توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  فصل سوم ریاضی ششم اعداد اعشاری با جواب

  1 بازدید

  فصل سوم ریاضی ششم اعداد اعشاری با جواب را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  ریاضی ششم فصل سوم (اعداد اعشاری) با جواب

  ریاضی ششم فصل سوم (اعداد اعشاری) با جواب

  جواب سوالات ریاضی ششم ابتدایی فصل سوم (از صفحه ی ۴۴ تا ۶۲ کتاب ریاضی ششم دبستان) شامل فعالیت، تمرین و کار در کلاس درس های یادآوری ضرب و تقسیم، تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی، تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری و مرور فصل ۳ اعداد اعشاری ریاضی پایه ششم در این صفحه از ساینس هاب تقدیم شما عزیزان کلاس ششمی می‌شود.

  سوالات ریاضی ششم فصل سوم با جواب

  یادآوری فصل سوم ریاضی ششم

  1- احسان حدّادی در مسابقات المپیک، دیسک را 68/19 متر پرتاب و مدال ارزشمند نقره دریافت کرد. نفر اوّل دیسک را 68/27 متر پرتاب کرده بود. این رکوردها را در جدول ارزش مکانی قرار دهید و به حروف بنویسید.

  2- با توجّه به واحد داده شده مقدار رنگ شده را با یک کسر و یک عدد اعشاری نشان دهید.

  به ترتیب از چپ به راست:

  3- با توجّه به واحد نشان داده شده برای شکل، یک کسر و یک عدد اعشاری و گسترده ی هر کدام را بنویسید.

  4- با توجّه به واحد داده شده مانند نمونه تساوی کسرها و عددهای اعشاری را بنویسید.

  ✅ با توجّه به این تساوی ها در مورد نقش رقم صفر در سمت راست عددهای اعشاری توضیح دهید.

  هرچه صفر در سمت راست عددهای اعشاری قرار داشته باشد، هیچ تأثیری در مقدار آن عدد نخواهد داشت. البته به شرط اینکه در سمت راستِ صفر دوباره عدد دیگری قرار نگیرد.

  ❤ ساینس هاب ❤

  1- مانند نمونه کسرها را ساده کنید و یک تساوی بنویسید.

  2- عددهای اعشاری را به صورت کسر یا عدد مخلوط بنویسید و تا حد امکان ساده کنید.

  3- کسرهای زیر را به عددهای اعشاری تبدیل کنید. در صورت لزوم ابتدا یک کسر بنویسید که مخرج آن 10 یا 100 یا 1000 باشد.

  ❤ Sci-HuB.iR ❤

  برای ساختن عددهای اعشاری 10 کارت با رقم های 0 تا 9 درست کنید. هر جا لازم شد از علامت ممیّز استفاده کنید. به عنوان نمونه علی با 4 کارت یک عدد اعشاری درست کرد. (0/197)

  الف) شما هم عدد 10 را در سمت چپ ممیز درست کنید. سپس با 3 کارت دیگر نزدیکترین عدد ممکن به 10 را درست کنید و در سمت راست ممیز بنویسید.

  10/234

  حالا نزدیکترین عدد ممکن به 11 را درست کنید و بنویسید.

  10/987

  ب) جدول ارزش مکانی را کامل کنید.

  با 5 کارت و قرار دادن آنها در ستون های جدول، بزرگ ترین و کوچک ترین عدد ممکن را درست کنید و به حروف و رقم بنویسید.

  پ) کارت های صفر تا 9 را طوری در جای خالی قرار دهید که بزرگ ترین و کوچک ترین حاصل درست شود.

  اگر کارت‌ها را بدون تکرار استفاده کنیم، جواب بدین صورت خواهد شد:

  اگر  در دو بخش کارت‌های تکراری بتوانیم استفاده کنیم، بزرگترین جواب همان است ولی کوچکترین جواب بدین صورت خواهد شد:

   کوچکترین: 0/04 = 0/98 – 1/02

  ❤ ساینس هاب ❤

  Sci-HuB.iRساینس هاب

  ریاضی ششم فصل سوم یادآوری ضرب و تقسیم

  جواب فعالیت صفحه ۴۸ ریاضی ششم

  صفحه ی ۴۸ ریاضی ششم با جواب آن را در این بخش مشاهده می‌کنید:

  1- دانش آموزان جمع، تفریق و ضربهای زیر را به صورتهای مختلف انجام داده اند. روش هر کدام را کامل کنید و توضیح دهید. شما جمع، تفریق و ضرب عددها را با کدام روش انجام میدهید؟ در کلاس با دانش آموزان دیگر در این مورد گفت و گو کنید.

  2- ضرب‌های زیر را انجام دهید.

  جواب های سوال دوم صفحه ی 48 ریاضی ششم ابتدایی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

  چه رابطه‌ای بین عامل‌های ضرب و حاصل ضرب آنها می‌بینید؟

  وقتی یک عدد اعشاری را در 10 ضرب می‌کنیم، ممیز یک رقم به سمت راست می‌رود و وقتی در 100 ضرب کنیم دو رقم به سمت راست می‌رود و به همین شکل. همچنین وقتی عدد اعشاری را در 0/1 ضرب می‌کنیم، ممیز یک رقم به سمت چپ می‌رود و به همین شکل.

  ساینس هاب

  جواب کار در کلاس صفحه ۴۹ ریاضی ششم

  1- حاصل عبارت ها را به دست آورید.

  2- حاصل عبارت‌های زیر را به صورت ذهنی به دست آورید.

  در جدول زیر جواب‌ها را مشاهده می‌کنید:

  3- به کمک شکل‌ها حاصل ضرب‌ها را پیدا کنید.

  ❤ ساینس هاب ❤

  جواب فعالیت صفحه 49 ریاضی ششم

  1- تقسیم های زیر را با توجّه به شکل بنویسید.

  2- حاصل تقسیم ها را مانند نمونه با تبدیل به کسر به دست آورید.

  3- محمد میخواست یک قطعه چوب به طول 4/2 متر را به 7 قسمت مساوی تقسیم کند. برای اینکه طول هر قطعه را حساب کند، تقسیم 7 ÷ 4/2 را به صورت ذهنی انجام داد. او ابتدا 42 تا 0/1 را بر 7 تقسیم کرد، شد 6 تا 0/1 که برابر است با 0/6. با توجه به عبارت زیر، درستی روش او را توضیح دهید.

  کار در کلاس ریاضی ششم صفحه 50

  1- تقسیم های زیر را انجام دهید و باقیمانده را مشخص کنید.

  ساینس هاب

  جواب فعالیت صفحه ۵۰ ریاضی ششم دبستان

  1- با کمک ماشین حساب حاصل تقسیم‌های زیر را به دست آورید.

  در جدول زیر جواب تقسیم‌ها را مشاهده می‌کنید:

  2- با توجه به عددها و حاصل تقسیم چه رابطه‌ای بین آنها و جابه جایی ممیّز مشاهده می‌کنید؟

  به تعداد هر صفر، ممیز یک رقم به سمت چپ جابجا می‌شود.

  3- به کمک الگو و رابطه‌ای که پیدا کردید حاصل تقسیم‌های زیر را به دست آورید.

  4- به کمک ماشین حساب، درستیِ تقسیم‌های بالا را بررسی کنید. اگر پاسخ‌های شما نادرست است، در مورد رابطه‌ای که در سؤال 2 نوشته‌اید تجدید نظر کنید.

  با انجام تقسیم‌ها در ماشین‌حساب متوجه شدیم که جواب‌هایمان درست بوده است و این رابطه صحیح است.

  حاصل ضرب و تقسیم‌های زیر را بنویسید.

  در جدول زیر جواب تقسیم‌ها را مشاهده می‌کنید:

  ❤ ساینس هاب ❤

  حل تمرین صفحه 51 ریاضی ششم

  1- جمع و تفریق‌های زیر را روی محور نمایش دهید.

  تقسیم اعداد اعشاری بر عدد طبیعی پایه ششم با جواب

  جواب فعالیت صفحه 52 ریاضی ششم

  کمیته ی امداد امام خمینی بسته های لوازم التحریر را برای مناطق محروم ارسال می کند. مسئول انبار می خواهد 745 بسته ی موجود را برای ارسال به 3 منطقه به طور مساوی در سه کارتن قرار دهد. در هر کارتن چند بسته قرار می گیرد؟ چند تا باقی می ماند؟

  در هر کارتن 248 بسته قرار می‌گیرد و 1 بسته باقی می‌ماند.

  مراحل تقسیم بالا به صورت روبه رو خلاصه شده است. ارزش هر رقم را مشخّص کنید.

  248:

  جواب کاردرکلاس صفحه 53 ریاضی ششم

  1- با پر کردن جاهای خالی، تقسیم های زیر را انجام دهید.

  ❤ Sci-HuB.iR ❤

  جواب فعالیت صفحه 53 ریاضی ششم ابتدایی

  1- الف) یک حوض به شکل دایره و به شعاع یک متر است، محیط آن را پیدا کنید.

   متر 6/28 = 3/14 × 2

  ب) می‌خواهیم محیط این حوض را به سه قسمت مساوی تقسیم کنیم. طول یک قسمت خمیده چقدر می‌شود؟ برای یافتن پاسخ، تقسیم را به کمک شکل های صفحه ی بعد کامل کنید و به سؤال ها پاسخ دهید.

  متر 2/09 = 3 ÷ 6/28

  2- با توجه به تقسیم زیر، به سؤال‌ها پاسخ دهید.

  جواب کاردرکلاس ریاضی ششم صفحه ۵۵

  1- تقسیم ها را انجام دهید.

  2- برای اینکه کسرهای 7/9، 1/3 و 7/3 را به عدد اعشاری تبدیل کنیم، صورت را بر مخرج تقسیم می کنیم. می خواهیم تقسیم های زیر را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت ادامه دهیم. به همین دلیل ابتدا تعداد رقم های اعشاری عدد را با قرار دادن صفر در سمت راست عدد، به دو رقم می‌رسانیم، سپس تقسیم را به طور معمول انجام می‌دهیم.

  جواب تمرین صفحه ۵۵ ریاضی ششم

  1 تقسیم های زیر را انجام دهید.

  Sci-HuB.iRساینس هاب

  جواب فصل 3 ریاضی ششم تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

  جواب فعالیت صفحه 56 ریاضی ششم

  1- ابتدا تقسیم بندی محور را کامل کنید، سپس پاسخ تقسیم های داده شده را پیدا کنید.

  5- با توجّه به تقسیم انجام شده، خارج قسمت و باقیمانده ی تقسیم دیگر را بدون تقسیم کردن پیدا کنید.

  ✅ چرا مقسوم و مقسوم علیه در 100 ضرب شده است؟

  برای آسان شدن انجام تقسیم (چون مقسوم علیه دو رقم اعشار دارد برای از بین بردن رقم های اعشاری در 100 ضرب شده است)

  ✅ توضیح دهید چگونه پاسخ های تقسیم اوّل را از روی پاسخ های تقسیم دوم به دست می آوریم.

  خارج قسمتِ تقسیم های اول و دوم هیچ تغییری نمی‌کند، پس خارج قسمت تقسیم اول برابر است با خارج قسمت تقسیم دوم. اما برای به دست آوردن باقیمانده‌ی تقسیم اول، بایستی باقیمانده‌ی تقسیم دوم را بر همان عددی که در آن ضرب شده است تقسیم کنیم.

  کار در کلاس صفحه 57 ریاضی ششم فصل ۳

  1- تقسیم های زیر را تا یک رقم اعشار در خارج قسمت ادامه دهید.

  ❤ ساینس هاب ❤

  فعالیت صفحه 58 فصل 3 ریاضی ششم با جواب

  1- نوشتن کسرهای مساوی 2/3 را ادامه دهید.

  16/24 = 14/21 = 12/18 = 10/15 = 8/12 = 6/9 = 4/6 = 2/3

  ✅ توضیح دهید که کسرهای مساوی مثال زیر چگونه به دست آمده اند.

  صورت و مخرج کسر به ترتیب در 10، 100، 1000 ضرب شده است.

  2- در فعالیت‌های پیش دیدید که اگر مقسوم و مقسوم علیه را در یک عدد ضرب کنیم، خارج قسمت تغییری نمی‌کند. چه ارتباطی بین این مطلب و نوشتن کسرهای مساوی می‌بینید؟ توضیح دهید.

  یکی از راه‌های نمایش تقسیمِ دو عدد، استفاده از کسر است که در آن صورت تقسیم بر مخرج می‌شود، به عبارت دیگر صورت همان مقسوم و مخرج همان مقسوم علیه است و جواب کسر هم همان خارج قسمت است. پس اگر مقسوم و مقسوم علیهِ یک تقسیم را در یک عدد ثابت ضرب کنیم، مثل این است که صورت و مخرج کسر را در در آن عدد ثابت ضرب کنیم.پس جواب یا خارج قسمت این دو کسر با هم برابر هستند.

  3- با توجه به تساوی های بالا، پاسخ تقسیم ها را مانند نمونه پیدا کنید.

  4- همچنین می‌توانید عددهای اعشاری را به کسر تبدیل کنید و پاسخ را از راه تقسیم کسرها، به دست آورید.

  0/4 = 10/21 × 84/100 = 21/10 ÷ 84/100 = 2/1 ÷ 0/84  =  0/84/2/1

  پاسخ کار در کلاس صفحه ۵۸ ریاضی ششم

  1- پاسخ تقسیم‌ها را از دو روش پیدا کنید.

  جواب‌ها به ترتیب از چپ به راست ردیف اول و سپس ردیف دوم:

  2- کدام یک از تقسیم ها درست انجام شده است؟ پاسخ های نادرست کدام‌اند؟ چرا؟

  از سمت راست، گزینه‌ی اول و دوم صحیح هستند. اما گزینه‌ی سوم نادرست است، چون 0/04 تقسیم بر 2 می‌شود: 0/02

  ❤ ساینس هاب ❤

  تمرین صفحه 59 ریاضی ششم با جواب

  1- گنجایش حوضی 356 لیتر است. اگر در هر دقیقه 8/9 لیتر آب وارد حوض شود، پس از چند دقیقه حوض پر می شود؟

  دقیقه 40 = 89 ÷ 3560 = 8/9 ÷ 356

  2- اشتباه تقسیم‌های زیر را مشخص کنید. صورت درست آنها را بنویسید.

  3- در یک منطقه‌ی روستایی 15575 رأس گوسفند وجود دارد. برای واکسن زدن به هر رأس گوسفند 0/13 سی سی مایع واکسن لازم است. چند سی سی از این مایع برای گوسفندان این منطقه نیاز است؟ (برای یافتن راه حل می‌توانید عددهای مسئله را ساده تر کنید.)

  سی سی 2024/75 = 0/13 × 15575

  اگر مایع در شیشه هایی با گنجایش 650 سی سی باشد، تعیین کنید چند شیشه برای واکسن زدن به گوسفندان آن منطقه لازم است.

  3/115 = 650 ÷ 2024/75

  پس بیشتر از سه شبشه لازم است یعنی برای این مقدار واکسن، چهار شیشه لازم است.

  4- در یک کارخانه‌ی سازنده‌ی قطعه‌های اتومبیل، قطعه‌ای ساخته می‌شود که جرم آن 32/8 گرم است. اگر جرم کل تولید یک روز این کارخانه 13/94 کیلوگرم باشد، در این روز چند قطعه ساخته شده است؟

  گرم 13940 = کیلوگرم 13/94

  قطعه 425 = 32/8 ÷ 13940

  پس در این روز 425 قطعه ساخته شده است.

  5- پاسخ تقسیم‌های زیر را به طور ذهنی به دست آورید.

  6- در ⬜ جواب‌های مختلفی می‌توان نوشت تا تساوی درست باشد. سه پاسخ متفاوت بنویسید.

  2 < 0/6 ÷ 1/4

  2 < 0/4 ÷ 1/4

  2 < 0/3 ÷ 1/4

  مرور فصل سوم ریاضی ششم با جواب

  فرهنگ نوشتن صفحه 60 ریاضی ششم

  1️⃣ تقسیم روبه‌رو را حل کنید و مراحل آن را توضیح دهید.

  تقسیم را به صورت عادی انجام داده و هرجا از خط ممیز عبور کردیم، در خارج قسمت نیز ممیز می‌گذاریم.

  2️⃣ توضیح دهید چگونه کسری را که مخرجش به 10 یا 100 یا 1000 تبدیل می‌شود به عدد اعشاری تبدیل می‌کنید.

  پس از اینکه، مخرج کسر را با ضرب‌کردن به 10، 100 یا 1000 تبدیل کردیم، عدد صورتِ کسر را نوشته و از سمت راست، به تعداد صفرهای مخرج، رقم‌های اعشاری را با ممیز مشخص می‌کنیم.

   3️⃣ توضیح دهید چگونه کسری را که مخرجش به 10 یا 100 یا 1000 تبدیل نمی شود به عدد اعشاری تبدیل می کنید.

  صورت کسر را بر مخرج همان کسر تقسیم می‌کنیم و تقسیم را تا  تعداد رقم‌های اعشاری مد نظر ادامه میدهیم تا کسر به صورت تقریبی به عدد اعشاری تبدیل شود. 

  4️⃣ توضیح دهید چگونه دو عدد اعشاری را در هم ضرب می‌کنید.

  روش اول: ابتدا دو عدد اعشاری را بدون در نظر گرفتن ممیز در هم ضرب میکنیم و سپس در حاصلضرب، به تعداد ارقامِ اعشاریِ دو عدد، از سمت راست ممیز میزنیم.

  روش دوم: اعداد اعشاری را به کسر تبدیل میکنیم و سپس در هم ضرب می‌کنیم.

  ❤ ساینس هاب ❤

  جواب تمرین صفحه ۶۰ ریاضی ششم

  1- حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

  2- نزدیک ترین عدد اعشاری به 100 را بنویسید که رقم هزارم آن 4، رقم صدم نصف هزارم، رقم دهم آن 9 باشد و در این عدد هیچ رقمی تکرار نشده باشد.

  103/924

  3- فاصله ی دو تیر دروازه ی فوتبال 7/33 متر است، فاصله ی یک تیر دروازه تا نقطه ی وسط دروازه چقدر است؟

  متر 3/665 = 2 ÷ 7/33

  4- یک باغچه ی مستطیل شکل به طول 4/5 متر و عرض 1/8 متر است. اگر بخواهیم دور این باغچه توری فلزی به عرض 50 سانتی‌متر بکشیم چند متر توری به عرض 50 سانتی متر نیاز داریم؟

  به 12/6 متر توری نیاز داریم:

  متر 12/6 = 6/3 × 2 = (1/8 + 4/5) × 2 = محیط باغچه (طول توری)

   ✅ مساحت توری مورد نیاز چند مترمربع است؟

  مساحت توری مورد نیاز 6/3 مترمربع می‌باشد:

  متر 0/5 = سانتیمتر 50

  متر مربع 6/3 = 0/5 × 12/6 = عرض طوری × طول طوری = مساحت طوری

  5- یک بطری آب میوه ی خانواده 1/5 لیتر آب میوه دارد. آب میوه را در 6 لیوان به طور مساوی تقسیم کردیم. در هر لیوان چقدر آب میوه ریخته شده است؟

  لیتر 0/25 = 6 ÷ 1/5

  مقدار آب میوه ی هر لیوان چند سانتی‌مترمکعب است؟

  مقدار آبمیوه ی هر لیوان 250 سانتی‌مترمکعب است:

  سانتی متر مکعب 1000 = لیتر 1

  سانتی متر مکعب 250 = 1000 × لیتر 0/25

  6- تقسیم های زیر را انجام دهید.

  ❤❤❤

  جواب معما و سرگرمی فصل 3 ریاضی ششم صفحه 62

  حاصل ضرب ها را به کمک ماشین حساب به دست آورید.

  ✅ توضیح دهید حاصل ضرب های ردیف های آخر را چگونه به دست آوردید.

  تعداد رقم‌های 1 را در عدد اعشاری اول می‌شماریم. جواب از رقم یک شروع می‌شود و رقم‌های بعد از آن یکی یکی زیاد شده تا به تعداد ارقامِ 1 در خود عدد اعشاری برسند (مثلاً برای آخرین ضرب میبنیم که 7 تا عدد 1 داریم پس از 1 تا 7 می‌نویسیم) سپس از آنجا رقم‌ها یکی یکی کم می‌شوند تا دوباره به 1 برسند. در انتها، بعد از اولین رقم از سمت چپ، ممیز قرار می‌دهیم.

  ❤ Sci-HuB.iR ❤

  فرهنگ خواندن ریاضی ششم فصل سوم با جواب

  با همین روش می‌توانید حاصل تقسیم‌های زیر را پیدا کنید.

  برای حل تقسیم سمت چپ، صورت و مخرج را در 25 ضرب میکنیم، و برای حل سمت راستی صورت و مخرج را در 4 ضرب می‌کنیم:

  جواب سوالات فصل سوم 3 ریاضی ششم (اعداد اعشاری) را در این صفحه از ساینس هاب مشاهده کردید که امیدوارم از آن راضی و خوشحال باشید و ساینس هاب را به خاطر بسپارید.

  منبع مطلب : sci-hub.ir

  مدیر محترم سایت sci-hub.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  فصل سوم اعداد اعشاری ریاضی ششم ابتدایی

  فصل سوم اعداد اعشاری ریاضی ششم ابتدایی

  نگاه کلی به فصل سوم اعداد اعشاری ریاضی ششم ابتدایی

  این فصل شامل ۴ درس است.

  درس اول به یادآوری مفاهیم مرتبط با اعداد اعشاری پرداخته است

  که دانش آموزان در پایهٔ چهارم و پنجم فراگرفته اند.

  در این درس، بازنمایی های مختلف اعداد اعشاری و همچنین نحوهٔ توسعهٔ جدول ارزش مکانی برای نمایش این اعداد مرور شده است.

  در درس دوم عملیات های جمع، تفریق و ضرب با اعداد اعشاری یادآوری شده است.

  این مفاهیم و مهارت ها را نیز دانش آموزان در پایه های چهارم و پنجم آموخته اند.

  درس سوم و چهارم به آموزش تقسیم اعداد اعشاری اختصاص داده شده است.

  به این صورت که در درس سوم تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد طبیعی

  و در درس چهارم تقسیم یک عدد بر اعداد اعشاری آموزش داده شده است.

  شبکه مفهومی فصل سوم اعداد اعشاری ریاضی ششم ابتدایی

  شبکه مفهومی فصل سوم ریاضی ششم

  اهداف درس اول یادآوری فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی

  1 یادآوری عددنویسی، گسترده نویسی و جدول ارزش مکانی اعداد اعشاری
  2 یادآوری جمع و تفریق اعداد اعشاری
  3 یادآوری تبدیل کسر به اعشار و برعکس.

  شبکه مفهومی درس اول یادآوری فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی

  شبکه مفهومی درس اول فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی

  حل فعالیت درس اول یادآوری فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی

  فعالیت 1 صفحۀ 44 :

  دانش آموزان تاکنون با عددهای اعشاری تا مرتبه هزارم آشنا شده اند

  و با توجه به آموخته های قبلی انتظار می رود بتوانند

  عددهای اعشاری را در داخل جدول ارزش مکانی قرار داده و آن را بخوانند

  و به حروف بنویسند و همچنین قادر خواهند بود کسرها را به صورت عدد اعشاری و بالعکس نمایش دهند.
  هدف این فعالیت یادآوری آموخته های دانش آموزان در ارتباط با عددهای اعشاری و تأکید بر ضرورت و کاربرد آن در زندگی روزمره می باشد.
  در انجام سؤالات 2 و 3 دانش آموزان باید به واحدهای قرار داده شده در سمت چپ صفحه توجه نموده و مانند نمونه های داده شده عمل نمایند.

  فعالیت 2 صفحۀ 45 :

  هدف از این فعالیت این است که دانش آموزان درک بهتری از عددهای اعشاری و ارزش مکانی آن داشته باشند.
  در این قسمت از دانش آموزان خواسته شده به کمک 5 کارت از کارت هایی که آماده کرده اند
  عددی درست کنند که نزدیک ترین عدد ممکن به عدد 10 باشد

  و از آنجایی که خواسته شده در سمت چپ ممیز عدد 10 را قرار دهند

  لذا دانش آموزان باید علاوه بر کارت 0 و 1 سه کارت دیگر را انتخاب نمایند

  و به کمک آنها عددی را بسازند که به 10 نزدیک ترین باشد.

  و در ادامه نیز با توجه به آزادی در انتخاب کارت ها نزدیک ترین عدد ممکن به 11 را می سازند.

  حل تمرین درس اول یادآوری فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی

  سؤال 1 تمرین صفحۀ 47 :

  در این سؤال باید دانش آموزان ابتدا نقاط مشخص شده روی محور را به صورت کسر و عدد مخلوط نوشته، سپس به عدد اعشاری تبدیل کنند.

  سؤال 9 تمرین صفحۀ 47 :

  این سؤال باز پاسخ بوده و تعداد بی شمار عدد اعشاری می توان در جای خالی نوشت و اگر از اعداد طبیعی استفاده شود 5 عدد می توان نوشت ( 1،2،3،4،5)

  بدفهمی رایج دانش آموزان  درس اول یادآوری فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی

  یکی از بدفهمی هایی که ممکن است برای دانش آموزان به وجود آید تعمیم دادن ویژگی های اعداد قبل از ممیز به اعداد بعد از ممیز است.

  برای مثال در اعداد قبل از ممیز، هر چه تعداد رقم ها بیشتر باشد عدد بزرگ تر است،

  در حالی که برای اعداد بعد از ممیز این ویژگی برقرار نیست.

  عدد 5/ 0 بزرگ تر از اعداد 2341/ 0 است،

  درحالی که تعداد رقم های آن کمتر است.

  یک ویژگی دیگر این است که در اعداد قبل از ممیز (قسمت صحیح عدد)،

  صفرهایی که در سمت چپ عدد قرار می گیرند

  تغییری در اندازه و معنای عدد ایجاد نمی کنند.

  در حالی که در اعداد بعد از ممیز (قسمت اعشاری عدد)،

  صفرهایی که در سمت راست عدد قرار می گیرند این ویژگی را دارند.

  با این بدفهمی دانش آموزی ممکن است دو عدد 6/ 0 و 06/ 0 را مساوی در نظر بگیرد.

  همهٔ این اشتباهات ناشی از توجه نکردن به ساختار جدول ارزش مکانی و نحوهٔ توسعهٔ این جدول برای نمایش اعداد اعشاری است.

  لذا برای رفع این بدفهمی ها ضروری است توجه دانش آموزان را به جدول ارزش مکانی جلب کرد و این مفاهیم را برای آنها مرور کرد.

  اهداف درس دوم یادآوری ضرب و تقسیم فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی

  1 یادآوری ضرب اعداد اعشاری
  2 یادآوری الگوی تغییر محل ممیز با ضرب و تقسیم در توان های 10
  3 آموزش محاسبه تقسیم عددهای اعشاری برطبیعی به صورت ذهنی

  شبکه مفهومی درس دوم یادآوری ضرب و تقسیم فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی

  شبکه مفهومی درس دوم فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی

  حل فعالیت درس دوم یادآوری ضرب و تقسیم فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی

  فعالیت 1 صفحۀ 84

  سؤال 1: دانش آموزان در پایه پنجم با عملیات جمع و تفریق و ضرب بر روی عددهای اعشاری آشنا شده اند

  در این فعالیت هدف یادآوری و آماده سازی جهت ورود به آموزش تقسیم بر روی عددهای اعشاری می باشد

  دانش آموزان در این فعالیت مشاهده می کنند که عددهای اعشاری به چند روش از جمله:
  تبدیل کردن به کسر یا عدد مخلوط، با استفاده از جدول ارزش مکانی، زیر هم نویسی،

  محاسبات از چپ به راست، و همچنین به صورت کلامی جمع و تفریق شده اند و همچنین برای ضرب عددهای اعشاری از روش هایی مانند:

  نوشتن عدد اعشاری به صورت کسر، ضرب نمودن بدون در نظر گرفتن ممیز، و همچنین ضرب به صورت مساحتی استفاده شده است که لازم است

  تمام روش ها برای دانش آموزان بیان شده و دانش آموزان مهارت لازم را کسب نمایند.

  سؤال 2 فعالیت ص 48 :

  با انجام این فعالیت دانش آموزان به یک رویه ( قاعده ) خواهند رسید
  و متوجه خواهند شد که وقتی عدد اعشاری در یک عدد طبیعی مثل 10 و یا توان های ۱۰ ضرب می شود

  فقط ممیز به سمت راست حرکت می کند و اعداد تغییری نمی کنند و بالعکس وقتی عدد اعشاری در یک عدد اعشاری ضرب می شود

  ممیز به سمت چپ حرکت می کند. (پیشنهاد فعالیت در قسمت فعالیت های پیشنهادی)

  فعالیت 2 ص 49 ریاضی ششم

  سؤال 1: هدف آموزش تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی می باشد. (البته عددهایی که بر هم بخش پذیر بوده و باقی مانده صفر می باشد)
  پیشنهاد می شود قبل از ورود به این فعالیت، فعالیت های مشابهی در قالب دست ورزی و کلامی در کلاس انجام شود

  تا دانش آموزان با آمادگی بیشتری این سؤال را انجام دهند. توجه داشته باشید
  بیان کلامی و گفتمان در کلاس به درک این موضوع کمک زیادی خواهد کرد.
  به طور مثال در مورد اولین تصویر از سمت راست (= 0/09÷3)

  ابتدا دانش آموان 09 / 0 را در قالب 9 تا یکصدمی باید ببینند

  پس باید این چنین بیان شود اگر 9 تا یکصدمی را بین 3 نفر تقسیم کنیم

  به هر شخص چه قدر می رسد. پاسخ 3 تا یکصدمی یا سه صدم ( 03/ 0)

  سؤال 2 فعالیت ص 49 :

  هدف این سؤال آموزش تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی به روش تبدیل عدد اعشاری به کسر می باشد.

  سؤال 3 فعالیت ص 49 :

  هدف از این فعالیت آماده سازی جهت آموزش تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی با باقی مانده می باشد.

  حل تمرین درس دوم یادآوری ضرب و تقسیم فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی

  سؤال 1 تمرین ص 51 :

  نمایش عبارت جمع و تفریق عددهای اعشاری روی محور مدنظر می باشد.
  نکته: توجه داشته باشید دانش آموزان عامل اول و عامل دوم را روی محور نمایش داده و در نهایت پاسخ نمایش داده شده روی محور را بخوانند و در جلوی عبارت بنویسند.

  درس سوم تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی

  اهداف تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی

  ۱ –  یادآوری تقسیم در پایهٔ چهارم براساس ارزش مکانی
  ۲ –  یادآوری گسترده نویسی اعداد
  ۳ –  یادآوری ضرب اعشاری در پایهٔ چهارم و پنجم (مثال ۷ تا 1/ 0 می شود ۷/ 0)
  ۴ –  چگونه در خارج قسمت ممیز بزنند.
  ۵  – بتواند تقسیم را از راه خلاصه نویسی انجام دهد.
  ۶  – چگونگی انجام یک تقسیم اعشاری را بیان کند.
  ۷  – نقش صفر در مقسوم و خارج قسمت را بیان کند.

  حل فعالیت درس سوم تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی

  با استفاده از جعبه کوئیزنر یا شکل هایی که صدتایی، ده تایی و یکی را که با پوشه مقوایی ساخته شده است
  در اختیار بچه ها قرار دهید، تا عدد ۷۴۵ را با شکل یا کوئیزنرها بسازند و شکل آن را در دفتر رسم کنند.
  از بچه ها بخواهید که کمک شکل ها (کوئیزنرها ) ۷۴۵ را بر ۳ تقسیم کنند

  (دست ورزی) در صورت نیاز برای تقسیم کردن می توانند دسته ها را باز کنند.

  شرح فعالیت: می خواهیم ۷۴۵ را بین ۳ نفر تقسیم کنیم.

  می دانیم که ۵ + ۴۰ + ۷۰۰ = ۷۴۵
  تقریب زدن مقسوم و مقسوم علیه ملاک نیست بر اساس گسترده اعداد کار انجام دهید.
  ابتدا ۷ تا ۱۰۰ تایی = ۷۰۰ را بین ۳ نفر تقسیم می کنیم

  که به هر نفر ۲تا صدتایی یا ۲۰۰ تا یکی می رسد و ۱۴۵ تا باقی می ماند.

  در مرحله دوم ۱۴۵ را بین ۳ نفر تقسیم که به هر نفر ۴۰ تا می رسد

  و ۲۵ تا باقی مانده که در مرحله سوم ۲۵ را بر ۳ تقسیم می کنیم

  این روش براساس گسترده اعداد بود.

  روش خلاصه نویسی:

  ابتدا ۷ صدتایی را بین ۳ نفر تقسیم می کنیم،

  که به هر نفر ۲صدتایی و ۱ صدتایی باقی می ماند.

  ۱ دسته صدتایی برابر ۱۰ تا ده تایی است که با ۴ ده تایی که از قبل داریم

  اکنون باید ۱۴ ده تایی را بین ۳ نفر تقسیم کنیم

  که به هر نفر ۴ده تایی می رسد و ۲ ده تایی باقی می ماند.

  ۲ ده تایی یعنی ۲۰ تا یکی که ۵ یکی که داشتیم

  روی هم ۲۵ تا یکی داریم که به هر نفر ۸ تا یکی می رسد و یکی باقی می ماند.

  حل تمرین درس سوم تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی

  تمرین صفحه ۵۵:

  تمرین ۳ ابتدا مفهوم سازی کنید:
  یعنی ضخامت چند کتاب را اندازه گیری کنند و با ضخامت یک صفحه مقایسه کنند بعد به تقسیم بپردازید.

  اهداف درس چهارم تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی

  ۱ –  تقسیم اعشاری بر اعشاری را به کمک محور اعداد انجام دهد.
  ۲ –  با ضرب مقسوم و مقسوم در ۱۰ و ۱۰۰ خارج قسمت ثابت است.
  ۳ –  چگونه می تواند اعشاری قسمت مقسوم علیه را از بین برد.
  ۴  – تفاوت باقی مانده اصلی و کمکی را درک و بنویسید.

  نحوی تبدیل تقسیم عدد اعشاری بر عدد اعشاری

  دانش آموزان با تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی آشنا هستند. پس از آنها می خواهیم یک نوع تقسیم را انجام دهند

  و با ضرب کردن اعداد اعشاری در ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و … (مانند صفحهٔ 58 ) می توانند ممیز را در اعداد اعشاری به جلو ببرند (یعنی به تعداد صفرها ممیز به سمت راست حرکت کند)

  نکته: برای از بین بردن اعشار مقسوم علیه می توانیم به یکی از دو روش زیر عمل کنیم یعنی:
  ۱ ضرب کردن مقسوم و مقسوم علیه تقسیم در یک عدد
  ۲ با تبدیل تقسیم به کسر و نوشتن کسر مساوی با آن طوری که مخرجش (مقسوم علیه تقسیم) عدد اعشاری نباشد.

  حل تمرین درس چهارم تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی

  تمرین ۳صفحه 59:

  مایع لازم است 75 / 2024 = 13 / 15575 × 0
  شیشه ۴ ≅ 115 / 3 = 2024/75 ÷ 650

  تمرین ۴صفحه 59:

  425 = 8/ 13/94 × 1000 = 13940 ÷ 32

  تمرین ۶صفحه 59:

  چند جواب مختلف  9/ 0 و 8/ 0 و ۴ و ۳ و …

  مرور  فصل سوم اعداد اعشاری ریاضی ششم ابتدایی

  در فرهنگ نوشتن هدف تقویت ژرنال نویسی است

  و فرهنگ نوشتن بخشی از نقشه مفهومی را بیان می کند.
  تمرین ۲: مرور فصل کوچک ترین 924 / 87 بزرگ ترین 924 / 103
  ۴  – سعی کنید از راه رسم شکل حل کنید.

  معما و سرگرمی فصل سوم اعداد اعشاری ریاضی ششم ابتدایی

  به تعداد رقم جلو می رود و دوباره برمی گردد

  مثال: 1234321 = 111 / 1/111 × 1
  به تعداد رقم 111 / 1 که چهار رقم است جلو می رویم 1234321 و بعد دوباره برعکس حرکت تا به ۱ برسد.
  در فرهنگ خواندن قدرت درک حل مسأله و تقویت واژگان و ارتباط با بخوانیم و معنا کردن واژگان را به دنبال دارد.

  نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  گام به گام ریاضی ششم ( کامل و رایگان )| حل تمرین ریاضی ششم جدید

  دانلود گام به گام ریاضی جدید

  ششم

  تهیه کننده گان:

  فصل ۱ تا ۴ : آقای امین اسماعیلی
  آموزگار پایه ششم دبستان فرهنگیان بروجرد لرستان

  فصل ۵ تا ۷ : آقای محسن سوقی آموزگار دبستان شهید سید احمد آلبوشوکه شهرستان امیدیه

  فصل اول:

  دانلود گام به گام فصل اول ریاضی ششم جدید ۹۸

  روی تصویر کلیک کنید

      لینک مستقیم                                           لینک کمکی

  فصل دوم:


  دانلود گام به گام فصل دوم ریاضی ششم جدید 

  روی تصویر کلیک کنید

      لینک مستقیم                                           لینک کمکی

  فصل سوم:


  دانلود گام به گام فصل سوم ریاضی ششم جدید 

  روی تصویر کلیک کنید

      لینک مستقیم                                           لینک کمکی

  فصل چهارم:

  دانلود گام به گام فصل چهارم ریاضی ششم جدید 

  روی تصویر کلیک کنید

      لینک مستقیم                                           لینک کمکی

  فصل پنجم:

  دانلود  فصل پنجم ریاضی ششم جدید با جواب تمرینات 

  روی تصویر کلیک کنید

  دانلود حل تمرینات فصل پنجم ریاضی ششم جدید

     لینک مستقیم                                           لینک کمکی

  فصل ششم:

  دانلود  فصل ششم ریاضی ششم جدید با جواب تمرینات

  روی تصویر کلیک کنید

  دانلود حل تمرینات فصل ششم ریاضی ششم جدید

  لینک مستقیم                                           لینک کمکی

  فصل هفتم:

  دانلود  فصل هفتم ریاضی ششم جدید با جواب تمرینات

  روی تصویر کلیک کنید

  لینک مستقیم                                           لینک کمکی

  منبع: ریاضی ششم دبستان

  منبع مطلب : www.riazisheshom.ir

  مدیر محترم سایت www.riazisheshom.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  مبینااااا : هیچی نیورد 😤

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  رقیه نصیرملا 10 ماه قبل
  -1

  بد نبود

  محمد صادق 10 ماه قبل
  0

  چرا از سال ۶ به بعد نیس اخرین تمرین

  ناشناس 10 ماه قبل
  1

  عالی

  ناشناس 10 ماه قبل
  1

  صفحه ۵۷ ننوشتی خره

  0
  ناشناس 9 ماه قبل

  نه

  ناشناس 10 ماه قبل
  -1

  😷

  زهرا 10 ماه قبل
  0

  تقسیم را بصورت عادی انجام میدیم و هر جا که از خط ممیز عبود کردیم در خارج قسمت ممیز می‌گذاریم

  10 ماه قبل
  1

  اصلا جواباش خوب نبود✍

  مبینا 10 ماه قبل
  -1

  خوبه

  پرنیان 10 ماه قبل
  -1

  عالی بود💖🤗♥️

  ناشناس 11 ماه قبل
  -2

  پاسخ

  57 پس کو 11 ماه قبل
  -1

  صفحه 57 را نذاشتن بلد نیستن نذارند مگه زوره

  طاها 11 ماه قبل
  1

  سلام،درسنامه از فصل سوم ریاضی پایه ششم میخواهم

  کلوتدرن 11 ماه قبل
  -1

  سلام خوشگله

  -1
  57 پس کو 11 ماه قبل

  بله

  مهدی 11 ماه قبل
  -1

  جواب تقسم های صفحات ریا ضی

  آتوسا کهندل 11 ماه قبل
  -1

  چرا صفحه ی ۵۵ رو نذاشتین لطفا اون صفحه هم بزاررین سپاسگزارم

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  من از مشهد هستم در واقع این فصل خیلی سخته ولی اگه یکم دقت کنید میتونید حل کنید

  asma 11 ماه قبل
  0

  بی معنی بود

  -1
  اعظم 10 ماه قبل

  اره واقعا

  👍👍👍عالی 11 ماه قبل
  0

  پارسا

  هدیه 11 ماه قبل
  -1

  میخوام صفحه 44و45و46کتاب ریاضی ششم رو برام توضیح بدی ممنون💗💗

  مبینااااا 12 ماه قبل
  4

  هیچی نیورد 😤

  مهدی 12 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید