توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی درس اول فارسی هشتم با ارایه ها

  1 بازدید

  معنی درس اول فارسی هشتم با ارایه ها را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  مژگان : خیلی خوب بود ممنون میشه یکم مرتب تر بنویسید؟

  مانیا : عالی بود. فقط باید یکم مرتب تر می بود

  مانیا : عالی بود . فقط باید یکم مرتب تر می بود

  مژگان : خیلی خوب بود ممنون
  میشه یکم مرتب تر بنویسید؟

  نازنین نوروزی : 1 ـ تشخیص )آدم نِمایی ـ جان بخشی به اَشیاء ـ شَخصیّت بخشی ( :نسبت دادن اعمالِ انسانی به غیرِ انسان را تشخیص می گویند.مثال :اَبر از شوقِ کِه می خَندد بدین سان قاه قاه : در این مصراع آرایه ی تشخیصوجود دارد )عَمَلِ خندیدن که مُتُعَلِِّق به انسان است را به » اَبر« نسبت داده است.(2ـ واج آرایی )نغمه ی حروف(: هر گاه یک حرف چندین بار برای تاًکید تکرار شود.مثال :ـ جان بی جمال جانان میل جهان ندارد /هر کس که این ندارد حَقِّا که آن ندارد)واج آرایی با تکرار صامت » ج« (ـ رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار / دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود)واج آرایی با تکرار صامت » س« (3ـ تکرار : هر گاه یک یا چند کلمه بیش از دو بار در شعر یا نثر بیاید به طوری که بر زیبایی سخن یا شعر بیفزاید.مثال : ـ از دَر دَر آمدی و من اَز خود به دَر شُدم / گویی کَزین جَهان به جَهان دِگر شدم) تکرار واژه ی » در« و » جهان« (4ـ تَضاد ) طِباق ، مُتَِّضاد ، مُخالف ( : دو کلمه از نظر معنی، مُخالف همدیگر باشند.مثال : شاه وگدا به دیده دریادالن یکیست / پوشیده است پست وبلند زمین درآبمُراعات النظیر)شبکه ی معنایی ـ تَناسب ـ زنجیره معنایی(:آوردن چند کلمه از یک مجموعه است که با هم تناسب دارند این تناسب می تواند از نظر جنس، نوع ، مکان، زمان ـ همراهی و... باشد.مثال :ابر و باد ومَه و خورشید وفَلَک در کارند/ تا تو نانی به کف آری و به غِفلت نخوری )سعدی(در این بیت از سعدی واژه های ابر ، باد ، مَه ، خورشید و فَلَک همه از یک مجموعه هستند.مثالی دیگر :اَرغَوان جامِ عقیقی به سَمَن خواهد داد/چَشمِ نرگس به شقایق نگران خواهد شد)حافظ(در این بیت از حافظ واژه های اَرغَوان ، عَقیق ، سَمَن ، نرگس ، شقایق همه اسم گُلهستند.6 ـ ضَربُ المَثَل ) تَمثیل ( : سُخَنی که در میان عُموم مردم معروف شده و در بَردارنده ی نکته یا لطیفه یا پندیباشد.)درباره ی نیکی کردن(:تو نیکی می کُن و دَر دِجله اَنداز / که ایزَد دَربیابانَت دَهَد باز)درباره ی دوستی(:دوست آن باشد که گیرَد دست دوست / دَر پریشان حالی ودَرماندِگی )سعدی ( )درباره ی امیدواری( :دَر نااُمیدی بَسی اُمید است / پایانِ شَبِ سیه سِپید است )نظامی گنجَوی)درباره ی نداشتنِ غرور(:آینه چون نقشِ تو بنمود راست /خودشِکن آینه شِکستن خَطاست )نظامی گنجَوی()درباره ی کار بیهوده کردن(:)زیره به کرمان می برد چُغُندَر به هَرات()آب در هاوَن کوبیدَن()درباره ی صبر و بردباری داشتن(:گر صبر کُنی زِ غوره حَلوا سازییا » صبر و ظَفَر هر دو دوستانِ قدیم اند / بر اثرِ صبر نوبتِ ظَفَر آیَد «7ـ تشبیه : مانند کردنِ چیزی است به چیزِ دیگر ) هر تشبیه دارای 4 رُکن است(1ـ رُکن اوّل ) مُشَبّه(: کلمه ای است که قَصدِ تَشبیه کردنِ آن را داریم.2ـ رُکن دوّم) مُشَبّه بِه(:همان چیزی یا کسی است که مشبه ،به آن تشبیه می شود، در واقع همان تشبیه ماست.3ـ رُکن سوّم)وَجهِ شَبَه(:ویژگی مشترک میان مُشَبّه و مُشَبّه بِه است که به آن وجهِ شَبَه می گویند.4ـ رُکن چهارم)اَداتِ تَشبیه(:کلمه ای است که مُشَبّه و مُشَبّه بِه را به هم پیوند می دهد.مانند:]مثل، همچون، چون، همانندِ،مانندِ، بِسانِ ، چو ،... [مثال:» مادَر همانند آب روانی ، پاک و زُالل است «مُشَبَِّه اَداتِ تَشبیه مُشَبَِّه بِه وَجه شَبَه8 ـ کِنایه :در لُغَت به معنی پوشیده سُخَن گفتن است و هر گاه عِبارت یا جُمله ترکیبی دردو مَعنایِ دور و نزدیک به کار رَوَد به گونه ای که ذهنِ ما را از مَعنایِ نزدیک پی به معنایِ دورِ آن بِبَرَد این آرایه ایجاد می شود،بسیاری از تکیه کالم های روزانه و ضرب المثل ها نوعی کنایه هستند.)بیش تر کنایه ها ریشه ی فعلی هستند.(مثال :ـ فالنی دَهانش بوی شیر می دهد ) بچّه بودن یا هنوز کودک هستی (ـ دم به تَله ندادن ) گیر نیفتادن (ـ پا توی کفش کسی نکردن ) دخالت در کار کسی ( ـ آب غوره نگیر ) گریه نکن (ـ پنبه را از گوشت در بیاور ) خوب گوش کن ( ـ پشتِ پا زدن ) ترک کردن (ـ از کوره در رفتن ) عصبانی شدن (ـ آستین باال زدن ) آماده شدن (ـ شکستنی است ) با احتیاط حمل شود (ـ چهره بگشادن ) شاد شدن (9ـ مبالغه ) اغراق- غلو (: آن است که در توصیف،مدح یا ذم یک شخص یا یک صحنه زیاده روی کنیم. زیاده روی در کاری

  پریسا : عالی بود ولی ای کاش مال همه فصل هارو داشت من که ازش بهره بردم ممنونم 💐💐💐🌷🌷🌷

  زهرا : خیلی خوبه 👍

  M..... Kh : درس هفت و هشت رو میشه بزارین؟ 🙏🙏ممنون میشم

  اسرا : دستتون درد نکنه ولی اگه مرتب بود بهتر می شد

  عالی : عالی این که تمام ارایه های ادبی رو دارد

  پریسا : همچنین می خواستم بگم شما که این همه زحمت رو می کشید لطفا یکم مرتب تر بنویسید تا زحمات تون بر باد نره 🌹🌹🌹

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ابوالفضل 4 ساعت قبل
  1

  کسی بلد نبود

  ابوالفضل 4 ساعت قبل
  1

  10تا

  ابوالفضل 2 روز قبل
  1

  باشه

  ## 18 روز قبل
  2

  سلام میشه کامل تر بگید

  ممنون از لطف شما دوستان عزیزم 🥰💛

  -1
  ابوالفضل 4 ساعت قبل

  چی رو

  آراز 19 روز قبل
  -1

  بد اصلا اون مطلبی که من میخواستم نداشت

  سایوری 20 روز قبل
  -1

  سلام خیلی خیلی عالیه ولی آرایه درس اوله؟؟ آخه من نتونستم بعنوان آرایه درس اول استفاده کنم ولی اگر کسی آرایه هارو بلد نیست بیاد اینجا خیلی خیلی قشنگ پاسخ داده من خوشم اومد

  1
  ابوالفضل 4 ساعت قبل

  کجا

  ناشناس 20 روز قبل
  0

  ؟

  ناشناس 25 روز قبل
  -1

  میشه بگین درس اول بیت دوم چند تا جمله داره

  1
  2 جمله 9 روز قبل

  2 جمله

  نازنین نوروزی 10 ماه قبل
  11

  1 ـ تشخیص )آدم نِمایی ـ جان بخشی به اَشیاء ـ شَخصیّت بخشی ( :نسبت دادن اعمالِ انسانی به غیرِ انسان را تشخیص می گویند.مثال :اَبر از شوقِ کِه می خَندد بدین سان قاه قاه : در این مصراع آرایه ی تشخیصوجود دارد )عَمَلِ خندیدن که مُتُعَلِِّق به انسان است را به » اَبر« نسبت داده است.(2ـ واج آرایی )نغمه ی حروف(: هر گاه یک حرف چندین بار برای تاًکید تکرار شود.مثال :ـ جان بی جمال جانان میل جهان ندارد /هر کس که این ندارد حَقِّا که آن ندارد)واج آرایی با تکرار صامت » ج« (ـ رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار / دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود)واج آرایی با تکرار صامت » س« (3ـ تکرار : هر گاه یک یا چند کلمه بیش از دو بار در شعر یا نثر بیاید به طوری که بر زیبایی سخن یا شعر بیفزاید.مثال : ـ از دَر دَر آمدی و من اَز خود به دَر شُدم / گویی کَزین جَهان به جَهان دِگر شدم) تکرار واژه ی » در« و » جهان« (4ـ تَضاد ) طِباق ، مُتَِّضاد ، مُخالف ( : دو کلمه از نظر معنی، مُخالف همدیگر باشند.مثال : شاه وگدا به دیده دریادالن یکیست / پوشیده است پست وبلند زمین درآبمُراعات النظیر)شبکه ی معنایی ـ تَناسب ـ زنجیره معنایی(:آوردن چند کلمه از یک مجموعه است که با هم تناسب دارند این تناسب می تواند از نظر جنس، نوع ، مکان، زمان ـ همراهی و... باشد.مثال :ابر و باد ومَه و خورشید وفَلَک در کارند/ تا تو نانی به کف آری و به غِفلت نخوری )سعدی(در این بیت از سعدی واژه های ابر ، باد ، مَه ، خورشید و فَلَک همه از یک مجموعه هستند.مثالی دیگر :اَرغَوان جامِ عقیقی به سَمَن خواهد داد/چَشمِ نرگس به شقایق نگران خواهد شد)حافظ(در این بیت از حافظ واژه های اَرغَوان ، عَقیق ، سَمَن ، نرگس ، شقایق همه اسم گُلهستند.6 ـ ضَربُ المَثَل ) تَمثیل ( : سُخَنی که در میان عُموم مردم معروف شده و در بَردارنده ی نکته یا لطیفه یا پندیباشد.)درباره ی نیکی کردن(:تو نیکی می کُن و دَر دِجله اَنداز / که ایزَد دَربیابانَت دَهَد باز)درباره ی دوستی(:دوست آن باشد که گیرَد دست دوست / دَر پریشان حالی ودَرماندِگی )سعدی ( )درباره ی امیدواری( :دَر نااُمیدی بَسی اُمید است / پایانِ شَبِ سیه سِپید است )نظامی گنجَوی)درباره ی نداشتنِ غرور(:آینه چون نقشِ تو بنمود راست /خودشِکن آینه شِکستن خَطاست )نظامی گنجَوی()درباره ی کار بیهوده کردن(:)زیره به کرمان می برد چُغُندَر به هَرات()آب در هاوَن کوبیدَن()درباره ی صبر و بردباری داشتن(:گر صبر کُنی زِ غوره حَلوا سازییا » صبر و ظَفَر هر دو دوستانِ قدیم اند / بر اثرِ صبر نوبتِ ظَفَر آیَد «7ـ تشبیه : مانند کردنِ چیزی است به چیزِ دیگر ) هر تشبیه دارای 4 رُکن است(1ـ رُکن اوّل ) مُشَبّه(: کلمه ای است که قَصدِ تَشبیه کردنِ آن را داریم.2ـ رُکن دوّم) مُشَبّه بِه(:همان چیزی یا کسی است که مشبه ،به آن تشبیه می شود، در واقع همان تشبیه ماست.3ـ رُکن سوّم)وَجهِ شَبَه(:ویژگی مشترک میان مُشَبّه و مُشَبّه بِه است که به آن وجهِ شَبَه می گویند.4ـ رُکن چهارم)اَداتِ تَشبیه(:کلمه ای است که مُشَبّه و مُشَبّه بِه را به هم پیوند می دهد.مانند:]مثل، همچون، چون، همانندِ،مانندِ، بِسانِ ، چو ،... [مثال:» مادَر همانند آب روانی ، پاک و زُالل است «مُشَبَِّه اَداتِ تَشبیه مُشَبَِّه بِه وَجه شَبَه8 ـ کِنایه :در لُغَت به معنی پوشیده سُخَن گفتن است و هر گاه عِبارت یا جُمله ترکیبی دردو مَعنایِ دور و نزدیک به کار رَوَد به گونه ای که ذهنِ ما را از مَعنایِ نزدیک پی به معنایِ دورِ آن بِبَرَد این آرایه ایجاد می شود،بسیاری از تکیه کالم های روزانه و ضرب المثل ها نوعی کنایه هستند.)بیش تر کنایه ها ریشه ی فعلی هستند.(مثال :ـ فالنی دَهانش بوی شیر می دهد ) بچّه بودن یا هنوز کودک هستی (ـ دم به تَله ندادن ) گیر نیفتادن (ـ پا توی کفش کسی نکردن ) دخالت در کار کسی ( ـ آب غوره نگیر ) گریه نکن (ـ پنبه را از گوشت در بیاور ) خوب گوش کن ( ـ پشتِ پا زدن ) ترک کردن (ـ از کوره در رفتن ) عصبانی شدن (ـ آستین باال زدن ) آماده شدن (ـ شکستنی است ) با احتیاط حمل شود (ـ چهره بگشادن ) شاد شدن (9ـ مبالغه ) اغراق- غلو (: آن است که در توصیف،مدح یا ذم یک شخص یا یک صحنه زیاده روی کنیم. زیاده روی در کاری

  0
  ابوالفضل 4 ساعت قبل

  نمیدونم

  -2
  رویا 22 روز قبل

  سلام ببخشید الان اینهایی که گفتید آرایه ها هستن دیگه ؟

  محمدحسین کریم‌زاده 10 ماه قبل
  0

  خوب

  سرنا 10 ماه قبل
  0

  خوب بود متنش

  Arshida 10 ماه قبل
  3

  خيلي خوب بود معلم ما اصلا چيزي از ارايه نگفت و من همه ي اوناي كه شما گفتين رو نوشتم مثل تشخيص و تكرار و واح اراي ممنون خيلي خوب بودددد

  عالی 10 ماه قبل
  6

  عالی این که تمام ارایه های ادبی رو دارد

  زهرا 10 ماه قبل
  7

  خیلی خوبه 👍

  اسرا 10 ماه قبل
  6

  دستتون درد نکنه ولی اگه مرتب بود بهتر می شد

  M..... Kh 11 ماه قبل
  6

  درس هفت و هشت رو میشه بزارین؟ 🙏🙏ممنون میشم

  M..... Kh 11 ماه قبل
  3

  میشه درس هفتم رو بزارین لطفا 🙏🙏🌹🌹

  Maede 11 ماه قبل
  -2

  Not Bad

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  عالی بود 💜

  پریسا 11 ماه قبل
  5

  همچنین می خواستم بگم شما که این همه زحمت رو می کشید لطفا یکم مرتب تر بنویسید تا زحمات تون بر باد نره 🌹🌹🌹

  پریسا 11 ماه قبل
  7

  عالی بود ولی ای کاش مال همه فصل هارو داشت من که ازش بهره بردم ممنونم 💐💐💐🌷🌷🌷

  1
  ناشناس 9 ماه قبل

  عالی بود

  عالی بود 11 ماه قبل
  -1

  عالی بور

  عالی بود 11 ماه قبل
  -1

  عالی بود

  رامین 11 ماه قبل
  1

  خیلی خوب بود.ولی کاش مرتب تر بود.

  حدیث شهیکی 11 ماه قبل
  -1

  کاش میشد از نوشته‌هام توی کتاب عکس بگیرم و بفرستم ولی حیف که نمیشهلطفاً رسیدگی کنید که بتونیم عکس بفرستیم✨

  عالی بسیار خوب 11 ماه قبل
  -1

  عالی بسیار خوب

  Doni.m.p0007 11 ماه قبل
  -1

  عالیه ولی اگه با ترتیب بود بهتر میشد و اینکه فقط واسه درس اول میاره

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  خیلی خوب بود.

  بنیامین 11 ماه قبل
  1

  عالی بود

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  خیلی خوب بود تمام درسارو با معنی و آرایه هاش داشت ممنون🙏

  محبوب 12 ماه قبل
  1

  ممنون که زحمت کشیدید

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  بببببسسسسسیییاااارررررر عععااالللیییی بببووودددد بسیار عالی بود مرسی از زحماتتون..

  تینا 1 سال قبل
  2

  واقعا عالی بود مرسی

  Helia 1 سال قبل
  0

  خیلیییییی خوب من خیلی استفاده کردم

  مهدیه 1 سال قبل
  2

  یکم مرتب تر باشه بهتر میشه خسته نباشید😇

  مهدیه 1 سال قبل
  1

  ممنون استفاده کردیم عالی بود😍✨❤️

  😉 1 سال قبل
  0

  نوشته درس دوم اونوقت درس اول
  و خیلی نا مرتب

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  خوب بود ولی خیلی نا مرتب

  Blink 1 سال قبل
  2

  بدرد خورد ولی....
  اگه مرتب تر و واضح تر نوشته بشه عالی میشه
  باسپاس

  فاطمه 1 سال قبل
  -1

  معنی و آرایه ها درس اول پیش از اینها

  Mahi 1 سال قبل
  -1

  خسنه نباشید عالی بود❤

  زینب 1 سال قبل
  0

  واضح بنویسید من قاطی کردم

  1
  منم 10 ماه قبل

  حق داری

  مژگان 1 سال قبل
  12

  خیلی خوب بود ممنون
  میشه یکم مرتب تر بنویسید؟

  1
  زینب 1 سال قبل

  دقیقا

  niloofar 1 سال قبل
  2

  خوب بود
  ممنون

  مانیا 1 سال قبل
  12

  عالی بود . فقط باید یکم مرتب تر می بود

  3
  ملیکا 1 سال قبل

  آره منم موافقم بعد من واسه درس دوم رو هم میخواستم😕😕

  3
  مژگان 1 سال قبل

  دقیقا

  برای ارسال نظر کلیک کنید