توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  مخلوط ماسه در آب را با چه روشی میتوان جدا کرد

  1 بازدید

  مخلوط ماسه در آب را با چه روشی میتوان جدا کرد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  مواد محلول و مخلوط

  مدرسه حضرت زینب (س)

  درس انتخاب شده- مخلوطها

  امروز می خواهیم با همدیگر چند فعالیت انجام بدهیم چون این کار گروهی است و در گروه انجام می شود. سپس به ترتیب هر کدام از شما یک کارت بردارید تا گروه تان را معلوم کنید . توضیحات اضافی را بعدأ می گویم.

  مفسر: دانش آموزانی که در این فعالیت شرکت نموده اند هیچ گونه فعالیتهای مقدماتی انجام ندادند.

  معلم: دست هر یک از شما یک کارت است . این کارتها به نوع با هم ارتباط دارند . بگردید و ارتباط آنها را با کارت دوستانتان پیدا کنید. و گروهتان را تشکیل دهید.

  معلم: اجازه بدهید اسم گروهها را از نام دانشمندان مسلمان  انتخاب کنیم .

  گروه جابربن حیان: کارت که دست ما است . انواع مخلوط ها بود یعنی از مخلوط شکر و آب  و مخلوط نمک و آب   ما در گروه  آمدیم نمک را به لیوان آب و شکر را به لیوان آب دوم اضافه کردیم و محتوی هر دو لیوان را با قاشق به هم زدیم . و مدتی صبر کردیم .

  معلم:  برای شکر و نمک چه اتفاقی افتاد؟

  دانش آموز: دانه های شکر و هم نمک در آب ناپدید شدند. و نمی توانستیم ذرات نمک و ذرات شکر را از ذرات آب تشخیص بدهیم.

  معلم: آیا اگر به جای شکر و یا نمک ، خا ک یا شن بود  همین اتفاق رخ می داد؟

  دانش آموز: خیر    معلم: آزمایش کنید . این مقداری شن است به آب اضافه کنید ؟

  دانش آموز : ذرات شن بعد از بهم زدن و صبر کردن برعکس نمک و شکر به طرف ته ظرف می روند و ته ظرف جمع می شوند .

  معلم: چه نتیجه ای از این آزمایشها می گیرید؟

  دانش آموز: مخلوط شکر با آب و نمک با آب مخلوطهای هستند که ذرات از هم قابل تشخیص نیست. ولی مخلوط شن با آب ،مخلوطی است که می توان شن را از آب تشخیص داد.

  معلم: در این آزمایشها چه موادی نقش حل شونده و چه موادی نقش حلال دارند؟

  دانش آموز: موادی مانند نمک و شکر و... که مقدارشان کم است حل شونده چون در آب که مقدارش بیشتر بود حل می شوند. پس اب حلال است و بسیاری از مواد در آب حل می شوند.

  معلم: خوب پس فهمیدیم که مخلوط آب نمک و آب شکر نوعی مخلوط یکنواخت و یکسان هستند و به آنها  محلول می گویند.  پس در  هر محلول ماده ای به نام حل شونده و ماده ای به نام حلال وجود دارد.

  معلم : قبل از اضافه کردن نمک و شکر به لیوانها ی آب ، نمک و شکر به چه حالت ماده بودند؟

  دانش آموز : هر دو به حالت جامد بودند و حلال آب هم مایع بود ولی بعد از اضافه کردن به آب و بهم زدن حل شدن و در لیوان ها ما محلول مایع داشتیم.

  معلم: خوب روی کارت زیر کلمات نمک و شکر و زیر محلول حاصل از آنها حالت مواد را بنویسید.

  دانش آموزان:

  محلول   Ò  حلال  +   حل شونده               محلول    Ò     حلال   +     حل شونده

  آب نمک Ò آب    +     نمک            آب شکر   Òآب         +      شکر

  مایع     Ò    مایع   +     جامد           مایع      Ò      مایع     +   جامد

  معلم: بچه ها ، محلول شکر در آب و محلول نمک در آب ، محلول جامد در مایع هستند. اما شن در آب مخلوط است نه محلول زیرا مخلوط شن در آب که مخلوط جامد در مایع است نوعی مخلوط غیر یکنواخت یا ناهمگن است. حالا از گروه جابربن حیان می خواهم با همدیگر مشورت کنند و راهی برای جدا سازی اجزای مخلوط شن در آب و جدا سازی اجزای محلول نمک در آب بیابند و آزمایشهای طراحی کنند و به من بگویند تا وسایل لازم در اختیار آنها بگذارم. 

   گروه بعدی (گروه رازی ):  کارتی که دست ما بود . انواع مخلوط بود. که دو تصویر روی آن نشان می داد که یک دانش آموز  مایعی را به آب اضافه می کرد و زیر آن نوشته بود الکل + آب و دیگر نوشته شده بود  نفت +آب ما هم طبق این کارت تصویری آزمایشها ی ترتیب دادیم و مقداری الکل را به آب  و همچنین در لیوان دیگر مقداری نفت به آب اضافه کردیم .

  معلم : خوب چه مشاهده کردید؟ و از این آزمایشها چه نتیجه ای گرفتید؟

  دانش آموز: مشاهده کردیم که الکل در آب حل شد و یک محلول یکنواخت بدست آمد ولی وقتی نفت را به آب اضافه کردیم و با قاشق بهم زدیم  دیدیم بعد از چند دقیقه دو لایه تشکیل شد . که لایه بالایی نفت و لایه پائینی آب است.

  معلم: خوب ، کدام یک از مخلوط های که درست کرده اید ، محلول (مخلوط یکنواخت ) است؟

  دانش آموز:  مخلوط الکل و آب

  معلم: چرا نفت روی آب قرار می گیرد؟

  دانش آموز: به علت سبک بودن روی آب قرار می گیرد.

  معلم: روی کارت زیر هر تصویر ماده حل شونده و ماده حلال و نوع مخلوط ها را مشخص کنید.

  محلول  (مخلوط یکنواخت)   Òحلال  +   حل شونده              

  محلول( الکل در آب )         Ò  آب        +  الکل

  محلول (مایع در مایع)        Ò مایع      +  مایع

  مخلوط غیر یکنواخت        Ò     حلال  +     حل شونده

  مخلوط (نفت در آب)        Ò     آب      +      نفت

  مخلوط (مایع در مایع)       Ò     مایع    +      مایع

  معلم: آیا روغن در آب حل می شود؟

  دانش آموزان : خیر زیرا روغن مثل  نفت روی آب قرار می گیرد.

  معلم: آزمایش کنید.

  دانش آموز: کمی روغن به آب اضافه کردم و بهم زدم و کمی صبر کردیم مشاهده کرد یم که مثل نفت روی سطح آب قرار گرفت.

  معلم: پس پیش بینی شما درست بود.  خوب بچه ها  شما برای اینکه بفهمید مخلوط محلول است یا نه  چه کار کردید؟ 

  دانش آموزان: مدتی آن را بی حرکت در یک جا گذاشتیم.

  معلم: آیا همه مخلوط ها مایع در مایع هستند ؟       دانش آموز : خیر

  معلم: می توانید یک مخلوط جامد در مایع مثال بزنید؟  

  دانش آموز: مثل اضافه کردن شکر یا قند یا نمک به آب

  معلم: مخلوط براده آهن و نمک  چه نوع مخلوطی است؟ و چه راههای برای جدا سازی  براده آهن از نمک و شن  پیشنهاد می کنید؟

  دانش آموزان پس از مشورت از معلم خود درخواست  یک عدد آهن ربا و مقداری نمک،شن و براده آهن کردند. معلم این مواد و وسایل لازم را در اختیار آنها گذاشت. آنها در گروه خود آزمایش را انجام دادندو نتایج آزمایش خود را در برگه گزارش خود نوشتند.

  گروه ابن سینا: روی کارت تصویری از اضافه کردن نشاسته به آب است. ما طبق موضوع کارت آزمایشی را ترتیب دادیم و مشاهده کردیم که نشاسته بعد از بهم زدن به سمت  ته ظرف حرکت می کند و نشاسته ها ته ظرف دیده می شوند.

  معلم: چه نوع مخلوطی است؟  دانش آموزان گروه ابن سینا: مخلوط جامد در مایع است .

  معلم: این مخلوط چه فرقی با مخلوط نمک در آب دارد؟

  دانش آموز: نمک در آب کاملا حل می شود ومخلوط یکنواخت است و ذرات نمک در آب بعد از مدتی دیده نمی شوند. یعنی طبق آزمایش گروه جابر بن حیان  محلول است. ولی در این مخلوط که ما تهیه نمودهایم مشاهده شد که بعد از مدتی نشاسته  به سمت ته ظرف حرکت می کند.

  معلم: از گروه جابر بن حیان  و می خواهد راه پیشنهادی برای جدا سازی شن از آب را بگویند.

  گروه جابر بن حیان : ما با استفاده از کاغذ صافی  توانستیم ذرات درشت شن را که از سوراخ صافی عبور نمی کرد را از اب جدا کنیم.

  معلم: درست است.  بچه ها راه دیگری ایا وجود دارد؟

  معلم: گروه ها کمی با هم مشورت کنید .

  دانش آموز: شن سنگین تر از آب است  و بعد از مدتی ته ظرف ته نشین می شود می توان به آرامی لیوان را کج کرد و با دقت زیاد سعی کرد آب را به ظرف دیگر منتقل کرد.

  معلم: گروه ابن سینا  اگر شما مخلوط براده آهن ، و نمک و آب داشتید آنها را چگونه از هم جدا می کردید؟ کمی فکر کنید؟ گروه های دیگر هم در گروه خودشان در این مورد فکر کنند .

  گروه ابن سینا: براده آهن در آب حل نمی شود و به علت سنگینی بتدریج در ته ظرف قرار می گیرد.ولی نمک در آب حل می شود ابتدا با استفاده از کاغذ صافی محلول آب نمک را از براده آهن جدا می کنیم و یا می توانیم به آرامی محلول آب نمک را در ظرف دیگر وارد کرد تا فقط براده ها در ته ظرف باقی بماند. سپس با استفاده از گرما می توانیم نمک را از آب جدا کرد زیرا آب ، بخار می شود.

  دانش آموز یکی از گروه ها : اما می توانیم براده آهن را از مخلوطی مثل نمک ویا شن با استفاده از آهن ربا جدا کرد.

  معلم: آفرین ، این آزمایش را گروه  رازی انجام داده اند. گروه رازی توضیح بدهند چه آزمایشی را انجام داده اندو چه نتیجه گرفتند؟

  گروه رازی: ما مخلوط نمک و شن و اهن ربا را در یک ظرف درست کردیم و با کمک آهن ربا براده آهن ربا را از نمک و شن جدا کردیم و سپس مخلوط نمک و شن را در آب ریختیم و نمک در آب حل شد ولی شن حل نشد و به کمک کاغذ صافی شن را از آب نمک جدا کردیم و برای جدا سازی نمک از محلول آب نمک از گرما کمک گرفتیم زیرا آب ، مدتی بعد بخار شد و گذاشتیم ظرف سرد شود و ذرات سفید رنگی ته ظرف مشاهده شد که همان نمک است .

  معلم: بچه ها موضوعها را یاداشت کردم و در گروه مشورت کنید و بحث کنید . مراحل  انجام تحقیقات خود را یاداشت کنید . من موضوعات را روی تابلو می نویسم و بعد در مورد انها صحبت می کنیم. وقتی به منزل رفتید سری به آشپزخانه بزنید و لیستی از انواع مخلوط و محلول تهیه و به کلاس بیاورید و به این سوالات زیر با کمک از پدر و مادر و یا با استفاده از کتا بهای  کتابخانه پاسخ آنها را بیابید.

  الف- اگر بخواهیم بدانید یک مخلوط محلول است یا نه چه می کنید؟

  ب- چرا روی شیشه های بعضی از دارو ها نوشته شده قبل از مصرف تکان دهید؟

  پ- اگر مقداری نمک و شکر با هم مخلوط شده باشند برای جدا کردن آنها چه پیشنهادی دارید؟ 

  مفسر: در پایان درس معلم مطالب و مفاهیم علمی را به روش مرور پرسش و پاسخ و یا نوشتن روی تخته  جمع بندی می کند و از دانش آموزان هر گروه می خواهد کارتی را که در اول کار گروهی به آنها داده بود و تکمیل کرده اند را در تابلو نصب کنند .

  منبع مطلب : mahloul.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mahloul.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نحوه جدا کردن نمک و شن و ماسه - 3 روش

  جداسازی محلول و محلول نامحلول یک مخلوط

  یک کاربرد عملی شیمی، این است که می توان آن را برای کمک به جدا کردن یک ماده از دیگری مورد استفاده قرار داد. مواد دلایلی ممکن است از یکدیگر جدا شوند، زیرا بین آنها اختلاف وجود دارد، مانند اندازه (جداسازی سنگها از شن)، حالت ماده (جداسازی آب از یخ)، حلالیت ، بار الکتریکی یا نقطه ذوب .

  جداسازی فیزیکی نمک و شن و ماسه

  از آنجایی که هر دو نمک و شن و ماسه جامد هستند، شما می توانید یک ذره بین و موچین ها را دریافت و در نهایت ذرات نمک و شن و ماسه را انتخاب کنید.

  یکی دیگر از روش جداسازی فیزیکی بر اساس تراکم های مختلف نمک و شن و ماسه است. تراکم نمک 2.16 g / cm³ است در حالی که تراکم شن و ماسه 2.65 g / cm³ است. به عبارت دیگر، ماسه سنگین تر از نمک است. اگر یک تابه نمک و ماسه را شل کنید، شن و ماسه در نهایت به بالا می رسد. روش مشابهی برای پوشاندن طلا استفاده می شود، زیرا طلا دارای تراکم بیشتری نسبت به سایر مواد دیگر است و در مخلوط غوطه ور می شود .

  جدا کردن نمک و شن و ماسه با استفاده از حلالیت

  یک روش جداسازی نمک و شن و ماسه مبتنی بر حلالیت است. اگر یک ماده محلول باشد بدین معنی است که آن را در یک حلال حل می کند. نمک (کلرید سدیم یا NaCl) یک ترکیب یونی است که محلول در آب است. شن (بیشتر سیلیکون دی اکسید) نیست.

  راه دیگری که شما می توانید دریای آب و شن و ماسه را جدا کنید، می تواند ماسه / آب شور باشد و از طریق یک فیلتر قهوه برای رساندن شن و ماسه از آن ریخته شود.

  جدا کردن ترکیبات ترکیبی با استفاده از نقطه ذوب

  روش دیگری برای جدا کردن اجزای مخلوط بر پایه نقطه ذوب است. نقطه ذوب نمک 1474 درجه فارنهایت (801 درجه سانتیگراد) است، در حالی که شن و ماسه 3110 درجه فارنهایت (1710 درجه سانتیگراد) است. نمک در دمای پایین تر از ماسه می ماند. برای جدا کردن اجزاء، مخلوطی از نمک و شن و ماسه بیش از 801 درجه سانتی گراد گرم می شود، با این حال کمتر از 1710 درجه سانتی گراد است. نمک مذاب ممکن است ریخته شود، شن و ماسه را ترک می کند. معمولا این روش روش جداسازی نیست، زیرا هر دو درجه حرارت بسیار بالا هستند. در حالی که نمک جمع آوری شده خالص است، برخی از نمک مایع می تواند شن و ماسه را آلوده کند، مانند سعی کردن جدا کردن شن و ماسه از آب با ریختن آب.

  یادداشت ها و سوالات

  توجه داشته باشید که شما می توانید به سادگی اجازه دهید آب از تب و تاب بودن تبخیر می شود تا زمانی که شما با نمک باقی بمانید. اگر بخواهید آب را از بین ببرید، یکی از راه هایی که می توانستید این فرایند را انجام دهید، آب نمک را به یک مخزن بزرگ و کم عمق تبدیل کنید.

  سطح افزایش سطح می تواند نرخ تبادل بخار را که بخار آب می تواند وارد هوا شود.

  نمک با آب جوشانید. این به این دلیل است که نقطه جوش نمک بسیار بالاتر از آب است. تفاوت بین نقاط جوش را می توان برای تصفیه آب از طریق تقطیر استفاده کرد . در تقطیر، آب جوش داده می شود، اما پس از آن سرد می شود تا از بخار به آب تبدیل شود و می تواند جمع آوری شود. آب جوش آن را از نمک و ترکیبات دیگر مانند شکر جدا می کند، اما باید آن را به دقت کنترل کرد تا از مواد شیمیایی با نقاط جوش پایین تر یا مشابه جبران شود.

  در حالی که این روش می تواند برای جدا کردن نمک و آب یا شکر و آب استفاده شود، نمک و شکر را از مخلوط نمک، شکر و آب جدا نمی کند. آیا می توانید از یک راه برای جدا کردن شکر و نمک استفاده کنید؟

  آماده برای چیزی بیشتر به چالش کشیدن؟ سعی کنید از نمک سنگ نمک را پاک کنید.

  منبع مطلب : fa.eferrit.com

  مدیر محترم سایت fa.eferrit.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید