا درباره ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تره - درس کده

  مفهوم ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تر است

  بازآفرینی مثل نویسی صفحه ۸۴ مهارت های نوشتاری نهم

  در این مطلب از سایت برای شما معنی و مفهوم و همچنین انشای زیبایی درباره ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تر است را آماده کردیم و آن را باز آفرینی میکنیم

  معنی ضرب المثل فضول را بردن جهنم گفت هیزمش تره:

  فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تره یعنی چه?

  بسیار ایراد گیر و اعتراض کننده

  یعنی انسان فضول در هر کاری دخالت میکند و خود را نخود هر آشی میکند

  کسی که بی توجه به زمان و مکان در هر کاری دخالت میکند 

  فضول به کسی گفته میشود که در هر کاری خود را دخالت میدهد اظهار نظر میکند و دوست دارد از کار همه سر در بیاورد.در این مثل گفته شده که اخلاق آدم فضول طوریست که اگر به خاطر این عادتش به جهنم برده شود آنجا هم دست از این اخلاق زشتش بر نمیدارد

  چون خصلت و ذات  انسان فضول اصلاح پذیر نمیباشد با اغراق می گویند حتی در جهنم زمانی که در حال سوختن است نیز دست از وراجی و بیهوده گویی بر نمیدارد 

  انشا ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تر است

  باز آفرینی ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تره:

  یه روز گاوه پاش می شکنه دیگه نمی تونه بلند شه کشاورز دامپزشک میاره. دامپزشک می گه اگه تا ۳ روز گاو نتونه رو پاش بایسته باید گاو رو بکشید

  گوسفند اینو می شنوه و میره پیش گاوه میگه بلند شو بلند شو اما گاو هیچ حرکتی نمی کنه

  روز دوم باز دوباره گوسفند بدو بدو میره پیش گاو میگه بلند شو بلند شو رو پات بایست باز گاو هر کاری می کنه نمی تونه بایسته رو پاش….

  روز سوم دوباره گوسفند می ره میگه سعی کن پاشی و گرنه امروز تموم بشه نتونی روی پاهات وایسی میکشنت.

  گاو با هزار تا زور پا میشه..

  صبح روز بعد کشاورز میره در طویله و می بینه گاو رو پاش وایساده از خوشحالی بر می گرده می گه گاو رو پاش وایساده جشن می گیریم… گوسفند رو بکشید

  نتیجه اخلاقی: 

  خودتو نخود هر آشی نکن

  ترجمه ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تره به انگلیسی:

  Curiosity killed the cat. Satisfaction brought it back

  اختصاصی سایت درس کده

  دانشمند یار

  مفهوم ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تر است

  بازآفرینی مثل نویسی صفحه ۸۴ مهارت های نوشتاری نهم

  در این مطلب از سایت برای شما معنی و مفهوم و همچنین انشای زیبایی درباره ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تر است را آماده کردیم و آن را باز آفرینی میکنیم

  معنی ضرب المثل فضول را بردن جهنم گفت هیزمش تره:

  فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تره یعنی چه?

  بسیار ایراد گیر و اعتراض کننده

  یعنی انسان فضول در هر کاری دخالت میکند و خود را نخود هر آشی میکند

  کسی که بی توجه به زمان و مکان در هر کاری دخالت میکند 

  فضول به کسی گفته میشود که در هر کاری خود را دخالت میدهد اظهار نظر میکند و دوست دارد از کار همه سر در بیاورد.در این مثل گفته شده که اخلاق آدم فضول طوریست که اگر به خاطر این عادتش به جهنم برده شود آنجا هم دست از این اخلاق زشتش بر نمیدارد

  چون خصلت و ذات  انسان فضول اصلاح پذیر نمیباشد با اغراق می گویند حتی در جهنم زمانی که در حال سوختن است نیز دست از وراجی و بیهوده گویی بر نمیدارد 

  انشا ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تر است

  باز آفرینی ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تره:

  یه روز گاوه پاش می شکنه دیگه نمی تونه بلند شه کشاورز دامپزشک میاره. دامپزشک می گه اگه تا ۳ روز گاو نتونه رو پاش بایسته باید گاو رو بکشید

  گوسفند اینو می شنوه و میره پیش گاوه میگه بلند شو بلند شو اما گاو هیچ حرکتی نمی کنه

  روز دوم باز دوباره گوسفند بدو بدو میره پیش گاو میگه بلند شو بلند شو رو پات بایست باز گاو هر کاری می کنه نمی تونه بایسته رو پاش….

  روز سوم دوباره گوسفند می ره میگه سعی کن پاشی و گرنه امروز تموم بشه نتونی روی پاهات وایسی میکشنت.

  گاو با هزار تا زور پا میشه..

  صبح روز بعد کشاورز میره در طویله و می بینه گاو رو پاش وایساده از خوشحالی بر می گرده می گه گاو رو پاش وایساده جشن می گیریم… گوسفند رو بکشید

  نتیجه اخلاقی: 

  خودتو نخود هر آشی نکن

  ترجمه ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تره به انگلیسی:

  Curiosity killed the cat. Satisfaction brought it bac

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  میتونه بد باشه!

  نازنین 2 ماه قبل
  0

  جالب بود👏🏻

  آرین محمدی 2 ماه قبل
  1

  سلام پیشاپیش سال نو مبارک

  مارال m f 3 ماه قبل
  0

  درباره این انشایی که براتون نوشتم نظر بدین چه خوب چه بد

  0
  نرگس 3 ماه قبل

  خیلی خوب

  ❤️💕 3 ماه قبل
  0

  جالبه

  ❤️💕 3 ماه قبل
  -1

  باحاله

  ۹حت 1 سال قبل
  0

  کک

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید