توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی شعر برآرد تهی دستهای نیاز فارسی هفتم صفحه ۲۱

  1 بازدید

  معنی شعر برآرد تهی دستهای نیاز فارسی هفتم صفحه ۲۱ را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  گنجینه ی شعر و ادب(تکالیف مدرسه) سال تحصیلی 1400 ـ 1399

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس اوّل « زنگ آفرینش» صفحه 14

  1. چه کسانی در کلاس جنگل سبز، آرزو های خود را مطرح کردند؟

  شبنم، دانه، غنچه، جوجه گنجشک، جوجه پرستو، جوجه های کبوتران، معلم.

  2. منظور شبنم از جمله ی « می خواهم آفتاب شوم» چیست؟

  منظورش این است که می خواهم با گرمای خورشید بخار شوم و

  به آسمان بروم و باخورشید یکی شوم و یا مثل آفتاب پُرنور شوم.

  3ـ اگر شما در جنگل سبز بودید، چه آرزویی داشتید؟

  آرزوی اینکه جنگل سبز همیشه سبز باشد.

  ........................................................................................................................................

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس دوم « چشمه ی معرفت» صفحه 21

  1. درکلاس طبیعت چه زیبایی هایی را می توان درک کرد؟

  عظمت، جلال و جاذبه ی خالق را می توان درک کرد.

  2. این ابیات از بوستان سعدی با کدام بخش از درس ارتباط دارد؟

  برآرد تُهی دست های نیاز/ ز رحمت نگردد تُهی دست باز

  همه طاعت آرند و مسکین نیاز/ بیا تا به درگاهِ مسکین نواز

  چو شاخِ برهنه برآریم دست/که بی برگ از این بیش نتوان نشست

  بر روی سبزه ها و کشته های سیراب،درختان سرسبز باغ و صحرا

  را دیدیم که شاخه ی دست های خویش را به آسمان برافراشته

  بودند و دعا می کردند.

  3. نمونه های دیگری زیبایی های آفرینش را بیان کنید.

  گلزارها، ستارگان، رنگین کمان، بیابان ها و ...

  ........................................................................................................................................

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس سوم « نسل آینده ساز» صفحه 34

  1. امتیازات نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظّم انقلاب، بیان کنید؟

  جوان و نوجوان خوب باید اهل فکر کردن دریافتن و تحلیل کردن باشد.

  2. منظور از عبارت « آینده با حرف ساخته نمی شود» چیست؟

  با حرف زدن نمیتوان پیشرفت کرد. برای پیشرفت کردن و ساختن آینده

  باید کار کرد و با عمل و کار و کوشش آینده را ساخت.

  3. شما ویژگی های برجسته ی جوان امروز ایرانی را چه چیزهایی می دانید؟

  تلاش، ذکاوت، پشتکار، اعتماد به نفس و ایمان قلبی.

  ........................................................................................................................................

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس چهارم « با بهاری که می رسد از راه» و « زیبایی شکفتن» صفحه 40

  1. منظور شاعر از « آسمان مثل یک تبسم شد» چیست؟

  با آمدن بهار، آسمان گرم و زندگی بخش شد وهمه سردی هاو غصه ها از بین رفت.

  2. به نظر شما، چرا بزرگ ترها از دوره ی نوجوانی و جوانی خود معمولاً

  با حسرت و آه، یاد می کنند؟ چون فرصتی برای برگشت به آن دوران و

  استفاده ی درست از آن را ندارند.

  3. « نوجوانی زیباست »؛ چه کنیم تا زیبا تر شود؟ باید قدر آن را بدانیم

  و قشنگی آن را بدانیم و قشنگی آن را با کم حوصلگی و دل خوری های

  بیهوده، زشت و تاریک نکنیم.

  4. .......................................................................................................................................

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس ششم « قلب کوچکم رابه چه کسی بدهم؟» صفحه 55

  1. چرا قلب آدم نباید خالی باشد؟

  چون اگر خالی باشد مثل یک گلدان، خالی و زشتمی شود و انسان را آزار می دهد.

  2. چرا قلب به دریا تشبیه شده است؟ شما قلب را به چه چیزهایی تشبیه می کنید؟

  زیرا خیلی بزرگ است و به اندازه ی تمام کسانی که می توانیم دوستشان داریم

  جای دارد و هیچوقت پُر نمی شود. قلب را می توان به خورشید، چشمه و آسمان

  نیز تشبیه کرد.

  3. به نظر شما چرا قلب نویسنده، نمی توانست عموی پدرش را بپذیرد؟

  چون توی قلبش جا نمی گرفت. هر وقت خودش هم، با زحمت و فشار جا می گرفت،

  صندوق بزرگ پول هایش بیرون می ماند و او، دوان دوان از قلبش بیرون می آمد تا

  صندوقش را بردارد.

  4ـ .......................................................................................................................................

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس هفتم « علم زندگانی» صفحه 61

  1. چرا گیتی به چشم کبوتر بچّه تاریک شد؟ چون او کوچک و بی تجربه بود

  و آن مسیر کوتاه، برایش طولانی و خسته کننده شده بود.

  2. به نظر شما کبوتر بچّه ممکن است چه پاسخی به پند مادر داده باشد؟

  پذیرفتن نصیحت مادر و عمل کردن به آن.

  3. پیام اصلی درس چیست؟ آموختن راه و روش زندگی و تجربه کسب کردن.

  4. .......................................................................................................................................

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس هشتم « زندگی همین لحظه هاست» صفحه 67

  1. چرا می گویند: « وقت از طلا گران بها تر است»؟ زیرا با صرف وقت

  می توان طلا به دست آورد ولی دقایق تلف شده را با طلا نمی توان خرید.

  2. منظور از « عمرحقیقی را شناسنامه ی ما تعیین نمی کند» چیست؟

  زیستن و زندگی زیبا، فقط همان فرصت هایی است که با رفتارهایی زیبا

  و کارهای بزرگ می گذرد. بقّیه روزها و سال های ما جزء عمر واقعی ما

  محسوب نمی شوند.

  3. پیام اصلی درس چیست؟ ما باید از وقت خود بهترین استفاده را ببریم

  و نگذاریم وقتمان تلف شود.

  4. ........................................................................................................................................

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس نهم « نصیحت امام(قُدِّسَ سِرُّهُ)»صفحه 84

  1. چرا دانش آموزان از نصیحت کردن امام خودداری کردند؟ زیرا امام بزرگوار

  و از همه ی گناهان دور بود و او بت شکن بودند و به مدت چهل سال نمازهای

  شبشان ترک نشد.

  2. چگونه می توان برای اسلام و جمهوری اسلامی و کشور مفید بود؟ به وظایف

  اسلامی که انسان را می سازد عمل کنید و اخلاق خود را نیکوکنید و اطاعت و

  خدمت پدران و مادرانتان را غنیمت شمارید و آن ها را از خود راضی کنید و به

  معلم هایتان احترام زیادی بگزارید.

  3. درباره ی عبارت « حرم دل او را آرام می کرد و مدرسه اندیشه اش را» توضیح دهید؟

  وقتی وارد زیارتگاه می شویم دل ما به خدا نزدیک تر می شود و از امامان سرمشق

  می گیریم وقتی وارد مدرسه می شویم چون سواد من افزایش پیدامی کند فهم و

  اندیشه ی ما هم افزایش می یابد.

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس دهم « کلاس ادبیات» صفحه 93

  1. معلم، برای تشویق نیما چه کرد؟ معلم گفت: آفرین آفرین

  خیلی خوب بود آقای علی اسفندیاری!

  2. دکترحسابی و دکتر کاظمی آشتیانی چه خصوصیات مشترکی داشتند؟

  مطالعه ی کتاب، منظم بودن، انجام تکالیف دینی، حافظ قرآن بودن.

  3. به نظر شما چرا دکتر حسابی، با « علم بدون عمل» مخالف بود؟ زیرا اگر

  علم داشته باشیم اما انجام ندهیم و عمل نکنیم در زندگی به درد ما نمی خورد.

  4. ........................................................................................................................................

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس یازدهم « عهد و پیمان» صفحه 102

  1. عهد پیمان شهید رجایی با شاگردانش چه بود؟ من دیر نمی‏آیم شما هم

  دیر نیایید. من غیبت نمی‏کنم شما هم غیبت نکنید. من به شما دروغ نمی‏گویم

  شما هم به من دروغ نگویید. من به هر قولی که به شما بدهم وفا می‏کنم شما

  هم به هر قولی که به من می‏دهید وفا کنید.

  2. چرا مصطفی در هنگام کمک به پیرمرد کمی مکث کرد؟ چون شیطان

  می‏خواست با گفتن خودت بیشتر به این پول احتیاج داری او را فریب دهد

  و این باعث شد او کمی مکث کند.

  3. به کاری که مصطفی کرد، « ایثار» می‏گویند. نمونه ای دیگر از ایثار را ذکر کنید.

  جنگ رزمندگان اسلام با دشمن و ...

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس دوازدهم « خدماتِ متقابل اسلام و ایران» صفحه 110

  1. معنای « سَلمانُ مِنّا اهلَ البیت» را بیان کنید.

  سلمان جزء خانواده ی من است. سلمان از اهل بیت است.

  2. چگونه زبان فارسی به گسترش تمدن اسلامی کمک کرده است؟

  یکی از مظاهر، خدماتی است که از راه زبان فارسی به اسلام کرده اند

  اُدبا، عرفا و سخنوران ایرانی حقایق قرانی را با جمله زیبای شعر و نثر فارسی

  به نحو احسن آرایش داده اند و حقایق اسلامی و معانی لطیف قرآنی را در

  میان حکایاتی شیرین آورده اند.

  3. به نظر شما چگونه می توان به تمدّن اسلام و ایران بیشتر خدمت کرد؟

  با انجام دادن به وظایف مذهبی و ملّی، با به کارگری هوش و لیاقت واستعداد،

  آشنایی با فرهنگ وتمدن های دیگر و هماهنگ کردن آن ها با فرهنگ و تمدن

  اسلامی و ایرانی، عشق و ایمان.

  4. ........................................................................................................................................

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس سیزدهم « اُسوه ی نیکو» صفحه 117

  1. رفتار پیامبر(ص) با امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در دوران کودکی

  چگونه بود؟ رسول اکرم با فرزندان خود به مهر و عطوفت رفتار می کرد.

  وقتی به سجده می رفت حسن(ع) و حسین(ع) برگردن و پشتش می نشستند

  و او چنان در سجده می ماند تا به آرامی پایین بیایند و وقتی از سجده

  برمی خواست هر دو در برمی گرفت وبر صورتشان بوسه می زد.

  2.کدام رفتار پیامبر(ص) با دیگران، برای شما جالب تر است؟ چرا؟ یکی از

  رفتار های خوب پیامبر(ص) اخلاق خوب آن است. اگر اخلاق خوب داشته

  باشی همه تو را دوست دارن و باعث شایستگی فرد نیز می شود.

  3. به نظر شما چرا پیامبر(ص) بدرفتاری با خویش را می بخشید امّا نسبت

  به قانون شکنی، گذشت نداشت؟ زیرا بدرفتاری با خود مسئله ای شخصی است

  و می توان از آن گذشت ولی قانون شکنی مسئله ای اجتماعی و عمومی است

  و حق دیگران را ضایع می کند و قابل گذشت نیست.

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس چهاردهم نهم «امام خمینی(قُدِّسَ سِرُّهُ)»صفحه 124

  1. چند ویژگی اخلاقی حضرت امام خمینی(قُدِّسَ سِرُّهُ) را در دوره ی

  نوجوانی وجوانی بیان کنید.مهربانی،سادگی، فروتنی،خوش بیانی،

  نظم و دقت و سیمای جذاب از ویژگی های درخشان ایشان بود .

  2. چرا در دوره ی انقلاب، همه ی ایران یک معلّم داشت؟

  همه به فرمان امام در کوچه ها و خیابان ها تظاهرات می کردند و

  درس انقلاب را به بانگ بلند به گوش جهانیان می رساندند آن روزها

  ملت، یک آموزگار، یک معلم و یک استاد داشت و او کسی جز

  امام خمینی(قُدِّسَ سِرُّهُ) نبود.

  3. به نظر شماراز محبوبیت بنیان گذارجمهوری اسلامی چیست؟

  این که قدرت مند بود و به مال و ثروت اهمیت نمی داد.

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس شانزدهم «آدم آهنی و شاپرک»صفحه 151

  1. چرا آدم آهنی از شاپرک خوشش آمد؟ شاپرک با همه ی

  تماشاگران فرق داشت، سوالاتی که می کرد در برنامه ریزی

  آدم آهنی نبود، صدایش بسیار شیرین بود، آدم آهنی را

  تروم عزیز صدا می زد.

  2. چرا آدم آهنی پس از مرگ شاپرک به سؤالات جواب درست نمی داد؟

  چون آدم آهنی ناراحت بود که شاپرک را نجات نداد و به سوالات شاپرک

  جواب درستی نداده بود.

  3. اخرین جمله ی درس، چه پیامی دارد؟ یعنی درخت بلوط به شاپرک

  آسیب رساند. شاپرک با این که می دا نست جانش در خطر است باز هم

  به درخت بلوط رفت می توانست بگردد شاید درخت بلوط دیگری

  پیدا می کرد.

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس هفدهم نهم «ما می توانیم»صفحه 159

  1. دانش آموزان چه جمله هایی روی برگه های خود می نوشتند؟

  من نمی توانم درست به توپ فوتبال ضربه بزنم.

  من نمی توانم عددهای بیشتر از سه رقم را تقسیم کنم.

  من نمی توانم کاری کنم که مرا دوست داشته باشند.

  2. چرا دونا از دانش آموزان خواسته بود که « نمی توانم» های خود

  را بنویسند؟ چون می خواست با این کار تمام نمی توانم ها را از بین

  ببرد وآن ها را درون خاک بگذارد و به همه بگوید که ما می توانیم.

  3. منظور بازرس از جمله ی « فهمیدم که این شاگردان هرگز چنین

  روزی را فراموش نخواهند کرد» چیست؟منظور این است که ما همیشه

  باید به خودمان بگویم من می توانم و به خاطر همین است که بچه ها

  این روز را فراموش نمی کنند.

  4. ........................................................................................................................................

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس اوّل « زنگ آفرینش» صفحه 14

  1. چه کسانی در کلاس جنگل سبز، آرزو های خود را مطرح کردند؟

  شبنم، دانه، غنچه، جوجه گنجشک، جوجه پرستو، جوجه های کبوتران، معلم.

  2. منظور شبنم از جمله ی « می خواهم آفتاب شوم» چیست؟

  منظورش این است که می خواهم با گرمای خورشید بخار شوم و

  به آسمان بروم و باخورشید یکی شوم و یا مثل آفتاب پُرنور شوم.

  3ـ اگر شما در جنگل سبز بودید، چه آرزویی داشتید؟

  آرزوی اینکه جنگل سبز همیشه سبز باشد.

  ........................................................................................................................................

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس دوم « چشمه ی معرفت» صفحه 21

  1. درکلاس طبیعت چه زیبایی هایی را می توان درک کرد؟

  عظمت، جلال و جاذبه ی خالق را می توان درک کرد.

  2. این ابیات از بوستان سعدی با کدام بخش از درس ارتباط دارد؟

  برآرد تُهی دست های نیاز/ ز رحمت نگردد تُهی دست باز

  همه طاعت آرند و مسکین نیاز/ بیا تا به درگاهِ مسکین نواز

  چو شاخِ برهنه برآریم دست/که بی برگ از این بیش نتوان نشست

  بر روی سبزه ها و کشته های سیراب،درختان سرسبز باغ و صحرا

  را دیدیم که شاخه ی دست های خویش را به آسمان برافراشته

  بودند و دعا می کردند.

  3. نمونه های دیگری زیبایی های آفرینش را بیان کنید.

  گلزارها، ستارگان، رنگین کمان، بیابان ها و ...

  ........................................................................................................................................

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس سوم « نسل آینده ساز» صفحه 34

  1. امتیازات نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظّم انقلاب، بیان کنید؟

  جوان و نوجوان خوب باید اهل فکر کردن دریافتن و تحلیل کردن باشد.

  2. منظور از عبارت « آینده با حرف ساخته نمی شود» چیست؟

  با حرف زدن نمیتوان پیشرفت کرد. برای پیشرفت کردن و ساختن آینده

  باید کار کرد و با عمل و کار و کوشش آینده را ساخت.

  3. شما ویژگی های برجسته ی جوان امروز ایرانی را چه چیزهایی می دانید؟

  تلاش، ذکاوت، پشتکار، اعتماد به نفس و ایمان قلبی.

  ........................................................................................................................................

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس چهارم « با بهاری که می رسد از راه» و « زیبایی شکفتن» صفحه 40

  1. منظور شاعر از « آسمان مثل یک تبسم شد» چیست؟

  با آمدن بهار، آسمان گرم و زندگی بخش شد وهمه سردی هاو غصه ها از بین رفت.

  2. به نظر شما، چرا بزرگ ترها از دوره ی نوجوانی و جوانی خود معمولاً

  با حسرت و آه، یاد می کنند؟ چون فرصتی برای برگشت به آن دوران و

  استفاده ی درست از آن را ندارند.

  3. « نوجوانی زیباست »؛ چه کنیم تا زیبا تر شود؟ باید قدر آن را بدانیم

  و قشنگی آن را بدانیم و قشنگی آن را با کم حوصلگی و دل خوری های

  بیهوده، زشت و تاریک نکنیم.

  4. .......................................................................................................................................

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس ششم « قلب کوچکم رابه چه کسی بدهم؟» صفحه 55

  1. چرا قلب آدم نباید خالی باشد؟

  چون اگر خالی باشد مثل یک گلدان، خالی و زشتمی شود و انسان را آزار می دهد.

  2. چرا قلب به دریا تشبیه شده است؟ شما قلب را به چه چیزهایی تشبیه می کنید؟

  زیرا خیلی بزرگ است و به اندازه ی تمام کسانی که می توانیم دوستشان داریم

  جای دارد و هیچوقت پُر نمی شود. قلب را می توان به خورشید، چشمه و آسمان

  نیز تشبیه کرد.

  3. به نظر شما چرا قلب نویسنده، نمی توانست عموی پدرش را بپذیرد؟

  چون توی قلبش جا نمی گرفت. هر وقت خودش هم، با زحمت و فشار جا می گرفت،

  صندوق بزرگ پول هایش بیرون می ماند و او، دوان دوان از قلبش بیرون می آمد تا

  صندوقش را بردارد.

  4ـ .......................................................................................................................................

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس هفتم « علم زندگانی» صفحه 61

  1. چرا گیتی به چشم کبوتر بچّه تاریک شد؟ چون او کوچک و بی تجربه بود

  و آن مسیر کوتاه، برایش طولانی و خسته کننده شده بود.

  2. به نظر شما کبوتر بچّه ممکن است چه پاسخی به پند مادر داده باشد؟

  پذیرفتن نصیحت مادر و عمل کردن به آن.

  3. پیام اصلی درس چیست؟ آموختن راه و روش زندگی و تجربه کسب کردن.

  4. .......................................................................................................................................

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس هشتم « زندگی همین لحظه هاست» صفحه 67

  1. چرا می گویند: « وقت از طلا گران بها تر است»؟ زیرا با صرف وقت

  می توان طلا به دست آورد ولی دقایق تلف شده را با طلا نمی توان خرید.

  2. منظور از « عمرحقیقی را شناسنامه ی ما تعیین نمی کند» چیست؟

  زیستن و زندگی زیبا، فقط همان فرصت هایی است که با رفتارهایی زیبا

  و کارهای بزرگ می گذرد. بقّیه روزها و سال های ما جزء عمر واقعی ما

  محسوب نمی شوند.

  3. پیام اصلی درس چیست؟ ما باید از وقت خود بهترین استفاده را ببریم

  و نگذاریم وقتمان تلف شود.

  4. ........................................................................................................................................

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس نهم « نصیحت امام(قُدِّسَ سِرُّهُ)»صفحه 84

  1. چرا دانش آموزان از نصیحت کردن امام خودداری کردند؟ زیرا امام بزرگوار

  و از همه ی گناهان دور بود و او بت شکن بودند و به مدت چهل سال نمازهای

  شبشان ترک نشد.

  2. چگونه می توان برای اسلام و جمهوری اسلامی و کشور مفید بود؟ به وظایف

  اسلامی که انسان را می سازد عمل کنید و اخلاق خود را نیکوکنید و اطاعت و

  خدمت پدران و مادرانتان را غنیمت شمارید و آن ها را از خود راضی کنید و به

  معلم هایتان احترام زیادی بگزارید.

  3. درباره ی عبارت « حرم دل او را آرام می کرد و مدرسه اندیشه اش را» توضیح دهید؟

  وقتی وارد زیارتگاه می شویم دل ما به خدا نزدیک تر می شود و از امامان سرمشق

  می گیریم وقتی وارد مدرسه می شویم چون سواد من افزایش پیدامی کند فهم و

  اندیشه ی ما هم افزایش می یابد.

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس دهم « کلاس ادبیات» صفحه 93

  1. معلم، برای تشویق نیما چه کرد؟ معلم گفت: آفرین آفرین

  خیلی خوب بود آقای علی اسفندیاری!

  2. دکترحسابی و دکتر کاظمی آشتیانی چه خصوصیات مشترکی داشتند؟

  مطالعه ی کتاب، منظم بودن، انجام تکالیف دینی، حافظ قرآن بودن.

  3. به نظر شما چرا دکتر حسابی، با « علم بدون عمل» مخالف بود؟ زیرا اگر

  علم داشته باشیم اما انجام ندهیم و عمل نکنیم در زندگی به درد ما نمی خورد.

  4. ........................................................................................................................................

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس یازدهم « عهد و پیمان» صفحه 102

  1. عهد پیمان شهید رجایی با شاگردانش چه بود؟ من دیر نمی‏آیم شما هم

  دیر نیایید. من غیبت نمی‏کنم شما هم غیبت نکنید. من به شما دروغ نمی‏گویم

  شما هم به من دروغ نگویید. من به هر قولی که به شما بدهم وفا می‏کنم شما

  هم به هر قولی که به من می‏دهید وفا کنید.

  2. چرا مصطفی در هنگام کمک به پیرمرد کمی مکث کرد؟ چون شیطان

  می‏خواست با گفتن خودت بیشتر به این پول احتیاج داری او را فریب دهد

  و این باعث شد او کمی مکث کند.

  3. به کاری که مصطفی کرد، « ایثار» می‏گویند. نمونه ای دیگر از ایثار را ذکر کنید.

  جنگ رزمندگان اسلام با دشمن و ...

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس دوازدهم « خدماتِ متقابل اسلام و ایران» صفحه 110

  1. معنای « سَلمانُ مِنّا اهلَ البیت» را بیان کنید.

  سلمان جزء خانواده ی من است. سلمان از اهل بیت است.

  2. چگونه زبان فارسی به گسترش تمدن اسلامی کمک کرده است؟

  یکی از مظاهر، خدماتی است که از راه زبان فارسی به اسلام کرده اند

  اُدبا، عرفا و سخنوران ایرانی حقایق قرانی را با جمله زیبای شعر و نثر فارسی

  به نحو احسن آرایش داده اند و حقایق اسلامی و معانی لطیف قرآنی را در

  میان حکایاتی شیرین آورده اند.

  3. به نظر شما چگونه می توان به تمدّن اسلام و ایران بیشتر خدمت کرد؟

  با انجام دادن به وظایف مذهبی و ملّی، با به کارگری هوش و لیاقت واستعداد،

  آشنایی با فرهنگ وتمدن های دیگر و هماهنگ کردن آن ها با فرهنگ و تمدن

  اسلامی و ایرانی، عشق و ایمان.

  4. ........................................................................................................................................

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس سیزدهم « اُسوه ی نیکو» صفحه 117

  1. رفتار پیامبر(ص) با امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در دوران کودکی

  چگونه بود؟ رسول اکرم با فرزندان خود به مهر و عطوفت رفتار می کرد.

  وقتی به سجده می رفت حسن(ع) و حسین(ع) برگردن و پشتش می نشستند

  و او چنان در سجده می ماند تا به آرامی پایین بیایند و وقتی از سجده

  برمی خواست هر دو در برمی گرفت وبر صورتشان بوسه می زد.

  2.کدام رفتار پیامبر(ص) با دیگران، برای شما جالب تر است؟ چرا؟ یکی از

  رفتار های خوب پیامبر(ص) اخلاق خوب آن است. اگر اخلاق خوب داشته

  باشی همه تو را دوست دارن و باعث شایستگی فرد نیز می شود.

  3. به نظر شما چرا پیامبر(ص) بدرفتاری با خویش را می بخشید امّا نسبت

  به قانون شکنی، گذشت نداشت؟ زیرا بدرفتاری با خود مسئله ای شخصی است

  و می توان از آن گذشت ولی قانون شکنی مسئله ای اجتماعی و عمومی است

  و حق دیگران را ضایع می کند و قابل گذشت نیست.

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس چهاردهم نهم «امام خمینی(قُدِّسَ سِرُّهُ)»صفحه 124

  1. چند ویژگی اخلاقی حضرت امام خمینی(قُدِّسَ سِرُّهُ) را در دوره ی

  نوجوانی وجوانی بیان کنید.مهربانی،سادگی، فروتنی،خوش بیانی،

  نظم و دقت و سیمای جذاب از ویژگی های درخشان ایشان بود .

  2. چرا در دوره ی انقلاب، همه ی ایران یک معلّم داشت؟

  همه به فرمان امام در کوچه ها و خیابان ها تظاهرات می کردند و

  درس انقلاب را به بانگ بلند به گوش جهانیان می رساندند آن روزها

  ملت، یک آموزگار، یک معلم و یک استاد داشت و او کسی جز

  امام خمینی(قُدِّسَ سِرُّهُ) نبود.

  3. به نظر شماراز محبوبیت بنیان گذارجمهوری اسلامی چیست؟

  این که قدرت مند بود و به مال و ثروت اهمیت نمی داد.

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس شانزدهم «آدم آهنی و شاپرک»صفحه 151

  1. چرا آدم آهنی از شاپرک خوشش آمد؟ شاپرک با همه ی

  تماشاگران فرق داشت، سوالاتی که می کرد در برنامه ریزی

  آدم آهنی نبود، صدایش بسیار شیرین بود، آدم آهنی را

  تروم عزیز صدا می زد.

  2. چرا آدم آهنی پس از مرگ شاپرک به سؤالات جواب درست نمی داد؟

  چون آدم آهنی ناراحت بود که شاپرک را نجات نداد و به سوالات شاپرک

  جواب درستی نداده بود.

  3. اخرین جمله ی درس، چه پیامی دارد؟ یعنی درخت بلوط به شاپرک

  آسیب رساند. شاپرک با این که می دا نست جانش در خطر است باز هم

  به درخت بلوط رفت می توانست بگردد شاید درخت بلوط دیگری

  پیدا می کرد.

  پرسش و پاسخ خودارزیابی کتاب فارسی هفتم

  درس هفدهم نهم «ما می توانیم»صفحه 159

  1. دانش آموزان چه جمله هایی روی برگه های خود می نوشتند؟

  من نمی توانم درست به توپ فوتبال ضربه بزنم.

  من نمی توانم عددهای بیشتر از سه رقم را تقسیم کنم.

  من نمی توانم کاری کنم که مرا دوست داشته باشند.

  2. چرا دونا از دانش آموزان خواسته بود که « نمی توانم» های خود

  را بنویسند؟ چون می خواست با این کار تمام نمی توانم ها را از بین

  ببرد وآن ها را درون خاک بگذارد و به همه بگوید که ما می توانیم.

  3. منظور بازرس از جمله ی « فهمیدم که این شاگردان هرگز چنین

  روزی را فراموش نخواهند کرد» چیست؟منظور این است که ما همیشه

  باید به خودمان بگویم من می توانم و به خاطر همین است که بچه ها

  این روز را فراموش نمی کنند.

  4. ........................................................................................................................................

  منبع مطلب : ganjineh220.blog.ir

  مدیر محترم سایت ganjineh220.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلاس هفتم و کلاس هشتم - پاسخ خودارزیابی و فعالیت های نوشتاری درس2

  پاسخ خود ارزیابی صفحه 22ادبیات فارسی

  1-در کلاس طبیعت چه زیبایی ها را می توان درک کرد؟آب چشمه ها- زیبایی طبیعت-عظمت و جلال- جاذبه خالق- نگاه های پژمرده هزاران درختان تشنه- کشته های سیراب-

  2-این دو بیت((مولوی))با کدام بخش از درس ارتباط دارد؟

  این درختان همچون خاکیان           دست ها بر کرده اند از خاکدان

  با زبان سبز دراز                           از ضمیر خاک می گویند راز

  درختان سرسبز باغ و صحرا را دیدم که شاخه دست های خویش را بر آسمان بر افراشته بودند و دعا می کردند.

  3-نمونه های دیگری از زیبایی های آفرینش را بیان کنید.آواز پرندگان-بوی خوش لاله زار-آواز باد-بوی چمن زار

  4-معنی شعر درس را بنویسید؟هر برگ از درختان در نظد انسان های آگاه مانند دفتری است که او را به شناخت خداوند راهنمایی می کند.

  بقیه در ادامه پاسخ ها

  پاسخ فعالیت های نوشتاری صفحه 23 ادبیات فارسی

  1-کلمه ها و ترکیب های مهم املایی درس را بنویسید.روح مذاب- وداع- غرقه اعجاز- یقین- جاذبه- گوارای- زلال- می لرزید- غرق- می نگریستم- سری- کنجکاوی-کشف کردن-

  2-برای هر کلمه یک هم خانواده بنویسید.

  اعجاز       معجزه                                     غرق      غریق

  نقطه        نقاط                                         معصوم       عصمت

  3-در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد آنها را پیدا کنید و شکل صحیح آنها را بنویسید.

  کودکان پر نشاط گل و بوته ها و نوجوانان امید.ار زرت ها در گوش نسیم عامین می گفتند و

  من با قرور و مهربانی و خشنودی باغ و سحرا را تماشا می کردم.

  زرت......ذرت     شکل صحیح

  عامین.....آمین      شکل صحیح

  قرور......غرور    شکل صحیح

  سحرا.....صحرا     شکل صحیح

  4-با ترکیب های زیر جمله های تازه ای بنویسید.

  سال های نوجوانی(خبری)سال های نوجوانی من حادثه های زیادی داشت.

  طبیعت روستا(پرسشی)آیا طبیعت روستا زیبا است؟

  درختان سر سبز(امری)درختان سرسبز را از شاخه ببرید.

  درس بزرگ(عاطفی)طبیعت چه درس بزرگ و زیباییست!

  5-ویژگی های انسان و کوه را در تشبیه زیر بنویسید.

  انسان های با اراده همچون کوه در برابر سختی ها ایستادگی می کنند.

  پاسخ:اراده- ایستادگی

  6-واژه های زیر به چه چیزی تشبیه می کنید؟آن تشبیه را در جمله ای به کار ببرید.

  مادر:مادر همچون باغبانی که از گل هایش مراقبت می کند.

  کتاب:کتاب همچون دوستی صادق خوبی ها را به ما نشان می دهد.

  7-یکی دیگر از زیبایی های آفرینش را در سه سطر به نثر امروزی بنویسید.آسمان آبی،درخشان و رنگارنگ مانند سقفی است که از ما محافظت می کند.

  8-جمله حکمت آمیز((همه عالم،کتاب حق تعالی است))را در دو سطر توضیح دهید.کل جهان و هر چه هست و در آن است مربوط به ذات مقدس اوست حق تعالی است که همه چیز را آفریده و سرپیچی از او کفر است.

  منبع مطلب : aliclassseven.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت aliclassseven.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : عالی بود فقط اگه امکان داره معنی شعر صفحه ۲۱ رو هم بفرستید

  فق : سلام کاش معنی داشت

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  یاسین 24 روز قبل
  0

  برام دعا کنین فردا امتحان دارم

  . 3 ماه قبل
  2

  سلام

  خیلی ممنون

  خیلی مفید بود

  شهناز 3 ماه قبل
  2

  معنی شعر برآرد تهی دستهای نیاز

  ناشناس 8 ماه قبل
  6

  عالی بود فقط اگه امکان داره معنی شعر صفحه ۲۱ رو هم بفرستید

  فق 1 سال قبل
  4

  سلام کاش معنی داشت

  امیر 1 سال قبل
  2

  خیلی بد هست

  اشتی کریم زاده 1 سال قبل
  1

  بر روی سبزه ها و کشته هایرسیراب درختان سر سبز باغ وصحرا را دیدم که شاخه های دست های خویش را به اسمان بر افراشته بودند و دعا می کردند.

  .sude 1 سال قبل
  -1

  ali

  .sude 1 سال قبل
  1

  خیلی خوب هستن

  سوده محمودی 1 سال قبل
  1

  این سوال ها رو خوب بخوانید

  kika 1 سال قبل
  1

  عالی بود فقط اگر امکان دارد معنی شعر ص 21 را هم بنویسید. منظورم جوابش نیست بلکه منظورم معنی شعر هست

  Yeganeh Abar 1 سال قبل
  -1

  برآورد تهی دست های نیاز ز رحمت نگردد تهی دست باز

  همه طاعت آرند و مسکین نیاز بیا تا به درگاه مسکین نواز

  چو شاخ برهنه برآریم دست که بی برگ ازاین بیش نتوان نشست

  قباد اولاد 2 سال قبل
  -2

  سلام

  مهدی 2 سال قبل
  7

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید