توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر

  1 بازدید

  معنی بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  درس ششم فارسی نهم - آداب زندگانی

  آداب زندگی - قابوسنامه

  بدان که مردم بی هنر مادام بی سود باشد، چون مغیلان که تن دارد و سایه ندارد؛

   ای پسر بدان که انسان بی فضیلت همیشه بی فایده است، مانند درختچه خارشتر که جسم دارد ولی سایه ندارد.

  نه خود را سود کند نه غیر خود را؛

   (چنین انسانی) نه برای خود سودمند است و نه برای دیگران.

  جهد کن که اگر چه اصیل وگوهری باشی گوهرتن نیز داری که گوهرتن از گوهر اصل بهتر بود؛

   با وجود داشتن اصل و نسب نیکو تلاش کن شایستگی فردی نیز داشته باشی زیرا شایستگی فردی از اصل و نسب نیکو بهتر است.

  چنان که گفته اند: بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر را،

   زیرا همان گونه که گفته اند: بزرگی انسان به عقل و دانش اوست نه به اصل و نسب او

  اگر مردم را با گوهر اصل گوهر هنر نباشد، صحبت هیچ کس را به کار نیاید.

   اگرانسان همراه با اصل و نسب نیکو شایستگی فردی نداشته باشد، برای همنشینی با هیچ کسی مناسب نیست.

  در هر که این دو گوهر یابی، چنگ در وی زن و از دست مگذار که وی همه را به کار آید.

  درهر کس این دو ویژگی( اصل و نسب نیکو و شایستگی فردی) را یافتی با او ارتیاط برقرار کن و او را از دست نده زیرا چنین انسانی برای همه سودمنده است.

  سخن،ناپرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز کن.

  سعی کن تا زمانی که از تو سوالی نکرده اندحرفی نزنی و از سخنان بیهوده دوری کنی

  چون باز پرسند،جز راست مگوی.تا نخواهند، کس را نصیحت مگوی و پند مده؛

  وقتی که از تو چیزی بپرسندفقط راست بگویی و تا کسی از تو نخواهد نصیحت نکن.

  خاصّه کسی را که پند نشنود که او خود اوفتد.

  مخصوصاً کسی را که نصیحت پذیر نیست؛ که او خود سرش به سنگ خواهد خورد و متّوجه خواهد شد.

  در میان جمع هیچ کس را پند مده.

  هیچ کس را در میان جمع نصیحت نکن .

  از جای تهمت زده پرهیز کن

  از جایی که ممکن است در آن جا به تو تهمت بد زده شود دوری کن.

  و از یار بد اندیش و بدآموز بگریز.

  از دوست بد خواه و بد آموز فرار کن ( دوری کن )

  به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی نکنند.

  در ناراحتی دیگران شادمانی و پایکوبی مکن تا آنان نیز به ناراحتی تو خوش­حال و شادمان نباشند.

  داد ده تا داد یابی.

  با دیگران به عدل و انصاف رقتار کن تا با تو نیز به عدالت و انصاف رفتار شود

  خوب گوی تا خوب شنوی.

  با دیگران به نیکویی صحبت کن  تا دیگران نیز با نیکویی با تو حرف بزنند.

  اگر طالب علم باشی،پرهیز گار و قانع باش و علم دوست و بردبار و کم سخن و دور اندیش.

    اگر می خواهی علم به دست بیاوری باید پارسا و خشنود باشی.علم را دوست بداری و صبر داشته باشی.کمتر سخن بگویی و عاقبت نگر باشی.

  اخلاق ناصری،خواجه نصیرالدین توسی

  آدمی باید که بسیار نگوید و سخن دیگری به

  سخن خود قطع نکند و اگر سؤال از

  جماعتی کنند که او داخل آن جماعت بوَد،بر

  ایشان سبقت ننمایدو اگر کسی به جواب

  مشغول شود و او بر بهتر جوابی از آن قادر

  بود،صبر کند تا آن سخن تمام شود،پس جواب

  خود بگویدبر وجهی که در متقدم طعن نکندو

  در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود،

  خوض ننماید و اگر از او پوشیده دارند،استراقِ

  سمع نکند و تا او را با خود درآن مشارکت ندهند،

  مداخلت نکند.

  معنی:

  انسان بایدزیاد صحبت نکندو سخن شخص دیگر

   را قطع نکند و اگر در میان جمعی

  بودو از آن جمع سوالی پرسیده شدبرای پاسخ

  دادن از آنها پیشی نگیردواگر کسی در حال جواب

  دادن بود و او پاسخی بهتر داشت باید صبرکند

  تا سخن آن شخص تمام شودبعد از آن جواب

  خود را بگویدآن هم به طوری که شخصِ

  قبلی را سرزنش نکند.در گفت و گویی که

  در حضور او میان دونفر انجام میشود تفکر

  و اندیشه نکندو اگر سخن خود را از او مخفی

  میکنندپنهانی به آن گوش نکندوتا به میل و

  علاقه ی خودشان او را از آن موضوع آگاه

  نکنند،دخالت نکند.

  منبع مطلب : shal-adabiyat.blogfa.com

  مدیر محترم سایت shal-adabiyat.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : ارزش و بزرگی انسان به عقل و دانش اوست نه به اصل و نسبش

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  امیر 1 ماه قبل
  2

  بزرگی انسان به عقل ودانش اوست نه به اصل ونصب او

  سارا 2 ماه قبل
  2

  ارزش و بزرگی انسان به عقل و دانش اوست نه به اصل و نسبش

  ناشناس 8 ماه قبل
  4

  ارزش و بزرگی انسان به عقل و دانش اوست نه به اصل و نسبش

  1
  ممد 27 روز قبل

  بیا بشین روش

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  بزرگی خرد ودانش راست نه گوهر را

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید