توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  مهم ترین ویژگی انرژی چیست علوم هفتم

  1 بازدید

  مهم ترین ویژگی انرژی چیست علوم هفتم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  فیزیک هفتم

  1-انرژی را تعریف کنید ؟ 

  انرژی توانایی انجام کار است . واحد آن ژول می باشد . 
    
  2- مهمترین ویژگی انرژی چیست؟ توانایی انجام کار

  3- در هر کدام از جملات زیر کار فیزیکی را از کار غیر فیزیکی مشخص کنید .
  امروز خیلی کار دارم    (غیر فیزیکی)                  کار من دندان پزشکی است (غیر فیزیکی)  
  من با نیروی دستم سطلی بالای سطح زمین نگه داشته ام . چون جابجایی اشاره نشده کار فیزیکی صورت نمی گیرد کار انجام شده غیر فیزیکی است .                  
  4- کار را از نظر فیزیکی تعریف کنید ؟ هر گاه بر جسمی نیرو (F)وارد شود و آن را به اندازه معین  در راستای خود جابجا کند گوییم روی جسم کار انجام شده است 
    
  5- دو عامل مهم در انجام کار را بنویسید ؟ نیرو و مقدار جابجایی جسم 
    
  6- در هرمورد اثر نیرو را بنویسید 
  الف)ماشین در حال حرکت است و روی پدال گاز فشار میدهیم . تغییر سرعت 
  ب)وقتی فنر را می کشیم . تغییر شکل
  ج)وقتی پدال ترمزماشین را فشار می دهیم . کند کردن حرکت (سرعت)
  د)وقتی فوتبالیست برای پنالتی  به توپ ضربه می زند . دادن سرعت (افزایش سرعت )
  ه)وقتی فرمان اتومبیل را می چرخانیم . تغییر جهت سرعت


  7- وقتی جسمی را روی زمین می کشیم بر چه نیرویی غلبه می کنیم و کدام نیرو کار انجام میدهد ؟

   در کشیدن جسم روی سطح زمین کار نیروی کشنده جسم در راستای افق (مثبت ) و کار نیروی اصطکاک (منفی) - کار دونیروی وزن و عمودی سطح صفر است چون بر جابجایی جسم عمودند .

   8- وقتی جسمی را از زمین بلند می کنیم و با سرعت ثابت تا ارتفاع معین بالا می بریم بر چه نیرویی غلبه می کنیم و کدام نیرو کار انجام میدهد ؟

  بر نیروی وزن جسم غلبه می کنیم و با نیرویی تقریبا برابر با نیروی وزن (کمی بیشتر)جسم را بالا می بریم . هر دو نیروی وزن و نیروی بالابرنده فرد کار انجام می دهند کار نیروی وزن منفی و کار نیروی فرد مثبت است کار کل صفر است .

  9- در چه صورت نیرو کار انجام نمی دهد  ؟ در صورتیکه بر راستای جابجایی جسم عمود باشد .

    10- علی میخواهد جعبه سنگینی را  بلند کند ولی نمی تواند آیا انرژی  مصرف کرده است؟  آیا کار انجام داده

  است؟دلیل بیاورید ؟

  چون خسته می شود پس مصرف انرژی دارد . و چون چیزی را جابجا نکرده پس کار فیزیکی انجام نشده است .


  11- فرمول کار را بنویسید .     W=F.d 


    12- جسمی را با نیروی50 نیوتون به اندازه  4 متر در راستای افقی جابجا می کنیم مقدار کار انجام شده را

  حساب کنید؟      ژول 200  = 4 . 50 =W=F.d
    13- برای بالا بردن جسمی به جرم 25 کیلوگرم 2500 ژول انرژی مصرف می شود این جسم تا چه ارتفاعی

  بالامی رود ؟   10=g

  انرژی طبق تعریف خود با کار همیشه معادل است پس کار انجام شده با نیرویی معادل نیروی وزن جسم برابر 2500 ژول است و داریم                    

                   W=mg.d
   متر    10 =250/ d =w/mg=2500

  14- اگر مقدار نیروی وارد شده بر یک ماشین دوبرابر شود و مقدار جابجایی ماشین 4 برابر گردد مقدار کار انجام

  شده چند برابر می شود؟ 8 برابر 

  15- دانش آموزی کتابی به وزن 4 نیوتن را با نیروی 2 نیوتنی روی میز به انداره 4 متر می کشد کار نیروی دانش آموز و نیروی جاذبه زمین چقدر است؟

  کار نیروی وزن صفر است چون نیروی وزن بر جابجایی افقی جسم عمود است و کار نیروی عمود صفر است . و کار نیروی دانش آموز برابر  : ژول 8  = 4 . 2=W=F.d

  خیلی وقت بود مطلبی در مورد فیزیک نگذاشته بودم

  توسط پرنیا

    

  منبع مطلب : farsciencee.blogfa.com

  مدیر محترم سایت farsciencee.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  دانش

  دانش

  نمونه سوالات فصل 8 علوم هفتم (کار و انرژی و تبدیل آن)

  فصل8( کار و انرژی و تبدیل آن)

  1-انرژی را توضیح دهید.

  2-یکی از مهمترین ویژگی انرژی چیست؟


  3- در هر کدام از جملات زیر کار به چه معنایی دارد


  امروز خیلی کار دارم                      کار من دندان پزشکی است


  در حال کار کردن برای حل مشکلم هستم

                 

  4- کار را از نظر فیزیکی تعریف کنید.

  5- دو عامل مهم در انجام کار را بنویسید.

  6- در هرمورد اثر نیرو را بنویسید


  الف)ماشین در حال حرکت است و روی پدال گاز فشار میدهیم


  ب)وقتی فنر را می کشیم


  ج)وقتی پدال ترمزماشین را فشار می دهیم


  د)وقتی فوتبالیست برای پنالتیبه توپ ضربه می زند


  ه)وقتی فرمان اتوموبیل را می چرخانیم


  7- وقتی جسمی را روی زمین می کشیم بر چه نیرویی غلبه می کنیم و کدام نیرو کار انجام میدهد

  پاسخ:اصطکاک، نیروی افقی

  8- موقعی که جسمی را از زمین بلند می کنیمبر چه نیرویی غلبه می کنیم و کدام نیرو کار انجام میدهیم؟

  پاسخ : جاذبه زمین، نیروی رو به بالا (تکیه گاه)

  9- در چه صورت نیرو کار انجام نمی دهد

  10- علی میخواهد جعبه سنگینی رابلند کند ولی نمی تواند


  آیا انرژی و نیرو مصرف کرده است؟        آیا کار انجام داده است؟دلیل بیاورید


  11- فرمول کار را بنویسید .

  12- جسمی را با نیروی50 نیوتون را 4 متر جابجا می کنیم مقدار کار را حساب کنید؟

  13- برای بالا بردن جسمی به جرم 10 کیلوگرم 2500 ژول انرژی مصرف می شود این جسم تا چه ارتفاعی بالا می رود

  نیرو* .جابجایی=کار    100نیوتن=10*10=وزن(نیرو)

  100*جابجایی=2500

     2500:100 = جابجایی   در نتیجه 25متر

  14- سامان 2 کیلو ژول انرژی مصرف می کند تا جسمی را 400 سانتی مترcm))جابجا کند جرم جسم چقدر است؟

  پاسخ:

  کار=نیرو * جابجایی     2000=4 * نیرو        درنتیجه         نیرو ( وزن ) =4: 2000

  وزن = 500 n    وجرم برابر با 50 kg

  15- اگر مقدار نیروی وارد شده بر یک ماشین نصف شود و مقدار


  جابجایی ماشین 4 برابر شود مقدار کار انجام شده چقدر است؟


  16- دانش آموزی کتابی به وزن 4 نیوتن را با نیروی 2 نیوتنی روی میز

  به انداره 2 متر می کشد کار نیروی دانش آموز و نیروی جاذبه زمین چقدر است؟

  17- صورت های مختلف انرژی را بنویسیدو برای هر کدام مثالی بزنید

  18- در هر کدام از وسایل یا پدیده های زیر چه تبدیل انرژی انجام می دهند

  استارت خودرو                         ماشین لباسشویی                     میکروفون

  کرم شب تاب                          سوختن چوب                          بلندگو

  موتور ماشین                          باتری معمولی                          بخاری برقی

  ژنراتور(دینام)                         بخاری نفتی                            غذاسازی گیاهان

  19- انرژی جنبشی چیست و برای آن مثالی بزنید؟


  20- انرژی جنبشی یک جسم به چه عواملی بستگی دارد


  21- اگر دو اتوموبیل مشابه باشد و سرعت یک ماشین بیشتر باشد انرژی جنبشی کدام بیشتر است دلیل بیاورید

  22- یک ماشین سواری و یک کامیون را در نظر بگیرید اگر با سرعت برابر و در یک مسیر ثابت حرکت کنند انرژی جنبشی کدام بیشتر است دلیل بیاورید

  23- فرمول انرژی جنبشی را تعریف کنید.

  24- جسمی به جرم 20 kg با سرعت 4 mبر ثانیه حرکت می کند انرژی جنبشی این متحرک را حساب کنید


  25- انرژی پتانسیل را تعریف و بنویسید.

  26- شکل های مختلف انرژی پتانسیل را نام ببرید.

  27- منظور از انرژی پتانسیل گرانشی چیست آن را تعریف کنید.


  28- وقتی از کوه بالا میرویم انرژی..............به..............تبدیل می شود


  29- وقتی از کوه پایین می آییم انرژی........................به........................تبدیل می شود

  30 -رضا در قله کوه است و به طرف پایین می آید در کدام قسمت کوه انرژی جنبشی صفر است و در کدام قسمت انرژی پتانسیل و جنبشی برابر است؟


  31- انرژی پتانسیل گرانشی به چه عواملی بستگی دارد؟

  32- فرمول انرژی پتانسیل گرانشی را بنویسید

  33- جسمی به وزن 50nدر ارتفاع 6 m قرار می دهیم انرژی پتانسیل گرانشی را حساب کنید

  34- توپی به جرم 2 کیلوگرم gkرا در ارتفاع 600 سانتی متریcm از سطح زمین قرار می دهیم انرژی پتانسیل گرانشی را حساب کنید

  35- شخصی به جرم 60 کیلوگرمkg از 30 پله بالا می رود اگر ارتفاع هر پله 15 سانتیمتر cmباشد انرژی پتانسیل گرانشی را به دست آورید؟

  36- شخصی 20 کیلوژول انرژی مصرف می کند تا از ارتفاع 40 متریm بالا می رود جرم این شخص چقدر است؟

  37- منظور از انرژی پتانسیل شیمیایی چیست؟

  38- منظور از پتانسیل کشسانی چیست آن را توضیح دهید.

  39- وقتی فنر را می کشیم یا رها میکنیم انرژی.................به..................تبدیل می شود


  40- وقتی فنر کشیده شده یا فشرده شده را رها کنیم انرژی..................به.................تبدیل می شود


  41- وقتی کمان تیر را می کشیم انرژی...................به......................تبدیل می شود


  42- وقتی کمان فشرده شده را رها می کنیم انرژی......................به.....................تبدیل می شود

  43- یک ورزشکار پرش با نیزه را انجام میدهد در هر حالت چه تبدیل انرژی روی می دهد


  1-هنگامی که دونده می دود

  2- هنگامی که با نیزه خود را پرتاب می کند

  3- وقتی ورزشکار از طرف دیگر مانع پایین می آید

  4- وقتی ورزشکار به سطح تشک برخورد کند و توقف کند

  44- تاندون یا زردپی چیست و بزرگترین آن چه نام دارد

  45- وظیفه تاندون آشیل چیست ؟ توضیح دهید.

  46-وقتی توپی را پرتاب می کنیم چه تبدیل انرژی به وجود می آید ؟آن را بنویسید.

  47- وقتی کار انجام میشود چه تغییری در انرژی ایجاد می کند؟ آن را بنویسید.

  48- قانون پایستگی انرژی را توضیح دهید.

  49- بدن انسان در چه زمانی به انرژی نیاز دارد؟

  50- بدن انسان از طریق......................انرژی خود را به دست می آورد

  51- انرژی شیمیایی را توضیح دهید.

  52- یکای انرژی شیمیایی را بگویید.


  53- منظور از کیلوژول بر گرم چیست آن را توضیح دهید.

  54- منظور از انرژی موجود در روغن نباتی 2/32کیلوژول بر گرم است چیست؟

  55- چه رابطه ای بین ژول و کیلو کالری وجود دارد؟

  56- 10 کیلو کالری چند ژول است؟

  57- منظور از آهنگ مصرف انرژی چیست؟


  58- آهنگ مصرف انرژی در بدن 16 کیلوژول است این جمله یعنی چه؟

  منبع مطلب : smvb.blogsky.com

  مدیر محترم سایت smvb.blogsky.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوالات علوم + جواب ـــــــ فصل 8

  1-مهترین ویژگی های انرژی چیست؟

  مهم ترین ویژگی انرژی، قابلیت تبدیل آن از یک شکل به شکل دیگر است.

  2-عوامل موثر در انجام کار را نام ببرید.

  1-نیرویی که به جسم وارد می شود 2-جابه جایی یا تغییر مکان جسم

  3-تاثیر نیرو به جسم در جهت های مختلف را بنویسید.

  الف) شروع حرکت.
  ب) سریع تر شدن حرکت.
  پ) کُند شدن حرکت.
  ت) توقف حرکت .
  ث) تغییر شکل.
  ج) تغییر جهت حرکت.

  4-چه زمانی کار انجام می شود؟

  هنگامی کار انجام می شود که نیروی وارد شده به جسم، سبب جابه جا شدن آن شود.

  5-معادله کار را نوشته و واحد های آن را مشخص کنید.

  جابه جایی × نیرو=کار

  در این رابطه نیرو برحسب نیوتون،جابه جایی برحسب متر،و کار برحسب ژول.
   

  6-چه نیرو هایی سبب انجام کار نمی شوند؟

  نیروهایی که سبب جابه جایی جسم نمی شوند کار انجام نمی دهند

  7-شکل های مختلف انرژی را نام ببرید؟

  انرژی حرکتی، گرمایی، نورانی، صوتی و شیمیایی وجود دارد و می تواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل شود

  8-در شکل روبرو چه نوع تبدیل شکل انرژی رخ می دهد؟

  شکل ۵  الف( انرژی شیمیایی سوخت به انرژی حرکتی کشتی تبدیل می شود.ب( انرژی شیمیایی ذخیره شده در چوب به انرژی گرمایی و انرژی نورانی تبدیل می شود.پ( انرژی الکتریکی وارد شده به تلویزیون به انرژی نورانی، انرژی صوتی  وانرژی گرمایی تبدیل می شود.  9-انرژی جنبشی چیست؟
  انرژی حرکتی را، انرژی جنبشی می نامند.

  10-انرژی جنبشی به چه عواملی بستگی دارد؟توضیح دهید.

  انرژی جنبشی هر جسم، به جرم جسم و مقدار سرعت آن بستگی دارد؛ یعنی هرچه جسمی سنگین تر باشد و تند تر حرکت کند، انرژی جنبشی بیشتری دارد.

  11-انواع انرژی را نام ببرید.

  انرژی جنبشی-انرژی پتانسیل

  12-انواع انرژی پتانسیل را نوشته و تعریف کنید.

  1-انرژی پتانسیل گرانشی:انرژی ذخیره شده در اجسامی که بالاتر از سطح زمین هستند.

  2-انرژی پتانسیل کشسانی:انرژی ذخیره شده در اجسامی که کشیده می شوند.

  3-انرژی پتانسیل شیمیایی:انرژی ذخیره شده در سوخت ها و مواد غذایی

  13-انرژی پتانسیل گرانشی به چه عواملی بستگی دارد؟

  انرژی پتانسیل گرانشی به وزن جسم و ارتفاع جسم از سطح زمین وابسته است.

  14-قانون پایستگی انرژی چیست؟

  انرژی هرگز به وجود نمی آید یا از بین نمی رود. تنها شکل آن تغییر می کند و مقدار کل آن ثابت می ماند.

  15-منظور از آهنگ مصرف انرژی چیست؟مثال بزنید.

  منظور از این کمیت این است که در یک زمان معین (مثلاً یک دقیقه)چه مقدار انرژی مصرف می شود؛به عنوان مثال، آهنگ مصرف انرژی برای راه رفتن معمولی ۱۶ کیلو ژول در دقیقه است و این بدان معناست که برای هر دقیقه راه رفتن معمولی،بدن ما حدود ۱۶ کیلو ژول انرژی مصرف می کند.

  منبع مطلب : soalpaye7.blogfa.com

  مدیر محترم سایت soalpaye7.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  پرسپولیسی‌ : ای کاش تمام سوالها با جواب بود

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سارا 1 ماه قبل
  0

  عوامل کوثر در انرژی چیست ؟نیروی که به جسم وارد میشود یا تغییر جابه جای جسم می توان باشد

  عالی بود ممنونم از سایتتون 9 ماه قبل
  0

  لطفا این سوال های بالاهم جواب شو بگید ممنونم

  امیر 10 ماه قبل
  1

  عالی

  0
  💔زیبا💔 29 روز قبل

  😏😏😏😏😏😏

  Ayumi 12 ماه قبل
  3

  لطفا سئوالی داشتیداینجابگیدخودم جواب میدم چون ایناالکی سایت بازمیکنن. هیچی بلدنیستن اگع سئوالی.داشتیدمن درخدمتم.

  Ayumi 12 ماه قبل
  1

  _انرژی چیست؟

  توانایی انجام دادن کار را انرژی می گویند. ما برای انجام دادن کارها و یا به حرکت در آوردن چیزها به انرژی نیاز داریم.

  Ayumi 12 ماه قبل
  2

  مهم ‌ترین ویژگی انرژی چیست؟قابل تبدیل بودن آن

  Ayumi 12 ماه قبل
  1

  خب بگیدتاتوضیح بدم تانرفتم اَی خدا

  Ayumi 12 ماه قبل
  1

  چه جوابی می خوایدتابگم

  بی نام 12 ماه قبل
  1

  چه جوابی می خوایدتاتوضیح بدم

  ملیسا 12 ماه قبل
  2

  واقعا که این چه سایتی هست اگه نمیدونین چرا اخه سایت باز میکنین😡😡😡😡😡😠😠

  ناشناس 12 ماه قبل
  2

  واقعا که این چه سایتی هست اگه نمیدونین چرا اخه سایت یاز میکنین

  🚶‍♀️🖤 12 ماه قبل
  3

  چه به درد نخور🙄

  0
  💔زیبا💔 29 روز قبل

  🤙🤙🤙🤙🤙🤙

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  بدردنمی خوره بااین جوابت..×÷++﷼

  1
  🚶‍♀️🖤 12 ماه قبل

  کاملا موافقم

  پرسپولیسی‌ 2 سال قبل
  8

  ای کاش تمام سوالها با جواب بود

  1
  💔زیبا💔 29 روز قبل

  👄👄👄

  برای ارسال نظر کلیک کنید