توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  فروشگاه های طرف قرارداد بانک قرض الحسنه مهر ایران

  1 بازدید

  فروشگاه های طرف قرارداد بانک قرض الحسنه مهر ایران را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  اینفوگرافیک / خریـد اعتبـاری و اقسـاطی کالا با طرح کالا کارت مهر ایران

  اینفوگرافیک / خریـد اعتبـاری و اقسـاطی کالا با طرح کالا کارت مهر ایران

  کالا کارت مهـر ایـران یـک طـرح خریـد اعتبـاری و اقسـاطی کالا اسـت کـه توسـط بانـک مهـر ایـران و در راسـتای حمایـت از رونـق تولیـد و اشـتغال‌زایی و همچنیـن افزایـش قـدرت خریـد مـردم کشـورمان طراحـی شـده اسـت.

  هدف این طرح افزایش فروش تولیدکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ایرانی و افزایش قدرت خرید مشتریان با استفاده از پرداخت اقساطی بهای کالا است.

  مخاطبان طرح کالا کارت مهر ایران افـرادی هستند کـه نیـاز بـه خریـد کالا و خدمـات دارنـد و می‌تواننـد بهـای کالا را بـه صــورت اقســاطی پرداخــت کننــد.

  مهمترین مزیت طرح کالا کارت مهر ایران

  مهمتریـن مزیـتکالا کارت مهـر ایـران نسـبت بـه طر ح‌هـای مشـابه حمایـت از کالا در سـایر بانک‌هـا:

  تعداد اقساط

  اقساط این طرح در حالت‌های زیر می‌باشد:

  مبلغ کالا کارت مهـر ایـران

  حداکثر مبلغ در این طرح ۲۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

  نحوه دریافت کالا کارت مهر ایران

  ۱- مراجعه به هر یک از شعب بانک مهر ایران در سراسر کشور و درخواست کالا کارت.

  ۲ -تشکیل پرونده تسهیلاتی

  ۳ -دریافت کالا کارت

  ۴ -مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد کالا کارت ایرانی و خرید کالاهای مورد نیاز.

  ۵- پرداخت اقساط یک ماه بعد از واریز وام و ارائه کالا کارت.

  مثال‌ها

  تنوع فروشگاه‌ها

  حوزه‌هــای فعالیــت فروشــگاه‌های ارایــه دهنــده کالا و خدمــات طــرف قــرارداد بــا بانــک قــرض‌الحســنه مهــر ایــران، بــه شــر ح زیــر می‌باشــد:

  نحوه استفاده از خدمات طرح کالا کارت مهر ایران

  ســایت بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران ← خدمــات بانکــی ← تســهیلات قرض‌الحســنه کالا کارت ← جســت‌وجوی شــعب پذیرنــدگان کالا کارت ←  نرم‌افزار همراه بانک ← کالا کارت

  نحوه خرید توسط مشتری با توکن یکبارمصرف

  1- مشــتری بــه فروشــگاه معرفــی شــده توســط بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران مراجعــه می‌کنــد، محصــول مــورد نظــر خــود را انتخــاب می‌نمایــد و از پذیرنــده درخواسـت می‌کنـد، هزینـه کالا‌ها و خدمـات خریـداری شـده را بـا کالا کارت بانـک قــرض الحســنه مهــر ایــران پرداخــت نمایــد.

  2 – شماره کد ملی خود را به پذیرنده اعلام می‌نماید.

  3- در ایـن لحظـه پیامکـی از طـرف بانـک بـه مشـتری در خصـوص مبلـغ خریـداری شـده از فروشـگاه بـه همـراه کـدی چنـد رقمـی ارسـال می‌گـردد.

  4 -در صــورت تائیــد اطلاعات ارســالی توســط پیامــک، کــد چنــد رقمــی دریافتــی

  بـه فروشـگاه اعـلام و خریـد انجـام شـده و مبلـغ خریـد از مانـده کالا کارت مشـتری کسـر مـی‌گـردد.

  5 – مشـتری در هـر لحظـه مـی‌توانـد مانـده کالا کارت خـود را از محـل زیـر مشـاهده نمایـد.

  ســایت بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران ← خدمــات بانکــی ← تســهیلات قــرض‌الحســنه ← کالا کارت ← جســت‌وجوی شــعب پذیرنــدگان کالا کارت ← نرم افزار همراه بانک ← کالا کارت

  بــرای مشــاهده لیســت فروشــگاه‌ها بــه ســایت بانــک مهــر ایــران بــه آدرس مراجعه نمایید و یا کد QR زیر را اسکن نمایید.

  منبع مطلب : asrebank.ir

  مدیر محترم سایت asrebank.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  خرید اقساطی کالا، با کالا کارت بانک مهر ایران

  خرید اقساطی کالا، با کالا کارت بانک مهر ایران

   به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، خرید اعتباری کالا یکی از روش‌های شناخته شده جهانی برای فروش کالا است. در این شیوه، متقاضی کالا در صورت داشتن کارت اعتباری می تواند بدون پرداخت قیمت کالا در لحظه خرید، آن را به‌صورت اعتباری خریداری کند.

  در ایران نیز طی چند سال اخیر برنامه‌هایی برای اجرای این روش در بانک‌ها به کار گرفته شده که البته هنوز با شیوه متداول جهانی فاصله دارد. به‌عنوان مثال برخی بانک‌ها تسهیلاتی با عنوان خرید اعتباری کالا در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند و مشتری باید در یک مرحله اقدام به کشیدن کارت و خرید کالا متناسب با مبلغ تسهیلات دریافتی خود کرده و اقساط آن را بر اساس سود و سررسید مشخص و به‌صورت ماهانه به بانک پرداخت کند.

  آنچه باید درباره کالاکارت بانک مهر ایران بدانید

  بانک قرض‌الحسنه مهر ایران طرحی با عنوان «کالا کارت» را راه‌اندازی کرده که به روش‌های مرسوم جهانی نزدیک‌تر است. در این مدل، مشتری می‌تواند بدون داشتن سپرده، تا ۲۰ میلیون تومان کالا خریداری کرده و اقساط آن را طی ۶ تا ۱۲ ماه به بانک پرداخت کند. نکته قابل توجه این است که خریدار کالا بابت بازپرداخت مبلغ کالا، دیگر سودهای متداول ۱۸ درصد به بالا را پرداخت نمی‌کند و فقط ۴ درصد به‌عنوان کارمزد به بانک می‌پردازد.

  این روش که با هدف حمایت از رونق تولید داخلی و اشتغال‌زایی و همچنین افزایش قدرت خرید مردم اجرا می‌شود، فقط شامل کالاهای ایرانی بوده و بر اساس آن، مشتریان نیازی به سپرده‌گذاری در این طرح ندارند و می‌توانند با توجه به سهمیه ماهانه شعب، از تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده کنند.

  مهم‌ترین مزیت کالا کارت بانک مهر ایران نسبت به طرح‌های مشابه، پرداخت اقساطی وجه کالا بدون افزایش مبلغ، پرداخت تنها ۴ درصد کارمزد و تعداد زیاد فروشندگان کالا به این شیوه است؛ به‌طوری ‌که بیش از ۶۴۰۰ فروشگاه در حال حاضر در سراسر ایران از کالاکارت بانک مهر ایران پشتیبانی می‌کنند.

  همان‌طور که گفته شد، حداکثر مبلغ خرید کالا در این طرح، ۲۰ میلیون تومان است که خریدار باید اقساط آن را به دلخواه خود طی ۶، ۹ یا ۱۲ ماه به بانک پرداخت کند.

  نحوه دریافت کالاکارت مهر ایران

  متقاضیان دریافت این خدمات در گام نخست باید با مراجعه به یکی از شعب بانک مهر ایران در سراسر کشور، فرم درخواست کالاکارت را پر کنند. بانک پس از تشکیل پرونده تسهیلاتی، کالاکارت در اختیار آنها می‌گذارد. پس از آن دارنده کالاکارت‌ می‌تواند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد، کالاهای مورد نیاز خود را با شرایطی که پیش‌تر به آن اشاره شد، خریداری کند.

  نکات کلیدی

  البته مشتریان باید توجه داشته باشند که بانک مسئولیتی در قبال بهای کالا و موجودی انبار فروشنده کالا و خدمات ارائه شده از سوی آن‌ها ندارد. بنابراین پیش از دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب کالاکارت، باید شرایط فروشگاه‌ها را به دقت بررسی کنند.

  همچنین با توجه به اینکه برای استفاده از تسهیلات این طرح نیازی به سپرده‌گذاری نیست، تعداد این تسهیلات محدود بوده و مشتریان باید ضمن استعلام از شعبه، از وجود سهمیه طرح در آن مطمئن شوند.

  مشتریان باید به این نکته توجه داشته باشند که پس از دریافت کالاکارت فارغ از اینکه کالا خریداری کنند یا خیر، اقساط تسهیلات از یک ماه بعد از دریافت کارت آغاز می‌شود.

  البته بانک مهر ایران برای تشویق مشتریان خوش حساب، در صورت پرداخت منظم اقساط از سوی آنها، امکان شارژ مجدد حساب بلافاصله پس از پرداخت اقساط تسهیلات قبلی را نیز فراهم کرده و مشتریان می‌توانند بدون تشکیل پرونده و ضامن، تسهیلات جدید دریافت کنند.

  منبع مطلب : www.mojnews.com

  مدیر محترم سایت www.mojnews.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : بانک مهر قاشق خالی دهن مردم نذار

  مریم : چرا لیست فروشگاهها رو نمینویسین که مردم سردرگم بشن

  ناشناس : چرا اسم فروشگاه ها مثل آدم نمینویسین مرض دارین آدم دنبال نخود سیاه میفرستین

  ناشناس : واقعا آدم رو سردرگم میکنید من از کجا فروشگاه ها رو پیدا کنم آخه😲😤😡😠

  امید : منم مثل شما دوماه درگیرهمین وام بودم ازبس توسایتها گشتم تابه نتیجه رسیدم

  محمد : واقعا از احتیاج مردم به وام نهایت سوء استفاده رو میکنید .هم باید منت بانک رو بکشیم هم منت فروشنده رو فروشنده می که بانک قطره چکانی پول منو میده به همین خاطر گرانتراز بازار حساب میکنه .جمع کنید این حقه بازی هارو

  کوروش هستم از سنندج : سلام لطفا لیست فروشگاههای موبایل فروش طرف قرارداد با بانک مهر ایران را در طرح کالا کارت رو بگذارید. ممنون

  محمد : اسم فروشگاه ها چی شد پس

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 4 روز قبل
  0

  دوستان آدرس فروشگاههای طرف قرادادتون کجاست ؟بانک میگه برو سایت .سایت هم اثری وخبری جز تعریف از خودشون نیست

  جلالی 8 روز قبل
  -2

  فروشکاه های لوازم خانکی دوو معرفی کنید ترا خدا

  جلالی 9 روز قبل
  3

  نام فروشکاه برا خرید یخچال دوو طرف غرب

  حسین 11 روز قبل
  0

  خو

  ناشناس 19 روز قبل
  1

  تو روحتون

  ناشناس 22 روز قبل
  0

  تمام شعب بانک مهر قرض الحسنه را تماس گرفتم دریغ از یک پاسخ گویی فقط شعبه 3023 در مجدیه از تمام شعبی که وجود داشت جواب داد امیدوارم مدیر عامل بانکها بجای تبلیغ و تعریف به کیفیت وپاسخگویی اهمیت بیشتری بدند. واقعا متاسفم.

  ناشناس 23 روز قبل
  1

  من لیست فروشگاهها را می خوام نمی اره

  ممل 24 روز قبل
  1

  همش چرته.تمام فروشگاهها به یک جا ختم میشه ...فقط اسنوا...آنهم اسنوایی که طرف قراردادبانک محسوب میشه..کالا هم یخچال ساید بای ساید ولی برای یخچال دوقلو باید بری تو صف که انشا...تولید بشه ..تلویزیون و لباسشویی و ظرفشویی از دیگر کالاهاست واقلام دیگری بجز این چند تا تولید نمیشه..

  محمد 24 روز قبل
  -2

  بنده در تاریخ ۳/۶/۱۴۰۰به شعبه جاده ملارد فردیس سر دکتر اهری مراجعه کردم.متصدی وام گفت ۱۰درصد پول تو بانک می مونه ۱۷درصد سود داره و۴د صد کارمزد .تعجب کردم.اینا تبلیغات دروغی است برای خودشونه

  رضایی 2 ماه قبل
  0

  دوستان سلام اگه یکم بادقت سایت رو بگردید لیست کامل فروشگاه های هرشهر همراه باشماره ی تماس گذاشته شده

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  چرا باتوجە بە این همە درخواست باز اسم فروشگاههای طرف قرارداد بانک رو نمیزارین

  -1
  سمیرا 2 ماه قبل

  اگر سرچ کنید فروشگاه های زیر نظر بانک مهر ایران اولین نتیجه گوگل می یاد واردش که میشید نوشته توی کادر های سبزی مثلا لیست مشتری لیست فروشندگان بهشون توجه کنید کادر سفید زیرش هست چند دقیقه صبر کنید می یاد بعد اسم استان خودتون رو بزنید تا براتون بیاد همچنین فروشگاه های آنلاین مثل www.albama.irهمبرای کل کشور می تونن خرید کنن اما اکثرا محصولاتش تموم میشه سریع همون شهر خودتون بگیرید

  سعید شهبازی 2 ماه قبل
  3

  من که نتونستم لیست پذیرندگان رو پیدا کنم .

  مریم 3 ماه قبل
  6

  چرا لیست فروشگاهها رو نمینویسین که مردم سردرگم بشن

  احمد از کرج 3 ماه قبل
  3

  لطفا اسم فروشگاه های طرف قرارداد رو اعلام کنید بخدا آدم رو گیج میکنین

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  با سلام دوستان واقعا لیست فروشندگان در تهران با استفاده از کارت مهر ایران وجود دارد؟

  عبدل 3 ماه قبل
  0

  کارت گرفتیم میگه هنوز پول توش نیست

  فروشگاه هم که نیست

  تو سرتون بخوره

  سمانه 3 ماه قبل
  3

  واقعا نمیشه اسم فروشگاها رو تو بانک بنویسن مردم ومسخره کردن باین بانکداری شون

  -1
  ناهيد 3 ماه قبل

  كجاس پس اسم فروشگاهها

  نوشتن اسكن كنين

  چيو اسكن كنيم؟؟؟؟؟؟

  سركاريه؟؟؟؟

  ناشناس 4 ماه قبل
  2

  باسلام

  شماکه زحمت کشیده ای وکار که خدا پسنده انجام دهید آدرس فرشگا ه هایتان را درست به مردم دهید که سردرگم نباشند با تشکر

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  لیست فروشگاهها وجود نداشت

  محمد 4 ماه قبل
  4

  اسم فروشگاه ها چی شد پس

  من اذر هستم 4 ماه قبل
  2

  من از رییس بانک شعبه خودم لیست فروشگاه های کالا کارت رو خواستم منو به این سایت ارجاع دادند اما هر چه میگردم خبری از لیست فروشگاهها نیست فقط یه لیست از نوع فروشگاه ها هست که این بدرد منی که میخوام خرید کنم نمبخوره.لطف بگین تو شهر اصفهان بتید به کدکم فروشگاه ها مراجعه کنیم تا جنس مورد نیازمون رو پسند کنیم و بتونیم از کالا کارت استفاده کنیم .و سوال بعدی اینکه ایا میشه با یک کالا کارت از جند فروشگاه خرید کنیم و یا اینکه برای هر خرید باید یه کارت جدا گانه بگیریم.اگر قرار باشه برای هر خرید یه کارت بگیریم و هر کدوم رو جداگانه قسط بدیم که مبلغ قسط خیلی زیاد میشه.!!??!! لطفا بجای ایکنه ما رو در گیر سایت و ادرس پیدا کردن کنین یه جایی که دست رسی به ادرس فروشگاه ها اسون باشه معرفی کنین . ممنون .امیدوارم مثل همیشه که این بانک واقعا خوب بوده تا الان .بعد از این هم مشتریهاش رو راضی نگه داره.

  مهدی 4 ماه قبل
  -1

  سلام.من یکی از فروشگاه ها رو پیدا کردم

  وقتی رفتم گفتن ک ما ۴ ساله قرارداد رو لغو کردیم با بانک

  بقیه هم همینطور یا رفتن و جا به جا شدن

  یا مثل این دوستمون لغو قرارداد

  جای تاسف داره ک بانک نتونسته قرارداد بنویسه و هنوز با اسم همون قبلیا داره مارو دور میزنه

  -2
  محمد 4 ماه قبل

  mtmehr.ir

  مریم 4 ماه قبل
  0

  مرده شورتون

  1
  محمد 4 ماه قبل

  mtmehr.ir

  و واقعا مرده شورشون

  مریم 4 ماه قبل
  3

  مرده شورتون

  کوروش هستم از سنندج 5 ماه قبل
  4

  سلام لطفا لیست فروشگاههای موبایل فروش طرف قرارداد با بانک مهر ایران را در طرح کالا کارت رو بگذارید. ممنون

  0
  فرهاد 4 ماه قبل

  من از نمایندگی سامسونگ قم خرید کردم ولی ۱۰ میلیون وام رو فقط ۸۱۰۰ تونستم خرید کنم الباقی رو بعنوان سود کم کرد

  کسی از همشهریان قمی خواست بره بلوار ۱۵ خرداد نرسیده به فلکه بانک نبش کوجه سازمان صنعت و معدن

  اشنا 5 ماه قبل
  0

  ایا میشه بااین وام موتور خارجی هم خرید؟؟؟

  ناشناس 5 ماه قبل
  3

  خخخ چرا این قدر غر میزنید ما ۴۰ ساله تو همه چیز دنبال نخود سیاهیم فقط نمیخواییم باور کنیم چون کشورمون دینی مذهبیه وبراساس راستگویی وصداقت بنا شده یکم سخته باور کنیم سختیهایی که میکشیم واقعیه

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  عمدا لیست فروشگاه ها نمیاد که فقط جنبه ی تبلیغ داشته باشه نه وام

  مهبانو غلامی 5 ماه قبل
  -2

  سلام خسته نباشید اگر این وام کالا را بگیری دیگر هیچ وامی را نمی توانی از بانگ بگیری و این فروشگاه ها را نام ببرید که ما بتونیم دست رسی داشته باشیم و اگر مدت زمان قسمت را کمی طولانی کنید ممنون میشیم اخه بازنشسته این قدر نمی تواند قسط بدهد ممنون از زحمات شما

  ناشناس 6 ماه قبل
  3

  آدرس فروشگاه ؟

  0
  محمد 4 ماه قبل

  mtmehr.ir

  هادی شاملو یزدی 6 ماه قبل
  0

  معنی بانکداری اسلامی را نیز فهمیدیم،،،چه کلاه گشادی سر ملت میذارن،،بحساب چهاردرصد سود میگیرن ،،ولی همه داستان رو نمیگن که فروشگاه ها هم سود بالایی بابت این کارت از آدم میگیرن،این یه بازی دوسر سود واسه بانکه،،و دوسر ضرر واسه مشتری بینوا،،،چقدر باید به اسم اسلام غارت بشیم،،دین هم شده بانی تجارت آقایون،،علی برکت الله

  آذری 6 ماه قبل
  0

  بله درسته

  قیمت کالایی که تحویل میگیرید با قیمت خرید نقدی فرق داره

  این دیگه چیز بدیهی هستش که جنسی که دارید بصورت اقساطی میخرید با خرید نقدی فرق داشته باشه

  توی مملکتی که هرروز تخم یه مرغ داره قیمت طلا پیدا میکنه بی انصافیه اگر بخواین به قیمت خرید نقدی به صورت اقساطی جنس تحویل بگیرید

  درسته که تفاوت قیمت یه مقدار زیاده ولی مربوط به بانک مهر نمیشه بانک مهر یه واسطه س که دستورات بقیه مقامات رو اجرا کنه

  منم خرید کردم با این کالا کارت

  در زمان بی پولی و اجبار مجبوریم تن بدیم به این سودها

  این بخاطر شرایط گل و بلبل کشور ماست

  برای دیدن لیست پزیرندگان این کارت ها یا به موبایل بانک مهر ایران قسمت کالا کارت مراجعه کنید و یا به سایت خود بانک مهر ایران

  این سایت ها که پاسخ شما رو نمیدن دوستان

  2
  محمد 4 ماه قبل

  برادر من

  فروشنده نقدا پول رو از بانک دریافت میکنه پس نباید چیزی بکشه روش

  مگر اینکه دست بانک و فروشنده تو یه کاسه باشه

  که 100 هست

  یه بازی کثیف دیگه

  3
  بهزاد 5 ماه قبل

  جون دل،ما با بانک طرفیم،یه بار منت میکشیم با چهار درصد کارت رو میگیریم،که با اون نقدی خرید کنیم،نه اینکه دوتا منت باشه هم از بانک هم از فروشنده،،،،فروشنده پول می‌ره حسابش از طرف بانک،ماهم به بانک بدهکار میشیم،چرا باید فروشنده با یه قیمت دیگه بفروشه؟کجاش شد حمایت

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  وام 5000000تومانی بازنشستگان نیروهای مسلح فروشگاه اتکا که به همه پیام داده چی شد بلاخره آخرش کی به کارت حکمت واریز میشه؟؟؟؟

  ناشناس 7 ماه قبل
  6

  بانک مهر قاشق خالی دهن مردم نذار

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  سلام خدمت دوستان..بنده از این کالا کارت بسیار راضی هستم و بعد دوروز جستجو پذیرندگان کالاکارت دیروز همه مبلغ کارت که بیست میلیون تومان بود خرید کردم.. و من الّله التوفیق

  ناشناس 8 ماه قبل
  3

  چرا لیست فروشگاه هارو نمیدید پس ما که وام گرفتیم کجا باید خرید کنیم

  2
  محمد 5 ماه قبل

  واقعا از احتیاج مردم به وام نهایت سوء استفاده رو میکنید .هم باید منت بانک رو بکشیم هم منت فروشنده رو فروشنده می که بانک قطره چکانی پول منو میده به همین خاطر

  گرانتراز بازار حساب میکنه .جمع کنید این حقه بازی هارو

  4
  محمد 5 ماه قبل

  واقعا از احتیاج مردم به وام نهایت سوء استفاده رو میکنید .هم باید منت بانک رو بکشیم هم منت فروشنده رو فروشنده می که بانک قطره چکانی پول منو میده به همین خاطر

  گرانتراز بازار حساب میکنه .جمع کنید این حقه بازی هارو

  علی 8 ماه قبل
  1

  سلام وقت همگی بخیر بنده برای این تسهیلات اقدام کردم منظورم کالا کارت..هیچ مشکلی نداشتم کمتر از هفت روز حساب باز کردم یک نفر ضامن معرفی کردم کالا کارت رو دریافت کردم..

  کسی از فروشگاه طرف قرارداد با بانک مهر در استان زنجان اطلاع دارند که بشه با کالا کارت خرید کنیم..خواهش میکنم اعلام کنید...شهرستان ابهر

  ناشناس 8 ماه قبل
  3

  سلام چرا اسم فرشگاهارا نمی نویسید مارا دنبال نخود سیاه می فرسید

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  بانک مهرایران دزدوکلاه بردارند شیشه های بانکهایش رابشکنیدتاپول لپ تاپ رابه حسابمان واریزکنند نه اینکه نه پولی درکاراست نه لپ تاپی. کارمزکم کنند دزدها

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  اسم و آدرس فروشگاه ها رو بزنید

  مصطفی 8 ماه قبل
  2

  لیست فروشگاه ها را نمی آره

  نوشته لیست فروشگاه اما وقتی روش کلیک می کنیم نمی آره

  لیست را در همین سایت تایپ کنید مثل بقیه مطالب تا راحت دیده شود

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  بنده دربندرعباس ساکن هستم لطف کنیدلیست فروشگاهای طرف قردادهراستان راابلاغ نمایید ممنونم

  ناشناس 8 ماه قبل
  3

  لطفا اسامی فروشگاهها بدهید

  علی 8 ماه قبل
  1

  اگه تبلیغ نیست و مردم آزاری نیست مثل آدم با مردم رفتار کنید و لیست فروشگاههای طرف قرارداد را اعلام کنید

  امیری 8 ماه قبل
  2

  فروشگاههای طرف قرارداد بانک مهر در استان چهارمحال بختیاری کجاست ؟و چه محصولاتی درآن فروشگاه وجودداره؟

  فرهاد 9 ماه قبل
  -1

  ادرس فروشگاه های طرف قرار داد کجاس

  0
  كفراشي 8 ماه قبل

  لطفا ادرس فروشگاهاي طرف قرار داد تهران را ارسال كنيد

  فردین 9 ماه قبل
  -1

  سلام لطفاً نام فروشگاه های شهر نهاوند رو برام ارسال کنید

  نسرین 10 ماه قبل
  0

  سلام آدرس فروشگاه طرف قرارداد با دانشگاه پیام نور قم نمیدیدبرای خریدلپ تاپ بعدتاکی مهلت داره

  0
  فرهاد 4 ماه قبل

  قم بلوار ۱۵ خرداد نرسیده به فلکه بانک نمایندگی سامسونگ نبش کوچه وزارت صنعت و معدن

  ماهی 10 ماه قبل
  1

  سلاملیست فروشگاه تبلت و گوشی موبایل رو قرار بدیدبعدشم هرچی میگردم لیست بقیه اجناس رو پیدانمیکنم 1ماهه من دنبالشم ولی بی نتیجه هست لطفا یا این طرح رو لغو کنید یا درستش کنیدهیچ کسم اطلاعات درست بهمون نمیده

  رسول عبدالملکی 10 ماه قبل
  -1

  دوهفته دارم تواین قم خراب شده مگردم فروشگاهاشو پیدا نمیکنم

  0
  فرهاد 4 ماه قبل

  قم بلوار ۱۵ خرداد نرسیده به فلکه بانک نمایندگی سامسونگ نبش کوچه وزارت صنعت و معدن

  رسول عبدالملکی 10 ماه قبل
  0

  همش الکی کالا رو باید با ۴۰درصد سود بخری یعنی ۴۰درصد از نقدیش گرونتر من خودم دوهته است که هنوز نتونسم با این کارت ۲۰میلیون تومانی خرید کنم

  محمد فرخی 10 ماه قبل
  -1

  سلام خرید با کالا کارت بانک قرضه مهر ایران 4 درصد نیست 14درصداست .کارخانه اسنوا و دوو حدودا 10 وددرصد سود میگیرند . من یک ماشین لباسشویی دوومدل 8543خریدم .17811000 تومان . درصورتیکه قیمت نقدی شرکت و بیرون 15800000 تومان استیلاتسود کارخانه و بانک 2800000 هزارتومان میشود . این چه تسهلاتی.استچرا از ابتدا به مشتری نمی گویند. این بیع ازجهتشرعی و قانونی اشکالدارد. من این خرید راضی نیستم . باپرداختوام دیگه ه کاری نمشود کرد.ضمنا محصول را سه ماه بعد تحویل میدهند .باتشکر.اطلاع رسانی کنید .

  سهراب 10 ماه قبل
  3

  این قرض الحسنه به درد عمه اشان میخوره

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  منم‌دارم‌دنبال‌فروشگاه‌میگردم‌‌کسی‌در‌اسلام‌شهر‌سراغ‌دارین

  اقتداری 11 ماه قبل
  -2

  سلام من هم الان دوهفته هست که دنبال لیست فروشگاههاهستم فعلاهم بی نتیجه بوده ،بانک مهراستان هرمزگان شهرستان رودان رفتم تشکیل پرونده دادم

  0
  رضایی 2 ماه قبل

  پایین سایت اصلی زده همه رو

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  اینم یبازی از این بیشرفها که همه را بازیچه کردن .الاف این بیشرفها نشید

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  تو این وضعیت چرا مردم ازاری میکنید.

  مرتضی شمسایی 11 ماه قبل
  0

  ادرس فروشگاه را بنویسید

  sss 11 ماه قبل
  0

  چرا اسم فروشگاهای منتخب رو تو سایت نمیزارید

  SSS 11 ماه قبل
  0

  باسلامباور کنید من دوهفته هست درگیر پیدا کردن اسم و آدرس فروشگاه‌های طرف قرداد هستم، هنوزم موفق نشدم پیدا کنم، دوستام که کلا بیخیالش شدن. ولی من خیلی لازمش دارم مجبورم بگردم

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  سلام با نظر دوستان موافقم واقعا تو سایت سردرگم شدم صبح تا حالا.خب یه کپی از لیست فروشگاهاشون بگیرند توبانک بدهند دست مشتری

  عطایی 11 ماه قبل
  -1

  سایت بازنمیشه .چقدر اذیت میکنن

  امید 11 ماه قبل
  3

  سلام ممنون از دوست عزیزی که آدرس سایت رو گذاشتین باور میکنین مشکل همه فقط آدرس فروشگاه های طرف قرار داد هستش واقعا جای تعجب داره که چنین چیزی رو از قلم بندازن

  0
  اسم سایت چیست دوست عزیز 2 ماه قبل

  اسم سایت چیست دوست عزیز

  5
  امید 10 ماه قبل

  منم مثل شما دوماه درگیرهمین وام بودم ازبس توسایتها گشتم تابه نتیجه رسیدم

  ناشناس 11 ماه قبل
  3

  من از بانک قرض الحسنه مهر ایران لاهیجان راضی بودم ولی حضوری مراجعه نمودم که نام فروشگاههای طرف قرداد را دریافت نمایم .رئیس سایت را به من دادند که الان دو روزه سرگردان سایتم آیا بهتر نیست لیست فروشگاه های طرف قراردادشهر را دربانک نصب نمایند تا مردم سرگردان نباشد از نظر من این امتیاز منفی برای بانک لاهیجان است که ابتکار عمل ندارد همه چیز را باید از بالا به اینها دستور بدهند.

  صدیقه 11 ماه قبل
  -2

  خواهشا ادرس فروشگاه روبنویسین

  احمد ذوقی 11 ماه قبل
  2

  این سایت اشغال مِن باب تبلیغ هستش ی ثانیه هم وقتتو حرام نکن

  0
  ... 8 ماه قبل

  خداوکیلی نیا اینجور بانک ها

  ناشناس 12 ماه قبل
  5

  واقعا آدم رو سردرگم میکنید من از کجا فروشگاه ها رو پیدا کنم آخه😲😤😡😠

  ناشناس 12 ماه قبل
  5

  چرا اسم فروشگاه ها مثل آدم نمینویسین مرض دارین آدم دنبال نخود سیاه میفرستین

  برای ارسال نظر کلیک کنید