توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  قرینه نقطه ای که روی خط تقارن قرار دارد چه خواهد بود

  1 بازدید

  قرینه نقطه ای که روی خط تقارن قرار دارد چه خواهد بود را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  مهمترین نکات تقارن و مختصات

  مرکز تقارن: نقطه‌ای در شکل است که اگر شکل حول آن نقطه به اندازه مشخص بچرخد شکل برخودش منطبق می شود.

  انواع تقارن :
  1- تقارن محوری
  2- تقارن مرکزی
  3- تقارن چرخشی

  تقارن محوری: تقارنی است که اگر شکل را از روی آن تا کنیم دو قسمت شکل بر هم منطبق می‌شود.

  تقارن مرکزی: تقارنی است که اگر شکل را به اندازه 180درجه، حول یک نقطه بچرخانیم شکل بر خودش منطبق می شود.

  تقارن چرخشی: وقتی شکل را حول یک نقطه به اندازه 180درجه یا کمتر (وحتی بیشتر) در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم و شکل روی خودش می افتد می گوییم شکل تقارن چرخشی دارد.

  دوران: چرخش یک شکل حول یک نقطه را دوران می گویند.

  انواع دوران :
  1- دوران 90درجه
  2- دوران 180درجه

  انواع قرینه :
  1- قرینه نسبت به یک خط (خط تقارن عمودی، خط تقارن افقی)
  2- قرینه نسبت به یک نقطه

  نکات مهم درباره تقارن

  1- تقارن محوری:

  درتقارن محوری قرینه یک نقطه را نسبت به یک خط بدست می آوریم.

  محور تقارن خطی است که قرینه هر نقطه ازشکل نسبت به آن برخود شکل منطبق می شود، یا خطی است که شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.

  2- تقارن مرکزی:

  در تقارن مرکزی قرینه یک شکل را نسبت به یک نقطه بدست می آوریم که آن نقطه مرکز تقارن شکل است.

  مرکز تقارن نقطه ای است که قرینه هر نقطه از شکل نسبت به آن برخود شکل منطبق می شود.

  🔴مربع 4 تا محور تقارن دارد.

  🔴مستطیل دو تا محور تقارن دارد.

  🔴لوزی 2 تا محور تقارن دارد.

  🔴متوازی الاضلاع محور تقارن ندارد.

  🔴دایره بی شمار محور تقارن دارد.

  🔴مثلث متساوی الاضلاع 3 تا محور تقارن دارد.

  🔴مثلث متساوی الساقین یک محور تقارن دارد.

  🔴ذوزنقه متساوی الساقین یک محور تقارن دارد.

  نقطه: یک محور تقارن دارد و آن خودش است، و بی شمار محور تقارن دارد.

  خط: بی شمار مرکز تقارن دارد، کلیه نقاطی که روی خط قرار دارند.

  بی شمار محور تقارن دارد،خطوطی که بر این نقاط می گذرند.

  n ضلعی منتظم: n محور تقارن دارد، اگر n زوج باشد یک مرکز تقارن دارد و اگر n فرد باشد مرکز تقارن ندارد.

  نیم خط: نیم خط مرکز تقارن ندارد ولی یک محور تقارن دارد.

  پاره خط: دو محور تقارن عمود برهم دارد، یکی عمود منصف آن و دیگری خطی است که پاره خط جزیی از آن است و یک مرکز تقارن دارد.

  🔴ذوزنقه ها درحالت کلی محور تقارن ندارند.

  🔴یک مثلث در حالت کلی محور تقارن و مرکزتقارن ندارد.

  🔴مثلث متساوی الساقین مرکز تقارن ندارد.

  🔴مثلث متساوی الاضلاع مرکز تقارن ندارد.


  منبع مطلب : virgool.io

  مدیر محترم سایت virgool.io لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معلم5 فتحی

  در دوران, هر نقطه از شکل را نسبت به یک نقطه مشخص به اندازه زاویه موردنظر دوران میدهیم
  دوران: صفر تا ۳۶۰ درجه
   صفر تا ۱۸۰ درجه:تقارن چرخشی
  ۱۸۰ درجه:تقارن مرکزی
  مربع علاوه بر تقارن مرکزی تقارن چرخشی نیز دارد
  مثلث متساوی الاضلاع تقارن مرکزی ندارد ولی تقارن چرخشی دارد
  شش ضلعی منتظم هم تقارن مرکزی دارد هم تقارن چرخشی
  پس اگر شکلی در 180 درجه روی خودش منطبق شود تقارن مرکزی دارد و اگر کمتر از 180 درجه روی خودش بیفتد تقارن چرخشی

  تبدیل یافته هر شکل در تقارن محوری با آن شکل برابر است .
  اما تساوی ، تساوی معکوس است . زیرا طرز قرار گرفتن زاویه ها و راس های نظیر در دو شکل هندسی در دو جهت مختلف است .

  نتیجه ترکیب دو تقارن با محورهای موازی یک انتقال است .

  مرکزتقارن نقطه ای است که قرینه هرنقطه ازشکل نسبت به آن برخودشکل منطبق می شود.

  مرکز تقارن نقطه ای درون شکل است که اگر هر نقطه از شکل را به ان متصل کنیدوبه همان اندازه درهمان راستا ادامه دهید نقطه ای روی شکل به دست می اید.

  یعنی قرینه هر نقطه شکل نسبت به مرکز تقارن روی خود شکل قرار می گیرد.

  دردو شکل زیر نقطه Oمرکز تقارن است. زیرا نقاط B1و   Bنسبت بهoروی شکل است.


  Image result for ‫تقارن مرکزی‬‎

  در شکل های زیرO مرکز تقارن نیست. زیرا قرینهAنسبت بهoروی خود شکل قرار ندارد.


  Image result for ‫مرکز تقارن‬‎

  در شکل زیر oمرکز تقارن است زیرا هر نقطه مثل A و B را به o    وصل کنیم به همان اندازه ادامه دهید نقاطی روی شکل به دست می اید.

  Image result for ‫مرکز تقارن‬‎

  تعریف.

  هر گاه قرینه هر نقطه از شکل نسبت به خط ثابت بر روی خود شکل قرار گیرد خط را محور تقارن شکل گوییم . یک شکل ممکن است چندین محور تقارن داشته باشد .
  خاصیت چهارم. بنا به نتیجه (۱) و تعریف بالا هر گاه شکلی دارای دو محور تقارن عمود بر هم باشد، دارای مرکزتقارن است و محل تلاقی دو محور تقارن خواهد بود . مانند بیضی ، دایره، مربع و …

  خاصیت پنجم.

  هر ضلعی منتظم دارای محور تقارن است . اگر فرد باشد این محورهای تقارن از یک راس و وسط یک ضلع می گذرند مانند مثلث متساوی الاضلاع ، پنج ضلعی منتظم و … و اگر زوج باشد نصف محورهای تقارن از وسط های اضلاع و نصف دیگر از راس ها می گذرند مانند مربع ، شش ضلعی منتظم و … هم چنین دایره بی شمار محور تقارن دارد .

  دو دایره با شعاع های مساوی و مرکز های متمایز دارای دو محور تقارن عمود بر هم می باشد و دو دایره با شعاع های نامساوی و مرکز های متمایز دارای یک محور تقارن می باشند که این محور تقارن امتداد خط المرکزین آن هااست و مماس مشترک های دو دایره نسبت به آن قرینه اند . هم چنین دو دایره متحد المرکز دارای بی‌شمار محورتقارن هستند.

  هر خط راست بی شمار محور تقارن دارد 

  منبع مطلب : fathi5.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت fathi5.mihanblog.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس شیرین ریاضی - دبستان شهید صدوقی | دی ۱۳۹۶

  نکات مهم درباره تقارن

  تقارن محوری: درتقارن محوری قرینه یک نقطه را نسبت به یک خط بدست می آوریم.

  محور تقارن خطی است که قرینه هر نقطه ازشکل نسبت به آن برخود شکل منطبق می شود. یا خطی است که شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.

  تقارن مرکزی: در تقارن مرکزی قرینه یک شکل را نسبت به یک نقطه بدست می آوریم که آن نقطه مرکز تقارن شکل است.

  مرکز تقارن نقطه ای است که قرینه هر نقطه از شکل نسبت به آن بر خود شکل منطبق می شود.

  مربع 4 تا محور تقارن دارد.

  مستطیل دو تا محور تقارن دارد.

  لوزی 2 تا محور تقارن دارد.

  متوازی الاضلاع محور تقارن ندارد.

  دایره بی شمار محور تقارن دارد.

  مثلث متساوی الاضلاع 3 تا محور تقارن دارد.

  مثلث متساوی الساقین یک محور تقارن دارد.

  ذوزنقه متساوی الساقین یک محور تقارن دارد.

  الف) نقطه: یک محور تقارن دارد و آن خودش است،  و بی شمار محور تقارن دارد.

  ب) خط: بی شمار مرکز تقارن دارد، کلیه نقاطی که روی خط قرار دارند. بی شمار محور تقارن دارد. خطوطی که بر این نقاط می گذرند.

  ج) n ضلعی منتظم: n محور تقارن دارد، اگر  nزوج باشد یک مرکز تقارن دارد و اگر nفرد باشد مرکز تقارن ندارد.

  د) نیم خط: نیم خط مرکز تقارن ندارد ولی یک محور تقارن دارد.

  ه) پاره خط: دو محور تقارن عمود بر هم دارد، یکی عمود منصف آن و دیگری خطی است که پاره خط جزیی از آن است و یک مرکز تقارن دارد.

  نکته 1: ذوزنقه ها در حالت کلی محور تقارن ندارند.

  نکته 2: یک مثلث در حالت کلی محور تقارن و مرکز تقارن ندارد.

  نکته3: مثلث متساوی الساقین مرکز تقارن ندارد.

  نکته4: مثلث متساوی الاضلاع مرکز تقارن ندارد.

  منبع مطلب : sadoghiamini.blogfa.com

  مدیر محترم سایت sadoghiamini.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  زهره : قرینه نقطه ای که روی خط تقارن قرار دارد جاخالی خواهد بودجواب جا خالی:محور تقارنممنون خیلی متن خوبی بود 👏

  علی : چی چی برابر

  هههه : 😠😡

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نمیشناسی 3 روز قبل
  0

  واهای همه کصخلن بیایین یه گپ بزنین باهم کص بگیت😂😂ما اومدیم برا جواب ن کصشعر داش

  نمیشناسی 3 روز قبل
  1

  واهای همه کصخلن بیایین یه گپ بزنین باهم کص بگیت😂😂ما اومدیم برا جواب ن کصشعر داش

  زهرا 6 روز قبل
  0

  بده بببببببببببببببببببببده

  0
  زهرا 6 روز قبل

  تاحالا.

  :| 7 روز قبل
  1

  شش ضلعی منظم چن خظ تقارن دارد:|؟

  0
  ملینا 4 روز قبل

  ۵تا خط تقارن

  بنده خداعی 7 روز قبل
  0

  عه..

  علی دایی 9 روز قبل
  0

  من هیچ نمی دونم

  😀 11 روز قبل
  0

  کت

  به توچه🤨 11 روز قبل
  1

  لطفا کمکم کنید🙏🏻

  1
  😀 11 روز قبل

  سلام ی سوال دیگه

  شش ضلعی منتظم ..... خط تقارن دارد

  میشه بگید چی میشه؟؟؟

  لطفا❤

  امل جونن 12 روز قبل
  -1

  محور تقارن فکر کنم

  ههه 13 روز قبل
  -1

  بچه ها جواب میشه محور تقارن

  خخ 13 روز قبل
  0

  محور تقارن

  عالی 14 روز قبل
  0

  سلام میشه پول به من بریزن من پول ندارم بد بختم

  -1
  صبا 9 روز قبل

  خاک تو سرتون اینجا جایه اینجور جیزا هست بیشورا

  0
  علی 14 روز قبل

  من ببد بختم کمکم پی کنید چوب هچی غذا نمی تونم بخرم

  عرعرحخهر 14 روز قبل
  1

  سلام برابره بگین دیگه عزیزان

  حیوونا

  نیایش جامع 15 روز قبل
  -2

  بچه هااااا

  ........... 16 روز قبل
  -2

  سلام بچه ها من معلم کلاس پنجم هستم البته کلاس های دیگر هم درس دادم

  جواب سوال:قرنیه ای که روی خط تقارن قرار دارد.....خواهد بود

  جواب نقطه چین میشه :روی خط تقارن

  بلک پینک 16 روز قبل
  -1

  جواب میشه : قرینه نقطه ای که روی خط تقارن قرار دارد، خودش خواهد بود

  ایلیا 18 روز قبل
  0

  قرینه ی نقطه ای است که روی خط تقارن قرار داردچه خواهد بود

  ناشناس 19 روز قبل
  1

  این مهدی دیگه کیه که همیشه میگه دوستان جوابو بگن😂😂😂

  0
  به توچه🤨 11 روز قبل

  چودانبه😂

  ناشناس 19 روز قبل
  1

  این مهدی دیگه کیه که همیشه میگه دوستان جوابو بگن😂😂😂

  ناشناس 21 روز قبل
  0

  قرینه ی نقطه ای که روی خط تقارن قرار دارد، ..؟....قرار دارد .

  توروخدا بگید

  1
  ناشناس 11 روز قبل

  روی خط تقارن

  ناشناس 22 روز قبل
  0

  تففف

  ساسان سلمانی 22 روز قبل
  0

  قرینه ی نقطه ای که روی خط تقارن قرارداردچی خواهدبود

  دیانا 23 روز قبل
  0

  یکی جواب بده تورو خدا =قرینه ی نقطه ای که روی خط تقارن قرارر دارد............ خواهد بود😫😫

  دیانا 23 روز قبل
  0

  یکی جواب بده تورو خدا =قرینه ی نقطه ای که روی خط تقارن قرارر دارد............ خواهد بود😫😫

  ناشناس 23 روز قبل
  0

  یکی جواب بده تورو خدا =قرینه ی نقطه ای که روی خط تقارن قرارر دارد............ خواهد بود😫😫

  0
  ناشناس 5 روز قبل

  روی خط تقارن

  amir 29 روز قبل
  0

  نمیدونم دوستان بگید

  ناشناس 29 روز قبل
  0

  جای خالی محور تقارن

  آیلار چاوشانی 29 روز قبل
  0

  فکر کنم شما فقط برای چت کردن اومدین توی این سایت

  🔕🔇👈چت ممنوع 👉🔕🔇

  امیر 5 ماه قبل
  2

  نمیدونم😂

  علی 5 ماه قبل
  1

  نمی دونم😂

  0
  منم 17 روز قبل

  خیلی سخته اگهبلد بود که اینجا نیومد

  هههه 6 ماه قبل
  5

  😠😡

  ِبلببب 6 ماه قبل
  3

  😠😡

  علی 1 سال قبل
  0

  نه برابر نی 😠🤨

  0
  لرررررطط 21 روز قبل

  ختتتنن

  علی 1 سال قبل
  0

  بچه ها شما ها کلاس چند مین ها

  1
  ناشناس 9 روز قبل

  به تو چه

  1
  به توچه🤨 11 روز قبل

  ۵🙃

  0
  آن 21 روز قبل

  پنجم

  -1
  آیلار چاوشانی 29 روز قبل

  کلاس پنجم

  علی 1 سال قبل
  1

  بچه ها کسی نیست

  ها 😑😑😑😑

  انگار کسی نیست

  0
  من هستم 15 روز قبل

  نیایش

  علی 1 سال قبل
  6

  چی چی برابر

  علی 1 سال قبل
  2

  بنظرم درسته باشه 🤔

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  قرنیه ی نقطه ای که روی خط تقارن قرار دارد چه خواهد بود

  0
  مایا 11 روز قبل

  قرینه ی نقطه ای که روی خط تقارن قرار دارد روی خط تقارن خواهد بود

  0
  نیکا 12 ماه قبل

  قرینه ی نقطه ای که روی خط تقارن قرار دارد چه خواهد بود

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  جواب بده

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  راست میگه ای کاش جوابم میگفتین

  زهره 1 سال قبل
  6

  قرینه نقطه ای که روی خط تقارن قرار دارد جاخالی خواهد بودجواب جا خالی:محور تقارنممنون خیلی متن خوبی بود 👏

  0
  ........ 13 روز قبل

  نه خیر.میشه روی همان خط خواهد بود

  -1
  دنیا 15 روز قبل

  ممنونم جواب امتحانمو فهمیدم مرسی

  0
  امیرحسین قادری 17 روز قبل

  تقارن مرکزی

  0
  ناشناس 12 ماه قبل

  خیلی خیلی خیلی ممنون بابت جواب تون

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  محور تقارن

  فاطمه رشیدی 1 سال قبل
  2

  ......

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  برابر

  برای ارسال نظر کلیک کنید