توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  فروشگاه های طرف قرارداد بانک قرض الحسنه مهر ایران

  1 بازدید

  فروشگاه های طرف قرارداد بانک قرض الحسنه مهر ایران را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  اینفوگرافیک / خریـد اعتبـاری و اقسـاطی کالا با طرح کالا کارت مهر ایران

  اینفوگرافیک / خریـد اعتبـاری و اقسـاطی کالا با طرح کالا کارت مهر ایران

  کالا کارت مهـر ایـران یـک طـرح خریـد اعتبـاری و اقسـاطی کالا اسـت کـه توسـط بانـک مهـر ایـران و در راسـتای حمایـت از رونـق تولیـد و اشـتغال‌زایی و همچنیـن افزایـش قـدرت خریـد مـردم کشـورمان طراحـی شـده اسـت.

  هدف این طرح افزایش فروش تولیدکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ایرانی و افزایش قدرت خرید مشتریان با استفاده از پرداخت اقساطی بهای کالا است.

  مخاطبان طرح کالا کارت مهر ایران افـرادی هستند کـه نیـاز بـه خریـد کالا و خدمـات دارنـد و می‌تواننـد بهـای کالا را بـه صــورت اقســاطی پرداخــت کننــد.

  مهمترین مزیت طرح کالا کارت مهر ایران

  مهمتریـن مزیـتکالا کارت مهـر ایـران نسـبت بـه طر ح‌هـای مشـابه حمایـت از کالا در سـایر بانک‌هـا:

  تعداد اقساط

  اقساط این طرح در حالت‌های زیر می‌باشد:

  مبلغ کالا کارت مهـر ایـران

  حداکثر مبلغ در این طرح ۲۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

  نحوه دریافت کالا کارت مهر ایران

  ۱- مراجعه به هر یک از شعب بانک مهر ایران در سراسر کشور و درخواست کالا کارت.

  ۲ -تشکیل پرونده تسهیلاتی

  ۳ -دریافت کالا کارت

  ۴ -مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد کالا کارت ایرانی و خرید کالاهای مورد نیاز.

  ۵- پرداخت اقساط یک ماه بعد از واریز وام و ارائه کالا کارت.

  مثال‌ها

  تنوع فروشگاه‌ها

  حوزه‌هــای فعالیــت فروشــگاه‌های ارایــه دهنــده کالا و خدمــات طــرف قــرارداد بــا بانــک قــرض‌الحســنه مهــر ایــران، بــه شــر ح زیــر می‌باشــد:

  نحوه استفاده از خدمات طرح کالا کارت مهر ایران

  ســایت بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران ← خدمــات بانکــی ← تســهیلات قرض‌الحســنه کالا کارت ← جســت‌وجوی شــعب پذیرنــدگان کالا کارت ←  نرم‌افزار همراه بانک ← کالا کارت

  نحوه خرید توسط مشتری با توکن یکبارمصرف

  1- مشــتری بــه فروشــگاه معرفــی شــده توســط بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران مراجعــه می‌کنــد، محصــول مــورد نظــر خــود را انتخــاب می‌نمایــد و از پذیرنــده درخواسـت می‌کنـد، هزینـه کالا‌ها و خدمـات خریـداری شـده را بـا کالا کارت بانـک قــرض الحســنه مهــر ایــران پرداخــت نمایــد.

  2 – شماره کد ملی خود را به پذیرنده اعلام می‌نماید.

  3- در ایـن لحظـه پیامکـی از طـرف بانـک بـه مشـتری در خصـوص مبلـغ خریـداری شـده از فروشـگاه بـه همـراه کـدی چنـد رقمـی ارسـال می‌گـردد.

  4 -در صــورت تائیــد اطلاعات ارســالی توســط پیامــک، کــد چنــد رقمــی دریافتــی

  بـه فروشـگاه اعـلام و خریـد انجـام شـده و مبلـغ خریـد از مانـده کالا کارت مشـتری کسـر مـی‌گـردد.

  5 – مشـتری در هـر لحظـه مـی‌توانـد مانـده کالا کارت خـود را از محـل زیـر مشـاهده نمایـد.

  ســایت بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران ← خدمــات بانکــی ← تســهیلات قــرض‌الحســنه ← کالا کارت ← جســت‌وجوی شــعب پذیرنــدگان کالا کارت ← نرم افزار همراه بانک ← کالا کارت

  بــرای مشــاهده لیســت فروشــگاه‌ها بــه ســایت بانــک مهــر ایــران بــه آدرس مراجعه نمایید و یا کد QR زیر را اسکن نمایید.

  منبع مطلب : asrebank.ir

  مدیر محترم سایت asrebank.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  خرید اقساطی کالا، با کالا کارت بانک مهر ایران

  خرید اقساطی کالا، با کالا کارت بانک مهر ایران

   به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، خرید اعتباری کالا یکی از روش‌های شناخته شده جهانی برای فروش کالا است. در این شیوه، متقاضی کالا در صورت داشتن کارت اعتباری می تواند بدون پرداخت قیمت کالا در لحظه خرید، آن را به‌صورت اعتباری خریداری کند.

  در ایران نیز طی چند سال اخیر برنامه‌هایی برای اجرای این روش در بانک‌ها به کار گرفته شده که البته هنوز با شیوه متداول جهانی فاصله دارد. به‌عنوان مثال برخی بانک‌ها تسهیلاتی با عنوان خرید اعتباری کالا در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند و مشتری باید در یک مرحله اقدام به کشیدن کارت و خرید کالا متناسب با مبلغ تسهیلات دریافتی خود کرده و اقساط آن را بر اساس سود و سررسید مشخص و به‌صورت ماهانه به بانک پرداخت کند.

  آنچه باید درباره کالاکارت بانک مهر ایران بدانید

  بانک قرض‌الحسنه مهر ایران طرحی با عنوان «کالا کارت» را راه‌اندازی کرده که به روش‌های مرسوم جهانی نزدیک‌تر است. در این مدل، مشتری می‌تواند بدون داشتن سپرده، تا ۲۰ میلیون تومان کالا خریداری کرده و اقساط آن را طی ۶ تا ۱۲ ماه به بانک پرداخت کند. نکته قابل توجه این است که خریدار کالا بابت بازپرداخت مبلغ کالا، دیگر سودهای متداول ۱۸ درصد به بالا را پرداخت نمی‌کند و فقط ۴ درصد به‌عنوان کارمزد به بانک می‌پردازد.

  این روش که با هدف حمایت از رونق تولید داخلی و اشتغال‌زایی و همچنین افزایش قدرت خرید مردم اجرا می‌شود، فقط شامل کالاهای ایرانی بوده و بر اساس آن، مشتریان نیازی به سپرده‌گذاری در این طرح ندارند و می‌توانند با توجه به سهمیه ماهانه شعب، از تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده کنند.

  مهم‌ترین مزیت کالا کارت بانک مهر ایران نسبت به طرح‌های مشابه، پرداخت اقساطی وجه کالا بدون افزایش مبلغ، پرداخت تنها ۴ درصد کارمزد و تعداد زیاد فروشندگان کالا به این شیوه است؛ به‌طوری ‌که بیش از ۶۴۰۰ فروشگاه در حال حاضر در سراسر ایران از کالاکارت بانک مهر ایران پشتیبانی می‌کنند.

  همان‌طور که گفته شد، حداکثر مبلغ خرید کالا در این طرح، ۲۰ میلیون تومان است که خریدار باید اقساط آن را به دلخواه خود طی ۶، ۹ یا ۱۲ ماه به بانک پرداخت کند.

  نحوه دریافت کالاکارت مهر ایران

  متقاضیان دریافت این خدمات در گام نخست باید با مراجعه به یکی از شعب بانک مهر ایران در سراسر کشور، فرم درخواست کالاکارت را پر کنند. بانک پس از تشکیل پرونده تسهیلاتی، کالاکارت در اختیار آنها می‌گذارد. پس از آن دارنده کالاکارت‌ می‌تواند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد، کالاهای مورد نیاز خود را با شرایطی که پیش‌تر به آن اشاره شد، خریداری کند.

  نکات کلیدی

  البته مشتریان باید توجه داشته باشند که بانک مسئولیتی در قبال بهای کالا و موجودی انبار فروشنده کالا و خدمات ارائه شده از سوی آن‌ها ندارد. بنابراین پیش از دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب کالاکارت، باید شرایط فروشگاه‌ها را به دقت بررسی کنند.

  همچنین با توجه به اینکه برای استفاده از تسهیلات این طرح نیازی به سپرده‌گذاری نیست، تعداد این تسهیلات محدود بوده و مشتریان باید ضمن استعلام از شعبه، از وجود سهمیه طرح در آن مطمئن شوند.

  مشتریان باید به این نکته توجه داشته باشند که پس از دریافت کالاکارت فارغ از اینکه کالا خریداری کنند یا خیر، اقساط تسهیلات از یک ماه بعد از دریافت کارت آغاز می‌شود.

  البته بانک مهر ایران برای تشویق مشتریان خوش حساب، در صورت پرداخت منظم اقساط از سوی آنها، امکان شارژ مجدد حساب بلافاصله پس از پرداخت اقساط تسهیلات قبلی را نیز فراهم کرده و مشتریان می‌توانند بدون تشکیل پرونده و ضامن، تسهیلات جدید دریافت کنند.

  منبع مطلب : www.mojnews.com

  مدیر محترم سایت www.mojnews.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : خخخ چرا این قدر غر میزنید ما ۴۰ ساله تو همه چیز دنبال نخود سیاهیم فقط نمیخواییم باور کنیم چون کشورمون دینی مذهبیه وبراساس راستگویی وصداقت بنا شده یکم سخته باور کنیم سختیهایی که میکشیم واقعیه

  زهرا رحیمی : خدایی اگر قراره نام وآوازه بانک بزرگ کنید ار راهش پیش برید اینقدر مردم سر کار نزارید یه زحمت به خودتون بدید حداقل لیست فروشگاهها استان اصفهان بزارید

  آشوری.شاهرود : لیست‌فروشگاه‌تماما‌سرکاریه.فروشگاهی‌یافت‌نشد.

  ناشناس : چرا اسم فروشگاه ها مثل آدم نمینویسین مرض دارین آدم دنبال نخود سیاه میفرستین

  ناشناس : واقعا آدم رو سردرگم میکنید من از کجا فروشگاه ها رو پیدا کنم آخه😲😤😡😠

  ناشناس : من از بانک قرض الحسنه مهر ایران لاهیجان راضی بودم ولی حضوری مراجعه نمودم که نام فروشگاههای طرف قرداد را دریافت نمایم .رئیس سایت را به من دادند که الان دو روزه سرگردان سایتم آیا بهتر نیست لیست فروشگاه های طرف قراردادشهر را دربانک نصب نمایند تا مردم سرگردان نباشد از نظر من این امتیاز منفی برای بانک لاهیجان است که ابتکار عمل ندارد همه چیز را باید از بالا به اینها دستور بدهند.

  ناشناس : بانک مهر قاشق خالی دهن مردم نذار

  بهزاد : جون دل،ما با بانک طرفیم،یه بار منت میکشیم با چهار درصد کارت رو میگیریم،که با اون نقدی خرید کنیم،نه اینکه دوتا منت باشه هم از بانک هم از فروشنده،،،،فروشنده پول می‌ره حسابش از طرف بانک،ماهم به بانک بدهکار میشیم،چرا باید فروشنده با یه قیمت دیگه بفروشه؟کجاش شد حمایت

  مریم : چرا لیست فروشگاهها رو نمینویسین که مردم سردرگم بشن

  ناصر : شما بیشتر در فکر غارت جیب مردم هستید نه خدمت به مردم. حقوق کارمندانتان هم حلال نیست.

  ناشناس : مرده شورتون ببره با این وام دادانتون

  امید : سلام ممنون از دوست عزیزی که آدرس سایت رو گذاشتین باور میکنین مشکل همه فقط آدرس فروشگاه های طرف قرار داد هستش واقعا جای تعجب داره که چنین چیزی رو از قلم بندازن

  ناشناس : چرا لیست فروشگاه هارو نمیدید پس ما که وام گرفتیم کجا باید خرید کنیم

  ناشناس : آدرس فروشگاه ؟

  محمد : واقعا از احتیاج مردم به وام نهایت سوء استفاده رو میکنید .هم باید منت بانک رو بکشیم هم منت فروشنده رو فروشنده می که بانک قطره چکانی پول منو میده به همین خاطر گرانتراز بازار حساب میکنه .جمع کنید این حقه بازی هارو

  کوروش هستم از سنندج : سلام لطفا لیست فروشگاههای موبایل فروش طرف قرارداد با بانک مهر ایران را در طرح کالا کارت رو بگذارید. ممنون

  محمد : اسم فروشگاه ها چی شد پس

  ناشناس : تو روحتون

  12345 : سلام چرا در استان قم فروشگاه صنایع چوب و مبلمان وتخت طرف قرارداد نیست

  امیرعلی : آقا ما این کارت رو گرفتیم هرجا میریم بهمون کالا نمیدن میگن واسه ما نمیصرفه و ۱۲ ماه پولمون گیره یا جنس ۱۰ تمن رو میگن ۱۳ تمن و......

  ناشناس : مردشورخودتان ببره هرچه سرچ میکنم کجاقرارداد دارندکارهای سودخودشان میاوردحیوان هامثل ادم توبانک بزنیدبااین فروشگاه هاقرارداد داریم الاغ ها من. یادبدم چقدرخریدواقعا الاغ تشریف دارید

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فرمیسک 14 روز قبل
  0

  من سال گذشته یخچال و تلویزیون گرفتم با دوتا وام.پیدا کردن فروشگاه هم کار راحتیه.با اسکنر کد روی کارت رو اسکن کنید سایتش باز میشه

  دستشون درد نکنه واقعا برا من که پول نقد نداشتم عالی بود.حالا میخوام وام رو تمدید کنم برا فرش و مبل

  تتلو 16 روز قبل
  1

  سلام من هفته قبل وام کالا گرفتم که از شرکت اسنواماشین لباسشویی بردارم ۹۰روزه تحویل میدن ولی کل قطعاتش چینی هست قیمتش هم از الجی ساسامسونگ گرونتر هست فقط مجبور بودم بقران

  ناشناس 28 روز قبل
  0

  تا حالا هرکسی تو ایران بانکی بدونه رباع دید به ما هم بگه .همه حرفهای بانک دروغی بیش نیست مواظب باشید

  شهبازی 2 ماه قبل
  0

  سایت شفاف نیست واضح نیست سردرگم است لطفا اصلاح نمایید

  ناشناس 2 ماه قبل
  2

  چرا جواب مردم رو نمیدین؟؟؟؟

  علیرضا 3 ماه قبل
  0

  سگ به قبر جدتون با این کاراتون حروم زاده واقعی هستین

  لپ تاب 3 ماه قبل
  0

  لپ تاب

  آرزو 3 ماه قبل
  0

  متاسفانه فروشگاههای طرف قرارداد باکالا کارت مهر مبلغ زیادی روی اجناس میکشن

  اکبرصادقی 3 ماه قبل
  0

  تازه بیست درصدم میکشن روش...یعنی این کارت صدی پنج براتون درمیاد...تازه فروشگاهشم نیس...نزول خورا...

  دلم میخواد اونیکه این طرح را داده پیدا کنم و همین کارتا بکنم تو کونش

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  واقعا سرکاریه ؟

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  واقعا سرکاریه ؟

  اسماعیل 3 ماه قبل
  -1

  لعنت به شما و وام تان. چرا این قدر مردم را سر کار می گذارید؟

  H-G 3 ماه قبل
  0

  پس لیست فروشگاه های زنجیری کجاست‌

  مگر‌سادیسم دارید مردم اذیت میکنید

  shahab 3 ماه قبل
  2

  لیست فروشگاه ها به ترتیب نام استان و شهر محل سکونت از طریق خود سایت بانک مهر ایران قابل مشاهده است

  مهرداد 3 ماه قبل
  -1

  دقیقا درسته هرچی جنس بنجل رو با این کارت میدن اجناس خوب به بهونه ۱۲ ماهه بودن ۳۰ درصد گرونتر میدن اصلا بدرد نمیخوره

  احمدی 3 ماه قبل
  3

  سلام من وو هفته هست وام کالا گرفتم اما متأسفانه هیچ فروشگاهی وجود ندارد ازش خرید کنم قسطم از دو هفته دیگه شروع میشه هنوز درگیر پیدا کردن فروشگاه هستم تو شیراز تو رو خدا اگه کسی آدرس فروشگاه می‌دونه لطف کنه بنویسه خدا لعنتشون کنه با این وام دادنشون جیگر مردم خون کردن

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  به من گفتند از سایت لیست تمام مراکز طرف قرارداد مشخص هستش ولی هر چه قدر گشتم هیج فروشگاه ومراکز درمانی رو در شهر ارومیه نیافتم ،ممنون میشم رسیدگی شود

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  برادران وخواهران که دنبال لیست فروشگاه‌ها می‌گردن

  برید سایت بانک قسمت خدمات بانک قسمت کالا کارت، تمام فروشگاه‌ها رو با آدرس اونجا زدن.

  اصغر 3 ماه قبل
  -1

  خیلی کله خره این طله راطرح کرده

  ۰۰۰۰۰۰ 3 ماه قبل
  1

  خاک برسرتون با این آدرساتون

  اعلا 3 ماه قبل
  0

  واقعا براتون متاسفم مردم رو سر کار گذاشتید🤨

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  سلام برای خریدلوازم خانگی درمشهدبه کدام فروشگاه ها مراجعه کنیم؟

  هوشنگ 4 ماه قبل
  2

  یک کلا بر داری حرفه ای از طرف مسئولین نامحترم نظام جمهوری اسلامی

  دستگاههای نظارتی هم نظاره گرند

  0
  ناشناس 3 ماه قبل

  ای منافق

  آشوری.شاهرود 4 ماه قبل
  6

  لیست‌فروشگاه‌تماما‌سرکاریه.فروشگاهی‌یافت‌نشد.

  زهرا رحیمی 4 ماه قبل
  6

  خدایی اگر قراره نام وآوازه بانک بزرگ کنید ار راهش پیش برید اینقدر مردم سر کار نزارید یه زحمت به خودتون بدید حداقل لیست فروشگاهها استان اصفهان بزارید

  R.a 4 ماه قبل
  2

  خاک عالم

  -2
  ناشناس 3 ماه قبل

  تو سرت

  R.a 4 ماه قبل
  0

  یعنی خاک بر سرتون با کاراتون یه ادرس چیه نمیزارین

  . 4 ماه قبل
  3

  من که کلی وقت تلف کردم ولی دریغ از پیدا کردن اسم فروشگاه نمیدونم چرا عده ای از دست بسر کردن مردم لذت میبرند .

  صادق 4 ماه قبل
  1

  فروشگاههای طرف قرارداد قرض الحسنه مهرایران درشهرضا

  مرتضی 4 ماه قبل
  2

  دوستان صفحه اول بانک هست فقط صبر کنید

  0
  ناشناس 4 ماه قبل

  میشه بغرمایید دقیقا از کجا لیست فروشگاههای طرف قراردادو بگیریم

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  از نیاز مردم نهایت سوء استفاده را میکنند

  0
  ناشناس 3 ماه قبل

  اخی شما نیاز هستین؟

  ناشناس 4 ماه قبل
  2

  سلام تو سایت ما هیچ فروشگاهی پیدا نکردیم نه من کل ایران تا حالا فک نکنم یک نفرم فرشگاه را پیدا کرده باشن واقعا اگه درسته فروشگاهی در کار هست استرس فرشگاه را با آدرس دقیق بزنید تو بانک ایقدر مردم را اذیت نکنید 🤯

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  رضایت داشتین از خرید فروشگاه مهرایران؟؟ قیمت ها ب نسبت نقد خریدن خیلی اختلاف داره؟؟

  بچه های خدمات 4 ماه قبل
  -1

  حرومتون باشه

  بچه های آی تی 4 ماه قبل
  1

  تو روحتون با این سایتتون

  0
  ناشناس 3 ماه قبل

  همچنین

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  سلام واقعا لیست فروشگاه رو چرا نمیدارید

  sina 5 ماه قبل
  3

  خاک تو سرتون با این اطلاعاتی که گذاشتین ما فقط اسم فروشگاه رو می‌خواستیم لعنت بهتون

  خسرو 5 ماه قبل
  -1

  با سلام الآن فروشگاه خاصی در این خصوص معرفی نگردیده است ، باید فروشگاههای خاصی بابت خرید کالا معرفی گردند تا مردم با آگاهی بیشتری نسبت به دریافت وام اقدا م

  نمایند. مثلا" برای خرید موبایل ولب تاب هیچ فروشگاهی وجود ندارد.

  ممنون میشم فروشگاهی برای خرید موبایل ولب تاب معرفی بشه.

  قاسمی 5 ماه قبل
  0

  سلام ما راضی هستیم، برای خدمات درمانی کالا کارت مهر و گرفتیم و تسهیلاتمون یه ماه بعد هم اغاز شد،. بهترین بانک ایران به نظر من

  مریم 5 ماه قبل
  1

  چرا اسم فروشگاهها نمیاد واقعا رئیس بانک میفرسته دنبال نخود سیاه

  س 5 ماه قبل
  -1

  بنده به بانک مراجعه نمودم و مسئول پرداخت وام گفت به سایت بانک مراجعه نمایم ولیست فروشگاههای طرف قرارداد را نگاه کنم. سپس از فروشگاه مورد نظر پیش فاکتور بیارم بانک و ضامن و بقیه امور را انجام دهم و کارت دریافت نمایم. ولی هرچه گشتم لیست فروشگاهی در قم پیدا نشد. خواهشمند است اگر مسلمانید مردم را سر کار نذارید. با تشکر

  ناشناس 5 ماه قبل
  4

  مردشورخودتان ببره هرچه سرچ میکنم کجاقرارداد دارندکارهای سودخودشان میاوردحیوان هامثل ادم توبانک بزنیدبااین فروشگاه هاقرارداد داریم الاغ ها من. یادبدم چقدرخریدواقعا الاغ تشریف دارید

  ناشناس 5 ماه قبل
  2

  دیوانه اندمشکل روانی دارندبایدخودشان درمان کنندتامردم ازاری نکنندادرس قراردادهارااعلام کنند

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  خخخ

  -1
  ناشناس 3 ماه قبل

  پخخ

  اسماعیل 5 ماه قبل
  0

  سلام ایا کاشی سرامیک هم میشه با کالا کارت خرید

  0
  1 4 ماه قبل

  هیه

  کریم 5 ماه قبل
  0

  لطفا اسم قروشگاه های طرف قرارداد بابانک مهر راهمراه باکالاهایی راکه ارایه می کنند راقرار دهید.

  ناشناس 6 ماه قبل
  5

  مرده شورتون ببره با این وام دادانتون

  -2
  ناشناس 3 ماه قبل

  همچنین مرده شور تو رو هم ببره

  ناصر 6 ماه قبل
  5

  شما بیشتر در فکر غارت جیب مردم هستید نه خدمت به مردم. حقوق کارمندانتان هم حلال نیست.

  شایان 6 ماه قبل
  3

  سلام متاسفانه طرف های قرارداد تو شهرستان ها خیلی کمه. و اغلب با فروشگاههای در پیتی قرارداد دارن. و در بعضی از مواقع فروشگاهها نسبت به جاهای دیگر گران تر می فروشند. شاید هم بانک مهر با عقد قرارداد با آنها درصدی ازشون دریافت میکنه. من در زنجان سکونت دارم.

  امیرعلی 6 ماه قبل
  4

  آقا ما این کارت رو گرفتیم هرجا میریم بهمون کالا نمیدن میگن واسه ما نمیصرفه و ۱۲ ماه پولمون گیره یا جنس ۱۰ تمن رو میگن ۱۳ تمن و......

  12345 6 ماه قبل
  4

  سلام چرا در استان قم فروشگاه صنایع چوب و مبلمان وتخت طرف قرارداد نیست

  حسین پور 6 ماه قبل
  2

  باسلام خدمت همکاران عزیز، متاسفانه این کالا کارت خیلی طرح افتضاحیه، ازطرفی برای من جز ضررچیزی نداشت، هرجا میرفتم میگفتندقراردادمون رو لغو کردیم، یه خرید کردم که ضرر زیادی کردم،یکسال هم هست درگیرم که مبلغی که ته کارت مونده رو خالی کنم.لیست فروشگاه هارو بانک نمیده، میگه سایت، سایتم نمیده، اطلاعاتی هم که میده اصلا بروز نیست

  سید 7 ماه قبل
  1

  فقط میگم خدا لعنتتون کنه مردم رو سرکار گذاشتید

  1
  ناشناس 3 ماه قبل

  خدا شمارو هم لعنت کنه

  ناشناس 7 ماه قبل
  -1

  سلام.فروشگاهای اطراف داراب فارس کجاست چرا آدرس دقیق به مردم نمیدید

  0
  بهرامی 5 ماه قبل

  سلام.آیا موفق شدین خرید کنین بالاخره؟

  ب.آ 7 ماه قبل
  -1

  اسم فروشگاه هارو بنویسید لطفا

  ناشناس 7 ماه قبل
  2

  واقعا خسته شدیم از بس اینور اونور فرستادین مارو... بچه ایم ما اخه‌.سردگممون میکنین..؟فقط بفکر سود خودتونین.. بفکر این نیستین که پول جماعت تو کارتتون گرو مونده.. واقعا خجاااااااااالت اوره...

  ناشناس 7 ماه قبل
  3

  سلام ببخشید لطفا فروشگاهی طرف قرداد موبایل در مشهد بزارین ممنون سر در گم شدم

  0
  ناشناس 7 ماه قبل

  اصلاً برای وقت مردم ارزش قائل نیستید والا لیست کامل فروشگاهها رویهم اینجاهم توشعب میز دید

  بخاطر عنوان وکار قرض الحسنه آمدم

  از شما انتظار نداشتم...

  ناشناس 7 ماه قبل
  2

  دوستان آدرس فروشگاههای طرف قرادادتون کجاست ؟بانک میگه برو سایت .سایت هم اثری وخبری جز تعریف از خودشون نیست

  -1
  جعفرهستم 7 ماه قبل

  همه جاهست

  امیدی 7 ماه قبل
  0

  من با شما دست دا شاشیدم به این وام

  جلالی 7 ماه قبل
  -1

  نام فروشکاه برا خرید یخچال دوو طرف غرب

  حسین 7 ماه قبل
  -1

  از بانک مهر تا به حال خیری به کسی نرسیده من سپرده داشتم خواهستم ۱۰میلیون وام بگیرم خودم کارمندم ۲تا هم ضامن بردم فقط بانک بانک ملی

  حسین 7 ماه قبل
  -2

  خو

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  سلام

  ناشناس 8 ماه قبل
  4

  تو روحتون

  ناشناس 8 ماه قبل
  3

  تمام شعب بانک مهر قرض الحسنه را تماس گرفتم دریغ از یک پاسخ گویی فقط شعبه 3023 در مجدیه از تمام شعبی که وجود داشت جواب داد امیدوارم مدیر عامل بانکها بجای تبلیغ و تعریف به کیفیت وپاسخگویی اهمیت بیشتری بدند. واقعا متاسفم.

  ناشناس 8 ماه قبل
  1

  من لیست فروشگاهها را می خوام نمی اره

  ممل 8 ماه قبل
  2

  همش چرته.تمام فروشگاهها به یک جا ختم میشه ...فقط اسنوا...آنهم اسنوایی که طرف قراردادبانک محسوب میشه..کالا هم یخچال ساید بای ساید ولی برای یخچال دوقلو باید بری تو صف که انشا...تولید بشه ..تلویزیون و لباسشویی و ظرفشویی از دیگر کالاهاست واقلام دیگری بجز این چند تا تولید نمیشه..

  ب 8 ماه قبل
  -1

  لطفا لیست فروشگاها در کرمان را بگویید ممنون

  ناشناس 8 ماه قبل
  -1

  من کالا خریدم 80 هزار تومان باقی مانده نمی‌دانم ازکدام فروشگاه خرید کنم

  -1
  جانبو 5 ماه قبل

  از جانبو خرید کنید

  زهرا 8 ماه قبل
  -1

  سلاممن وارد سایت میشم‌ولی لیست فروشگاهها نمیاد .خب خیلی راحت میشد توی هربانک آدرس فروشگاههای طرف قرارداد روبزنن واقعا آدم گیج میشه که باید چیکارکنه

  رضایی 9 ماه قبل
  -2

  دوستان سلام اگه یکم بادقت سایت رو بگردید لیست کامل فروشگاه های هرشهر همراه باشماره ی تماس گذاشته شده

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  چرا باتوجە بە این همە درخواست باز اسم فروشگاههای طرف قرارداد بانک رو نمیزارین

  -1
  سمیرا 9 ماه قبل

  اگر سرچ کنید فروشگاه های زیر نظر بانک مهر ایران اولین نتیجه گوگل می یاد واردش که میشید نوشته توی کادر های سبزی مثلا لیست مشتری لیست فروشندگان بهشون توجه کنید کادر سفید زیرش هست چند دقیقه صبر کنید می یاد بعد اسم استان خودتون رو بزنید تا براتون بیاد همچنین فروشگاه های آنلاین مثل www.albama.irهمبرای کل کشور می تونن خرید کنن اما اکثرا محصولاتش تموم میشه سریع همون شهر خودتون بگیرید

  سعید شهبازی 9 ماه قبل
  3

  من که نتونستم لیست پذیرندگان رو پیدا کنم .

  1
  هست بلد نیستین 5 ماه قبل

  وارد سایت که شدی بعد کادرهای سبز کادر سفیده .کوچیکه.نام استان وغیره را انتخاب کن

  -1
  بلد نیستین 5 ماه قبل

  وارد سایت که شدی بعد کادرهای سبز کادر سفیده .کوچیکه.نام استان وغیره را انتخاب کن

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  0

  امیکا 10 ماه قبل
  0

  چرا درست حسابی لیست فروشگاههای طرف قرارداد رو تو سایت نمیزنین.

  مریم 10 ماه قبل
  5

  چرا لیست فروشگاهها رو نمینویسین که مردم سردرگم بشن

  0
  سلام 3 ماه قبل

  سلام واقعا

  احمد از کرج 10 ماه قبل
  3

  لطفا اسم فروشگاه های طرف قرارداد رو اعلام کنید بخدا آدم رو گیج میکنین

  0
  وکیلی 7 ماه قبل

  لطفا لیست فروشگاههای طرف قرارداد با بانکتون را در کرج ارسال کنید یا در سایتتون قرار دهید.

  ناشناس 10 ماه قبل
  1

  با سلام دوستان واقعا لیست فروشندگان در تهران با استفاده از کارت مهر ایران وجود دارد؟

  الکی 10 ماه قبل
  2

  باش تا صبح دولتت بدمد،بانک های ربا خور

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  آقا جان چرا نام فروشگاه های طرف قرار داد رو نمینویسید؟1 ماهه دنبالش میگردم. تو این سایت لعنتی. بهتر نبود یه تو باک به ما میدادند؟

  نبتببنکیزمنب 10 ماه قبل
  1

  گمشید، وقت آدم رو تلف میکنین

  عبدل 10 ماه قبل
  1

  کارت گرفتیم میگه هنوز پول توش نیست

  فروشگاه هم که نیست

  تو سرتون بخوره

  سمانه 10 ماه قبل
  3

  واقعا نمیشه اسم فروشگاها رو تو بانک بنویسن مردم ومسخره کردن باین بانکداری شون

  -2
  ناهيد 10 ماه قبل

  كجاس پس اسم فروشگاهها

  نوشتن اسكن كنين

  چيو اسكن كنيم؟؟؟؟؟؟

  سركاريه؟؟؟؟

  حسین 11 ماه قبل
  1

  سلام ،لطفاادرس فروشگاهی که تو شیراز کالا کارت قبول می‌کنه،بهم بگید،با تشکر

  ناشناس 11 ماه قبل
  3

  باسلام

  شماکه زحمت کشیده ای وکار که خدا پسنده انجام دهید آدرس فرشگا ه هایتان را درست به مردم دهید که سردرگم نباشند با تشکر

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  لیست فروشگاهها وجود نداشت

  محمد 11 ماه قبل
  4

  اسم فروشگاه ها چی شد پس

  0
  محمد 6 ماه قبل

  با سلام

  وارد اینترنت بانک شوید و لیست پذیرنده را انتخاب وتعداد اقساط و شهری که میخواهید خرید کنید را وارد کنید اسم تمامی فروشگاهها ظاهر میشود

  من اذر هستم 11 ماه قبل
  0

  من از رییس بانک شعبه خودم لیست فروشگاه های کالا کارت رو خواستم منو به این سایت ارجاع دادند اما هر چه میگردم خبری از لیست فروشگاهها نیست فقط یه لیست از نوع فروشگاه ها هست که این بدرد منی که میخوام خرید کنم نمبخوره.لطف بگین تو شهر اصفهان بتید به کدکم فروشگاه ها مراجعه کنیم تا جنس مورد نیازمون رو پسند کنیم و بتونیم از کالا کارت استفاده کنیم .و سوال بعدی اینکه ایا میشه با یک کالا کارت از جند فروشگاه خرید کنیم و یا اینکه برای هر خرید باید یه کارت جدا گانه بگیریم.اگر قرار باشه برای هر خرید یه کارت بگیریم و هر کدوم رو جداگانه قسط بدیم که مبلغ قسط خیلی زیاد میشه.!!??!! لطفا بجای ایکنه ما رو در گیر سایت و ادرس پیدا کردن کنین یه جایی که دست رسی به ادرس فروشگاه ها اسون باشه معرفی کنین . ممنون .امیدوارم مثل همیشه که این بانک واقعا خوب بوده تا الان .بعد از این هم مشتریهاش رو راضی نگه داره.

  0
  محمد 4 ماه قبل

  من رفتم از فروشگاه اسنوا خرید کردم ، خوب بود

  مهدی 11 ماه قبل
  1

  سلام.من یکی از فروشگاه ها رو پیدا کردم

  وقتی رفتم گفتن ک ما ۴ ساله قرارداد رو لغو کردیم با بانک

  بقیه هم همینطور یا رفتن و جا به جا شدن

  یا مثل این دوستمون لغو قرارداد

  جای تاسف داره ک بانک نتونسته قرارداد بنویسه و هنوز با اسم همون قبلیا داره مارو دور میزنه

  -2
  محمد 11 ماه قبل

  mtmehr.ir

  س 11 ماه قبل
  2

  سلام وقت بخیر واقعا اگر بانک میخواهد کمک مردم کند و حمایت از کالای ایرانی داشته باشد وام را با آوردن فاکتور به حساب آن فروشگاه واریز نمایید و مردم را آزار ندهند .

  شایان 11 ماه قبل
  0

  آیا موبایل هم میشه خرید با کالا کارت

  نننن 11 ماه قبل
  3

  سگ تو قبر پدرتون که فقط دروغ میگین

  گل 11 ماه قبل
  0

  لیست فروشگاه ها کجا نوشته شده ؟ میریم بانک میگه برو تو سایت میریم سایت سر. و ته نداره . یه لیست نوشتن انقدر سخته ؟؟؟

  خاطره 11 ماه قبل
  -1

  یعنی خدا ازتون نگذره اینهمه دنبال اسم فروشگاههای طرف قرارداد هستیم چرا آدم نمیشید

  مریم 11 ماه قبل
  1

  مرده شورتون

  0
  محمد 11 ماه قبل

  mtmehr.ir

  و واقعا مرده شورشون

  مریم 11 ماه قبل
  3

  مرده شورتون

  کوروش هستم از سنندج 12 ماه قبل
  4

  سلام لطفا لیست فروشگاههای موبایل فروش طرف قرارداد با بانک مهر ایران را در طرح کالا کارت رو بگذارید. ممنون

  0
  فرهاد 11 ماه قبل

  من از نمایندگی سامسونگ قم خرید کردم ولی ۱۰ میلیون وام رو فقط ۸۱۰۰ تونستم خرید کنم الباقی رو بعنوان سود کم کرد

  کسی از همشهریان قمی خواست بره بلوار ۱۵ خرداد نرسیده به فلکه بانک نبش کوجه سازمان صنعت و معدن

  اشنا 12 ماه قبل
  1

  ایا میشه بااین وام موتور خارجی هم خرید؟؟؟

  ناشناس 12 ماه قبل
  8

  خخخ چرا این قدر غر میزنید ما ۴۰ ساله تو همه چیز دنبال نخود سیاهیم فقط نمیخواییم باور کنیم چون کشورمون دینی مذهبیه وبراساس راستگویی وصداقت بنا شده یکم سخته باور کنیم سختیهایی که میکشیم واقعیه

  محمد 1 سال قبل
  0

  اسم فروشگاه رو نمیزنید فقط شعر میگید

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  عمدا لیست فروشگاه ها نمیاد که فقط جنبه ی تبلیغ داشته باشه نه وام

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  آدرس فروشگاه ؟

  0
  محمد 11 ماه قبل

  mtmehr.ir

  رسول قند کانلو 1 سال قبل
  -2

  آدرس فروشگاه لوازم خانگی مبل برای خرید با کالا کارت بانک مهر ایران در استان قزوین و حومه

  رسول قند کانلو 1 سال قبل
  0

  آدرس فروشگاه لوازم خانگی مبل برای خرید با کالا کارت بانک مهر ایران در استان قزوین

  -1
  ناشناس 7 ماه قبل

  آدرس فروشگاه‌های خرید مبل در سنندج

  هادی شاملو یزدی 1 سال قبل
  2

  معنی بانکداری اسلامی را نیز فهمیدیم،،،چه کلاه گشادی سر ملت میذارن،،بحساب چهاردرصد سود میگیرن ،،ولی همه داستان رو نمیگن که فروشگاه ها هم سود بالایی بابت این کارت از آدم میگیرن،این یه بازی دوسر سود واسه بانکه،،و دوسر ضرر واسه مشتری بینوا،،،چقدر باید به اسم اسلام غارت بشیم،،دین هم شده بانی تجارت آقایون،،علی برکت الله

  آذری 1 سال قبل
  1

  بله درسته

  قیمت کالایی که تحویل میگیرید با قیمت خرید نقدی فرق داره

  این دیگه چیز بدیهی هستش که جنسی که دارید بصورت اقساطی میخرید با خرید نقدی فرق داشته باشه

  توی مملکتی که هرروز تخم یه مرغ داره قیمت طلا پیدا میکنه بی انصافیه اگر بخواین به قیمت خرید نقدی به صورت اقساطی جنس تحویل بگیرید

  درسته که تفاوت قیمت یه مقدار زیاده ولی مربوط به بانک مهر نمیشه بانک مهر یه واسطه س که دستورات بقیه مقامات رو اجرا کنه

  منم خرید کردم با این کالا کارت

  در زمان بی پولی و اجبار مجبوریم تن بدیم به این سودها

  این بخاطر شرایط گل و بلبل کشور ماست

  برای دیدن لیست پزیرندگان این کارت ها یا به موبایل بانک مهر ایران قسمت کالا کارت مراجعه کنید و یا به سایت خود بانک مهر ایران

  این سایت ها که پاسخ شما رو نمیدن دوستان

  3
  محمد 11 ماه قبل

  برادر من

  فروشنده نقدا پول رو از بانک دریافت میکنه پس نباید چیزی بکشه روش

  مگر اینکه دست بانک و فروشنده تو یه کاسه باشه

  که 100 هست

  یه بازی کثیف دیگه

  5
  بهزاد 1 سال قبل

  جون دل،ما با بانک طرفیم،یه بار منت میکشیم با چهار درصد کارت رو میگیریم،که با اون نقدی خرید کنیم،نه اینکه دوتا منت باشه هم از بانک هم از فروشنده،،،،فروشنده پول می‌ره حسابش از طرف بانک،ماهم به بانک بدهکار میشیم،چرا باید فروشنده با یه قیمت دیگه بفروشه؟کجاش شد حمایت

  زینب محمودپور 1 سال قبل
  -1

  اسا می های فروشگاه

  زینب محمودپور 1 سال قبل
  0

  کدام فرشگاه کدامم شهرها وفرشگاه با این بانک قرارداد دارد

  .

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  وام 5000000تومانی بازنشستگان نیروهای مسلح فروشگاه اتکا که به همه پیام داده چی شد بلاخره آخرش کی به کارت حکمت واریز میشه؟؟؟؟

  ناشناس 1 سال قبل
  5

  بانک مهر قاشق خالی دهن مردم نذار

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  سلام خدمت دوستان..بنده از این کالا کارت بسیار راضی هستم و بعد دوروز جستجو پذیرندگان کالاکارت دیروز همه مبلغ کارت که بیست میلیون تومان بود خرید کردم.. و من الّله التوفیق

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  چرا لیست فروشگاه هارو نمیدید پس ما که وام گرفتیم کجا باید خرید کنیم

  2
  محمد 12 ماه قبل

  واقعا از احتیاج مردم به وام نهایت سوء استفاده رو میکنید .هم باید منت بانک رو بکشیم هم منت فروشنده رو فروشنده می که بانک قطره چکانی پول منو میده به همین خاطر

  گرانتراز بازار حساب میکنه .جمع کنید این حقه بازی هارو

  4
  محمد 12 ماه قبل

  واقعا از احتیاج مردم به وام نهایت سوء استفاده رو میکنید .هم باید منت بانک رو بکشیم هم منت فروشنده رو فروشنده می که بانک قطره چکانی پول منو میده به همین خاطر

  گرانتراز بازار حساب میکنه .جمع کنید این حقه بازی هارو

  علی 1 سال قبل
  2

  سلام وقت همگی بخیر بنده برای این تسهیلات اقدام کردم منظورم کالا کارت..هیچ مشکلی نداشتم کمتر از هفت روز حساب باز کردم یک نفر ضامن معرفی کردم کالا کارت رو دریافت کردم..

  کسی از فروشگاه طرف قرارداد با بانک مهر در استان زنجان اطلاع دارند که بشه با کالا کارت خرید کنیم..خواهش میکنم اعلام کنید...شهرستان ابهر

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  سلام چرا اسم فرشگاهارا نمی نویسید مارا دنبال نخود سیاه می فرسید

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  بانک مهرایران دزدوکلاه بردارند شیشه های بانکهایش رابشکنیدتاپول لپ تاپ رابه حسابمان واریزکنند نه اینکه نه پولی درکاراست نه لپ تاپی. کارمزکم کنند دزدها

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  اسم و آدرس فروشگاه ها رو بزنید

  مصطفی 1 سال قبل
  3

  لیست فروشگاه ها را نمی آره

  نوشته لیست فروشگاه اما وقتی روش کلیک می کنیم نمی آره

  لیست را در همین سایت تایپ کنید مثل بقیه مطالب تا راحت دیده شود

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  بنده دربندرعباس ساکن هستم لطف کنیدلیست فروشگاهای طرف قردادهراستان راابلاغ نمایید ممنونم

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  لطفا اسامی فروشگاهها بدهید

  علی 1 سال قبل
  1

  اگه تبلیغ نیست و مردم آزاری نیست مثل آدم با مردم رفتار کنید و لیست فروشگاههای طرف قرارداد را اعلام کنید

  سوگل 1 سال قبل
  0

  سلام وقت بخیر.یکی از فروشگاه های شهر ما طرف قرار داد بسته ولی میگ من گوشی نمیدم چون برای من سودی نداره.من الان به کجا مراجعه کنم تا بتونم گوشب بگیرم؟

  امیری 1 سال قبل
  1

  فروشگاههای طرف قرارداد بانک مهر در استان چهارمحال بختیاری کجاست ؟و چه محصولاتی درآن فروشگاه وجودداره؟

  فرهاد 1 سال قبل
  0

  ادرس فروشگاه های طرف قرار داد کجاس

  0
  كفراشي 1 سال قبل

  لطفا ادرس فروشگاهاي طرف قرار داد تهران را ارسال كنيد

  فردین 1 سال قبل
  -1

  سلام لطفاً نام فروشگاه های شهر نهاوند رو برام ارسال کنید

  نسرین 1 سال قبل
  3

  سلام آدرس فروشگاه طرف قرارداد با دانشگاه پیام نور قم نمیدیدبرای خریدلپ تاپ بعدتاکی مهلت داره

  0
  فرهاد 11 ماه قبل

  قم بلوار ۱۵ خرداد نرسیده به فلکه بانک نمایندگی سامسونگ نبش کوچه وزارت صنعت و معدن

  0
  حسین 12 ماه قبل

  ادرس فروشگاهای قم را بگبید ممنون

  ماهی 1 سال قبل
  1

  سلاملیست فروشگاه تبلت و گوشی موبایل رو قرار بدیدبعدشم هرچی میگردم لیست بقیه اجناس رو پیدانمیکنم 1ماهه من دنبالشم ولی بی نتیجه هست لطفا یا این طرح رو لغو کنید یا درستش کنیدهیچ کسم اطلاعات درست بهمون نمیده

  رسول عبدالملکی 1 سال قبل
  -1

  دوهفته دارم تواین قم خراب شده مگردم فروشگاهاشو پیدا نمیکنم

  0
  فرهاد 11 ماه قبل

  قم بلوار ۱۵ خرداد نرسیده به فلکه بانک نمایندگی سامسونگ نبش کوچه وزارت صنعت و معدن

  رسول عبدالملکی 1 سال قبل
  0

  همش الکی کالا رو باید با ۴۰درصد سود بخری یعنی ۴۰درصد از نقدیش گرونتر من خودم دوهته است که هنوز نتونسم با این کارت ۲۰میلیون تومانی خرید کنم

  محمد فرخی 1 سال قبل
  0

  سلام خرید با کالا کارت بانک قرضه مهر ایران 4 درصد نیست 14درصداست .کارخانه اسنوا و دوو حدودا 10 وددرصد سود میگیرند . من یک ماشین لباسشویی دوومدل 8543خریدم .17811000 تومان . درصورتیکه قیمت نقدی شرکت و بیرون 15800000 تومان استیلاتسود کارخانه و بانک 2800000 هزارتومان میشود . این چه تسهلاتی.استچرا از ابتدا به مشتری نمی گویند. این بیع ازجهتشرعی و قانونی اشکالدارد. من این خرید راضی نیستم . باپرداختوام دیگه ه کاری نمشود کرد.ضمنا محصول را سه ماه بعد تحویل میدهند .باتشکر.اطلاع رسانی کنید .

  سهراب 1 سال قبل
  3

  این قرض الحسنه به درد عمه اشان میخوره

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  منم‌دارم‌دنبال‌فروشگاه‌میگردم‌‌کسی‌در‌اسلام‌شهر‌سراغ‌دارین

  اقتداری 1 سال قبل
  -2

  سلام من هم الان دوهفته هست که دنبال لیست فروشگاههاهستم فعلاهم بی نتیجه بوده ،بانک مهراستان هرمزگان شهرستان رودان رفتم تشکیل پرونده دادم

  0
  رضایی 9 ماه قبل

  پایین سایت اصلی زده همه رو

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  اینم یبازی از این بیشرفها که همه را بازیچه کردن .الاف این بیشرفها نشید

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  تو این وضعیت چرا مردم ازاری میکنید.

  مرتضی شمسایی 1 سال قبل
  1

  ادرس فروشگاه را بنویسید

  sss 1 سال قبل
  0

  چرا اسم فروشگاهای منتخب رو تو سایت نمیزارید

  SSS 1 سال قبل
  0

  باسلامباور کنید من دوهفته هست درگیر پیدا کردن اسم و آدرس فروشگاه‌های طرف قرداد هستم، هنوزم موفق نشدم پیدا کنم، دوستام که کلا بیخیالش شدن. ولی من خیلی لازمش دارم مجبورم بگردم

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  سلام با نظر دوستان موافقم واقعا تو سایت سردرگم شدم صبح تا حالا.خب یه کپی از لیست فروشگاهاشون بگیرند توبانک بدهند دست مشتری

  عطایی 1 سال قبل
  -1

  سایت بازنمیشه .چقدر اذیت میکنن

  امید 1 سال قبل
  4

  سلام ممنون از دوست عزیزی که آدرس سایت رو گذاشتین باور میکنین مشکل همه فقط آدرس فروشگاه های طرف قرار داد هستش واقعا جای تعجب داره که چنین چیزی رو از قلم بندازن

  3
  امید 1 سال قبل

  منم مثل شما دوماه درگیرهمین وام بودم ازبس توسایتها گشتم تابه نتیجه رسیدم

  ناشناس 2 سال قبل
  5

  من از بانک قرض الحسنه مهر ایران لاهیجان راضی بودم ولی حضوری مراجعه نمودم که نام فروشگاههای طرف قرداد را دریافت نمایم .رئیس سایت را به من دادند که الان دو روزه سرگردان سایتم آیا بهتر نیست لیست فروشگاه های طرف قراردادشهر را دربانک نصب نمایند تا مردم سرگردان نباشد از نظر من این امتیاز منفی برای بانک لاهیجان است که ابتکار عمل ندارد همه چیز را باید از بالا به اینها دستور بدهند.

  صدیقه 2 سال قبل
  -2

  خواهشا ادرس فروشگاه روبنویسین

  احمد ذوقی 2 سال قبل
  2

  این سایت اشغال مِن باب تبلیغ هستش ی ثانیه هم وقتتو حرام نکن

  0
  ... 1 سال قبل

  خداوکیلی نیا اینجور بانک ها

  ناشناس 2 سال قبل
  5

  واقعا آدم رو سردرگم میکنید من از کجا فروشگاه ها رو پیدا کنم آخه😲😤😡😠

  ناشناس 2 سال قبل
  5

  چرا اسم فروشگاه ها مثل آدم نمینویسین مرض دارین آدم دنبال نخود سیاه میفرستین

  برای ارسال نظر کلیک کنید