توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی منتظران بهار فصل شکفتن رسید مژده به گلها برید یار به گلشن رسید چند جمله دارد

  1 بازدید

  معنی منتظران بهار فصل شکفتن رسید مژده به گلها برید یار به گلشن رسید چند جمله دارد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  معنی شعر منتظران بهار فصل شکفتن رسید مژده به گل ها برید یار به گلشن رسید

  معنی شعر منتظران بهار فصل شکفتن رسید مژده به گل ها برید یار به گلشن رسید

  مطالب پیشنهادی:

  جواب سوالات خودرازیابی درس سوم فارسی هفتم

  معنی شعر جهان جمله فروغ روی حق دان ابتدای فصل اول

  منبع مطلب : sci-hub.ir

  مدیر محترم سایت sci-hub.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  هفتم - درس 3

  منتظران بهار فصل شکفتن رسید   

               مژده به گلها برید یار به گلشن رسید

  ای کسانی که منتظر رسیدن بهار و شکوفایی بودید ، با خبر باشید که فصل رویش و شکفتن غنچه ها و گلها رسیده؛ به گلها خبر خوش دهید که دوست و یارش( بلبل) به گلستان و باغ رسیده است.

  واژه ها:

  به رغم : بر خلاف            صلاح: درستی          انحراف: کجی           پارسایی: پاکی ، تقوا     پاکدامنی: عفت،پاکی

  صداقت: درستی و راستی  

  شعور: درک و فهم        همّت: تلاش ، کوشش، اراده  

  غیرت: مردانگی     

  استحکامات: جمع استحکام؛ بناهای محکم  

  بالیدن: افتخار کردن ، رشد کردن

  زنهار:آگاه باش،برحذر باش ( کلمه ای برای تاکید)           گور خانه: قبر، گورستان     مراد: خواسته ، آرزو      بستان: بوستان، گلستان                  نهفتن: پنهان کردن   تحلیل: بررسی     استعداد: توانایی   

  دانش های ادبی و زبانی:

  مهم ترین و اصلی ترین بخش هر جمله فعل است. گاهی یک فعل به تنهایی مفهوم کامل یک جمله را دارد مثل: دیدم.در حالت عادیفعل در پایان جمله می آید اما گاه در جملات ادبی و اشعار ممکن است در ابتدا یا میان جمله نیز قرار گیرد.

  در برخی جمله هاهدف تنها رساندن پیام به ساده ترین شکل است.

  مثال: باران از ابر میبارد. (زبان)

  اما گاه علاوه بر رساندن پیام به زیبایی ظاهری و معنایی جمله نیز توجه می شود.

  مثال: ابر می گرید(ادبیات )

  تا توانی پیش کس مگشای راز  

                    بر کسی این در مکن زنهار باز

  تا میتوانی راز خود را به کسی نگو. برحذر باش تا مبادا در دل خود را به روی کسی باز نکنی تا از اسرار دلت با خبر نشوند.

  گور خانه ی راز تو چون دل شود

                         آن مرادت زودتر حاصل شود

  اگر رازت را درون دلت دفن کنی و آن را به کسی نگویی، زودتر به اهدافت می رسی.

  دانه ها چون در زمین پنهان شود

                         سرّ آن سرسبزی بستان شود

  همانگونه که دانه ها زمانی که زیر زمین پنهان می شوند زودتر می رویند،و باغ و بوستان راسرسبز می کنند

  گفت پیغمبر: هر آن کو سر نهفت

                     زود گردد با مراد خویش جفت

  پیامبر (ص) فرمودند هر کسی راز خود را از دیگران پنهان کند، زودتر به آ رزوهای خود میرسد.

  منبع مطلب : adabnameha.blogfa.com

  مدیر محترم سایت adabnameha.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ادبیات

  آزمون ادبیات پایه هفتم

  1)اگر شعری با این بیت آغاز شود در کدام قالب شعری نمی تواند باشد؟

  " از طلمت خود رهاییم ده      با نور خود آشناییم ده"

  الف) قطعه       ج) مثنوی    پ) غزل      د) قصیده

  2)ساختمان کدام گزینه با دیگر گزینه ها ، تفاوت دارد؟

  الف) ریخت و پاش          ب) سوز و گداز           ج) گفت و گو             د) ساخت و ساز

  3) همه گزینه ها بجز گزینه.................دارای نثر ادبی است.

  الف) او از بالای کوه مردم را مغرورانه نگاه می کند.        ب) خورشید ، چشمان زیبای خویش را گشود.

  ج) قله های سپید و مغرور زمستانی ، تماشایی است.         د) سبزه ها به هنگام صبح خمیازه می کشند.

  4)در کدام گزینه نقش دستوری مفعولی ، بیشتر به کار رفته است ؟

  الف) می برد شام یتیمان عرب                    ب) می کند پر فضای خانه ز عطر

  ج) مژده به گل ها برید ، یار به گلشن رسید    د) هنر جوی تا کام یابی و ناز

  5)کدام یک از بیتهای زیر ، جمله های بیشتری دارد؟

  الف) روشن و گرم و زندگی پرداز           آسمان مثل یک تبسم شد

  ب) دانه آرام بر زمین غلتید             رفت و انشای کوچکش را خواند

  ج) با بهاری که می رسد از راه          سبز شو تازه شو بهاری شو

  د) غنچه هم گفت: گرچه دلتنگم           مثل لبخند باز خواهم شد

  6)کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟   الف)مرغک      ب)شاپرک      ج)پیامک         د)بامک

  7)در کدام گزینه ، گزاره قبل از نهاد آمده است؟

  الف) منتظران بهار فصل شکفتن رسید         ب) زندگی بر تو می زند لبخند

  ج) بچه ها گرم گفت و گو بودند.                د) خرم از تو بهار ایمان است.

  8در بیت زیر ، مفعول کدام است ؟" تو را پرواز بس زود است و دشوار     ز نوکاران که خواهد کار بسیار ؟

  الف) تو     ب) دشوار     ج) نوکاران    د) کار بسیار

  9)شهریار این بیت را در وصف کدام شاعر سروده است؟

  " به راستی که یکی از نوابغ ادب است       میان شاعره ها تاکنون نظیرش نیست"

  الف) گلشن آزادی          ب) سعدی              ج) پروین اعتصامی                د) قیصر امین پور

  زمان فعل در کدام گزینه متفاوت است؟

  الف) شب ز اسرار علی آگاه است.   ب) شال می بست و ندایی مبهم  

  ج) فجر تا سینه آفاق شکافت          د) حلقه در شد از او دامن گیر

  10)با توجه به این دو بیت :   " زندگی بر تو می زند لبخند         هست وقت شکفتنت امروز                         

                                         بهتر از هر چه هست در دنیا           با خدا راز گفتنت امروز

     الف) شکفتن و گفتن: قافیه        ب) امروز و امروز : قافیه  

      ج) هست و هست: ردیف         د) شکفتنت امروز و گفتنت امروز : قافیه

  11)بیت زیر از کدام شاعر است؟ " جهان جمله فروغ روی حق دان        حق اندر وی ز پیدایی است پنهان "

  الف) شیخ محمود شبستری                ب) عطار                 ج) فردوسی                 د) نظامی

  12)در کدام عبارت کنایه به کار نرفته است؟

  الف) بی بی از کوره در رفت                     ب) هفت پادشاه را خواب می بیند.   

     ج) به از آن که در پوستین خلق افتی.     د) تا غروب همین جور علاف بودم.

  13)این بیت چند جمله است؟ " منتظران بهار ، فصل شکفتن رسید     مژده به گلها برید، یار به گلشن رسید. "

  الف) 4 جمله    ب) 3 جمله     ج) 2 جمله      د) 5 جمله

  14)در بیت " با نسیم بهار و بلبل باغ    گرم راز و نیاز خواهم شد "   با توجه به درس ، کدام آرایه ی زیبایی سخن به کار رفته است؟

  الف) تشبیه    ب) تشخیص    ج) مراعات نظیر    د) ب و ج صحیح است

  15)وجه شبه ها در مصراع " من این جا چون نگهبانم تو چون گنج "  در کدام گزینه صحیح است؟

  الف) مراقبت – نگهبانی    ب) مراقبت- ارزشمندی    ج) ارزشمندی- نگهبانی     د) ارزشمندی – زیبایی

  16)بیت   " بچه ای با شوق پرواز      به جرئت کرد روزی بال و پر باز " چند جمله دارد؟

  الف) یک جمله            ب) دو جمله            ج) سه جمله            د)  چهار جمله

  17)در عبارت زیر ، چه آرایه ای دیده می شود؟

  " هنرمند هر جا رود قدر بیند و بر صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند."

  الف) سجع              ب) تضاد                 ج) تشبیه               د) الف و ب

  18) کدام گزینه درباره فعل جملات زیر ، صحیح است ؟ " قاضی متحیر گشت و گرد درخت گشت."

  الف) هر دو فعل اسنادی اند             .    ب) هر دو غیر اسنادی اند

  ج) اولی اسنادی و دومی غیر اسنادی     د) اولی غیر اسنادی و دومی اسنادی

  19) کدام یک از مصرع های زیر ، شخصیت بخشی ندارد؟

  الف) قلب من با قلب صحرا می تپد.      ب) کوه و دشت و گله با من هم صداست 

    ج) چادر من چلچراغی از صفاست    د) فجر تا سینه آفاق شکافت

  20)در بیت زیر نوع فعل ها را به ترتیب مشخص کنید.   

  " دست در دامن مولا زد در    که علی بگذر و از ما مگذر "

  الف) ماضی- امر- امر     ب) مضارع- امر- نهی   ج) مضارع- نهی- امر     د) ماضی- امر –نهی

  آزمون ادبیات پایه هشتم

  1)در کدام عبارت ، نوع واژه های مشخص شده در پرانتز ، درست نیامده است؟ 
    
  الف) چند روز پس از آغاز آبله کوبی به امیر خبر دادند.....( صفت مبهم) 
    
  ب) از قضا در همان روز مردی را که طفلش مرده بود ، به نزد او آوردند. ( صفت اشاره) 
    
  ج) ما باید در هر روستا و خیابانی مدرسه بسازیم.( صفت مبهم) 
    
  د) چند دقیقه بعد ، بقالی را آوردند که او نیز بچه اش مرده بود. (صفت پرسشی)
    
  بیت : " به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است       به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست2)
    
  به چه مفهومی اشاره دارد
    
  الف) تحمل کردن سختی ها و دشواری ها                     ب) تنها به فکر خدای بلند مرتبه بودن 
    
  ج) تسلیم بودن در برابر اراده ی خداوند                       د) بهره بردن از خوشی های زندگی 
    
  3)کدام آرایه ادبی در عبارت زیر ، به کار نرفته است؟ 
    
  "
  چون قلم و کاغذ برای نوشتن نداشت ، شنیده ها را بر کاغذ ذهن می نوشت. "4) 
    
  الف) تشبیه               ب) مراعات نظیر                       ج) تضاد                  د) واج آرایی 
      
  5)بیت زیر ، از کیست؟   " نام نیکو گر بماند ز آدمی             بٍه کزو ماند سرای زر نگار 
    
  الف) جامی                 ب) حافظ                ج) ایرج میرزا                    د) سعدی 
    
  6)کتاب داستان هایی اززندگی امیر کبیر از .......است
    
  الف) فرهاد حسن زاده           ب) محمود حکیمی           ج) دکتر کزازی          د) دکتر شهیدی 
    
  در کدام گزینه ، وا ژه های مترادف وجود ندارد؟7)
    
  الف) ذکاوت و تربیت               ب) انیس و مونس          ج) جهل و نادانی          د) شهد و شیرینی   
  8)در عبارت زیر ، چند واژه جمع به کار رفته است؟   
  "
  پدر بزرگش ، میرزامحمد خان  که خود شاعر سر شناسی در شیراز بود ، نوه اش را با خود به مجالس شعرا می برد.   
  الف) یک                       ب) دو                     ج) سه                      د) چهار

  عبارت زیر ، چه کسی را معرفی می کند؟9)  
  "
  شاعر و نویسنده ی معروف ایرانی در قرن نهم هجری است . از آثار معروف او " هفت اورنگ" می باشد
    
  الف) نظامی            ب) جامی             ج) ایرج میرزا               د) صائب تبریزی 
   

   
  10)در همه گزینه ها ، تمام واژه های به کار رفته هم خانواده اند بجز.................................
  الف) محفوظ- حفاظت- حافظ                                        ب) خواننده- خوانا- خواندن          
    
    
  ج) عزیز- معزز- اعزاز                                                   د)حبوب- حبیب- احباب 
  بیت زیر ، ...............را نکوهش و .............را توصیه می کند11)
    
  "
  خار بر پشت زنی زین سان گام                 دولتت چیست ؟ عزیزیت کدام؟
    
  الف) طمع- قناعت       ب) توهین- انسان دوستی        ج) تکبر- وارستگی         د) تنبلی- تلاش 
  12)در عبارت زیر ، چند صفت بیانی وجود دارد؟ 
    
  "
  عکس آسمان بر سطح لرزان گودال های آب ، تماشایی بود. خورشید از پشت کوه ها سرک می کشید و سلاح ها و کلاه های آهنی را برق می انداخت. " 
    
  الف) سه                     ب) چهار                 ج) یک                     د) دو

  در عبارت زیر ، چند هسته گروه اسمی وجود دارد؟13)
    
  "
  باران بند آمده بود اما هنوز از ساقه ی علف ها آب می چکید و دشت پر از گودال های آب شده بود
  الف) چهار                         ب) پنج          ج) شش                د) هفت 
    
  در عبارت زیر ، چند وابسته پیشین به کار رفته است؟14)
    
  انگار صدها آیینه شکسته را کنار هم چیده بودند. ابرهایی که هر لحظه به شکلی در می آمدند، در مقابل آن آیینه ها خودشان را برای سال نو آماده می کردند 
    
  الف) سه               ب) چهار                     ج) پنج                    د) دو

  15)در کدام یک از بیت های زیر ، جمله ی دو بخشی " نهاد+ فعل " وجود دارد؟ 
    
  الف) لنگ لنگان قدمی بر می داشت                  هر قدم دانه شکری می کاشت 
    
  ب) درٍ دولت به رخم بگشادی                          تاج عزت به سرم بنهادی 
    
  ج) آمد آن شکر گزاریش به گوش                    گفت کای پیر خرد گشته خموش 
    
  د) کای فلان چاشت بده یا شامم                      نان و  آبی که خورم و آشامم 
  در عبارت زیر، کدام یک از صفت های بیانی وجود ندارد؟16)
    
  "
  به کمک بازنویسی می توانیم متون ادبی گذشته را به زبان امروز در آوریم و عناصر کهنه آن را تغییر دهیم و به جای واژه های سخت آن ها ، تعابیر آشنا قرار دهیم
    
  الف) صفت فاعلی              ب) صفت مفعولی          ج) صفت نسبی         د) صفت ساده 
             
  17)عبارت زیر ، کدام اثر را معرفی می کند ؟ 
    
  کتابی است تالیف محمد بی منور در شرح حال و سخنان ابو سعید ابو الخیر 
    
  الف- اسرار التوحید            ب- جامع التمثیل             ج- نگارستان               د- روح الارواح 

  - بهوسیله ی چوبی و مهره ای حساب و کتاب قدیم ، ...................می گفتند18)
    
  الف- چرتکه                 ب- اسطرلاب                 ج- چاپار               د- ماشین حساب 
  جولاهه یعنی:     الف- آهنگر          ب- نقاش            ج- بافنده               د- خیاط

   
  بن مضارع فعل های عبارت زیر ، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟19) 
    
  "
  او را در صحرایی یافتندو شیخ را پیش او بردند . شیخ سلام کرد . بهلول جواب سلام او را داد
    
  الف- یافت –برد- کن- دهد               ب- یاب- برد- کند- ده       
    
   
  ج- یافت- بر- کند- دهد               د- یاب- بر- کن- ده      

  کدام آرایه در بیت زیر وجود دارد؟20)
    
  "
  با چشم ادب نگر پدر را      از گفته او مپیچ سررا
    
  الف- کنایه             ب- تشبیه                  ج- تضاد                  د- تشخیص

  منبع مطلب : www.iranparsadabiyat1.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.iranparsadabiyat1.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  بورا 4 ماه قبل
  0

  قالب شعریش چیه؟؟

  بورا 4 ماه قبل
  0

  فک کنم 2 جمله باشه

  Arya 9 ماه قبل
  1

  من این سایت شمارو خیلی دوست دارم 🏃❤️

  من 10 ماه قبل
  1

  آرایه ها و نهاد و منادای منتظران بهار فصل شکفتن رسید مژده به گلها برید یار به گلشن رسید چیه

  فاطیما 11 ماه قبل
  2

  ردیف و قافیه منتظران بهار فصل شکفتن رسید مژده به گلها برید یار به گلشن رسید

  ی دخملی 11 ماه قبل
  2

  عالین واقعا ممنون ازتون خیلی بهم کمک کردن مرسی ازتون 💐

  ..... 1 سال قبل
  2

  ردیف و قافیه این شعر چیست؟

  ^-^ 2 سال قبل
  3

  چهار جمله اس

  منتظران بهار نهاد مصراع اوله

  جان بخشی هم که داریم

  1
  نخیر 10 ماه قبل

  نخیر

  3
  ^-^ 2 سال قبل

  یار هم نهاد مصرع دومه فک کنم

  برای ارسال نظر کلیک کنید