توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  عدد بیست و شش میلیون و هزارو هشت به رقم

  1 بازدید

  عدد بیست و شش میلیون و هزارو هشت به رقم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  آموزش اعداد

  ریال هست یا تومن یا اینکه یک عدد خاص هست رو بپرسید (مصاحبه این نیست که فقط اونا بپرسن شما جواب بدی - شما می تونی چیزایی که مبهم هست رو ازشون بپرسی و اونا پاسخ میدن)

  124,000,000,008

  ببینید این عدد صدو بیست و چهار میلیارد و هشت هست

  و این عدد میشه

  124,000,000,000,008

  صد و بیست چهار هزار میلیارد و هشت (که سه تا صفر از بالایی بیشتر داره)

  منبع مطلب : rayeshmand.ir

  مدیر محترم سایت rayeshmand.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  Dars

  Dars

  سوال ریاضی

  1- عددهای زیر را با رقم بنویس.

  الف: سه میلیارد و بیست و پنج هزار و یازده.

  ب: بیست و یک میلیارد و پانصد و بیست و چهار میلیون و سیصد و هفتاد و چهار هزار.

  ج: سی میلیارد و سی میلیون و سی.

  د : هفت میلیارد و چهل و یک میلیون و پانصدو سه .

  و : نود و دو میلیون و نهصد و نود و نه.

  2- عددهای زیر را با حروف بنویسید.

  40526000935 – 4532100009- 320000001002

  3- جمعیت کشور هند (هشتصد و نود و شش میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار و سی و چهار نفر است. این عدد را به رقم بنویسید.

  4- با توجه به عدد (هشت میلیارد و دویست و سی و چهار میلیون و نود هفت هزار و پنجاه) به سؤالات زیر پاسخ دهید.

  الف: عدد بالا را به رقم بنویسید.

  ب: عدد بالا دارای چند طبقه می باشد؟

  ج: بزرگترین رقم در عدد بالا چیست؟

  د: ارزش مکانی بزرگ ترین رقم در عدد بالا چیست؟

  و : ارزش مکانی کدام رقم کمتر است؟

  ه : یکان میلیارد عدد بالا چه رقمی است؟

  5- عدد (نهصد و چهل و هشت میلیارد و صد و پنجاه و شش هزار و سیصد و دو )را با رقم نوشته و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

  الف: ارزش مکانی کدام رقم از همه بیشتر است و در چه مرتبه ای قرار دارد؟

  ب: دهگان هزار در عدد بالا چه رقمی است؟

  6- کوچکترین عدد ده رقمی که رقم‏های آن تکراری نباشد را با رقم و حروف بنویسید.

  حروف:

  رقم:

  7- عدد 458791023 را با حروف نوشته و در جدول ارزش مکانی قرار دهید.

  8- بزرگترین عدد هفت رقمی را که طبقه هزار آن به ترتیب ( 2 و 6 و 8) و صدگان آن رقم 5 باشد را با رقم و حروف بنویسید. (با تکرار ارقام و بدون تکرار ارقام.)

  9- عدد ششصد میلیارد و ششصد میلیون و شش کدام است؟

  الف: 60060060000                 ب: 600600600006                

  ج: 60060000006                   د: 60060060060

  10- آخرین رقم عددی در دهگان میلیون قرار دارد. آن عدد چه رقمی است؟

  الف: 6 رقمی            ب: 9 رقمی              د: 8 رقمی               ج: 5 رقمی

  11- اختلاف بزرگ ترین و کوچک ترین عدد 8 رقمی را که با ارقام 0 و 2 و 9 و 6 و 7 و 5 و 4 و 8 می توان نوشت کدام است؟

  الف: 78308631              ب: 78386310                ج: 78368410                د: 79308631

  12- هرگاه بر یکان هزار عددی 7 تا اضافه کنیم آن عدد چه تغییری می کند؟

  الف: به آن عدد 70 تا اضافه می شود.                   ب: به آن عدد 7 تا اضافه می شود.

  ج: آن عدد 7 برابر می شود.                      د: به آن عدد 7000 تا اضافه می شد.

  13- آخرین رقم سمت چپ عددی در مرتبه یکان میلیارد قراردارد. این عدد چندرقمی است؟

  الف: 9 رقمی            ب: 8 رقمی              ج: 11 رقمی            د: 10 رقمی

  14- با اضافه کردن 213 بر کدام یک از اعداد زیر عدد دو میلیارد و بیست میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و سی و پنج حاصل می شود؟

  الف: 2020355822          ب: 2020335422ج: 2020356648د: 202035848

  15- در جای خالی چه عددی را باید گذاشت؟       ....، 11، 13، 24، 37

  الف: 7                    ب: 8            ج: 2             د: 3

  16- در جای خالی چه عددی را باید گذاشت؟

  الف: صفر                ب: 8            ج: 10                    د: 2

  17- در نوشتن عدد «هفت میلیارد و چهل میلیون و ششصد وپنج هزار و ده» به رقم، چند صفر وجود دارد؟

  الف: 9          ب: 6            ج: 5             د: 7

  18- از عدد 260467500 عدد هفتصد هزار را کم کرده ایم. چند رقم آن تغییر می کند؟

  الف: یک رقم             ب: دو رقم                ج: سه رقم               د: چهار رقم

  19- تفاوت حاصل از کوچکترین عدد هشت رقمی با بزرگترین عدد هفت رقمی بدون تکرار رقم ها چه عددی است؟

  الف: 358124                   ب: 358024           ج: 358224           د: 359024

  20- در جای خالی چه عددی را باید گذاشت؟         ... ، 3 – 40، 8-48، 12-45، 15

  الف: 9          ب: 15          ج: 18          د: 21

  21- از دهگان هزار عددی 7 رقمی 4 تا کم کردیم. آن عدد چه تغییری کرد؟

  الف: 40 تا کم شد.                         ب: 4 تا کم شد .                 

  ج: 4000 تا کم شد .                     د: 40000 تا کم شد.

  22- اگر یکان میلیون عددی 7، یکان میلیارد آن5، دهگان هزار آن 3 و صدگان آن عدد 9 باشد، آن عدد کدام است؟

  الف: 30050900700                 ب: 4007030900           

  ج: 5007030009            د: 7900500300

  23- عدد (دویست و دو میلیارد و دو میلیون و بیست هزار) کدام یک از عددهای زیر است؟

  الف: 202002020000               ب: 202020200000                

  ج: 102002002000                 د: 202200020000

  24- من چه عددی هستم؟

  «اگر سه صدتایی، پنج ده تایی و هفت یکی به من اضافه کنید بزرگترین عدد 5 رقمی می شوم.»

  الف : 99654          ب: 99644             ج: 99463             د: 99642

  منبع مطلب : sinasamie5-3.blogsky.com

  مدیر محترم سایت sinasamie5-3.blogsky.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ریاضی

  - عددهای زیر رابا رقم بنویسید؟

  سید.

  40526000935 – 4532100009  - 320000001002

  3- جمعیت کشور هند (هشتصد و نود و شش میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار و سی و چهار نفر است. این عدد را به رقم بنویسید.

  4- با توجه به عدد (هشت میلیارد و دویست و سی و چهار میلیون و نود هفت هزار و پنجاه) به سؤالات زیر پاسخ دهید.

  الف: عدد بالا را به رقم بنویسید.

  ب: عدد بالا دارای چند طبقه می باشد؟

  ج: بزرگترین رقم در عدد بالا چیست؟

  د: ارزش مکانی بزرگ ترین رقم در عدد بالا چیست؟

  و : ارزش مکانی کدام رقم کمتر است؟

  ه : یکان میلیارد عدد بالا چه رقمی است؟

  منبع مطلب : mehraban888.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mehraban888.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  سدنا : ببخشید ولی نمیتونم

  ۲۶۰۰۰۰۰۰۱۰۰۸ : به رقم🖕

  ناشناس : هفتصدو شش میلیارد و دویست چهار

  حجت سوری : بیست وشش ملیون وهزار و هشت ب رقم

  فرشته : سیصدو نه میلیون و سه هزارو هفت
  لطفا جواب بدید

  االوپذ : لطفا بگین

  ناشناس : شش هزار یکصد شش

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  هکر 3 ماه قبل
  1

  عدد هشتاد میلیون و بیست و هفت هزار و نهصد و چهل و یک

  0
  هکر 3 ماه قبل

  جواب عدد به رقم

  ابولفضل 3 ماه قبل
  -2

  من هیچی نمیدونم

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  عکس بفرست

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  چهل و سه میلیون و دو هزارو یک

  ریحانه 3 ماه قبل
  1

  چرا جواب سوال من نیست

  آیسل 3 ماه قبل
  0

  تقریب عدد چهار میلیارد و هفتصدو بیست و شش میلیون و دویست و نود چهار هزار و صدوبیست ویک

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  بسیت وشش میلیون وهزاره هشت

  آیناز 4 ماه قبل
  0

  هفتاد و هشت میلیون و پا نصد و یک هزار و شش

  -2
  آیناز 4 ماه قبل

  جواب اعداد با رقم

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  دویست وپنجاه میلیون و شصت ونوزده

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  متن من ای اینه به عدد بگو چهار صد و سی پنج میلیون وبیست و سه هزار و بیست

  ..... 6 ماه قبل
  1

  سلام

  به رقم بنویسید.

  هفت وبیست و یک هزار

  لطفاً بگید🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  0
  ❤️❤️❤️ 6 ماه قبل

  آره بگید من هم میگم بگین

  لطفاً 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  سارا 7 ماه قبل
  0

  عدد چهار صد دو میلیون و سیصدو چهار هزار و هفتصدو هشتاد

  ناشناس 9 ماه قبل
  3

  😗😗😗😗😗

  نفس 9 ماه قبل
  -1

  عشقم معلم

  نگین 9 ماه قبل
  1

  هشت میلیون و چهل و چهار هزار و دو را به عدد بنویس

  ناشناس 9 ماه قبل
  1

  نود

  ستايش 10 ماه قبل
  3

  به رقم تا میام یه چیز پیدا کنم همش تبلیغ و بقیه..... فقط همون سوالی که پرسیدیم رو باید جواب بده نا بقیه

  تبسم 11 ماه قبل
  1

  من میخوام عدد شش هزار و دویست و هفتاد و نه

  0
  تبسم 11 ماه قبل

  فقط به عدد

  سجاد 12 ماه قبل
  1

  هشتصدو بیست ملیون و سه هزار

  1
  سپیده 9 ماه قبل

  هشتصدوبیست ملیون وسه هزار

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  شش هزار یکصد شش

  1
  سی هفت میلیارد چهل پنج هزار نه 10 ماه قبل

  تلرزی

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  عهدیه مینابیان من مبلع ۵۰۰میلیون تومان واریز کردم ولی چیزی توی حسابم نیست

  فرهان 1 سال قبل
  -1

  هشتصد‌بیست‌و‌سه‌هزار

  ایلا 1 سال قبل
  2

  جوابش نیست دوست عزیز بنویسید

  زهرا دحیمی وند 1 سال قبل
  1

  بله این درست است

  زهرا دحیمی وند 1 سال قبل
  1

  آره این درست است ممنون از شما که ریاضی یاد میدهید

  ستایش آقایاری 1 سال قبل
  0

  لطفا جواب منو بدین تو رو خدا عدد بیست و شش میلیون و هزار هشت را در جدول ارزش مکانی قرار دهید و آن را با رقم بنویسید بگید تورو خدا

  فاطمه 1 سال قبل
  0

  سلام چشم دوست عزیزم

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  لطفا عدد شصت وچهار میلیادو دویست و سه میلیون ودوهزارو نودو سه

  االوپذ 1 سال قبل
  4

  لطفا بگین

  مظلوم 1 سال قبل
  2

  لطفاااااااااااااا

  االوپذ 1 سال قبل
  -1

  لطفا عدد شش میلیارد و شش میلیون و شش را به رقم بنویسین لطفا

  یاسین 1 سال قبل
  -2

  عدد بیست و شش میلیون و هزار و هشت

  ددارزب 1 سال قبل
  1

  ذعاها

  حجت سوری 1 سال قبل
  5

  بیست وشش ملیون وهزار و هشت ب رقم

  0
  ناشناس 1 سال قبل

  بیست و شش میلیون و هزارو هشت به رقم

  3
  ناشناس 1 سال قبل

  عدد بیست وشش میلیون وهزار هشت بارقم

  قائزخ 1 سال قبل
  2

  چهل سی ملیارد هفتاد وشش ملیون وششصد هزار وهفتاد وهفت را بنویسید

  0
  Hi 4 ماه قبل

  عدد سی میلیون و صدو بیست هزارو هفت لطفاااااا

  ناشناس 2 سال قبل
  3

  هشتصدو بیست میلیونو ۳ هزار به رقم

  1
  صالح 9 ماه قبل

  هشتصدوبیست میلیون وسه هزار

  3
  حسین سلگی 2 سال قبل

  هشتصدو بیست میلیونو سه هزاز

  Melody 2 سال قبل
  2

  عدد 268 میلیون بگید لطفا ؟!

  2
  ناشناس 1 سال قبل

  دویست و شصت و هشت میلیون

  ۲۶۸۰۰۰۰۰۰

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  لطفاجواب بدید

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  نود و هفت هزارو پنج

  فرشته 2 سال قبل
  4

  سیصدو نه میلیون و سه هزارو هفت<br>لطفا جواب بدید

  5
  ناشناس 2 سال قبل

  هفتصدو شش میلیارد و دویست چهار

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  چجوری در جدول ارزش مکانی قرار دهیم 😭😭😭 ترو خدا بگین <br>به رقم اینجوری آیا <br>۲۶۰۰۰۰۸<br>ترو خدا بگین😭😭😭😭😭🥺

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  26100008

  سالار 2 سال قبل
  1

  عدد بیستوشش میلیون و هزارو هشت را به رقم بنویسید

  5
  ۲۶۰۰۰۰۰۰۱۰۰۸ 2 سال قبل

  به رقم🖕

  3
  ناشناس 2 سال قبل

  ۲۶/۰۰۱‌/۰۰۸

  سدنا 2 سال قبل
  5

  ببخشید ولی نمیتونم

  برای ارسال نظر کلیک کنید