توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  مهره داران به چند گروه تقسیم می شوند نام ببرید کلاس سوم

  1 بازدید

  مهره داران به چند گروه تقسیم می شوند نام ببرید کلاس سوم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  جانوران مهره دار و بخش دوم بخش سوم گیاهان علوم سوم

  جانوران مهره دار              

  1)جانوران به طور کلی به چند گروه تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . ص24

  2)به چه جانورانی مهره دار می گویند؟

  3) جنس اسکلت از چیست؟

  4) مهمترین قسمت اسکلت چه نام دارد؟

  5)محل ستون مهره ها در کدام قسمت بدن است ؟

  6) جانوران مهره دار به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

  7) از گروه ماهی ها3 مورد نام ببرید .

  8) از گروه دوزیستان 1 مورد نام ببرید .

  9) از گروه پرندگان 2 مورد نام ببرید .

  10) از گروه پستانداران4 مورد نام ببرید .

  ۱۱)   ماهی ها به کمک چه چیزی در آب شنا می کنند ؟ ص 25

  12) پوست بیشتر ماهی ها از چه پوشیده شده است؟

  13) ماهی ها به کمک چه عضوی تنفس می کنند؟

  14) آبشش در کدامقسمت بدن ماهی قرار دارد ؟

  15) ماهی ها چگونه زیاد می شوند ؟

  16 ) چند جانور مهره دار نام ببرید . ص 24

  17) اسکلت چه فایده ای دارد ؟ص 24

  18) ماهی ها به کمک ..........   خود درآب شنا می کنند .

  19) پوست بیشتر ماهی ها..............و .......... است .

  20) ماهی ها در دو طرف سر خود .......... دارند .

  21) ماهی چند باله دارد ؟ ص 26

  22) ماهی ها در هنگام حرکت سریع کدام باله هایش را تکان می دهد؟

  23) ماهی در هنگام دور زدن کدام باله هایش را حرکت می دهد ؟

  24) لغزندگی سطح بدن ماهی چه فایده ای دارد ؟

  25) دوزیستان چگونه زیاد می شوند ؟ ص 27

  26) چرا به قورباغه جانور دوزیست می گویند ؟

  27) قورباغه ها از کدام گروه جانوران هستند ؟

  خزندگان       دوزیستان          پرندگان       ماهی ها

  28) جانوران دوزیست در کجا تخم ریزی می کنند ؟

  آب        خشکی           کویر               بیابان

  29) از هر تخم قورباغه یک ........ بیرون می آید که شبیه قورباغه...... است .                  

  30) نوزاد قورباغه باله و......... دارد .

  31) نوزاد قورباغه با قورباغه ی کامل چه تفاوتی دارد؟

  32) پوست قورباغه با پوست ماهی چه تفاوتی دارد؟ ص 28

  33) چرا قورباغه بعد از بزرگ شدن باید در خشکی زندگی کند ؟

  34) چرا نوزاد قورباغه باید در آب زندگی کند ؟

  35) چه وقتی قورباغه ازآب بیرون می آید ؟

  36) به جانورانی مانند مار، سوسمار ولاک پشت،............ می گویند. ص 28

  37) چند جانور خزنده نام ببرید.

  38) خزندگان چگونه حرکت می کنند؟

  39) پوشش بدن خزندگان چیست؟

  40) همه خزندگان با چه چیزی نفس می کشند؟ آبشش                  شش

  41) خزندگان چگونه زیاد می شوند؟

  42) چرا خزندگان کمتر از پرندگان غذا می خورند ؟

  43) چرا لاک پشت را در گروه خزندگان قرارداده اند ؟

  44) نام جانوری از گروه خزندگان که در دریا زندگی می کند نام ببرید.

  45)بدن پرندگان از....... پوشیده است و به جای دهان........ دارند. ص 29

  46) پرندگان از منقار خود چه استفاده می کنند؟

  47) پرندگان.......... می گذارندو روی........... خود می خوابند .

  48) کدام حسّ پرندگان و خزندگان، باید قوی باشد ؟

  49) چرا مرغ نمی تواندبه خوبیِ لک لک یا عقاب پرواز کند ؟

  50) پرنده ای نام ببرید که اصلاً نمی تواندپرواز کند.

  51) از گروه پرندگان چند مورد نام ببرید.

  52) چرا غذای پرندگان با هم تفاوت دارد ؟

  53) سطح بدن پستان داران از چه پوشیده شده است؟ ص 32

  54) همه ی پستان داران با......... نفس می کشند.

  55) پستان داران بچّه........ و به بچّه های خود.......... می دهند

  56) چند جانور پستان دار نام ببرید.

  57) گربه به کدام جانور شبیه است؟ ص 33

  خروس        زرّافه              مار           قورباغه           

  58)گربه چه شباهتی با زرّافه دارد؟

  59) کدام گروه از جانوران روی تخم ها ی خود می خوابند؟

  پستانداران          پرندگان        خزندگان      دوزیستان

  60) پستان داران......... و فراوان اند.

  61) پستان داری را نام ببرید که در دریا زندگی می کند.

  62)پستان داران باهم چه شباهتی دارند؟

  63) پستانداری را نام ببرید که پرواز می کند.

  پاسخنامه بخش دوم علوم سوم ابتدایی    جانوران مهره دار

  1) دو گروه مهره دار و بی مهره

  2) به جانورانی که در داخل بدن خود اسکلت دارند مهره دار می گویند.

  3) استخوان

  4) ستون مهره ها

  5) در پشت جانور

  6) پنج گروه- ماهی ها، دوزیستان ،خزندگان ، پرندگان ، پستان داران

  7) کوسه ماهی ، اسب ماهی ، ماهی خاویار

  8) قورباغه

  9) شاهین ، پنگوئن

  10) میمون ، خرس قطبی ، دلفین،گاو

  11) باله ها

  12) پولک

  13) آبشش

  14) در دو طرف سر ماهی

  15) تخم ریزی

  16) اسب ، مار، قورباغه ، خرگوش

  17) بدن را محکم نگه می دارد.

  18) باله های

  19) پولک دار لغزنده

  20) آبشش

  21) هفت یا هشت باله

  22) باله دمی و بالایی

  23) باله پشتی یا دم و باله سینه ای

  24) باعث حرکت آسان ماهی در آب می شود.

  25) تخم ریزی

  26) چون قورباغه دوران نوزادی خود را درآب وسپس در خشکی زندگی می کند.

  27) دوزیستان

  28) در آب

  29) نوزاد -نیست

  30) آبشش

  31) نوزاد قورباغه باله و آبشش دارد ودر آب زندگی می کندامّا قورباغه ی کامل دست وپا و شش دارد ودر خشکی زندگی می کند.

  32) بدن قورباغه پوششی ندارد ولی بدن ماهی از پولک پوشیده شده است.

  33) چون آبشش آنها از بین می رودوبه شش تبدیل می شود.

  34) چون آبشش دارد .

  35) زمانی که آبشش به شش تبدیل شود.

  36) خزنده

  37) مار ، مارمولک ، لاک پشت ، کروکودیل

  38) خزندگان هنگام حرکت شکم خود را روی زمین می کشند.

  39) پولک

  40) شش

  41) خزندگان تخم گذارند.

  42) خزندگان فعّالیّت کمتری دارند برای همین کمتر غذا می خورند.

  43) چون با شش نفس می کشد،تخم می گذاردوروی بدن خودپولک داردو پاهای کوتاهی دارد.

  44) لاک پشت آبی

  45) پر ، منقار

  46) از آن برای برچیدن دانه یا خوردن غذا استفاده می کنند.

  47) تخم ، تخم های

  48) در پرندگان حسّ بینایی و شنوایی ودر خزندگان حسّ ِ بویایی

  49) چون بال مرغ نسبت به بدنش کوچک است.

  50) شتر مرغ

  51) خروس ، پلیکان، پرستو ، عقاب

  52) چون شکل منقار هر پرنده با نوع غذای پرنده ارتباط دارد.

  53) مو

  54) شش

  55) می زایند ،   شیر

  56) میمون ، خرس قطبی ، دلفین ، بز ، خفّاش

  57) زرّافه

  58) هر دو پستان دار هستند .

  59) پرندگان

  60) گوناگون

  61)وال

  62) همه با شش تنفس می کنند، همه بچّه می زایند و به بچّه های خود شیر می دهندوسطح بدنشان از مو پوشیده شده است.

  63) خفّاش

  دانستنی های علوم بخش مهره داران

  دو گروه بزرگ جانور کدامند؟1- مهره داران     2- بی مهرگان

  1-    چند جانور بی مهره نام ببرید. کرم- پشه- پروانه- سوسک- ملخ- زنبور-مورچه....

  2-    چند جانور مهره دار نام بیرید. ماهی، سگ، مار،قورباغه،لاک پشت،مرغابی...

  3-    مهره داران داخل بدن خود ه دارند؟ اسکلت

  4-    اسکلت چیست؟ اسکلت ازجنس استخوان است وبدن را محکم نگه می دارد.

  5-    مهمترین قسمت اسکلت چه نام دارد؟ ستون مهره ها

  درکجای بدن قرار دارد؟ درپشت بدن

  6-    دانشمندان جانوران مهره دار را به چند گروه طبقه بندی می کنند؟ پنج گروه

  1-ماهی ها   2- دوزیستان  3- خزندگان   4- پرندگان  5- پستاندارن

  7-    ماهی ها با چه اندامی شنا می کنند؟ باله

  8-    پوست بیشتر ماهی چگونه است؟ پولک دار ولغزنده

  9-    ماهی ها چه اندامی تنفس می کنند و این اندام درکجای بدنشان قرار دارد؟

  ماهی ها با آبشش که دردو طرف سرآنها قرار دارد تنفس می کنند.

  10-ماهی ها چگونه تولید مثل می کنند؟

  آنها داخل آب تخم ریزی می کنند واز هر تخم یک ماهی به وجود می آیند.

  11-لغزندگی سطح بدن ماهی چه فایده ای برایش دارد؟

  کمک می کند تا ماهی بهتر وسریع تر حرکت کند.

  12-ماهی چند باله دارد؟ 7باله دارد.

  -ماهی درهنگام حرکت سریع کدام باله را تکان میدهد؟ باله ی دمی

  - درهنگام دور زدن کدام باله ها را حرکت می دهد؟ باله های دم وسینه ای

  14- چند جانور دوزیست نام ببرید؟ قورباغه- وزغ- سمندر- غوک- تریتون- نکتوروس

  15-جانوران دوزیست چگونه تولید مثل می کنند؟

  آن ها درآب تخم ریزی می کنند واز هر تخم یک نوزاد که شبیه قورباغه نیست خارج می شود.

  16-یک نوزاد قورباغه چه خصوصیاتی دارد؟

  نوزاد قورباغه باله و آبشش دارد وباید مانند ماهی درآب زندگی کند.

  آیا بعد از بزرگ شدن هم این خصوصیات را حفظ می کند؟ نخیر

  نوزاد قورباغه کم کم رشد کرده ودارای شش می شود.بنابراین قورباغه ها بعداز بزرگ شدن ،باید درخشکی زندگی کنند.

  17-تفاوت های جای پوست قورباغه وپوست ماهی درچیست؟

  پوست ماهی از پولک پوشیده شده است ولغزنده است ،ولی پوست قورباغه برهنه ومرطوب است.چون هوای مورد نیاز برای تنفس را از لایه های مرطوب پوست جذب می کند.

  18-چند جانور خزنده نام ببرید؟ مار –سوسمار- لاک پشت- مارمولک- کروکودیل-

  19-خزندگان چه خصوصیاتی دارند؟ 1- هنگام حرکت، شکم خود را روی زمین می کشند.2- روی بدنشان از پولک پوشیده شده است.   3- باشش تنفس می کنند.   4- تخم گذارند.

  20-خزنده ای مانند لاک پشت آبی که دردریا زندگی می کند چگونه تنفس می کند؟

  چون تنفس دارد برای تنفس به سطح آب می آید.

  21-چرا خزندگان کمتر از پرندگان غذا می خورند؟ بنا به دلیل زیر کمتر می خورند:

  1-    خزندگان کمتر حرکت می کنند و نیروی کمتری مصرف می کنند،پس به غذا کمتری نیاز دارند.

  2-    مقدار آب وعده آنها زیاد است وباعث می شود که کمتر گرسته شوند.

  22-چرا لاک پشت را درگروه خزندگان قرار داده اند؟ چون مثل خزندگان هنگام حرکت شکمش را روی زمین می کشد، بدنش ازپولک پوشیده شده ،شش دارد وتخم گذار است.

  23-پرندگان چه خصوصیاتی دارند؟1- بدنشان را پرپوشیده شده است.   2- باشش تنفس می کند.   3- تخم می گذارند وروی تخم های خود می خوابند.

  4-به جای لب ودندان ،منقار دارند واز آن برای برچیدن دانه با خوردن غذای مناسب استفاده می کنند.

  24-در پرنده ها وخزنده ها کدام حس باید قوی باشد؟

  درپرنده ها: حس بینایی    درخزنده ها: حس شنوایی

  25-چرا مرغ نمی تواند به خوبی لک لک یا عقاب پرواز کند؟

  زیر بال ها کوچک دارد ولی جثه اش (هکل ) بزر گ است.

  26-پرنده ای را نام ببرید که اصلا نمی تواند پرواز کند؟ پنگوئن-شترمرغ- مرغ- کیوی

  27-چرا غذای پرندگان باهم متفاوت دارد؟

  چون منقار آن ها باهم متفاوت است. بعضی از منقارها برای خوردن دانه های گیاهان مناسب است،بعضی برای خوردن حشرات زیر پوست درختان وبعضی برای شکار ماهی و...

  28-هریک از این پنجه ها ،برای چه کاری مناسبند وچه پرنده ای پایشان به این شکل است؟

  شتر مرغ : تند راه رفتن ودویدن            کبوتر وگنجشک:برای گرفتن شاخه ی درختان

  عقاب: برای شکار کردن                  اردک: برای حرکت روی زمین گلی وشنا درآب

  مرغ: برای حرکت روی زمین نرم وپیدا کردن غذا

  29- کدام گروه از مهره داران گوناگون وفراوان هستند؟

  پستانداران گوناگون وفراوانند مثل: انسان ها، میمون ها، فک ها، خفاش ها،جوندگان

  30-پستانداران چه خصوصیاتی دارند؟ 1- بدنشان از مویا کرک پوشیده شده است.  2- با شش تنفس می کنند.   3- بچه می زایند وبه بچه های خود شیر می دهند.

  31-کدام پستانداران با ان که شش دارد درآب زندگی می کند؟ وال- بالن- دولفین

  32- چند جانور پستاندار نام ببرید. انسان- میمون- فک- اسب- سنجاب- خفاش و....

  33- درهر ردیف به گربه به کدام جانور شبیه است؟ چرا؟

  به زرافه شبیه است.چون هردو پستاندار هستند.

  به سگ بیشتر شبیه است.چون علاوه بر این که هردو پستاندارند،هر دو گوشتخوار هستند.

  به شیر شبیه است .هردو پستاندار وگوشتخوار هستند واز نظر ظاهر وشکل صورت وطرز دفاع و...نیز به هم شباهت دارند.

  نمونه سوال علوم

  4-    محل زندگی جانوران زیر کجاست ؟

  آهو( چمنزار)      مار(بيابان و جنگل و باغ )      موش(بيابان، شهر، روستا، جنگل)               قورباغه(درآب و خشكي)             فک(دريا)                                                                

  وال( دربا)                        خرس قطبی( در قطب)                 ستاره دریایی(دريا)

  5-    چرا بعضی از جانوران برای خود لانه می سازند ؟ مثال بزنید_ بعضي از جانوران براي حفظ جان خود  در برابر سرما و گرما و دشمنان لانه مي سازند_ مثل پرندگان و موش

  6-    چرا بیشتر جانوران بزرگ لانه ای ندارند؟ جانوران بزرگ به خاطر جثه ي بزرگشان و نترسيدن از دشمنان لانه ندارند.

  7-    چرا جانوران به غذا نیاز دارند ؟به خاطر رشد و حركت به غذا نياز دارند.

  8-    کدام گوشت خوارو کدام گیاه خوارند ؟

  ببر ( گوشت خوار) خرس( گوشت خوار) زرافه( گياه خوار) ـ اسب( گياه خوار) ـ   وال(گوشت خوار)

  9-    دندان گیاه خوران با گوشت خواران چه فرقی دارد؟ دندان گياه خوارن پهن وبراي آسياب گردن مناسب است  ولي دندان هاي گوشت خواران تيز وبرنده است .

  10-    با شروع فصل سرما بعضی از جانوران چه تغییراتی در زندگی خود می دهند ؟ چرا؟ بعضي از جانوران به خواب زمستاني فرو مي روندو برخي ديگر مهاجرت مي كنند_ به خاطر كم غذايي وسرما

  11-    چند جانور نام ببرید که زمستان خوابی دارند . خرس ، موش ،‌مار، خفاش، جوجه تيغي، سنجاب و ... خواب زمستاني دارند.

  12-    چند جانور نام ببرید که مهاجرت می کنند . پرستو ، غاز وحشي، لك لك و مرغ دريايي

  13-    جانوران زیر هوای مورد نیاز خود راچگونه به دست می آورند؟

  ماهی(‌بوسيله ي آبشش)  - کرم خاکی(پوست) سگ(شش) دلفین(شش)

  14-    هریک از جانوران زیر چه می خورند ؟

  وال (‌ ماهي ها كوچك ) شیر و پلنگ ( گور خر ،‌خرگوش ،‌كوزن ،‌ و...) گور خر(‌ گياه ) ـ مار( موش، تخم پرندگان) جغد( موش ، پرندگان كوچك

  15-    چرا پرنده ها مجبورند روزی چند بار غذا بخورند ولی مارها شاید هفته ای یک بار غذا بخورند ؟  زيراپرندگان فعاليت و حركت بيشتري را انجام مي دهند و لي مارها فعاليت و حركت كمتري دارند.

  16-    چه جانورانی به صورت گروهی زندگی می کنند ؟ جانوراني مانند زنبور ، موريانه و مورچه

  17-    جانوران بیابانی آب بدن خود را چگونه به دست می آورند ؟ جانوران بياباني از سه راه آب بد خود را بدست مي آورند          

   1. از غذايي كه مي خورند      2. از ريشه هاي گياهان     3. از ذخيره ي بدن خود

  18-    نام چند جانور را که در قطب زندگی می کنند نام ببرید. گوزن قطبي ، خرس قطبي، روباه قطبي و گرگ

  19-    جانوران برای نفس کشیدن به چه چیزی نیاز دارند ؟ به هوا

  20-    جانوران به چه علّت هایی مهاجرت می کنند ؟براي يافتن غذا و به خاطر يافتن آب و هواي معتدل

  21-    خواب زمستانی چه فرقی با خواب معمولی دارد؟ خواب زمستاني طولاني است ولي خواب معمولي كوتاه است.

  22-    آیا جانوران در طول زمستان خوابی ، به آب وغذا نیاز دارند ؟ بله، آن ها نياز خود را از ذخيره ي بدن خود مي گيرند

  23-    بین علّت زمستان خوابی وعلّت مهاجرت پرستو چه شباهتی وجود دارد ؟ هر دو به علت كم بودن غذا است.

  24-    هنگامی که باران می بارد کرم خاکی ها از خاک بیرون می آیند .می دانید چرا ؟ زيرا نمي توانند نفس بكشند

  25-    چرا با شروع فصل سرما بعضی از جانوران می خوابند وبعضی مهاجرت می کنند ؟ به علت كمبود غذا

  26-    اگر یک لیوان را تا نیمه آب بریزیم ویکی دو ساعت بی حرکت بماند سپس دیواره ی داخلی را مشاهده کنیم چه می بینیم ؟ حباب ريز كه به ليوان چسپيده اند.

  27-    از مشاهده ی حباب هایی که به لیوان چسبیده اند چه نتیجه ای می گیرید ؟ نتيجه مي گيريم كه در درون آب هوا وجود دارد.

  ۲۸- چرا وقتی ماهی را درظرف آب کوچکی می اندازیم ، باید آب آن را هفته ای چند بار عوض کنیم ؟ زيرا ماهي از هواي درون آب استفاده مي كند و هواي درون آب تمام مي شود.

  جانوران مهره دار               

  1) جانوران به طور کلی به چند گروه تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . ص24    جواب: دو گروه مهره دار وبي مهره

  2) به چه جانورانی مهره دار می گویند؟ به جانوراني كه در داخل بدن خود اسكلت دارند.

  3) جنس اسکلت از چیست؟ استخوان

  4) مهمترین قسمت اسکلت چه نام دارد؟  ستون مهره

  5)محل ستون مهره ها در کدام قسمت بدن است ؟در پشت بدن جانور

  6) جانوران مهره دار به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید. 5 گروه ، ماهي ها، دوزيستان ، خزندگان، پرندگان و پرندگان

  7) از گروه ماهی ها3 مورد نام ببرید . كوسه ماهي، ماهي خاويار و اسب ماهي

  8) از گروه دوزیستان 1 مورد نام ببرید . قورباغه

  9) از گروه پرندگان 2 مورد نام ببرید . پنگوئن  و خفاش

  10) از گروه پستانداران4 مورد نام ببرید . بُز، گاو ، گربه و شير

  ۱۱)   ماهی ها به کمک چه چیزی در آب شنا می کنند ؟ ص 25 باله ها

  12) پوست بیشتر ماهی ها از چه پوشیده شده است؟ پولك

  13) ماهی ها به کمک چه عضوی تنفس می کنند؟ آبشش

  14) آبشش در کدام قسمت بدن ماهی قرار دارد ؟ در دو طرف سر ماهي

  15) ماهی ها چگونه زیاد می شوند ؟ با تخم ريزي

  16 ) چند جانور مهره دار نام ببرید . ص 24 اسب، الاغ، گربه،

  17) اسکلت چه فایده ای دارد ؟ص 24بدن را سرپا نگه ميدارد

  18) ماهی ها به کمک ..........   خود درآب شنا می کنند . باله ها ي

  19) پوست بیشتر ماهی ها.............. و .......... است .  پولك دار _لغزنده

  20) ماهی ها در دو طرف سر خود .......... دارند . آبشش

  21) ماهی چند باله دارد ؟ ص 26 هفت  يا هشت باله

  22) ماهی ها در هنگام حرکت سریع کدام باله هایش را تکان می دهد؟ باله ي دمي و بالايي

  23) ماهی در هنگام دور زدن کدام باله هایش را حرکت می دهد ؟ باله ي دمي و باله ي شكمي

  24) لغزندگی سطح بدن ماهی چه فایده ای دارد ؟ باعث حركت آسان ماهي در آب مي شود.

  25) دوزیستان چگونه زیاد می شوند ؟ ص 27 با تخم ريزي

  26) چرا به قورباغه جانور دوزیست می گویند ؟ چون قورباغه دوران نوزاي خود را در آب  مي گذراند و سپس در خشكي زندگي مي كند.

  27) قورباغه ها از کدام گروه جانوران هستند ؟ دوزيستان

  28) جانوران دوزیست در کجا تخم ریزی می کنند ؟ در آب

  29) از هر تخم قورباغه یک ........ بیرون می آید که شبیه قورباغه...... است. نوزاد _ نيست                  

  30) نوزاد قورباغه باله و......... دارد . آبشش

  31) نوزاد قورباغه با قورباغه ی کامل چه تفاوتی دارد؟ نوزاد قورباغه باله و آبشش دارد و درآب زندگي مي كند، اما قورباغه ي بالغ دست و پا  وشُش دارد ودر خشكي زندگي مي كند.

  32) پوست قورباغه با پوست ماهی چه تفاوتی دارد؟ ص 28 پوست ماهي پولك دارد ولي پوست قورباغه پولك ندارد

  33) چرا قورباغه بعد از بزرگ شدن باید در خشکی زندگی کند ؟ چون آبشش آن ها ازبين ميرود و به شُش تبديل مي شود.

  34) چرا نوزاد قورباغه باید در آب زندگی کند ؟ چون آبشش دارد.

  35) چه وقتی قورباغه ازآب بیرون می آید ؟ زماني كه آبشش به شُش تبديل شد.

  36) به جانورانی مانند مار، سوسمار ولاک پشت،............ می گویند. ص28 خزنده

  37) چند جانور خزنده نام ببرید. مار، سوسمار ،لاك پشت  و مار مولك

  38) خزندگان چگونه حرکت می کنند؟خزندگان هنگام حركت شكم خود را روي زمين ميكشند.

  39) پوشش بدن خزندگان چیست؟ پولك

  40) همه خزندگان با چه چیزی نفس می کشند؟شش

  41) خزندگان چگونه زیاد می شوند؟  با تخم  گذاري

  42) چرا خزندگان کمتر از پرندگان غذا می خورند ؟ خزندگان فعاليت كمتري دارند به همين خاطر غذاي كمتري مي خورند.

  43) چرا لاک پشت را در گروه خزندگان قرارداده اند ؟ چون موقع حركت شكمش را روي زمين مي كشد .

  44) نام جانوری از گروه خزندگان که در دریا زندگی می کند نام ببرید. لاك پشت

  45)بدن پرندگان از....... پوشیده است و به جای دهان........ دارند. ص 29 پر_ منقار

  46) پرندگان از منقار خود چه استفاده می کنند؟ براي چيدن يا خوردن دانه  و براي كندن

  47) پرندگان.......... می گذارندو روی........... خود می خوابند . تخم _ تخم هاي

  48) کدام حسّ پرندگان و خزندگان، باید قوی باشد ؟ در پرندگان حس بينايي و شنوايي و در خزندگان حس بويايي

  49) چرا مرغ نمی تواندبه خوبیِ لک لک یا عقاب پرواز کند ؟ چون بال مرغ نسبت به بدنش كوچك است.

  50) پرنده ای نام ببرید که اصلاً نمی تواندپرواز کند. شتر مرغ

  51) از گروه پرندگان چند مورد نام ببرید. لك لك ، اردك،‌گنجشك، شتر مرغ و مرغ

  52) چرا غذای پرندگان با هم تفاوت دارد ؟ به خاطر شكل و اندازه منقار آن ها

  53) سطح بدن پستان داران از چه پوشیده شده است؟ ص 32   مو

  54) همه ی پستان داران با......... نفس می کشند.    شش

  55) پستان داران بچّه........ و به بچّه های خود.......... می دهند. مي زايند _ شير

  56) چند جانور پستان دار نام ببرید. آهو ، شير ، پلنگ ،‌ خرگوش ، سگ ،و ميمون

  57) گربه به کدام جانور شبیه است؟ ص 33

  خروس        زرّافه              مار           قورباغه           

  58)گربه چه شباهتی با زرّافه دارد؟ هر دو پستاندار هستند.

  59) کدام گروه از جانوران روی تخم ها ی خود می خوابند؟

  پستانداران         پرندگان        خزندگان      دوزیستان

  60) پستان داران......... و فراوان اند.

  61) پستانداری را نام ببرید که در دریا زندگی می کند. وال و دلفين

  62)پستانداران باهم چه شباهتی دارند؟ همه با شش نفس مي كشند، بچه مي زايند وبه بچه هاي خود شير ميدهند و  هم چنين بدن آن ها از پر پوشيده شده است.

  63) پستانداری را نام ببرید که پرواز می کند. خفاش

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  هدیه 3 ماه قبل
  1

  همه ی موجودات برای زنده ماندن ب چع چیز هایی نیاز دارند؟ جواب میخوام😐

  عاشق درس علوم💖💖 6 ماه قبل
  2

  واقعا عالی بود فقط یه سوال جواب مهره داران به چند گروه تقسیم میشود نباید بگیم ماهی ها یا دوزیستان فکر کنم این سوال اشتباه باشه

  زهرا 1 سال قبل
  0

  مهره داران به چند گروه تقسیم می شود نام ببرید؟

  زهرا 1 سال قبل
  1

  مهره داران به چند گروه تقسیم می شود نام ببرید؟

  محمود 1 سال قبل
  0

  بسیار عالی

  سحر 1 سال قبل
  3

  باشه پس

  سحر 1 سال قبل
  -1

  میخوام جواب سوال یک رو بدونم

  2
  باشه 1 سال قبل

  خ

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  هدیه 3 ماه قبل

  یس

  0
  سارادلدار 3 ماه قبل

  عالی هست کار من را که راه انداخت انشالله کار شما هم راه بیوفته

  برای ارسال نظر کلیک کنید