توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی بقیت مده اسبوعین وحیده

  1 بازدید

  معنی بقیت مده اسبوعین وحیده را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  الدرس الخامس

  الصداقة

  «اسرین» طالبة فی الصق الثانی المتوسط.هی جاءت من«سنندج»الی«طهران». هی طالبة جدیدة فی المدرسة و بقیت مدة اسبوعین وحیدة.

   اسرین دانش اموز در کلاس دوم متوسطه است.اوامده است از سنندج به تهران.او دانش اموز جدید در مدرسه است و دوهفته تنها ماند

  فی السبوع الثالث فی یوم السبت جاءت الیها احدی زمیلاتها باسم«ایلار»و بدات بالحوار معها فی الساحة المدرسة.

   در هفته سومروز دوشنبه به سوی او امد یکی از هم شاگردی هایش به اسم ایلار و شروع کردند به گفت و گو با هم در حیاط مدرسه

  -کیف حالک؟                                                                  - الحمدلله.جیدة وکیف انت؟

   حالت چطور است                                                         ستایش مخصوص خداست من خوبم تو

                                                                                       چطوری؟

  -انا بخیر ما اسمک؟                                                      -اسمی اسرین.

   من خوبم اسم تو چیست؟                                            اسم من اسرین است

  -اسم جمیل.ما معناه؟                                                   -«اسرین» بالکردیةب معنی المدع.وما اسمک؟

   اسم زیباست معنی ان چیست؟                                  اسرین کردی است به معنی اشک و اسم تو چیست

  -اسمی ایلار.                                                              - مامعنی اسمک؟

   اسم من ایلار است                                                     معنی ان چیست؟

  -ایلار بالترکیة بمعنی القمار.                                         -اسم جمیل جدا و معناه جمیل ایضا.

   ایلار ترکی است به معنای ماهها                                   اسمت واقعا زیباست و همچنین معنای زیبایی دارد

  -من ای مدینة انت؟                                                       -انا من سنندج.اانت من طهران؟

   تو از کدام شهر هستی؟                                              من از سنندج هستم ایا تو از تهرانی؟   

  -لا . انا من تبریز و ساکنة هنا.                                        -فانت مثلی ایضا.

   نه من از تبریزم و ساکن اینجا هستم                             پس تو مانند من هستی

  -لماذا جئتم الی طهران؟                                                 -لان والدی فی مهمة اداریة.

   برای چه امدید سوی تهران؟                                         زیرا پدرم در ماموریت اداری است 

  -کم سنة مهمة والدک؟                                                  -سنتین.

   پدرت چند سال ماموریت دارد؟                                         دوسال

  -این بیتکم؟                                                                     -فی ساحة خراسان.

   خانه تان کجاست؟                                                          در خیابان خراسان

  -عجبا. بیتنا فی النفس المکان.                                        -أتصدقین؟؟

   عجیب است خانه ما در همان مکان است                           ایا راست میگویی؟

  -نعم .بالتاکید.متی جئتم؟                                               -جئنا قبل شهر.

   بله البته چه وقت امدید؟                                                   امدیم ماه قبل

  -فنحن جارتان و زمیلتان.                                                   - فکیف ما رایتک حتی الان؟

   پس ما همسایه و هم شاگردی هستیم                          پس چطور ندیدی حتی تا الان؟

  -عجیب.ما مهنة ابیک؟                                                     -هو مهندس.

   عجیب است شغل پدرت چیست؟                                     او مهندس است

  -هل تاتین الی بیتنا؟                                                        - بکل سرور.

   ایا میتوانی به خانه ما بیای؟                                              با کمال میل

  -متی؟                                                                           -بعدما یسمح لی والدی و تقبل والدتی.

   چه وقت؟                                                                      پس ایکه اجازه داد پدرم وقبول کرد مادرم

  -وهل یاتی ابوک؟وهل تاتی امک؟                                  -ان شاءالله ساسالهما.

   و ایا می اید پدرت؟و ایا می اید مادرت؟                           قطعا بزرگ است خدا 

  الغریب من الی له حبیب

  الامام علی{ع}

  منبع مطلب : www.zahrarasooli.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.zahrarasooli.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ترجمه متن دروس عربی پایه هشتم درس پنجم - الصَّداقَةُ / راستی

  درس پنجم - الصَّداقَةُ / راستی

  «أَسْرین » طالِبَةٌ فِی الصَّفِّ الثّانی الْمُتَوَسِّطِ
  .أسرین دانش آموزکلاس دوم متوسطه است.

  هیَ جاءَتْ مِنْ «سَنَندَج » إلَی«طهران ».
  او ازسنندج به تهران آمده است

  هیَ طالِبَةٌ جَدیدَةٌ فِی الْمَدرَسَةِ.
  اودانش آموز جدیدی درمدرسه است.

  وَ بَقِیَتْ مُدَّةَ أُسبوعَینِ وَحیدَةً.
  ومدت دوهفته تنهاباقی ماند

  فِی الأسُبوعِ الثّالِثِ فی یَومِ السَّبْتِ جاءَتْ إلَیها إحْدی زَمیلاتِها باسْمِ «آیلار »
  درهفته سوم درروزشنبه یکی ازهم کلاسی هایش به نام آیلاربه نزدش آمد.

  وَبَدَأتْ بالْحِوارِ مَعَها فی ساحَةِ الْمَدرَسَةِ.
  ودر حیاط مدرسه بااوشروع به گفتگو کرد

  الْحِوارُ بَیْنَ الطّالِبَتَینِ «آیلار » وَ «أسْرین»
  گفتگو میان دو دانش آموز (آیلار وأسرین)

  - کَیفَ حالُکِ؟ - الْحَمدُ لِلهِ؛ جَیِّدَةٌ وَ کَیفَ أنتِ؟-
  حالت چطوراست؟ - خداراسپاس؛خوبم.وتوچطوری؟

  - أنَا بخَیرٍ. مَا اسْمُکِ؟ - اِسْمی أَسرین
  .-من خوبم.نام تو چیست؟ - نام من أسرین است

  - اِسمٌ جَمیلٌ. ما مَعْناهُ؟ - «أسْرین » بالْکُردیَّة بمَعنَی الدَّمْع. وَ مَا اسْمُکِ؟
  -نام زیبائی است معنای آن چیست؟-أسرین به کردی به معنای اشک است ونام تو چیست؟

  - اِسمی آیلار. - ما مَعنَی اسْمِکِ؟
  اسم من آیلار است.- معنی اسم تو چیست؟

  - آیلار بالتُّرکیَّةِ بَمَعنَی الْأقْمارِ. - اِسْمٌ جَمیلٌ جِدّاً وَ مَعناهُ جَمیلٌ أیضاً
  -آیلاربه ترکی یعنی ماه ها- نام بسیارزیبائی است وهمچنین معنای آن زیباست

  - مِنْ أیِّ مَدینَةٍ أنتِ؟ - أنَا مِنْ سنندج. أ أنتِ مِنْ طهران؟
  ازکدام شهر هستی؟- من ازسندج هستم.آیا تو از تهرانی؟(تهرانی هستی؟)

  - لا؛ أنَا مِنْ تبریز وَ ساکِنَةٌ هُنا. - فَأنتِ مِثْلی أیضاً.
  خیر؛من از تبریزهستم(تبریزیم)وساکن اینجا هستم-پس تونیزمانند من هستی

  - لِماذا جِئْتُم إلَی طهران؟ - لِأنَّ والِدی فی مُهِمَّةٍ إداریَّةٍ
  .برای چه به تهران آمده اید؟-زیراپدرم درماموریت اداری است.

  - کَمْ سَنَةً مُهِمَّةُ والِدکِ؟ - سَنَتَینِ
  .ماموریت پدرت چند سال است؟- دوسال

  - أینَ بَیتُکُم؟ - فی ساحَةِ خُراسان.
  خانه شما کجاست؟-درمیدان خراسان.

  - عَجَباً. بَیتُنا فی نَفْس الْمَکانِ. - أ تَصدُقینَ؟!
  شگفت است.خانه ما درهمان جاست-آیا راست می گوئی؟!

  - نَعَم؛ بالتَّأکید؛ مَتی جِئْتُم؟ - جِئْنا قَبْلَ شَهْرٍ.
  بله؛البته؛کی آمده اید؟-یک ماه پیش آمده ایم.

  - فَنَحنُ جارَتانِ وَ زَمیلَتانِ . - فَکَیفَ ما رَأیْتُکِ حَتَّی الْآنَ؟
  پس ما دوهمسایه ودوهم کلاسی هستیم.-پس چطورتاالان توراندیده ام؟

  - عَجیبٌ. ما مِهنَةُ أبیکِ؟ - هوَ مُهَندسُ .
  عجیب است.شغل پدرت چیست؟-اومهندس است.

  - هلْ تَأتینَ إلَی بَیتِنا؟ - بکِلِّ سُرور.ٍ
  آیابه خانه مان می آیی؟- باکمال میل

  - مَتی؟ - بَعدَما یَسمَحُ لی والِدی وَ تَقبَلُ والِدَتی.
  کی؟-بعدازاینکه پدرم اجازه بدهد ومادرم قبول کند.

  - وَ هَلْ یأَتی أبوکِ؟ وَ هَلْ تأَتی أُمُّکِ؟ - إنْ شاءَ اللّهُ. سَأَسْأَلُهُما.
  وآیا پدرت می آید؟وآیا مادرت می آید؟-اگرخدابخواهد.ازایشان سئوال خواهم کرد

  الْغَریبُ مَنْ لَیْسَ لَهُ حَبیبٌ. الْامامُ عَلیٌّ (ع)
  غریب کسی است که دوستی ندارد.

  منبع مطلب : www.novinmad.ir

  مدیر محترم سایت www.novinmad.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  زهرا 2 ماه قبل
  1

  اصلا سایت خوبی نیست

  زهرا 2 ماه قبل
  1

  من نتونستم جوابم را پیدا کنم

  ناشناس 5 ماه قبل
  2

  اصلا‌صایت‌خوبی‌نیست

  علی 1 سال قبل
  1

  عالیه مرسی

  مهدی 1 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید