توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  قسمت های دستگاه عصبی را نام ببرید کلاس پنجم

  1 بازدید

  قسمت های دستگاه عصبی را نام ببرید کلاس پنجم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  کلاس پنجم

  کلاس پنجم

  مفاهیم درس علوم تجربی پایه ی پنجم - دستگاه عصب

    با یاد و نام خدا

    سلام درس پنجم، ششم و هفتم کتاب علوم تجربی شما در باره ی بدن انسان، دستگاه عصب و خواس پنجگانه است. به همین علت در ابتدا مطالبی پیرامون این موضوعات برایتان روی وبلاگ می گذارم. این مطالب را از منابع مختلف تهیه کرده ام و آنهایی را که فکر می کردم برای شما مفید است روی وبلاگ می گذارم. شما می توانید با کمک اولیایتان در اینترنت جستجو کرده و مطالب بیشتری را پیدا کنید.

    مفاهیم درس علوم تجربی پایه ی پنجم - دستگاه عصب

  =======================================

  1- بدن انسان در برابر نیروهایی که برآن وارد می شود چه می کند؟ عکس العمل نشان می دهد.

  2- واکنش هایی که انسان دربرابر نیروهای خارج یا داخل بدن نشان می دهد توسط چه بخشی کنترل می شود؟ دستگاه عصب.

  3- انسان چند نوع رفتار از خود نشان می دهد؟ دو نوع، ارادی و غیرارادی.

  4- فعالیتی را نام ببرید که انسان ارادی انجام می دهد؟ راه رفتن.

  5- فعالیتی را نام ببرید که انسان غیرارادی انجام می دهد؟ گوارش غذا.

  6- دستگاه عصب از چه قسمتهایی درست شده است؟ سلول های عصبی، اعصاب، مُخ، مُخچه، بصل النخاع و نخاع.

  7- مُخ، مُخچه و بصل النخاع توسط چه بخشی از بدن نگهداری می شوند؟ جمجمه.

  8- نخاع چه شکلی است و در کجا قرار دارد؟ شبیه به طناب سفیدرنگی است ودرون ستون مهره ها قرار دارد.

  9- چندتا عصب نخاعی داریم؟ سی و یک جفت.

  10- کار عصبهای نخاعی و نخاع چیست؟ پیامهای عصبی را که از اندامهای مختلف بدن به مغز یا از مغز به اندامهای مختلف بدن فرستاده می شوند، هدایت می کنند.

  11- کار مخ چیست؟ تفکر، یادآوری خاطره ها، تصمیم برای انجام کارهای ارادی، صحبت کردن و راه رفتن

  12- مخچه در کجا قرار دارد؟ در زیر و پشت مخ. کار مخچه کنترل کار ماهیچه های مختلف و کنترل تعادل بدن است.

  13-.بصل انخاع در کجا قرار دارد و کارش چیست؟ در قسمت پایین مغز قرار دارد و هرمی شکل است. پیامهایی که از بخش بالایی مغز می آیند از بصل النخاع می گذرند و به نخاع می رسند. پیامهایی هم که از نخاع می آیند از بصل النخاع گذشته و به مغز می رسند. کنترل قسمتی از کارهای غیرارادی بدن مانند تنفس برعهده ی بصل النخاع است. بصل النخاع در حقیقت بخشی از مغز است.

  14- اگر به نخاع آسیب وارد شود چه می شود؟ ممکن است بخشهایی از بدن قادر به فعالیت نباشند.

  15- عصبهای مغزی چندتا هستند؟ دوازده جفت.

  16- سلول های عصبی با دیگر سلولهای بدن چه تفاوتی دارند؟ سلولهای عصبی نمی توانند خود را ترمیم کنند.

  17- ضایعات دستگاه عصبی چگونه به وجود می آیند؟ صدمات بدنی یا ضربه های خارجی که به نخاع وارد می شوند، بیماری ها، خونریزی های مغزی و ضربه به مغز. ضربه های شدید به مغز ممکن است سبب مرگ شوند.

  18- یک بیماری را نام ببرید که به دستگاه عصبی آسیب می رساند؟ بیماری فلج اطفال که یک نوع بیماری ویروسی است.

  *** آیا می دانید که :

  1- دستگاه عصب را می توان به شبکه یتلفن تشبیه کرد. مغز مرکز این شبکه ی تلفن است. همه ی اندام ها به مغز مربوط هستند. رشته های عصب مانند سیم های ارتباطی تلفن ها است. مغز پیامهایی را که از اندامهای مختلف می رسد می گیرد و به اندامهای مختلف پیام می فرستد.

  منبع مطلب : kelase5-5.blogsky.com

  مدیر محترم سایت kelase5-5.blogsky.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلاس پنجم

  ======================

  1- کارهایی که شخص انجام می دهد یا ارادی هستند (مانند از جا بلند شدن )یا غیر ارادی (مانند ترشح شیره ی معده ).

  2- تمام کارهایی که شخص انجام می دهد توسطدستگاه عصبکنترل می شوند. هماهنگی بین اندامهای مختلف بدن هم توسط دستگاه عصب انجام می شود.

  3- سلولهای عصبینِروننام دارند و کارشان انتقال پیامها است.

  4- دستگاه عصب از مغز ( مخ، مخچه و بصل النخاع )، نخاع و رشته های عصب تشکیل شده است.

  5- مخ بزرگترین بخش مغز است.

  6- تفکر، یادآوری خاطرات، انجام کارهای ارادی از کارهای مخ است.صحبت کردن و راه رفتن تحت کنترل مخ است.

  7- کار مخچه کنترل اعمال ماهیچه های مختلف بدن و نیز کنترل تعادل بدن است.

  8- بصل النخاع پایین ترین قسمت مغز و رابط بین نخاع و بقیه ی قسمتهای مغز است و کنترل کارهای غیرارادی مانند تنفس را برعهده دارد.

  9- نخاع مانند رشته ی سفیدی است که در درون ستون مهره ها جای داشته و رابط بین مغز و دیگر اندامهای بدن است.

  10- مشخصه ی مهم سلولهای عصبی این است که قدرت ترمیم خود را ندارند یعنی اگر آسیب ببینند، بهبود نمی یابند.

  11- بیماری   فلج اطفالکه در کودکی فرد را مبتلا می کند، یکی از عواملی است که به دستگاه عصبآسیب می رساند.

  12- عامل بیماری فلج اطفال یک نوع ویروس است.

  13- بجز فلج اطفال عوامل دیگری نیز سبب آسیب دستگاه عصب می شوند مانند تصادفات، ضربه هایی که به سر، گردن یا کمر فرد وارد می گردد مانند ضربه به سر که سبب خونریزی و فلج شدن بدن یا حتی مرگ هم می شود.

  14- سی و یک جفت عصب نخاعی،نخاع را به بخشهای مختلف بدن ( مانند شش، روده ها و ... ) وصل می کنند.

  15- دوازده جفت عصب به مغز ارتباط دارند ( ماننداعصاب بویایی ، چشایی و .... ) که به آنها عصب مغزی می گویند.

  منبع مطلب : kelase5-5.blogsky.com

  مدیر محترم سایت kelase5-5.blogsky.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس دهم علوم پنجم : دستگاه عصبی و اندام های حسی

  1-نام دستگاهی که کم تر متوجه آن می شویم اما کاری بسیار مهم انجام می دهد را بنویسید. دستگاه عصبی

  2- قسمت های اصلی دستگاه عصبی را چه چیزی تشکیل می دهد؟ مغز که در داخل سر است و نخاع که در داخل ستون مهره ها قرار دارد

  3- یادگیری و حافظه توسط چه عضوی انجام می شود؟ مغز

  4- همه دستورات بدن توسط چه قسمتی صادر می شود؟ مغز و نخاع

  5- رشته های عصبی مانند چه چیز هستند؟ سیم های تلفن

  6- رشته های عصبی چه چیز هایی را به هم متصل می کنند؟ اندام ها ی حسی را به مغز و نخاع متصل می کنند

  7- عصب چیست؟ رشته های زیادی از همه جای بدن به مغز و نخاع متصل شده اند که به ٱن عصب می گویند

  8- آیا دستگاه عصبی هم مانند سایر دستگاه ها از سلول ساخته شده است؟ بله

  9- تفاوت مهم سلول های عصبی با سایر سلول ها در چیست؟ شکل سلول ها و خاصیت پیام رسانی آن ها

  10- چه خصوصیتی سلول های عصبی را برای کاری که بر عهده دارند مناسب می کند؟ خاصیت پیام رسانی آن ها

  11- اندام های حسی را نام ببرید. بینایی- شنوایی- بویایی- چشایی- لامسه

  12- بیستر اطلاعاتی که از دنیای اطراف خودمان به دست می آوریم از چه راهی است؟ از راه بینایی

  13- دیدن چگونه اتفاق می افتد؟ در درون پرده درونی چشم سلول های عصبی ویژه ای وجود دارد که در مقابل نور حساس است، پیامی که این سلول ها به مخ می فرستند باعث می شود که نور ، رنگ و شکل اشیا را تشخیص بدهیم

  14- در چه زمانی خوب می بینیم؟ زمانی که تصویر بر روی پرده حساس تشکیل شود

  15- نزدیک بینی یعنی چه؟ بعضی از افراد فقط اجسام نزدیک را خوب می بینند که به آن ها نزدیک بین می گویند

  16- دوربین یعنی چه؟ بعضی از افراد فقط اجسام دوررا خوب می بینند که به آن ها دوربین می گویند

  17- چشم چه چیز هایی را از دنیای اطراف ما تشخیص می دهد؟ نور- رنگ و شکل اشیا

  18- چشم از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟ قرنیه- مردمک- عدسی- پرده درونی چشم- سلول های حساس به نور- عصب

  19- سلول های حساس با نور، چند نوع هستند؟ دو نوع یکی رنگ را تشخیص می دهد و دیگری نور را درک می کند

  20- عیب های دور بینی و نزدیک بینی را چگونه می توان از بین برد؟ با استفاده از عینک

  21- عینک چگونه عیب های چشم را بر طرف می کند؟ استفاده از عینک باعث می شود محل تصویر کاملاً بر روی پرده حساس پشت چشم قرار گیرد

  22- بیشتر دوربینی ها و نزدیک بینی ها چگونه بیماری هایی هستند؟  بیماری های ارثی

  23- بیشتر عیب های بینایی چگونه ایجاد می شود؟ به تدریج و بسیار ٱرام

  24- علامت نزدیک بینی و دور بینی چیست؟ بعضی افراد ممکن است برای اینکه بهتر ببینند پلک هایشان را نیمه بسته نکاه دارند یا بعضی سر خود را بیش از حد به کتاب تزدیک نگه می دارند ، بعضی هم در مدرسه در خواندن کلمات یا نوشته های روی تخته مشکل دارند

  25- دید چشم توسط چه کسی امتحان می شود؟ متخصص چشم پزشک

  26- مردمک در نور کم و زیاد چه تغییری می کند؟ در نور کم گشادتر و در نور زیاد تنگ تر می شود

  27- چگونه از چشم ها مراقبت کنیم؟ از نور زیاد و یا کم در هنگام مطالعه بپر هیزیم- در روز های تابستان یا برفی و یا کنا رساحل از عینک آفتابی استفاده کنیم – هنگام کار کردن با ابزار ها یا مواد خطرناک ، عینک ایمنی بزنیم- اگر گرد و خاک یا چیزی وارد چشم شد ، پلک ها را نمالیم و از بزرگ تر ها کمک بگیریم

  28- هر چیزی که صدا ایجاد می کند باعث چه چیزی می شود؟ لرزش هوا

  29- چگونه می شنویم؟ مولکول های هوا در حالت لرزش به پرده گوش بر خورد کرده و آن را که در انتهای سوراخ گوش قرار دارد می لرزانند این لرزش به قسمت حلزونی شکل داخل گوش می رسد که در این قسمت ابتدای رشته های عصبی ویژهای وجود دارد که به مخ می زوند و پیام شنوایی را به آن می رسانند

  30- سنگینی گوش یعنی چه؟ بعضی از افراد قسمتی از صداها را نمی شنوند که به این حالت سنگینی گوش می گویند

  31- پرده گوش چگونه آسیب می بیند؟ اگر صدا های بسیار شدیدی مانند انفجار در نزدیکی گوش ایجاد شود ممکن است پرده آن را پاره کند- بعضی از صدا های معمولی اما همیشگی هم به گوش آسیب می رساند

  32- تشخیص ناراحتی های شنوایی به کمک چه دستگاهی است؟ دستگاه شنوایی سنجی

  33- چگونه از گوش مراقبت کنیم؟ گوش را تمیز کنیم- هرگز وسیله نوک تیز مانند سوزن و چوب کبریت را وارد گوش نکنیم- هرگز در گوش کسی داد نزنیم چون ممکن است پرده گوش او پاره شود- با کتاب یا چیز دیگری به گوش کسی ضربه نزنیم

  34- کدام اندام ها در بدن مانند هم عمل می کنند؟ زبان و بینی(چشایی و بویایی)

  35- چگونه بو را حس می کنیم؟ در بینی انتهای رشته های عصبی ویژه ای وجود دارد که به مولکول های بو حساس است ، مولکول های بو به همراه هوا به آن ها می رسند و آن ها پیامی را به مخ می فرستند و ما بو را حس می کنیم

  36- چگونه مزه را حس می کنیم؟ در زبان انتهای رشته های عصبی ویژه ای وجود دارد که به مولکول های مزه  حساس است ، مولکول های غذا  در آب دهان حل شده و به آن ها می رسند و آن ها پیامی را به مخ می فرستند و ما مزه را حس می کنیم

  37- چرا مزه قاشق را حس نمی کنیم؟ چون مولکول های قاشق در آب دهان ما حل نمی شود

  38- زبان ما چه مزه هایی را حس می کند؟ 4 مزه اصلی: شیرینی- شوری- ترشی- تلخی

  39- پوست بدن ما چه کار هایی را انجام می دهد؟ جلوی ورود میکروب ها را می گیرد- گرمی ، سردی، زبری، نرمی و فشار و درد را حس می کند- عرق تولید کرده تا مواد سمی بدن دفع شود و بدن را هم خنک می کند- با تولید چربی سطح پوست را سالم و نرم نگه می دارد

  40- عادت نکردن به درد برای ما چه فایده ای دارد؟ ما را از وجود خطرات آگاه می کند تا خود را از آن ها محافظت کنیم

  41- چرا بیشتر اندام های حسی در سر قرار دارد؟ تا به مغز نزدیک تر باشند و پیام های خود را سریع تر به مخ برسانند

  منبع مطلب : panjomihasalam.blogfa.com

  مدیر محترم سایت panjomihasalam.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فاطمه 4 ماه قبل
  0

  لطفاً سلول عصبی را تعریف کنید 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  امیررضا 4 ماه قبل
  1

  بسیار تاثیر گذار بود

  1
  امیررضا 4 ماه قبل

  به قول این بنده خدا ما فقط قسمت های دستگاه عصبی رو می خوایم

  محمد 4 ماه قبل
  0

  سلول عصبی دربین نخاع و مغز قراردارد

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  لطفا سه تا از قسمت های عصبی رو نام ببرید

  0
  حسین 4 ماه قبل

  مغذ و نخاع

  بل۷تللی۳۵۶هلربقففعغ 7 ماه قبل
  0

  ب

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  بصل النخاع مخچه و مخ اعضای دستگاه عصبی

  بدددددددددددددد 8 ماه قبل
  2

  خیلی بد خاک توسرتون بی سوادا

  ناشناس 9 ماه قبل
  -2

  خول

  ❤️ 9 ماه قبل
  0

  ممنون از سایت خوبتون

  امیر 9 ماه قبل
  1

  سه قسمت از دستگاه عصبی را نام ببرید

  فبثلقثفق 9 ماه قبل
  -1

  کدطببببت

  الاخفل

  اره 10 ماه قبل
  1

  من جواب خواستم

  لیلیا 10 ماه قبل
  3

  بابا جان من این سوالا رو نخواستم فقط بگو دستگاه عصبی از چه قسمت هایی تشکیل میشههه

  هعف 1 سال قبل
  2

  بد

  برای ارسال نظر کلیک کنید